Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Vuosikokous 4.2.1984 Ravintola Kymen

Kartanon Mokka-kabinetissa

Läsnä 57 osaston jäsentä ja kutsuvieraana postinjakajien valtakunnallinen luottamusmies Torsti Korhonen.

 

Kokouksen avaus

Osaston puh.joht. Matti Ojala avasi kokouksen.

 

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Esityslistan pykälät 6, 7 ja 8 käsitellään talouden hoitajan saavuttua kokoukseen.

 

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Korhonen. Sihteeriksi Jukka Nevalainen ja Hannu Rantala. Pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Vättö ja Timo Aho. Ääntenlaskijoiksi Mikko Arveli, Matti Mallat ja Pekka Rämä.

 

4 § Ilmoitusasiat

a) Osaston puh.joht. ilmoitti että Torsti Korhosen puheenvuoro postinjakajille on kokouksen päätyttyä

b) Osaston jäsen Tauno Leinonen tulee olleeksi 1.3.1984 50 vuotta liiton jäsenenä. Toimikunta on tehnyt päätöksen minkä perusteella anotaan hänelle SAK:n kultaista merkkiä.

Kuvassa vasemmalta Tauno Leinonen ja Leo Savolainen ansiomerkin luvutustilaisuudessa 14.6.1984.

 

5 § Toimintakertomuksen hyväksyminen

Sihteeri luki osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset jotka hyväksyttiin kiitosmaininnalla. Urheilujaoston toimintakertomuk­seen lisättiin osanotto Kymenlaakson hiihtoviestiin, josta sijoituksena 10. tila.


 

9 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Ojala.


 

10 § Osaston toimikunnan jäsenten vaali

10 varsinaista ja 5 varajäsentä

Toimikuntaan tulivat valituiksi varsinaiset jäsenet: Raimo Haikkilä (minä), Matti Laine, Enni Lempinen, Leo Leskinen, Matti Mallat, Tuula Nerkko, Jukka Nevalainen, Seppo Niinivaara, Hannu Rantala, Riitta Tuominen.

Varajäsenet: Mikko Arveli, Seija Kouki, Raija Koivunen, Pekka Rämä, Leo Savolainen.

 

6 § Tilikertomuksen hyväksyminen ja

tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitti tilikertomuksen vuodelta 1983

Samassa kuultiin tilintarkastajien lausunto, jossa esiteltiin vastuuvapauden myöntämistä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille. Tilikertomus hyväksyttiin.

 

7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

8 § Talousarvion hyväksyminen

Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vilkkaan keskustelun jälkeen.

 

11 § Osaston pääluottamusmiehen ja

varaluottamusmiehen vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Juha Haapsaari. Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Raimo Heikkilä (minä). Valinnat olivat yksimielisiä.

 

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Oksanen ja Pauli Raunio.

Varatilintarkastajiksi valittiin Erkki Vättö ja Timo Aho.

 

13 § Osaston nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

 

14 § Tarpeellisten alajaostojen valinta

Valittiin seuraavat jaostot:

A) Vapaa-ajan jaosto vetäjä: Mikko Arveli, Risto Filman, Leo Savolainen.

B) Urheilujaosto vetäjä Juha Päivärinne.

C) Automiesjaosto, joka valitsee vetäjän itse

 

15 § Päätetään toimihenkilöiden palkkioista

Kokous päätti toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa: Puheenjohtaja 500 mk vuosi, taloudenhoitaja 500 mk vuosi, sihteeri 500 mk vuosi, varapuheenjohtaja 30 mk kokous, jossa hän joutuu johtamaan puhetta.

 

16 § Muut esille tulevat asiat

A) Kokous päätti osaston työväenlehtisetelin tueksi 40 mk.

B) Kokous päätti asettua yksimielisesti piirin pääluottamusmiesvaaleissa Kari Kuosan taakse.

C) Kokous päätti asettaa varapääluottamusmies ehdokkaaksi Juha Haapsaaren.

D) PL:n 2. retkeilypäivät Joensuussa, tiedotus jäsenille

E) Keskusteltiin san.kantajien palkkauksesta

Osaston puheenjohtaja ilmoitti, että KVL:n ja KSNK:n osastot järjestävät tilaisuuden sanomalehdenkantajille helmi-maaliskuussa, jossa selvitellään asioita tarkemmin.

 

17 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com