Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 13.2 1982 klo 16.30 alkaen

Paikka: Hotelli-rav. Kymen Kartano, Kievari kabinetti

Läsnä: 51 osastomme jäsentä. (liite 1)

Ennen kokouksen alkua osasto tarjosi kokouksen osanottajille lounaan ja kokouksen vieras, liittovaltuuston pj. Raimo Peltola piti liiton ajankohtaisia asioita käsittelevän alustuksen. Keskustelu asiasta pidettiin esityslistan kohdassa 6.

 

01.Kokouksen avaus.

Osaston pj. Matti Ojala avasi kokouksen.


 

02.Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 2)

 

03.Kokousvirkailijoiden vaali

03.1 Kokouksen pj:ksi Veikko Antosalo.

03.2 Sihteereiksi Hannu Bohom ja Pentti Johansson.

03.3 Pöytäkirjantarkastajiksi Asko Aarnivirta ja Pertti Karjalainen.

03.4 Ääntenlaskijoiksi Timo Aho, Kari Laakso ja Vesa Lotti.

 

04.Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi liitteessä ilmenevine korjauksineen. (liite 3)

05.Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

 

06.Kutsuvieraiden puheenvuorot

Raimo Peltolan ja Veikko Antosalon puheenvuorojen perusteella käytiin keskustelua.


 

07.Edellisvuoden toimintakertomus

Kuultiin sihteerin lukevan edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja hyväksyttii se seuraavin lisäyksin:

 

  • urheilutoimikunnan toimintakertomukseen Vesa Lotin kaksi laitoksen mestaruutta.

  • automiesjaoston toimintakertomukseen VTY:n perehdyttämiskurssilla olivat osastomme autonkuljettajista seuraavat: Asko Aarnivirta, Pekka Kaitila, Leo Leskinen ja Osmo Raunio.

  • 27 ja 28.8. pidettyjen neuvottelupäivien pitopaikka oli Hotelli Airisto eikä Hotelli Aulanko.

 

08. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin rahastonhoitajan lukevan tilikertomuksen ja sihteerin tilintarkastajien lausunnon.


 

09.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin.


 

10. Toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin pysyttää ennallaan.


 

11. Talousarvio toimintavuodelle -82

Kokouskutsun liitteenä ollut talousarvio hyväksyttiin seuraavalla korjauksella:

Kohtaan "urheilutoiminta" siirrettiin 500,- (viisisataa) ylijäämästä.

 

12.Osaston pääluottamusmiehen toimintakausi

Toimikaudeksi päätettiin 1 (yksi) vuosi.

 

13. Osaston pääluottamusmiehen ja

varamiehen vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Pertti Karjalainen ja varalle Asko Aarnivirta.


 

14.Osaston puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala.

 

15. Toimikunnan jäsenten vaali

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Hannu Boholm, Seppo Järvinen, Matti Laine, Enni Lempinen, Tuula Nerkko, Seppo Niinivaara, Pekka Rämä, Riitta Tuominen, Auvo Valojää, ja Seija Virkkula.

Varalle: Pentti Johansson, Vesa Lotti, Matti Mallat, Juha Päivärinne ja Leo Savolainen.

16.Alajaostot

Valittiin vetäjät seuraaviin jaostoihin:

  • Urheilujaostoon Juha Päivärinne ja

  • vapaa-aikaan Yrjö Suuronen.

Vetäjät valitsevat oikeiksi katsomansa määrän henkilöitä jaostoihinsa.

17. Tilintarkastajien vaali

Tilintarkastajiksi:

  • varsinaisiksi Reijo Oksanen ja Timo Aho.

  • varalle Kari Laakso ja Jussi Sallinen.

 

18. APJ:n edustajien vaali:

Valituksi tulivat:

Varsinaisiksi Matti Ojala (Pertti Karjalainen), Leo Savolainen (Pentti Johansson), Matti Mallat (Pekka Häkämies) ja Hannu Boholm (Risto Marttila).

 

19. APJ:n VTY-jaostoon:

VTY:n suositusten mukaisesti osaston pj. eli Matti Ojala ja sihteeri (Valitaan toimikunnan järjestäytymiskokouksessa myöhemmin.)

 

20. Nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Asko Aarnivirta.


 

21. Muut Esille tulevat asiat:

21.1 Työhuonekuntien luottamusmiehet:

- Autohuolto Ismo Ihonen (Osmo Haimi)

- Inkeroinen Seppo Niinivaara (Tuula Jurvanen)

- PA-kulj. Seppo Järvinen (Asko Aarnivirta)

- LA-kulj. Auvo Valojää (Erkki Vättö)

- Koria Tuula Nerkko (-)

- Kausala Lilja Ristola (Taimi Lahtinen)

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 


1982 Postiliiton Kuusankosken osasto toimikunta.

Vasemmalla seisomassa osaston sihteeri Teuvo Jyräs, Harry Vuori, Mauri Lavonen, Jukka Taina, Hannu Kajander ja Pentti Aalto.

Istumassa vasemmalta osaston puheenjohtaja Reijo Heikari, Irja Jokimies ja oikealla istumassa Unto Autio.

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com