Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 8.10.2017KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLISEN

PAIKALLISJÄRJESTÖ ry:n

Toimintakertomus vuodelle 1968

 

Tarkastellessamme vuoden 1968 toimintaa voimme todeta, että kulunut vuosi on ollut hiljainen ammattiyhdistystoiminnan palkka- ja työehtorintamalla. Tämä johtuen siitä niin sanotusta Liinamaan sopimuksesta, jolla sidottiin palkka- ja hintapolitiikka ja jonka hyväksyivät ja allekirjoittivat työmarkkina- ym. järjestöt. Työllisyyden kannalta asiaa tarkastellen voimme todeta, että paikallisjärjestömme toiminta-alueella on esiintynyt työttömyyttä etenkin rakennusalalla ja työstä erottamisia rautateiden rataosastoilla. Yllä mainitut epäkohdat on paikallisjärjestö ottanut huomioon ja ryhtynyt niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Valistus- ja urheilutoiminta on kuluneena vuotena ollut hiljaista johtuen nuoriso- ja naisjaostojen puuttumisesta järjestömme piiristä, sekä aikuisten opiskelu haluttomuudesta.

Kokonaisuutta ajatellen voinemme suhtautua myönteisesti paikallisjärjestömme toimintaan. Näistä mainittakoon yhteistoiminnan lisääntyminen eri järjestöjen kanssa ja ammattiyhdistysväen yhteinen Vappujuhla.

Työvaliokunta haluaa kiittää kaikkia paikallisjärjestön edustajia ja ammattiosastojen jäseniä kuluneen vuoden yhteistoiminnasta.

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 198 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 150 jäsentä

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry. 24 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry. 260 jäsentä

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry. 72 jäsentä

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry. 36 jäsentä

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry. 52 jäsentä

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry. 40 jäsentä

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 33 jäsentä

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

865 jäsentä.

 

Pöytäkirja Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokouksesta,

joka pidettiin Hotelli Kymen Kartanossa maaliskuun 31 päivänä 1968 alkaen kello 13.00.

Saapuvilla oli 22 perusjärjestön edustajaa. SAK:n edustajana tiedotussihteeri V. S. Montonen.

Puhetta johti Eino Henttu ja pöytäkirjan laati Erkki Karstinen.

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri perusjärjestöjen edustajat ja SAK:n edustajan tervetulleiksi kokoukseen.

Kokouksesta oli ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella: Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnuntaina maaliskuun 31 päivänä 1968 kello 13.00 ravintola Kymen Kartanossa.

Mikäli olet estynyt saapumasta tähän tilaisuuteen, niin ilmoita tästä varamiehellesi.

SAK:n edustaja saapui kokoukseen.

Sääntömääräisten asioiden ohella keskustellaan vappujuhlan yhteisestä esiintymisestä Kouvolassa.

1§ Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 22 eri perusjärjestön edustajaa kokoukseen saapuneena.

Esityslista

Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksen virkailijat

Puheenjohtaja Eino Henttu

Sihteeri Erkki Karstinen

Pöytäkirjantarkastajat: Bruno Korteoja ja Oiva Byckling

Ääntenlaskijat: Bruno Korteoja, Oiva Byckling ja Anton Uski

Toimintakertomus

Sihteeri luki vuoden 1967 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta.

Tilikertomus vuodelta 1967 ja tilintarkastajain lausunto

R+ahastonhoitaja Uuno Mikkonen esitteli paikallisjärjestön tilikertomuksen vuodelta 1967, ja osasto 33 edustaja Olavi Kanerva luki tilintarkastajien yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta vuodelta 1967 antaman lausunnon (liitteenä n:o 1)

Vastuuvapauden myöntäminen

Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien lausuntoon perustuen myönnettiin työvaliokunnalle tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1967.

Puheenjohtajan vaali

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eino Henttu.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat edustajat Heikki Jortikka, Uuno Mikkonen, Mauri Huilahti, Risto Karhu, Sakari Kiikka

sekä varalle: Lauri Parkkonen, Jaakko Kahila, Kauko Räsänen, N. Ukkonen ja Sylvi Leppänen.

10§ Tilintarkastajien vaali

Tili+ntarkastajiksi valittiin edelleen varsinaiset: Lauri Malvikko ja Leevi Koskiranta sekä varalle samoin uudelleen Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen.

11§ Julkilausumatoimikunta

Uuno Mikkonen, Veikko Koponen, Erkki Karstinen ja SAK:ta Montonen valittiin julkilausumatoimikuntaan, joka kokoontuu kokouksen aikana. (julkilausuma liitteenä).

12§ Kokouksen keskeytys

Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi, jonka tarjosi osuusliike Kymenmaa.

13§ Alustus

SAK:n tiedotussihteeri V. S. Montonen aiheena Liinamaan ”Talouspoliittinen suunta”

Alustuksen pohjalta käytettiin 19 puheenvuoroa, joihin alustaja antoi vastauksia.

14§ Sihteerin vaihdos

Pöytäkirjan pitäjäksi siirtyi Jaakko Leppänen

15§ Vappujuhla kysymykset

Oheiseen SAK:n kirjelmään.

Keskustelimme vappujuhlien järjestämisestä Kouvolassa 1968 ja keskustelussa ilmeni seuraavaa:

Rautatieläisten liiton osasto 72 edustajan lausunto myönteinen, ei osaston päätöstä.

Rautatieläisten liiton osasto 6 edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Maalarien osaston kanta myönteinen. Ei osaston päätöstä.

Muurarien edustajien kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Kiinteistötyöntekijäin edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Auto- ja Kuljetustyöväen osaston kanta myönteinen, ei kokouksen päätöstä.

Tie- ja vesi osaston edustajan kanta myönteinen, ei osaston päätöstä.

Keskustelun pohjalta päätettiin yksimielisesti, että järjestämme ammattiyhdistysväen vappujuhlan Kouvolassa 1968.

16§ Vappujuhlan talous

Lisäksi keskustelimme taloudellisesta kysymyksestä ja päätettiin panna toimeen yleinen rahankeräys Kouvolan nimismiespiirin alueella huhtikuun aikana, keräysluvan hankkii työvaliokunta.

17§ Vappujuhlan toimikunta

Vappujuhlan toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

Rautatieläisten liiton osasto 6 M. Huilahti ja R. Siponen

Rautatieläisten liiton osasto 32 H. Jortikka

Rautatieläisten liiton osasto 72 Eino Olli

Maalarien edustajat ilmoitetaan kokouksen jälkeen.

Auto- ja Kuljetus osasto ilmoittaa edustajansa kokouksen jälkeen.

Rakennustyöläisten osasto 60 valitsema juhlatoimikunta.

Paikallisjärjestön työvaliokunta kokonaisuudessaan.

Lisäksi ulkopuoliset järjestöt ovat tervetulleita toimikuntaan.

Valittu toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 7.4. 68 kello 16.30 Kymen Kartanossa.

18§ Kokouskutsut

Edustajisto kutsutaan koolle sääntöjen mukaan ja lisäksi henkilökohtaisin kutsuin.

19§ Julkilausuma

Kuultiin julkilausuma, joka hyväksyttiin ja päätettiin julkaista paikkakunnan sanomalehdissä.

20§ Muut esille tulevat asiat

Kuultiin vuoden 1966 vappujuhlan talouskatsaus ja juhlaan liittyvät toiminnat.

21§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 17.35Postiliiton Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1968

 

Taas on hetki lyönyt, jolloin toimikunnan on aika tehdä tiliä sille uskottujen asioiden hoidosta menneenä vuotena toimintakertomuksen muodossa. Siis käykäämme asiaan.

Osastomme toimikuntaan vuonna 1968 ovat kuuluneet seuraavat

osastomme jäsenet: puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Uuno Jattu, sihteerinä Jouko Isomäki, rahastonhoitajana Matti Laine, pääluottamusmiehenä, niin osaston kuin työpaikankin Alpo Immonen, postinkantajien luottamusmiehenä Pertti Karjalainen sekä muut jäsenet Taimo Mikkola, Pekka Häkämies, Matias Orava, Pekka Karjalainen ja Seppo Niinivaara, viimemainittu Inkeroisista. Kaikkiaan siis 11 jäsentä.

*

Osastomme jäsenmäärä on pysynyt melkein ennallaan, joskin 2 jäsentä on eronnut nimittäin Paavo Tenhunen ja Eero Pauloff.

Kuluneen vuoden palkkaratkaisua saimme odotella puoleen väliin vuotta, kuten niin monesti aikaisemminkin menettelytapalain ollessa voimassa. Vuoden alusta saimme aikaisemmin sovitun lähtötasotarkistuksen mukaisena 2,5 % korotuksen, mutta toisista korotuksilta neuvoteltiin pitkään. Ensin sovittelijan kanssa, jonka esityksen virkapalkoista VY:kin hyväksyi, mutta valtiovalta esitystä ei hyväksynyt.

Tämä sovittelijan esitys olisi taannut postimieskunnalle esimerkiksi kauan odotetut vaihto- ja lajittelulisät. Palkkaratkaisu siirtyi sitten välityslautakunnalle ratkaistavaksi, mutta sekin välitysesitys kariutui, sillä järjestöt eivät sitä vuorostaan hyväksyneet sen liiallisen yksipuolisuuden vuoksi.

Tämän jälkeen ratkaisu siirtyi menettelytapalain mukaisesti valtioneuvoston yksipuolisesti ratkaistavaksi, joka nuiji lukkoon seuraavan palkkaratkaisun:

1.1.-68 lukien 5,9 % yleiskorotus, ja 1.6.-68 lähtien 3,5 %, kuitenkin vähintään 27 mk kuukaudessa. Kuoppakorotuksia jäsenkuntamme ei saanut, eikä myöskään saatu sovittelijan kanssa sovittuja lisiä. Postimiesten alkupalkkaus saatiin liiton osalta sovittua postiosaston kanssa. Tällä sopimuksella siirryttiin koko maassa postimieskunnan alkupalkkauksessa noudattamaan samaa järjestelmää.

*

Osaston kokouksia on ollut kaksi menneen vuoden aikana, ja osanottajia näissä kokouksissa yhteensä 28. Ei tunnu siltä, että yhteisten asioiden pohtiminen kovinkaan kiinnostaisi jäseniämme. Kuitenkin kuuluu kentältä vielä sellaisiakin ääniä, että osasto kokoontuu liian harvoin. Mene ja tiedä voihan asia näinkin olla, mutta toisaalta taas tuntuu, että onko kokouksien pito aiheellista ilman osanottajia ja tosi tärkeitä asioita.

Toimikunta on kokoontunut tarpeen vaatiessa ja on näin ollen tinkinyt viime vuosikokouksen päätöksestä, joka velvoitti sen kokoontumaan kerran kuukaudessa.

*

Esimieskurssin läpäisivät alkuvuodesta Eino Eskola ja Yrjö Suuronen. Heidän osaltaankin on nyt siis "aivopesu" saatu. Postimieskurssilla Kouvolan postimieskuntaa oli edustamassa ainoastaan yksi henkilö, nimittäin Erkki Mykkänen, kotiutuen juuri vähän ennen joulua.

Ainoa uusi virkanimike ja todella uusi koko laitoksessa, nimittäin opintoesimies (virallisesti vt. ylim. postimiesten esimies IIL.) saatiin ja sen sai Yrjö Suuronen. Hänen pääasiallinen tehtävänsä uuden nimikkeen hoitajana on postipiirimme konttorien koulutustoiminnan valvominen.

Mitä tulee muuhun kurssitoimintaan, niin VY:n sihteerikurssille Myllylammella 8.-11.4. otti osaa Jouko Isomäki.

*

Huhtikuun alussa joutui pääesimiehemme Wiljam Nuorivuori huomionosoituksen kohteeksi. Silloin hänelle luovutettiin piirikonttorin kahviossa pienen juhlahetken kera Tasavallan Presidentin hänelle myöntämä Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Kuvassa Wijami vuodelta 1965.

​Wiljam Nuorivuori syntyi Viipurissa 26.7.1908. Postin palveluksen hän aloitti 8.11.1933. Amattiosaston jäseneksi hän tuli 1.4.1934. Osaston puheenjohtajana hän toimi 1955-1957 ja luottamusmiehenä 1950-1953.

​Postimiesten esimieheksi hänet valittiin 1960 ja tässä toimessa hän oli vuoteen 1971.

*

Keväällä oli konttorimme ilmapiirissä tulikiven katkua, sillä konttorimme johto oli sitä mieltä, että lähtevä kirjelajittelu sikäläisissä tiloissaan ei enää luonnista, ja olisi muutosten aika - taas kerran. Tarkoitus oli muuttaa se kauttakulkevan postin ljitteluhuoneen vieressä olevaan kahviohuoneeseen ja päinvastoin. Toimikunta velvoitettiin ottamaan asian johdosta yhteyttä konttorin johtoon, sillä olihan muutosta jo yritetty aiemminkin, mutta havaittu se epäkäytännölliseksi ilman huonetilojen suurentamista. Luottamusmies Alpo Immonen laati asiasta kirjelmän, joka toimitettiin konttorin johdolle ja kaiketi asia on saanut jäädä jälleen hautumaan, koska muutosta ei vielä ole tullut. Edellä kerrotussa asiassa saavutettiin siis kannaltamme katsottaessa myönteinen päätös, jos päätöksestä vielä voi puhua. Toisin kävi yötyön aikahyvityksen suhteen, sillä se menetettiin - ikävä kyllä. Kouvolan kokoisessa ja rautateiden risteyspaikassa sijaitsevassa konttorissa työskentelevät miehet sen kyllä tuntevat nahoissaan. Tosin yötyötä on PLH:n taholta luvattu rajoittaa, mutta lupaustahan se vain on ollut, sillä tuntuu, kuin se vain paisuisi kuin pullataikina. Liittokin kyseli osastojen kannanottoja ja suoritettiinpa asiasta vielä jäsenäänestyskin, mutta mitäpä ne auttoivat, joko hyväksyttiin kuten jo useimmat ammattiliitot olivat tehneet ennen meitä, tai lakkoon. Kova oli edessä ja edellisen lakon muistot vielä mielessä ja niin sitten kävi, että rahalla ne postimiesten ja autonkuljettajiemme unet korvataan.

*

Toinenkin jäsenäänestys suoritettiin kyseisenä vuonna. Tämä äänestys koski ammattiyhdistysliikkeen eheyttämistä. Tämä eheytymisaika on ollut vireillä jo useamman vuoden ajan, mutta asioista eivät tulevat jäsenliitot ole päässeet yhteisymmärrykseen ja niin on asia ollut esillä vuodesta toiseen. Tottahan on, että yksi iso on vahvempi kuin monta erimielistä pientä. Niinpä liittommekin halusi saada tarkan selonteon mielipiteistämme kyseisessä asiassa. Osastomme kohdalta äänestys osoitti, että eheytymistä ei kannateta. Luultavasti suurin syy kielteiseen tulokseen oli taustalla häämöittävä jäsenmaksujen nousu, sillä jo entisten lisäksi muodostettava uusi liitto vaatisi taas osansa meidän tuloistamme.

*

Tapansa mukaan liiton toimitsijat aina vuoden aikana kiertelevät niin sanotulla "kentällä", ja Kouvolakin sai valistusta viime vuonna kahteen kertaan. Ensin huhtikuussa tuli Elis Aikio ja syyskuussa itse Löytösen Yrjö, mutta taas havaittiin, että asiathan ovatkin jäsenten tiedossa ja muutenkin kohdallaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, jotka ehkä pelkän innostuksen kannustamina kait olivat saapuneet kyseisiin tilaisuuksiin.
Yrjö Löytönen kuvassa.

*

Viime vuonna viettivät merkkipäiviään seuraavat osastomme jäsenet: Armas Laakso 50 vuotis- ja Wiljam Nuorivuori 60 vuotispäiviään. Molempia osasto muisti lahjalla. Lisäksi huomioitiin naapurimme Kuusankosken osaston puheenjohtaja Unto Kajanderin 50 vuotispäivät. Hyvän tavan mukaan tänä joulunakin eläkemiehiä muistettiin kalenterilla ja joulukukalla.

*

Syyskuussa vieraili konttorillamme Suomessa VY:n vieraina oleva Neuvostoliiton Valtionvirkamiesliiton 3 henkinen seurue, tutustuen konttoriin. Kyseisen vierailun aikana osastoamme edustivat varapuheenjohtaja Uuno Jattu ja pääluottamusmiehemme Alpo Immonen.

*

Toimikunta velvoitettiin edellisen vuosikokouksen päätöksellä ottamaan selvää lauluharrastuksen edistämisestä osastossamme, mutta keinoja harrastuksen elvyttämiseksi ei ole keksitty, vaan tuntuu kuin koko laulutoimintakin jäisi työn jalkoihin.

On sentään eräs harrastus, joka tuntuu saavan kannatusta, nimittäin pilkkionginta. Ovathan ne jokakeväiset pilkkikisat saaneet jäseniämme jäälle melko runsaasti. Viime kevään kisoissa ylivoimaisesti parhaaksi osoittautui Leo Savolainen ja hyvänä kakkosena oli Pertti Leinonen edellisen vuoden voittaja.

Todettakoon lopuksi toimikunnan yrittäneen hoitaa osaston asioita taitonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan, ja saavutukset ovat olleet kuultavissa edelläluetun toimintakertomuksen muodossa.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com