Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 2.3.2018Pöytäkirja vuosikokous 12.2.1983 Kymen Kartanon Mokka-kabinetti 

Läsnä 50 osastomme jäsentä ja kutsuvieraina: toimitsija Arto

SierantaMarjatta Riuttala Postiliiton Kaakkois-Suomen pa-

hoitajista ja plm. Torsti Korhonen.

Kokouksen avaus

Osaston pj. Matti Ojala avasi kokouksen.

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

2 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin valmistavan vuosikokouksen laatima esityslista seuraavin muutoksin:

 • kohdaksi 3A kokousvirkailijoiden vaali,

 • 3B liiton edustajan puheenvuoro ja

 • 3C plm Torsti Korhosen puheenvuoro.

 • uudeksi kohdaksi 13 osaston nuorisovastaavan vaali.

 

3 § A Kokousvirkailijoiden vaali

Puheenjohtajaksi Torsti Korhonen.

Sihteereiksi Jouko Isomäki ja Hannu Boholm.

Pöytäkirjantarkastajiksi Aimo Tylli ja Reijo Oksanen.

Ääntenlaskijoiksi Enni Lempinen, Leo Savolainen ja Kimmo Karjalainen.

3 § B Liiton edustajan puheenvuoro

 

3 § C Pääluottamusmies Torsti Korhosen puheenvuoro

 

 

 

4 § Ilmoitusasiat

Kuullut esitykset perustuvat 29.1 pidetyssä valmistavassa vuosikokouksessa tehtyihin päätöksiin.

5 § Toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

6 § Tilikertomuksen hyväksyminen ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Tilikertomus hyväksyttiin.

7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin.

8 § Talousarvion hyväksyminen

Hyväksyttiin.

9 § Osaston puheenjohtajan vaali

Valituksi tuli Matti Ojala.

 

 

 

10 § Toimikunnan jäsenten vaali

Valituiksi tulivat:

Matti Laine Kouvola 10, Hannu Rantala Kouvola10,

Elsa Mentula Lehdenjakajat,

Enni Lempinen Postinjakajat,

Tuula Nerkko Koria,

Mirja Häkkinen Kausala,

Matti Mallat LA-kuljettajat,

Seppo Järvinen PA-kuljettajat,

Seppo Niinivaara Inkeroinen,

Kimmo Karjalainen Kouvola 20.

Varalle: Pekka Rämä, Pentti Johansson, Leo Savolainen, Aila Ahtiainen ja Leo Leskinen.

11 § Osaston pääluottamusmiehen vaali

Valituksi tuli Pertti Karjalainen. Toimikausi on yksi vuosi.

 

 

12 § Tilintarkastajien vaali

Valituiksi tulivat Pauli Raunio ja Reijo Oksanen.

Varalle Timo Aho ja Kari Laakso.

13 § Osaston nuorisovastaavan vaali

Valituksi tuli Asko Aarnivirta.

14 § Alajaoston perustaminen

Päätettiin säilyttää ennallaan.

Automiesjaostoa johtaa Leo Leskinen,

urheilujaostoa Juha Päivärinne ja

vapaa-ajan jaostoa Leo Savolainen.

Jaostojen puhjeenjohtajat kutsuvat jaostoihinsa jäsenet.

15 § Osaston sääntömuutos

Päätettiin muuttaa osastomme säännöt viime liittokokouksen suosituksia vastaaviksi.

Postiliitto hyväksyi säännöt 22.2.1993 ja Oikeusministeriö 28.8.1984.

16 § Toimihenkilöitten palkkiot

Päätettiin säilyttää ennallaan.

17 § Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

Käytiin keskustelua kutsuvieraiden pitämien puheenvuorojen pohjalta.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kiittäen asiallisesta ja rakentavasta kokouksesta.


Toimintakertomus

1983

 

 

 

Postiliiton Kouvolan osasto 124 ry:n

 

johtoelimet ja toimihenkilöt vuodelta

1983

Matti Ojala Puheenjohtaja,

 

Matti Mallat Varapuheenjohtaja,

 

Hannu Rantala Sihteeri,

 

Matti Laine Taloudenhoitaja

 

 

 

Toimikunnan muut vakinaiset jäsenet ja varajäsenet

Seppo Järvinen, Kimmo Karjalainen, Enni Lempinen, Matti Mallat, Elsa Mentula, Tuula Nerkko, Seppo Niinivaara, vararajäsenet: Leo Leskinen, Leo Savolainen, Aila Ahtiainen, Pekka Rämä, Pentti Johansson.

 

Osasto jäsenistö vuodelta 1983

31.12 tilanteen mukaan:

Postimiehiä 91,

Postinjakajia 43,

Sanomalehdenkantajia 34,

Autonkuljettajia 32,

Asentajia 8,

Siivoojia 5,

Sähkeenkantajia 1,

Eläkkeellä 37.

Jäsenistöstä naisia 100,

Jäsenistöstä miehiä 151. Yhteensä 251.

 

Kokoukset

Vuosikokous. Toimikunnan kokouksia 7.

 

Jaostotoiminta

Osastossa ovat toimineet: Autonkuljettajien jaosto, Urheilujaosto,

Vapaa-ajanjaosto. Jaostojen toimintakertomukset seuraavat

liitteinä.

 

Osaston edustukset

 • PL:n K-S:n piiritoimikunnassa Matti Ojala varsinaisena

 • jäsenenä APJ:n VTY-jaostossa Matti Ojala, Matti Mallat,

 • Leo Savolainen ja Hannu Rantala.

 • Matti Ojala Kouvolan kaupungin palolautakunnassa,

 • Pertti Karjalainen Kouvolan kaupungin

liikuntalautakunnassa, Oili Saari Iitin

 • sosiaalilautakunnassa, Väinö Lautamatti Valkealan

tuomiokun­nan lautamiehenä

 

Yhteistyö

 

PL:n piiriorganisaation kautta ja APJ:n sekä VTY-jaoston kautta.

 

Taloudellinen asema

 

Osaston taloudellinen asema on edelleen vakaa.

 

Koulutus

 • Luottamusmieskurssi Juha Haapsaari.

 • VTY:n paikalliskurssi Raimo Heikkilä (minä), Mikko Arveli.

 • Eläketurvan jatkokurssi Enni Lempinen.

 • Järjestötoiminnan suunnittelukurssi Matti Ojala,

 • Puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri koulutuspäivät:

 • Matti Ojala, Matti Laine, Matti Mallat.

Loppulause

Kulunut toimintavuosi oli osastomme olemassaolon 68 vuosi.

Vuosi on toiminnaltaan osastomme kohdalla ollut vailla mitään

suurempia tapahtumia. Tulevaa sopimuskierrosta varten

osastomme esitti liitolle, liiton kyselyyn vastaten liittokohtaista

sopimusta. Kaksi vuorokautinen osittainen työnseisaus, joka oli

kesällä, osoitti että jäsenkuntamme on vakavissaan kun on kyse

omista asioistamme virkarakenteen korjaamisesta jne. Vaikka

työnseisauksen toteuttamisesta saimmekin liitolta hieman

vaillinaiset ja puutteelliset ohjeet, niin oli työnseisaus osoitus siitä,

että olemme edelleen yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

Toivottavaa olisi, että työrauha säilyisi niin työntekijä- kuin

työnantajapuolella.

Työpaikalla meidän kaikkien tulisi taistella hyvän huumorin ja

työympäristön ja hengen luomisesta työryhmiin.

Ainoastaan hyvällä työpaikkahengellä ja riittävällä huumorintajulla

tulemme toimeen työpaikoillamme ja pystymme selviämään

työnantajan meille asettamista vaatimuksista.

Toimikunta

LAKKO 1983

1983 elokuussa oli kaksi vuorokautta kestänyt osittainen työnseisaus. Se osoitti, että jäsenkunta oli vakavissaan, kun oli kyse esimerkiksi virkarakenteen korjaamisesta jne. Kouvola lajittelukeskuksessa työnseisaukseen osallistui 30 posti- ja automiestä. Työnseisaus oli osoitus siitä, että oltiin edelleen yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Lakko sujui ammattiosaston toimialueella rauhallisesti ja lakkovahdeilta eitullut lakkotoimikunnalle mitään erikoista ilmoitettavaa. Konttorin postimiehet suorittivat lakon aikana kertyneen postin selvittelyn osittain ylityönä, sen sijaan autonkuljettajat suorittivat työvuoron lisäyksinä rästiin jääneet työt ilman ylitöitä. Osaston lakkotoimikunnan loppuraportissa todettiin, että budjettineuvotteluja silmälläpitäen lakon ajankohta oli oikein valittu, mutta jos aiottiin saada enemmän näkyvää aikaiseksi, niin joulujakso olisi soveliaampi ajankohta. 

Eduskunta teki historiaa, sillä budjettikirjaan jotehtyjen muutoksien lisäksi se päätti, että tulevan maaliskuun alusta perustetaan 10 ylimääräistä ja 45 tilapäistä postimiehen tointa. Postiliiton puheenjohtaja Pertti Jyrkisen mukaan eduskunta oli lisäyksiä tehdessään tiedostanut vaatimuksen postin virkarakenteen korjaamisesta oikeutetuksi.


 

Vapaa-ajan toimikunta

Vapaa-ajantoimikunnan kannalta katsottuna oli kulunut

vuosi 1983 hiljainen. Toimikunnan nimissä järjestettiin

kaksi tapausta koko vuoden aikana.

Ensimmäinen näistä tapauksista oli matka Helsinkiin Postiliiton

I retkeilypäiville, Postiliiton Kouvolan osastosta oli paikalla 6

hengen edustajisto.

Toinen tapahtuma oli perinteinen teatteri esitys, joka oli tänä

vuonna musikaali nimeltä Suutele minua Kati. Teatteri iltaa

varten vapaa-ajantoimikunta varasi ennätysmäärän lippuja, jotka

kaikki menivät kaupaksi. Nähtävästi jäsenistöllä on aikaisempaa

suurempi halu tulla tutuiksi keskenään ja ottaa osaa

järjestettyihin massatapahtumiin, toivottavasti pystymme

tilanteiden mukaan järjestelemään tulevana vuonna useampia

tapahtumia, joihin saamme mukaan paljon osastomme jäseniä.

Automiesjaosto

Automiesjaosto on toiminut 3 vuotta. Vuosi 1983 on kulunut hyvän yhteistyön merkeissä. Jaoston puheenjohtajana on toiminut Leo Leskinen, sihteerinä Matti Mallat ja rahastonhoitajana Matti LaineVarsinaisina jäseninä toimikunnassa Matti Mallat, Erkki Vättö, Erkki Mykkänen, Jussi Sallinen, Ismo Ihonen ja Esa RasimusVarajäseninä Auvo Valojää, Seppo Järvinen ja Pekka Rämä.

Työhuonekuntien luottamusmiehinä ovat toimineet LA-kulj Auvo

Valojää, PA-kulj. Seppo Järvinen, Asentajat Ismo Ihonen.

Työsuojeluasiamiehinä LA-kulj A Koskinen, PA-kulj A Aarnivirta, Asentajat E Saari.


Varsinainen vuosikokous pidettiin Kouvolassa 25.1.-83

Asemaravintolan kabinetissa. Paikalla oli 11 jäsentä.

Toimikunta kokoontui toimikautenaan 6 kertaa.

Jaoston jäsenmäärä kuluvana toimikautena oli 46 jäsentä.


Autonkuljettajat olivat perheineen pilkkimässä 27.3.-83 Kouvolan

Erämiesten majalla Tihvetjärvellä. Osanotto kisoihin oli kiitettävä.


Liikenneilta järjestettiin 26.4.-83. Luennoitsijana toimi komisario

Erkki Tuohisaari.


Rantaongintakilpailut järjestettiin Kouvolan Karjalaiset ry:n majalla Käyrälammella 8.9.-83.


Tiedotustilaisuus Kymen kartanon saunakabinetissa pidettiin 9.9.-83. Jaoston jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi erilaisille kursseille ja edustustilaisuuksiin.


Valtakunnallisille neuvottelupäiville 5.-6.2.-83 Joensuussa osallistuivat Auvo Valojää, Erkki Vättö, Aimo Tylli, Seppo Järvinen, Erkki Mykkänen ja Leo Leskinen.


VTY:n järjestämille luottamusmiesten koulutuspäiville 28.3.-83

osallistuivat Leo Leskinen ja Seppo Järvinen sekä Auvo

Valojää.


Postiliiton järjestämille neuvottelupäiville Heimarissa 22.-23.10.-83 osallistui M Mallat.


Keskustelu ja neuvottelutilaisuuteen Mikkelin Seurahuoneella

26.11.-83 osallistuivat Leo Leskinen, Auvo Valojää, Pekka

Häkä­mies, Matti Mallat, Asko Aarnivirta ja Seppo Järvinen.

 


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

EDUSTAJISTO

23.11.1983 alkaen kello 18.00 Kouvolan Ulkomaankaupan ja Liiketalouden Instituutti Valtakatu 57 Kouvola.

Läsnä 72 edustajiston äänivaltaista jäsentä, Tuomo Saarinen Kansa - Yhtiöt ja toimitsija Aatos Pennanen AKT

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Seppo Kurki avasi kokouksen kello 18.00

 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin paikalla olevan 72 edustajiston äänivaltaista jäsentä.

 1. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN JA KOKOUSSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin muutoksetta.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. puheenjohtaja valittiin Seppo Kurki

 2. kaksi sihteeriä valittiin Lassi Ojanen ja Juhani Kantola

 3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa valittiin Annikki Kumpulainen ja Kerttu Rita

 4. viisi ääntenlaskijaa Juho Myyrä, Annikki Kumpulainen, Seppo Peltola, Aino Hyvönen ja Aune Koskinen

 5. julkilausumavaliokunta, viisi jäsentä Mauri Joutjärvi puheenjohtajaksi, Riku Ollikainen, Rauno Mouhu, Heimo Hannola ja Toivo Huopainen.

​​KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 84

Sihteeri Lassi Ojanen esitteli toimintasuunnitelman, mikä hyväksyttiin muutoksitta.

 1. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA VUODELLE 84

 • hallituksen esitys 2.60 mk/jäsen hyväksyttiin.

 1. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 84

 • hyväksyttiin muutoksitta.

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITTÄMÄT ASIAT

 • Kuultiin Kouvolan Linja-autohenkilökunnan ammattiosaston kirje.

Kehotettiin ammattiosastoja käyttämään ainoastaan järjestäytyneiden linja-autoliikkeiden palveluksia.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Aatos Pennanen selvitti vuoden 84 valtion budjetin pääkohtia.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Mauri Joutjärvi esitteli julkilausuman, hyväksyttiin muutoksitta.

 1. MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Aino Hyvönen selvitti APJ:n taloudellista tilannetta

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 • päättyi 20.25

23.11.83 julkilausuma

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous kiinnittää huomiota viime aikoina esillä olleisiin työmarkkinapoliittisiin kysymyksiin, jotka eräiltä osin ovat julkisuudessa saaneet sellaisia piirteitä, että ne jatkuessaan saattavat vakavasti horjuttaa palkkatyöläisten uskoa sopimus- ja neuvottelujärjestelmämme luotettavuuteen. Suomen Yrittäjäin Keskusliitto on provosoinut työntekijäin työsuhdeturvasta keskustelun, jollaista maassamme ei ole käyty vuosikymmeniin. Hämmästyttävintä asiassa on se, että johtavien työmarkkinajärjestöjen sopimat periaatteet, jotka on otettu osaksi maan hallitussopimusta, ovat edelleen toteutumatta. Edustajiston kokous odottaakin maan hallitukselta ryhdistäytymistä asiassa.

Budjettineuvotteluissa ammattiyhdistysliikkeeltä on vaadittu jälleen kerran malttia edessä olevissa työmarkkinaneuvotteluissa. Yleisen edun nimissä on vaadittu, että palkkatyöntekijäin tulisi luopua palkankorotuksista. Saman aikaisesti talousennusteet lupaavat kasvua. Ammattiyhdistysliikkeen tulee tiivistää rivinsä eikä alistua tällaisen painostuksen edessä. Pyrkimyksenä tulee olla reaaliansioiden tason turvaava keskitetty työmarkkinaratkaisu, jossa liitoille varataan riittävä mahdollisuus omien alakohtaisten erityiskysymysten järjestelyihin. Tämän lisäksi työajan lyhentämisestä tulee edetä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Työttömyys on edelleen työvoimaministerin lupauksista huolimatta säilynyt edellisten vuosien tasolla. Edustajisto toteaa, että tyhjillä vaalilupauksilla työttömyyttä ei voida maastamme poistaa.

Lainsäädäntömme heikkouksista johtuen työnantajilla on edelleenkin yksinvalta päättää työntekijöittensä ottamisesta ja erottamisesta. Päävastuu näin ollen työttömyydestä on edelleenkin työnantajilla. Edustajisto pitääkin tärkeänä, että ammattiyhdistysliikkeen oikeuksia työpaikoilla tulee lisätä niin, että työnantajan yksipuolista oikeutta päättää työvoimastaan voimakkaasti rajoitetaan.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com