Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 2.3.2018Kouvolan os. 124 ry:n toimintakertomus

v. 1980

I Johdanto

Tarkasteltaessa kulunutta toimintavuotta 1980 on huomattavimpana seikkana pantava merkille osastojen toimihenkilöiden, siis lähinnä puheenjohtaja - sihteeri ja luottamusmieskoulutuksen tehostuminen piiritasolla. Menneen toimintavuoden aikana on tällaisia tilaisuuksia ollut yhteensä neljä kappaletta. Tulokset ovat

osottautuneet erittäin rohkaiseviksi. Tämän osoittaa mm. runsas osanottoprosentti. Toimintaa tullaan jatkamaan vastaisuudessakin.

Osastomme toimikunta on edellisvuotiseen tapaan kokoontunut sännöllisesti joka kuukausi muutaman kesäkuukauden tuomia poikkeuksia lukuunottamatta. Toimikunnan jäsenten osanotto on ollut ko. tilaisuuksiin erittäin aktiivista.

Yleisesti ottaen kulumassa oleva vuosi on sujunut ilman mitään yllätyksellistä. Lähestymässä oleva liittokokous osaltaan aiheuttaa painetta osastomme toiminnasta vastaaville aktiiveille loppuvuodesta ja ensi toimintavuoden alusta. Liittokokouksen pääteemoina olevat kysymykset ovat onneksi tulleet jo esille piiriorganisation kokouksissa ja eivät näinollen aiheuta enempää polemiikkiä varsinaisessa liittokokouksessa. Näin pääsemme hoitamaan keskitetysti niitä asioita, joita siellä kuuluukin hoitaa.

Yhtä tärkeänä seikkana kun jäsenten palkkaetuuksien hoitaminen pitäisi nähdä työpaikkojen nykyisen määrän säilyttämisen ja jatkuvantasaisen kasvamisen. Automation asettamaan haasteeseen pitää kyetä vastaamaan. Ammattiyhdistysliikkeen keskeisenä tavoitteena onkin, ei suinkaan automaation vastustaminen, vaan sen valjastaminen järkiperäiseen käyttöön ay-liikkeen omilla ehdoilla. Ponnisteluja tarvitaan aina joka tasolla niin liittoportaassa kuin osastotasollakin. Ammattiliitto on yhtä vahva tai heikko kun sen jäsenistö.

Toiminta

Toimikunnan kokoonpano kuluneena vuotena:

Puheenjohtajana: Matti Ojala

Toimikunnan varsinaisina jäseninä: Hannu Boholm (sihteeri), Matti Mallat (LA-kulj) (varapuh.joht.), Pekka Rämä (huoltop), Kari Laakso (PA-kulj.), Matti Laine (Rahastonhoitaja), Pentti Johansson (Inkeroinen), Riitta Tuominen (Kausala), Pertti Karjalainen, Seija Virkkula (varhaisjakajat), Enni Lempinen (Mankala)

Toimikujnnan varajäseninä: Auvo Valojää (LA-kulj), Seppo Järvinen (PA-kulj), Yrjö Suuronen, Seppo Niinivaara (Inkeroinen), Leo Savolainen. Toimikunta kokoontunut 10 kertaa.

Osaston kokoukset:

Osastolla on ollut kuluneena toimintavuonna yleisiä kokouksia. Osanottajia oli ko. tilaisuudessa n. 70.

Jaostotoiminta:

Osastollamme on kaksi erillistä jaostoa, joiden toimintakerto­mukset ovat lopussa liitteenä.

Edustukset:

Osastoamme ovat edustaneet seuraavat henkilöt eri tilaisuuksissa:

 • Kouvolan apj:ssä: Matti Ojala, Hannu Boholm, Matti Mallat ja Leo Savolainen.

 • Kouvolan apj:n VTY-jaostossa: Varsinaisena jäsenenä Matti Ojala ja varajäsenenä Hannu Boholm.

 • PL:n Kaakkois-Suomen piirin piiriorganisation luottamusmiesten koulutuspäiville 11.1. ja 24.3.-80 plm. Hannu Boholm.

 • Saman organisaation puheenjohtajien ja luottamusmiesten koulutukseen 10.5. Matti Ojala ja Hannu Boholm.

 • Savonlinnassa pidetyille Kaakkois-Suomen ja Itä-Suomen osastojen neuvottelu- ja retkeilypäiville Matti Ojala, Hannu Boholm ja Leo Savolainen.

 • Koko maata käsittäneillä automiesten neuvottelu- ja retkeilypäivillä osaston edustajana toimi Seppo Järvinen.

 • Kunnallisvaaleissa osastomme seuraavat jäsenet olivat eri puolueiden ehdokkaina vaihtelevalla menestyksellä: Hannu Boholm, Senja Huttunen, Seppo Järvinen ja Matti Ojala.

 Yhteistyö muiden osastojen kanssa:

Toimintavuoden ainoina yhteistyön muotoina ovat olleet kevättalvella Kaakkois-Suomen PA-hoitajien kanssa yhdessä läpiviedyt piirin pääluottamusmiehen ja varaluottamusmiehen sääntömääräinen vaali sekä Kouvolan apj:n VTY-jaostossa toteutettu jaoston perusosastojen toiminnan esittelyn yhteydessä tehdyt vierailukäynnit. Osastomme kutsui muut puheenjohtajat mökille jossa osastomme toimintaa selvittelivät sihteeri ja puheenjohtaja.

Taloudellinen asema:

Osastomme taloudellinen tilanne on pysynyt edellisvuotiseen tapaan vakaana. Todettakoon edelliseen nojaten, että rahanpuute ei ole muodostunut haitaksi osallistumiselle koulutus-, edustus- tai vapaa-ajan toimintaan.

Opintotoiminta:

Osastomme jäsenet ovat osallistuneet seuraavasti Postiliiton ja VTY.n järjestämiin koulutustilaisuuksiin tai kursseihin:

 • VTY:n perehdyttämiskurssille hot. Cumuluksessa, Kouvolassa 323-24.2-80

 • viikonloppukurssille Lahdessa 19-20.4.-80

 • työsuojelun jatkokurssille AY-opistolla, Kiljavalla 10-21.3.-80 Hannu Boholm.

 • Postiliiton järjestötoiminnan kurssille Kouvolassa 25-26.4.-80 Matti Ojala ja Hannu Boholm.

 • Postiliiton Nuorisokurssille Kouvolassa 27-28.9-80 Juha Haapsaari, Ari Hännikäinen ja Markku Matilainen.

Jäsenten viihtyvyyden vaalinta:

Jäsenten viihtyvyyden vaalimiseksi ei ole kuluneena vuonna tehty mitään mainittavampaa. Ainoat tilaisuudet ovat olleet "Possujuhlat" Orilammella syksyllä 2.10-80 ja koko Kouvola 10 konttorin yhteinen pikkujoulujuhla varuskunnan Upseerikerholla 15.11-80.

Yleinen tiedotustoiminta ja valistustyö:

 

Osaston yleinen tiedotustoiminta on rajoittunut muutamaan jäsentiedoitteeseen. Myös ilmoitustauluja on käytetty hyväksi aina sopivassa tilaisuudessa.

VTY:n tiedoitustilaisuuksia on ollut kaksi kappaletta. Ensimmäinen, joka järjestettiin 29.1-80 hotelli-ravintola Cumuluksessa käsiteltiin eläkeasioita. Läsnä osastomme puheenjohtaja ja sihteeri. Jälkimmäinen pidettiin samassa paikassa ja aiheena oli työpaikkaruokailu ja työterveydenhoito ja sairaanhoito. Ainoana osaston edustajana sihteeri.

Vapaa-ajan toimikunnan toimintakertomus:

 

Vapaa-ajan toimikunta on kokoontunut kuluneena vuonna 5 kertaa. Osastomme teki retken Savonlinnaan Itä- ja Kaakkois-Suomen osastojen neuvottelu- ja retkeilypäiville linja-autolla. Osastomme jäseniä oli mukana ilahduttavan monta, 25 kappaletta. Matka tapahtui "kiertomatkana" jolloin menomatka tapahtui Mikkelin ja Juvan kautta ja paluu Parikkalan ja Lappeenrannan kautta. Perillä Savonlinnassa vierailtiin mm. Olavinlinnassa ja Saimaanristeilyllä. Iltajuhla Vanhalla Kasinolla.

Syksyllä mentiin joukolla Orilammelle POSSUJUHLIIN. Noin 50 osastomme jäsentä käytti hyväkseen talon runsaita antimia ja kokeili paikallisen tanssilattian liukkautta. Paluu tapahtui heti puolenyön jälkeen samalla Puolakan bussilla kun menomatkakin.


© Raimo Heikkilä


 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com