Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 26.9.2018.

Kuvassa minä vuonna 1972.

 

 

 

Postimiesten esimies Kustaa A. Nuorivuori otti minut postin palvelukseen 1972. Tätä ennen olin ollut postin sanomalehdenjakelun  kesä-sijaisena ja jouluapulaisena.

 

Pöytäkirja Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous

 

AIka: 30.01.1972 klo 15.00.

Paikka: Ravintola Monrepo

Paikalla oli 18 osaston jäsentä.
 

1 § Osaston puheenjohtaja Alpo Immonen avasi vuosikokouksen kiittäen jäsenistöä osaston eteen tehdystä työstä kuluneen toimintakauden aikana.

LA-kuljettaja Sakari Hämäläisen muistoa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

2 § Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista luottamusmiessopimuksen aiheuttamin muutoksin.


4 § Osaston puheenjohtaja Alpo Immonen ojensi rahastonhoitaja Matti Laineelle Postiliiton hopeisen ansiomerkin tunnustukseksi uhrautuvasta työstä ja toiminnasta liiton päämäärien ja tarkoitusperien toteuttamiseksi. Matti Laine on monien vuosien ajan toimiut osaston rahastonhoitajana kiitettävällä tavalla.


 

5 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Immonen (kuvassa).


Kokouksen sihteeriksi valittiin Yrjö Suuronen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Niilo Puolatie ja Matti Ojala. Kokouksen ääntenlaskijoiksi Niilo Puolatie ja Matti Ojala.

6 § Osaston toimintakertomuksen esitti Alpo Immonen sihteeri Erkki Mykkäsen ollessa estyneenä. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Osaston rahastonhoitaja Matti Laine luki tilikertomuksen ja Niilo Puolatie tilintarkastajien lasuunnon, jonka jälkeen rahastonhoitajalle ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8 § Kokous päätti jäsenmaksun entisen suuruisena, eli 1 % peruspalkan, kallinpaikanlisän sekä ikälisien yhteismäärästä, josta 0,30 % jää osastolle ja 0,70 menee Postiliitolle.

9 § Osaston toimihenkilöille päätettiin maksaa seuraavat toimipalkkiot vuodessa: puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle, kullekin 100:- sekä varapuheenjohtajalle 50:-. Kokous päätti, että osaston varoilla tarjotaan toimikunnan kokouksien osanottajille kahvit.

10 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 1972 Matti Ojala äänestyksen jälkeen.

 

11 § Osaston toimikuntaan valittiin varsinaisia jäseniä seuraavasti:

Matti Laine, Alpo Immonen, Yrjö Suuronen, Jouko Isomäki, Aimo Tylli, Esa Rasimus, Erkki Reiman ja Niilo Puolatie.

Varajäseniksi: Seppo Niinivaara Inkeroisista, Riitta Tuominen ja Sirkka Kulin Kausalasta, Heikki Topo ja Lauri Niveri Kouvolasta.

12 §  Osaston pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin seuraavat henkilöt: pääluottamusmieheksi Alpo Immonen ja varapääluottamusmieheksi Raimo Rautjärvi.

13§ Työryhmäluottamusmiesehdokkaiksi kokous päätti ehdottaa seuraavia henkilöitä:

vaihto- ja lajitteluryhmä Raimo Rautjärvi, kirjeenkanto Heikki Topo, Pertti Leinonen, Hannu Suominen ja Juhani Huohvanainen,

pa-kuljettajat Lauri Niveri,

la-kuljettajat Aimo Tylli,

Autotalli Esa Rasimus,

Inkeroinen+Anjala Seppo Niinivaara ja Pentti Johnsson, 

Kausala Sirkka Kulin, Riitta Tuominen ja Mirja Häkkinen

14 § Osaston tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Reijo Oksanen, varalle Pekka Häkämies ja Matti Orava.

15 § Kokous päätti, että jokaiselle osaston jäsenelle annetaan ilmaiseksi Postiliiton kalenteri vuodelle 1973.

 • Päätettiin, että seuraavan vuosikokouksen osanottajille tarjotaan lounas, mikäli syksyllä järjestettävät retkeily- ja neuvottelupäivät eivät osoittaudu aivan tappiollisiksi. Toimikunta päättää asiasta sen hetkisen taloudellisen tilanteen pohjalta.

16 § Jäsenten tekemät esitykset:

Päätettiin seurata kiinteäti 1 ja 2 luokan postien erottamisen vaikutusta työvuoroihin. Osasto näkee, että yövuorot olisi saatava rauhoittumaan niin, että aamuautot pääsisivät lähtemään aikataulun mukaisesti.

17 § Postipiirin pääluottamusmie-sehdokkaiksi valittiin: Alpo Immonen, Matti Ojala ja Lauri Niveri.

Postipiirin pääluottamusmiesvaalissa toimii keskusvaalilautakuntana osaston toimikunta.

18 § Työturvallisuusasiamieheksi päätettiin ehdottaa seuraavia: Alpo Immonen, Esa Rasimus ja Reijo Oksanen. Esimiehet valitsevat oman ehdokkaansa.

19 § Päätettiin suorittaa osaston jäsenistölle mielipidetiedustelu siitä, kuinka moni on valmis osallistumaan kertauskoulutusluentosarjaan.

20§ Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia rakentavasta kokoushengestä ja hyvistä ideoista sekä toivotti uudelle puheenjohtajalle ja toimikunnalle kaikkea hyvää alkavalle toimintakaudelle, joka tuo mukanaan hyvin paljon uutta ja laajaa toimintaa osaston työsaralle.

 

Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1972

 

Yleistä

Niin osastomme, kuin koko valtion virkamiesten ammattiyhdistystoiminnan kannalta muodostui kulunut vuosi historiallisesti merkittäväksi huhtikuussa allekirjoitetun virkaehtosopimuksen johdosta. Tämä laaja-alainen valtion virkamiesten palkankorotuksista ja muista virkasuhteen ehdoista solmittu sopimus alasopimuksineen piti sisällään mm. seuraavaa:

 • yleiskorotus 50 mk/kk kuitenkin vähintään 4 % 1.4.1972 lukien.

 • A-palkka-asteikon tarkistus 1.4.1972 lukien, jolloin myös palkkaluokka A-1 poistetaan.

 • kalliinpaikanlisäjärjestely 1.1.1973 lukien siten, että se on I kalleusryhmässä 9 % peruspalkasta, II kalleusryhmässä 6 % ja III ryhmässä 3 %.

 • palkkausluokkatarkistukset suoritetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä heinäkuun alusta ja toinen erä marraskuun alusta lukien.

 • työaikasopimukseen tulivat seuraavat muutokset: Yötyön rahakorvaus maksetaan myös jatkotunneilta klo 12.00 saakka.

 • tuntipalkan laskemisen vuosijakaja on 2064 (ennen 2086).

 • pääsiäislauantaina, juhannus- ja jouluaattona tehdystä työstä suoritetaan ko. kalenterivuorokaudelta aattopäivän lisää 50 % tuntipalkasta.

 • uudenvuodenpäivän, vapunpäivän ja itsenäisyyspäivän työjaksoilta maksetaan ylityökorvaukset 114,17 tuntia ylittävältä ajalta.

 • satunnaisille apulaisille ja eräille tilapäisille toimihenkilöille myös virkaehtosopimus.

 • tarkistetut palkat ja palkkiot maksettiin 1.6.1972 lukien ja takautuvat korotukset 1.10.1972 mennessä

 • vuosilomapalkan osalta maksetaan niin vuosilomalisää kuin lomaltapaluurahaa.

Virkapalkkaratkaisuun liittyi nyt, kuten edellisenäkin vuotena ns. sosiaalipaketti, josta sovittiin virkaehtosopimuksen liitteessä. Paketin tietyt kohdat ovat jo todettava konkreettisina parannuksina ja neuvottelujen alaisiksi tulivat mm. seuraavat alueet: sosiaaliturva, työterveydenhuolto, työturvallisuus, eräiden virkamiessuhteisten sairausajan palkkaus, luottamusmies- ja työturvallisuus henkilöstön koulutus, tiedotustoiminnan kehittäminen, yritysdemokratia valtion hallinnossa, työpaikkaruokailu ja suojavaatetuksen kehittäminen.

Liittomme saavutukset tämän sopimuksen puitteissa ovat hyvät. Saihan ammattikuntamme yleiskorotuksen lisäksi jälleen huomattavan määrän kuoppakorotuksia, jotka tällä kertaa suurelta osin tulivat alapalkkaluokkiin sekä esimiesten osalle. Jos vertaamme tämän hetken palkkatilannetta esim. rinnakkaisammattikuntaan postivirkamiehiin, voimme olla tilanteeseen erittäin tyytyväisiä.

Osaston toiminta

Kuluneen toimintavuoden aikana on osastomme jäsenkunta jälleen kasvanut ja tällä hetkellä voimmekin jo puhua suur-osastosta, sillä tällä hetkellä on jäsenmäärämme 122.

Osastoomme liittyi kuluneen toimintakauden aikana 18 jäsentä ja erosi 4.

Varsinaisia yleisiä kokouksia ei kuluneen vuoden aikana ole pidetty. Sen sijaan toimikunta on kokoontunut 8 kertaa ja vähintään yhtä monta kertaa retkeily- ja neuvottelupäivien merkeissä.


 

Osastomme nimenmuutos on viimeinkin hyväksytty yhdistysrekisterissä ja on se siis virallisesti Postiliiton Kouvolan osasto r.y.


 

Toimikunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Pj. Matti Ojala 8 kertaa,

Siht. Jouko Isomäki 8 kertaa,

Rah.hoit. Matti Laine 6 kertaa,

Alpo Immonen 7 kertaa,

Yrjö Suuronen 7 kertaa,

Niilo Puolatie 6 kertaa, Erkki Reiman 6 kertaa,

A. Tylli 3 kertaa, E. Rasimus 2 kertaa.

Toimikunnan varajäsenistä ovat maininnan ansaitsevalla tavalla osallistuneet seuraavat varajäsenet: Sirkka Kulin, Riitta Tuominen, Seppo Niinivaara ja Lauri Niveri.


 

Postipiirin postimiesten- ja autonkuljettajien pääluottamusmiehenä on kuluneen vuoden aikana toiminut osastomme pääluottamusmies Alpo Immonen.


Postipiirin työturvallisuustoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat osastomme jäsenet: Armas Laakso ja Reijo Oksanen.

Kirjelmiä lähetettiin osastomme toimesta 43.

Postiliiton Liittotoimikunnalle on lähetetty 4 aloitetta, jotka koskivat seuraavia asioita:

 • vaihtolisän saamista postinvaihtotyössä toimiville postimiehille.

 • uusien automiesten esimiesvirkojen tai toimien saamista niin, että jokaista 10 autonkuljettajaa kohti olisi 1 esimiesvirka- tai toimi.

 • viikkolevon pidentämistä epäsäännöllisessä vuorotyössä oleville.

 • määrävuosilisän saamista posti- ja LA-kuljettajille 8 vuoden jälkeen nimityksestä lukien.

Tärkeintä tapahtumajärjestyksessä

 • 5.3.1972 vieraili Kouvolassa valtakunnallinen postimieskunnan pääluottamusmies Jaako kartoittaen toimintakenttäänsä.

 


17.4.1972 täytti osastomme varapuheenjohtaja, Kouvolan postipiirin ja osastomme pääluottamusmies Alpo Immonen 50 vuotta. Lukuisten onnittelijoiden joukossa kävi myöskin osastomme edustjat Alpon kauniissa kodissa esittämässä tutuksi tulleen laulutervehdyksen ja onnittelut.


 • 21.6.1972 täytti La-kuljettaja A. Tepponen 60 v. ja jäi eläkkeelle.

 • 7-8.10.1972 vietettiin Postiliiton Itä-Suomen osastojen retkeily- ja neuvottelupäivät Kouvolassa. Kuten osastomme jäsenkunta hyvin tietää, päivien järjestelyistä vastasivat tällä kertaa Kouvolan - Kuusankosken- ja Myllykosken osastot yhteistoimin. Tähän yhdistettyyn järjestelytoimikuntaan kuuluivat Unto Kajander Kuusankoskelta puheenjohtajana, Kalevi Häkkinen, Myllykoskelta, Matti Ojala, Alpo Immonen ja Yrjö Suuronen Kouvolasta.

Vuoden 1972 kuvassa Unto Kajander.

Unto Kajander syntyi vuonna 1917. Hän oli Postiliiton liittoneuvoston(valtuusto) jäsen 1960–1963 ja 1966–1969. Liittotoimikunnan (hallitus) varajäsen hän oli vuosina 1969–1977. Kunnalliselämässähän oli mm. Kuusankosken kauppalan ja – kaupunginvaltuustonjäsenenä vuosina 1957 – 1977. Kymintehtaan työväenyhdistyksen puheenjohtajanahän oli vuosina 1961 – 1977 ja Kymintehtaan Kisan toimihenkilö. Postimiesten esimies Unto Kajander kuoli sairaskohtaukseen työmatkallaan malliskuussa 1977.


 

Tämä toimikunta teki alustavaa työtä neuvottelupäivien hyväksi jo miltei koko kesän ajan.

Järjestelytoimikunta lähti järjestelyissä siltä pohjalta, että vaikkakin päivien budjetti tulisi liikkumaan n. 10.000 markan nurkilla, ei minkään osaston rahavaroja käytettäisi päivien järjestelyyn. Näin myös tapahtui, sillä päivien talouden turvasi osoitteeton julkaisu Pohjois-Kymen Postimies, joka jaettiin Pohjois-Kymenlaakson suurimmilla paikkakunnilla 25.000 kappaleen painoksena ja jonka jakamisen suoritti osastomme jäsenkunta kiitoksen ansaitsevalla tavalla. Kiitoksen olemme velkaa myöskin Plh:n Postiosastolle, joka antoi meille erikoisluvan julkaisun jakeluun jäsenistömme avulla ilmoitusmaksuja. Oman julkaisun toimittamisen lehden asuun suoritti entinen puheenjohtaja Raimo Havasara. Helsingistä käsin hän hoiti matkoja tänne ja osallistui järjestelytoimikunnan kokouksiin.

Julkaisuun kerättiin liikkeiltä ja laitoksilta ilmoituksia yhteensä yli 8000 markan arvosta. Tässä työssä tekivät pitkiä päiviä hyvällä tuloksella seuraavat henkilöt: Kalevi Häkkinen Myllykoskella, Heikki Merivirta Voikkaalla, Kyösti Joukainen Kuusankoskella, Riitta Tuominen Kausalasta, Pentti Johansson Inkeroisissa ja Matti Ojala, Alpo Immonen sekä Niilo Puolatie Kouvolassa. Tämä laaja-alainen Pohjois-Kymenlaakson postimieskunnan toiminta osoittautui erittäin voimalliseksi ja hyvää yhteishenkeä omaavaksi, joten osastomme on vakavasti syytä harkita tulevaisuudessa todellisen suur-osaston perustamista koko Pohjois-Kymenlaakson käsittäväksi toiminta-alueeksi.

Sitten itse retkeily- ja neuvottelupäiviin. Alpo Immosen ideana päivät siirrettiin kesästä syksyyn ja päiville otettiin mukaan kulturellista leimaa antava teatteri-ilta.

Tämä osoittautui onnistuneeksi, siitä meille antoi parhaan kuvan niin runsas osanottajajoukko, että mm. Kymen Kartanon tilat uhkasivat kertakaikkiaan käydä pieneksi. Osallistuihan päiville kaikkiaan n. 350 henkilöä, jotka olivat saapuneet 52 paikkakunnalta. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että ensimmäisen kerran mukana oli myös postiasemanhoitajat.

Päivät alkoivat tutustumisella Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin työtiloihin. Yleisöaulaan oli järjestetty tervetuliaiskahvit, jossa Riitta Tuominen hoiti valtavan vierasjoukon kahvituksen erittäin mallikkaalla tavalla. Päivien varsinainen avaus tapahtui Kouvolan Teatterissa, jossa järjestelytoimikunnan pj. Unto Kajander suoritti päivien avauksen lausumalla osanottajat ja kutsuvieraat tervetulleiksi.

Teatterissa seurattiin suurella mielenkiinnolla operetti "Viktorian husaari" -esitystä täyden salin voimalla. Operetin tunnelmissa siirryttiin Kymen Kartanoon, jossa pidettiin ohjelmallinen ravintola-ilta. Tällöin Kymen Kartanon tilat olivat miltei viimeistä sijaa myöten täynnä. Illan suureksi yllätykseksi osoittautui arvovaltaisten kutsuvieraiden lisäksi Alpo Immosen ja Enska Rantasen tunnelmalliset laulutuokiot, jotka saivat ammattiesiintyjiä suuremmat aploodit illan yleisön taholta.

Sunnuntaipäivä aloitettiin uimisella Kouvolan Uimahallissa. Tämän jälkeen osanottajat tutustuivat Kouvolan kaupungintaloon ja Maakuntakirjastoon.

Samanaikaisesti osastojen edustajat kuuntelivat viehättävän maisteri Kaarina Suonion (kuvassa vuodelta 1972) esitystä työterveydenhoidon puutteista.

Kolme tuntia kestäneen vilkkaan mielipiteiden vaihdon jälkeen neuvottelukokous antoi mm. seuraavan julkilausuman:

Autoliikenteen lisääntyessä ja pyrittäessä palvelunopeuden tehostamiseen ei työntekijämäärää ole samassa suhteessa lisätty eikä työtiloja ja teknillistä apuvälineistöä kehitetty työn vaatimusten mukaisesti. Sosiaalitilat on postiasemilla ja muissakin työpisteissä saatava lain edellyttämälle tasolle.

Yötyön määrää on vähennettävä kehittämällä postin kiireellisyysluokitusta. Pääsääntöisesti postin käsittelyn ja kuljetuksen on tapahduttava päiväsaikaan. Yötyön rasitukset on korvattava riittävällä vapaa-ajalla. Jotta työterveysnäkökohdat tulvat riittävästi otetuiksi huomioon työn kehittämisessä on henkilökuntajärjestöjen mahdollisuudet vaikuttaa työntutkimustoimintaan ja työn rationalisointiin turvattava.

Retkeily- ja neuvottelupäivät päättyivät yhteiseen lounaaseen Kymen Kartanossa ja ns. kyselytuntiin. Vastaajina oli Postiliiton puheenjohtaja Paavo Markkola, toimitsija Ensio Rantanen, pääluottamusmiehet Tauno Karvonen ja Erkki Jaako sekä työnantajien edustajana Plh:n Postiosaston johtaja Mauri Kajo.

 

Päivien päättäjäissanat lausui järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Unto Kajander.

 

 

Mainittakoon, että päivien suojelijana toimi kaupunginjohtaja Eino Brofelt, joka puolisoineen kunnioitti läsnäolollaan lauantaipäivän tilaisuuksia.

Päivien jälkeen on Itä-Suomen osastojen tiimoilta kuulunut niin paljon myönteistä päivien järjestelyjen suhteen, että Pohjois-Kymenlaakson postimieskunta voi olla tyytyväinen järjestelyjen onnistumisesta.

Paljon tuttuja tavattiin - uusia suhteita solmittiin.

Ei niin hyvää, etteikö joukkoon olisi myöskin tullut ikäviäkin yllätyksiä. Näiden joukkoon on ennen kaikkea kirjattava Postipankin järjestäjille aiheuttama pettymys. Kyseiseltä pankilta anottiin teatteriesityksen rahoittamista samalla tarjoten ko. laitokselle mahdollisuutta mainostaa toimintaansa ennen teatteriesitystä. Tämä anomuskirjelmä oli perusteellisesti laadittu ja lähetettiin postipiirin päällikkö Pakarisen myötämielisen kirjallisen lausunnon mukana kyseiselle pankille. Pankki ei kuitenkaan nähnyt mahdollisuutta avustaa meitä ja näin ollen on osastomme toimikunnan täysi syy tarkistaa, onko osaston talletettavat rahavarat oikean pankin huostassa.

 

 

 

 


Koulutustoiminta

Ammattiyhdistyskoulutukseen ei osastomme jäsenkunta valitettavasti kuluneen vuoden aikana osallistunut. Sen sijaan laitoksen eri koulutustilaisuuksiin osallistuivat osastomme jäsenet seuraavasti: Kustaa Nuorivuori ja Yrjö Suuronen postimiesten esimiesten aluekokous 11.5.1972 Helsingissä.

Valtion Koulutuskeskuksen työnopetuskursseille, jotka tehtiin kaksiosaisina helmikuun aikana:

 • Kustaa Nuorivuori ja Yrjö Suuronen Kouvolasta sekä Seppo Purtilo Inkeroisista 4-5.4.1972 järjestetyille postimiesten esimiesten neuvottelupäiville Helsingissä.

 • postimiesten esimieskurssin suoritti hyväksytysti Raimo Rautjärvi.

 • postimieskurssin ovat suorittaneet seuraavat osastomme jäsenet: Keijo Björn ja Tapio Hyypiä Kouvolasta, Riitta Tuominen ja Anne Rantanen Kausalasta sekä Vilho Partinen ja Seppo Parikka Inkeroisista.

 • postimiesten alkeiskurssin ovat suorittaneet Hannu Boholm, Lasse Vikman, Juha Ikonen ja Kari Mäkinen Kouvolasta.

 • Plh:n Kansliaosasto on määrännyt postimiesten tulokas- ja alkeiskoulutuksen yhtenäistämistä varten perustettuun työryhmään postimisten esimies Y. Suurosen Kouvolan postipiiristä.


   

 

Osastomme koulutustarve

 

Nykyisen virkaehtosopimuksen mukanaan tuomat sopimukset mm.

luottamusmies- ja työturvallisuusjärjestelmät asettavat osastomme jäsenistölle yhä kasvavan vastuun koko postipiirin alueesta. Tämän mukaisesti koko osastomme ja etenkin sen toimihenkilöt olisi saatava näiden alojen koulutustilaisuuksiin. Osastomme toimikunta toivookin, että mikäli läsnäolijoista joku on kiinnostunut ay-koulutuksesta hän voi ilmoittaa siitä kokouksen toimihenkilöille täällä kokouksen jälkeen.


Kuluneen vuoden aikana työkentässä tapahtuneita muutoksia

 • Posti- ja lennätinlaitoksen kuljetukset ovat yhä enemmän siirtymässä rautateiltä maantielle, joka tietää vastaavasti uusia autonkuljettajien virkoja ja toimia. Osastomme jäsenkunnan kuljettamina laitoksen autot suorittavat kuljetuksen jo Lappeenrantaan, Mäntyharjuun ja nyt uutena kuljetuksena myös Lahteen entisten paikallisajojen lisäksi.
 • Kouvolan konttorissa on postipussien avaaminen ja sulkeminen jäänyt entistä vähäisemmäksi rullalavakko kuljetusten astuessa näyttämölle.
 • Suuri yleisö yrittää käyttää postinumeroita ja alkeiskoulutuksessa luetaan lajittelukeskukset ja niissä sijaitsevat postinumeroalueet.
 • Ensimmäinen lajittelukeskus Tampereen uudessa postitalossa odottaa lajittelukonetta. Ja muita lajittelukeskuksia suunnitellaan vasta tonttien osalta sopivia etsien.
 • Postit ovat jaettu kuljetuksellisesti sekä jakelullisesti I ja II luokan posteihin. Karkeasti tämä jakso jakaa paketti-viikkolehti- ja ristisidepostin käsittelyn siten, että em. lähetykset voidaan käsitellä vähemmän kiireisenä ajankohtana. em. muutokset tähtäävät koko maata käsittävän lajittelukeskuksen esitelmän luomiseen, joka on laskettu toteutuvan 1980-luvun alkupuolella.
 • Saman aikaisesti posti- ja lennätinhallitus tekee proknooseja ja pitkäntähtäimen suunnitelmia myös lisähenkilötarpeesta. Tämän kaiken jälkeen voimmekin kysyä:

EIKÖ MYÖS OSASTOMME TARVITSE TOIMINTASUUNNITELMAA?

Osastome jäsenkunta on tällä hetkellä 122. Tähän lukuun sisältyy postimiesten esimiehiä, LA- ja PA-kuljettajia, ylipostimiehiä, postinkantajia ja postinjakajia, autoasentajia, siivoojia.

Kaikkien näiden ammattiryhmien työolot ja sopimukset eroavat joiltakin osin tehtävien mukaisesti.

Jotta osastomme todella voisi ottaa näiden eri ammattiryhmien elinehtojen hoitamisen sydämen asiaksi, me tarvitsemme TOIMINTASUUNNITELMAN. Me tarvitsemme lisää koulutusta - me tarvitsemme tietoa asioista. Meillä tulee olla hyvin koulutettu toimikunta, joka puolestaan jakaa tietoa koko jäsenkunnalle - viestin täytyy mennä perille.

Me odotamme Teiltä eri ammattiryhmien edustajat ja tämän kokouksen osanottajat entistä aktiivisempaa panosta osastomme hyväksi.

Muuten kiitämme kaikkia toimikunnan kanssa yhdessä työskennelleitä ja toivomme kaikkea hyvää osastomme jäsenistölle uuden toimikauden alkaessa.

Kouvolassa 22.01.1973

 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanon Mokka-Kievari kabinetissa sunnuntaina marraskuun 26 päivä 1972 alkaen kello 15.00.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui järjestöjen edustajat tervetulleeksi kokoukseen ja tiedotti, että tästä kokouksesta on tiedotettu edustajille sääntöjen mukaisesti näin kuuluvalla kokouskutsulla: ”Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräinen edustajiston syyskokous pidetään sunnuntaina marraskuun 26 päivänä 1972 alkaen kello 15.00 Ravintola Kymen Kartanon kabinetissa, johon sinut kutsutaan. Ellet pääse kokoukseen sinun on itse hoidettava varaedustaja tilallesi. Oheisena seuraa kokouksen esityslista. Tälle kokoukselle tarkoitetut esitykset on tehtävä kirjallisena 16.11.1972 mennessä paikallisjärjestön puheenjohtajalle.

Näin ollen kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätövaltaiseksi.

Nimenhuuto

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 57 eri perusjärjestön edustajaa. (liite 1)

Esityslista

Hallituksen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)

Kokousvirkailijat:

 1. Puheenjohtajat: Sulo Pesu ja Sulo Lehtinen

 2. Sihteerit: Raimo Huusari ja Erkki Karstinen

 3. Pöytäkirjantarkastajat: Paavo Ritvanen ja Lauri Parkkonen

Varalla: Veikko Koponen ja Eino Olli

 1. Ääntenlaskijat: Erkki Kujala, Risto Loikala ja Pauli Kupias.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 1973

Paikallisjärjestön jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti markka viisikymmentä penniä (1,50 mk) jäsentä kohden vuodessa.

Talousarvio vuodelle 1973

Paikallisjärjestön tulo- ja menoarvio vuodelle 1973 hyväksyttiin yksimielisesti.

(liite 3)

Osl. Kymenmaan A-E. Toimikunta

Osl. Kymenmaan A-E toimikuntaan Paikallisjärjestön edustajiksi vallittiin edelleen Valio Koskinen ja Anja Joronen.

Jäsenanomukset

Paikallisjärjestön jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry. 1.6.1972 alkaen. (liite 4)

Hallituksen ja jäsenosastojen esittämät asiat

Kouvolan Sähkötyöntekijät ry:n kirjelmä merkitään kuultuna pöytäkirjaan.

Kuultiin Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman lähettämä kirjelmä, jossa esitettiin, että Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan.

Paikallisjärjestön hallitus esitti, että järjestömme ei liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan vaan tällaisten kauppapoliittisten ja niihin liittyvien asiain ratkaisu kuuluu maanhallitukselle ja eduskunnalle sekä eri poliittisille puolueille.

Kokouksen keskusteltuaan asiasta päätettiin, että asiasta äänestetään, jolloin puheenjohtaja tiedotti, että äänestys suoritetaan lippuäänestyksenä ja ne, jotka kannattavat Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman ehdotusta kirjoittavat ”kyllä” ja ne, jotka kannattavat paikallisjärjestön hallituksen ehdotusta kirjoittavat ”ei”.

Äänestyksen tuloksena todettiin, että EEC:n vastainen ehdotus sai 18 jaa ääntä ja paikallisjärjestön hallituksen esitys 38 ei ääntä.

Näin ollen äänestyksen tuloksen perusteella Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. ei liity Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaiseen kansanrintamaan. (kirjelmät liitteenä (liite 5).

Kahvitauko alkoi kello 16.05.

Kahvitauko päättyi kello 16.35.

Puheenjohtajaksi siirtyi Sulo Pesu ja sihteeriksi Erkki Karstinen.

10§ SAK:n piirisihteeri Kai Ritalan tilanneselostus

Talous- ja työmarkkinajärjestöjen esityksistä mm. työntekijäin vuosilomasta, eläketurvasta, asuntotuotantolaista, työsuojelusta ja laki työsuojelusta, joka on hyväksytty eduskuntakäsittelyssä. Työvoimapolitiikasta mm. paikallisjärjestöjen osallistumisesta työllisyystilanteisiin ja työllisyyskorvauksien suorituksiin, sekä lisäksi työvoiman siirtymisestä mm. Ruotsiin.

Työväentaloudellisen toimiston laatiman julkaisun mukaan on reaaliansion korotus ollut noin 7,5%. Tulevan työehtosopimuskauden ratkaisu on hahmottunut keskitetyn ratkaisun suuntainen ja lisäksi liittokohtaiset ratkaisut mukaan luettuna.

Alustuksen pohjalta käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Puheenjohtajan kiitettyä kokouksenosanottajia kokous päättyi kello 17.20.

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen menon ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kouvolassa joulukuun 28 pnä 1972.

Paavo Ritvanen

 

 

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

TOIMINTAKERTOMUS 1972

Naisia + miehiä = yhteensä

01. Hotelli ja ravintolahenkilökunnan liiton Kouvolan osasto ry. n:o 20 472 + 000 = 472

02. Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry 104 + 061 = 165

03. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 043 + 057 = 100

04. Kouvolan kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry 071 + 151 = 222

05. Kouvolan Lihatyöntekijät ry 095 + 073 = 168

06. Kouvolan Liiketyöntekijät ry 197 + 035 = 232

07. Kouvolan Puhelinasentajat ry 004 + 176 = 180

08. Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry 003 + 303 = 306

09. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 000 + 137 = 137

10. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 096 + 036 = 132

11. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry 166 + 002 = 168

12. Kouvolan Tietyöntekijät ry 003 + 070 = 073

13. Kouvolan Vahtimestariosasto ry 000 + 043 = 043

14. Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 085 + 000 = 085

15. Rakennustyöläisten Liiton Kouvolan osasto ry. n:o 60 120 + 417 = 537

16. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 014 + 209 = 223

17. Rautatieläisten Liiton osasto 45:n Kouvolan osastopiiri ry 000 + 037 = 037

18. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 037 + 300 = 337

19. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry. (x) 000 + 054 = 054

20. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 162 ry. (Kouvolan maalarit) 004 + 110 = 114

21. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 624 ry. (Kouvolan muurarit) 000 + 058 = 058

22. Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 074 + 042 = 116

Yht. 1588 + 2362 = 3950

(x) liittynyt 1.6.-72 lähtien

YLEISTÄ:

Tarkastellessamme kertomusvuotta 1972 voimme todeta maailmanpolitiikassa tapahtuneen hienoista edistystä. Onhan Vietnamiin pitkäaikaisten taistelujen jälkeen viimeinkin saatu aikaan aselepo. Aseleposopimusta voitaneen pitää koko Vietnamin kansan edistyksellisten voimien voittona. Mainittavaa on kuitenkin se edesvastuuton toiminta, jonka toimeenpanivat Amerikkalaiset presidentti Niksonin johdolla syyllistymällä historian raaimpiin pommituksiin, jotka kohdistuivat pääasiassa Pohjoisvietnamilaisiin siviilikohteisiin. Nämä pommitukset koko maailma yksimielisesti tuomitsi.

Muista maailmanpoliittisista kysymyksistä mainittakoon, että tilanne Irlannissa odottaa vielä ratkaisuaan. Samoin tilanne Lähi-idässä on viimevuoteen nähden pysynyt ennallaan.

Tarkastellessamme oman maamme toimintaa voimme todeta maamme toimineen aktiivisesti YK:ssa sekä omassa maanosassamme Euroopassa. Kertomusvuoden aikana on aloitettu Euroopan yhteistyökonferenssin valmistavat keskustelut, joiden isäntänä maamme toimii. Maamme sisäpolitiikassa nousi kertomusvuonna tärkeimmiksi Presidentti Kekkosen toimikauden pidentäminen poikkeuslailla neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Maassamme suoritettiin myöskin Kunnallisvaalit lokakuussa 1972, joissa vasemmiston eteneminen jatkui. Myöskin järjestömme antoi tukensa vasemmistopuolueille Kouvolassa.

Kertomusvuoden aikana on maassamme ollut voimassa niin sanottu H-L –sopimus. Johon lähes kaikki liitot yhtyvät. Sopimus ei kuitenkaan tuonut työntekijöille sitä reaaliansioiden nousua mikä sopimuksia tehtäessä oli laskettu, johtuen hintojen ja maksujen voimakkaasta noususta. Voitaneenkin näin jälkikäteen todeta, että sopimus ei kaikilta osiltaan tyydytä työ- ja palkansaajaväestöä.

Tarkastellessamme järjestömme toimialuetta voimme todeta työllisyystilanteen hiukan parantuneen. Mikä ei kuitenkaan ole konkreettisesti parantanut tilannetta järjestömme alueella, vaikka maa elää taloudellista nousukautta.

Kertomusvuodelta 1972 voidaan mainita, että järjestöömme on perustettu nuorisojaosto, jonka toiminta on ollut aktiivista.

Koulutus, valistus ja tiedotustoiminta on kertomusvuonna ollut tehokasta.

Kokonaisuutena voidaan järjestömme toimintaan olla tyytyväisiä. Paikallisjärjestön hallitus kiittää kaikkia perusosastoja ja niiden jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä kertomusvuoden aikana.

Kertomusvuonna on paikallisjärjestön edustajistoon kuuluneet seuraavat:

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry.

Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Kouvolan Maalarit ry.

Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan Liiton Kouvolan osasto ry.

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Kouvolan osasto ry.

Kouvolan Muurarit ry.

Rakennustyöläisten Liiton Kouvolan osasto n:o 60 ry.

Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Kouvolan Tietyöntekijät ry.

Rautatieläisten Liiton Kouvolan osastopiiri ry. n:o 45

Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry.

Kouvolan Puhelinasentajat ry.

Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry.

Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry.

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry.

Kouvolan Vahtimestariosasto ry.

Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry.

HALLITUS

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut kaikkiaan yhdeksän kertaa, ja pöytäkirjaan merkittiin 104 §.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt ja hallituksen vakinaiset ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Puheenjohtaja Eino Henttu

9

Sihteeri Jaakko Pesu

8

Varapuheenjohtaja Reino Hokkanen 21.1.-73 saakka

2

Tiedotussihteeri Valio Koskinen

8

Varapuheenjohtaja Kauko Larnimaa 21.1.-73 lähtien

8

Taloudenhoitaja Elsa Mauno

8

Svante Salo 21.1.-73 lähtien hallituksen jäsen

2

Raimo Huusari

6

Pekka Lehtinen

6

Yrjö Backman

4

Harras Makkonen

8

Yrjö Partanen

7

Eila Väätäinen

7

Seija Viren

5

Varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Eino Olli 4 Erkki Karstinen 6

Vilho Puhakainen - Raili Kurki 3

Esko Varis 6 Valtter Vana -

Pertti Koskelainen 5 Erkki Tuominen 2

Pentti Sorsa 4 Unto Salmenvirta 6

Elli Lagerblom 3 Mirjam Puonti 2

Naisjaostoa on hallituksessa edustanut Anja Joronen 7 kokousta.

Nuorisojaostoa on edustanut Eero Nykänen 6 kokousta.

Paikallisjärjestön opintosihteerinä on toiminut Anja Joronen.

EDUSTAJISTON KOKOUKSET:

 • Paikallisjärjestön edustajiston sääntömääräisiä kokouksia on pidetty kaksi.
 • VUOSIKOKOUS, joka pidettiin 26 päivänä maaliskuuta 1972 Ravintola Kymen-Kartanon kabinetissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Valio Koskinen ja Sulo Pesu.Sihteereinä Erkki Karstinen ja Jaakko Pesu.Pöytäkirjantarkastajina Eila Väätänen ja Pauli Kupias.Ääntenlaskijoina Kalevi Taavila, Arvi Ekroth ja Osmo Laitinen. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 42 perusjärjestön edustajaa paikalla. SAK:ta edusti Rakennustyöläisten liiton Kymenpiirin asiamies Hannu Suhonen.
 • Hyväksyttiin uudet paikallisjärjestön säännöt.
 • VALMISTAVA VUOSIKOKOUS,
 • joka pidettiin 26 päivänä marraskuuta 1972 Ravintola Kymen-kartanon kabinetissa. Kokouksen puheenjohtajana toimivat Sulo Pesu ja Sulo Lehtinen.
 • Sihteereinä Raimo Huusari ja Erkki Karstinen.
 • Pöytäkirjantarkastajina Paavo Ritvanen ja Lauri Parkkonen.
 • Ääntenlaskijoina Erkki Kujala, Risto Loikala ja Pauli Kupias.
 • Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 57 perusjärjestön edustajaa paikalla.
 • SAK:ta edusti SAK:n piirisihteeri Kai Ritala.
 • Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin paikallisjärjestön 22 jäsenyhdistykseksi Rautatieläisten liiton Kouvolan osasto n:o 97.
 • Käsiteltiin; Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosaston kirjelmä, joka koski ammatillista järjestäytymistä sähkömiesten keskuudessa, jolle kokous antoi täyden tuen.
 • Lisäksi käsiteltiin Marja-Liisa Nikusen, Toimi Väätäisen, Paavo Ritvasen ja Veikko Koposen kirjelmä liittyminen Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaiseen kansanrintamaan, kokous otti kielteisen kannan äänestyksen jälkeen asiaan.
 • Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti 1,50 jäseneltä vuodelta.

VALISTUS- JA TIEDOSTUSTILAISUUDET:

 

 • 24.5. järjestettiin jäsenyhdistysten johtokuntien jäsenille tiedotus- ja neuvottelutilaisuus, joka pidettiin Centrumin henkilökunnan ruokalassa. Tilaisuuden alussa OL. Kymenmaan uusi toimitusjohtaja Purhonen esitti katsauksen osuusliikkeen ajankohtaisista asioista.
 • 19.10. järjestettiin yhdessä AE -toimikunnan kanssa opintokampanja, joka pidettiin Ravintola Kymen-kartanon kabinetissa. Tilaisuudessa oli 47 henkeä.

KIRJEENVAIHTO

Kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri, kiertokirjeitä on jäsenyhdistyksille lähetetty 12 kpl. Kiertokirjeiden lähetykset on hoitanut tiedotussihteeri. Kokouskutsut on hoitanut puheenjohtaja.

 

PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTUKSET:

 

Kouvola-Kuusankoski työvoimatoimikunnassa on järjestöämme edustanut puheenjohtaja Eino Henttu. Hänen varamiehenään on ollut 21.1.-73 saakka Reino Hokkanen ja tästä eteenpäin Svante Salo.

SAK:n Paikallisjärjestöjen neuvottelupäivillä Kiljavalla, Elsa Mauno, Ritva Suurtalo ja Jaakko Pesu.

Työnjuhla-päivillä Kuusankoskella, jonka järjesti Kuusankosken AP, Eino Henttu, Anja Joronen, Eila Väätänen ja Valio Koskinen.

Kymen- ja Vuoksenlaakson AP kesäneuvottelupäivillä Karhulassa, Raimo Huusari, Harras Makkonen, Kaija Saaristo ja Anja Joronen.

Työllisyysseminaariin Imatralla puheenjohtaja Eino Henttu. Tilaisuuden järjesti Imatran AP.

Työturvallisuuspäiville Imatralla Eero Nykänen.

Kymenlaakson Rauhantyön Keskus ry:n vuosikokoukseen osallistui Pekka Lehtinen.

OL. Kymenmaan AE -toimikuntaan vuosiksi 1972-1974 on valittu Anja Joronen ja Valio Koskinen.

Ay-väen osuustoimintaseminaariin 24.-28.7. E-instituutissa osallistui Anja Joronen ja Valio Koskinen.

Paikallisjärjestön työväenlehtitoimikuntaan ovat kuuluneet Eila Väätänen, Kauko Larnimaa ja Eero Nykänen.

VALISTUSTOIMINTA

On kertomusvuoden aikana ollut hyvää johtuen siitä, että järjestöömme on viimeinkin saatu opintosihteeri, jonka johdolla on järjestetty useita koulutus, valistus ja keskustelutilaisuuksia. Mikä on todettava tyydytyksellä onhan Paikallisjärjestöjen eräs tärkeimpiä tehtäviä jäsenistön tiedontason lisääminen. Oma tärkeä osuutensa on myös järjestömme kirjelmillä perusosastoille, joita kertomusvuonna on lähetetty kymmeniä, sekä lukuisa määrä muita kirjelmiä erilaisille yhteisöille, yksityisille ja SAK:lle. Mainittavaa on myös kaikenmuotoinen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

TALOUDELLINEN ASEMA:

Paikallisjärjestön toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusosasto maksanut paikallisjärjestölle jäsenmaksua 1,20 mk/jäsen. Jäsenmäärän jatkuva nousu tiedotustoiminnan ja osittain muistakin syistä nosti Edustajiston syyskokous jäsenmaksun vuodelle 1973 1,50 mk jokaiselta jäseneltä vuodessa. Mainittava on, että päätös oli täysin yksimielinen.

Kun huomioimme ne useat edustukset ja tiedotustoiminnan aiheuttamat kustannukset, joihin liittyy myös monistuskoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset, voinemme olla tyytyväisiä, että näinkin hyvin on tultu toimeen.

LOPUKSI:

Tarkastellessamme kertomusvuoden toimintaa voimme tyydytyksellä todeta järjestömme jäsenmäärän jatkuvan kohoamisen, joka on omiaan lisäämään järjestömme arvovaltaa, mutta mikä luonnollisesti lisää huomattavasti järjestömme toimihenkilöiden työtä, jolloin mm. omien toimitilojen saanti tulee yhä ajankohtaisemmaksi. Mainittavaa on myös, että järjestöömme on kertomusvuoden aikana perustettu nuorisojaosto, jonka toimintaan voidaan olla tyytyväisiä. Tämän jaoston ansiosta on yhä enempi nuoria saatu mukaan järjestömme toimintaan.

Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle voimme uskoa, että paikallisjärjestömme myönteinen kehitys jatkuu, ja toiminta entisestäänkin laajenee.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n  HALLITUS


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com