Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 28.2.2018


Pöytäkirja tehty Kouvolan osaston vuosikokouksessa 1975

 

Aika: 26.1.-75 klo 16.00

Paikka: Hotelli Kymen Kartano 

Paikalla oli 52 osaston jäsentä. Ennen kokousta olivat kokouksen osanottajat yhteisellä lounaalla hotellin ravintolassa klo 15.00.

1 §

Kokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja Matti Ojala.

2 §

Kokous todettiin lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Vuosikokouksen esityslista hyväksyttiin.

4 §

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen, sihteereiksi valittiin J. Isomäki, R. Oksanen ja U. Jattu, pöytäkirjantarkastajiksi V. Leinonen ja Pertti Karjalainen sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä ja Auvo Valojää.

5 §

Kokousvirkailijat ryhtyivät työhönsä. Puheenjohtaja Y. Suuronen antoi ensimmäisen puheenvuoron os:n puheenj. M. Ojalalle, joka esitti laatimansa toimintakertomuksen osaston toiminnasta vuodelta 1974. Kertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

Osaston rahastonhoitaja Matti Laine esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1974. Tilintarkastajien poissaollessa luki tilintarkastajien lausunnon Pertti Karjalainen.

7 §

Tilikertomus hyväksyttiin ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8 §

Osaston toimihenkilöitten palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Puheenj. siht. ja rahastonh. saavat 200 mk. vuodessa ja varapuheenj. 100 mk. Asian käsittelyn yhteydessä rahastonh. M. Laine ehdotti toimihenkilöille maksettavaksi palkkio kuukausittain, tai kokouspalkkioina, tai niin että osasto maksaisi palkkiosta veron.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin asian käytännöllinen puoli jättää uuden toimikunnan järjestettäväksi.

9 §

Rahastonhoitaja M. Laine esitti laatimansa osaston talousarvion vuodelle 1975.

Puheenj. M. Ojala selvitteli tässä yhteydessä jäsenille osaston verovalitusasiaa, joka on edelleen käsittelyn alaisena lääninhallituksessa. Samalla saatiin kuulla, että Postiliitto on luvannut suorituttaa asiassa puolueettoman tutkimuksen. Talousarvio hyväksyttiin ja vahvistettiin.

10 §

Varsinaisen jäsenmaksun määrä vuodelle 1975 hyväksyttiin pidettäväksi entisensuuruisena.

11 §

Osaston puheenjohtajaksi vuodelle 1975 valittiin edelleen yksimielisesti Matti Ojala.

12 §

Osaston toimikunnan jäseniksi vuodelle 1975 valittiin:

Postimiehistä: Suuronen Yrjö, Laine Matti, Koskivaara Risto, Karjalainen Pertti, Savolainen Leo.

Pa-kuljettajista: Oksanen Reijo

La-kuljettajista: Mallat Matti

Postiautotallista Haimi Osmo

Inkeroisista Johansson Pentti, Kausalasta Tuominen Riitta

Varajäsenet: Postinjakajista Lempinen Enni (Mankala), Siivoojista Pirttilehto Sanni, Pa-kuljettajista Isomäki Jouko, La-kuljetaajista Käyhty Tauno.

13 §

Tilintarkastajiksi valittiin entiset Teuvo Muona ja Pauli Raunio.

Varalle tulivat valituiksi Lauri Niveri ja Oiva Alho.

14 §

Keskusteltiin syksyllä pidettävistä osaston 60-vuotisjuhlista. Juhlien järjestämien päätettiin jättää uudet toimikunnan huoleksi.

15 §

Y. Suuronen valittiin osaston opintosihteeriksi.

Hän ehdotti opintojaoston perustamista osastolle.

Opintojaosto perustettiin ja siihen tuli 3 jäsentä: M. Ojala (puh.joht.) R. Oksanen ja P. Karjalainen.

16 §

Osaston oman viirin hankkiminen päätettiin antaa uuden toimikunnan tehtäväksi.

Viirin suunnittelu annettiin Jouko Isomäen ja Pekka Karjalaisen tehtäväksi.

Viirin valmistuttua se oli pohjaväriltään punainen ja yläreunassa Kouvolan kaupungin vaakuna.

 

 

 

 

 

17 §

Eläkeläisten puheenvuorossa W. Nuorivuori kiitti osastoa huomaaaisuudesta eläkeläisiä kohtaan sekä joustavasta asioiden käsittelystä vuosikokovuksessa.

18 §

Helmikuussa alkavan ensimmäisen Kouvolassa pidettävän postimieskurssin oppilaille päätettiin tarjota kahvit osaston puolesta.

19 §

Luottamusmiesehdokkaaksi Tornionmäen haaraosastoon valittiin Pertti Karjalainen.

20 §

P. Häkämiehen pyynnöstä päätettiin tehdä otteet vuosikokouspöytäkirjasta koskien toimikunnan henkilövalintoja la-kuljettajien ja postiautotallin osalta. Otteet lähetetään puhelinaluetoimistolle ja postiautotalille.


EDUSTAJISTON KOKOUKSET

Paikallisjärjestön Edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna (2) kaksi.

 

VUOSIKOKOUS: joka pidettiin 1.3.1974 Kymen Kartanossa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Kauko Larnimaa ja Eino Henttu. Sihteereinä toimivat Raimo Huusari ja Esko Varis. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 60 eri perusjärjestön jäsentä oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla toimitsija Mauno Alppinen.

 

SYYSKOKOUS: joka pidettiin 29.11.1974 Valion baarissa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Eino Henttu ja Jaakko Pesu. Sihteereinä toimivat Esko Varis ja Raimo Huusari. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 38 eri perusjärjestön edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla Juhani Surakka. Jäsenmaksuksi kokous vahvisti vuodelle 1975 entisen 1,50 mk per jäsen.

© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com