Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 2.3.2018KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 13.2 1982 klo 16.30 alkaen

Paikka: Hotelli-rav. Kymen Kartano, Kievari kabinetti

Läsnä: 51 osastomme jäsentä. (liite 1)

Ennen kokouksen alkua osasto tarjosi kokouksen osanottajille lounaan ja kokouksen vieras, liittovaltuuston pj. Raimo Peltola piti liiton ajankohtaisia asioita käsittelevän alustuksen. Keskustelu asiasta pidettiin esityslistan kohdassa 6.

01. Kokouksen avaus

Osaston pj. Matti Ojala avasi kokouksen.

02. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 2)

03. Kokousvirkailijoiden vaali

03.1 Kokouksen pj:ksi Veikko Antosalo.

03.2 Sihteereiksi Hannu Bohom ja Pentti Johansson.

03.3 Pöytäkirjantarkastajiksi Asko Aarnivirta ja Pertti Karjalainen.

03.4 Ääntenlaskijoiksi Timo Aho, Kari Laakso ja Vesa Lotti.

04.Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi liitteessä

ilmenevine korjauksineen. (liite 3)

05.Ilmoitusasiat

 

Ilmoitusasioita ei ollut.

 

06.Kutsuvieraiden puheenvuorot

 

Raimo Peltolan ja Veikko Antosalon puheenvuorojen

perusteella käytiin keskustelua.

07.Edellisvuoden toimintakertomus

Kuultiin sihteerin lukevan edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja hyväksyttii se seuraavin lisäyksin:

 • urheilutoimikunnan toimintakertomukseen Vesa Lotin kaksi laitoksen mestaruutta.

 • automiesjaoston toimintakertomukseen VTY:n perehdyttämiskurssilla olivat osastomme autonkuljettajista seuraavat: Asko Aarnivirta, Pekka Kaitila, Leo Leskinen ja Osmo Raunio.

 • 27 ja 28.8. pidettyjen neuvottelupäivien pitopaikka oli Hotelli Airisto eikä Hotelli Aulanko.

08. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin rahastonhoitajan lukevan tilikertomuksen ja sihteerin tilintarkastajien lausunnon.

09.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin.

10. Toimihenkilöiden palkkiot

Päätettiin pysyttää ennallaan.

11. Talousarvio toimintavuodelle -82

Kokouskutsun liitteenä ollut talousarvio hyväksyttiin seuraavalla korjauksella:

Kohtaan "urheilutoiminta" siirrettiin 500,- (viisisataa) ylijäämästä.

12.Osaston pääluottamusmiehen toimintakausi

Toimikaudeksi päätettiin 1 (yksi) vuosi.

13. Osaston pääluottamusmiehen ja varamiehen vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Pertti Karjalainen (kuvassa) ja varalle Asko Aarnivirta.

 

 

 

 

14.Osaston puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ojala.

 

 

15. Toimikunnan jäsenten vaali

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Hannu Boholm, Seppo Järvinen, Matti Laine, Enni Lempinen, Tuula Nerkko, Seppo Niinivaara, Pekka Rämä, Riitta Tuominen, Auvo Valojää, ja Seija Virkkula.

Varalle: Pentti Johansson, Vesa Lotti, Matti Mallat, Juha Päivärinne ja Leo Savolainen.

16.Alajaostot

Valittiin vetäjät seuraaviin jaostoihin:

 • Urheilujaostoon Juha Päivärinne ja

 • vapaa-aikaan Yrjö Suuronen.

Vetäjät valitsevat oikeiksi katsomansa määrän henkilöitä jaostoihinsa.

17. Tilintarkastajien vaali

Tilintarkastajiksi:

 • varsinaisiksi Reijo Oksanen ja Timo Aho.

 • varalle Kari Laakso ja Jussi Sallinen.

18. APJ:n edustajien vaali:

Valituksi tulivat:

Varsinaisiksi Matti Ojala (Pertti Karjalainen), Leo Savolainen (Pentti Johansson), Matti Mallat (Pekka Häkämies) ja Hannu Boholm (Risto Marttila).

19. APJ:n VTY-jaostoon:

VTY:n suositusten mukaisesti osaston pj. eli Matti Ojala ja sihteeri (Valitaan toimikunnan järjestäytymiskokouksessa myöhemmin.)

20. Nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Asko Aarnivirta.

21. Muut esille tulevat asiat:

21.1 Työhuonekuntien luottamusmiehet:

- Autohuolto Ismo Ihonen (Osmo Haimi)

- Inkeroinen Seppo Niinivaara (Tuula Jurvanen)

- PA-kulj. Seppo Järvinen (Asko Aarnivirta)

- LA-kulj. Auvo Valojää (Erkki Vättö)

- Koria Tuula Nerkko (-)

- Kausala Lilja Ristola (Taimi Lahtinen)

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Kuvassa Postiliiton Kuusankosken osaston toimikunta vuodelta 1982

POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 1982

 

II Toiminta

Toimintakertomuksen johdanto on vaikeaa kirjoittaa, jos toimintavuosi on ollut vailla selvästi havaittavia kiinnekohtia. Tämä oli yksi sellainen. Tässä kuitenkin koottuna joitain tapahtumia.

III Johtoelimet ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja Ojala Matti, sihteeri Boholm Hannu, varasihteeri Johansson Pentti 

rahastonhoitaja Laine Matti

 

 

Savolainen Leo, Nerkko Tuula, Lempinen Enni, Virkkula Seija, Järvinen Seppo Laakso Kari, Mallat Matti Valojää Auvo, Rämä Pekka Ihonen Ismo, Niinivaara Seppo, Tuominen Riitta. Toimikunta kokoontunut 7 kertaa.

Jäsenistö:

Jäsenmäärä 1.12 -81 245 ja 1.12 -82 251, joista naisia 106 ja miehiä 145. Osastoomme liittyi 18, erosi 10,1 kuollut ja 1 siirtyi toiseen osastoon.

Ammatillinen jakauma:

Postimiehiä 88,

Postinjakajia 45,

Lehdenjakajia 34,

Autonkuljettajia 33,

Asentajia 8,

Siivoojia 6,

Sähkeenkantajia 1,

Eläkkeellä 36.

Yhteensä 251.

Jäsenistä naisvaltaistunut, koska varhaisjakelu on paikkakunnallamme postin suojissa.

Kokoukset

Yleisiä kokouksia 2 ja yksi työpaikkapalaveri.

Jaostotoiminta

Autonkuljettajien, urheilu ja vapaa-ajan jaostot. Toimintakertomukset seuraavat liitteinä.

Edustukset

 • PL:n K-S:n piiritoimikunnassa Matti Ojala varsinaisena jäsenenä

 • APJ:n VTY-jaostossa Matti Ojala sihteerinä ja Hannu Boholm varalla.

 • APJ:n edustajistossa Matti Ojala Matti Mallat, Leo Savolainen ja Hannu Boholm.

 • Matti Ojala Kouvolan kaupungin palolautakunnassa ja Pertti Karjalainen liikuntalautakunnassa.

 • Oili Saari Iitin sosiaalilautakunnassa ja Väinö Lautamatti Valkealan tuomiokunnan lautamiehenä.

Yhteistyö

PL:n piiriorganisation ja Apj:n sekä VTY-jaoston kautta.

Taloudellinen asema

Taloudellinen asema on ollut hyvä.

Koulutus

 • Liiton budjettikurssilla Lahdessa Matti Ojala ja Hannu Boholm.

 • Liiton nuorisokurssilla, sekin Lahdessa, Matti Hänninen ja minä Raimo Heikkilä.

Loppulause

Kulunut toimintavuosi oli 68. osastomme historiassa. Toiminta on ollut vailla mitään suurempia kohokohtia. Tulevaa sopimuskierrosta varten liittomme kartoitti sopimuspoliittisten panopisteiden kartoitusta. Myös meidän osastomme puumerkit ovat näkyvissä. Työnantajapuolen kaadettua keskitetyn ratkaisun on liittomme ruvettava sorvaamaan liittokohtaista ratkaisua. Kun vielä eduskuntavaalitkin sattuvat samaan aikaan, on kevät täynnä toimintaa. Toivottavaa olisi, että yhteiskuntarauha säilyisi edelleen ja että me kaikki voisimme rakentaa rauhassa tulevaisuuttamme parlamentaarisiin keinoihin turvautuen.

Toimikunta

Vapaa-ajan toimikunnan toimintakertomus

Vapaa-ajan toiminta on kokemassa aallonpohjaansa. Huolimatta ponnekkaista yrityksistä järjestää erilaisia tilaisuuksia ja retkiä ovat osanottajamäärät jääneet pieniksi. Tästä syytä vain syksyinen teatteriretkemme Kouvolan teatteriin onnistu ja mukana oli n. 60 osanottajaa.

Vapaa-ajan toimikunta

Postiliiton Kouvolan osasto 124 r.y:n automiesjaoksen toimintakertomus vuodelta 1982

Automiesjaos on toiminut nyt kaksi toimikautta. Vuosi 1982 on sujunut leppoisan yhteistyön merkeissä. Jaosto on luotsannut puheenjohtaja Erkki Vättö, varapuheenjohtajana Jouko Isomäki, sihteerinä Erkki Mykkänen. Rahastonhoitajana on toiminut Matti Laine.

Varsinaisina jäseninä toimikunnassa LA-kuljettaja Auvo Valojää, PA-kuljettaja Seppo Järvinen, PA-kuljettaja Leo Leskinen ja asentaja Pekka Rämä.

Varajäseninä LA-kuljettaja Matti Mallat, asentaja Esa Rasimus, PA-kuljettaja Asko Aarnivirta, PA-kuljettaja Jouko Isomäki. Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet, LA-kuljettajien Auvo Valojää, PA-kuljettajien Seppo Järvinen, asentajien Pekka Rämä.

Työsuojeluasiamiehinä ovat toimineet LA-kuljettaja Aaro Koskinen PA-kuljettaja Asko Aarnivirta, asentajat Esa Saari.

Varsinainen vuosikokous pidettiin 21.1. 1982 Postitalon kahviossa. Paikalla oli 16 jäsentä. Toimikunta on kokoontunut toimikautenaan kaikkiaan 10 kertaa.

Jaoksen jäsenmäärä kuluvana toimikautena on ollut 46 jäsentä.

Jaosto on muistanut adressein eläkkeelle siirtyviä huoltopaikan esimiestä Mauri Räisästä ja postiautonkuljettaja Kalervo Mettälää.

Samoin viisikymmentävuotta täyttäneitä LA-kuljettaja Pekka Häkämiestä, ja ylipostimiestä rahastonhoitajaa Matti Lainetta. Sekä onnittelu Helsingin automiesten 50-vuotis juhlaan.

Ratinpyörittäjät perheineen olivat pilkkimässä 27.3.1982 Tihvetjärvellä Kouvolan erämiesten majalla.

Eloretki tehtiin Orilammen majalla 28.8.1982 johon sisältyi risteily Kultareitillä.

Rantaongintaa Jaalan Pahassasaaressa 11.8.1982 ei ollut osanottajien puutteen vuoksi.

Jaoksen jäsenet ovat ihailtavasti osallistuneet erilaisille kursseille ja edustustilaisuuksiin.

Valtakunnallisilla neuvottelupäivillä olivat LA-kuljettaja Aimo Tylli, Erkki Vättö, Auvo Valojää, PA-kuljettaja Seppo Järvinen, Asko Aarnivirta, Leo Leskinen ja suksineen Jussi Sallinen.

SAK:n 75-vuotisjuhlassa Helsingissä Erkki Mykkänen. Postiliiton puheenjohtaja ja sihteeri päivät Kouvolassa mukana Erkki Mykkänen ja Auvo Valojää.

Kaakkois-Suomen osastojen vuosikokoukseen Lappeenrannassa, sekä Kymen Motellissa luottamusmieskursseille osallistui Auvo Valojää.

Kuopiossa Nuorisovastaavien kurssilla Asko Aarnivirta.

Jaoksen jäsenmaksut ovat kertomusvuonna entisen suuruiset.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com