Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 12.10.2017

  Pöytäkirja Postiliiton Kouvolan osasto

124 r.y:n vuosikokous

Aika: lauantai 07.02.1987 kello 14.00-16.40.

Paikka: Ravintola Green Apple Kouvola.

Läsnä: 80 osaston jäsentä


 

1 § Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Juha Haapsaari avasi kokouksen toivottaen kaikki paikalla olijat tervetulleiksi.


 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

3.3 Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laakso ja Seppo Järvinen

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Ismo Ihonen, Riitta Tuominen ja Auvo Valojää.

 

4 § Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

 

5 § Ilmoitusasiat

5.1 Osaston ja Kouvolan Postipankin välisen yhteistyöpöytäkirjan sisällön pohjalta pidetään osaston jäsenille tiedotustilaisuus, jossa on paikalla edustajana Kouvolan Postipankista.

5.2 Vuoden 1986 aikana osastoon liittyneille jäsenille pidetään tilaisuus, jossa esitellään osaston toimintaa.

 

6 § Osaston toimintakertomus vuodelta 1986

Kuultiin sihteerin lukemana osaston ja jaoksien toimintakertomukset vuodelta 1986.

Toimintakertomukset hyväksyttiin kuullussa muodossa.

 

7 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikertomus ja tilitarkastajien lausunto hyväksyttiin.

 

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden osaston toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

9 § Osaston toimihenkilöiden palkkiot

Kokous päätti Matti Laineen esityksestä osaston toimihenkilöiden palkkioiden korottamisesta seuraavaa:

Osaston puheenjohtaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston sihteeri 700.- markkaa/vuosi

Osaston taloudenhoitaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston varapuheenjohtaja 40.- markkaa/johtamansa kokous

Leo Leskisen eriävä mielipide edellisen johdosta merkitään pöytäkirjaan Leskinen esitti ilman kannatusta 600.- markan suuruista palkkiota osaston toimihenkilöille.

 

10 § Osaston talousarvio vuodelle 1987

Osaston talousarvio vuodelle 1987 hyväksyttiin seuraavin muutoksin

Talousarvio esityksessä yhdistettyinä olleet kohdat 68. 80. 68. toimikuntra 80. automiesjaos yhteissummaltaan 10.000.- eroitetaan erillisiksi kohdiksi 68. toimikunta 3.500.- ja 80. automiesjaos 6.500.-

 

11 § Osaston puheenjohtajan vaali

Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti

Karjalainen.

Vasemmalla uusi puheenjohtaja Pertti

Karjalainen vieressään luopuva Juha Haapsaari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 § Osaston toimikunnan jäsenten vaali 10

varsinaista jäsentä ja 1-5 varajäsentä

Osaston toimikuntaan vuodelle 1987 tulivat valituiksi seuraavat:

Varsinainen jäsen: Ahtiainen Aila, Aho Timo, Ihonen Ismo, Ikonen Jari, Koivunen Raija, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Rantala Hannu, Savolainen Leo, Suutarinen Anja.

Varajäsenet: Matti Mallat, Markku Matilainen, Anja Paasonen, Olavi Kujala.

 

13 § Valitaan osaston tarpeelliset alajaostot ja

niiden vetäjät

Osastolle valittiin seuraavat alajaostot ja niiden vetäjät:

 • Automiesjaos puheenjohtajana Ihonen Ismo.

 • Urheilujaos vetäjänä Matilainen Markku.

 • Vapaa-ajan jaoksena osaston toimikunta toimii kokonaisuudessaan, vapaa-ajan jaoksen toiminnan pyörittäjänä tai toimikunta voi nimetä eri tapahtumille vetäjän.

 

14 § Osaston tilintarkastajien vaali kaksi

varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Kari Laakso.

Varatilintarkastajiksi valittiin Juha Haapsaari ja Seppo Järvinen.

 

15 § Valitaan osaston edustajat KAP:n

edustajistoon neljä varsinaista ja neljä

varaedustajaa

Varsinaisiksi edustajiksi valittiin Pertti Karjalainen, Leo Leskinen, Matti Mallat ja Leo Savolainen.

Varalle valittiin Juha Haapsaari, Esko Huopainen, Seppo Järvinen ja Kari Laakso.

 

16 § Valitaan osaston nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Jyrki Ahtiainen.

 

17 § Valitaan osaston lomavastaava

Lomavastaavasta käytiin suljettu lippuäänestys äänestyksen tulos:

Annettuja ääniä 59 kappaletta. Tyhjiä 2 kappaletta.

Eero Korkiakangas 45 ääntä, Seppo Järvinen 12 ääntä

Osaston lomavastaavaksi tuli äänestyksen tuloksen perusteella valituksi 45 äänellä Eero Korkiakangas.

 

18 § Osaston sääntöjen muuttaminen Postiliitto

r.y:n XVII varsinaisessa liittokokouksessa

hyväksyttyjen osaston mallisääntöjen mukaisiksi

Vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa osaston säännöt Posti­liitto r.y:n XVII varsinaisessa hyväksyttyjen osaston mallisään­töjen mukaisiksi.

 

19 § Muut esille tulevat asiat

1. Hyväksyttiin Juha Haapsaaren esityksestä osaston lehtiseteli tueksi 50.- markkaa.

2. Pääluottamusmies Raimo Heikkilä esitteli kokousväelle 01.03.1987 voimaan tulevan uuden palkkaratkaisun joka johtui viime kevään virkamieslakosta.

20 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Heikkilä päätti vuosikokouksen kiittäen kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esityslistalla olleisiin asiakohtiin.Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS

Aika 08.04.1987 klo 18.00

Paikka Kouvolan-talo musiikkisali Varuskuntakatu 11 KOUVOLA

Läsnä 76 edustajiston jäsentä, APJ:n eroava hallitus ja SAK:n edustajana Matti Kopperi

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen viitaten Ay-keskuksen perustamisen tarpeeseen paikkakunnalle. Ottaen huomioon, että APJ:nkin toimitila on purku-uhan alaisena 4 vuoden sisällä, niin viimeistään muuttovaiheessa ajatus yhteisten toimitilojen hankkimisesta useamman osaston kanssa on pidettävä mielessä. TVK:n, AKAVAN ja STTK:n kanssa kehitteillä ollut yhteistyöasia on vesittynyt tällä kertaa.

Sen sijaan kehitteillä Kuusankosken, Anjalankosken ja Iitin APJ:jen kanssa alueellista yhteistoimintaa.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 76 edustajaa oli jättänyt asianmukaisen ilmoittautumiskaavakkeen kokoukseen.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että jäsenosasoille ja edustajiston jäsenille oli lähetetty kokouskutsut sääntöjen määräämänä ajankohtana ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana edustajille lähetetty asialista kokouksen asialistaksi siten, että päätettiin käsitellä kohdat 13 ja 14 päinvastaisessa järjestyksessä ja myönnettiin puheenvuoro kohdassa 4 TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön puheenjohtaja Maritta Nurmirannalle, joka selvitti TSL:n vaiheita valtakunnallisesti historian valossa sekä toimintaa paikkakunnalla.

Lisäksi hyväksyttiin kokoussäännöt.

 

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

Valittiin:

 1. Kokouksen puheenjohtajiksi LASSI OJANEN ja kohtiin 7 ja 8 KALEVI TAAVILA

 2. Kaksi sihteeriä MARTTI SORSA ja ESKO KUPIAS

 3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa KERTTU RITA ja MAURI JOUTJÄRVI

 4. Viisi ääntenlaskijaa KALLE KAUPPINEN, SYLVI NIEMI, AINO HYVÖNEN, VEIKKO LEHTINEN ja JORMA MÄKINEN

 5. Viisijäseninen vaalivaliokunta PEKKA LINDEMAN puheenjohtaja, HANNU KATTELUS, KERTTU RITA, MAURI JOUTJÄRVI JA RIKU OIKARINEN

 6. Viisijäseninen julkilausumavaliokunta TUOMO MAKKONEN puheenjohtaja, LAILA BOHOLM, OSMO SALLINEN, MAIJA-LIISA PELTOLA JA AIMO TUOMINEN.

 7. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1986

Kouvolan APJ:n toimintakertomus vuodelta 1986 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1986 TILEISTÄ

Kalevi Taavila siirtyi puheenjohtajaksi.

 • Tuloslaskelma 1.1.1986-31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti ylijäämällä 4780,30mk

 • Tase 31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti

Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon APJ:n -86 tileistä.

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TOIMIHENKILÖILLE VUODEN 1986 TILEISTÄ

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimihenkilöille Kouvolan APJ:n tileistä vuodelta 1986.

Lassi Ojanen siirtyy puheenjohtajaksi.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1987

Kouvolan APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1987 valittiin LASSI OJANEN.

Puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta ja kiitti samalla toimihenkilöitään kuluneella kaudella ja piti ay-koulun jatkuvuutta merkittävänä saavutuksena Kouvolan tyyppisellä paikkakunnalla.

KOKOUS KESKEYTETTIIN KAHVITAUON AJAKSI 18.50-19.05

Kokoukseen ilmoittautui kaksi edustajaa lisää

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI 1987-1988

Päätettiin siirtää kohdat 10 ja 11 vaalivaliokunnan esityksen valmistumiseen asti.

Valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti kaksitoista varsinaista ja kaksitoista varajäsentä Kouvolan APJ:n hallitukseen 1987-1988 seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet varajäsenet

01. MAURI ONTTONEN MARTTI SORSA

(Raut. liiton os. 72) (Raut. liiton os. 72)

02. MAURI JOUTJÄRVI SEPPO KOLA

(Raut. liiton os. 157) (Raut. liiton os. 157)

03. TEPPO KEMPPI HANNU KATTELUS

(Rak. työl. liiton os. 60) (Rak. työl. liiton os. 60)

04. KERTTU RITA MARIITTA AUNELA

(Kv. kaup. viranhalt. KTV) (Kv. kaup. viranhalt. KTV)

05. JARI RUOKOLAINEN KARI HIRSI

(Kv. Sähköalan työntek.) (Kv. Sähköalan työntek.)

06. TOINI HÄMÄLÄINEN RITVA HANNOLA

(Kv. Vaatetustyöntek.) (VTVL:n Kv. seudun ao.)

07. IRMELI LEHTOLUOMA KAIJA RÄSÄNEN

(Kv. Lihanjal. työntek. ao.) (Kv. Lihanjal. työntek. ao.)

08. RIITTA KANGASKOLKKA LAILA BOHOLM

(Kv. - Kuk. Liiketyöntek.) (Kv. - Kuk. Liiketyöntek.)

09. AAKE MANKKI JUHA KOIVULA

(AKT:n os. 33.) (AKT:n os. 33.)

10. ESKO HEINO AULIS AUNELA

(Kv. Autokorjaamotyöv. ao.) (Kv. Metallityöv. ao. 116)

11. AINO HYVÖNEN RITVA HARTIKAINEN

(Kv. Kiinteistöt. tek.) (HRHL:n Kv. os.)

12. ESKO KUPIAS AIMO TUOMINEN

(Veturim. liiton Kv. os.) (Kv. seudun linja-auto henk. k.)

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1987

Valittiin Kouvolan APJ:n tilintarkastajiksi 1987 MARKKU MIKKOLA ja PERTTI SUOVA.

Varatilintarkastajiksi valittiin TERTTU HELLEMO ja AATOS PENNANEN.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Sopimussihteeri Matti Kopperi selvitti seuraavia asioita:

 • SAK:n 80-vuotisjuhla

Valtakunnallisen juhlan sijasta pidetään erilliset juhlat piireittäin. Kymen piirin juhla Kuusankoskella 14.6.

 • Juhlavuoden teema Työelämän oikeudet

 • Äänestysaktiivisuuden lasku Eduskuntavaaleissa

 • Kannanotto työhön määriteltävä tarkemmin

 • TES -tavoitteet. Kiinnitettävä huomio laadullisiin tavoitteisiin.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

 2. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Koska AKT:n osasto 33. tekemä esitys (liite) oli ainoa kokoukselle lähetetty esitys lukuun ottamatta henkilövalintaesityksiä ja kun hallitus esitti kannanotokseen vuokrabussiasiassa esitystään julkilausumavaliokunnalle julkilausumaksi, päätettiin kohdat 13 ja 14 käsitellä samanaikaisesti.

Päätettiin hyväksyä julkilausumavaliokunnan puheenjohtajan esittelemä julkilausuma sellaisenaan edustajiston kokouksen julkilausumaksi ja kannanotoksi AKT:n osasto 33 esityksen.

(julkilausuma liitteenä)

 1. MAHDOLLISESTI MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Markku Mikkola selvitti STS-pankin tulevaa INVEST Oy:tä. Mukana KANSA, HAKA ja EKA.

Puheenjohtaja Ojanen tiedotti vappujuhlasta (pidetään perinteisesti).

Pekka Lindeman tiedotti AKT:n lakkouhasta LTK:ta vastaan ja pyysi solidaarisuutta asiassa APJ:n jäsenosasoilta.

Puheenjohtaja kuulutti APJ:n hallituksen järjestäytymiskokouksen koolle edustajiston kokouksen jälkeen.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Ojanen päätti kokouksen klo 20.15. kiittäen edustajia sujuvasta kokouksesta.

 

Vakuudeksi:

Lassi Ojanen   Kalevi Taavila

Puheenjohtaja puheenjohtaja

 

Martti Sorsa Esko Kupias

Sihteeri        sihteeri 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com