Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 23.10.2018Osasto 124 ry:n toimintakertomus 1979

I JOHDANTO

Toimintavuosi 1979 on osastomme kohdalla ollut suhteellisen vilkas. Näkyvimpänä osoituksena tästä olivat Itä- ja Kaakkois-Suomen osastojen neuvottelu- ja retkeilypäivät, jotka kuluneena vuonna järjestettiin täällä Kouvolassa toukokuun lopulla.

Osaston toimikunta on kokoontunut normaalisti jokaisen kuukauden toisensa keskiviikkona lukuunottamatta kesäkuukausien mukanaantuomia pieniä poikkeuksia.

Uutena toiminnan muotona olemme järjestäneet nk. työpaikkapalavereita kaksi kappaletta. Näistä saadut tulokset ovat senverran rohkaisevia, että tulemme järjestämään niitä myös tulevana toimintakautena.

Osastomme ottaa myös osaa T-lehti kampanjaan maksamalla jokaiselle osastomme jäsenelle tämän tilaamasta T-lehdestä 30:- tilauskuittia vastaan.


II TOIMINTA

Toimikunnan kokoonpano

Varsinaiset:

Puheenjohtaja Matti Ojala, sihteeri Hannu Boholm (KVL 10),

varapuheenjohtaja Matti Mallat (tele), varajäsen Auvo

Valojää, rahastonhoitaja Matti Laine,

varajäsen Leo Savolainen, Pentti Johansson (Inkeroinen),

vara: Seppo Parikka,

toimikunnan jäseninä: Pertti Karjalainen (KVL 20), Seija

Virkkula (aamuj.), varajäsen Toini Papu; Enni Lempinen

(Mankala), Riitta Tuominen (Kausala), Seppo Järvinen ja

(autom.) varajäsen Kari Laakso; Markku Kytö

(huoltopaikka)

Toimikunta on kokoontunut 10 kertaa.


Jäsenistö:

Jäsenmäärä 1.1.1979 210 joista miehiä 129 ja naisia 81

Jäsenmäärä 31.12.1979 213 joista miehiä 133 ja naisia 80

Liittyneitä 1979 21, siirtyneitä 6, eronneita 9 ja eläkkeelle 4.

 


Osaston kokoukset:

Yleisiä kokouksia toimintavuoden aikana 2 joissa osanottajia n. 100.

Työpaikkapalavereita 2, joissa osanottajia n. 40.

Jaostotoiminta:

Osastossamme toimi 2 erillistä jaostoa, joista molempien toimintakertomukset liitteenä.

Opintotoiminta:

Ei mainittavampaa toimintaa kuluneella toimintakaudella.

  • SAK:n ja VTY:n kursseilla ovat olleet seuraavat

osastomme jäsenet: Matti Ojala ja Hannu Boholm

viikonloppukurssilla Luumäellä,

  • Kari Laakso VTY:n perehdyttämiskurssilla Kotkassa,

  • Matti Ojala, Hannu Boholm ja Seppo Järvinen VTY:n

tiedoitustilaisuudessa Kouvolassa.

  • Hannu Boholm Kiljavalla LM-jatko ja TS-

peruskurssilla ja kuukauden kurssilla sekä opinto-

ohjaajien peruskurssilla Kouvolassa.


Jäsenten viihtyvyyden vaalinta:

Osastomme järjesti kaikille jäsenilleen retken Moskovaan.


Samoin osastomme postinjakajille palaverin "Suolaskilla"


ja autonkuljettajille Kartanon saunakabinetissa.

Em. tilaisuudessa liitosta oli paikalla Kari Tamminen ja

jälkimmäisessä Erkki Pohjolainen.

Osanottajia em. tilaisuuksissa n. 40.


Yleinen tiedoitustoiminta ja valistustyö:

Osastomme jäsenet Kouvolan APJ:n VTY-jaostossa jakoivat tietoa osastomme ja liittomme toiminnasta VTY-jaostossa muille jaoston jäsenille.


Edustukset:

Kouvolan APJ:n edustajistossa: Matti Ojala, ja Hannu Boholm, Matti Mallat ja Leo Savolainen.

VTY-jaostossa: Matti Ojala ja Hannu Boholm.

Postiliiton liittovaltuustossa: Matti Ojala (varaj.) ja sosiaalijaostossa varsinaisena jäsenenä.


Yhteistyö muiden osastojen kanssa:

Yhteistyö muiden osastojen ja toisten ammattiosastojen kanssa on tapahtunut pääasiallisesti VTY-jaoston kautta. Neuvottelu- ja retkeilypäivät järjestettiin yhdessä PA-hoitajien kanssa.

 


Taloudellinen asema:

Osastomme taloudellista asemaa voidaan pitää tyydyttävänä, joten taloudelliset esteet eivät ole haitanneet osastomme toimintaa kuluneena toimintakautena.


III LOPPULAUSE

Kuluneen vuoden toiminnasta voidaan vetää se johtopäätös, että taloudellisten esteiden puuttuminen ei ole poistanut jäsenistön toiminnan passiivisuutta. Suurimpana puutteena voitaneen pitää vapaaehtoisen opiskelun (esim. opintokerhojen) puuttumista. Tälle alueelle tulisikin suunnata entistä enemmän aktivoivaa toimintaa.

Yhdistyksemme toimintaa työväestön etujen ajajana tulisi korostaa enemmän. Muistakaamme, että jäsenmaksun maksaminen ei pelkästään luo oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia.

 

URHEILUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Kuluneen vuoden urheilu- ja kuntoliikuntatoiminta on ollut verraten

vilkasta. Vuosi alkoi talvisien tapahtumien merkeissä. Pääosissa

olivat osaston jäsentenväliset hiihtokilpailut. Palkintoina olivat

osaston ja "Jaskan" lahjoittamat palkinnot. Myös puulaakihiihtoihin

otimme osaa hyvällä menestyksellä, sillä joukkueemme voitti B-

sarjan nousten täten ensi vuodeksi A-sarjaan. Myös menestys

tulevan pilkkikilpailuissa eri kalastuskuntia vastaan oli hyvä.

Laitoksen pilkkimestaruuskilpailuissa oli osastoltamme kaksi

joukkuetta.

Lentopalloillat yhdessä telepuolen kanssa pyörivät tavalliseen

tapaan.

Kesällä olivatkin sitten vuorossa taas puulaakikisat mm. jalkapallo

ja tennis. Jalkapallossa sijoituimme A-sarjassa viidenneksi ja

tenniksessä tuli mestaruus kotiin I-joukkueen voimalla ja II-

joukkuekin taisteli hienosti kärkisijoista. Osaston jäsentenvälinen

3-ottelu pidettiin taas perinteisesti jo ties kuinka monennen kerran

ja tenniksessä kamppailtiin "Jaskan"-lautasesta.

Syksyn tullessa toiminta taas siirtyi takaisin sisätiloihin

jatkuakseen puulaakin merkeissä.

Edellisen talven hienot saavutukset ovat taas johtotähtenä kautta

jatkettaessa.

 

VAPAA-AJAN TOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Vapaa-ajan toimikunta on kokoontunut kuluneena toimintavuonna

kuusi kertaa. Kokouksissa ovat olleet läsnä melkein kaikki

toimikunnan jäsenet. Teatteri-illan osastomme jäsenille

järjestimme lokakuun 20:pnä. Tilaisuudessa oli läsnä noin 70

osastomme jäsentä. Siinäpä ne tärkeimmät olivatkin.

  

paikallinen toimintavuosi 1979 on ollut paikkakunnallamme hyvin skandaalien käryinen. Toimintavuonna on paikkakuntamme vakaassa porvarillisessa kunnalliselämässä tapahtunut lakituvan kautta palatsivallankumous. Ns. Pohjois-Kymen Säästöpankki jutussa olivat syytettyinä erilaisista pankkirikkeistä kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginsihteeri. Hallituksen puheenjohtaja joutui tässä jupakassa jättämään kunnalliset luottamustoimensa sekä virkapaikan pankista.

Toinen paikkakunnan kunnalliselämässä puhetta aiheuttanut tapaus on ollut Sosiaalidemokraattisen Kansanedustaja Seppo Tikan paikkakunnalta poismuutto. Seppo Tikka muutti omista henkilökohtaisista syistään Kouvolasta Imatralle.

Valtakunnan politiikassa kertomusvuonna on tärkein tapahtuma ollut eduskuntavaalit. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö tuki avoimesti kahta ehdokasta sosiaalidemokraattien Seppo Tikkaa ja Kansandemokraatti Terho Pursiaista molemmat valittiin huomattavalla äänimäärällä Arkadianmäelle. Edustamaan palkkatyöväestön mielipiteitä eduskunnassa.

Ammattiyhdistysliikkeelle kertomusvuosi on ollut työntäyteinen. SAK:n kahdessa suurimmissa jäsenliitossa on käyty liittokokousvaalit Metallinvaalit sekä Rakennustyöläisten liittokokousvaalit molemmissa liitoissa voimasuhteet säilyivät melko tarkasti ennallaan. Molemmat vaalit käytiin työväenpuolueiden osalta yhteistyön hengessä ei syyllistytty toisen osapuolen haukkumiseen. Metallin vaaleissa ilmeni järjestäytyneen palkkatyöväestön osalta huolestuttava piirre. Porvaristo pyrki valloittamaan lähinnä keskustapuolueen ehdokkaiden avulla Suomen suurinta ammattiliittoa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämä kehitys on huolestuttavaa koska keskustaporvaristolla ei ole tarkoitus toimia ammattiyhdistysliikkeen perinteisten toimintaohjelmien ja tavoitteiden puolesta, vaan vallata ammattiyhdistysliike omia etujaan palvelevaksi. Palkkatyöväestön tulee tiivistää rivinsä taistelussa yhteistä vihollistamme porvaristoa vastaan.

Työllisyystilanne ei ole Kouvolan alueella paljoakaan parantunut kertomusvuonna. Lamahysterian nimissä on työpaikkoja vähennetty tänäkin vuonna. Alkuvuodesta puhuttiin lamasta loppuvuodesta puhuttiin nousukaudesta joka on menossa ohi koska keväällä tapahtuvat uusien työehtosopimuksien solmimiset. Näin ollen tästä nousukaudesta ei pystytty ammattiyhdistysliikkeen piirissä mittaamaan mitään ulos.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö on toiminut sääntöjen puitteissa ihmisten elinehtojen parantamiseksi. Olemme pyrkineet aktiivisesti auttamaan jäsenjärjestöjämme heidän tavoitteidensa puolesta käytävässä taistelussa.

Ammatillisen paikallisjärjestön ulospäin suuntautuvana toimintana olemme julkaisseet Kymenlaakso lehteä. Lehti on ainoa työväenhenkinen ilmaisjakelulehti Kouvolassa. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta lehti on ilmestynyt kertomusvuonna kolme kertaa.

Koulutustoiminta on osa toimintaamme tänä vuonna olemme järjestäneet jäsenjärjestöjen toimihenkilöille kaksipäiväisen koulutustilaisuuden.

Vappuna järjestimme yhdessä työväenpuolueiden perusjärjestöjen kanssa jo perinteeksi muodostuneen yhteisen vappujuhlan Kouvolassa. Juhla kokosi ennätysmäärän ihmisiä keskuspuistoon, kulkue oli näyttävä työväenliikkeen voimanosoitus paikkakunnalla.

Olemme olleet läheisessä yhteistyössä SAK:n sekä sen piiritoimiston kanssa, muiden paikallisjärjestöjen sekä omien jäsenosastojemme kanssa.

Tästä yhteistyöstä osoituksena oli viime kesänä järjestetty SAK:n Kymen Läänin Edustajiston kokous Kouvolassa sekä tilaisuuden pääjuhla jonka järjestimme Kaupungin talolla. Pääjuhlassa puhui mm. SAK:n kolmas puheenjohtaja Pertti Viinanen.

Toiminnallisesti olemme pystyneet toimimaan tehokkaasti sekä kokoamaan palkkatyöväestön yhteiset rivit Kouvolassa järjestömme toimintaan.

Viime kesänä saimme yllättäen tiedon järjestömme pitkäaikaisen sihteerin Vesa Kunnasluodon kuolemasta. Tämä tieto tuli mieliä masentavana sillä Vesku oli erittäin pidetty henkilö keskuudessamme.

LÄÄNINEDUSTAJISTON KOKOUS

SAK:n viime edustajakokous teki päätöksen läänintasoisen yhteistyön järjestämisestä kokeiluluonteisena SAK:n piirissä. Yhdeksi kokeilulääniksi valittiin Kymen lääni. Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö sai vastuunalaisen tehtävän toimia ensimmäisen lääninedustajiston kokouksen isäntänä. Edustajisto kokoontui Kouvolassa elokuun 25.-26. päivänä. Kokouksen puheenjohtajana toimivat Kouvolasta mm. Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa. Edustajiston kokous valitsi 15 jäsenisen lääninneuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtajiksi valittiin Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa.

Sunnuntaina 26 elokuuta järjestettiin ay-väen juhlat Kouvolassa. Juhlassa juhlapuheen piti SAK:n kolmas puheenjohtaja Pertti Viinanen. Juhlan avasi juuri valittu Läänin Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jaakko Pesu.

EDUSTAJJISTON KOKOUKSET

Paikallisjärjestömme edustajiston kokouksia on kertomusvuoden aikana pidetty kaksi (2):

Edustajiston kevätkokous pidettiin 11.3.1979 Kymen Kartanossa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa, sekä sihteereinä Vesa Kunnasluoto ja Raimo Huusari.

Suoritetussa edustajavaltuuksien tarkastuksessa todettiin, että paikalla oli 96 eri perusjärjestön edustajaa sekä APJ:n hallitus. SAK:n edustajana oli paikalla Kai Ritala. Kokouksessa puhuivat molemmat APJ:n kansanedustajaehdokkaat Seppo Tikka ja Terho Pursiainen.

Syyskokous joka pidettiin 2.12.1979 Kauppaoppilaitoksella. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Jaakko Pesu ja Kauko Larnimaa. Sihteereinä toimivat Lassi Ojanen ja Kyösti Kunnas. Suoritetussa edustajavaltuuksien tarkastuksessa todettiin 91 virallista osastojen edustajaa olevan paikalla, sekä APJ:n hallitus täysilukuisena. SAK:n edustajana oli paikalla TES toimitsija Veikko Räntinen.

Jäsenmaksuksi kokous vahvisti vuodelle 1980 2,30mk/jäsen.

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N HALLITUS v 1979

Puheenjohtaja Jaakko Pesu

Varapuheenjohtaja Kauko Larnimaa

Sihteeri Lassi Ojanen

Taloudenhoitaja Kaija Kainulainen

Tiedotussihteeri Juhani Härkönen

Lehdistösihteeri Eila Väätänen

Valistussihteeri Valio Koskinen

Muut hallituksen jäsenet:

Lauri Virolainen Mauri Joutjärvi

Eino Jaatinen Eino Jaatinen

Raimo Huusari Vesa Kunnasluoto

Seppo Kurki Elsa Mauno

Hallituksen varajäsenet, jotka ovat varsinaisten henkilökohtaisia varajäseniä ja kutsutaan paikalle varsinaisten ollessa estyneenä:

Kyllikki Ollikainen, Tuomo Makkonen, Pentti Kenttä Jorma Koskinen, Esko Matilainen, Leena KokkonenMatti Ojala, Raimo Kähärä, Eila Väätänen, Eila Savolainen, Unto Inkala ja Erkki Jäppinen.

Lisäksi on hallituksen kokouksiin osallistuneet jaostojen puheenjohtajat seuraavasti:

Naisjaoston puheenjohtaja Kaija Saaristo

Nuorisojaoston puheenjohtaja Kyösti Kunnas

VTY -jaoston puheenjohtaja Mauri Onttonen


HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT

Hallituksen työ ja talousjaosto

Puheenjohtaja: Jaakko Pesu

Lassi Ojanen Valio Koskinen Juhani Härkönen

Kaija Kainulainen Eila Väätänen Lauri Virolainen

Tiedotus- ja valistusjaosto

Puheenjohtaja: Juhani Härkönen

Jaakko Pesu Eila Väätänen Kaija Kainulainen

Lassi Ojanen Valio Koskinen Kyllikki Ollikainen

Tiedotus- ja valistusjaosto on hoitanut kurssien järjestelykysymykset ja kurssimateriaalin. Valistusjaosto on toiminut yhteistyöelimenä ammattiosastojen koulutustoiminnassa. Se on auttanut ja neuvonut ja kannustanut ammattiosastojen koulutustoimintaa.

Tiedostus- ja valistusjaosto julkaisee APJ:n vuosikirjaa ja Kymenlaakso lehteä. Vuosikirjaa painettiin 2000 kpl painos, vuosikirja palvelee jäsenistöä eräänlaisena puhelinluettelona, koska kirjan osoiteosassa on eri ammattiosastojen toimihenkilöiden puhelinnumerot ja osoitteet. Jaosto myy ja toimittaa jäsenjärjestöille erilaista materiaalia. SAK:n ja työväen sivistysliittojen julkaisemaa opintomateriaalia. Jaosto on myynyt APJ:n tunnukselle varustettuja tupakansytyttimiä yhteensä 5000 kpl. Lisäksi on jaettu ilmaisjakeluna APJ tunnuksella varustettuja muistilehtiöitä.

Jaosto on kokoontunut kertomusvuonna 6 kertaa.

Vapaa-aikajaosto

Puheenjohtaja: Lassi Ojanen

Esko Matilainen Elsa Mauno Vesa Kunnasluoto

Eino Jaatinen Riku Ollikainen Raimo Wenell

Jaosto on kokoontunut kertomusvuonna kerran.

Naisjaosto

Puheenjohtaja: Kaija Saaristo

Nuorisojaosto

Puheenjohtaja: Kyösti Kunnas

VTY -jaosto:

Puheenjohtaja: Mauri Onttonen


SAK:n valtuustossa Valio Koskinen (KTV)


STS:n Kouvolan konttoritoimikunnassa Jaakko Pesu ja Valio Koskinen


SAK:n Kymenläänin Neuvottelukunta Jaakko Pesu pj, Kauko Larnimaa vpj ja Lassi Ojanen vj


SAK:n Kymenläänin Neuvottelukunta koulutusjaosto Valio Koskinen


OL. Kymenmaan AE-toimikunta Lassi Ojanen ja Eila Väätänen


TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestö Valio Koskinen, Vesa Kunnasluoto, Eila Väätänen ja Raimo Huusari.


SAK:n Kymenläänin Ammatillisten Paikallisjärjestöjen neuvottelupäivillä Luumäen Motellilla edustivat paikallisjärjestöä 17.-18.2.1979 Jaakko Pesu, Lassi Ojanen, Valio Koskinen, Elsa Mauno, Kaija Saaristo ja Raakel Myyryläinen.


SAK:n Ammatillisten Paikallisjärjestöjen neuvottelupäivillä Kiljavalla edustivat paikallisjärjestöämme 1.-2.9. Jaakko Pesu, Juhani Härkönen ja Kauko Larnimaa


SAK:n Kymenläänin Edustajistossa Jaakko Pesu, Lassi Ojanen, Valio Koskinen, Eila Väätänen ja Kauko Larnimaa.


Lisäksi olemme käyneet eri ammattiosastojen kokouksissa ja juhlatilaisuuksissa edustamassa järjestöämme.


KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut ammattiosastojen toimihenkilöiden ja jäsenistön kouluttaminen eri tehtävissä toimimiseen ja antaa heille riittävät valmiudet suoriutua ammattiyhdistysliikkeen omaksumien periaatteiden mukaisesti tehtäviensä hoidossa. Kertomusvuonna kurssit on järjestetty opintojaoston vuosille 1978-1979 laatiman kurssiohjelman mukaisesti. 


TIEDOTUSTOIMINTA

Olemme edelleenkin julkaisseet Kymenlaakso nimistä ilmaisjakelulehteä. Lehtemme välityksellä olemme voineet lähestyä jäsenistöämme, koska lehti on ainoa työväenjärjestöjen toimittama ilmaisjakeluperiaatteella ilmestyvä lehti Kouvolassa. Myös osastoilla ja yksittäisillä jäsenillä on lehden välityksellä mahdollisuus tuoda asioita sekä mielipiteitään. Kertomusvuonna lehti on ilmestynyt neljä kertaa.

Järjestön sisäisen tiedotustoiminnan olemme hoitaneet perusjärjestökirjeiden välityksellä.


TALOUDELLINEN ASEMA

Toimintamme ylläpitämiseksi järjestöllemme asetettujen tavoitteiden ja toimintatehtävien suorittamiseksi jäsenjärjestömme on maksanut meille jäsenmaksua 2,30mk/jäsen.

Kun huomioimme kaikki ne tehtävät ja toiminnot mitkä ammatillinen paikallisjärjestö joutuu suorittamaan on todettava, että järjestömme ei tule toimeen ainoastaan jäsenmaksutuloilla vaan joudumme jatkuvasti miettimään keinoja millä rahoitamme jokapäiväistä toimintaamme. Kertomusvuonna olemme myyneet mm. tupakansytyttimiä. Kymenlaakso-lehden joudumme julkaisemaan kokonaisuudessaan ilmoitustuloilla. Myöskin vuosikirjaan ei ole vara käyttää jäsenmaksutuloja. Lääninneuvottelukunnan ja edustajiston kokouksen järjestämisessä meitä avustivat SAK, työväen taloudelliset liikelaitokset sekä Kouvolan kaupunki. Tästä huolimatta tarkoituksenamme on edelleen säilyttää jäsenmaksun suuruus ennallaan.

LOPUKSI

Yhteenvetona voimme todeta, että toimintamme on pysynyt jo muutaman vuoden ajan hyväksi havaituilla toimintalinjoilla.

Jäsenmäärämme kehityksessä on tapahtunut noin kahdensadan jäsenen laskeminen. Tämä kehitys johtuu siitä, että pitkäaikaistyöttömyyden ja automaation sekä henkilökunnan vähentämisen myötä Kouvolassa työvoima on vähentynyt. Kaupunki ei ole aktiivisesti hoitanut työllistämistä. Paikkakunnalle ei ole perustettu yhtään suurempaa työpaikkaa. Muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta järjestäytyminen APJ:n on paikkakunnallamme lähes sata prosenttista.

Tämä lienee todistus siitä, että ammattiosastot ovat huomanneet paikallisjärjestötoiminnan välttämättömyyden porvarisella paikkakunnalla. Ammatillisen Paikallisjärjestön merkitys on koettu kertomusvuonna erittäin tärkeäksi mm. järjestäytymättömien linja-autoliikennöitsijöiden palveluksien käyttö poikotissa ja Siipipyörä Oy:n ravintolapalveluiden käyttöpoikotissa. Paikallisjärjestötoiminta on se taso jolla voimme vaikuttaa kunnallisiin päätöksen tekijöihin. Päätöksentekijöiden on pakko kuunnella 10000 jäsenen järjestövoimaa.

Ammatillisen Paikallisjärjestön rooli yhteistyöelimenä paikkakunnallamme ei ole helppo siitä syystä, että ammattiosastoissa ja niiden jäsenistössä on hyvin monta erilaista poliittista mielipidesuuntaa. Olemme otaksuneet käytännön toiminnassamme itsenäisen poliittisista järjestöistä riippumattoman linjan tuemme työväen puolueiden tavoitteita ja toimimme kiinteässä yhteistyössä niiden kanssa, mutta emme anna yhdenkään poliittisen järjestön vaikuttaa omaan itsenäiseen työväestön etujen puolesta tapahtuvaan päätöksentekoomme.

Edustajistomme kokouksissa päätökset on tehty terveessä ammattiyhdistysliikettä eteenpäin vievässä hengessä, hallituksemme on esiintynyt yhtenäisenä tällä toiminnalla olemme pystyneet luomaan itsestämme ehyen omaa joukkotoimintaansa harjoittavan järjestön ulospäin. Jäsenmääräämme emme todennäköisesti pysty enää kovinkaan paljon kasvattamaan. Mutta pystymme omaa yhtenäistä järjestöämme tehostamaan yhä enemmän palkkatyöväestön etuja ajavaksi joukkojärjestöksi. Kun järjestömme siirtyy nyt uudelle vuosikymmenelle meille tulee pakosta eteen monta suurta haastetta joista selviydymme vain yhtenäisenä järjestönä. Luottamus pitää pystyä säilyttämään ammattiosastojen välillä.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön hallitus toivoo vakinaista ja turvallista työtä jokaiselle jäsenelleen, sekä jäsenjärjestöilleen menestyksekästä ja parempaa vuosikymmentä.

Kouvolassa 28.02.1980

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

Hallitus


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com