Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 2.3.2018Kouvolan osaston vuosikokouksen pöytäkirja

 

Aika: 09.02.1985.

Paikka: Ravintola Kymen Kartano Mokka- ja Kievari kabinetit.

Läsnä: 52 osaston jäsentä ja kutsuvieraina postinjakajien valtakunnallinen pääluottamusmies Torsti Korhonen, pääluottamusmies Matti Lindegren ja autonkuljettajien valtakunnallinen pääluottamusmies Veikko Antosalo.

Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Matti Ojala avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

1 § Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen esityslista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

Esityslistan 18 § siirrettiin käsiteltäväksi 10 § yhteydessä osaston muiden talousarvioon liittyvien asioiden kanssa.

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Korhonen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Nevalainen ja Hannu Rantala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laakso ja Pentti Johansson.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Arveli, Ari Kuitunen ja Juha Päivärinne.

4 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

5 § Osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset

Sihteeri luki osaston ja eri jaostojen toimintakertomukset, toimintakertomukset hyväksyttiin ilman muutoksia.

6 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 1984, joka hyväksyttiin. Samassa yhteydessä kuultiin tilintarkastajien lausunto osaston tileistä.

7 § Tili- ja vastuuvapaus

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden osaston toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

8 § Osaston toimihenkilöiden palkkiot

Kokous päätti pitää toimihenkilöiden palkkiot edellisen vuoden tasolla.

9 § Osaston talousarvio vuodelle 1985

Osaston talousarvio vuodelle 1985 hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Automiesjaokselle ja toimikunnalle budjetoidut varat yhdistettiin, niin että kaikki nämä rahat ovat toimikunnan nimen kohdalla. Toimikunta käsitteli kokouksissaan kaikki automiesjaoksen menot, jotka ylittävät 500.- markkaa ja antaa tapauskohtaisesti valtuudet rahankäyttöön.

10 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Ojala.

11 § Osaston toimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 10 varsinaista- ja 5 varajäsentä

Osaston toimikuntaan tulivat valituiksi seuraavat jäsenet:

Heikkilä Raimo, Karjalainen Pertti, Koivunen Raija, Laine Matti, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Nevalainen Jukka, Niinivaara Seppo, Rantala Hannu, Vättö Erkki. Varalla: Ahtiainen Aila, Arveli Mikko, Rasimus Esa, Saari Oili, Savolainen Leo.

12 § Osaston sisällä toimivien eri jaostojen ja jaostojen vetäjien valinta

Perustettiin seuraavat jaostot ja valittiin jaostoille vetäjät:

1) Automiesjaosto, vetäjänä Vättö Erkki.

2) Urheilujaosto, vetäjänä Päivärinne Juha.

3) Vapaa-ajan jaosto, vetäjinä Arveli Mikko ja Haapsaari Juha.

13 § Osaston liittokokousedustajien vaali ja henkilökohtaisten varaedustajien vaali

Osaston liittokokousedustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat ovat seuraavat:

Karjalainen Pertti, Ojala Matti, Savolainen Leo, Valojää Auvo. Varalla: Heikkilä Raimo (minä), Nevalainen Jukka, Ahtiainen Aila, Haapsaari Juha.

15 § KAP:n edustajien vaali

KAP:n edustajiksi osastosta valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinaiset edustajat: Laakso Kari, Mallat Matti, Marttila Risto, Järvinen Seppo. Varalle: Ojala Matti, Rantala Hannu, Savolainen Leo.

16 § Osaston nuorisovastaavan vaali

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Heikkilä Raimo (minä).

17 § Muut esille tulevat asiat

1) Valittiin osaston 70-vuotisjuhlatoimikunta, jonka tehtävänä on toimia järjestävänä elimenä osaston 70-vuotisjuhlien järjestelyjen suhteen. Toimikunta tuo erilaiset ehdotuksensa osaston toimikunnan päätettäväksi. Juhlatoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Savolainen Leo, Haapsaari Juha, Heikkilä Raimo, Koivunen Raija.

Rantala Hannu toimii kokoonkutsujana.

2) Valtakunnallisten luottamusmiesten puheenvuorot

Kuultiin luottamusmiesten puheenvuorot, jotka käsittelivät kevään palkkaratkaisua ja muita ajankohtaisia liiton asioita.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen kaikkia hyvin aktiivisesta osallistumisesta kokouksessa esillä olleisiin asioihin ja niiden asialliseen hoitamiseen. Kello 17.10.Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

 

Aika 6.3.1985 klo 18.00

Paikka Kouvolan liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutti

Läsnä 90 yhdistyksen jäsentä

SAK:n edustajana paikalla oli piirisihteeri Kai Ritala

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Seppo Kurki avasi kokouksen.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Lassi Ojanen suoritti nimenhuudon ja todettiin, 90 osastojen edustajaa oli paikalla.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

  1. Todettiin, että sääntöjen mukaan kokouksessa puhetta johtaa paikallisjärjestön puheenjohtaja Seppo Kurki, paitsi kohtien 7-8 ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Tuomo Makkonen.

  2. Valittiin kaksi sihteeriä

Lassi Ojanen ja Esko Kupias

​              Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa

  c. Juha Myyrä ja Seija Appellgren

Valittiin viisi ääntenlaskijaa

Erkki Kaarakainen, Erkki Hult, Hilkka Paju, Keijo Tanska ja Marjatta Riuttala

Valittiin viisijäseniseen vaalivaliokuntaan:

Pekka Lindeman, Esa Etolin, Aulis Aunela, Mauri Onttonen ja Marita Aunela

Valittiin viisijäseniseen julkilausumatoimikuntaa:

Juha Koivula, Erkki Kaarakainen, Kerttu Rita, Anja Kahila ja Matti Lautala.

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1984

Toimintakertomus käytiin läpi otsikoittain.

Muuten toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti, mutta tiedotustoiminnan kohdalla edustaja Kemppi huomautti, että Kymenlaaksolehti ei tullut Valkealaan.

Puheenjohtaja Kurki totesi, että vastaisuudessa tulee ottaa myös Valkealalaiset huomioon.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1984 TILEISTÄ

Tuomo Makkonen siirtyy puheenjohtajaksi kohtien 7-8 ajaksi.

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 1984 tileistä sekä esitteli hallituksen esityksen ylijäämän käytöstä. 6000 mk Naisjaoston käyttöön ja 10000 mk 40-vuotisjuhlaa varten ja loppuosa 1713,70 mk pääomaan.

Asiat hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TOIMIHENKILÖILLE VUODEN 1984 TILEISTÄ

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus asianomaisille vuoden 1984 tileistä.

 1. VALITAAN PAIKALLLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1985

Valittiin Kouvolan ammatillisen paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 1985 Lassi Ojanen.

Uusi puheenjohtaja kiitti osoitetusta luottamuksesta ja totesi, että tänään on helpompi ottaa tehtävä vastaan kuin edeltäjän kaksi vuotta sitten ja nyt on hyvältä perustukselta hyvä lähteä kehittämään toimintaa. Tiedottamiseen osastoihin todettiin olevan syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seppo Kurki kiitti ajasta jonka oli saanut viettää APJ:n ja yleensäkin ay-liikkeen toiminnassa mukana.

KAHVITAUKO

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI 1985-1986

Valittiin kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varamiehet vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavasti:

hallituksen jäsen varajäsen

Jaakko Hämäläinen Kaija Kainulainen

Kerttu Rita Erkki Paananen

Irmeli Lehtoluoma Ritva Hartikainen

Raimo Kämäräinen Kari Lainisto

Juha Koivula Eino Jaatinen

Teppo Kemppi Kari Hirsi

Aino Hyvönen Seija Appellgren

Esko Kupias Juha Haapsaari

Mauri Joutjärvi Seppo Kola

Martti Sorsa Jaakko Pesu

Osmo Sallinen Aino Keskinen

Pekka Pakkanen Jaakko Torikka

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1985

Valittiin tilintarkastajiksi vuodeksi 1985

Markku Mikkola ja Pertti Suova

Edellisten varamiehiksi valittiin

Timo Räkköläinen ja Kalle Karttunen

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Kai Ritala kiitti Seppo Kurkea SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen hyväksi tekemästä työstä ja totesi, että Kouvolan APJ:llä on nyt hyvä suunta.

Ritala toivotti myös Ojaselle onnea puheenjohtajan tehtävien hoidossa.

Tilannekatsauksessaan Ritala toi julki että,

 • jäsenkunnan taholta odotetaan tällä hetkellä ay-liikkeeltä vaikuttamista

 • nyt valittu paikallisjärjestön hallitus haasteen edessä ja on muistettava, että toiminta APJ:ssä on aina yhteistoimintaa

 • sopimuskierrokset alkamassa. Osalla järjestöistä Pekkas-sopimus voimassa

 • kovia haasteita näkyvissä ja toivon mukaan silloin löytyy yhteishenkeä

 • olisi luotava myös työväen poliittisten järjestöjen toimintaedellytyksiä

 • Englannissa Thatcherismi on osoittanut käytännössä, että vaikeita aikoja tulossa

 • Ritala loi katsauksen KYLAKS 2 ohjelman valmistumisen vaiheisiin ja selvitti kalvojen avulla Kymen Läänin tilannetta teollisuuden osalta

 • todettiin, että tilanne Kymen Läänissä sellainen, että ay-liikkeenkin on paneuduttava asiaan

 • poismuutto etenkin nuorten keskuudessa hälyttävää

 • läänin veroäyrikertymän kasvu maan hitain

 • läänin neuvottelukunnan tavoitteita:

 • yritysten työpaikkojen säilyttäminen

 • julkisten palvelujen kehittäminen

 • Kymen läänin asioista tiedottaminen

Puheenjohtaja Kurki kiitti selvityksestä

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Julkilausuma hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnan esittämässä muodossa.

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Kohta peruuntui

 1. MAHDOLLISET MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

  1. Esiteltiin Toivotaan toivotaan –keräys reumatyön hyväksi

  2. Tiedotettiin, että hallituksen järjestäytymiskokous alkaa välittömästi tupakkatauon jälkeen tämän kokouksen päätyttyä.

 2. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seppo Kurki kiitti asioiden käsittelystä ja totesi, että vaikka joku aina lopettaakin toimintansa niin ay-toiminta ei lopu siihen, toivotti menestystä Kouvolan APJ:lle toiminnassaan ja päätti kokouksen klo 21.30.

 

VAKUUDEKSI:

 

Seppo Kurki ja Tuomo Makkonen

puheenjohtajat

Lassi Ojanen ja Esko Kupias

sihteerit

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Juho Myyrä ja Seija Appellgren

pöytäkirjantarkastajat


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Aika: 24.11.1985 klo 17.00

Paikka: Kymen Kartanon ravintola Valtakatu 11 Kouvola

Läsnä: 92 edustajistojäsentä

APJ:n hallitus

SAK:n edustajana piirisihteeri Kai Ritala

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen ja kävi läpi yleisiä näkymiä paikkakunnan ammattiyhdistysliikkeessä.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että sääntöjenmukaisen ilmoittautumisen kokoukseen ilmoittautumiskortilla oli tehnyt 92 edustajaa.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hyväksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 1. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN JA KOKOUSSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti laaditut kokoussäännöt ja työjärjestys sellaisenaan.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

  1. Puheenjohtaja

Todettiin, että sääntöjen mukaan puhetta johtavat paikallisjärjestön puheenjohtajat

  1. Kaksi sihteeriä

Valittiin: Martti Sorsa ja Esko Kupias

  1. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin: Erkki Kaarakainen ja Jorma Suomalainen

varamiehet: Mauri Joutjärvi ja Jaakko Hämäläinen

  1. Viisi ääntenlaskijaa

Valittiin: Yrjö Backman, Maija-Liisa Peltola, Inni Lepola, Ilkka Keskimäki ja Osmo Saarenpää

  1. Viisijäseninen vaali- ja julkilausumatoimikunta

Valittiin: Juha Koivula, Mauri Onttonen, Teppo Kemppi, Laila Boholm ja Osmo Saarenpää

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1986

Kupias esitteli toimintasuunnitelman (liite)

Laadittu toimintasuunnitelma vuodelle 1986 hyväksyttiin sellaisenaan.

 1. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA VUODELLE 1986

Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksu ennallaan 2 mk 80 p/jäsen.

 1. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 1986

Kupias esitteli talousarvion vuodelle 1986 (liite)

Laadittu talousarvio -86 hyväksyttiin sellaisenaan

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Koska esityksiä ei ollut kohta peruuntui.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Piirisihteeri Kai Ritala selvitti seuraavia asioita:

 • Lääninyhteistyön tuloksia

Neuvottelukunta koonnut alustavasta tavoitesuunnitelmasta v. 1985-1995 lausunnot Ammatillisilta Paikallisjärjestöiltä läänin alueelta ja tehnyt niistä julkaisun

 • Kymen lääni ollut lääninyhteistyökokeilussa mukana alusta alkaen

 • Lääni on otettu mukaan myös Lääninvaltuustokokeiluun.

 • Ritala käsitteli paikallisjärjestöjen roolia paikallisessa edunvalvontatyössä

 • Puheenjohtaja Ojanen kiitti Ritalaa katsauksesta ajankohtaisiin asioihin.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Koivula esitteli valiokunnan julkilausumaesityksen (liite)

Julkilausumaesitys hyväksyttiin sellaisenaan, mutta painotettaviin asioihin lisättiin luettelossa olleiden lisäksi osa-aikatyöläisten ongelmien hoito.

 1. MAHDOLLISET MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Merkittiin kokouksen tietoon saatetuksi ilmoitusasiana, että SAK:n päivystystä ei ole 28.11.-30.12. välisenä aikana.

Kunniapuheenjohtaja Henttu käytti puheenvuoron muistellen paikallista ay-toimintaa vuosien varrelta ja kehotti ottamaan APJ:n koon mukaisen roolin Kouvolan kunnalliselämästä. Saatiin myös ohjeita historiikin tekoon 50-vuotisjuhlia varten.

Ojanen kiitti ohjeista

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Ojanen kiitti asiallisesta asioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi: puheenjohtaja Lassi Ojanen

sihteert iMartti Sorsa ja Esko Kupias

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Erkki Kaarakainen ja Jorma Suomalainen

pöytäkirjantarkastajat


 

 

EDUSTAJAKOKOUS

Julkilausuma 06.03.1985

 

SAK:n Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. paheksuu niitä yhteiskunnan toimintojen yksityistämispyrkimyksiä, joilla hyökätään hyvinvointiyhteiskunnan perusturvallisuutta vastaan. Näitä yksityistämistavoitteita ei tue vain yksityiset voitontavoitteet vaan konservatiivinen ideologia, jonka tavoitteena on hyvinvointivaltion hajottaminen.

Yhteiskunnan omin suorittein luotu ja annettu palvelu takaa mielestämme parhaan ja tasapuolisen palvelutason jäsenilleen. Näiden toimintojen siirtäminen kaupallisille, liiketaloudellisilla periaatteilla toimiville yksiköille ei voi olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Yhteiskunnan etu vaatii demokraattista päätöksentekoa ja tasapuolista kohtelua kaikkia sen jäseniä kohtaan. Yhteiskunnan antamat peruspalvelusuoritteet eivät saa olla vastaanottajan varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippuvaisia, vaan niiden tulee olla kaikkien saatavilla kohtuullisin ehdoin.

SAK:n Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. ei aio vaieten sivusta seurata kuinka monia vuosia jatkunut hyvinvoinnin rakentaminen alueellamme romutetaan ja yhteiskunnan perustehtävät annetaan bisnesperiaatteella hoidettavaksi.


 

 

EDUSTAJISTON KOKOUS 24.11.1985

JULKILAUSUMA

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry:n täyttäessä 40 vuotta, edustajakokous toivoo, että jäsenjärjestöt tekevät yhteistoimintajärjestöstään vieläkin paremman kuin mitä se tänä päivänä on. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenten on entistä aktiivisemmin paneuduttava niin järjestöllisiin pullonkauloihin kuin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, jotta työ paremman elintason ja elämänlaadun saavuttamiseksi onnistuu.

Kevään 1986 tuloratkaisua solmittaessa järjestö antaa kaiken tukensa SAK:n vaatimuksille laaja-alaisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Erityinen huomio on kiinnitettävä kiinteä- ja matalapalkka-alojen ansiokehitystakuujärjestelmään. Työttömyyden hoito yleensä ja työttömyysajan toimeentulo erikoisesti tulee olla sovittavien asioiden joukossa siten, että vastuunkantajat ja laskunmaksajat löytyvät tasapuolisesti koko yhteiskunnan eri alueilta.


© Raimo Heikkilä

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com