Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

​Päivitetty 5.7.2018


 

Pöytäkirja Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston sääntömääräisessä vuosikokouksessa,

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa maaliskuun 16 päivänä 1969 alkaen kello 13.00. Saapuvilla oli 13 perusjärjestön virallista edustajaa. SAK:n edustaja puuttui. Puhetta johti Eini Henttu ja pöytäkirjan laati Erkki Karstinen.

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri järjestöjen edustajat tervetulleiksi kokoukseen.

Kokouksesta oli ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella:

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräinen edustajiston vuosikokous pidetään Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa (neuvoskabinetti) sunnuntaina maaliskuun 16 päivänä 1969 alkaen kello 13.00. Esillä: Sääntömääräiset asiat. Kouvolassa helmikuun 3 päivänä 1969.Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1).

2§ Nimenhuuto

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan 13 eri perusjärjestön virallista edustajaa kokoukseen saapuneena. (liite n:o 2)

3§ Esityslista

Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. (liite n:o 3)

4§ Kokousvirkailijat

  1. Puheenjohtaja: Eino Henttu

  2. Sihteeri Erkki Karstinen ja Veikko Koponen

  3. Pöytäkirjan tarkastajat: Anton Uski ja Heikki Jortikka

  4. Ääntenlaskijat: Anton Uski, Heikki Jortikka, Olavi Kanerva ja Kauko Niskapohja

5§ Toimintakertomus

Sihteeri luki vuoden 1968 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta. (liite 4)

6§ Tilikertomus vuodelta 1968 ja tilitarkastajain lausunto

Rahastonhoitaja Uuno Mikkonen esitti paikallisjärjestön tilikertomuksen vuodelta 1968 ja ravintola osaston edustaja Raili Lyijynen luki tilintarkastajain yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman lausunnon. (liite 5)

7§ Vastuuvapauden myöntäminen

Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien lausuntoon perustuen myönnettiin työvaliokunnalle tili- ja vastuuvapaus vuoden 1968 tileistä.

8§ Puheenjohtajan vaali

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eino Henttu.

9§ Työvaliokunta

Työvaliokunnan erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat:

Leevi Koskiranta osasto 60 Johan Kiuru osasto 162

Esko Varis osasto 85 Tauno Peltola osasto 33

Oiva Byckling osasto 24 Terttu Hellemo osasto 20

10§ Tilintarkastajain vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Kalevi Räsänen ja Lauri Malvikko vakinaisiksi ja varalle Antti Lyytikäinen ja Lauri Parkkonen.

11§ Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille maksettavat palkkioiden käsittely ja päätökset siirretään seuraavaan vuosikokoukseen.

12§ Julkilausumatoimikunta

Julkilausumatoimikuntaan tulivat seuraavat: Raili Lyijynen, Eino Henttu, Veikko Koponen.

13§ Vakuutusyhtiö Kansan edustajien puheenvuoro

Vakuutusyhtiö Kansan edustajat Hummeliin ja osastopäällikkö Kristiasson selostivat ammattiyhdistysliikkeen vapaa-ajan tapaturmavakuutusta ja sen eri muotoja.

Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu ja samalla nautittiin Kansa-yhtiön tarjoamat kahvit.

Puheenjohtaja kiitti lopuksi vakuutusyhtiön edustajia valaisevasta selostuksesta ja kahvista.

14§ SAK:n edustajan sana

SAK:n edustaja Metalliliiton puheenjohtaja ei ollut saapunut tilaisuuteen, joten SAK:n sana jäi kuulematta.

15§ Vappujuhlat vuonna 1969

Kuulimme SAK:n lähettämän kirjelmän vappujuhlien järjestelyistä vuonna 1969, sekä työvaliokunnan pyytämät perus- ja kunnallisjärjestöjen vastaukset vappujuhliin nähden ja työvaliokunnan päätöksen. Lausuntojen ja vastauksen pohjalta keskustelimme puheenvuoroja käytettiin 20.

16§ Äänestys

Keskustelussa asetettiin vastakkain vappujuhlat kulkueella tai juhlat ilman kulkuetta.

Puheenjohtajan ilmoitettua vaalitavasta ja vaali tapahtuu suljetuin lipuin. Umpilipuin suoritetussa äänestyksessä sai vappujuhlat vietetään kulkueen kanssa 7 ääntä ja ei kulkueella 5 ääntä.

Näin ollen äänestyksen tulosten perusteella vappujuhlat järjestetään Kouvolassa vuonna 1969.

17§ Kokouskutsut

Edustajisto kutsutaan koolle sääntöjen mukaan ja lisäksi henkilökohtaisin kutsuin, kutsuihin lisätään huomautus ilmoitusvelvollisuudesta varajäsenelle.

18§ Muut esille tulevat asiat

Tekstiilityöntekijäin Liiton Kouvolan osastolle työvaliokunta velvoitettiin lähettämään ilmoitus paikallisjärjestön jäsenyydestä ja jäsenmaksujen laiminlyönneistä aikaisemmilta jäsenvuosilta.

Ilmoituksena

26.3.1969 pidetään Eläketurvakeskuksen luentotilaisuus Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanossa, jossa vetäjänä toimii Kouvolan ja ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

Kymenlaakson Rauhantyönkeskus järjestää yleisen kokouksen Kouvolan kaupungintalon kokoushuoneessa 13.4.1969.

19§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 17.30

Kokouksen puolesta:

Eino Henttu ja  Erkki Karstinen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Anton Uski ja Heikki Jortikka 

Pöytäkirja Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston valmistavasta vuosikokouksesta,

 

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen - Kartanossa marraskuun 23 päivä 1969 alkaen kello 15.00. Läsnä oli 16 järjestön edustajaa, SAK:ta edusti Hautakangas.

 

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui eri perusjärjestöjen edustajat tervetulleeksi kokoukseen.

Kokouksesta oli ilmoitettu perusjärjestöille ja edustajistolle näin kuuluvalla ilmoituksella:

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston sääntömääräinen valmistava vuosikokous pidetään Kouvolassa Hotelli Kymen - Kartanossa (Kievari - Mokka kabinetti) sunnuntaina marraskuun 23 päivänä 1969 kello 15.00.

Esillä: sääntömääräiset asiat.

Kouvolassa marraskuun 4 päivänä 1969

Työvaliokunta

Kun kokouskutsu näin ollen oli annettu yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja vuosikokouksen määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite n:o 1)

Esityslista

Kokoukselle laadittu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite n:o 2)

Nimenhuuto

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 16 eri perusjärjestön virallisen edustajan saapuneen kokoukseen.

Kokousvirkailijat

  1. puheenjohtaja Eino Henttu

  2. sihteeri Erkki Karstinen

  3. pöytäkirjantarkastajat Bruno Korteoja ja Teuvo Peltola

  4. ääntenlaskijat Bruno Korteoja, Teuvo Peltola ja Jaakko Kahila

Julkilausumatoimikunta

SAK:sta Hautakangas, Leevi Koskiranta, Lauri Parkkonen ja Helvi Manninen.

Jäsenmaksu vuodelle 1970

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 90 penniä jäseneltä vuodessa.

Vuoden 1970 talousarvio

Puheenjohtaja esitteli työvaliokunnan laatiman ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi vuotta 1970 varten. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti annetussa muodossa (liite n:o 3)

SAK:n edustajan puheenvuoro

Toimitsija Hautakangas toi terveiset SAK:lta ja Lappeenrannan AP:ltä. Alustuspuheessaan mainitsi Hautakangas paikallisjärjestöjen yhdistymisestä ja toiminnan laajentamisesta sekä ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisestä, joka on saavutettu pitkien neuvottelujen tuloksena ja näin ollen eheytyssopimus allekirjoitettiin 17.3.1969 uuden ammatillisen keskusjärjestön perustavan kokouksen koolle kutsumisesta kesäkuun 17 päivänä 1969.

Puheenjohtajan kiitettyä alustajaa valaisevasta puheenvuorosta käytettiin 26 puheenvuoroa alustuksen pohjalta.

Kahvitauko kello 16.30 - tauko päättyi 16.45.

Puheenjohtaja esitti, että kysymykset tiivistettäisiin ja alustaja antaisi vastaukset tehtyihin kysymyksiin yhtäaikaisesti.

Kokous hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Kokoushuoneen vaihto antoi kokoukselle lisäaikaa, sillä kokoukselle varattu aika 15.00-18.00 tuli käytetyksi.

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä puheenvuorot rajoitetaan.

Edustajien esitykset

Osasto 60 esitti kokoukselle, että kokous antaisi lausunnon SAK:n kultaisen ansiomerkin myöntämiseksi osasto 60 jäsen kirvesmies Edvart Sutelalle hänen ammattiyhdistysliikkeen hyväksi tekemästä työstä ja pitkäaikaisesta jäsenyydestä ammattiliitossaan.

Kokous päätti yksimielisesti puoltaa ansiomerkin myöntämistä kirvesmies Edvart Sutelalle. Paikallisjärjestö antaa kirjallisen lausunnon myöhemmin.

Osasto 6 jäsen Veikko Koponen esitti, että paikallisjärjestön sääntöjen tarkistaminen ja muutosesitykset nykyistä käytäntöä vastaavaksi esitettäisiin varsinaiselle vuosikokoukselle.

10§ Julkilausuma

Kuultiin laadittu julkilausuma, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja kokouksen päätöksen mukaan julkaistaan seuraavissa lehdissä: Palkkatyöläinen, Kuusaan sanomat, Kansan Uutiset, Päivän Sanomat, Kouvolan Sanomat ja ammattiosastojen julkaisuissa.

11§ Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 20.20.

Kokouksenpuolesta

Eino Henttu ja Erkki Karstinen

puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja sillä tehtyjä päätöksiä.

Bruno Korteoja Teuvo Peltola


Arvoisa Toimitus

Julkaisu vapaa 29.11.1969

Kouvolan ja ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston kokouksessa 23.11.69 käytiin keskustelua ay-liikkeen tämän hetken tilanteesta ja päätettiin julkituoda seuraavaa:

Kokous toteaa tyydytyksellä sen, että pitkien neuvottelujen jälkeen on pystytty saavuttamaan ay-liikkeen yhtenäisyys. Kokous odottaa, että myös osastokohtainen eheyttäminen kehittyy tehtyjen sopimusten ja päätösten pohjalta.

Edustajiston kokous toivoo, että myös paikallisjärjestötasolla mahdollisimman pian saadaan aikaan eheys, sen vuoksi edustajisto toivottaa kaikki Kouvolassa ja sen ympäristössä toimivat osastot tervetulleeksi paikallisjärjestön jäsenyyteen. Samalla kokous velvoittaa paikallisjärjestön työvaliokunnan ensitilassa käymään neuvotteluja SAJ:n paikallisjärjestön edustajien kanssa järjestöjen yhteen sulattamisesta.

Vakauttamiskysymyksessä kokous toteaa, että Liinamaan sopimuksella on pystytty saamaan maan talouselämä vakaalle pohjalle. Kuitenkin on käynyt niin, että palkanansaitsija on joutunut tässä kysymyksessä kantamaan rasitukset. Jatkossa olisi ehdottomasti huomioitava myös se, että palkannauttijat saisivat osuutensa kansantulon kasvun osuudesta. Erikoista huomiota kokous kiinnitti kaikkien pienempipalkkaisten asiaan ja toivoo, että ay-liikkeen piirissä kiinnitettäisiin entistä suurempaa huomiota pienipalkkaisten palkannauttijoiden asemaan, koska heidän se nykyiseltään on toimeentulorajan alapuolella.

Kokous kehottaa kaikkia palkanansaitsijoita käymään maaliskuussa vaaliuurnille ja siten varmentamaan sen että vasemmisto enemmistö eduskunnassa vahvistuu.

Kouvolassa 26.11.1969

Kunnioittaen lehdellenne:

Erkki Karstinen Kouvolan ja ymp Apj:n sihteeri

Käsityöläiskatu 4 Kouvola

 


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com