Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 13.5.2019


P ostimies Teuvo Jyräs on jo pienestä asti harrastanut sanaristikoiden laadintaa. Ensimmäiset sanaristikot hän teki jo kymmenen vuotiaana. Aluksi ristikot olivat vaatimattomia.Viisitoista vuotiaana hänen laatimia ristikoita julkaistiin nuorten lehdissä. Vaatimattomana miehenä Teuvo tunsi tuolloin itsensä ja tuotteidensa tykyttämisen vastenmieliseksi. Vuodesta 1982 lähtien Teuvo on tehnyt ristikoita vaikituisesti samoille julkaisijoille. Osa näistä lehdistä on lopettanut ilmestymisen. Mm. Jerry Cottonissa on ollut Teuvon ristikko. Nyt hän laatii ristikkoja 2 - 3:een lehteen. Ensin luonnostellaan ristikko ruutupaperille, sen jälkeen puhtaaksi kirjoitetaan, kertoo Teuvo työjärjetyksestä. Yhden ristikon tekemiseen häneltä menee 3- 4 tuntia. Ristikon rakenne ratkaisee ristikkoon käytetyn ajan. Pitkien sanojen ristikko on vaikeampi laatia kuin lyhyidensanojen. Kirjekyyhkyn ristikkoa hän pitää helpohkona. Enemmän laadin kuin täytän ristikkoja, vastasi Teuvo uteluihini. Nykyään monet laativat ristikkoja tietokoneen avulla. Tietokoneella laaditussa ristikossa ei ole luonnetta, siksi Teuvo laatiikin ristikon "vanhanaikaisesti" käsityönä. Teuvo korostaa, että ristikon laadinta on hänelle täysin harrastus.
KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUS
13.2 1982 klo 16.30 alkaen Hotelli-rav. Kymen Kartano, Kievari kabinetti. Läsnä: 51 osastomme jäsentä. Ennen kokouksen alkua osasto tarjosi kokouksen osanottajille lounaan ja kokouksen vieras, liittovaltuuston pj. Raimo Peltola piti liiton ajankohtaisia asioita käsittelevän alustuksen. Keskustelu asiasta pidettiin esityslistan kohdassa 6.
Osaston pj. Matti Ojala avasi kokouksen. Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pj:ksi Veikko Antosalo. Sihteereiksi Hannu Bohom ja Pentti Johansson. Pöytäkirjantarkastajiksi Asko Aarnivirta ja Pertti Karjalainen. Ääntenlaskijoiksi Timo Aho, Kari Laakso ja Vesa Lotti.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi liitteessä ilmenevine korjauksineen. Raimo Peltolan ja Veikko Antosalon puheenvuorojen perusteella käytiin keskustelua. Kuultiin sihteerin lukevan edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja hyväksyttii se seuraavin lisäyksin:
 • urheilutoimikunnan toimintakertomukseen Vesa Lotin kaksi laitoksen mestaruutta.

 • automiesjaoston toimintakertomukseen VTY:n perehdyttämiskurssilla olivat osastomme auton-kuljettajista seuraavat: Asko Aarnivirta, Pekka Kaitila, Leo Leskinen ja Osmo Raunio.

 • 27 ja 28.8. pidettyjen neuvottelupäivien pitopaikka oli Hotelli Airisto eikä Hotelli Aulanko.

Kuultiin rahastonhoitajan lukevan tilikertomuksen ja sihteerin tilintarkastajien lausunnon. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. Toimihenkilöiden palkkiot päätettiin pysyttää ennallaan. Kokouskutsun liitteenä ollut talousarvio hyväksyttiin seuraavalla korjauksella: Kohtaan "urheilutoiminta" siirrettiin 500,- (viisisataa) ylijäämästä.
Osaston pääluottamusmiehen toimikaudeksi päätettiin 1 (yksi) vuosi. Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Pertti Karjalainen ja varalleToimikunnan varsinaisiksie Asko Aarnivirta. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala. jäseniksi valittiin: Hannu Boholm, Seppo Järvinen, Matti Laine, Enni Lempinen, Tuula Nerkko, Seppo Niinivaara, Pekka Rämä, Riitta Tuominen, Auvo Valojää, ja Seija Virkkula. Varalle: Pentti Johansson, Vesa Lotti, Matti Mallat, Juha Päivärinne ja Leo Savolainen
Valittiin vetäjät seuraaviin jaostoihin:
 • Urheilujaostoon Juha Päivärinne ja

 • vapaa-aikaan Yrjö Suuronen.

Vetäjät valitsevat oikeiksi katsomansa määrän henkilöitä jaostoihinsa.
Tilintarkastajiksi varsinaisiksi Reijo Oksanen ja Timo Aho, varalle Kari Laakso ja Jussi Sallinen.
APJ:n edustajien vaali, valituksi tulivat:
Varsinaisiksi Matti Ojala (Pertti Karjalainen), Leo Savolainen (Pentti Johansson), Matti Mallat (Pekka Häkämies) ja Hannu Boholm (Risto Marttila).
APJ:n VTY-jaostoon: VTY:n suositusten mukaisesti osaston pj. eli Matti Ojala ja sihteeri (Valitaan toimikunnan järjestäytymiskokouksessa myöhemmin.) Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Asko Aarnivirta.
Työhuonekuntien luottamusmiehet:
- Autohuolto Ismo Ihonen (Osmo Haimi)
- Inkeroinen Seppo Niinivaara (Tuula Jurvanen)
- PA-kulj. Seppo Järvinen (Asko Aarnivirta)
- LA-kulj. Auvo Valojää (Erkki Vättö)
- Koria Tuula Nerkko (-)
- Kausala Lilja Ristola (Taimi Lahtinen)
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kuvassa Postiliiton Kuusankosken osaston toimikunta vuodelta 1982


POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 1982

Toiminta

Toimintakertomuksen johdanto on vaikeaa kirjoittaa, jos toimintavuosi on ollut vailla selvästi havaittavia kiinnekohtia. Tämä oli yksi sellainen. Tässä kuitenkin koottuna joitain tapahtumia.
Johtoelimet ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja Ojala Matti, sihteeri Boholm Hannu, varasihteeri Johansson Pentti, rahastonhoitaja Laine Matti, Savolainen Leo, Nerkko Tuula, Lempinen Enni, Virkkula Seija, Järvinen Seppo Laakso Kari, Mallat Matti Valojää Auvo, Rämä Pekka Ihonen Ismo, Niinivaara Seppo, Tuominen Riitta. Toimikunta kokoontunut 7 kertaa.

Jäsenistö:

Jäsenmäärä 1.12 -81 245 ja 1.12 -82 251, joista naisia 106 ja miehiä 145. Osastoomme liittyi 18, erosi 10,1 kuollut ja 1 siirtyi toiseen osastoon.

Ammatillinen jakauma:

Postimiehiä 88, Postinjakajia 45, Lehdenjakajia 34, Autonkuljettajia 33, Asentajia 8, Siivoojia 6, sähkeenkantajia 1, Eläkkeellä 36. Yhteensä 251. Jäsenistä naisvaltaistunut, koska varhaisjakelu on paikkakunnallamme postin suojissa. Yleisiä kokouksia 2 ja yksi työpaikkapalaveri.

Jaostotoiminta

Autonkuljettajien, urheilu ja vapaa-ajan jaostot. Toimintakertomukset seuraavat liitteinä.
 • PL:n K-S:n piiritoimikunnassa Matti Ojala varsinaisena jäsenenä

 • APJ:n VTY-jaostossa Matti Ojala sihteerinä ja Hannu Boholm varalla.

 • APJ:n edustajistossa Matti Ojala Matti Mallat, Leo Savolainen ja Hannu Boholm.

 • Matti Ojala Kouvolan kaupungin palolautakunnassa ja Pertti Karjalainen liikuntalautakunnassa.

 • Oili Saari Iitin sosiaalilautakunnassa ja Väinö Lautamatti Valkealan tuomiokunnan lautamiehenä.

Yhteistyö

PL:n piiriorganisation ja Apj:n sekä VTY-jaoston kautta. Taloudellinen asema on ollut hyvä.
 • Liiton budjettikurssilla Lahdessa Matti Ojala ja Hannu Boholm.

 • Liiton nuorisokurssilla, sekin Lahdessa, Matti Hänninen ja Raimo Heikkilä.


Kulunut toimintavuosi oli 68. osastomme historiassa. Toiminta on ollut vailla mitään suurempia kohokohtia. Tulevaa sopimuskierrosta varten liittomme kartoitti sopimuspoliittisten panopisteiden kartoitusta. Myös meidän osastomme puumerkit ovat näkyvissä. Työnantajapuolen kaadettua keskitetyn ratkaisun on liittomme ruvettava sorvaamaan liittokohtaista ratkaisua. Kun vielä eduskuntavaalitkin sattuvat samaan aikaan, on kevät täynnä toimintaa. Toivottavaa olisi, että yhteiskuntarauha säilyisi edelleen ja että me kaikki voisimme rakentaa rauhassa tulevaisuuttamme parlamentaarisiin keinoihin turvautuen.

Vapaa-ajan toimikunnan toimintakertomus

Vapaa-ajan toiminta on kokemassa aallonpohjaansa. Huolimatta ponnekkaista yrityksistä järjestää erilaisia tilaisuuksia ja retkiä ovat osanottajamäärät jääneet pieniksi. Tästä syytä vain syksyinen teatteriretkemme Kouvolan teatteriin onnistu ja mukana oli n. 60 osanottajaa.

Postiliiton Kouvolan osasto 124 r.y:n automiesjaoksen toimintakertomus vuodelta 1982

Automiesjaos on toiminut nyt kaksi toimikautta. Vuosi 1982 on sujunut leppoisan yhteistyön merkeissä. Jaosto on luotsannut puheenjohtaja Erkki Vättö, varapuheenjohtajana Jouko Isomäki, sihteerinä Erkki Mykkänen. Rahastonhoitajana on toiminut Matti Laine. Varsinaisina jäseninä toimikunnassa LA-kuljettaja Auvo Valojää, PA-kuljettaja Seppo Järvinen, PA-kuljettaja Leo Leskinen ja asentaja Pekka Rämä. Varajäseninä LA-kuljettaja Matti Mallat, asentaja Esa Rasimus, PA-kuljettaja Asko Aarnivirta, PA-kuljettaja Jouko Isomäki. Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet, LA-kuljettajien Auvo Valojää, PA-kuljettajien Seppo Järvinen, asentajien Pekka Rämä. Työsuojeluasiamiehinä ovat toimineet LA-kuljettaja Aaro Koskinen PA-kuljettaja Asko Aarnivirta, asentajat Esa Saari.

Varsinainen vuosikokous pidettiin 21.1. 1982 Postitalon kahviossa. Paikalla oli 16 jäsentä. Toimikunta on kokoontunut toimikautenaan kaikkiaan 10 kertaa.

Jaoksen jäsenmäärä kuluvana toimikautena on ollut 46 jäsentä.

Jaosto on muistanut adressein eläkkeelle siirtyviä huoltopaikan esimiestä Mauri Räisästä ja postiautonkuljettaja Kalervo Mettälää. Samoin viisikymmentävuotta täyttäneitä LA-kuljettaja Pekka Häkämiestä, ja ylipostimiestä rahastonhoitajaa Matti Lainetta. Sekä onnittelu Helsingin automiesten 50-vuotisjuhlaan.


Ratinpyörittäjät perheineen olivat pilkkimässä 27.3.1982 Tihvetjärvellä Kouvolan erämiesten majalla Eloretki tehtiin Orilammen majalla 28.8.1982 johon sisältyi risteily Kultareitillä. Rantaongintaa Jaalan Pahassasaaressa 11.8.1982 ei ollut osanottajien puutteen vuoksi. Jaoksen jäsenet ovat ihailtavasti osallistuneet erilaisille kursseille ja edustustilaisuuksiin.

Valtakunnallisilla neuvottelupäivillä olivat LA-kuljettaja Aimo Tylli, Erkki Vättö, Auvo Valojää, PA-kuljettaja Seppo Järvinen, Asko Aarnivirta, Leo Leskinen ja suksineen Jussi Sallinen.
S AK:n 75-vuotisjuhlassa Helsingissä Erkki Mykkänen. Postiliiton puheenjohtaja ja sihteeri päivät Kouvolassa mukana Erkki Mykkänen ja Auvo Valojää.
Kaakkois-Suomen osastojen vuosikokoukseen Lappeenrannassa, sekä Kymen Motellissa luottamusmieskursseille osallistui Auvo Valojää. Kuopiossa Nuorisovastaavien kurssilla Asko Aarnivirta. Jaoksen jäsenmaksut ovat kertomusvuonna entisen suuruiset.

© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com