Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 Päivitetty 30.1.2018

Palkkani ei päätä huimannut ollessa 1981 kunnioitettavat 3293 markkaa. Virkamiehen leipä on pitkä mutta kapea.Tämä merkitsi, että minua oli lähesmahdotonta erottaa. Talvipakkasilla Kouvolan Töröstinmäellä kutakuinkin postijakelureittini puolivälissä tuli epäilys uravalintani oikeellisuudesta. Onneksi jakelureitilläni oli tavallista mukavampia postinsaajia. Piiripäällikkö Arvo Karjalainen teki oikean päätöksen määräämällä minut joulukuun alussa 1977 Kouvola 10 postikonttorin ylimääräisen postinkantajan toimeen. Postimieskurssin käytyäni 1978 mahdollisuudet uralla etenemiseen olivat olemassa. Hyvä kurssitodistus myötävaikutti siihen, että Kaakkois-Suomen postipiirin piiripäällikkö Matti Mansikkaniemi määräsi minut vuonna 1981 ylimääräisen postimiehen toimeen ja 1983 ylemmän palkkaluokan postimiehen virkaan.


Kouvolan osaston TOIMINTAKERTOMUS 1977                                  

 

YLEISTÄ

Toimintavuosi 1977 on siirtynyt muistojen joukkoon. Yleisesti ottaen vuosi on ollut edellisen kaltainen. Työmarkkinoilla lamakausi on jatkunut, joskaan se ei laitoksessamme ole pahemmin vaikuttanut, paitsi ehkä virkatilanteeseen jonkin verran. Myös palkankorotusten ja hintojen nousun suhde on ollut työntekijöille epäedullinen. Mutta työtä sentään on edelleenkin kaikille riittänyt.

Pitkään esillä ollut laatikkoonkantoaluekiistakin, joka ehkä olisi vaikuttanut kantopuolen työllisyystilanteeseen, ratkesi keväällä työntekijäpuolen kannalta edullisesti ainakin toistaiseksi.

Lakkoja ja työnseisauksia ei vuoden aikana ole ollut, tosin uhka oli kevättalvella työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä olemassa.

TOIMINTA

Vuosikokous oli ainoa osaston kokous. Ehkä osasto voisi toimia tehokkaamminkin.

Toimikunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa, Osanotto kokouksiin on ollut kiitettävä.

Postinjakajille järjestettiin tiedotustilaisuus 13.08. M. Ojalan mökillä, asiantuntijoina paikalla liiton toimitsija Kari Tamminen ja liittohallituksen jäsen Ritva Hietala.

Toimikuntaan ovat vuonna 1977 kuuluneet:

Puheenjohtajana Matti Ojala, varapuheenjohtajana Matti Mallat, sihteerinä on toiminut Pentti Johansson, rahastonhoitajana Matti Laine, tiedotussihteerinä Leo Savolainen.

Muina varsinaisina jäseninä Yrjö Suuronen, Reijo Oksanen, Riitta Tuominen, Osmo Heimi, Tauno Käyhty ja Pertti Karjalainen,

varajäseninä Enni Lempinen, Jouko Isomäki, Ainikki Liimatainen ja Hilkka Majander.

Toimikunta on kokoontunut yleensä Kouvolassa postitalolla, yksi kokous pidettiin M. Ojalan mökillä.

Osaston toiminta veikkausasiamiehenä päättyi n. 30 vuotta kestettyään toimintavuoden päättyessä lähinnä toimihenkilön puuttumisen takia.

​Kuvassa vasemmalta: Uuno Jattu , Reijo Oksanen, Yrjö Suuronen, Leo Savolainen, Hannu Boholm, Matti Laine ja Matti Ojala.

 

 

 

 

 

 

JÄSENISTÖ

Osaston jäsenvahvuus vuoden alussa oli 155 ja vuoden lopussa 184, joten kehitys on mennyt oikeaan suuntaan.

Liittyneitä oli 32, eronneita 2, eläkkeelle siirtyi 2, kuoleman kautta poistui joukostamme Pirkko Ulmanen.

Osastomme jäsenvahvuus oli 31.12.1977 naisia 68 ja miehiä 116, eläkkeellä oli 4 naista ja 9 miestä.

EDUSTUKSET

 • Osaston edustajina Postiliiton 15:sta liittokokouksessa 20-23.6 toimivat Matti Ojala, Leo Savolainen ja Kalervo Mettälä.

 • Matti Ojala valittiin liittohallituksen varajäseneksi, joten osastomme ääni tulee seuraavan nelivuotiskauden kuulumaan entistä paremmin jäsenistömme asioista päätettäessä.

 • Itä-Suomen osastojen neuvottelupäiville osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala. 15.10.

 • Pieksämäellä järjestetyssä Kaakkois-Suomen osastojen neuvottelukokouksessa edusti osastoa Leo Savolainen.

 • Lisäksi osastolla on ollut edustajia eläketiedotus- ja työlainsäädännön tiedotustilaisuuksissa.

 • Osastoa edustivat Jyväskylässä automiesten neuvottelupäivillä Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää.

 • Telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivillä Haukiputaalla olivat osaston edustajina Matti Mallat ja Auvo Valojää.

KURSSIT

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön tiedotussihteeri kurssille osallistuivat Leo Savolainen ja Matti Ojala.

RETKET

Viikkoa ennen juhannusta lähti osastostamme 16 jäsentä viikonloppumatkalle Tallinnaan. Onnistuneen matkan järjestelyistä osaston edustajana vastasi Leo Savolainen, josta kiitos hänelle.

Toimintavuoden 1977 lopussa toimikunta kiittää jäsenistöä hyvästä ja riidattomasta vuodesta ja toivottaa jäsenistölle ja valittavalle uudelle toimikunnalle onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENMÄÄRÄT 1977

 

01.Hotelli ja ravintolahenkilökunnan

Liitto Kouvolan osasto 20 ry 942

02. Korian - Kouvolan Puunjalostajat ry. 95

03. Kouvolan Autokorjaamotyöväen Ammattiosasto ry 264

04. Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 322

05. Kouvolan Kiinteistötyöntekijät ry. 160

06. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry 192

07. Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry. 237

08. Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijät ry 750

09. Kouvolan Leipomo- ja Elintarviketyöläisten Ammattiosasto ry. 300

10. Kouvolan Lihatyöntekijät ry. 409

11. Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto ry 564

12. Kouvolan Palolaitoksen Henkilökunta ry. 20

13. Kouvolan Puhelinasentajat ry. 340

14. Kouvolan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry 163

15. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry 173

16. Kouvolan Tekstiilityöntekijät ry 450

17. Kouvolan Tietyöntekijät ry 92

18. Kouvolan Villa- ja Sukkatyönväen Ammattiosasto ry 150

19. M.K.L:n Valkealan Osasto ry. 55

20. Postiliiton Kouvolan Osasto ry. 148

21. Puolustuslaitoksen Siviilityöntekijät ry. 77

22. Rakennustyöläisten Liiton Osasto 60 ry 526

23. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 162 ry. 113

24. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 579 ry. 142

25. Rakennustyöläisten Liitto ry:n Osasto n:o 624 ry. 54

26. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 32 ry 230

27. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 45:n Kouvolan osastopiiri ry 35

28. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 72 ry 481

29. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 97 ry 54

30. Rautatieläisten Liiton Osasto n:o 157 ry. 220

31. Suomen Veturimiesliiton Kouvolan Osasto ry. 653

32. Valkealan Sairaalahenkilökunta ry. 39

Yhteensä: 8450

AY-TOVERIT

Paikallisjärjestön asema SAK:n kenttäorganisaatiossa on keskeinen ja tunnustettu. Toimiihan paikallisjärjestö yhdyssiteenä SAK:n jäsenliittojen ammattiosastojen välillä kenttätyössä. Ammatillisten paikallisjärjestöjen asema ja tehtävät määritellään SAK:n edustajakokouksen hyväksymässä järjestöpoliittisessa ohjelmassa.

Paikallisjärjestön tärkeimpiä tehtäviä ovat: suorittaa keskusjärjestön tavoitteiden ja tehtävien pohjalta tiedotus-, valistus- ja koulutustyötä, toimia keskusjärjestön jäsenliittojen paikallisen yhteistyön välittäjänä, olla yhteistyössä ammattiyhdistysliikettä lähellä olevien järjestöjen kanssa sekä huolehtia yhteydenpidosta valtion viranomaisiin. Mainittujen lisäksi on selvää, että myös ne tehtäväalueet, jotka SAK on itselleen asettanut, koskevat myös paikallisjärjestöä. Lukuun ottamatta työehtosopimuspolitiikan hoitamista. Unohtaa ei voida tänä päivänä työllisyyden hoitoa paikallisjärjestötyössä, tosin paikallisjärjestön vaikutusmahdollisuudet ovat olleet vähäiset.

Ammatillinen paikallisjärjestö toimii läheisessä yhteistyössä molempien työväenpuolueiden kanssa. Tämä yhteistyö on luonnollista ammattiyhdistysliikkeelle, onhan ay-liikkeen ja työväenpuolueiden tavoitteet samansuuntaisia, jo saavutettujen etuisuuksien puolustaminen sekä palkkatyöväestön elintason parantaminen.

Paikallisjärjestö on myös läheisessä yhteistyössä erilaisten työväen liike- ja rahalaitosten kanssa. Keskittämällä asioimisensa työväen omiin liike- ja rahalaitoksiin, voi ammattiyhdistysväki olennaisesti lisätä työväen taloudellista valtaa. Tässäkin yhteydessä voidaan todeta, ettei ole suinkaan sama, kuka työväestön markoista hyötyy ja miten niitä käytetään.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön jäsenet, sinun asialla ovat ay-liike ja työväenpuolueet, tukekaamme heitä.

Jaakko Pesu

puheenjohtaja


Eteenpäin yhteistyöllä

Palkkatyöntekijät ja siihen rinnastettavat esim. pienviljelijät ja pienyrittäjät muodostavat enemmistön maassamme. Tästä huolimatta perustuslaki turvaa pienelle vähemmistölle 1/6 vähemmistösäännöksillä päättää monista palkkatyöntekijöille tärkeistä asioista, kuten esim. hintavalvonta jne.

Näiden säännösten muuttaminen työväen edustajien esittämällä tavalla sekä palkkatyöntekijäin edun mukaisen muutoksen aikaansaaminen maamme politiikassa yleensä vaatii työväen poliittisten järjestöjen yhteistyötä sekä ay-liikkeen tukea.

Yhteistyö voi onnistua ainoastaan keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä. Ammatilliset paikallisjärjestöt SAK:n järjestökentässä voivat ja niiden tulee toimia siten, että ne kullakin paikkakunnalla ammattiyhdistysliikkeen sisällä edistävät jäsenosastojensa keskinäistä kanssakäymistä, yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta jne. järjestämällä. Myös poliittisten työväenjärjestöjen kanssa on pyrittävä yhteisiin tilaisuuksiin niissä asioissa, joista eri mielipidesuuntien kanssa voidaan yhteisesti sopia.

KAP:n kohdalla on tapahtunut myönteistä kehitystä. Osoituksena tästä on viime vuonna järjestetty työväen yhteinen vappujuhla. Ilman sovittelun halua eri osapuolten kanssa juhlan järjestäminen ei olisi ollut mahdollinen. Toivon mukaan näistä vappujuhlista aikaansaadaan jokavuotinen tapahtuma Kouvolassa.

Tämä vuonna vietetään SAK:n 70-vuotisjuhlia. Näiden juhlien yhteiseksi teemaksi tulee ottaa yhteistyön parantaminen työväestön ja työväenjärjestöjen välillä ja työväenehtoisen politiikan aikaansaamiseksi. Jos tässä onnistumme, on meillä entistä suurempi ilo onnitella 70-vuotiasta SAK:ta ja sen jäsenistöä.

Kauko Larnimaa

varapuheenjohtaja


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS 1977

 

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu Kauppalankatu 36 C, 45140 KVL 14

 

Varapuheenjohtaja: Kauko Larnimaa Virsupolku 1, 45120 KVL 12

 

Sihteeri: Vesa Kunnasluoto Salmentöyryntie 13 A 19, 45100 KVL 10

 

Taloudenhoitaja: Eila Väätänen Savonkatu 28, 45100 KVL 10

 

Tiedotussihteeri: Raimo Huusari Runkotie 29, 45120 KVL 12

 

Valistussihteeri: Valio Koskinen Kalevankatu 13, 45100 KVL 10

 

Lehdistösihteeri: Lasse Ojanen Kivimiehenkatu 2 B 28, 45100 KVL 10

 

Hallituksen jäsen:

Lauri Virolainen Toukotie 17, 45120 KVL 12

Alvar Laakso Toukotie 13, 45100 KVL 10

Kaija Kainulainen Viialankatu 9 A 21, 45150 KVL 15

Mauri Joutjärvi Tapiontie 5 as. 14, 45140 KVL 14

Matti Pöyry Käpylänkatu 43-45 C 24, 45200 KVL 20

Elsa Mauno Sampsantie 4, 45100 KVL 10

Varajäsenet:

Veikko Koponen Sydänmaantie 6, 45200 KVL 20

Ahti Mäkinen 45350 Seppälä

Vilho Kunnasluoto VR:n talo 54 A 1, 45120 KVL 12

Jorma Koskinen Tammistontie 15 B 10, 45200 KVL 20

Leena Kokkonen Runkotie 32, 45120 KVL 12

Esko Matilainen Kuhilaskuja 8, 45120 KVL 12

Seija Jaakkola Partiontie 25, 46910 Koria

Pertti Koskelainen Vääpelinkatu 1 A 9, 45130 KVL 13

Matti Ojala Sakaristontie 4 A 1, 45100 KVL 10

Raimo Kähärä Puistokuja 4 C 21, 45700 KSNK

Esko Varis Salmentöyryntie 13 A 14, 45100 KVL 10

Lempi Nurkka Utinkatu 56, 45200 KVL 20

Paikallisjärjestön hallitus on kertomusvuonna kokoontunut kaikkiaan yksitoista (11) kertaa ja pöytäkirjamerkintöjä tehtiin 221§. Lisäksi työjaosto on kokoontunut kaksitoista (12) kertaa.

 

Paikallisjärjestön toimihenkilöiden, hallituksen varsinaisten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin:

Puheenjohtaja Jaakko Pesu 10 kertaa

Varapuheenjohtaja Kauko Larnimaa 8 kertaa

Sihteeri Vesa Kunnasluoto 8 kertaa

Taloudenhoitaja Eila Väätänen 10 kertaa

Tiedotussihteeri Raimo Huusari 10 kertaa

Lehdistösihteeri Lasse Ojanen 3 kertaa

Valistussihteeri Valio Koskinen 10 kertaa

 

Muut hallituksen jäsenet:

Lauri Virolainen 9 kertaa Kaija Kainulainen 9 kertaa

Matti Pöyry 7 kertaa Mauri Joutjärvi 5 kertaa

Alvar Laakso 6 kertaa Elsa Mauno 6 kertaa

 

Hallituksen varajäsenet, jotka ovat varsinaisten henkilökohtaisia varajäseniä ja kutsutaan paikalle varsinaisen ollessa estyneenä:

Veikko Koponen 2 kertaa Ahti Mäkinen 2 kertaa

Vilho Kunnasluoto 0 kertaa Jorma Koskinen 1 kertaa

Leena Kokkonen 1 kertaa Esko Matilainen 2 kertaa

Seija Jaakkola 0 kertaa Pertti Koskelainen 0 kertaa

Matti Ojala 1 kertaa Raimo Kähärä 1 kertaa

Esko Varis 0 kertaa Lempi Nurkka 0 kertaa

 

Lisäksi on hallituksen kokouksiin osallistunut jaostojen puheenjohtajat seuraavasti:

Naisjaoston puheenjohtaja Kaija Saaristo 4 kertaa

Nuorisojaoston puheenjohtaja Jorma Koskinen 1 kertaa

VTY -jaoston puheenjohtaja Mauri Onttonen 4 kertaa

HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT 1977

Hallituksen työjaosto:

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu

Jäsenet: Kauko Larnimaa, Vesa Kunnasluoto, Valio Koskinen, Lauri Virolainen, Raimo Huusari, Eila Väätänen ja Elsa Mauno

Tiedotus- ja valistusjaosto:

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu

Jäsenet: Valio Koskinen, Vesa Kunnasluoto, Raimo Huusari, Lasse Ojanen ja Eila Väätänen.

Tiedotus- ja valistusjaosto on hoitanut kurssien järjestelykysymykset ja kursseilla olevan materiaalin hankinnan lisäksi valistusjaosto on toiminut yhteistyöelimenä ammattiosastojen koulutustoiminnassa. Se on auttanut, neuvonut ja kannustanut ammattiosastojen koulutustoimintaa. Lisäksi jaosto toimitti julkaisun, joka esitteli Kouvolan APJ:tä osoitetietoineen. Kirjasta painettiin 2000 kappaletta. Jaosto on myös toimittanut ammattiosastojen käyttöön erilaista ay-kirjallisuutta ja T-paitoja SAK:n ja APJ:n tunnuksin sekä mainoskyniä. Jaosto on postittanut numeroituja kiertokirjeitä 5 sekä muuta postia yhteensä 390 kirjettä. Tiedotus- ja valistusjaosto kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa.

Vapaa-aikajaosto:

Puheenjohtaja: Vesa Kunnasluoto

Jäsenet: Kalevi Jetsonen, Kaija Saaristo, Eila Väätänen ja Pentti Sorsa

Naisjaosto: Nuorisojaosto:

Puheenjohtaja: Kaija Saaristo Puheenjohtaja: Jorma Koskinen

Sihteeri: Paula Hirvi Sihteeri: Päivikki Tirronen

Rahastonhoitaja: Elsa Mauno Rahastonhoitaja: Raine Huovila

VTY -jaosto:

Puheenjohtaja: Mauri Onttonen

Sihteeri: Matti Ojala

Rahastonhoitaja: Kauko Lehtonen

Hintatarkkailujaoston jäsenet:

Puheenjohtaja: Kaija Saaristo Sihteeri: Eila Väätänen

Jäsenet: Jaakko Pesu Vesa Kunnasluoto Raimo Huusari

Lempi Nurkka Lauri Virolainen Alvar Laakso

Matti Ojala Kauko Larnimaa Elsa Mauno

Esko Varis Valio Koskinen Ahti Mäkinen

Harras Makkonen


EDUSTUKSET:

Oikokatu Oy 4:n yhtiökokousedustajana on ollut puheenjohtaja Jaakko Pesu.

 

SAK:n paikallisjärjestöjen neuvottelupäivät olivat Kiljavalla 03.-04.09.1977, jossa Kouvolan APJ:n edustajina olivat paikalla puheenjohtaja Jaakko Pesu, valistussihteeri Valio Koskinen ja naisjaoston puheenjohtaja Kaija Saaristo.

 

Kesäneuvottelupäivät ja samalla SAK:n alueellinen 70-vuotisjuhla oli 23.-24.07.1977 Imatralla. Edustajamme olivat siellä Matti Ojala, Eila Väätänen, Leena Kokkonen ja Valio Koskinen.

 

Matti Ojala toimi 24.07.1977 70-vuotisjuhlien kulkueessa Kouvolan APJ:n lipunkantajana.

 

Rautatieläisten Liiton osasto 157 täyttäessä 20.08.1977 30-vuotta, oli Kouvolan APJ:n onnittelutervehdyksen esittäjänä paikalla Eila Väätänen.

 

TSL:n Kuusankosken opintojärjestön järjestämillä työlainsäädännön kursseilla 11.-12.06.1977 Puhtilassa Kouvolan APJ:stä oli mukana Valio Koskinen.

 

Kymenmaan AE -toimikunnassa ovat edustajamme Valio Koskinen ja Eila Väätänen.

 

Työväen Kulttuuripäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Kymen piirissä TSL:n ja ay-liikkeen yhteistyönä Lappeenrannassa 26.-27.09.1977. Myös Kouvolan APJ:n jäsenistö osallistui päiville ilahduttavan monilukuisesti eri näyttelyihin ja muihin lajeihin. Kouvolan APJ:n hallituksen edustajana oli päivillä Valio Koskinen.

 

Kouvolan Työvoimatoimikuntaan on APJ:n edustajana kuulunut Eino Henttu ja hänen varamiehenään on ollut Lauri Virolainen.

 

Työväen Säästöpankin Kouvolan konttoritoimikunnassa APJ:n edustajina ovat Jaakko Pesu, Valio Koskinen ja Elsa Mauno.

 

Piirin neuvottelukuntaan kuuluvat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa.

 

SAK:n valtuuston vakinaisena jäsenenä oli Valio Koskinen.

 

 • SAK:n Kymenläänin ammatillisten paikallisjärjestöjen piirineuvottelukunta: Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa
 • Työvoimatoimikunta: Eino Henttu, vara: Lauri Virolainen
 • OL. Kymenmaan AE -toimikunta: Valio Koskinen ja Eila Väätänen
 • Kiinteistö Oy:n Kouvolan Oikokatu 4 yhtiökokousedustaja: Jaakko Pesu
 • STS Kouvolan konttori toimikunnassa: Jaakko Pesu, Valio Koskinen ja Elsa Mauno
 • SAK:n valtuustossa: Valio Koskinen
 • Kouvolan APJ:n tilintarkastajat: Tapio Grönroos ja Kauko Mattila, vara Pentti Kenttä ja Eino Olli

KURSSITOIMINTA

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut osastokohtaisen toiminnan saaminen toteuttamaan ay-liikkeen periaatteita ja tavoitteita ja saamaan jäsenet ja toimihenkilöt ay-tietoiseksi ja toimintakykyiseksi työläisten etuja ja oikeuksia puolustaviksi henkilöiksi. Kertomusvuoden kurssit on järjestetty ammattiosasoille lähetettyjen kurssitarvetiedustelujen pohjalta, jotka ovat laadittu vastaamaan ammattiosastojen paikallisen koulutuksen tarvetta ja parantamaan ammattiosastojen toimihenkilöiden valmiutta hoitaa tehtäviään. Paikallisjärjestö on kertomusvuonna järjestänyt seuraavat kurssit, joiden yhteinen osanottajamäärä oli 133 jäsenosastojen jäsentä.

 

  1. Kokoustekniikan kurssi

Osanottajia 9 Paikka: Kymen Kartanon kabinetti

Kurssin luennoitsija: SAK:n piirimies Kai Ritala

 

26.-27.03. Tiedottajakurssi

Osanottajia 41 Paikka: Mäntyniemi, Pyhtää

Kurssin luennoitsijat: SAK:n piirimies Kai Ritala

Yleisradio, toimittaja Reijo Pasi

Paperiliitto, tiedotussihteeri Jyrki Pietilä

 

10.-11.09. Yritysdemokratiaseminaari

Osanottajia 12 Paikka: Kymen Kartanon kabinetissa

Kurssin luennoitsijat: Kansanedustaja Juhani Surakka

Kansa-yhtiöt, aluepäällikkö Tuomo Saarinen

SAK:n yritysd.sihteeri Heikki Lappalainen

 

17.-18.09. Asiakirjojen laadinta ja arkistointi -kurssi

Osanottajia 23 Paikka: Kukasranta, Taavetti

Kurssin luennoitsijat: SAK:n arkistonhoitaja Raili Oittinen

Ay-opinto, opettaja Sirpa Nurmi

 

  1. Eläketietoutta -kurssi

Osanottajia 15 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone

Kurssin luennoitsijat: Apulaisjohtaja Aarne Dahl (ETT)

Tiedotussihteeri Urpo Virtanen (TELA)

 

  1. Työlainsäädäntökurssi

Osanottajia 22 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone

Kurssin luennoitsija: SAK:n lakimies Tarja Halonen

 

  1. Rahastonhoitajien peruskurssi

Osanottajia 11 Paikka: Kansa-yhtiöt/APJ:n kokoushuone

Kurssin luennoitsija: Kamreeri Martti Räbinä, PSP


APJ - KANSA SAMAN KATON ALLE

Kolme suurta työväenliikkeen osakeyhteisöä, Kouvolan APJ, Liikeliiton toimipiste ja Kansa-yhtiöiden Kaakkois-Suomen aluetoimisto muuttivat saman katon alle Valtakadulle Kouvolaan.

06.06. vietettiin yhteisten tilojen juhlallisia avajaisia. Kaikkien kolmen ”osakkaan” lukuisat jäsenet ja ystävät läheltä ja kaukaa toivottivat hankkeelle menestystä.

Ammattiyhdistysliikkeellä ja yleensä työväenliikkeellä on pyrkimyksenä hakea yhteistyömuotoja kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla. Tänään olemme todistamassa täällä Kouvolassa kouriintuntuvasti sitä, että jos yhteistyölle on olemassa luonnolliset puitteet, niin sitä voidaan käytännössä myöskin lähteä soveltamaan, totesi KAPJ:n puheenjohtaja Jaakko Pesu avajaistilaisuudessa.

Kuten tunnettua, elämme Kouvolassa kuin mustan suuren plantaasin sisällä, jossa meidät nähdään punaisena, jatkuvasti kasvavana täplänä. Te kaikki hyvät toverit tiedätte, että työväenliikkeen etujen mukaisen politiikan teko tällaisessa pisteessä ei ole kaikkein helpointa työtä. Siksi nyt käynnistynyt yhteistyö on vähintäänkin tervetullutta. Onhan näistä tämän tyyppisistä yhteistyömuodoista jo toki puhuttu aivan riittävästi, nyt on tullut aika ryhtyä käytännön toimenpiteisiin, täydensi Pesu. Pesu totesi työväenyhteisöjen yhteistyön perustuvan kaikkien yhteiseen etuun.

Samalla, kun totutamme tavallisen rivijäsenen käyttämään ammatillisen paikallisjärjestön tiloja käytännön politiikan tekoon kuin omaa työsoppeaan, voimme kertoa heille työväen taloudellisten laitosten merkityksestä työväenliikkeen tulevaisuudelle. Eikö tämä tapahdu käytännössä juuri esimerkiksi valitsemiemme tilaratkaisujenkin kautta, kysyi Pesu.

Myös Kansa-yhtiön ja Liikeliiton edustajat korostivat yhteistyön merkitystä. Hanke nähdään konkreettisena askeleena kolme vuotta sitten tapahtuneesta SAK:n ja sen jäsenliittojen tulemisesta Kansan osakkaaksi.

Palveluiden keskittäminen helpottaa jäsenhuoltoa ja samalla käytetään järkevästi työväenliikkeen edelleenkin liian niukkoja voimavaroja.


TIEDOTUSTILAISUUDET JA TIEDOTUSTOIMINTA

Keskustelu Työllisyystilanteesta 23.01.1977 Kymen Kartanon kabinetissa. Alustajina: Toimistopäällikkö Taisto Koskinen, SAK:sta Maunu Alppinen ja kansanedustaja Seppo Tikka.

Jäsenosastojen puheenjohtajille järjestettiin tiedotus- ja informaatiotilaisuus Kansan kokoushuoneessa. Aiheina olivat mm. APJ:n kehittäminen ja yhteistyö Kansan kanssa. Tilaisuuteen oli saapunut puheenjohtajia ym. edustajia (62), joka todisti sen, että tilaisuus ja aiheet kiinnostivat jäsenosastojen johtohenkilöitä.

Syksyllä Kouvolan APJ ja Kuusankosken APJ päättivät alkaa julkaista ay-lehteä ja niinpä ensimmäinen numero ilmestyikin 20.10.1977 ja seuraava jo 05.01.1978. Lehti oli tarkoitettu jaettavaksi Kouvola-Kuusankoski talousalueella, osin Korialla ja Valkealassa jokaiseen talouteen. Lehden nimi on Kouvola-Kuusankoski APJ.

Hallitus päätti, että pyydetään kaupungin valtuuston työväenpuolueita tekemään aloite, jossa tutkittaisiin ay-liikkeen ja vasemmistolaisen poliittisen liikkeen tasapuolisuutta kaupungin julkisten tilojen käytössä, koskien lähinnä kansalaistoria ja uimahallia, joihin kaupungin hallitus antoi kieltävän vastauksen, kun Kouvolan APJ anoi kansalaistoria SAK:n paikkakunnallisen 70-vuotisjuhlien pitopaikaksi ja uimahallia kuntotempaukseen ilmaisen uinnin saamiseksi.

Kouvolan APJ:n hallituksen ja Kansan yhteiset pikkujoulut vietettiin 18.11.1977 Kansan kokoushuoneessa.


KILPAILUTOIMINTA

Perinteiset pilkkiongintakilpailut pidettiin 20.03.1977 Tihvetjärvellä Hervosojalla. Osanottajia oli kaikkiaan 94.

 

Tulokset muodostuivat seuraaviksi:

Miesten sarja: Naisten sarja:

1. Vesa Niemi 2700 g 1. Maila Laatu 1165 g

2. Esko Holopainen 2580 g 2. Riitta Kangaskolkka 665 g

3. Reijo Korjala 2160 g 3. Leena Karhu 655 g

4. Unto Seppälä 2150 g 4. Airi Kunnasluoto 525 g

5. Martti Reijola 1800 g 5. Lilja Käppi 465 g

6. Erkki Viinikainen 1590 g 6. Raija Niemi 430 g

7. Veikko Korjala 1585 g 7. Liisa Seppä 400 g

8. Urpo Niemi 1480 g 8. Hilkka Hakkarainen 370 g

9. Timo Immonen 1350 g 9. Irma Porkka 345 g

10. Jorma Kunnasluoto 1300 g 10. Leena Peussa 265 g

 

Joukkuekilpailu:

1. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 5635 g

2. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 97 ry. 5615 g

3. Rautatieläisten Liiton osasto n:o 72 ry. 5035 g

4. Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 3405 g

5. Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto n:o 40 3210 g

6. Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 624 ry. 3125 g

7. KTV:n osasto 96 ry. 2700 g

8. Rakennustyöläisten Liiton osasto 162 ry. 2260 g

9. Rautatieläisten Liiton osasto 157 ry. 2235 g

10. Tekstiilityöntekijäin ammattiosasto 131 ry. 2220 g

 

Kiertopalkinnon sai haltuunsa vuodeksi Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry.

 


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com