Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry:n julkilausuma 1966

 

Suomen Ammattijärjestön jäsenliitot lähtivät viime syksynä alkaneisiin työehtosopimusneuvotteluihin yhteisesti hyväksytyin vaatimuksin, jotka perustuivat Ammattijärjestön tutkimusosaston selvityksiin ja reaalisiksi harkittuihin toteutumismahdollisuuksiin. Sopimusten nyt tultua pääosiltaan solmituksi neuvottelukokous toteaa, että Ammattijärjestön jäsenliitot onnistuivat työehtosopimusneuvotteluissa olosuhteet huomioon ottaen suhteellisen hyvin. Ilahduttava piirre sopimusneuvotteluja tarkasteltaessa on se seikka, että 40-tunnin työviikon toteuttamisesta voitiin sopia ja irtisanomissuoja on astunut voimaan.

Palkoista ja sopimusajan pituudesta käytyjä neuvotteluja vaikeuttivat merkittävästi ns. sopujärjestöjen solmivat sopimukset, jotka pudottivat pohjaa pois jäsenliittojemme vaatimuksilta. Useat Ammattijärjestön jäsenliitot pystyivät kuitenkin murtamaan HR –linjan saaden aloillaan huomattavasti suurempia palkankorotuksia kuin mitä tämä linja merkitsi. Myös sopimusajan pituudessa tuli muutoksia sikäli, että monet jäsenliitoistamme solmivat sekä 1- että 2-vuotisia sopimuksia. Neuvottelukokous valittaa erityisesti sitä, ettei edes 3-vuotisiinkaan sopimuksiin saatu käytännöllistä merkitystä omaavaa indeksiehtoa, jonka vuoksi ei ole mitään takeita siitä, että sovitut nimellispalkkojen korotukset toteutuvat myöskin reaaliansioiden nousuna.

Päättymässä olevien työehtosopimusneuvottelujen kuluessa saadut kokemukset osoittavat selvästi, että nyt on entistäkin tärkeämpää kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen voimien vahvistaminen ja kokoaminen keskusjärjestöömme Suomen Ammattijärjestöön. Vain siten voidaan nykyistä paremmin luoda takeet palkkatyöväen elintason nousuun ja lisääntyvään sosiaaliseen turvallisuuteen.

Kansanvaltainen ammattiyhdistysliike on useasti arvostellut viime vuosina maassamme vallanpitäjien toimesta harjoitettua talouspolitiikkaa, joka on johtanut pysyvään työttömyyteen, alituisiin hintojen korotuksiin ja valtiontalouden sekasortoiseen tilaan. On ilolla todettava, että vasta käytyjen eduskuntavaalien tulos antaa mahdollisuuden suunnanmuutokseen näissä suhteissa. Ammattiyhdistysliike voi antaa tukensa vain sellaiselle hallitus- ja talouspolitiikalle, jonka tavoitteena on täystyöllisyyden palauttaminen, hintatason vakaana pitäminen edellytyksenä reaaliansioiden nousulle ja palkansaajilta muiden väestöpiirien hyväksi pystytettyjen tulonsiirtojärjestelmien purkaminen. 

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokous Kouvolan Kauppakerholla 23.1.-66 klo 15.00.

 

Läsnä 20 jäsentä.

 

1 § Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja R. Havasara

2 § Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista

 

4 §

a: Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi E. Loikala.

b) Valittiin vuosikokouksen sihteeriksi J. Isomäki.

c) Valittin pöytäkirjan tarkastajiksi K. Mettälä ja Y. Suuronen.

d) Ääntenlaskijoiksi valittiin L. Niveri, A. Laurila ja R. Marttila.

5 § Luettiin menneen vuoden toimintakertomus (R. Havasara), joka hyväksyttiin.

6 § Käsiteltiin vuoden -65 tilikertomus ja kuultiin tilintarkastajien lausunto kokouksen puheenjohtaja Loikalan lukemana. Hyväksyttiin tilikertomus. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

8 § Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 30 penniä/kk.

Kokous keskeytettiin kahvinjuonnin ajaksi. klo 16.15.

Kahvin lomassa kuultiin Tampella Oy. Insinöörin esitelmä jätepaperin käytöstä ja merkityksestä raaka-aineena.

9 §nSihteeriksi loppukokoukseen Matti Laine, Isomäki estynyt (työvuoro)

10 § Puheenjohtajaksi vuodeksi 1966 valittiin äänestyksen perusteella Ojala 9 Havasara 8 Suuronen 2.

11 § Toimikuntaan vuodeksi 1966 valittiin: Suuronen, Laine, Havasara, Immonen, Jattu, Ripattila, Isomäki, Häkämies. Varalle: Laurila, Pertti Karjalainen.

12 § Osaston pääluottamusmies Immonen 1966.

13 § Ryhmien luottamusmiehet: PA Mettälä, LA Tylli. Asentajat, Ripattila. Kantajat: Pekka Karjalainen. Kuvassa vasemmalta Pekka, la-kuljettaja AimoTylli ja autonasentaja Ensio Ripattila.

14 § Tilintarkastajiksi valittiin Rautjärvi ja Raunio. Varalle: Oiva Alho ja L. Niveri.

15 § Vippikassan hoitajalle maksetaan 10 % palkkio

16 § Vippikassanhoitajaksi M. Ojala v. 1966 lähes yksimielisesti.

17 § 1965 Toimikunnan esitykset vuosikokoukselle.

18 § Liittokokoukseen valittiin osaston edustajiksi 1 Havasara ja 2 Ojala.

Kuunteluoppilaaksi: Immonen ja Niinivaara molempien matkat maksetaan.

19 § Kuopioon lähetetään edustaja, mikäli halukas lähtijä löytyy, toimikunta valmistelee.

20 § Vippikassa yritetään saada pyörimään koko toimikunnan voimalla.

21 § Pilkkikilpailut päätettiin järjestää Suolajärvellä 13/3-66

21 § Osasto ei liity Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön.

22 § Osaston pokaaleista päätettiin, että toinen pokaali annetaan urheilusaavutuksesta, toinen kulttuuri saavutuksesta. Toimikunta järjestää säännöt.

23 § Osaston 50-v juhlamateriaalista laaditaan juhla-albumi. (Valokuvat, lehtileikkeet ym.) Toimikunta hoitaa asiaa.

24 § Osasto ja Kesäkotiyhdistys tekee retken Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin. Myös Suolajärvelle viikonloppuretki. Toimikunta hoitaa.

25 § Mikäli Kouvolan Teatteri ryhtyy jakamaan ns. sarjalippuja, osasto hankkii niitä käyttöönsä jaettavaksi jäsenistölle. Toimikunta hoitaa.

26 § Osasto tekee liittokokoukselle alustuksen Puhelinasentaja-autonkuljettajien työehtosopimuksen saamiseksi, niinkuin Metallityöväen Liitto on tehnyt a.o. ryhmän kanssa. Toimikunta hoitaa asian.

27 § Jäsenten tekemät esitykset.

28 § Ojala esitti että Laurilan tilalle toimikunnan varajäseneksi valitaan Seppo Niinivaara, aikaisempi päätös Laurilan osalta kumotaan. Hyväksyttiin Ojalan esitys.

29 § Inkeroisten osasto valitsee keskuudestaan luottamusmiehen (paikallisen)

30 § Toimikunta lähtee ajamaan työvuorojen parantamista, myös kantopiirit sisällytetään tähän. Toimikunta laatii kirjelmän konttorimme johdolle, kirjelmässä mainitaan osaston vuosikokouksen päätös asiasta. Kokous antaa toimikunnalle täydet valtuudet hoitaa asia niin että kaikki seikat huomioidaan, kiihkeys, kantopiirien epätasaisuus ym. perustelut täytyy löytää asioille - joita halutaan muuttaa.

Asia hoidetaan siten että se ei vuoda etukäteen. Samassa yhteydessä koetetaan saada vahtimestarin virka Postimiespuolelle

31 § Osasto koettaa kaikella voimallaan ajaa Inkeroisten postimiesten asiat kuntoon.

32 § Kokoukselle esitettiin Postitarkastajalle annettavasta kiitoksesta joululahjan johdosta.

33 § Havasara kiitti osastonjäseniä niistä 5 vuodesta, jotka oli puheenjohtajana. Toivotti onnea ja menestystä puheenjohtaja Ojalalle oli tyytyväinen että toimikuntaan saatiin uutta verta. Kiitti luottamuksesta tultuaan valituksi uuteenkin toimikuntaan ja Liittokokousedustajaksi.

34 § Ojala kiitti Havasaraa niistä 5 vuodesta, jotka hän oli osaston puheenjohtajana. Kiitän myös kokousta luottamuksesta. Kiitämme liittokokouksessa toimia osaston kannan mukaan.

Suuronen kiitti myös Havasaraa. Sekä Loikalaa hyvin johdetusta kokouksesta.

35 § Loikala kiitti kokousta joustavasta asioiden käsittelystä, ja päätti kokouksen virallisen osan klo 19.35. Loppu ilta vapaan seurustelun merkeissä.


© raippeheikkila0@gmail.com

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com