Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 28.2.2018


 

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous

AIka: 30.01.1972 klo 15.00.

Paikka: Ravintola Monrepo

Paikalla oli 18 osaston jäsentä.

Pöytäkirja

1 §

Osaston puheenjohtaja Alpo Immonen avasi vuosikokouksen kiittäen jäsenistöä osaston eteen tehdystä työstä kuluneen toimintakauden aikana.

LA-kuljettaja Sakari Hämäläisen muistoa kunnioitettiin hetken hiljaisuudella.

2 §

Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Hyväksyttiin kokouksen esityslista luottamusmiessopimuksen aiheuttamin muutoksin.

4 §

Osaston puheenjohtaja Alpo Immonen ojensi rahastonhoitaja Matti Laineelle Postiliiton hopeisen ansiomerkin tunnustukseksi uhrautuvasta työstä ja toiminnasta liiton päämäärien ja tarkoitusperien toteuttamiseksi. Matti Laine on monien vuosien ajan toimiut osaston rahastonhoitajana kiitettävällä tavalla.

 

 

5 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Immonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Yrjö Suuronen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Niilo Puolatie ja Matti Ojala. Kokouksen ääntenlaskijoiksi Niilo Puolatie ja Matti Ojala.

6 §

Osaston toimintakertomuksen esitti Alpo Immonen sihteeri Erkki Mykkäsen ollessa estyneenä. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

Osaston rahastonhoitaja Matti Laine luki tilikertomuksen ja Niilo Puolatie tilintarkastajien lasuunnon, jonka jälkeen rahastonhoitajalle ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8 §

Kokous päätti jäsenmaksun entisen suuruisena, eli 1 % peruspalkan, kallinpaikanlisän sekä ikälisien yhteismäärästä, josta 0,30 % jää osastolle ja 0,70 menee Postiliitolle.

9 §

Osaston toimihenkilöille päätettiin maksaa seuraavat toimipalkkiot vuodessa: puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle, kullekin 100:- sekä varapuheenjohtajalle 50:-.

Kokous päätti, että osaston varoilla tarjotaan toimikunnan kokouksien osanottajille kahvit.

10 §

Osaston puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 1972 Matti Ojala äänestyksen jälkeen.

11 §

Osaston toimikuntaan valittiin varsinaisia jäseniä seuraavasti:

Matti Laine, Alpo Immonen, Yrjö Suuronen, Jouko Isomäki, Aimo Tylli, Esa Rasimus, Erkki Reiman ja Niilo Puolatie.

Varajäseniksi: Seppo Niinivaara Inkeroisista, Riitta Tuominen ja Sirkka Kulin Kausalasta, Heikki Topo ja Lauri Niveri Kouvolasta.

12 §

Osaston pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin seuraavat henkilöt: pääluottamusmieheksi Alpo Immonen ja varapääluottamusmieheksi Raimo Rautjärvi.

13 §

Työryhmäluottamusmiesehdokkaiksi kokous päätti ehdottaa seuraavia henkilöitä:

vaihto- ja lajitteluryhmä Raimo Rautjärvi,

kirjeenkanto Heikki Topo,

Pertti Leinonen,

Hannu Suominen ja

Juhani Huohvanainen,

pa-kuljettajat Lauri Niveri,

la-kuljettajat Aimo Tylli,

Autotalli Esa Rasimus,

Inkeroinen+Anjala Seppo Niinivaara ja Pentti Johnsson,

Kausala Sirkka Kulin, Riitta Tuominen ja Mirja Häkkinen

14 §

Osaston tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Reijo Oksanen, varalle Pekka Häkämies ja Matti Orava.

15 §

  • Kokous päätti, että jokaiselle osaston jäsenelle annetaan ilmaiseksi Postiliiton kalenteri vuodelle 1973.
  • Päätettiin, että seuraavan vuosikokouksen osanottajille tarjotaan lounas, mikäli syksyllä järjestettävät retkeily- ja neuvottelupäivät eivät osoittaudu aivan tappiollisiksi. Toimikunta päättää asiasta sen hetkisen taloudellisen tilanteen pohjalta.

16 §

Jäsenten tekemät esitykset:

Päätettiin seurata kiinteäti 1 ja 2 luokan postien erottamisen vaikutusta työvuoroihin. Osasto näkee, että yövuorot olisi saatava rauhoittumaan niin, että aamuautot pääsisivät lähtemään aikataulun mukaisesti.

17 §

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin: Alpo Immonen, Matti Ojala ja Lauri Niveri.

  • Postipiirin pääluottamusmiesvaalissa toimii keskusvaalilautakuntana osaston toimikunta.

18 §

Työturvallisuusasiamieheksi päätettiin ehdottaa seuraavia: Alpo Immonen, Esa Rasimus ja Reijo Oksanen. Esimiehet valitsevat oman ehdokkaansa.

19 §

Päätettiin suorittaa osaston jäsenistölle mielipidetiedustelu siitä, kuinka moni on valmis osallistumaan kertauskoulutusluentosarjaan.

20§

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia rakentavasta kokoushengestä ja hyvistä ideoista sekä toivotti uudelle puheenjohtajalle ja toimikunnalle kaikkea hyvää alkavalle toimintakaudelle, joka tuo mukanaan hyvin paljon uutta ja laajaa toimintaa osaston työsaralle.


Pöytäkirja Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräisestä syyskokouksesta,

joka pidettiin Kouvolassa Hotelli Kymen Kartanon Mokka-Kievari kabinetissa sunnuntaina marraskuun 26 päivä 1972 alkaen kello 15.00.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Paikallisjärjestön puheenjohtaja Eino Henttu lausui järjestöjen edustajat tervetulleeksi kokoukseen ja tiedotti, että tästä kokouksesta on tiedotettu edustajille sääntöjen mukaisesti näin kuuluvalla kokouskutsulla: ”Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräinen edustajiston syyskokous pidetään sunnuntaina marraskuun 26 päivänä 1972 alkaen kello 15.00 Ravintola Kymen Kartanon kabinetissa, johon sinut kutsutaan. Ellet pääse kokoukseen sinun on itse hoidettava varaedustaja tilallesi. Oheisena seuraa kokouksen esityslista. Tälle kokoukselle tarkoitetut esitykset on tehtävä kirjallisena 16.11.1972 mennessä paikallisjärjestön puheenjohtajalle.

Ammattiyhdistysterveisin

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

Hallitus

 

Eino Henttu     Jaakko Pesu

puheenjohtaja sihteeri

 

Näin ollen kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätövaltaiseksi.

Nimenhuuto

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 57 eri perusjärjestön edustajaa. (liite 1)

 

Esityslista

Hallituksen laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)

Kokousvirkailijat:

  1. Puheenjohtajat: Sulo Pesu ja Sulo Lehtinen

  2. Sihteerit: Raimo Huusari ja Erkki Karstinen

  3. Pöytäkirjantarkastajat: Paavo Ritvanen ja Lauri Parkkonen

Varalla: Veikko Koponen ja Eino Olli

  1. Ääntenlaskijat: Erkki Kujala, Risto Loikala ja Pauli Kupias.

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 1973

Paikallisjärjestön jäsenmaksuksi hyväksyttiin yksimielisesti markka viisikymmentä penniä (1,50 mk) jäsentä kohden vuodessa.

Talousarvio vuodelle 1973

 

Paikallisjärjestön tulo- ja menoarvio vuodelle 1973 hyväksyttiin yksimielisesti.

(liite 3)

Osl. Kymenmaan A-E. Toimikunta

Osl. Kymenmaan A-E toimikuntaan Paikallisjärjestön edustajiksi vallittiin edelleen Valio Koskinen ja Anja Joronen.

Jäsenanomukset

Paikallisjärjestön jäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry. 1.6.1972 alkaen. (liite 4)

Hallituksen ja jäsenosastojen esittämät asiat

Kouvolan Sähkötyöntekijät ry:n kirjelmä merkitään kuultuna pöytäkirjaan.

Kuultiin Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman lähettämä kirjelmä, jossa esitettiin, että Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan.

Paikallisjärjestön hallitus esitti, että järjestömme ei liittyisi EEC:n vastaiseen kansanrintamaan vaan tällaisten kauppapoliittisten ja niihin liittyvien asiain ratkaisu kuuluu maanhallitukselle ja eduskunnalle sekä eri poliittisille puolueille.

Kokouksen keskusteltuaan asiasta päätettiin, että asiasta äänestetään, jolloin puheenjohtaja tiedotti, että äänestys suoritetaan lippuäänestyksenä ja ne, jotka kannattavat Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaisen kansanrintaman ehdotusta kirjoittavat ”kyllä” ja ne, jotka kannattavat paikallisjärjestön hallituksen ehdotusta kirjoittavat ”ei”.

Äänestyksen tuloksena todettiin, että EEC:n vastainen ehdotus sai 18 jaa ääntä ja paikallisjärjestön hallituksen esitys 38 ei ääntä.

Näin ollen äänestyksen tuloksen perusteella Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. ei liity Pohjois-Kymenlaakson EEC:n vastaiseen kansanrintamaan. (kirjelmät liitteenä (liite 5))

 

Kahvitauko alkoi kello 16.05.

Kahvitauko päättyi kello 16.35.

 

Puheenjohtajaksi siirtyi Sulo Pesu ja sihteeriksi Erkki Karstinen.

10§ SAK:n piirisihteeri Kai Ritalan tilanneselostus

Talous- ja työmarkkinajärjestöjen esityksistä mm. työntekijäin vuosilomasta, eläketurvasta, asuntotuotantolaista, työsuojelusta ja laki työsuojelusta, joka on hyväksytty eduskuntakäsittelyssä. Työvoimapolitiikasta mm. paikallisjärjestöjen osallistumisesta työllisyystilanteisiin ja työllisyyskorvauksien suorituksiin, sekä lisäksi työvoiman siirtymisestä mm. Ruotsiin.

Työväentaloudellisen toimiston laatiman julkaisun mukaan on reaaliansion korotus ollut noin 7,5%. Tulevan työehtosopimuskauden ratkaisu on hahmottunut keskitetyn ratkaisun suuntainen ja lisäksi liittokohtaiset ratkaisut mukaan luettuna.

 

Alustuksen pohjalta käytettiin kaksi puheenvuoroa.

 

Puheenjohtajan kiitettyä kokouksenosanottajia kokous päättyi kello 17.20.

 

Kokouksen puolesta:

Vakuudeksi:

Sulo Lehtinen   Sulo Pesu

puheenjohtaja puheenjohtaja

 

Raimo Huusari Erkki Karstinen

sihteeri           sihteeri

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja havainneet sen kokouksen menon ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kouvolassa joulukuun 28 pnä 1972.

 

Paavo Ritvanen


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com