Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

​Päivitetty 27.2.2018



Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1969

Osastomme toiminta viime vuonna oli verrattain vilkasta, verrattuna edelliseen vuoteen. Tähän oli ehkä osaltaan vaikuttamassa yleinen käymistila ja suuret tapahtumat maamme koko ammattiyhdistysliikkeessä. Myöskin oman konttorimme sisäiset asiat, kuten työ- ja työpaikkajärjestelyt, antoivat aihetta toimintaan. Jospa siis hetkeksi paneutuisimme menneen vuoden tapahtumiin.

*

Osastomme toimikuntaan vuonna 1969 kuuluivat seuraavat osastomme jäsenet: Puheenjohtajana toimi Uuno jattu, varapuh.joht. Alpo Immonen, sihteerinä Jouko Isomäki ja rahastonhoitajana Matti Laine.

Muut jäsenet olivat Pekka ja Pertti Karjalainen, Raimo Rautjärvi, Matti Ojala, Seppo Niinivaara, Matias Orava ja Auvo Valojää. Yhteensä 11 jäsentä. Varajäseninä Yrjö Suuronen ja Kustaa Nuorivuori.

Pääluottamusmiehenä oli Alpo Immonen.

Edellisenä vuonna oli osastomme jäsenmäärä 82, mutta viime vuonna se kohosi ollen nyt 91.

Kuoleman kautta poistui keskuudestamme 2 jäsentä, nimittäin postimiesten esimiehet, eläkkeellä ollut Emil Loikala 18 päivä helmikuuta ja työpaikaltaan Kaarlo Nuorivuori 11 päivä huhtikuuta.

Osastosta eronneita oli 2. LA-kuljettaja Aaro Koskinen ja autotallin esimies Mauri Räisänen.

Edellinen vuosikokous oli antanut toimikunnalle tehtäväksi seuraavat asiat:

  • osaston nimenmuutos,

  • kirjoituskoneen hankinta,

  • Liittokokousalustukset, sekä

  • virkapukuasia.

Osastomme nimen- ja sääntöjenmuutos paperit ovat vielä Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimistossa ja ovat olleet matkalla jo melkein puoli vuotta. Kaiken todennäköisyyden mukaan ne lopultakin ovat olleet asiallisesti laaditut ja saapunevat piakkoin hyväksyttyinä takaisin.

Toisena mainittu tehtävä, eli kirjoituskoneen hankinta on suoritettu. Tehtävään valitut henkilöt ostivat osaston laskuun "ADLER" merkkisen koneen jo helmikuussa.

Liittokokousalustuksia tehtiin 3, ja ne olivat seuraavista asioista:

  • yötyötätekevien eläkeikärajan alentamisesta,

  • virkapukuasiasta, ja

  • pääluottamusmiehen asemasta.

Kaikki tekemämme alustukset olivat kannatettujen alustuksien joukossa ja samoista asioista olivat muutamat muutkin osastot tehneet alustuksen ja tämä antaa jo enemmän toivoa, että kyseisiin asioihin tosiaan kiinnitetään huomiota. Virkapukuasiasta annettiin Liittokokouksessa erityinen selonteko ja sen perusteella on odotettavissa, että asia tulee korjaantumaan.

Menneen vuoden palkkaratkaisuista ei ole paljon sanomista, sillä valtioneuvoston tekemä yksipuolinen palkkaratkaisuhan on selitetty ja puitu niin "Postimiehen", kuin "VY:nkin" palstoilla, joten asiaan ei liene enempää syytä paneutua.

*

Osaston kokouksia pidettiin 4 ja toimikunnan 8, joten kokouksien lukumäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Viimevuoden ehkä merkittävin tapahtuma oli Postiliiton 13. Liittokokous Helsingissä toukokuun 5-7 päivinä. Osastomme edustajina olivat Alpo Immonen ja Jouko Isomäki.

Mainittakoon, että Alpo Immonen tuli valituksi liittoneuvostoon.

*

Kurssitoimintaan on jäsenistömme ottanut osaa seuraavasti. Esimieskurssilla on oppia saamassa Matti Ojala, ja Postimieskurssin läpäisivät Veijo Auvinen ja Hannu Suominen.

Järjestötoiminnallisille kursseille ottivat osaa 3 jäsentä, nimittäin Erkki Mykkänen "VY:n aktiivijäsenten kursseille" Pajulahdessa. Kuvassa Erkki juhlatamineissa vuonna 1960.

Alpo Immonen "Lehtikirjeenvaihtajain kursseille" Kangasalalla ja Pertti Karjalainen "Luottamusmieskursseille".

*

Konttorissamme tapahtuneet työ- ja työpaikkajärjestelyt ovat antaneet aihetta puuttua osastomme nimissä m.m. seuraaviin asioihin.

Ensinnäkin voidaan sanoa nykyisestä lähtevän tavallisen postin lajittelutiloista ja hyllystöstä, että onhan se ratkaisu sekin.

Muistettaneen kait', että edellisenä vuonna oli melkoista erimielisyyttä, kun lähtevän kirjeosaston muuttoa kaavailtiin.

Niinhän siinä nyt kuitenkin kävi, että seinä revittiin alas ja ko. osasto tuli sisään. Tähän täytyy kyllä sanoa, että tuskin me kahvihuoneen tiloissa ja rauhallisuudessa yhtään hävittiin, paremminkin päinvastoin.

Vuoden alussa lähetettiin konttorimme johdolle kirjelmä, jossa oli selvitetty eräitä eri työpisteissä vallitsevia puutteellisuuksia ja haittoja. Näihin luettiin kuuluvaksi m.m. lastauslaiturin katon mataluus. Kesällä jo luultiin, että asia alkaa korjaantua, kun katon alalevyjä irroitettiin, mutta kuinkas kävi. Vielä tänäkin päivänä katto on yhtä matalalla, ja "Rekan" täytyy jäädä yhtä kauas laiturista. Levyt ovat tosin poissa ja katto on alkanut vuotamaan laiturilla työskentelevien niskaan.

Työvuorojen järjestelyissä viime kesänä, kun siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon kärjistyivät mielipiteet konttorin johdon ja osastomme välillä niin, että jouduimme turvautumaan liittomme apuun. Kyseessä oli vaihtomiehistön uudet työvuorot. Neuvotteluista ei voinut puhuakaan, vaan johto esitti kylmästi omat suunnitelmansa, jotka olivat hyvin epämukavat ja saivat monelle työnteon tuntumaan suorastaan rangaistuksenomaiselta.

Työajanlyhentämissopimuksen toteutuminen lähti Kouvolassa kangerrellen käyntiin, mikä tuli julki huhtikuussa 1969 osaston lähettämässä kirjeessä Postiliitolle:

”Automiesten osalta ei tapahtunut mitään ratkaisua kahden päivän viikkovapaan tai 54 tunnin yhtämittaisen vapaa-ajan järjestämiseksi.

Konttorin johto on nähdäksemme syyllistynyt neuvottelumenettelyssään työaikalain soveltamismääräysten kirjaimen ja hengen vastaiseen toimintaan. Meillä ei myöskään ollut mahdollisuuksia toimia liiton 18.3.1969 antamien ohjeiden mukaisesti. Tämä on loukkaus koko ammattiyhdistysliikettä kohtaan.

Uusissa työvuorojärjestelyissä on yötyön osuutta tarpeettomasti lisätty. Tämä on tapahtunut erikoisesti sairaiden miesten kustannuksella. Heidät on osastomme toimenpitein yritetty pitää yötöiden ulkopuolella. Tämä suuntaus on nähdäksemme vastoin PTH:n ja liittomme välistä periaatesopimusta. Nyt voimaan astuneet työvuorot ovat eräin osin muutamien vuorotyötä tekevien postimiesten kohdalta hankalia ja vain keinotekoisesti ehkä työaikalain mukaisia.

Emme voi hyväksyä ajatusta, että mies kokee jossakin määrätyssä työvuorossa olemisensa rangaistuksen luonteiseksi. Osastomme vastaehdotuksessa on vilpittömästi pyritty humaanisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Edellä olevaan vedoten pyydämme liittomme johtoa viipymättä ryhtymään parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin Kouvolan Posti- ja Lennätinkonttorissa syntyneiden vaikeuksien ratkaisemiseksi.”

Pääluottamusmies sai asiain tiimellyksessä osakseen hyvin loukkaavaa kohtelua ja hänen vastaehdotustaan ei haluttu ottaa huomioon.

Automiehillekin ilmoitettiin aluksi, että heille on mahdoton järjestää kyseistä 5-päiväistä työviikkoa. Sekavien neuvottelujen jälkeen heille kuitenkin esitettiin nykyisin käytössä olevat työvuorot, joissa on eräitä ikäviä epäkohtia, kuten useat aikaiset työn alkamisajankohdat ja 9:n päivän perättäinen työ.

Postinkantajien osaltakin alkoi 5-päiväinen työviikko nyt pyöriä, ja tulevaisuus näyttää kuinka heidän kohdaltaan asiassa on onnistuttu.

Yhteenvetona koko 5-päiväisestä työviikosta voi sanoa, että sekaannusta ja mielipiteiden kärjistymistä se ainakin on tuonut mukanaan, joskin se aikanaan, kun asiat järjestyvät kohdilleen tuntuu varmasti mukavallekin.

Sitten vielä se yötyön aikahyvitys. Liittotoimikunta sai liittokokoukselta tehtäväkseen hankkia aikahyvitys takaisin vaikka lakon uhalla. Myöhemmin alkoivat mielipiteet jäsenistössä kuitenkin jakaantua, ja kun Valtiovarainministeriö oli tehnyt oman tarjouksensa suoritettiin äänestys, jonka perusteella ministeriön tarjous voitti, tosin niukasti. Nyt siis vain pyörien päällä oleva laitoksen henkilökunta on oikeutettu aikahyvitykseen ja muut yötyötä tekevät saavat korvauksen rahassa.

*

Valistusta työasioiden suhteen kävi meille antamassa liittomme puheenjohtaja Paavo Markkola 27.11.


Merkkipäiviään viettivät viime vuonna seuraavat osastomme jäsenet:

  • 50v. täyttivät Uuno Jattu, Vilho Loikala, Tauno Käyhty ja Mauri Räisänen, joka viimeksi mainittu sittemmin on eronnut osastostamme.

  • 60v. täytti Leo Parkkinen.

  • Eläkkeelle jäivät Liisa Suvisalo ja Leo Parkkinen.


 

Huhtikuussa vaihtui osastomme nimissä olevan veikkausasiamiestoimen hoitaja. Tällöin Veli Leinonen otti Kalervo Mettälän jälkeen toimen hoitoonsa.

*

Perinteelliset "Pilkkikisat" pidettiin poikkeuksellisesti Karhulanjärvellä, jossa Matti Ojala Sanna-Maija-rouvansa kanssa hoiteli kilpailijoiden keskityksen kilpailujen jälkeen huvilallaan. Kilpailijoista erottui joka vuosi kaksi samaa kaverusta, jotka vuorovuosin jakavat kärkisijat, ja nyt oli Pertti Leinosen vuoro voittaa ja Leo Savolaisen sai tyytyä toiseen sijaan. Seuraavina olivat Pekka Karjalainen, Jouko Isomäki ja Pertti Karjalainen. Suurimman kalan sai Matti Ojala, ja se painoi kokonaiset 78 g.

Todettakoon taas lopuksi toimikunnan yrittäneen hoitaa osaston asioita taitonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan, ja saavutukset ovat olleet kuultavissa edellä luetun toimintakertomuksen muodossa.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com