Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

​Päivitetty 23.10.2018 

Osaaton edustajat tekivät onnittelu- tai tervehdyskäynttejä jäsenten luo mekkipäivän, sairauden tms. seikan johdosta. Konttorin johto ja naapuriosastojen edustajat kutsuttiin myös eri osastomme tilaisuuksiin. Ammattiosasto lähetti useana vuonna joulutervehdyksiä niille tahoille, joista osasto oli saanut osakseen ymmärrystä, myötämielisyyttä tai suorastaan taloudellista tukea.

PÖYTÄKIRJA OSASTON VUOSIKOKOUS

Aika: 29.01.1978 klo 15.00..-.16.30.

Paikkana Ravintola Kymen Kartano, Kouvola.

Läsnä 57 osaston jäsentä joista luettelo liitteenä.

Kokouksen avasi osaston puheenjohtaja Matti Ojala toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.​ Avauksen yhteydessä hän loi katsauksen toimintavuoteen ja kertoi liittokokousasioista, lähinnä Postiliiton puheenjohtajan vaalista ja sen tuloksen muodostumisesta.
 

1 Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi jäsenille 21.01.78 postitetuilla kokouskutsuilla ja siten päätösvaltaiseksi.

2 Kokousvirkailijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala, sihteereiksi Hannu Boholm ja Pentti Johansson, ääntenlaskijoiksi Juha Päivärinne ja Pekka Rämä.

3 Pöytäkirjantarkistajat

Kokouspöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Rasimus ja Reijo Oksanen.

4 Työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin jäsenille postitettu esityslista lisäyksin: Työjärjestys ja Piiriluottamusmiesvaalit

5 Toimintakertomus 1977

Kokoukselle luettiin osaston toimintakertomus vuodelta 1977. Toimintakertomuksesta pois jääneet edustukset, automiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä, joihin osallistuivat Seppo Löytty, Seppo Lönn, Matti Mallat ja Auvo Valojää sekä telepuolen autonkuljettajien neuvottelupäivät Haukiputaalta, joilla osastoa edustivat Auvo Valojää ja Matti Mallat. Päätettiin lisätä toimintakertomukseen samoin myös maininta osaston noin 30 vuotta kestäneen veikkausasiamiestoiminnan päättymisestä. Muitta muutoksitta toimintakertomus hyväksyttiin.

6 Tilikertomus, tilintarkastajain lausunto

Rahastonhoitaja luki kokoukselle v. 1977 tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastajain lausunnon, jossa todettiin yhdistyksen asioita hyvin hoidetun ja ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

7 Toimenpiteet edellisten johdosta

Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1977 tileistä ja hallinnosta.

8 Talousarvio v. 1978

M. Ojala luki talousarvioehdotuksen v. 1978. Urheilutoimintaa varattu 700 mk ehdotettiin korotettavaksi 1.000 mk:aan, joka myös hyväksyttiin. Muilta osin talousarvio säilyi ehdotetun kaltaisena ja vahvistettiin.

9 Toimihenkilöiden palkkiot

Toimihenkilöiden kokouspalkkiot päätettiin säilyttää entisen suuruisina.

10 Toimikunnan puheenjohtaja

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Ojala.

 

11 Muut toimikunnan jäsenet

Varsinaisiksi jäseniksi toimikuntaan valittiin seuraavat osaston jäsenet: Matti Mallat, Pentti Johansson, Matti Laine, Pertti Karjalainen, Seija Virkkula, Enni Lempinen, Hannu Boholm, Riitta Tuominen, Kari Mereäär, Juha Pylvänäinen.

Varajäseniksi Tauno Käyhty, Reijo Oksanen, Yrjö Suuronen ja Seppo Niinivaara sekäAinikki Liimatainen.

12 Alatoimikunnat

Urheilutoimikunta, vetäjäksi Juha Päivärinne jäseneksi Leo Savolainen. Edellämainitut valitsevat lisäjäseniä tarpeellisen määrän.


Nuorisotoimikunnan vetäjäksi valittiin osaston nuorisovastaava Hannu Boholm, joka myös kutsuu toimikuntaan tarvittavat jäsenet.


Vapaa-ajan toimikuntan vetäjäksi Leo Savolainen, jäseniksi Yrjö Suuronen, Toini Papu, Reijo Oksanen ja Hilkka Majander.


Telepuolen piiriluottamusmiesvaalin toimikuntaan valittiin kokoonkutsujaksi Matti Mallat, muut jäsenet valitsee telepuoli keskuudestaan.


13 Tilintarkastajat

Vuoden 1978 tilejä tarkastamaan valittiin Seppo Parikka ja Uuno Jattu, varalle Jouko Isomäki ja Esa Rasimus.

14 Piiriluottamusmiesvaalit

M. Ojalan kieltäydyttyä ehdokkuudesta postipiirin pääluottamusmieheksi, päätettiin olla asettamatta ehdokkaita pääluottamusmieheksi. Sen sijaan varapääluottamusmies ehdokkaaksi M. Ojala päätettiin asettaa.

15 Osaston pääluottamusmies, varapääluottamusmies, työryhmäluottamusmiehet

Kouvolan osaston pääluottamusmieheksi valittiin Leo Savolainen, varapääluottamusmieheksi Hannu Boholm.

 

Telepuolen luottamusmieheksi valittiin Auvo Valojää, varalle Aaro Koskinen.

Kantajien luottamusmieheksi valittiin Kalevi Hyypiä, varalle Vesa Lotti.

Postinjakajien luottamusmieheksi valittiin Enni Lempinen, varalle Timo Toukkari.

Postiautonkuljettajien luottamusmieheksi valittiin Kari Mereäär, varalle Kari Laakso

.


 

Kari Laakso, (kuvassa) tuli Postin palvelukseen vuonna 1961 jakamaan Kauppalehteä iltapäiväjakeluna. 1962 hän siirtyi postimiestehtäviin. Kouvolan postikonttoriin oli vaikeaa saada uusia virkoja, eteenkin autonkuljettajien virat olivat kivenalla. Karin historia tiedoissa olivatseuraavat nimikkeet: satunnainen postimies ylimääräinen, postinkantaja satunnainen autonkuljettaja kesäkuusta 1969 lähtien tilapäinen autonkuljettaja, ylimääräinen autonkuljettaja , peruspalkkainen autonkuljettaja, autonkuljettajien esimiehen sijainen. Lopulta hän sai vakinaisen autonkuljettajan viran 1. toukokuuta 1978. Karille myönnettiin Autoliikenteen hopeoitu ansiomerkki 30. toukokuuta 1987.

Vaihtoryhmän luottamusmieheksi valittiin Juha Päivärinne, varalle Juhani Huohvanainen.


Autotallin luottamusmieheksi valittiin Osmo Haimi varalle Pekka Rämä.


Varhaisjakajien luottamusmieheksi valittiin Seija Virkkula, varalle -


16 Muut asiat

Postinjakajien työn aliarvostuksesta ja alipalkkauksesta puhuneelle Enni Lempiselle huomautti puheenjohtaja, että asia ei kuulu vuosikokouksessa käsiteltäviin. Postinjakaja Timo Toukkarille kerrottiin postiliitto-asioista tiedottamisen kuuluvan lähinnä luottamusmiehille eikä toimistonhoitajille. Päätettiin lähettää osastoon kuulumattomille postinjakajille kaavake Postiliittoon liittymistä varten.

 


 


APJ tänään

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön kehitys on viimevuosina ollut kaikin puolin myönteistä. Järjestömme koostuu 35 jäsenyhdistyksestä, joissa on jäseniä yhteensä noin 10 500. Jäsenmäärän kehitys on viime vuosien aikana ollut vähintäänkin tyydyttävä.

Paikallisjärjestömme voimistumisen myötä on myöskin järjestömme arvostus noussut, joskin myös vastuu jäsenistöstä ja sen eduista on kasvanut samassa tahdissa. Paikallisjärjestön tämän päivän toiminta ei jätä mitään yhteiskunnan alaa toimikenttänsä ulkopuolelle, näin mikään asia ei ole järjestöllemme vieras.

SAK:n kenttäorganisaatiossa paikallisjärjestön asema korostuu edelleen tiedotus- ja koulutustoiminnan alueilla. Koulutukseen onkin järjestössämme kiinnitetty yhä kasvavaa huomiota, tarkoituksena tyydyttää mahdollisimman pitkälle jäsenosastojen ja jäsenistön tarpeet peruskoulutuksen osalta.

Paikallisjärjestö harjoittaa läheistä yhteistyötä työväenpuolueiden ja erilaisten työväen liike- ja rahalaitosten kanssa. Tämä yhteistyö on APJ:lle luonnollista ja kaikkia osapuolia tyydyttävää, sillä mikään työväenliikkeen osa ei tule yksin toimeen vaan kaikkien on tuettava toisiaan.

Työttömyys on tämän päivän pahin riesa yhteiskunnassamme. En voi sanoa, että kaikki tehtävissä ollut olisi jo tehty työttömyyden hoitamiseksi. Voitaneen rehellisesti todeta, että valtiovalta ja palkansaaja ovat antaneet sen mikä suinkin annettavissa on ollut. Nyt on työnantajien vuoro tehdä jotakin ja tuntea edes jonkinlaista vastuuta työntekijöistä ja työpaikoista.

Tulevaisuutta ajatellen yhteinen ja toimintakykyinen ammattiyhdistysliike yhdessä työväenpuolueiden kanssa pystyy parhaiten ajamaan asiaasi palkansaaja. Olkaamme mukana tässä yhteistyössä, se kannattaa.


Ay-liike tienhaarassa


Ay-liikkeen tehtävä on huolehtia jäsenistönsä ja samalla koko työväenluokan etujen ajamisesta.

Kapitalistinen talouselämä on ajautunut kriisitilaan, joka ilmenee kaikilla yhteiskunnan elämän alueilla. Hitaan talouskasvun ennakoidaan jatkuvan. Tämä asettaa työväenliikkeen uusien ratkaisujen eteen. Ay-liikkeen sisällä pitäisi nyt käydä avoin keskustelu eri mielipidesuuntien kesken siitä, kuinka turvataan näissä olosuhteissa palkkatyöntekijöiden edut.

Pelkästään palkkapolitiikka ei riitä, vaan on suuntauduttava nykyistä enemmän työväenpuolueiden tukena yhteiskunnan kokonaisuudistusten tielle. Ay-liikkeen tulee yhdessä työväenpuolueiden kanssa päättäväisesti toimia siten, että yhteiskunnan valtarakenteissa saadaan työväenpuolueiden esittämät muutokset aikaan. Pystytäänkö työväenluokan edut tulevaisuudessa turvaamaan riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka yhtenäisesti ja päättäväisesti työväenliike esiintyy.


 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajistoon Kouvolan postimiehistä vuosille 1977-1978 kuuluivat Matti Ojala, Leo Savolainen ja Matti Mallat.


 

SAK 70-VUOTIAS

SAK juhli 1978 perustamisensa 70-vuotispäivää. Pääjuhla pidettiin Tampereella, jossa tasavallan presidentti piti julkisuudessa suurta huomiota herättäneen puheensa. Tampereella pidetyssä SAK:n valtuuston juhlaistunnossa perustettiin SAK:n kulttuurirahasto, jonka tarkoituksena on ohjesäännön mukaan avustaa ja tukea palkkatyöväestön sivistyksellisiä pyrkimyksiä.


Vappuna järjestettiin perinteiseksi muodostunut vappujuhla yhdessä vasemmistolaisten poliittisten järjestöjen kanssa. Juhla kokosi ennätysmäärän tovereita niin kulkueeseen kuin juhlatilaisuuteen urheilukentälle. Vappujuhla oli samalla paikkakunnallinen SAK:n 70-vuotisjuhla.


Kun SAK 70 vuotta sitten perustettiin työpäivä olivat pitkiä, palkat alhaiset ja työolosuhteet vaikeat. Työnantajat menettelivät työvoiman kanssa melkein miten tahtoivat. Vuonna 1978 maassamme oli voimakas ammatillinen liike, jota kukaan ei voi väheksyä tai jättää huomioon ottamatta. Tähän oli kuljettu pitkän ja vaivalloisen tien kautta. Se oli vaatinut työtä ja taistelua. Monesti oli tielle noussut esteitä, jotka oli ollut pakko kangeta pois.

SAK:n 70-vuotiseen toimintaan sisältyi sekä nousu- että laskukausia. Vaikeinta oli silloin kun omat rivit ovat rakoilleet, kun hajaannus oli jäytänyt sen rivejä. Vaikka paljon oli saavutettu, monet asetetuista tavoitteista ovat vielä saavuttamatta. Edelleenkin tarvitaan työtä ja edessä on varmasti myös kovia taisteluja. Tässä jos missään on rivien yhtenäisyys tarpeen ja välttämätöntä.

Jotkut elättelevät maassamme toivoa, että ammattiyhdistysliikkeen sisäinen tila jälleen kärjistyisi. Tätä toivoa on valanut se, että SAK:n ja sen jäsenliittojenkin sisällä on ollut erimielisyyksiä palkka- ja työehtosopimusratkaisuista. Tämä on kuitenkin luonnollista. Ammattiyhdistysliike on yhteistä liikettä, sen riveissä toimivat erilaiset poliittiset voimat, joiden mielipiteissä on eroja. Mielipide-erot eivät suinkaan ole merkki siitä, että kalliilla kokemuksella hankittu eheytys olisi rikkoontumassa. Tätä on myös tänään kaikella painavuudella syytä korostaa.

1978 SAK:n jäsenmäärä tavoitteli miljoonaa. Nopeaa oli kehitys ollut erityisesti sen jälkeen, kun SAK monin ponnistuksin eheytettiin. Maassamme oli tahoja, jotka eivät pidä hyvänä ammattiyhdistysliikkeen voiman kasvua ja pyrkivät siksi sen voimaa kaventamaan. ”Se ei kuitenkaan tule onnistumaan, kun pidämme rivimme tiiviinä ja kasvatamme voimaamme,” korosti puheenjohtaja Pekka Oivio juhlapuheessaan Tampereella. Tähän voivat varmasti kaikki SAK:n miljoona jäsentä yhtyä.

 

APJ:N EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 02.04.1978 klo 15.00-

Paikka Kouvolan Liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutti, Salpausselänkatu 57 Kouvola

ESITYSLISTA

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avauksen suorittaa paikallisjärjestön puheenjohtaja JAAKKO PESU.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TARKASTUS

Todetaan ilmoittautumiskorttien perusteella paikalla olevien edustajien määrä.

 1. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Paikallisjärjestön sääntöjen 5 §:n mukaan on kokouskutsut toimitettava jäsenosastoille ja edustajille kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

 • Kokouskutsu osastoille postitettu APJ:n kiertokirjeellä n:o 3/78/VK/tl ja edustajille 08.03.1987. Päätös:

 1. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen esitys, että tämä esityslista hyväksyttäisiin kokouksen esityslistaksi. Päätös:

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Kaksi puheenjohtajaa

 2. Kaksi sihteeriä

 3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa varamiehineen

 4. Viisi ääntenlaskijaa

 5. Julkilausumavaliokunta (5 jäsentä)

 6. Vaalivaliokunta (5 jäsentä)

Päätös:

 1. KÄSITELLÄÄN APJ:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977

Toimintakertomus vuodelta 1977 liitteenä kokousasiakirjojen yhteydessä jaettu tässä tilaisuudessa edustajille. Päätös:

 1. ESITELLÄÄN APJ:N TILIKERTOMUS VUODELTA 1977

Liitteenä A/Tase 31.12.1977

Liitteenä B/Tilien erittely 1977

Liitteenä C/Tilintarkastuskertomus

Hallitus ehdottaa, että edustajisto käsittelisi tilikertomuksen liitteineen A, B ja C.

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, tai tilikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Päätös:

 1. VALITAAN APJ:N PUHEENJOHTAJA VUODELLE 1978

HALLITUKSEN ESITYS:

Hallitus esittää yksimielisesti, että APJ:n puheenjohtajaksi vuodelle 1978 valittaisiin edelleen JAAKKO PESU

 • Edustajisto

 • Vaalivaliokunta

Päätös:

 1. VALITAAN APJ:N HALLITUKSEN VARSINAISET JA VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE vuosiksi 1978-1979

Sääntöjen mukaan seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat erovuorossa.

VAKINAISISTA: (osasto)

Eila Väätänen Kouvolan Vaatetustyöntekijät ry.

Raimo Huusari Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Valio Koskinen Kouvolan kaupungin viranhaltijat ry.

Lauri Virolainen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 624 ry.

Mauri Joutjärvi Rautatieläisten Liiton osasto n:o 157 ry.

Elsa Mauno Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry.

VARAJÄSENISTÄ: (osasto)

Seija Jaakkola Kouvolan Leipomo- ja Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry

Pertti Koskelainen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry.

Matti Ojala Postiliiton Kouvolan osasto ry.

Raimo Kähärä Kouvolan Kiinteistötyöntekijät ry.

Esko Varis Kouvolan Tietyöntekijät ry.

Lempi Nurkka Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry.

 • Edustajisto

 • VAALIVALIOKUNNAN ESITYS:

PÄÄTÖS:

 

Kokous keskeytetään –

TAUKO – KAHVI JA VOILEIPÄTARJOILU –

Kokous jatkuu

 1. HYVÄKSYTÄÄN UUDET OSASTOT APJ:N JÄSENIKSI

HALLITUS ESITTÄÄ: edustajistolle hyväksyttäväksi seuraavat ammattiosastot APJ:n jäseneksi;

POSTILIITON KOUVOLAN PIIRIN ASEMANHOITAJAT RY. jäsenmäärä 238

RAKENNUSTYÖLÄISTEN LIITTO ry:n OSASTO n:o 216 ry. jäsenmäärä 129

Edustajisto

Päätös:

 1. VALITAAN APJ:N TILINTARKASTAJAT JA HEILLE VARAMIEHET VUODELLE 1978

 • Edustajisto

 • Vaalivaliokunnan esitys

Päätös:

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN TEKEMÄT ESITYKSET HUOMIOON OTTAEN YHDISTYSLAIN 14 §:N MÄÄRÄYKSET

Esitys n:o 1.

Kouvolaan olisi saatava Kymen työsuojelupiirin sivutoimisto.

 • Hallituksen lausunto: APJ:n hallitus yhtyy esitykseen ja esittää, että edustajisto antaa tukensa ja valtuudet kehittää asiaa myönteiseen ratkaisuun.

 • Edustajisto

PÄÄTÖS:

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

SAK:n Koulutussihteeri Pentti Öhman

Keskustelu tilannekatsauksen pohjalta:

 1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 2. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com