Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Postiliiton Kouvolan osaston vuosikokouksen pöytäkirja

 

Aika: 09.02.1985.

Paikka: Ravintola Kymen Kartano Mokka- ja Kievari kabinetit.

Läsnä: 52 osaston jäsentä ja kutsuvieraina postinjakajien valtakunnallinen pääluottamusmies Torsti Korhonen, pääluottamusmies Matti Lindegren ja autonkuljettajien valtakunnallinen pääluottamusmies Veikko Antosalo.

Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Matti Ojala avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

1 § Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen esityslista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Esityslistan 18 § siirrettiin käsiteltäväksi 10 § yhteydessä osaston muiden talousarvioon liittyvien asioiden kanssa.

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Korhonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Nevalainen ja Hannu Rantala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laakso ja Pentti Johansson.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Arveli, Ari Kuitunen ja Juha Päivärinne.

4 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

5 § Osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset

Sihteeri luki osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset, toimintakertomukset hyväksyttiin ilman muutoksia.

6 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1984, joka hyväksyttiin. Samassa yhteydessä kuultiin tilintarkastajien lausunto osaston tileistä.

7 § Tili- ja vastuuvapaus

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden osaston toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

8 § Osaston toimihenkilöiden palkkiot

Kokous päätti pitää toimihenkilöiden palkkiot edellisen vuoden tasolla.

9 § Osaston talousarvio vuodelle 1985

Osaston talousarvio vuodelle 1985 hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Automiesjaokselle ja toimikunnalle budjetoidut varat yhdistettiin, niin että kaikki nämä rahat ovat toimikunnan nimen kohdalla. Toimikunta käsitteli kokouksissaan kaikki automiesjaoksen menot, jotka ylittävät 500.- markkaa ja antaa tapauskohtaisesti valtuudet rahankäyttöön.

10 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Ojala.

11 § Osaston toimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 10 varsinaista- ja 5 varajäsentä

Osaston toimikuntaan tulivat valituiksi seuraavat jäsenet:

Heikkilä Raimo, Karjalainen Pertti, Koivunen Raija, Laine Matti, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Nevalainen Jukka, Niinivaara Seppo, Rantala Hannu, Vättö Erkki. Varalla: Ahtiainen Aila, Arveli Mikko, Rasimus Esa, Saari Oili, Savolainen Leo.

12 § Osaston sisällä toimivien eri jaostojen ja jaostojen vetäjien valinta

Perustettiin seuraavat jaostot ja valittiin jaostoille vetäjät:

1) Automiesjaosto, vetäjänä Vättö Erkki.

2) Urheilujaosto, vetäjänä Päivärinne Juha.

3) Vapaa-ajan jaosto, vetäjinä Arveli Mikko ja Haapsaari Juha.

13 § Osaston liittokokousedustajien vaali ja henkilökohtaisten varaedustajien vaali

Osaston liittokokousedustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat ovat seuraavat:

Karjalainen Pertti, Ojala Matti, Savolainen Leo, Valojää Auvo. Varalla: Heikkilä Raimo (minä), Nevalainen Jukka, Ahtiainen Aila, Haapsaari Juha.

15 § KAP:n edustajien vaali

KAP:n edustajiksi osastosta valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinaiset edustajat: Laakso Kari, Mallat Matti, Marttila Risto, Järvinen Seppo. Varalle: Ojala Matti, Rantala Hannu, Savolainen Leo.

16 § Osaston nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Heikkilä Raimo (minä).

17 § Muut esille tulevat asiat

1) Valittiin osaston 70-vuotisjuhlatoimikunta, jonka tehtävänä on toimia järjestävänä elimenä osaston 70-vuotisjuhlien järjestelyjen suhteen. Toimikunta tuo erilaiset ehdotuksensa osaston toimikunnan päätettäväksi. Juhlatoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Savolainen Leo, Haapsaari Juha, Heikkilä Raimo, Koivunen Raija.

Rantala Hannu toimii kokoonkutsujana.

2) Valtakunnallisten luottamusmiesten puheenvuorot

Kuultiin luottamusmiesten puheenvuorot, jotka käsittelivät kevään palkkaratkaisua ja muita ajankohtaisia liiton asioita.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen kaikkia hyvin aktiivisesta osallistumisesta kokouksessa esillä olleisiin asioihin ja niiden asialliseen hoitamiseen. Kello 17.10.

©2017 Raimo Heikkilä - suntuubi.com