Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 28.2.2018

Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1974

Vuoden 1974 palkkaratkaisua silmäiltäessä kiinnittyy huomio siihen, että ns. suuret ammattiliitot vetävät itselleen suuremmat korotukset kuin muut. Me valtion palkkalistoilla olevat jäämme jatkuvasti jälkeen yksityisen sektorin maksamista palkoista. Enemmältä tehtyyn palkkaratkaisuun puuttumatta, voidaan sen todeta kohdistuneen matalapalkkaisten ansiotason nostamiseen, mutta ratkaisussa käytetty prosenttikorotus linja nosti myös palkkahaitarin yläpäässä olevien palkkoja suhteettomasti muihin nähden. Ns. kuoppiakin tuli liittomme jäsenistön osalle ainakin liittotoimikunnan mielestä enemmän kuin oli osattu odottaa. Mene ja tiedä, monet ryhmät jäivät näitä vaille ja tuntevat tietenkin itsensä syrjityksi.


Lauantai vapaa sentään saatiin parin vuoden kesäkokeilun jälkeen kirjeenkantotehtävissä oleville postimiehille. Tämäkään sopimus ei ole lopullinen, mutta voidaan olla varmoja, että entiseen systeemiin ei palata. Postinjakajien osalta asia on avoin ja ratkaisu heidän lauantai vapaasta pitäisi pikaisesti saada ratkaistuksi.


Liittoneuvosto kokoontui marraskuun 18-19 pnä. Osastomme toimikunta ei tehnyt alustuksia liittoneuvoston kokoukselle, koska se katsoi, että liittokokouksen hyväksymiä alustuksiakaan ole saatu kuin murto-osa hyödyttämään posti- ja automieskuntaa. Liittoneuvoston tekemistä päätöksistä mainittakoon:

 • Kantopiirimitoitus neuvottelut on saatava päätökseen helmikuun viimeiseen päivään 1975 mennessä.

 • Ratkaisuun on päästävä ryhmäristisiteiden työaikaan lukemisasiassa ja polkupyöräkysymyksessä.

 • Suojavaatetus tulisi järjestää kaikille henkilökuntaryhmille tehtävien laadun, tarpeet ja olosuhteet huomioonottaen.


Osastomme jäsenmäärä on toimintavuoden päättyessä 131, joten lisäystä entiseen on 5 jäsentä. Kasvu ei ole suuri ja varaa olisi suurempaankin jäsenmäärän nousuun, sillä postimiespuolella on huomattava määrä nuorempia postimiehiä, jotka eivät vielä ole liittyneet Postiliittoon.


Toimikunta on kokoontunut toimintavuotena 5 kertaa.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Matti Ojala, sihteerinä Uuno Jattu, varapuheenjohtajana Yrjö Suuronen, rahastonhoitajana Matti Laine ja jäseninä Jouko Isomäki, Esa Rasimus, Pekka Häkämies, Riitta Tuominen, Pentti Johansson, Risto Koskivaara ja Juhani Huohvanainen sekä varajäseninä Reijo Oksanen, Lilja Ristola, Sylvi Himanen ja Matti Mallat.

Toimikunnan tekemistä päätöksistä mainittakoon:

 • Päätettiin yksimielisesti ostaa osaston nimiin lisää osakkeita As/Oy Oikokatu 4:stä aikaisemmin ostetun 4:n osakkeen lisäksi. Päädyttiin 11:ta osakkeen ostoon arvoltaan 5500:-. Rahoitus osakkeiden ostoon saatiin ottamalla Suomen Työväen Säästöpankista 5000 mk:n laina. Laina-aika on kolme vuotta ja lainan takuuna ne on osakkeet, joiden ostoon se oli saatu. Osakkeiden myyntiarvo on tällä hetkellä noin 1000 mk kpl, johtuen siitä, että As/Oy Oikokatu 4 valmistui juuri ennen rakennuskustannusten huimaa nousua.

 • Lisätäkseen innostusta jäsenten keskuudessa opiskelemaan SAK:n järjestämille kursseille ja osittain korvaamaan ansiomenetystä, päätettiin, että kursseille osallistuvalle maksetaan 10 mk:n päiväraha jokaiselta kurssipäivältä, edellyttäen, että toimikunta on hyväksynyt kurssihakemuksen.

 • Päätettiin, että Kouvolan posti- ja automiesten pääluottamusmies kutsutaan aina toimikunnan kokouksiin. Hänellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei osallistu päätöstentekoon.

 • Osaston pääluottamusmiehenä on toiminut Leo Savolainen.

 • KAP:n kokouksiin vuosina 75-76 toimikunta valitsi vakinaisiksi edustajiksi seuraavat: Jouko Isomäki, Risto Koskivaara ja Matti Ojala sekä varalle: Reijo Oksanen, Uuno Jattu ja Esa Rasimus.


 

Vuoden varrelta:

 • Vuosikokous pidettiin 27.1.1974.

 • Kuluneena toimintavuonna vierailivat Kouvolassa liiton toimitsijat Eelis Aikio ja Ensio Rantanen.

 • Leo Savolainen ja Matti Ojala osallistuivat toukokuussa liiton järjestämille työtutkimuskursseille Kuopion lähellä olevassa Ranta-Toivolan kurssikeskuksessa.


   

 • Savonlinnassa 1-2.6. järjestetyille Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivillä edustivat osastoamme Yrjö Suuronen, Seppo Lönn ja Matti Ojala.

Valokuvat Savolinnan päiviltä


 • Postimiesten tulokaskoulutusta suunnitteleva työryhmä vieraili Kouvolassa 18.10.-74. Puistokartanossa järjestetyyn neuvottelutilaisuuteen osallistuivat osastostamme K.A. Nuorivuori, Armas Laakso, Matti Ojala ja Yrjö Suuronen, joka on ko. työryhmän jäsen. Osaston varoista päätti toimikunta maksaa työryhmän saunamaksun Hotelli Puistokartanossa.

 • Postipiirin luottamusmiehenä Matti Ojala ja järjestäjien puolesta Yrjö Suuronen sekä koulutusesimiehenä Armas Laakso osallistuivat postipiirin koulutushenkilöstön koulutuspäiville lokakuussa Heimarissa ja samassa kuussa samassa paikassa piiriluottamusmiehenä Matti Ojala osallistui Plh:n henkilöstöhallinnon neuvottelupäiville. ​​


 • SAK:n kursseille ovat osallistuneet:

Luottamusmiestiedon 1-viikon peruskurssille:

Matti Mallat

Pentti Johansson

Leo Savolainen

Luottamusmiestiedon 2-viikon jatkokurssille:

Sirkka Kulin

Matti Mallat

Matti Ojala

SAK:n kuukauden kurssille: Matti Ojala

Minään aikaisempana vuotena eivät osastomme jäsenet ole osallistuneet näin runsaslukuisesti ammattiyhdistyskursseille ja toivottavaa olisikin, että alkavana toimintavuotena löytyisi jäseniä osastostamme, joita AY-tiedon kurssit kiinnostavat. Tämä toivomus kohdistuu etenkin jäsenkunnan nuorempaan päähän.


 • Veikkaus: Osaston toimikunta päätti luopua veikkausasiamies tehtävistä. Veikkaustoimisto Rm 7 toimii edelleen osaston nimellä, mutta siitä osasto ei saa tuloja, mutta eipä ole menojakaan. Päätös lopettamisesta johtuu osaston joutumisesta veroherrojen huippuverotuksen armoille.   

  PAIKALLISJÄRJESTÖN ALAISENA TOIMIVAT JAOSTOT 1974

   

  NAISJAOSTO

  Puheenjohtaja: Anna-Liisa Pekkonen

  Sihteeri: Eila Väätänen

  Rahastonhoitaja: Kaija Saaristo

   

  NUORISOJAOSTO

  Puheenjohtaja: Raimo Kemppilä

  Sihteeri: Kerttu Hiltunen

  Rahastonhoitaja: Hannes Forsel

   

  KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

  jäsenosastot ja jäsenmäärät 1974

   

  Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan Liiton Kouvolan osasto ry n:o 20 776

  Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 250

  Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 121

  Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 232

  Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 172

  Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 340

  Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry 470

  Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 140

  Kouvolan Tekstiili ja Muovityöntekijät ry. 185

  Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry. 344

  Kouvolan Tietyöntekijät VATU 85 ry 99

  Kouvolan Vahtimestariosasto ry 48

  Kouvolan Villa ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 106

  M.K.L:n Valkealan osasto ry. Kouvolan Autio 54

  Postiliiton Kouvolan osasto ry 125

  Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry 56

  Rakennustyöläisten Liitto osasto 60 ry 616

  Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 162 ry 119

  Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 579 ry 156

  Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 624 ry 50

  Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 210

  Rautatieläisten Liiton osasto n:o 45 :n ry Kouvolan osastopiiri 44

  Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 350

  Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry 56

  Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry 145

  Suomen Veturimiesliiton Kouvolan osasto ry 500

  Yhteensä: 5895

   

  YLEISTÄ:

  Tarkastellessamme taakse jäänyttä toimintavuotta noin yleisemmin koko maata ajatellen, voimme todeta seuraavaa. Työehtosopimusratkaisuja tarkastellessamme voimme todeta, että ne eivät ole pystyneet antamaan sitä mitä kenttä odotti. Lisäksi tehokasta hintasäännöstelyä ei ole saatu aikaan. Tämän hetkinen tilanne reaaliansioiden kehityksessä on jäänyt lähes olemattomaksi. Useammassa tapauksessa on voitu mennä jopa miinuksen puolelle. Tällaisen kehityksen syitä on useita. Maailmanmarkkinahintojen voimakas kohoaminen, ulkomaiden ostokyvyn heikkeneminen ja siitä johtuen viennin vähentyminen, ja edelleen tuotannon supistaminen vientivaikeuksien takia.

  Tarkastellessamme järjestömme omaa toimialuetta voimme todeta, että saman laatuisia ongelmia esiintyy meidänkin piirissämme. Joskin ottaen huomioon nykyinen olotilanteemme ja asemamme on nykyinen työllisyystilanne toimialueellamme varsin hyvä.

  Järjestömme sisällä toimivat nais- ja nuorisojaostot ovat olleet erittäin aktiiveja toiminnassaan järjestäen mm. erilaisia tilaisuuksia.

  Erityisen maininnan ansaitsee opintojaoston tekemä työ, joka opintosihteerin ja jaoston ansiosta on saatu käyntiin, ja sitä tulisikin käyttää entistä aktiivisemmin. Opintotyön toiminnan vireyttämiseksi on koettu luoda erilaisia kontakteja perusjärjestöihin, joskin vastaanotto on ollut laimeaa.

  Järjestömme on järjestänyt toimintavuoden aikana nais- ja nuorisojaostot mukaan lukien useita tilauksia. Mainitsemisen arvoinen on myös tiedotustoiminta, joka on kohdistunut lähinnä perusosastoihin, yksityisiin jäseniin, SAK:n ja Kymen piiriin sekä muihin järjestöihin.

  Kokonaisuutenaan ottaen voimme olla järjestömme toimintaan tyytyväisiä.

  Paikallisjärjestön hallitus kiittää kaikkia perusosastoja ja niiden jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä kertomusvuoden aikana toivoen kuitenkin, että aktiivisuus ja yhteyden pito olisi entistä laajemmalla pohjalla ja tehokkaampaa.


   

  KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1974

   

  Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan 8 kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä tehtiin 91.

  Paikallisjärjestön toimihenkilöt, hallituksen vakinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

  Puheenjohtaja Eino Henttu 8 kokousta

  Sihteeri Vesa Kunnasluoto 7 kokousta

  Tiedotussihteeri Raimo Huusari 7 kokousta

  Lehdistösihteeri Esko Varis 5 kokousta

  Taloudenhoitaja Elsa Mauno 7 kokousta

  Opintosihteeri Anja Joronen 2 kokousta

  Naisjaoston puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen 5 kokousta

  Nuorisojaoston puheenjohtaja Yrjö Äärelä 4 kokousta

  Muut hallituksen jäsenet:

  Jaakko Pesu Varapj. 7 kokousta

  Valio Koskinen 6 kokousta

  Eila Väätänen 6 kokousta

  Paavo Ritvanen 1 kokousta

  Svantte Salo 5 kokousta

  Heino Palokangas 6 kokousta

  Harras Makkonen 4 kokousta

  Irja Hallikas 1 kokousta

  Kauko Larnimaa 5 kokousta

  Pentti Koskelainen 5 kokousta

  Pentti Sorsa 5 kokousta

  Matti Ojala 4 kokousta

  Alvar Laakso 2 kokousta

  Raimo Kähärä 6 kokousta

  Eino Olli 2 kokousta

  Raili Kurki 0 kokousta

  Kauko Mattila 0 kokousta

  Lahja Lääperi 4 kokousta

  Vilho Kunnasluoto 2 kokousta

  EDUSTAJISTON KOKOUKSET

  Paikallisjärjestön Edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna (2) kaksi.

  VUOSIKOKOUS pidettiin 1.3.1974 Kymen Kartanossa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Kauko Larnimaa ja Eino Henttu. Sihteereinä toimivat Raimo Huusari ja Esko Varis. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 60 eri perusjärjestön jäsentä oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla toimitsija Mauno Alppinen.

  SYYSKOKOUS pidettiin 29.11.1974 Valion baarissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Eino Henttu ja Jaakko Pesu. Sihteereinä toimivat Esko Varis ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 38 eri perusjärjestön edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla Juhani Surakka. Jäsenmaksuksi kokous vahvisti vuodelle 1975 entisen 1,50 mk per jäsen.

  JAOSTOT:

  Paikallisjärjestössä toimivat seuraavat jaostot v. 1974:

  Naisjaosto:

  Puheenjohtajana Anna-Liisa Pekkonen, sihteerinä Eila Väätänen ja taloudenhoitajana Kaija Saaristo.

  Nuorisojaosto:

  Puheenjohtajana Yrjö Äärelä, sihteerinä Ritva Suurtalo ja taloudenhoitajana Marita Niemi.

  Opintojaosto:

  Johon kuuluvat opintosihteeri Anja Joronen sekä jäseninä Esa Etolin, Harras Makkonen, Tahvo Niiranen ja Lempi Nurkka.

  KIRJEENVAIHTO:

  Kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri. Kiertokirjeitä perusosastoille on lähetetty 9 kpl jotka on lähettänyt tiedotussihteeri. Hallituksen kokouskutsut on hoitanut puheenjohtaja.

  TIEDOTUSTILAISUUDET:

  Paikallisjärjestö järjestö 7.4.1974 ay-illan l. paneelin Kymen Kartanossa. 10.10.1974 järjestettiin TT – lehtitilaisuuden Tavaratalo Centrumin ruokalassa. 30.11.1974 järjestettiin tilaisuuden, mihin Kouvolan kaupunki käyttää verorahansa Kaupungin talolla.

  TEL- ja LEL -eläkkeiden selvitystilaisuus oli 23.-24.4.1974.

  EDUSTUKSET:

 • Kymenläänin paikallisjärjestöjen kesäneuvottelupäivät olivat Kotkassa 17.-18.8.1974. Järjestömme edustajina olivat Matti Ojala, Elsa Mauno, Heino Palokangas ja Esko Varis. Lisäksi nais- ja nuorisojaostoilla oli omat edustajat.

 • SAK:n paikallisjärjestöjen neuvottelupäivät olivat 31.8.-1.9.74 Kiljavalla. Edustajinamme olivat Jaakko Pesu, Eila Väätänen ja nuorisojaoston puheenjohtaja Yrjö Äärelä.

 • Opintosihteerien kurssilla Lappeenrannassa olivat Lempi Nurkka ja Vesa Kunnasluoto.

 • Talvineuvottelupäivät Haminassa olivat 22.-23.2.1975 ja edustajinamme olivat Eino Henttu, Kauko Larnimaa, Yrjö Äärelä, Jaakko Pesu, Anna-Liisa Pekkonen, Eila Väätänen ja Elsa Mauno.

 • Kouvolan työvoimatoimikunnassa on järjestöämme edustanut Eino Henttu.

 • Osuusliike Kymenmaan AE -toimikuntaan ovat kuuluneet Anja Joronen ja Valio Koskinen.

 • Kiinteistö Oy Oikokatu 4 paikallisjärjestön kokousedustajaksi on valittu Eino Henttu.

Tarkastellessamme kertomusvuoden toimintaa niin voimme tyydytyksellä todeta, että jäsenmäärä on jatkuvasti nousussa. Tämä tietenkin tietää lisää työtä järjestömme toimihenkilöille sekä hallitukselle yhä enemmän tehtäviä ja vastuuta, joka kuitenkin kuten tähänkin saakka on kannettu vastuuta tuntien ja työtä säästämättä.

Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle, voimme uskoa ja toivomme että järjestömme myönteinen ja työntäyteinen kehitys jatkuu ja toiminta edelleenkin laajentuu.

Kaikkein viimeisimmäksi hallitus toivoo, että perusjärjestöt aktivoituisivat ja työmme tehostuu.

VALISTUSTYÖ:

Valistustyöstä voidaan mainita mm. että on järjestetty koulutustilaisuuksia. Yhden tärkeimmän osuuden valistustyössä muodostaa mm. ne kirjelmät joita on lähetetty perusosastoihin, yksityisille, yhteisöille ja SAK:hon. Tämän lisäksi on myös mainittava kaikenmuotoinen yhteistyö muiden järjestöjen kesken. Valistustyön muotoihin voidaan osaltaan myös lisätä tiedotustilaisuudet. Nuorisojaoston järjestämä ay-koulutustilaisuus ammattikoululla. Mielenterveyden kannalta on myös valistustyötä järjestetyt pilkkikilpailut 8.3.1975.

TALOUDELLINEN ASEMA:

Järjestömme toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusjärjestö maksanut jäsenmaksua paikallisjärjestölle 1,50 mk per jäsen. Kun otamme huomioon ne lukuisat edustukset, kirjeenvaihdon, koulutuksen ja muut hankinnat. Osoitteiden ja nimien kirjoituskoneen sekä laskukoneen ym. kustannukset, niin voidaan olla tyytyväisiä, että näillä jäsenmaksutuloilla ollaan tultu toimeen.

​TYÖVÄENTALO

 

Kouvolan Hotelli-ravintola Puistokartanon rakentaminen aloitettiin 1973. Tilat rakennutti Kiinteistö Oy Oikokatu 4, jonka perustajia olivat Kouvolan Työväenyhdistys ja Rakennusliike Veljekset Eloranta Oy, joka myös rakensi kiinteistön.

Kouvolan "uuden työväentalon" Puistokartanon avajaisiin 10.2.1974. Avajaisissa esiintyivät Nuoret Kotkat, naisjaosto ja Kuusankosken Työväen Soittajat. Juhlapuheen piti opetusministeri Ulf Sundqvist.

Kolme suurta työväenliikkeen yhteisöä, Kouvolan APJ, Liikeliiton toimipiste ja Kansa-yhtiöiden Kaakkois-Suomen aluetoimisto muuttivat saman katon alle Valtakadulle Kouvolaan. 6. kesäkuuta 1977 vietettiin yhteisten tilojen juhlallisia avajaisia.

Puistokartano joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Apuun tuli Kirjatyöntekijöiden liitto, josta tuli kiinteistön suurin omistaja. Aluksi Puistokartanossa toimi Osuusliike Kymenmaan omistama hotelli, mikä kävi kannattamattomaksi. Hotelli ja ravintola sulkivat ovensa helmikuussa 1993, minkä jälkeen tiloissa toimi erotiikkabaari. Baarin toiminta loppui vuoden 1996 alussa.

Maaliskuusta 2001 lähtien rakennuksessa on toiminut dementiakoti, minkä vieressä on "tuttu" Ravintola Popsis. Aikoinaan kaverieni kanssa Popsikseen perustimme Tuoppi kerhon. Kerhon iseana oli, pelkistettynä, juoda ravintolassa säilytetystä omasta tuopista janojuomaa.

6.5.1973 pidet­yssä Postiliiton Kouvolan osaston kokouksessa päätettiin liittyä jäseneksi Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ja päätet­tiin myös ryhtyä osakkeenomistajiksi. Osastolle hankittiin 4 osaketta Asunto O/Y Oikokatu 4:ssä. Asu­ntoyhtiön hallitus ilmoitti, että yhtiön hallussa olevaa kokoushuonetta saatiin varata osaston käyttöön vuokratta. 1974 Osaston vuosikokouksessa päätettiin yksimielisesti ostaa osaston nimiin lisää osakkeita As/Oy Oikokatu 4:stä aikaisemmin ostetun neljän osakkeen lisäksi. Päädyttiin 11 osakkeen ostoon arvoltaan 5500 mk. Rahoitus osa­kkeiden ostoon saatiin ottamalla Suomen Työväen Säästöpankista 5000 mk:n laina, laina-ajan ollessa kolme vuotta. Lainan takuuna olivat osakkeet, joiden ostoon ne oli saatu. Osakkeiden myyntiarvo oli ostettaessa lisää osakkeita noin 1000 mk/ kpl, hinnannousu johtui siitä, että As/Oy Oikokatu 4 valmistui juuri ennen rakennuskustannusten huimaa nousua. Puistokartanon yhtiökokousedustajaksi valittiin osaston edustajaksi Matti Ojala. Osakkeiden omistus kesti noin kuusi vuotta, sillä ammattiosasto myi 6. maaliskuuta 1978 omistamansa Oikokatu 4:n osakkeet 11 000 markalla Rautatieläisten liiton osasto 157:lle.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com