Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 2.3.2018Kouvolan osaston vuosikokous

4.2.1984 Ravintola Kymen

Kartanon Mokka-kabinetissa

 

Läsnä 57 osaston jäsentä ja kutsuvieraana postinjakajien valtakunnallinen luottamusmies Torsti Korhonen.

 

Kokouksen avaus

Osaston puh.joht. Matti Ojala avasi kokouksen.

 

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Esityslistan pykälät 6, 7 ja 8 käsitellään talouden hoitajan saavuttua kokoukseen.

 

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Korhonen. Sihteeriksi Jukka Nevalainen ja Hannu Rantala. Pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Vättö ja Timo Aho. Ääntenlaskijoiksi Mikko Arveli, Matti Mallat ja Pekka Rämä.

 

4 § Ilmoitusasiat

a) Osaston puh.joht. ilmoitti että Torsti Korhosen puheenvuoro postinjakajille on kokouksen päätyttyä

b) Osaston jäsen Tauno Leinonen tulee olleeksi 1.3.1984 50 vuotta liiton jäsenenä. Toimikunta on tehnyt päätöksen minkä perusteella anotaan hänelle SAK:n kultaista merkkiä.

Kuvassa vasemmalta Tauno Leinonen ja Leo Savolainen ansiomerkin luvutustilaisuudessa 14.6.1984.

 

5 § Toimintakertomuksen hyväksyminen

Sihteeri luki osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset jotka hyväksyttiin kiitosmaininnalla. Urheilujaoston toimintakertomuk­seen lisättiin osanotto Kymenlaakson hiihtoviestiin, josta sijoituksena 10. tila.


 

9 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Ojala.


 

10 § Osaston toimikunnan jäsenten vaali

10 varsinaista ja 5 varajäsentä

Toimikuntaan tulivat valituiksi varsinaiset jäsenet: Raimo Haikkilä (minä), Matti Laine, Enni Lempinen, Leo Leskinen, Matti Mallat, Tuula Nerkko, Jukka Nevalainen, Seppo Niinivaara, Hannu Rantala, Riitta Tuominen.

Varajäsenet: Mikko Arveli, Seija Kouki, Raija Koivunen, Pekka Rämä, Leo Savolainen.

 

6 § Tilikertomuksen hyväksyminen ja  tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitti tilikertomuksen vuodelta 1983

Samassa kuultiin tilintarkastajien lausunto, jossa esiteltiin vastuuvapauden myöntämistä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille. Tilikertomus hyväksyttiin.

 

7 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

8 § Talousarvion hyväksyminen

Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vilkkaan keskustelun jälkeen.

 

11 § Osaston pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen

vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Juha Haapsaari. Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Raimo Heikkilä (minä). Valinnat olivat yksimielisiä.

 

12 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Oksanen ja Pauli Raunio.

Varatilintarkastajiksi valittiin Erkki Vättö ja Timo Aho.

 

13 § Osaston nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

 

14 § Tarpeellisten alajaostojen valinta

Valittiin seuraavat jaostot:

A) Vapaa-ajan jaosto vetäjä: Mikko Arveli, Risto Filman, Leo Savolainen.

B) Urheilujaosto vetäjä Juha Päivärinne.

C) Automiesjaosto, joka valitsee vetäjän itse

 

15 § Päätetään toimihenkilöiden palkkioista

Kokous päätti toimihenkilöiden palkkioista seuraavaa: Puheenjohtaja 500 mk vuosi, taloudenhoitaja 500 mk vuosi, sihteeri 500 mk vuosi, varapuheenjohtaja 30 mk kokous, jossa hän joutuu johtamaan puhetta.

 

16 § Muut esille tulevat asiat

A) Kokous päätti osaston työväenlehtisetelin tueksi 40 mk.

B) Kokous päätti asettua yksimielisesti piirin pääluottamusmiesvaaleissa Kari Kuosan taakse.

C) Kokous päätti asettaa varapääluottamusmies ehdokkaaksi Juha Haapsaaren.

D) PL:n 2. retkeilypäivät Joensuussa, tiedotus jäsenille

E) Keskusteltiin san.kantajien palkkauksesta

Osaston puheenjohtaja ilmoitti, että KVL:n ja KSNK:n osastot järjestävät tilaisuuden sanomalehdenkantajille helmi-maaliskuussa, jossa selvitellään asioita tarkemmin.

 

17 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

 


SAK:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 1974-1984

 

1974 26 jäsenyhdistystä 5895 jäsentä

1975 28 jäsenyhdistystä 6210 jäsentä

1976 31 jäsenyhdistystä 7413 jäsentä

1977 34 jäsenyhdistystä 9245 jäsentä

1978 35 jäsenyhdistystä 10238 jäsentä

1979 36 jäsenyhdistystä 10389 jäsentä

1980 36 jäsenyhdistystä 10490 jäsentä

1981 37 jäsenyhdistystä 10581 jäsentä

1982 36 jäsenyhdistystä 10274 jäsentä

1983 36 jäsenyhdistystä 10620 jäsentä

1984 37 jäsenyhdistystä 11621 jäsentä


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1984

Yleistä

Vuosi 1984 on paikallisjärjestömme toiminnassa järjestöllisen toiminnan vahvistamisen ja koulutustoiminnan kehittämisen vuosi. Paikallisjärjestön koulutustoiminnan tavoitteeksi asetetaan ay-koulun perustaminen ja lyhyt kurssitoiminnan jatkaminen.

Vuosi 84 on kunnallisvaalivuosi, vaikka paikallisjärjestöllä ei ole oikeutta asettaa omia ehdokkaita kunnallisvaaleissa niin kunnallisvaaleilla on erittäin merkittävä vaikutus järjestön toiminnan kannalta. Paikallisjärjestön tehtäviin kuuluu vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon ja päättäjiin. Tämän tehtävän johdosta paikallisjärjestö ottaa kantaa niiden ehdokkaiden ja puolueiden puolesta mitkä ajavat esittämiämme asioita ja toimivat samansuuntaisin periaattein kuin järjestäytynyt ammattiyhdistysliike. SAK:laiselle ammattiyhdistysliikkeelle on erittäin tärkeää vasemmiston määrävähemmistön saavuttaminen Kouvolassa.

Tärkeimpänä tavoitteenamme tulee olemaan edelleenkin työllisyyden turvaaminen jäsenistöllemme huolestuttava kehitys olisi saatava pysähtymään ja työllisyys uuteen nousuun. Paikallisjärjestön hallitus seuraa työllisyystilannetta Kouvolassa ja puuttuu tarvittaessa tilanteeseen.

 

KOHDE/TAVOITE

TOIMENPITEET

AJANKOHTA/PAIKKA

2. KOKOUSTOIMINTA

 

 

2.1 Edustajiston kokoukset

Edustajisto tulee toimintavuonna kokoontumaan sääntömääräisiin syys- ja kevätkokouksiin.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja kokouksille jätetyt aloitteet.

Kokouskutsu sääntöjen määräämänä ajankohtana. Asiakirjojen valmistus ja postitus osastoille ja edustajiston jäsenille. Hallitus varaa kokouspaikat ja huolehtii käytännön järjestelyistä.

Kevätkokous maalis-huhtikuussa.

Syyskokous loka-marraskuussa.

2.2 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Painopiste on johtaa paikallisjärjestön käytännön toimintaa, toimia yhdyssiteenä jäsenosastojen välillä.

SAK:n piirimiestä ja ammattiliittojen toimitsijoita tullaan käyttämään alustajina erityiskysymyksissä. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Jaoston puheenjohtaja kutsuu jaoston kokoukset koolle. Hallitus nimeää jaostot ja jaostojen koolle kutsujat.

Vähintään kerran kuukaudessa/tai tarvittaessa. Kokouspaikkana järjestön toimisto.

2.3 Jaostojen kokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan oman erityisalansa tehtäviä hallitukselle.

 

Tarvittaessa APJ:n toimistolla.

2.4 Ammattiosastojen toimihenkilökokoukset

Kokoontuvat tarvittaessa.

Ammatillisen paikallisjärjestön puheenjohtaja kutsuu koolle ja valmistelee kokoukset.

Paikka ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

 

 

 

3. TALOUSASIAT

 

 

3.1 Jäsenmaksut

Järjestömme tulot koostuvat pääsääntöisesti jäsenmaksutuloista.

Edustajiston syyskokous vuonna 83 tekee päätöksen jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 84.

Jäsenmaksut kannetaan edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti.

3.2 Varainhankinta

Myynti ja mainostulot.

Materiaalin myyntiä ja ilmoituksien kerääminen julkaisuihimme.

Vuonna 84 aina tarvittaessa.

 

 

 

4.VALISTUSTOIMINTA

 

 

4.1 Valistusjaosto tulee järjestämään kaksi kurssia vuonna 84.

Keväällä tiedotustoiminnan kurssi ammattiosastojen tiedottajille.

Syksyllä ammattiosastojen toimihenkilökurssin osastojen toimihenkilöille.

Suunnitellaan kurssit, varataan kurssipaikat ja kutsutaan alustajat.

Kurssit järjestetään Kouvolassa.

4.2. ay-koulu

Keväällä koulutetaan opettajat

Koulu käynnistyy syyskuussa 84

Opettajat koulutetaan Pohjolan Opistolla.

Suunnitellaan koulu yhdessä TSL:n opintojärjestön kanssa.

Markkinoidaan koulu osastoihin ja valitsemme oppilaat

Syksy 84 alkaen toistaiseksi kartoitetaan paikka koulun toiminnalle.

 

 

 

5.TIEDOTUSTOIMINTA

 

 

5.1 Sisäinen tiedotustoiminta

Tiedotuskirjeet perusjärjestöille kerran kuukaudessa, lisäksi erityistapahtumista ja toiminnoista tullaan tiedottamaan jäsenistölle työpaikkojen ilmoitustauluille jaettavilla lentolehtisillä.

Tiedotussihteeri valmistelee ja postittaa tiedotuskirjeet.

Lentolehtiset valmistaa tiedotusjaosto aina tarvittaessa.

Tiedotuskirjeet joka kuukausi.

Lentolehtiset tarvittaessa.

5.2 Ulkoinen tiedotustoiminta

Tiedotusjaosto tulee julkaisemaan Kymenlaakso lehteä 4 numeroa vuonna 84.

Lisäksi annamme haastatteluja ja artikkeleita eri lehdille.

Julkaisemme maksullisia ilmoituksia lehdistössä.

Julkaisemme vuosikirjan.

Pyydetään ja kirjoitetaan artikkelit, kerätään ilmoitukset ja mainokset.

Sovitaan painatus ja jakelu.

Tiedotustilaisuudet valmistelevat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

 

Kerätään mainokset ja asiatiedot kirjaan.

1984

 

 

1984

 

 

1984

 

 

 

6. JUHLATOIMINTA

 

 

6.1 Vappujuhlat

Pyrimme järjestämään yhdessä molempien työväenpuolueiden kunnallisjärjestöjen kanssa yhteiset vappujuhlat Kouvolassa.

Perustetaan yhteinen vappujuhlatoimikunta, varataan paikka ja ohjelman suorittajat.

Neuvottelut helmi-maaliskuulla. Vappujuhlat keskuspuistossa.

6.2 Rauhanmarssi

Ammatillinen paikallisjärjestö osallistuu marssitoimikunnan työskentelyyn ja marssin järjestämiseen.

Nimetään edustaja rauhanmarssitoimikuntaan.

Syys- lokakuussa 84.

 

 

 

7. VAPAA-AIKATOIMINTA

 

 

7.1 Pilkkikilpailut

Vapaa-aikajaosto järjestää jäsenosastojen väliset pilkkikilpailut.

Varataan paikka, hankitaan palkinnot, vastataan kisojen järjestelyistä ja toimitsijan tehtävistä.

Maaliskuu 84

7.2 Yleisurheilukilpailut

Vapaa-aikajaosto järjestää yhdessä TUL:n urheiluseurojen kanssa, jäsenistölleen yleisurheilukilpailut.

Vapaa-aikajaosto suunnittelee ja antaa käytännön toteutuksen TUL:n seuroille.

Syyskuu 84

 


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com