Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 8.10.2017PÖYTÄKIRJA

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokouksesta, joka pidettiin 

AIka: sunnuntaina 27.01.1974 klo 16.00

Paikka: Hotelli-ravintola Kymen Kartanon kabinetti 

Paikalla oli 51 osaston jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Muona ja sihteereinä Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies.

Ennen vuosikokouksen alkua osanottajat nauttivat osaston tarjoaman lounaan.

 

1 §

Vuosikokouksen avauksen suoritti Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Hän kiitti jäsenistöä ja toimikuntaa vuoden aikana osaston eteen tehdystä työstä ja toivoi, että nyt alkavassa vuosikokouksessa tehtävät päätökset tulisivat koitumaan osaston eduksi ja menestykseksi. Ojala lausui kauniita muistosanoja Alpo Immosen valitettavan kuoleman johdosta, jonka jälkeen vuosikokouksen osanottajat kunnioittivat hetken hiljaisuudella Immosen muistoa.

Edelleen Ojala selosti kokouksen osanottajille jaettujen monisteiden merkitystä kokouksen kululle. Toimikunta oli päättänyt, että vuosikokouksessa pyydetään puheenvuorot kirjallisesti jokaiselle jaettuja lappuja käyttäen.


Ojala toivotti tervetulleeksi myös osaston vieraana kokouksessa paikalla olevan Unto Kajanderin Kuusankoskelta ja antoi puheenvuoron Kajanderille, joka selvitti valaisevasti aihetta: "Miten Postiliitto toimii".

Kajanderin esityksen jälkeen puheenjohtaja Ojala kiitti alustajaa ja esitti, että mahdolliset lisäkysymykset aiheesta esitettäisiin varsinaisen vuosikokouksen jälkeen.


2 §

Puheenjohtaja Ojala totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona.

b) sihteereiksi Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies.

c) pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Oksanen, K. Mäkinen

d) ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Rasimus ja M. Orava

5 §

Osaston vuosikertomuksen vuodelta 1973 luki osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen yksimielisesti.

6 §

Kuultiin osaston tilikertomus vuodelta 1973, jonka esitti rahastonhoitaja Matti Laine.

Tilintarkastajain lausunnon esitti kokouksen puheenjohtaja ja toisena tilintarkastajana toiminut Teuvo Muona todeten tilit oikein tehdyksi ja hyväksyttäviksi.

7 §

Toimikunnalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.

8 §

Päätettiin toimihenkilöiden vuosipalkkiot. Puheenjohtaja 200:- sihteeri 200:-, rahastonhoitaja 200:- ja varapuheenjohtaja 100:-. Palkkiot oli esittänyt toimikunta ja kokous hyväksyi ne esityksen mukaisesti.

9 §

Vuosikokous hyväksyi toimikunnan esityksen, jonka mukaisesti talousarviota ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia.

10 §

Päätettiin, että jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan.

11 §

Toimikunnan ja osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Matti Ojala.

12 §

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin M. Laine, Y. Suuronen, E. Rasimus, U. Jattu, P. Häkämies, J. Isomäki, J. Huohvanainen ja R. Koskivaara Kouvolasta, R. Tuominen Kausalasta ja P. Johansson Inkeroisista.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin S. Himanen, R. Oksanen ja M. Mallat Kouvolasta ja Lilja Ristola Kausalasta.

13 §

Vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin T. Muona ja P. Raunio. Tilintarkastajain varamiehiksi valittiin O. Alho ja M. Orava.

14 §

Puheenjohtaja Matti Ojala esitti edellisen toimikunnan puolesta, että Kouvolan "uuden työväentalon" Puistokartanon avajaisiin kerättävään amnmattiosastojen yhteislahjaan osallistuttaisiin Postiliiton Kouvolan osaston puolesta 100:- markan summalla, jonka kokous hyväksyi yksimielisesti.

Puistokartanon avajaisjuhliin valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen.

Matti Ojala totesi kokoukselle, että kun osastomme on Puistokartanon osakas saamme myös ilmaista kokoushuonetilaa kyseisestä talosta.

Puistokartanon yhtiökokousedustajaksi valittiin osaston puolesta Matti Ojala.

LUOTTAMUSMIESEHDOKKAIKSI valittiin

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala (postimiehet) ja Reijo Oksanen (automiehet)

Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimiesten pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Leo Savolainen, Pauli Raunio ja Seppo Lönn.

Inkeroinen ja Kausala valitsee keskuudestaan ja ilmoittaa vaalin tuloksen osastolle.

Työpaikkaluottamusmiehiksi valittiin:

- postimiehet, kirjeenkanto Risto Koskivaara

- postimiehet, vaihtomiehistö Eero Korkiakangas

- PA kuljettajat Seppo Lönn

- LA kuljettajat Matti Mallat

- postiautotalli Esa Rasimus

Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön maaliskuun kokoukseen valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen.

Puheenjohtaja Matti Ojala selosti osaston verovelvollisuusasiaa, joka on edelleen epäselvä. Postiliitto on luvannut apuaan asian selvittämiseksi. Osaston verotuksesta on tehty valitus lääninhallitukselle. Verotusasioiden ja Veikkausasioimiston jatkamista koskevissa kysymyksissä päätti vuosikokous antaa toimikunnalle täydet valtuudet.

Toimikunta oli esittänyt, että toimikunnan käyttövaroiksi annettaisiin 2000:- täksi vuodeksi, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa.

14 §

Jouko Isomäki esitti toimikunnalle tiedoksi, että ensi vuosikokoukseen valmistetaan jäsenistöä hyvissä ajoin ennen kokousta. Tällöin tulee jokaiselle jäsenelle lähetettävään kokouskutsuun ja esityslistan yhteyteen liittä MYÖS TOIMIKUNNAN ESITYKSET niin perusteltuina, että vuosikokouksen osanottajat voivat ottaa kantaa näihin esityksiin. Vuosikokous hyväksyi Isomäen esityksen evästyksenä valitulle osaston toimikunnalle.

15 §

Vuosikokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti kauniiseen tapaansa kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen kulun menneen yllättävän nopeasti ja ilmoitti, että jääkiekon ystävät ehtivät vielä katsomaan KOOKOO:n ottelua. Kokous julistettiin päättyneeksi.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com