Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

1970-LUVUN ​OTSIKOITA POSTILIITON JÄSENLEHDESSÄ

1970

 • Avaus 70-luvulle kirjoitti Raimo Havasara

 • 43 vuotiaasta Raimo Havasarasta uusi piirihuoltaja - tehtävänä työturvallisuus ja työsuojelu

 • Einar Vierula kuoli 75 vuotiaana

 • Postin jakeluauto- kouluttaja Yrjö Suurosen silmäkulmasta

 • Vilho Loikala kuoli 51 vuotiaana

1971

 • Kuusankoskelainen Unto Rask kuoli auto-onnettomuudessa

 • Pääesimies Wiljam Nuorivuori eläkkeelle 1.8.1971

1972

 • Kuusaalainen Pentti Aalto täytti 50 vuotta

 • Alpo Immonen vietti 50 vuotisjuhlia 17. huhtikuuta

 • Korian posti täytti 100 vuotta – perustettiin 1.7.1872

1973

 • Koulutusesimiesten neuvottelupäivät pidettiin 22–24. toukokuuta, kirjoitti Ykä Suuronen

 • Tuonen satoa – Alpo Immosen elämä ja lähtö. Alpon muistolle kirjoittivat Yrjö Suuronen ja Raimo Havasara

1974

 • Kouvolassa kajahti

Mieskuoro Posti ja lennätin laulajat konsertoivat 30. maaliskuuta konserttimatkallaan Kouvolassa

 • Postaalista pohdiskelua esitti Uuno Jattu

1975

 • Kouvolan osasto juhli 60 vuotisjuhlia

 • Eino Repo täytti 75 vuotta 7. lokakuuta

 • K.A. Nuorivuori 60 vuotta 2. marraskuuta

1976

 • Ammattiosaston postinjakajien neuvottelu- ja opastuspäivät Kouvolassa 4.4.1976 liitosta vieraana Kari Tamminen – kirjoitti Yrjö Suuronen

 • Piirihuoltaja Raimo Havasara 50 vuotta 14.11.1976

1977

 • Tuonen satoa – Postimiesten esimies Unto Kajander 28. helmikuuta

 • Matti Ojala 50 vuotta kirjoitti Yrjö Suuronen

1979

 • Itä-Suomessa halutaan pitää hyvä yhteistyö 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n jäsenmäärän kehitys vuosina 1971-1979

 

1971 21 jäsenyhdistystä 3315 jäsentä

1972 22 jäsenyhdistystä 3950 jäsentä

1973 27 jäsenyhdistystä 5500 jäsentä

1974 26 jäsenyhdistystä 5895 jäsentä

1975 28 jäsenyhdistystä 6210 jäsentä

1976 31 jäsenyhdistystä 7413 jäsentä

1977 34 jäsenyhdistystä 9245 jäsentä

1978 35 jäsenyhdistystä 10238 jäsentä

1979 36 jäsenyhdistystä 10089 jäsentä


 


 

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n vuosikokouksesta, joka pidettiin hotelli-ravintola Kymen Kartanon Ratsu-kabinetissa tammikuun 18 päivänä 1970 alkaen kello 15.00

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Yrjö Suuronen, ja sihteerinä Lauri Niveri. Kokouksessa oli 15 osaston jäsentä.

 

1 §Kokouksen avaus

Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Uuno Jattu toivottaen osanottajat tervetulleiksi ja totesi menneen vuoden olleen melko toimintarikkaan osaston kannalta katsottuna. Monasti oli toimikunta joutunut kiperien kysymysten eteen, ja hän julkitoi kiitoksensa erikoisesti osaston rahastonhotajalle, sihteerille ja luottamusmiehelle saamastaan tuesta.

2 § Päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Uuno Jattu ilmoitti, että tästä kokouksesta oli osaston sääntöjen määräämällä tavalla ilmoitettu osaston ilmoitustauluille julkipannuilla kokouskutsuilla, joissa oli ilmoitettu kokouksessa käsiteltävän osaston sääntöjen 6.§:ssä mainitut asiat. Lisäksi oli muilla paikkakunnilla asuville lähetetty postitse ilmoitus tästä vuosikokouksesta jo kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin yksimielisesti yhdistyslain ja osaston sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti toimikunnan vuosikokoukselle laatima esityslista.

4 §Kokousvirkailijan vaali

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Yrjö Suuronen, sihteeriksi Lauri Niveri, pöytäkirjantarkastajiksi Esko Pakarinen ja Seppo Niinivaara sekä ääntenlaskijoiksi Matias Orava ja Pekka Häkämies.

5 § Toimintakertomuksen hyväksyminen

Osaston sihteeri Jouko Isomäki luki toimikunnan laatiman toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuonna 1969.

Kenelläkään ei ollut huomauttamista toimintakertomuksen johdosta, joten se hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Rahastonhoitaja Matti Laine esitteli osaston tilikertomuksen vuodelta 1969 ja mainitsi osaston tilien keventyneen melkoisesti menneenä vuotena. Syinä tähän ovat olleet kirjoituskoneen hankinta osastolle, viime vuonna ollut Liittokokous ja lukuisat merkkipäivät sekä kahdet hautajaiset.

Pentti Johansson luki tilintarkastajien lausunnon.

Toiminta- ja tilikertomuksen sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuodelta 1969.

7 § Osastomaksun suuruus

Piti päättää osastomaksun suuruus vuonna 1970. Asian johdosta käytettiin runsaasti puheenvuoroja.

Päätettiin, että osastomaksun (jäsenmaksun) suuruus vuonna 1970 on 0,80 % peruspalkasta.

8 § Osaston puheenjohtajan vaali

Piti valita osastolle uusi puheenjohtaja. Käydyssä keskustelussa asetettiin ehdokkaiksi Yrjö Suuronen ja Alpo Immonen.

Umpilipun suoritetussa äänestyksessä saivat Yrjö Suuronen 9 ja Alpo Immonen 5 ääntä. Lisäksi jätettiin 1 tyhjä lippu.

Näin valittiin Yrjö Suuronen osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 1970.

9 § Osaston toimikunnan vaali

Seurasi osaston toimikunnan vaali vuodelle 1970. Heti aluksi tehtiin yksimielinen päätös, että toimikunnan jäsenten lukumäärää supistetaan 10:stä 6:teen. Tämä päätös lähinnä sen johdosta, että tulevat toimikunnan kokoukset saataisiin helpommin päätösvaltaisiksi.

Ehdokkaita uuteen toimikuntaan asetettiin useita, mutta lopulta päästiin yksimieliseen ratkaisuun ilman äänestystä, ja uuden toimikunnan kokoonpanoksi tuli seuraava: Jouko Isomäki, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Alpo Immonen, Seppo Niinivaara ja Matias Orava.

Varajäseniksi valittiin Pekka Häkämies ja Matti Ojala.

10 § Osaston suositus työpaikkaluottamusmieheksi

Päätettiin yksimielisesti, että osasto suosittelee entistä pääluottamusmiestä eli Alpo Immosta edelleen työpaikan luottamusmieheksi. Osaston puolesta ei ole tarvetta muuttaa työpaikkaluottamusmiestä.

11 § Työryhmien luottamusmiesten valinta

Eri työryhmät olivat valinneet keskuudestaan erityiset työryhmäluottamusmiensä, ja valinnat olivat nyt jätetty vuosikokouksen tietoon. Valituiksi olivat tulleet samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna ja jakaantuivat seuraavasti: LA-kuljettajat/Aimo Tylli, PA-kuljettajat/Jouko Isomäki, autonasentajat/Matias Orava, kirjeenkanto/Pertti Karjalainen ja Inkeroisissa/Seppo Niinivaara.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä luetellut työpaikkaluottamusmiehet.

12 § Tilintarkastajien vaali

Päätettiin yksimielisesti, että osaston varsinaisiksi- ja varatilintarkastajiksi valitaan entiset eli samat kuin edellisenäkin vuonna. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi Vilho Loikala ja Pauli Raunio, sekä varatilintarkastajiksi Lauri Niveri ja Riamo Rautjärvi.

13 §Vanhan toimikunnan tekemä ehdotus

Vanhan toimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella päätettiin, että puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhotajalle maksetaan vuoden 1970 lopussa 50 mk. palkkana osaston varoista, osaston hyväksi tekemästään työstä korvauksena.

14 §Mikkelin puhelinpiiriin yhdysmies

Osastomme jäseninä olevien LA-kuljettajien toivomuksesta ja lähinnä heidän asioissaan, päätettiin valita Mikkelin automiesten osasto r.y:n puheenjohtaja Pentti Temonen osastomme yhdysmieheksi Mikkelin puhelinpiiriin.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska jäsenistön tekemiä ehdotuksia ei ollut, katsottiin kokous päättyneeksi kello 18.00.

Kuvassa Myllykosken postilaisia vuodelta 1975.

©2017 Raimo Heikkilä - suntuubi.com