Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 12.10.2017Toimintakertomus 1983

 

Postiliiton Kouvolan osasto 124 ry:n johtoelimet ja

toimihenkilöt vuodelta 1983

Matti Ojala Puheenjohtaja,

Matti Mallat Varapuheenjohtaja,

Hannu Rantala Sihteeri,

Matti Laine Taloudenhoitaja

 

Toimikunnan muut vakinaiset jäsenet ja varajäsenet

Seppo Järvinen, Kimmo Karjalainen, Enni Lempinen, Matti Mallat, Elsa Mentula, Tuula Nerkko, Seppo Niinivaara, vararajäsenet: Leo Leskinen, Leo Savolainen, Aila Ahtiainen, Pekka Rämä, Pentti Johansson.

 

Osasto jäsenistö vuodelta 1983

31.12 tilanteen mukaan:

Postimiehiä 91,

Postinjakajia 43,

Sanomalehdenkantajia 34,

Autonkuljettajia 32,

Asentajia 8,

Siivoojia 5,

Sähkeenkantajia 1,

Eläkkeellä 37.

Jäsenistöstä naisia 100,

Jäsenistöstä miehiä 151. Yhteensä 251.

 

Kokoukset

Vuosikokous. Toimikunnan kokouksia 7.

 

Jaostotoiminta

Osastossa ovat toimineet: Autonkuljettajien jaosto, Urheilujaosto, Vapaa-ajanjaosto. Jaostojen toimintakertomukset seuraavat liitteinä.

 

Osaston edustukset

  • PL:n K-S:n piiritoimikunnassa Matti Ojala varsinaisena jäsenenä APJ:n VTY-jaostossa Matti Ojala, Matti Mallat, Leo Savolainen ja Hannu Rantala.

  • Matti Ojala Kouvolan kaupungin palolautakunnassa, Pertti Karjalainen Kouvolan kaupungin liikuntalautakunnassa, Oili Saari Iitin sosiaalilautakunnassa, Väinö Lautamatti Valkealan tuomiokun­nan lautamiehenä

 

Yhteistyö

PL:n piiriorganisaation kautta ja APJ:n sekä VTY-jaoston kautta.

 

Taloudellinen asema

Osaston taloudellinen asema on edelleen vakaa.

 

Koulutus

  • Luottamusmieskurssi Juha Haapsaari.

  • VTY:n paikalliskurssi Raimo Heikkilä (minä), Mikko Arveli.

  • Eläketurvan jatkokurssi Enni Lempinen.

  • Järjestötoiminnan suunnittelukurssi Matti Ojala,

  • Puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri koulutuspäivät: Matti Ojala, Matti Laine, Matti Mallat.

Loppulause

Kulunut toimintavuosi oli osastomme olemassaolon 68 vuosi. Vuosi on toiminnaltaan osastomme kohdalla ollut vailla mitään suurempia tapahtumia.

Tulevaa sopimuskierrosta varten osastomme esitti liitolle, liiton kyselyyn vastaten liittokohtaista sopimusta. Kaksi vuorokautinen osittainen työnseisaus, joka oli kesällä, osoitti että jäsenkuntamme on vakavissaan kun on kyse omista asioistamme virkarakenteen korjaamisesta jne. Vaikka työnseisauksen toteuttamisesta saimmekin liitolta hieman vaillinaiset ja puutteelliset ohjeet, niin oli työnseisaus osoitus siitä, että olemme edelleen yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

Toivottavaa olisi, että työrauha säilyisi niin työntekijä- kuin työnantajapuolella.

Työpaikalla meidän kaikkien tulisi taistella hyvän huumorin ja työympäristön ja hengen luomisesta työryhmiin.

Ainoastaan hyvällä työpaikkahengellä ja riittävällä huumorintajulla tulemme toimeen työpaikoillamme ja pystymme selviämään työnantajan meille asettamista vaatimuksista.

Toimikunta

LAKKO 1983

1983 elokuussa oli kaksi vuorokautta kestänyt osittainen työnseisaus. Se osoitti, että jäsenkunta oli vakavissaan, kun oli kyse esimerkiksi virkarakenteen korjaamisesta jne. Kouvola lajittelukeskuksessa työnseisaukseen osallistui 30 posti- ja automiestä. Työnseisaus oli osoitus siitä, että oltiin edelleen yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Lakko sujui ammattiosaston toimialueella rauhallisesti ja lakkovahdeilta ei tullut lakkotoimikunnalle mitään erikoista ilmoitettavaa. Konttorin postimiehet suorittivat lakon aikana kertyneen postin selvittelyn osittain ylityönä, sen sijaan autonkuljettajat suorittivat työvuoron lisäyksinä rästiin jääneet työt ilman ylitöitä. Osaston lakkotoimikunnan loppuraportissa todettiin, että budjettineuvotteluja silmälläpitäen lakon ajankohta oli oikein valittu, mutta jos aiottiin saada enemmän näkyvää aikaiseksi, niin joulujakso olisi soveliaampi ajankohta.

Eduskunta teki historiaa, sillä budjettikirjaan jo tehtyjen muutoksien lisäksi se päätti, että tulevan maaliskuun alusta perustetaan 10 ylimääräistä ja 45 tilapäistä postimiehen tointa. Postiliiton puheenjohtaja Pertti Jyrkisen mukaan eduskunta oli lisäyksiä tehdessään tiedostanut vaatimuksen postin virkarakenteen korjaamisesta oikeutetuksi.

 

Vapaa-ajan toimikunta

Vapaa-ajantoimikunnan kannalta katsottuna oli kulunut vuosi 1983 hiljainen. Toimikunnan nimissä järjestettiin kaksi tapausta koko vuoden aikana.

Ensimmäinen näistä tapauksista oli matka Helsinkiin Postiliiton I retkeilypäiville, Postiliiton Kouvolan osastosta oli paikalla 6 hengen edustajisto.

Toinen tapahtuma oli perinteinen teatteri esitys, joka oli tänä vuonna musikaali nimeltä Suutele minua Kati. Teatteri iltaa varten vapaa-ajantoimikunta varasi ennätysmäärän lippuja, jotka kaikki menivät kaupaksi. Nähtävästi jäsenistöllä on aikaisempaa suurempi halu tulla tutuiksi keskenään ja ottaa osaa järjestettyihin massatapahtumiin, toivottavasti pystymme tilanteiden mukaan järjestelemään tulevana vuonna useampia tapahtumia, joihin saamme mukaan paljon osastomme jäseniä.

Automiesjaosto

Automiesjaosto on toiminut 3 vuotta. Vuosi 1983 on kulunut hyvän yhteistyön merkeissä.

Jaoston puheenjohtajana on toiminut Leo Leskinen, sihteerinä Matti Mallat ja rahastonhoitajana Matti Laine.

Varsinaisina jäseninä toimikunnassa Matti Mallat, Erkki Vättö, Erkki Mykkänen, Jussi Sallinen, Ismo Ihonen ja Esa Rasimus.

Varajäseninä Auvo Valojää, Seppo Järvinen ja Pekka Rämä.

Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet LA-kulj Auvo Valojää, PA-kulj. Seppo Järvinen, Asentajat Ismo Ihonen.

Työsuojeluasiamiehinä LA-kulj A Koskinen, PA-kulj A Aarnivirta, Asentajat E Saari.

Varsinainen vuosikokous pidettiin Kouvolassa 25.1.-83 Asemaravintolan kabinetissa. Paikalla oli 11 jäsentä.

Toimikunta kokoontui toimikautenaan 6 kertaa.

Jaoston jäsenmäärä kuluvana toimikautena oli 46 jäsentä.

Autonkuljettajat olivat perheineen pilkkimässä 27.3.-83 Kouvolan Erämiesten majalla Tihvetjärvellä. Osanotto kisoihin oli kiitettävä.

Liikenneilta järjestettiin 26.4.-83. Luennoitsijana toimi komisario Erkki Tuohisaari.

Rantaongintakilpailut järjestettiin Kouvolan Karjalaiset ry:n majalla Käyrälammella 8.9.-83.

Tiedotustilaisuus Kymen kartanon saunakabinetissa pidettiin 9.9.-83.

Jaoston jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi erilaisille kursseille ja edustustilaisuuksiin. Valtakunnallisille neuvottelupäiville 5.-6.2.-83 Joensuussa osallistuivat Auvo Valojää, Erkki Vättö, Aimo Tylli, Seppo Järvinen, Erkki Mykkänen ja Leo Leskinen.

VTY:n järjestämille luottamusmiesten koulutuspäiville 28.3.-83 osallistuivat Leo Leskinen ja Seppo Järvinen sekä Auvo Valojää.

Postiliiton järjestämille neuvottelupäiville Heimarissa 22.-23.10.-83 osallistui M Mallat.

Keskustelu ja neuvottelutilaisuuteen Mikkelin Seurahuoneella 26.11.-83 osallistuivat Leo Leskinen, Auvo Valojää, Pekka Häkä­mies, Matti Mallat, Asko Aarnivirta ja Seppo Järvinen.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com