Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 8.10.2017

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokous 1973

 

Aika: 28.01.1973 klo 16.00.

Paikka: Ravintola Kymen Kartanossa.

Paikalla oli 52 jäsentä, jotka nauttivat ennen kokousta osaston tarjoaman lounaan.

1 §

Osaston pj Matti Ojala lausui kokouksen osanottajat tervetulleeksi kiittäen jäsenistöä osaston eteen tehdystä työstä.

Pj. Ojala suoritti vuosikokouksen avauksen toivoen, että kokouksessa tehtävät päätökset tulvat koitumaan osaston hyväksi alkaneen toimintakauden aikana.

2 §

Vuosikokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

3 §

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 §

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona.

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Yrjö Suuronen.

Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Matias Orava ja Veli Leinonen,

ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä, Reijo Oksanen ja Pekka Häkämies.

 

5 §

Osaston toimintakertomuksen esitti sihteeri Jouko Isomäki. Toimintakertomuksesta oli jäänyt oleellisesti tärkein asia pois, nmittäin kuluneen toimintakauden aikana yhdistysrekisterissä hyväksytty osaston nimen muutos Postiliiton Kouvolan osastoksi. Tämän nimenmuutoslisäyksin toimintakertomus hyväksyttiin.

6 §

Osaston rahastonhoitaja Matti Laine luki tilikertomuksen ja Reijo Oksanen tilintarkastajien lausunnon.

Lausunnosta ilmeni, että veikkausasiamiehen palkkioita osastolle kuuluvaa osuutta oli tilitetty vain veikkauskierroksilta 1-10.

7 §

Päätettiin yksimieliseti, että tili- ja vastuuvapaus myönnetään toimikunnalle.

8 §

Osaston toimihenkilöiden palkkiot päätettiin pitää entisen suuruisina. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin 100 markkaa ja varapuheenjohtaja 50 markkaa.

Uutena toimipalkkiona päätettiin osaston pääluottamusmiehelle maksaa hänelle osaston johdosta koituvat kulut tositteiden mukaisesti.

9 §

Kokous katsoi, että osaston talousarviota ei laadita.

10 §

Kokous päätti osaston jäsenmaksun entisen suuruisena, eli 1 % peruspalkan, kalliinpaikanlisän sekä ikälisien yhteismäärästä, josta 0,30 % jää osastolle ja 0,70 Postiliitolle.

11 §

Osaston puheenjohtajaksi toimintakaudelle 1973 valittiin Matti Ojala.

12 §

Lippuäänestyksen jälkeen osaston varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin Yrjö Suuronen, Alpo Immonen, Matti Laine, Jouko Isomäki, Riitta Tuominen, Reijo Oksanen, Pentti Johansson, Pekka Häkämies, Pekka Rämä ja Esa Rasimus.

Varajäseniksi valittiin Ossi Lehtovirta Huhdasjärveltä, Sylvi Himanen, Niilo Puolatie ja Pertti Leinonen.

13 §

Kokous päätti, että mitään alatoimikuntia ei valita.

14 §

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Pauli Raunio. Varalle Leo Savolainen ja Oiva Alho.

15 §./a

Vuosikokous päätti entisen toimikunnan ehdotuksesta, että osaston varoista 2000 markkaa talletetaan korkeakorkoiselle talletustilille toimikunnan parhaaksi katsomaan pankkiin.

15 §./b

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Alpo Immonen, Matti Ojala ja Lasse Niveri.

15 §./c

Postiliiton Kouvolan osaston pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala ja Lauri Niveri.

15 §./d

Työryhmäluottamusmiesehdokkaiksi valittiin seuraavat henkilöt:

PA-kuljettajat Seppo Lönn ja Lauri Niveri,

LA-kuljettajat Aimo Tylli ja M. Mallat,

Autotalli Esa Rasimus,

Inkeroinen-Anjala Pentti Johansson ja Seppo Niinivaara,

Kausala Riitta Tuominen ja Sirkka Kulin,

Jaala Ossi Lehtovirta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §./e

Osaston edustajiksi Postiliiton liittokokoukseen valittiin Matti Ojala, Jouko Isomäki, Yrjö Suuronen, Alpo Immonen ja Pekka Häkämies.

Toimikunta päättää kuinka monta edellämainituista valitaan osaston varsinaisiksi edustajiksi ja lähetetäänkö ketään ns. kuunteluoppilaiksi.

15 §./f

Osaston toimikunnalle annettiin valtuudet suunnitella ja toteuttaa retki, johon jäsenet perheineen voisivat osallistua. Retken kohde ja muut järjestelyt jätettiin toimikunnan tehtäväksi.

15 §/g

Vuoskokous päätti, että mikäli Kymenlaaksoon tai Kymen-Vuoksen alueelle syntyy Postimiesten Esimieskerho tai postimiesten esimiehet keskinäisissä kokouksissaan näillä alueilla tuovat käyttökelpoisiksi todettavia alustuksia Postiliitolle esitettäväksi, ei osastolla ole mitään sitä vastaan. Osaston toimikunta kuitenkin päättää lähetetäänkö alustukset Postiliitolle.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, että osastoomme liittyviltä uusilta jäseniltä ei liittymismaksua peritä, vaan osaston varoista suoritetaan tämä osuus. Päätöksellä tahdotaan edesauttaa uusien jäsenten hankintaa. Kuitenkin aikaisemmin eronneet tai erotetut jäsenet, jotka liittyvät uudelleen osaston jäseniksi joutuvat suorittamaan itse liittymismaksun.

16 §.

Kokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti kokouksen osanottajia asiallisista puheenvuoroista ja julisti vuosikokouksen päättyneeksi kellon ollessa 19.30.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com