Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Pöytäkirja Postiliiton Kouvolan osasto 124 r.y:n vuosikokous

Aika: 08.02.1986 kello 15.10-16.30.

Paikka: Ravintola Green Apple Kouvola.

Läsnä: 60 osaston jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Matti Ojala avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkämies.

3.2 kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

3.3 kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Leskinen ja Seppo Järvinen.

3.4 kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Niemi, Esa Savolainen ja Leo Savolainen.

4 § Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiana kuultiin seuraavaa: Vty:n järjestö- ja kokoustoiminnan kurssi järjestetään viikonloippukurssina 26-27.04.1986 paikkana Hotelli Walkeala.

6 § Toimintakertomukset vuodelta 1985

Toimintakertomukset vuodelta 1985 hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

  • Osaston toimintakertomukseen lisäyksenä seuraavaa: Postiliiton liittokokousedustajina Kouvolan osastosta Matti Ojala, Pertti Karjalainen, Leo Savolainen ja Auvo Valojää.

  • Osaston edustajina KAP:ssa Kari Laakso, Risto Marttila, Seppo Järvinen ja Matti Mallat.

  • Urheilujaoksen toimintakertomukseen tulevilta vuosilta toivottiin tuloksia eri lajeista joihin osallistutaan.

7 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

9 § Toimihenkilöiden palkkiot

Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 1986 ovat seuraavat: puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 500.- markkaa vuodelta ja varapuheenjohtaja 30.- markkaa jokaisesta johtamastaan kokouksesta. Palkkiot hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Talousarvio vuodelle 1986

Osaston talousarvio vuodelle 1986 hyväksyttiin ilman lisäyksiä tai poistoja yksimielisesti.

11 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Juha

Haapsaari.

Äänestyksen tulos: Annettuja ääniä 59 kpl, Juha Haapsaari 37 kpl, Raimo Heikkilä 20 kpl, Tyhjiä 2 kpl

12 § Toimikunnan jäsenten vaali

Toimikuntaan tulivat valituiksi vuodelle 1986 seuraavat osaston jäsenet: Varsinainen jäsen Ahtiainen Aila, Koivunen Raija, Laine Matti, Mallat Matti, Nerkko Tuula, Niemi Kimmo, Nieminen Pirjo, Rantala Hannu, Savolainen Leo.

Varajäsen Niinivaara Seppo, Rämä Pekka

13 § Tarpeelliset alajaostot

Automiesjaos puheenjohtaja Seppo Järvinen,

Urheilujaos vetäjänä Markku Matilainen,

Vapaa-ajanjaos vetäjänä Raimo Heikkilä,

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä.

14 § Tilintarkastajien vaali

Osaston tilintarkastajiksi valittiin: Matti Ojala ja Pauli Raunio, varatilintarkastajiksi valittiin: Seppo Järvinen ja Markku Erolainen.

15 § Osaston pääluottamusmiehen vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

16 § Osaston varapääluottamusmiehen vaali

Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin äänestyksen jälkeen Kimmo Niemi.

Äänestyksen tulos: Annettuja ääniä 60 kpl, Kimmo Niemi 39 kpl, Esko Huopainen 20 kpl, Tyhjiä 1 kpl

17 § Muut esille tulevat asiat

1. Seppo Järvinen esitti, että osaston toimesta vietäisiin sanomalehdenkantajien suojavaatetusasiaa eteenpäin Postiliittoon, että Postiliitto voisi asian käsittelyä jouduttaa käymissään neuvotteluissa Pth:n kanssa. Kokouksessa päätettiin, että toimIkunta käsittelee asiaa kokouksessaan ja vie asian Postiliitolle tiedoksi liiton jatkotoimenpiteitä varten.

2. Seppo Järvinen esitti, että osasto tukisi Ari Kuitusen mahdollista ulkomaan kilpailumatkaa lähinnä matkakustannusten osalta.

Kokouksessa päätettiin asiasta seuraavaa: selvitetään Ari Kuitusen kanssa kilpailumatkan kohdemaa, ajankohta ja kustannukset, sen jälkeen osaston toimikunta toimivaltansa mukaan päättää mahdollisesta tuesta.

18 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Häkämies päätti osaston vuosikokouksen kiittäen kaikkia paikalla olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esillä olleisiin asioihin. Kokous päättyi kello 16.30

©2017 Raimo Heikkilä - suntuubi.com