Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 28.2.2018

 PÖYTÄKIRJA

tehty osasto ry:n

vuosikokouksessa 

 

 

Aika: tammikuun 15 pnä 1976 klo 16.00

Paikka: Hotelli Kymen Kartanossa

 

Paikalla oli 64 osaston jäsentä. Ennen kokousta olivat kokouksen

osanottajat yhteisellä lounaalla hotellin ravintolassa.

 

1 §

Kokouksen avasi os. pj. Matti Ojala todeten, että osaston kokouksia ei

vuoden aikana ole ollut, mutta toimikunta on kokoontunut tarpeen vaatiessa.

Koska joukossa oli monta jäsentä, jotka olivat paikalla ensimmäistä kertaa,

suoritettiin kokous osanottajien esittäytyminen. Todettiin yksimielisesti, että

kokous oli yhdistyslain sekä osaston sääntöjen mukaisesti koollekutsuttu ja

päätösvaltainen.

 

2 §

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen, sihteereiksi

valittiin U. Jattu, J. Isomäki, P. Johansson.

 

3 §

Hyväksyttiin esityslista korjauksella, jossa pykälä 3:ksi tulee esityslistan

hyväksyminen ja näin ollen jäljellä olevat pykälät siirtyvät numeron

eteenpäin.

 

4 §

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin P. Rämä, P. Karjalainen.

 

5 §

Kokousvirkailijat ryhtyivät työhönsä. Puheenjohtaja Suuronen antoi

ensimmäisen puheenvuoron P. Karjalaiselle, joka luki toimikunnan laatiman

osaston toimintakertomuksen vuodesta 1975. Toimintakertomus hyväksyttiin

yksimielisesti.

 

Puheenjohtajan esityksestä toivotettiin onnea vuoden aikana 50 v.

täyttäneille osaston jäsenille, heitä oli 7.

 

Osaston tilikertomuksen luki rahastonhoitaja M. Laine ja tilintarkastajien

lausunnon U. Jattu.

 

6 §

Päätettiin yksimielisesti myöntää toimikunnalle tili- ja vastuuvapaus.

 

7 §

Päätettiin, että toimihenkilöiden palkkiot pidetään entisinä paitsi sihteerin,

joka jakaa palkkion perustettavan tiedotussihteerin toimenhaltijan kanssa.

Kummankin palkkio on 100 markkaa.

 

8 §

Vahvistettiin yksimielisesti talousarvio vuodelle 1976.

 

9 §

Jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena, joka on 1 % palkasta.

 

10 § Puheenjohtajan valinta

 

Toimikunnan ehdottama puheenjohtaja ehdokas M. Ojala pyysi

puheenvuoroa toivoen, että löydettäisiin nuorempi puheenjohtaja. Lönn

ehdotti Y. Suurosta. Äänestys suoritettiin kättä nostamalla. Ojalaa kannatti

runsas enemmistö. Matti Ojala valittin puheenjohtajaksi.

 

11 §

Toimikunnan valinta

 

Häkämies ehdotti entisen toimikunnan uudelleen valintaa. Pirttilehto ehdotti

tilalleen Liimataista. Osaston toimikunnan jäseniksi vuodelle 1976 valittiin:

Postimiehistä Suuronen Yrjö, Laine Matti, Karjalainen Pertti, Savolainen

Leo

PA-kuljettajista Oksanen Reijo.

LA-kuljettajista Mallat Matti, Käyhty Tauno.

Huoltopaikalta Haimi Osmo.

Inkeroisista Johansson Pentti

Kausalasta Tuominen Riitta

 

Varajäseniksi: Postinjakajista Lempinen Enni, Siivoojista Liimatainen

Annikki, PA-kuljettajista Isomäki Jouko.

 

12 §

Alatoimikuntien valinta

 

Urheilutoimikuntaan valittiin toimikunnan esityksen mukaisesti Pertti

Karjalainen, Leo Savolainen, Pekka Valli ja Juhani Huohvanainen.

 

13 §

Tilintarkastajiksi valittiin Teuvo Muona ja Pauli Raunio. Heidän

varamiehiksi Pekka Häkämies ja Uuno Jattu.

 

14 §

Kokoukselle esitetyt asiat:

 

 • Lempinen: Postinjakajien heikko asema.

 • Postinjakajat eriteltävä työn laadun mukaan.

 • Otettava huomioon liiton jäsennyys.

 • Saatava virkapuku.

 • Vapaa viikonloppu.

 • Työnantajan edustajan suhtautumista parannettava.

 • Kantopiiri mitoitus uusittava.

 

Piirihuoltaja Raimo Havasara esitti katsauksen huoltotoimiston toimintaan.

Osaston entiselle puheenjohtaja Raimo Havasaralle ojennettiin osaston viiri.

Ojala ja Suuronen pitivät luovutus puheet. Havasara kiitti.

 

Karjalainen - Mistä johtuu virkapukujen hitaat toimitukset? Havasara -

Työvoimapula, korjaus tulossa pian.

 

Valojää - Koska saadaan LA-kuljettajille pusero takin vaihtoehtona?

 

Pirttilehto - Työtakki asia.

 

Ojala - Ensiapukurssit, vieläkö koulutetaan?

 

Havasara - Rahaa käytetty v. -75 n. 6000 mk. Suurin osa käytetty

postimieskurssien yhteydessä pidetyillä ensiapukursseilla. Tälle vuodelle

varattu 27000 mk käytetään ensi sijassa puhelinpiirien henkilökunnan

kursseihin.

 

Häkämies - Huoltotoimistolta haettu määrärahaa Teleyhdistyksen

kesäpaikkaa ja urheilu toimintaa varten.

Havasara - Urheilua varten ei määrärahaa voida myöntää.

Hannola - Postinjakajien virkapuku asia.

Lönn - Miksi PA-kuljettajilla ei ole ensiapu koulutusta?

 

Havasara - Asia paikallinen.

 

Lönn ja Savolainen velvoitettiin tiedustelemaan asiaa konttorinhoitajalta.

 

Suurmäki - Saako postinjakaja merkkipäivän palkalliseksi vapaaksi?

Suuronen - Ottaa selvää - ilmoittaa myöhemmin.

 

Pääluottamusmies ehdokkaiksi Kouvolan postipiiriin valittiin: Matti Ojala,

Leo Savolainen ja Seppo Lönn.

Luottamusmiehiksi valittiin: Kouvola plk. Leo Savolainen, varalla Seppo

Lönn.

 

 • Kausala, valitsevat itse.
 • Inkeroinen, valitsevat itse.
 • LA-kuljettajat Matti Mallat, varalla Aimo Tylli
 • PA-kuljettajat Seppo Lönn
 • Postinkantajat Heikki Topo.

Huoltopaikka Esa Rasimus.

 • KVL 20 ei valita.

 

Itä-Suomen osastojen neuvottelupäiviin osallistumiseen myönnettiin 400 mk.

 

Postinjakajat pitävät neuvottelupäivät 4 pnä maaliskuuta 1976 klo 9.30.

Hotelli Kymen-Kartanossa. Osasto vastaa kuluista.

 

Valittiin ehdokkaat Oikokatu 4:n yhtiö kokouksiin.

Yksimielisesti tulivat valituiksi Matti Ojala, Yrjö Suuronen ja Leo

Savolainen.

 

Ojala ja Suuronen selvittivät keväällä tehtävää osaston Leningradin

matkaa.

 

Ojala - Esitys virkaehtosopimukseen. Virkasuhteessa olevalle

pääluottamusmiehelle maksettava 2 pl. korkeampaa palkkaa, koska he

menettävät palkassa melkoisesti.

15 §

Kokous katsottiin päättyneeksi.

 


Paikallisjärjestön edustajiston kokouksia on pidetty kertomusvuonna kaksi (2).

Vuosikokous, joka pidettiin 11.04.1976 Kauppaoppilaitoksella. Puheenjohtajina toimivat Eino Henttu ja Kauko Larnimaa, ja sihteereinä toimivat Vesa Kunnasluoto ja Raimo Kemppilä.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 67 eri perusjärjestön virallista edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla järjestösihteeri Maunu Alppinen.


Syyskokous, joka pidettiin 28.11.1976 Kauppaoppilaitoksella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Henttu ja sihteereinä Vesa Kunnasluoto ja Raimo Huusari.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 60 eri perusjärjestön virallista edustajaa oli paikalla. SAK:n edustajana oli paikalla järjestösihteeri Maunu Alppinen.

Kokous antoi julkilausuman.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com