Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 2.3.2018


Kouvolan osaston VUOSIKOKOUS

 

Aika: 17.1.1981 alkaen klo 16.30

Paikka: Hotelli Kymen Kartano, Kouvola

Läsnä: 40 osaston jäsentä sekä Postiliiton edustajana liiton sihTeeri Pertti Jyrkinen. Nimilista osanottajista liitteenä.

Ennen kokouksen alkua syötiin osaston tarjoama lounas, jonka jälkeen siirryttiin kokoustiloihin. Puheenjohtajana Ojala avasi kokouksen toivottaen liiton edustajan sekä osaston jäsenet tervetulleiksi.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokousvirkailijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Suuronen, sihteereiksi Hannu Boholm ja Pentti Johansson, pöytäkirjantarkistajiksi Esa Rasimus ja Kari Laakso sekä ääntenlaskijoiksi Pekka Rämä, Asko Aarnivirta ja Riitta Tuominen.

3. Työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi kokoukselle.

4. Ilmoitusasiat

  • autonkuljettajat ilmoittivat perustavansa oman jaoston. PerusTava kokous pidetään 15.2.1981.

  • puheenjohtaja Suuronen ja sihteeri Boholm selvittivät osanottajille jaetun, osaston toimintaa koskevan mielipidetiedustelulomakkeen tarkoitusta ja toivoivat, että mahdollisimman moni palauttaisi lomakkeen täytettynä kokouksen päätyttyä.

5. Liiton edustajan puheenvuoro

Liiton edustaja Pertti Jyrkinen käsitteli puheenvuorossaan mm. tulevaa 75-vuotisjuhlaliittokokousta, meneillään olevia TES-neuvotteluja mainiten liiton tavoitteena olevan keskitetyn ratkaisun, sekä palkkatavoitteena olevan 4,2 %:n korotuksen ensinmäisenä, sekä 2,6 %:n korotuksen toisena sopimusvuonna. Lisäksi tavoitteena on palkkojen sidonnaisuus indeksiin 3 %:n kynnyksin. Työajan lyhentäminen vuorotyössä on myös eräänä tavoitteena sopimusta solmittaessa.

6.Toiminta- ja tilikertomukset, tilintarkastajien lausunto

Osaston sihteeri H. Boholm luki toimintakertomuksen johon esiteettiin ja hyväksyttiin tehtäväksi seuraavat lisäykset:

  • kohtaan edustukset: automiesten neuvottelupäivillä Oulussa osastoa edustivat Auvo Valojää, Erkki Vättö, Seppo Järvinen ja Kari Laakso.

  • Tampereella pidetyille luottamusmiesten ja työsuojeluasiamiesten neuvottelupäiville osallistuivat Aaro Koskinen ja Auvo Valojää.

  • kohtaan jäsenten viihtyvyyden vaalinta lisättiin maininta jäsenten tekemästä retkestä Itä- ja Kaakkois-Suomen osastojen retkeily- ja neuvottelupäiville Savonlinnaan. Virallisten edustajien lisäksi osallistui yli 20 osaston jäsentä ko. retkelle.

  • urheilutoimikunnan toimintakertomuksesta oli jäänyt pois maininta Vesa Lotin saavuttamista kahdesta laitoksen mestaruudesta hirvi- ja villikarjuammunnassa, molemmat laitoksen ennätystuloksin.

Lisäysten jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin.

Kokoukselle luettiin yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jossa ehdotettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Molemmat hyväksyttiin muutoksitta.

7.Tili- ja vastuuvapaus

Toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 1980 tileistä ja hallinnosta.

8. Toimihenkilöiden palkkiot 1981

Puheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan palkkiot korotettiin 400 mk:ksi, varapuheenjohtajan palkkio on kokouskohtainen.

9. Talousarvio 1981

Valmistavan vuosikokouksen esitys vuoden 1981 talousarvioksi hyväksyttiin muutoksitta. PA-kuljettajien autoradioihin esitetystä 1.000 mk:n avustuksesta suoritettiin äänestys käsiä nostamalla, jonka tulos oli 27 ääntä puolesta, 8 vastaan. Avustus myönnettiin ehdolla, että radiot ovat osaston omaisuutta 1.000 mk:n arvosta.

10. Osaston puheenjohtaja 1981

Osaston puheenjohtajaksi vuodelle 1981 valittiin Matti Ojala.

11. Toimikunta 1981

Varsinaiset jäsenet: Seija Virkkula Kouvola 10 (lehdenjakajat), Matti Laine Kouvola 10, Hannu Boholm, Seppo Niinivaara Inkeroinen, Riitta Tuominen Kausala, Tuula Nerkko Koria, Enni Lempinen Mankala (postinjakajat), Seppo Järvinen (PA-kuljettajat), Auvo Valojää LA-kuljettajat, Pekka Rämä huoltopaikka.

varajäsenet: Matti Mallat LA-kuljettajat, Kari Laakso PA-kuljettajat, Ismo Ihonen huoltopaikka, Leo Savolainen Kouvola 10, Pentti Johansson Kouvola 10.

12. Alatoimikunnat

Vapaa-ajantoimikunnan "vetäjäksi" valittiin Leo Savolainen, urheilutoimikunnan Juha Päivärinne. Vetäjät valitsevat jäseniä tarpeelliseksi katsomansa määrän.

13. Tilintarkastajat

Vuoden 1981 tilejä tarkastamaan valittiin Uuno Jattu ja Reijo Oksanen, varalle Juha Päivärinne ja Jussi Sallinen.

14. Muut asiat

a) osaston liittokokousedustajat

Todettiin osastolla olevan oikeus lähettää 3 edustajaa liittokokoukseen. Ensimmäiseksi edustajaksi valittiin yksimielisesti Leo Savolainen. Toinen edustajanpaikka oli sovittu annettavaksi autonkuljettajille. Autonkuljettajat olivat valmistavalta vuosikokoukselta saaneet tehtäväksi valita oman edustajansa ennen vuosikokousta. Kun valintaa ei kuitenkaan vielä oltu tehty, annettiin uudelle osaston toimikunnalle tehtäväksi suorituttaa äänestys kaikkien autonkuljettajien kesken heidän liittokokousedustajastaan.

Kolmanneksi edustajaksi ehdotettiin H. Boholmia, P. Karjalaista ja E. Lempistä, joten asiasta jouduttiin äänestämään.

Äänestyksen tulos: P. Karjalainen 20 ääntä, H. Boholm 14 ääntä, E. Lempinen 3 ääntä, tyhjiä 3 ääntä.

Äänestyksen tuloksen perusteella valittiin kolmanneksi edustajaksi Pertti Karjalainen, varalle Hannu Boholm ja Enni Lempinen.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 


VARHAISJAKELU POSTILLE

Lehdet päättivät luovuttaa koko varhaisjakelun Pohjois-Kymenlaaksossa postin hoidettavaksi maaliskuussa 1981. Kouvolan Sanomien lehden jakajien siirtymisestä Postin palvelukseen käytiin neuvottelut 20.11.1980. Osastoa neuvotteluissa edusti osaston pääluottamusmies Hannu Boholm. Lehtitalot ja Posti olivat tehneet suosituksen SAVA:n yhteisjakelujärjestelmän kehittämiseksi. Posti ilmoitti lehtitaloille valmiutensa varhaisjakelun järjestämiseksi. Postin jakelukustannuksien ollessa lehtien mielestä hyväksyttävissä olivat lehdet periaatteessa hyväksyneet luovuttaa jakelun Pohjois-Kymenlaaksossa Postille.

Jakajille järjestettiin tiedotustilaisuus 1.4.1981 Valtion ravitsemuskeskuksen ruokalassa virastotalolla, missä selvitettiin käytyjä neuvotteluja ja tiedusteltiin jakajien halukkuutta Postin palvelukseen siirtymiseksi. Postiliitosta paikalla oli toimitsija Erkki Pohjalainen. 1981 osastoon järjestäytyi yli 30 sanomalehdenjakajaa. Sanomalehdenjakajilla oli oma edustaja ammattiosaston toimikunnassa.

Sanomalehdenjakajien jaostoiminta ei ottanut käynnistyäkseen niin kuin Kuusankoskella, missä lähes kaikki kuusaalaiset sanomalehdenjakajat, yli 50, liittyivät liittoon ja toimivat aktiivisesti osaston toiminnassa.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com