Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 21.10.2018 

 Minä vuonna 1974

PÖYTÄKIRJA  OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA,JOKA PIDETTIIN SUNNUNTAINA 27.01.1974 KLO 16.00 HOTELLI-RAVINTOLA KYMEN KARTANON KABINETISSA

Paikalla oli 51 osaston jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Muona ja sihteereinä Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies.

Ennen vuosikokouksen alkua osanottajat nauttivat osaston tarjoaman lounaan.

1 § Vuosikokouksen avauksen suoritti Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Matti Ojala. Hän kiitti jäsenistöä ja toimikuntaa vuoden aikana osaston eteen tehdystä työstä ja toivoi, että nyt alkavassa vuosikokouksessa tehtävät päätökset tulisivat koitumaan osaston eduksi ja menestykseksi. Ojala lausui kauniita muistosanoja Alpo Immosen valitettavan kuoleman johdosta, jonka jälkeen vuosikokouksen osanottajat kunnioittivat hetken hiljaisuudella Immosen muistoa.

Edelleen Ojala selosti kokouksen osanottajille jaettujen monisteiden merkitystä kokouksen kululle. Toimikunta oli päättänyt, että vuosikokouksessa pyydetään puheenvuorot kirjallisesti jokaiselle jaettuja lappuja käyttäen.


Ojala toivotti tervetulleeksi myös osaston vieraana kokouksessa paikalla olevan Unto Kajanderin Kuusankoskelta ja antoi puheenvuoron Kajanderille, joka selvitti valaisevasti aihetta: "Miten Postiliitto toimii".

Kajanderin esityksen jälkeen puheenjohtaja Ojala kiitti alustajaa ja esitti, että mahdolliset lisäkysymykset aiheesta esitettäisiin varsinaisen vuosikokouksen jälkeen.


2 § Puheenjohtaja Ojala totesi kokouksen laillisesti koolle

kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4§ a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Muona.

b) sihteereiksi Yrjö Suuronen ja Pekka Häkämies.

c) pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Oksanen, K. Mäkinen

d) ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Rasimus ja M. Orava

5 § Osaston vuosikertomuksen vuodelta 1973 luki osaston

puheenjohtaja Matti Ojala. Kokous hyväksyi

vuosikertomuksen yksimielisesti.

6 § Kuultiin osaston tilikertomus vuodelta 1973, jonka esitti rahastonhoitaja Matti Laine.

Tilintarkastajain lausunnon esitti kokouksen puheenjohtaja ja toisena tilintarkastajana toiminut Teuvo Muona todeten tilit oikein tehdyksi ja hyväksyttäviksi.

7 § Toimikunnalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.

8 § Päätettiin toimihenkilöiden vuosipalkkiot. Puheenjohtaja 200:- sihteeri 200:-, rahastonhoitaja 200:- ja varapuheenjohtaja 100:-. Palkkiot oli esittänyt toimikunta ja kokous hyväksyi ne esityksen mukaisesti.

9 § Vuosikokous hyväksyi toimikunnan esityksen, jonka mukaisesti talousarviota ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia.

10 § Päätettiin, että jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan.

 

11 § Toimikunnan ja osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Matti Ojala.

 

 

12 § Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin M. Laine, Y. Suuronen, E. Rasimus, U. Jattu, P. Häkämies, J. Isomäki, J. Huohvanainen ja R. Koskivaara Kouvolasta, R. Tuominen Kausalasta ja P. Johansson Inkeroisista.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin S. Himanen, R. Oksanen ja M. Mallat Kouvolasta ja Lilja Ristola Kausalasta.

13 § Vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin T. Muona ja P. Raunio. Tilintarkastajain varamiehiksi valittiin O. Alho ja M. Orava.

14 § Puheenjohtaja Matti Ojala esitti edellisen toimikunnan puolesta, että Kouvolan "uuden työväentalon" Puistokartanon avajaisiin kerättävään amnmattiosastojen yhteislahjaan osallistuttaisiin Postiliiton Kouvolan osaston puolesta 100:- markan summalla, jonka kokous hyväksyi yksimielisesti.

Puistokartanon avajaisjuhliin valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen.

Matti Ojala totesi kokoukselle, että kun osastomme on Puistokartanon osakas saamme myös ilmaista kokoushuonetilaa kyseisestä talosta.

Puistokartanon yhtiökokousedustajaksi valittiin osaston puolesta Matti Ojala.

LUOTTAMUSMIESEHDOKKAIKSI valittiin

Postipiirin pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Matti Ojala (postimiehet) ja Reijo Oksanen (automiehet)

 

Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin postimiesten pääluottamusmiesehdokkaiksi valittiin Leo Savolainen, Pauli Raunio ja Seppo Lönn.

Inkeroinen ja Kausala valitsee keskuudestaan ja ilmoittaa vaalin tuloksen osastolle.

Työpaikkaluottamusmiehiksi valittiin:

- postimiehet, kirjeenkanto Risto Koskivaara

- postimiehet, vaihtomiehistö Eero Korkiakangas

- PA kuljettajat Seppo Lönn

- LA kuljettajat Matti Mallat

- postiautotalli Esa Rasimus

Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön maaliskuun kokoukseen valittiin osaston edustajiksi Matti Ojala, Matti Laine ja Yrjö Suuronen.

Puheenjohtaja Matti Ojala selosti osaston verovelvollisuusasiaa, joka on edelleen epäselvä. Postiliitto on luvannut apuaan asian selvittämiseksi. Osaston verotuksesta on tehty valitus lääninhallitukselle. Verotusasioiden ja Veikkausasioimiston jatkamista koskevissa kysymyksissä päätti vuosikokous antaa toimikunnalle täydet valtuudet.

Toimikunta oli esittänyt, että toimikunnan käyttövaroiksi annettaisiin 2000:- täksi vuodeksi, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa.

14 § Jouko Isomäki esitti toimikunnalle tiedoksi, että ensi

vuosikokoukseen valmistetaan jäsenistöä hyvissä ajoin ennen

kokousta. Tällöin tulee jokaiselle jäsenelle lähetettävään

kokouskutsuun ja esityslistan yhteyteen liittä

MYÖS TOIMIKUNNAN ESITYKSET niin perusteltuina, että

vuosikokouksen osanottajat voivat ottaa kantaa näihin

esityksiin. Vuosikokous hyväksyi Isomäen esityksen

evästyksenä valitulle osaston toimikunnalle.

15 § Vuosikokouksen puheenjohtaja Teuvo Muona kiitti

kauniiseen tapaansa kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen

kulun menneen yllättävän nopeasti ja ilmoitti, että jääkiekon

ystävät ehtivät vielä katsomaan KOOKOO:n ottelua. Kokous

julistettiin päättyneeksi.

Kouvolan osaston toimintakertomus vuodelta 1974

Vuoden 1974 palkkaratkaisua silmäiltäessä kiinnittyy huomio siihen, että ns. suuret ammattiliitot vetävät itselleen suuremmat korotukset kuin muut. Me valtion palkkalistoilla olevat jäämme jatkuvasti jälkeen yksityisen sektorin maksamista palkoista. Enemmältä tehtyyn palkkaratkaisuun puuttumatta, voidaan sen todeta kohdistuneen matalapalkkaisten ansiotason nostamiseen, mutta ratkaisussa käytetty prosenttikorotus linja nosti myös palkkahaitarin yläpäässä olevien palkkoja suhteettomasti muihin nähden. Ns. kuoppiakin tuli liittomme jäsenistön osalle ainakin liittotoimikunnan mielestä enemmän kuin oli osattu odottaa. Mene ja tiedä, monet ryhmät jäivät näitä vaille ja tuntevat tietenkin itsensä syrjityksi.


Lauantai vapaa sentään saatiin parin vuoden kesäkokeilun jälkeen kirjeenkantotehtävissä oleville postimiehille. Tämäkään sopimus ei ole lopullinen, mutta voidaan olla varmoja, että entiseen systeemiin ei palata. Postinjakajien osalta asia on avoin ja ratkaisu heidän lauantai vapaasta pitäisi pikaisesti saada ratkaistuksi.


Liittoneuvosto kokoontui marraskuun 18-19 pnä. Osastomme toimikunta ei tehnyt alustuksia liittoneuvoston kokoukselle, koska se katsoi, että liittokokouksen hyväksymiä alustuksiakaan ole saatu kuin murto-osa hyödyttämään posti- ja automieskuntaa. Liittoneuvoston tekemistä päätöksistä mainittakoon:

 • Kantopiirimitoitus neuvottelut on saatava päätökseen helmikuun viimeiseen päivään 1975 mennessä.

 • Ratkaisuun on päästävä ryhmäristisiteiden työaikaan lukemisasiassa ja polkupyöräkysymyksessä.

 • Suojavaatetus tulisi järjestää kaikille henkilökuntaryhmille tehtävien laadun, tarpeet ja olosuhteet huomioonottaen.


Osastomme jäsenmäärä on toimintavuoden päättyessä 131, joten lisäystä entiseen on 5 jäsentä. Kasvu ei ole suuri ja varaa olisi suurempaankin jäsenmäärän nousuun, sillä postimiespuolella on huomattava määrä nuorempia postimiehiä, jotka eivät vielä ole liittyneet Postiliittoon.


Toimikunta on kokoontunut toimintavuotena 5 kertaa.

Osaston toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Matti Ojala,

 

sihteerinä Uuno Jattu, varapuheenjohtajana Yrjö Suuronen, rahastonhoitajana Matti Laine ja jäseninä Jouko Isomäki, Esa Rasimus, Pekka Häkämies, Riitta Tuominen, Pentti Johansson, Risto Koskivaara ja Juhani Huohvanainen sekä varajäseninä Reijo Oksanen, Lilja Ristola, Sylvi Himanen ja Matti Mallat.

Toimikunnan tekemistä päätöksistä mainittakoon:

 • Päätettiin yksimielisesti ostaa osaston nimiin lisää osakkeita As/Oy Oikokatu 4:stä aikaisemmin ostetun 4:n osakkeen lisäksi. Päädyttiin 11:ta osakkeen ostoon arvoltaan 5500:-. Rahoitus osakkeiden ostoon saatiin ottamalla Suomen Työväen Säästöpankista 5000 mk:n laina. Laina-aika on kolme vuotta ja lainan takuuna ne on osakkeet, joiden ostoon se oli saatu. Osakkeiden myyntiarvo on tällä hetkellä noin 1000 mk kpl, johtuen siitä, että As/Oy Oikokatu 4 valmistui juuri ennen rakennuskustannusten huimaa nousua.

 • Lisätäkseen innostusta jäsenten keskuudessa opiskelemaan SAK:n järjestämille kursseille ja osittain korvaamaan ansiomenetystä, päätettiin, että kursseille osallistuvalle maksetaan 10 mk:n päiväraha jokaiselta kurssipäivältä, edellyttäen, että toimikunta on hyväksynyt kurssihakemuksen.

 • Päätettiin, että Kouvolan posti- ja automiesten pääluottamusmies kutsutaan aina toimikunnan kokouksiin. Hänellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei osallistu päätöstentekoon.

Osaston pääluottamusmiehenä on toiminut Leo Savolainen.

 

 

 • KAP:n kokouksiin vuosina 75-76 toimikunta valitsi vakinaisiksi edustajiksi seuraavat: Jouko Isomäki, Risto Koskivaara ja Matti Ojala sekä varalle: Reijo Oksanen, Uuno Jattu ja Esa Rasimus.


 

Vuoden varrelta:

 • Vuosikokous pidettiin 27.1.1974.

 • Kuluneena toimintavuonna vierailivat Kouvolassa liiton toimitsijat Eelis Aikio ja Ensio Rantanen.

 • Leo Savolainen ja Matti Ojala osallistuivat toukokuussa liiton järjestämille työtutkimuskursseille Kuopion lähellä olevassa Ranta-Toivolan kurssikeskuksessa.


   

 • Savonlinnassa 1-2.6. järjestetyille Itä-Suomen osastojen neuvottelupäivillä edustivat osastoamme Yrjö Suuronen, Seppo Lönn ja Matti Ojala.

Valokuvat Savolinnan päiviltä


 • Postimiesten tulokaskoulutusta suunnitteleva työryhmä vieraili Kouvolassa 18.10.-74. Puistokartanossa järjestetyyn neuvottelutilaisuuteen osallistuivat osastostamme K.A. Nuorivuori, Armas Laakso, Matti Ojala ja Yrjö Suuronen, joka on ko. työryhmän jäsen. Osaston varoista päätti toimikunta maksaa työryhmän saunamaksun Hotelli Puistokartanossa.

 • Postipiirin luottamusmiehenä Matti Ojala ja järjestäjien puolesta Yrjö Suuronen sekä koulutusesimiehenä Armas Laakso osallistuivat postipiirin koulutushenkilöstön koulutuspäiville lokakuussa Heimarissa ja samassa kuussa samassa paikassa piiriluottamusmiehenä Matti Ojala osallistui Plh:n henkilöstöhallinnon neuvottelupäiville. ​​


 • SAK:n kursseille ovat osallistuneet:

Luottamusmiestiedon 1-viikon peruskurssille:

Matti Mallat

Pentti Johansson

Leo Savolainen

Luottamusmiestiedon 2-viikon jatkokurssille:

Sirkka Kulin

Matti Mallat

Matti Ojala

SAK:n kuukauden kurssille: Matti Ojala

Minään aikaisempana vuotena eivät osastomme jäsenet ole osallistuneet näin runsaslukuisesti ammattiyhdistyskursseille ja toivottavaa olisikin, että alkavana toimintavuotena löytyisi jäseniä osastostamme, joita AY-tiedon kurssit kiinnostavat. Tämä toivomus kohdistuu etenkin jäsenkunnan nuorempaan päähän.


Veikkaus: Osaston toimikunta päätti luopua veikkausasiamies tehtävistä. Veikkaustoimisto Rm 7 toimii edelleen osaston nimellä, mutta siitä osasto ei saa tuloja, mutta eipä ole menojakaan. Päätös lopettamisesta johtuu osaston joutumisesta veroherrojen huippuverotuksen armoille. •  

 • PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSESTA,

mikä pidettiin Kymen - Kartanossa 1.3.-74 klo 18.30.

Läsnä oli 60 virallista edustajaa. SAK:n edustajana toimitsija Mauno Alppinen. Puheenjohtajina toimivat Kauko Larnimaa ja Eino Henttu. Sihteerinä Raimo Huusari ja Esko Varis.

Puheenjohtaja Kauko Larnimaa avattua edustajiston kevätkokouksen. Hän totesi, että Taloudellisella alalla kulunut vuosi on ollut epävarma sen jokainen tuntee omassa kukkarossaan. Järjestön kohdalla se on ollut kasvun aikaa osastojen lukumäärä on järjestössä noussut samoin jäsenmäärä ollen noin 5500 jäsentä. Välittömästi avauspuheenvuoron jälkeen esitti Postipankin tervehdyksen Tiedotussihteeri Kiviruusu.

Suoritetun nimenhuudon perusteella todettiin, että 60 eri perusjärjestöjen edustajaa oli paikalla.

Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi edustajiston kevätkokoukseksi.

Hyväksyttiin työjärjestys muutamilla lisäyksillä.

Valittiin kevätkokoukselle virkailijat:

 • Puheenjohtajiksi valittiin Kauko Larnimaa ja Eino Henttu

 • Sihteeriksi valittiin Raimo Huusari ja Esko Varis

 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Pekkonen ja Elsa Mauno varalla Kunnasluoto ja Kenttä

 • Ääntenlaskijoiksi Taavila, M. Sorsa, Kunnasluoto, Kenttä ja Väätänen.

 • Valittiin 5 jäseninen vaalivaliokunta, johon tulivat Harry Holm (puheenjohtaja), Jaakko Pesu, Vesa Kunnasluoto, Lauri Virolainen ja Kauko Larnimaa. Vaalivaliokunta kokoontuu välittömästi.

Esitettiin Paikallisjärjestön Toimintakertomus vuodelta 1973. Todettiin, että Postiliiton osaston varajäsenen Isomäen nimi puuttui luettelosta. Toimintakertomus hyväksyttiin em. huomautuksella. Toimintakertomus seuraa pöytäkirjan mukana.

Naisjaoston toimintakertomus vuodelta 1973 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Nuorisojaoston toimintakertomus 1973 hyväksyttiin sellaisenaan.

Esitettiin Paikallisjärjestön Tilikertomus vuodelta 1973 ja tilintarkastajien lausunto hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Tilintarkastaja Parkkonen esitti, että Paikallisjärjestö ostaisi osakkeita Oikokatu 4:stä 2000 markalla, asia käsitellään kohdassa 15. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus Paikallisjärjestön hallitukselle.

Opintosihteerin toimintakertomus vuodelta 1973 hyväksyttiin.

10§

KAP:n puheenjohtaja. Vaalivaliokunta on käsitellyt puheenjohtaja kysymystä ja yksimielisesti esittää KAP:n puheenjohtajaksi vuodelle 1974 Eino Henttua, jonka esityksen myös hyväksyi edustajisto. Joten puheenjohtajaksi vuodelle 1974 valittiin yksimielisesti Eino Henttu.

11§

Paikallisjärjestön hallituksen muut varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunnan runsaat 2 tuntia kestävän työskentelyn jälkeen päästiin hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä erovuoroisten tilalle yksikielisyyteen.

Vaalivaliokunta esittää vakinaisiksi: Jaakko Pesu, Valio Koskinen, Raimo Huusari, Elsa Mauno, Eila Väätänen ja Paavo Ritvanen. Varajäseniksi: Pertti Koskelainen, Pentti Sorsa, Esko Varis, Matti Ojala, Alvar Laakso ja Raimo Kähärä. Edustajisto hyväksyi vaalivaliokunnan esityksen yksimielisesti.

12§

Paikallisjärjestön Tilintarkastajiksi vuodelle 1974 valittiin vakinaisina: Lauri Parkkonen ja Tapio Krööngruus varalle Heikki Lyytikäinen ja Kalle Karttunen.

13§

SAK:n edustajana tilaisuudessa oli Mauno Alppinen. Hän käsitteli Työsuojeluvaltuutettujen valintaa ja tulopolitiikkaa. Hän sanoi mm., ettei ay-väki voi vastata inflaatioon inflaatiolla –tulopoliittisissa neuvotteluissa olemme aika pulan edessä. Kokonaisratkaisua ajatellen yksivuotisen sopimuksen aikaan saaminen tuntuu mahdottomalta. Hän perusteli SAK:n omaksumaa kantaa vastatessaan muutamiin kärkeviin puheenvuoroihin. Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu.

14§

Kuultiin SKDL:n lähettämä kirjelmä koskien työväen yhteistä vappujuhlaa. Todettiin, että sosiaalidemokraatit ovat marraskuussa päättäneet pitää omat vappujuhlat. SKDL:n kirjelmä merkittiin kuultuna.

15§

Kokoukselle ilmoitettiin, että Paikallisjärjestön pilkkikisat pidetään 17.3.-74. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Parkkosen esitettyä aiemmin osakkeiden ostosta Oikokatu 4:stä. Hallitus tutkii tarkoin miten rahavarat käytetään.

Kokous päättyi klo 21.50


 

 

 

Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n syyskokouksesta

mikä pidettiin Valion baarissa marraskuun 29

päivänä 1974 klo 19.00

  

KAP:n puheenjohtaja Eino Hentun avattua edustajiston syyskokouksen toivottaen edustajiston jäsenet, SAK:n edustajan sekä lehtimiehet tervetulleeksi syyskokoukseen. Avauspuheenvuorossaan hän mainitsi, että paikallisjärjestön jäsenmäärä on saavuttanut 6000 jäsenen rajan. Hän loi katsauksen yleispoliittiseen tilanteeseen ja mainitsi mm., että on suurinta työvoiman tuhlausta työvoiman siirto ulkomaille.

 

Suoritetun nimenhuudon perusteella todettiin, että 38 virallista

edustajiston jäsentä oli paikalla.

 

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Hallituksen laatima esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1.

 

Kokousvirkailijoiden valinta:

 1. puheenjohtajaksi valittiin Eino Henttu ja Jaakko Pesu

 2. sihteereiksi valittiin Esko Varis ja Raimo Huusari

 3. pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Virolainen ja Risto Loikala varalle Onni Salovaara ja Uolevi Kossila

 4. ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Semeikka, Antero Peltola, Erkki Kujala, Veikko Helin ja Pentti Kenttä.

 

Vuodelle 1975 hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi 1,50 mk, jonka edustajisto hyväksyi yksimielisesti.

 

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 1975 edustajisto hyväksyi yksimielisesti. Keskusteluissa painotettiin kurssitoiminnan järjestämistä, koska paikallisjärjestön tehtävä on valistus- ja kurssitoiminnan järjestäminen. Liite 2.

 

Hallituksen ja jäsenosastojen esittämiä asioita ei ollut, eikä kokouksen yhteydessäkään asioita ilmaantunut.

 

SAK:n piiriasiamies Juhani Surakka selosti laajasti talous- ja työllisyyspoliittista tilannetta, mainiten mm., että SAK edellyttää hintasäännöstelyn soveltamiskäytännön tuntuvaa tiukentamista välittömästi. Hintasäännöstelyn tiukentaminen on eräs keskeisiä kysymyksiä neuvoteltaessa keskitetyn tulopoliittisen kokonaisratkaisun jatkamisesta.

Lisäksi Surakka painotti erityisesti sitä, että SAK on yhteistoimintajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa palkansaajien etuja sekä edistää eri palkansaajaryhmien yhteenkuuluvaisuutta ja yhteistoimintaa. Erittäin välttämättömänä pidetään, että yhteistoimintaa SAK:n sisäisten eri mielipidesuuntein kesken kehitetään, jotta ammattiyhdistysliikkeen koko järjestöllinen voimaa voidaan suunnata toimintaan sen oman jäsenistön etujen turvaamiseksi ja parantamiseksi.

 

10§

Kokouksen puheenjohtaja Jaakko Pesu kiitti kokouksen osanottajia erittäin asiallisesta kokouksesta ja katsoi kokouksen päättyneeksi kello 21.15.

 


 

 

 

PAIKALLISJÄRJESTÖN ALAISENA TOIMIVAT JAOSTOT 1974

 

NAISJAOSTO

Puheenjohtaja: Anna-Liisa Pekkonen

Sihteeri: Eila Väätänen

Rahastonhoitaja: Kaija Saaristo

NUORISOJAOSTO

Puheenjohtaja: Raimo Kemppilä

Sihteeri: Kerttu Hiltunen

Rahastonhoitaja: Hannes Forsel

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

jäsenosastot ja jäsenmäärät 1974

 

Hotelli ja Ravintolahenkilökunnan Liiton Kouvolan osasto ry n:o 20 776

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 250

Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. 121

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 232

Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 172

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 340

Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry 470

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry 140

Kouvolan Tekstiili ja Muovityöntekijät ry. 185

Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry. 344

Kouvolan Tietyöntekijät VATU 85 ry 99

Kouvolan Vahtimestariosasto ry 48

Kouvolan Villa ja Sukkatyöntekijäin ammattiosasto ry 106

M.K.L:n Valkealan osasto ry. Kouvolan Autio 54

Postiliiton Kouvolan osasto ry 125

Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry 56

Rakennustyöläisten Liitto osasto 60 ry 616

Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 162 ry 119

Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 579 ry 156

Rakennustyöläisten Liitto osasto n:o 624 ry 50

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry 210

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 45 :n ry Kouvolan osastopiiri 44

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry 350

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry 56

Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry 145

Suomen Veturimiesliiton Kouvolan osasto ry 500

Yhteensä: 5895

 

YLEISTÄ:

Tarkastellessamme taakse jäänyttä toimintavuotta noin yleisemmin koko maata ajatellen, voimme todeta seuraavaa. Työehtosopimusratkaisuja tarkastellessamme voimme todeta, että ne eivät ole pystyneet antamaan sitä mitä kenttä odotti. Lisäksi tehokasta hintasäännöstelyä ei ole saatu aikaan. Tämän hetkinen tilanne reaaliansioiden kehityksessä on jäänyt lähes olemattomaksi. Useammassa tapauksessa on voitu mennä jopa miinuksen puolelle. Tällaisen kehityksen syitä on useita. Maailmanmarkkinahintojen voimakas kohoaminen, ulkomaiden ostokyvyn heikkeneminen ja siitä johtuen viennin vähentyminen, ja edelleen tuotannon supistaminen vientivaikeuksien takia.

Tarkastellessamme järjestömme omaa toimialuetta voimme todeta, että saman laatuisia ongelmia esiintyy meidänkin piirissämme. Joskin ottaen huomioon nykyinen olotilanteemme ja asemamme on nykyinen työllisyystilanne toimialueellamme varsin hyvä.

Järjestömme sisällä toimivat nais- ja nuorisojaostot ovat olleet erittäin aktiiveja toiminnassaan järjestäen mm. erilaisia tilaisuuksia.

Erityisen maininnan ansaitsee opintojaoston tekemä työ, joka opintosihteerin ja jaoston ansiosta on saatu käyntiin, ja sitä tulisikin käyttää entistä aktiivisemmin. Opintotyön toiminnan vireyttämiseksi on koettu luoda erilaisia kontakteja perusjärjestöihin, joskin vastaanotto on ollut laimeaa.

Järjestömme on järjestänyt toimintavuoden aikana nais- ja nuorisojaostot mukaan lukien useita tilauksia. Mainitsemisen arvoinen on myös tiedotustoiminta, joka on kohdistunut lähinnä perusosastoihin, yksityisiin jäseniin, SAK:n ja Kymen piiriin sekä muihin järjestöihin.

Kokonaisuutenaan ottaen voimme olla järjestömme toimintaan tyytyväisiä.

Paikallisjärjestön hallitus kiittää kaikkia perusosastoja ja niiden jäseniä miellyttävästä yhteistyöstä kertomusvuoden aikana toivoen kuitenkin, että aktiivisuus ja yhteyden pito olisi entistä laajemmalla pohjalla ja tehokkaampaa.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1974

 

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan 8 kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä tehtiin 91.

Paikallisjärjestön toimihenkilöt, hallituksen vakinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Puheenjohtaja Eino Henttu 8 kokousta

Sihteeri Vesa Kunnasluoto 7 kokousta

Tiedotussihteeri Raimo Huusari 7 kokousta

Lehdistösihteeri Esko Varis 5 kokousta

Taloudenhoitaja Elsa Mauno 7 kokousta

Opintosihteeri Anja Joronen 2 kokousta

Naisjaoston puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkonen 5 kokousta

Nuorisojaoston puheenjohtaja Yrjö Äärelä 4 kokousta

Muut hallituksen jäsenet:

Jaakko Pesu Varapj. 7 kokousta

Valio Koskinen 6 kokousta

Eila Väätänen 6 kokousta

Paavo Ritvanen 1 kokousta

Svantte Salo 5 kokousta

Heino Palokangas 6 kokousta

Harras Makkonen 4 kokousta

Irja Hallikas 1 kokousta

Kauko Larnimaa 5 kokousta

Pentti Koskelainen 5 kokousta

Pentti Sorsa 5 kokousta

Matti Ojala 4 kokousta

Alvar Laakso 2 kokousta

Raimo Kähärä 6 kokousta

Eino Olli 2 kokousta

Raili Kurki 0 kokousta

Kauko Mattila 0 kokousta

Lahja Lääperi 4 kokousta

Vilho Kunnasluoto 2 kokousta

EDUSTAJISTON KOKOUKSET

Paikallisjärjestön Edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna (2) kaksi.

VUOSIKOKOUS pidettiin 1.3.1974 Kymen Kartanossa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Kauko Larnimaa ja Eino Henttu. Sihteereinä toimivat Raimo Huusari ja Esko Varis. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 60 eri perusjärjestön jäsentä oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla toimitsija Mauno Alppinen.

SYYSKOKOUS pidettiin 29.11.1974 Valion baarissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Eino Henttu ja Jaakko Pesu. Sihteereinä toimivat Esko Varis ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 38 eri perusjärjestön edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla Juhani Surakka. Jäsenmaksuksi kokous vahvisti vuodelle 1975 entisen 1,50 mk per jäsen.

JAOSTOT:

Paikallisjärjestössä toimivat seuraavat jaostot v. 1974:

Naisjaosto:

Puheenjohtajana Anna-Liisa Pekkonen, sihteerinä Eila Väätänen ja taloudenhoitajana Kaija Saaristo.

Nuorisojaosto:

Puheenjohtajana Yrjö Äärelä, sihteerinä Ritva Suurtalo ja taloudenhoitajana Marita Niemi.

Opintojaosto:

Johon kuuluvat opintosihteeri Anja Joronen sekä jäseninä Esa Etolin, Harras Makkonen, Tahvo Niiranen ja Lempi Nurkka.

KIRJEENVAIHTO:

Kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri. Kiertokirjeitä perusosastoille on lähetetty 9 kpl jotka on lähettänyt tiedotussihteeri. Hallituksen kokouskutsut on hoitanut puheenjohtaja.

TIEDOTUSTILAISUUDET:

Paikallisjärjestö järjestö 7.4.1974 ay-illan l. paneelin Kymen Kartanossa. 10.10.1974 järjestettiin TT – lehtitilaisuuden Tavaratalo Centrumin ruokalassa. 30.11.1974 järjestettiin tilaisuuden, mihin Kouvolan kaupunki käyttää verorahansa Kaupungin talolla.

TEL- ja LEL -eläkkeiden selvitystilaisuus oli 23.-24.4.1974.

EDUSTUKSET:

 • Kymenläänin paikallisjärjestöjen kesäneuvottelupäivät olivat Kotkassa 17.-18.8.1974. Järjestömme edustajina olivat Matti Ojala, Elsa Mauno, Heino Palokangas ja Esko Varis. Lisäksi nais- ja nuorisojaostoilla oli omat edustajat.

 • SAK:n paikallisjärjestöjen neuvottelupäivät olivat 31.8.-1.9.74 Kiljavalla. Edustajinamme olivat Jaakko Pesu, Eila Väätänen ja nuorisojaoston puheenjohtaja Yrjö Äärelä.

 • Opintosihteerien kurssilla Lappeenrannassa olivat Lempi Nurkka ja Vesa Kunnasluoto.

 • Talvineuvottelupäivät Haminassa olivat 22.-23.2.1975 ja edustajinamme olivat Eino Henttu, Kauko Larnimaa, Yrjö Äärelä, Jaakko Pesu, Anna-Liisa Pekkonen, Eila Väätänen ja Elsa Mauno.

 • Kouvolan työvoimatoimikunnassa on järjestöämme edustanut Eino Henttu.

 • Osuusliike Kymenmaan AE -toimikuntaan ovat kuuluneet Anja Joronen ja Valio Koskinen.

 • Kiinteistö Oy Oikokatu 4 paikallisjärjestön kokousedustajaksi on valittu Eino Henttu.

Tarkastellessamme kertomusvuoden toimintaa niin voimme tyydytyksellä todeta, että jäsenmäärä on jatkuvasti nousussa. Tämä tietenkin tietää lisää työtä järjestömme toimihenkilöille sekä hallitukselle yhä enemmän tehtäviä ja vastuuta, joka kuitenkin kuten tähänkin saakka on kannettu vastuuta tuntien ja työtä säästämättä.

Järjestömme siirtyessä nyt uudelle toimikaudelle, voimme uskoa ja toivomme että järjestömme myönteinen ja työntäyteinen kehitys jatkuu ja toiminta edelleenkin laajentuu.

Kaikkein viimeisimmäksi hallitus toivoo, että perusjärjestöt aktivoituisivat ja työmme tehostuu.

VALISTUSTYÖ:

Valistustyöstä voidaan mainita mm. että on järjestetty koulutustilaisuuksia. Yhden tärkeimmän osuuden valistustyössä muodostaa mm. ne kirjelmät joita on lähetetty perusosastoihin, yksityisille, yhteisöille ja SAK:hon. Tämän lisäksi on myös mainittava kaikenmuotoinen yhteistyö muiden järjestöjen kesken. Valistustyön muotoihin voidaan osaltaan myös lisätä tiedotustilaisuudet. Nuorisojaoston järjestämä ay-koulutustilaisuus ammattikoululla. Mielenterveyden kannalta on myös valistustyötä järjestetyt pilkkikilpailut 8.3.1975.

TALOUDELLINEN ASEMA:

Järjestömme toiminnan ylläpitämiseksi on jokainen perusjärjestö maksanut jäsenmaksua paikallisjärjestölle 1,50 mk per jäsen. Kun otamme huomioon ne lukuisat edustukset, kirjeenvaihdon, koulutuksen ja muut hankinnat. Osoitteiden ja nimien kirjoituskoneen sekä laskukoneen ym. kustannukset, niin voidaan olla tyytyväisiä, että näillä jäsenmaksutuloilla ollaan tultu toimeen.

​TYÖVÄENTALO

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouvolan Hotelli-ravintola Puistokartanon rakentaminen aloitettiin 1973. Tilat rakennutti Kiinteistö Oy Oikokatu 4, jonka perustajia olivat Kouvolan Työväenyhdistys ja Rakennusliike Veljekset Eloranta Oy, joka myös rakensi kiinteistön.

Kouvolan "uuden työväentalon" Puistokartanon avajaisiin 10.2.1974. Avajaisissa esiintyivät Nuoret Kotkat, naisjaosto ja Kuusankosken Työväen Soittajat. Juhlapuheen piti opetusministeri Ulf Sundqvist.

Kolme suurta työväenliikkeen yhteisöä, Kouvolan APJ, Liikeliiton toimipiste ja Kansa-yhtiöiden Kaakkois-Suomen aluetoimisto muuttivat saman katon alle Valtakadulle Kouvolaan. 6. kesäkuuta 1977 vietettiin yhteisten tilojen juhlallisia avajaisia.

Puistokartano joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Apuun tuli Kirjatyöntekijöiden liitto, josta tuli kiinteistön suurin omistaja. Aluksi Puistokartanossa toimi Osuusliike Kymenmaan omistama hotelli, mikä kävi kannattamattomaksi. Hotelli ja ravintola sulkivat ovensa helmikuussa 1993, minkä jälkeen tiloissa toimi erotiikkabaari. Baarin toiminta loppui vuoden 1996 alussa.

Maaliskuusta 2001 lähtien rakennuksessa on toiminut dementiakoti, minkä vieressä on "tuttu" Ravintola Popsis. Aikoinaan kaverieni kanssa Popsikseen perustimme Tuoppi kerhon. Kerhon iseana oli, pelkistettynä, juoda ravintolassa säilytetystä omasta tuopista janojuomaa.

6.5.1973 pidet­yssä Postiliiton Kouvolan osaston kokouksessa päätettiin liittyä jäseneksi Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ja päätet­tiin myös ryhtyä osakkeenomistajiksi. Osastolle hankittiin 4 osaketta Asunto O/Y Oikokatu 4:ssä. Asu­ntoyhtiön hallitus ilmoitti, että yhtiön hallussa olevaa kokoushuonetta saatiin varata osaston käyttöön vuokratta. 1974 Osaston vuosikokouksessa päätettiin yksimielisesti ostaa osaston nimiin lisää osakkeita As/Oy Oikokatu 4:stä aikaisemmin ostetun neljän osakkeen lisäksi. Päädyttiin 11 osakkeen ostoon arvoltaan 5500 mk. Rahoitus osa­kkeiden ostoon saatiin ottamalla Suomen Työväen Säästöpankista 5000 mk:n laina, laina-ajan ollessa kolme vuotta. Lainan takuuna olivat osakkeet, joiden ostoon ne oli saatu. Osakkeiden myyntiarvo oli ostettaessa lisää osakkeita noin 1000 mk/ kpl, hinnannousu johtui siitä, että As/Oy Oikokatu 4 valmistui juuri ennen rakennuskustannusten huimaa nousua. Puistokartanon yhtiökokousedustajaksi valittiin osaston edustajaksi Matti Ojala. Osakkeiden omistus kesti noin kuusi vuotta, sillä ammattiosasto myi 6. maaliskuuta 1978 omistamansa Oikokatu 4:n osakkeet 11 000 markalla Rautatieläisten liiton osasto 157:lle.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com