Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 Päivitetty 28.1.2019


 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N  SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ SYYSKOKOUKSESTA,

 

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanon Mokka-Kievari kabinetissa sunnuntaina marraskuun 26 päivä 1972 alkaen kello 15.00.

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui järjestöjen edustajat tervetulleeksi kokoukseen ja tiedotti, että tästä kokouksesta on tiedotettu edustajille sääntöjen mukaisesti näin kuuluvalla kokouskutsulla: ”Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräinen edustajiston syyskokous pidetään sunnuntaina marraskuun 26 päivänä 1972 alkaen kello 15.00 Ravintola Kymen Kartanon kabinetissa, johon sinut kutsutaan. Ellet pääse kokoukseen sinun on itse hoidettava varaedustaja tilallesi. Oheisena seuraa kokouksen esityslista. Tälle kokoukselle tarkoitetut esitykset on tehtävä kirjallisena 16.11.1972 mennessä paikallisjärjestön puheenjohtajalle.

Näin ollen kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätövaltaiseksi.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 57 eri perusjärjestön edustajaa. Hallituksen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)

Kokousvirkailijat:

  1. Puheenjohtajat: Sulo Pesu ja Sulo Lehtinen

  2. Sihteerit: Raimo Huusari ja Erkki Karstinen

  3. Pöytäkirjantarkastajat: Paavo Ritvanen ja Lauri Parkkonen. Varalla: Veikko Koponen ja Eino Olli

  4. Ääntenlaskijat: Erkki Kujala, Risto Loikala ja Pauli Kupias.

Paikallisjärjestön jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti markka viisikymmentä penniä (1,50 mk) jäsentä kohden vuodessa. Paikallisjärjestön tulo- ja menoarvio vuodelle 1973 hyväksyttiin yksimielisesti.

Osl. Kymenmaan A-E toimikuntaan Paikallisjärjestön edustajiksi vallittiin edelleen Valio Koskinen ja Anja Joronen.

Paikallisjärjestön jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry. 1.6.1972 alkaen. 

Kouvolan Sähkötyöntekijät ry:n kirjelmä merkitään kuultuna pöytäkirjaan.

Kuultiin Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman lähettämä kirjelmä, jossa esitettiin, että Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan. Paikallisjärjestön hallitus esitti, että järjestömme ei liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan vaan tällaisten kauppapoliittisten ja niihin liittyvien asiain ratkaisu kuuluu maanhallitukselle ja eduskunnalle sekä eri poliittisille puolueille.

Kokouksen keskusteltuaan asiasta päätettiin, että asiasta äänestetään, jolloin puheenjohtaja tiedotti, että äänestys suoritetaan lippuäänestyksenä ja ne, jotka kannattavat Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman ehdotusta kirjoittavat ”kyllä” ja ne, jotka kannattavat paikallisjärjestön hallituksen ehdotusta kirjoittavat ”ei”.

Äänestyksen tuloksena todettiin, että EEC:n vastainen ehdotus sai 18 jaa ääntä ja paikallisjärjestön hallituksen esitys 38 ei ääntä. Näin ollen äänestyksen tuloksen perusteella Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. ei liity Pohjois-Kymen-laakson EEC:n vastaiseen kansanrintamaan. 

Puheenjohtajaksi siirtyi Sulo Pesu ja sihteeriksi Erkki Karstinen


SAK:n piirisihteeri Kai Ritalan tilanneselostus

Talous- ja työmarkkinajärjestöjen esityksistä mm. työntekijäin vuosilomasta, eläketurvasta, asuntotuotantolaista, työsuoje-lusta ja laki työsuojelusta, joka on hyväksytty eduskunta-käsittelyssä. Työvoimapolitiikasta mm. paikallisjärjestöjen osallistumisesta työllisyystilanteisiin ja työllisyyskorvauksien suorituksiin, sekä lisäksi työvoiman siirtymisestä mm. Ruot-siin.

Työväentaloudellisen toimiston laatiman julkaisun mukaan on reaaliansion korotus ollut noin 7,5%. Tulevan työehto-sopimuskauden ratkaisu on hahmottunut keskitetyn ratkaisun suuntainen ja lisäksi liittokohtaiset ratkaisut mukaan luettuna.

Alustuksen pohjalta käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Puheenjohtajan kiitettyä kokouksenosanottajia kokous päättyi kello 17.20.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS 1972

Naisia + miehiä = yhteensä

01. Hotelli ja ravintolahenkilökunnan liiton Kouvolan osasto ry. n:o 20 472 + 000 = 472

02. Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry 104 + 061 = 165

03. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 043 + 057 = 100

04. Kouvolan kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry 071 + 151 = 222

05. Kouvolan Lihatyöntekijät ry 095 + 073 = 168

06. Kouvolan Liiketyöntekijät ry 197 + 035 = 232

07. Kouvolan Puhelinasentajat ry 004 + 176 = 180

08. Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry 003 + 303 = 306

09. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 000 + 137 = 137

10. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 096 + 036 = 132

11. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry 166 + 002 = 168

12. Kouvolan Tietyöntekijät ry 003 + 070 = 073

13. Kouvolan Vahtimestariosasto ry 000 + 043 = 043

14. Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 085 + 000 = 085

15. Rakennustyöläisten Liiton Kouvolan osasto ry. n:o 60 120 + 417 = 537

16. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 014 + 209 = 223

17. Rautatieläisten Liiton osasto 45:n Kouvolan osastopiiri ry 000 + 037 = 037

18. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 037 + 300 = 337

19. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry. (x) 000 + 054 = 054

20. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 162 ry. (Kouvolan maalarit) 004 + 110 = 114

21. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 624 ry. (Kouvolan muurarit) 000 + 058 = 058

22. Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 Kouvola ry. 074 + 042 = 116

Yht. 1588 + 2362 = 3950

(x) liittynyt 1.6.-72 lähtien

 

Tarkastellessamme kertomusvuotta 1972 voimme todeta maailmanpolitiikassa tapahtuneen hienoista edistystä. Onhan Vietnamiin pitkäaikaisten taistelujen jälkeen viimeinkin saatu aikaan aselepo. Aseleposopimusta voitaneen pitää koko Vietnamin kansan edistyksellisten voimien voittona. Mainittavaa on kuitenkin se edesvastuuton toiminta, jonka toimeenpanivat Amerikkalaiset presidentti Niksonin johdolla syyllistymällä historian raaimpiin pommituksiin, jotka kohdistuivat pääasiassa Pohjoisvietnamilaisiin siviilikohteisiin. Nämä pommitukset koko maailma yksimielisesti tuomitsi.

Muista maailmanpoliittisista kysymyksistä mainittakoon, että tilanne Irlannissa odottaa vielä ratkaisuaan. Samoin tilanne Lähi-idässä on viimevuoteen nähden pysynyt ennallaan.

Tarkastellessamme oman maamme toimintaa voimme todeta maamme toimineen aktiivisesti YK:ssa sekä omassa maanosassamme Euroopassa. Kertomusvuoden aikana on aloitettu Euroopan yhteistyökonferenssin valmistavat keskustelut, joiden isäntänä maamme toimii. Maamme sisäpolitiikassa nousi kertomusvuonna tärkeimmiksi Presidentti Kekkosen toimikauden pidentäminen poikkeuslailla neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Maassamme suoritettiin myöskin Kunnallisvaalit lokakuussa 1972, joissa vasemmiston eteneminen jatkui. Myöskin järjestömme antoi tukensa vasemmistopuolueille Kouvolassa.

Kertomusvuoden aikana on maassamme ollut voimassa niin sanottu H-L –sopimus. Johon lähes kaikki liitot yhtyvät. Sopimus ei kuitenkaan tuonut työntekijöille sitä reaali-ansioiden nousua mikä sopimuksia tehtäessä oli laskettu, johtuen hintojen ja maksujen voimakkaasta noususta. Voitaneenkin näin jälkikäteen todeta, että sopimus ei kaikilta osiltaan tyydytä työ- ja palkansaajaväestöä.

Tarkastellessamme järjestömme toimialuetta voimme todeta työllisyystilanteen hiukan parantuneen. Mikä ei kuitenkaan ole konkreettisesti parantanut tilannetta järjestömme alueella, vaikka maa elää taloudellista nousukautta.

Kertomusvuodelta 1972 voidaan mainita, että järjestöömme on perustettu nuorisojaosto, jonka toiminta on ollut aktiivista.

Koulutus, valistus ja tiedotustoiminta on kertomusvuonna ollut tehokasta.

Kokonaisuutena voidaan järjestömme toimintaan olla tyytyväisiä. Paikallisjärjestön hallitus kiittää kaikkia perusosastoja ja niiden jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä kertomusvuoden aikana.

Kertomusvuonna on paikallisjärjestön edustajistoon kuuluneet seuraavat:

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry.

Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Kouvolan Maalarit ry.

Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan Liiton Kouvolan osasto ry.

Suomen Kiinteistötyöntekijäin Kouvolan osasto ry.

Kouvolan Muurarit ry.

Rakennustyöläisten Liiton Kouvolan osasto n:o 60 ry.

Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Kouvolan Tietyöntekijät ry.

Rautatieläisten Liiton Kouvolan osastopiiri ry. n:o 45

Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry.

Kouvolan Puhelinasentajat ry.

Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry.

Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry.

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry.

Kouvolan Vahtimestariosasto ry.

Kouvolan Villa- ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry.

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut kaikkiaan yhdeksän kertaa, ja pöytäkirjaan merkittiin 104 §.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt ja hallituksen vakinaiset ja varajäsenten osallistu-minen kokouksiin:

Puheenjohtaja Eino Henttu

9

Sihteeri Jaakko Pesu

8

Varapuheenjohtaja Reino Hokkanen 21.1.-73 saakka

2

Tiedotussihteeri

Valio Koskinen

8

Varauheenjohtaja Kauko Larnimaa 21.1.-73 lähtien

8

Elsa Mauno

 

Taloudenhoitaja 

8

Svante Salo 21.1.-73 lähtien hallituksen jäsen

2

Raimo Huusari

6

Pekka Lehtinen

6

Yrjö Backman

4

Harras Makkonen

8

Yrjö Partanen

7

Eila Väätäinen

7

Seija Viren

5

Varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Eino Olli 4 Erkki Karstinen 6

Vilho Puhakainen - Raili Kurki 3

Esko Varis 6 Valtter Vana -

Pertti Koskelainen 5 Erkki Tuominen 2

Pentti Sorsa 4 Unto Salmenvirta 6

Elli Lagerblom 3 Mirjam Puonti 2

Naisjaostoa on hallituksessa edustanut Anja Joronen 7 kokousta.

Nuorisojaostoa on edustanut Eero Nykänen 6 kokousta.

Paikallisjärjestön opintosihteerinä on toiminut Anja Joronen.

Paikallisjärjestön edustajiston sääntömääräisiä kokouksia on pidetty kaksi.

VUOSIKOKOUS, joka pidettiin 26 päivänä maaliskuuta 1972

Ravintola Kymen-Kartanon kabinetissa. Kokouksen

puheenjohtajina toimivat Valio Koskinen ja Sulo

Pesu.Sihteereinä Erkki Karstinen ja Jaakko

Pesu. Pöytäkirjantarkastajina Eila Väätänen ja Pauli

Kupias.Ääntenlaskijoina Kalevi Taavila, Arvi Ekroth ja Osmo

Laitinen. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 42

perusjärjestön edustajaa paikalla. SAK:ta edusti

Rakennustyöläisten liiton Kymenpiirin asiamies Hannu

Suhonen.

Hyväksyttiin uudet paikallisjärjestön säännöt.


VALMISTAVA VUOSIKOKOUS pidettiin 26 päivänä marraskuuta 1972 Ravintola Kymen-kartanon kabinetissa. Kokouksen puheenjohtajana toimivat Sulo Pesu ja Sulo Lehtinen. Sihteereinä Raimo Huusari ja Erkki Karstinen.

Pöytäkirjantarkastajina Paavo Ritvanen ja Lauri Parkkonen. 

Ääntenlaskijoina Erkki Kujala, Risto Loikala ja Pauli Kupias.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 57 perusjärjestön edustajaa paikalla.

SAK:ta edusti SAK:n piirisihteeri Kai Ritala.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin paikallisjärjestön 22 jäsenyhdistykseksi Rautatieläisten liiton Kouvolan osasto n:o 97.

Käsiteltiin; Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosaston kirjelmä, joka koski ammatillista järjestäytymistä sähkö-miesten keskuudessa, jolle kokous antoi täyden tuen.

Lisäksi käsiteltiin Marja-Liisa Nikusen, Toimi Väätäisen, Paavo Ritvasen ja Veikko Koposen kirjelmä liittyminen Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaiseen kansanrintamaan, kokous otti kielteisen kannan äänestyksen jälkeen asiaan.

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti 1,50 jäseneltä vuodelta.

24.5. järjestettiin jäsenyhdistysten johtokuntien jäsenille tiedotus- ja neuvottelu-tilaisuus, joka pidettiin Centrumin henkilökunnan ruokalassa. Tilaisuuden alussa OL. Kymen-maan uusi toimitusjohtaja Purhonen esitti katsauksen osuusliikkeen ajankohtaisista asioista.

19.10. järjestettiin yhdessä AE -toimikunnan kanssa opintokampanja, joka pidettiin Ravintola Kymen-kartanon kabinetissa. Tilaisuudessa oli 47 henkeä.

Kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri, kiertokirjeitä on jäsenyhdistyksille lähetetty 12 kpl. Kiertokirjeiden lähetykset on hoitanut tiedotussihteeri. Kokouskutsut on hoitanut puheenjohtaja.

Kouvola-Kuusankoski työvoimatoimikunnassa on järjestöäm-me edustanut puheenjohtaja Eino Henttu. Hänen varamiehenään on ollut 21.1.-73 saakka Reino Hokkanen ja tästä eteenpäin Svante Salo.

SAK:n Paikallisjärjestöjen neuvottelupäivillä Kiljavalla, Elsa Mauno, Ritva Suurtalo ja Jaakko Pesu.

Työnjuhla-päivillä Kuusankoskella, jonka järjesti Kuusan-kosken AP, Eino Henttu, Anja Joronen, Eila Väätänen ja Valio Koskinen.

Kymen- ja Vuoksenlaakson AP kesäneuvottelupäivillä Karhulassa, Raimo Huusari, Harras Makkonen, Kaija Saaristo ja Anja Joronen.

Työllisyysseminaariin Imatralla puheenjohtaja Eino Henttu. Tilaisuuden järjesti Imatran AP.

Työturvallisuuspäiville Imatralla Eero Nykänen.

Kymenlaakson Rauhantyön Keskus ry:n vuosikokoukseen osallistui Pekka Lehtinen.

OL. Kymenmaan AE -toimikuntaan vuosiksi 1972-1974 on valittu Anja Joronen ja Valio Koskinen.

Ay-väen osuustoimintaseminaariin 24.-28.7. E-instituutissa osallistui Anja Joronen ja Valio Koskinen.

Paikallisjärjestön työväenlehtitoimikuntaan ovat kuuluneet Eila Väätänen, Kauko Larnimaa ja Eero Nykänen.

Koulutus on kertomusvuoden aikana ollut hyvää johtuen siitä, että järjestöömme on viimeinkin saatu opintosihteeri, jonka johdolla on järjestetty useita koulutus, valistus ja keskustelu-tilaisuuksia. Mikä on todettava tyydytyksellä onhan Paikallis-järjestöjen eräs tärkeimpiä tehtäviä jäsenistön tiedontason lisääminen. Oma tärkeä osuutensa on myös järjestömme kirjelmillä perusosastoille, joita kertomusvuonna on lähetetty kymmeniä, sekä lukuisa määrä muita kirjelmiä erilaisille yhteisöille, yksityisille ja SAK:lle. Mainittavaa on myös kaikenmuotoinen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

Paikallisjärjestön toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusosasto maksanut paikallisjärjestölle jäsenmaksua 1,20 mk/jäsen. Jäsenmäärän jatkuva nousu tiedotustoiminnan ja osittain muistakin syistä nosti Edustajiston syyskokous jäsenmaksun vuodelle 1973 1,50 mk jokaiselta jäseneltä vuodessa. Mainittava on, että päätös oli täysin yksimielinen.

Kun huomioimme ne useat edustukset ja tiedotustoiminnan aiheuttamat kustan-nukset, joihin liittyy myös monistuskoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset, voinemme olla tyytyväisiä, että näinkin hyvin on tultu toimeen.

Tarkastellessamme kertomusvuoden toimintaa voimme tyydytyksellä todeta järjestömme jäsenmäärän jatkuvan kohoamisen, joka on omiaan lisäämään järjestömme arvovaltaa, mutta mikä luonnollisesti lisää huomattavasti järjestömme toimihenkilöiden työtä, jolloin mm. omien toimitilojen saanti tulee yhä ajankohtaisemmaksi. Mainittavaa on myös, että järjestöömme on kertomusvuoden aikana perustettu nuorisojaosto, jonka toimintaan voidaan olla tyytyväisiä. Tämän jaoston ansiosta on yhä enempi nuoria saatu mukaan järjestömme toimintaan.

Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle voimme uskoa, että paikallisjärjestömme myönteinen kehitys jatkuu, ja toiminta entisestäänkin laajenee.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com