Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Pöytäkirja Postiliiton Kouvolan osasto 124 r.y:n vuosikokous

Aika: 08.02.1986 kello 15.10-16.30.

Paikka: Ravintola Green Apple Kouvola.

Läsnä: 60 osaston jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Matti Ojala avasi kokouksen ja toivotti kaikki paikalla olijat tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Häkämies.

3.2 kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

3.3 kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Leskinen ja Seppo Järvinen.

3.4 kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Niemi, Esa Savolainen ja Leo Savolainen.

4 § Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiana kuultiin seuraavaa: Vty:n järjestö- ja kokoustoiminnan kurssi järjestetään viikonloippukurssina 26-27.04.1986 paikkana Hotelli Walkeala.

6 § Toimintakertomukset vuodelta 1985

Toimintakertomukset vuodelta 1985 hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 • Osaston toimintakertomukseen lisäyksenä seuraavaa: Postiliiton liittokokousedustajina Kouvolan osastosta Matti Ojala, Pertti Karjalainen, Leo Savolainen ja Auvo Valojää.

 • Osaston edustajina KAP:ssa Kari Laakso, Risto Marttila, Seppo Järvinen ja Matti Mallat.

 • Urheilujaoksen toimintakertomukseen tulevilta vuosilta toivottiin tuloksia eri lajeista joihin osallistutaan.

7 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

9 § Toimihenkilöiden palkkiot

Toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 1986 ovat seuraavat: puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja 500.- markkaa vuodelta ja varapuheenjohtaja 30.- markkaa jokaisesta johtamastaan kokouksesta. Palkkiot hyväksyttiin yksimielisesti.

10 § Talousarvio vuodelle 1986

Osaston talousarvio vuodelle 1986 hyväksyttiin ilman lisäyksiä tai poistoja yksimielisesti.

11 § Osaston puheenjohtajan vaali

Osaston puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Juha

Haapsaari.

Äänestyksen tulos: Annettuja ääniä 59 kpl, Juha Haapsaari 37 kpl, Raimo Heikkilä 20 kpl, Tyhjiä 2 kpl

12 § Toimikunnan jäsenten vaali

Toimikuntaan tulivat valituiksi vuodelle 1986 seuraavat osaston jäsenet: Varsinainen jäsen Ahtiainen Aila, Koivunen Raija, Laine Matti, Mallat Matti, Nerkko Tuula, Niemi Kimmo, Nieminen Pirjo, Rantala Hannu, Savolainen Leo.

Varajäsen Niinivaara Seppo, Rämä Pekka

13 § Tarpeelliset alajaostot

Automiesjaos puheenjohtaja Seppo Järvinen,

Urheilujaos vetäjänä Markku Matilainen,

Vapaa-ajanjaos vetäjänä Raimo Heikkilä,

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Raimo Heikkilä.

14 § Tilintarkastajien vaali

Osaston tilintarkastajiksi valittiin: Matti Ojala ja Pauli Raunio, varatilintarkastajiksi valittiin: Seppo Järvinen ja Markku Erolainen.

15 § Osaston pääluottamusmiehen vaali

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin Raimo Heikkilä.

16 § Osaston varapääluottamusmiehen vaali

Osaston varapääluottamusmieheksi valittiin äänestyksen jälkeen Kimmo Niemi.

Äänestyksen tulos: Annettuja ääniä 60 kpl, Kimmo Niemi 39 kpl, Esko Huopainen 20 kpl, Tyhjiä 1 kpl

17 § Muut esille tulevat asiat

1. Seppo Järvinen esitti, että osaston toimesta vietäisiin sanomalehdenkantajien suojavaatetusasiaa eteenpäin Postiliittoon, että Postiliitto voisi asian käsittelyä jouduttaa käymissään neuvotteluissa Pth:n kanssa. Kokouksessa päätettiin, että toimIkunta käsittelee asiaa kokouksessaan ja vie asian Postiliitolle tiedoksi liiton jatkotoimenpiteitä varten.

2. Seppo Järvinen esitti, että osasto tukisi Ari Kuitusen mahdollista ulkomaan kilpailumatkaa lähinnä matkakustannusten osalta.

Kokouksessa päätettiin asiasta seuraavaa: selvitetään Ari Kuitusen kanssa kilpailumatkan kohdemaa, ajankohta ja kustannukset, sen jälkeen osaston toimikunta toimivaltansa mukaan päättää mahdollisesta tuesta.

18 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Häkämies päätti osaston vuosikokouksen kiittäen kaikkia paikalla olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esillä olleisiin asioihin. Kokous päättyi kello 16.30Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 

Aika: 10.4.1986 klo 18.00

Paikka: Kouvolan Liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutti

Salpausselänkatu 57 Kouvola

Läsnä: 80 edustajiston jäsentä

SAK:n edustajana järjestösihteeri Pekka Sarkkinen

Kunniapuheenjohtaja Eino Henttu

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lassi Ojanen avasi kokouksen ja selvitti kevään sopimustilannetta paikkakunnalla käynnissä olevan työtaistelutilanteen puitteissa.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 80 äänivaltaista edustajiston jäsentä olivat täyttäneet ilmoittautumiskaavakkeen.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin yksimielisesti kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokousedustajille lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Puheenjohtajana sääntöjen mukaan toimivat paikallisjärjestön puheenjohtajat paitsi kohdissa 7 ja 8.

Kyseisten kohtien ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Kalevi Taavila

 1. Valittiin kaksi sihteeriä: Martti Sorsa ja Esko Kupias

 2. Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Anja Kahila ja Aarni Peltola

 3. Valittiin viisi ääntenlaskijaa

Raimo Katajamäki, Eino Jaatinen, Seija Appelgren, Keijo Tanska ja Reetta Munne

 1. Valittiin viisijäseninen vaalivaliokunta

Pekka Lindeman pj, Seppo Kola, Mauri Joutjärvi, Juhani Kantola ja Toini HÄmäläinen

 1. Valittiin viisijäseninen julkilausumavaliokunta

Juha Koivula pj, Jaakko Pesu, Hely Peltola, Aimo Tuominen ja Maire Puustinen.

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1985

Käytiin laadittu toimintakertomus läpi kohdittain ja hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti.

Koulutusjaoston puheenjohtaja Koivula käytti selventävän puheenvuoron koulutusasioista.

VTY -jaoston toimintakertomus hyväksyttiin.

Naisjaoston toimintakertomus hyväksyttiin.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1985

TILEISTÄ

Kalevi Taavila siirtyi johtamaan puhetta kohtien 7 ja 8 ajaksi.

Lassi Ojanen selvitti tuloslaskelman vuodelta 1985. Kokous esitti toivomuksen, että tuloslaskelman yhteyteen laadittaisiin tulevaisuudessa vertailun helpottamiseksi myös kyseinen talousarvio.

Hyväksyttiin tuloslaskelma vuodelta 1985 (liite)

Ojanen selvitti taseen 31.12.1985 (liite)

Hyväksyttiin tase esitetyssä muodossaan

Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon vuoden –85 tileistä (liite)

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TOIMIHENKILÖILLE VUODEN 1985 TILEISTÄ

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus asianosaisille vuoden 1985, Kouvolan APJ:n tileistä.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖ PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1986

Valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 1986 LASSI OJANEN

KAHVITAUKO

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1986

Valittiin tilintarkastajiksi:

Pertti Suova ja Markku Mikkola

Varatilintarkastajiksi valittiin:

Timo Räikkönen ja Kalle Karttunen

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Järjestösihteeri Pekka Sarkkinen esitti alkajaisiksi kiitokset yhteislakon ”hoitamisesta kotiin”. Lisäksi saatiin kuulla tehdyn sopimuksen vaikutuksista yleensä, virkamieslakon tilanteesta, sähköalantyöntekijöiden lakosta, maataloustuloratkaisun vaikutuksista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

 • 1986 oli lakkovuosi

  SAK aloitti suuren Yhteislakko nimisen työtaistelun 13. maaliskuuta. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu syntyi kivuliaasti SAK:n kaksi päivää kestäneen yhteislakon jälkeen. Lakko ei siis katkaissut neuvotteluja, mitkä johtivatkin nopeasti tulokseen. Lakko voitiin lopettaa ennen kuin se oli edes kunnolla alkanut. Keskeinen asia tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa oli työajan lyhentäminen. Sopimus näytti melko hyvältä, sillä soihan se työajan lyhenemisen edut myös pitkään lomaan oikeutetuille jäsenille vuoden 1987 alusta. Sopimuksen soveltamisohjeet aiheuttivat epätietoisuutta.

Toini Hämäläinen kysyi matalapalkkaratkaisusta.

Seppo Kola kysyi leivän hinnan ottamisesta huomioon indeksejä laskettaessa

Sarkkinen vastasi tehtyihin kysymyksiin.

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN TEKEMÄT ESITYKSET

Kohta peruuntui, koska esityksiä ei ollut

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Julkilausumavaliokunnan puheenjohtaja Koivula luki laaditun julkilausumaesityksen. (liite)

Julkilausumaesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntömääräisen kevätkokouksen julkilausumaksi.

 1. MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Kokouksen aikana kerätty tukikolehti Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosastolle luovutettiin osaston edustajalle (yli 800 mk).

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lassi Ojanen kiitti asiallisesta asioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo 19.55 toivottaen kaikille hyvää kevättä.

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com