Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 12.10.2017

  Pöytäkirja Kouvolan

osasto 124 r.y:n

vuosikokous

 

 

Aika: lauantai 07.02.1987 kello 14.00-16.40.

Paikka: Ravintola Green Apple Kouvola.

Läsnä: 80 osaston jäsentä


 

1 § Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Juha Haapsaari avasi kokouksen toivottaen kaikki paikalla olijat tervetulleiksi.


 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

3.3 Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laakso ja Seppo Järvinen

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Ismo Ihonen, Riitta Tuominen ja Auvo Valojää.

 

4 § Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

 

5 § Ilmoitusasiat

5.1 Osaston ja Kouvolan Postipankin välisen yhteistyöpöytäkirjan sisällön pohjalta pidetään osaston jäsenille tiedotustilaisuus, jossa on paikalla edustajana Kouvolan Postipankista.

5.2 Vuoden 1986 aikana osastoon liittyneille jäsenille pidetään tilaisuus, jossa esitellään osaston toimintaa.

 

6 § Osaston toimintakertomus vuodelta 1986

Kuultiin sihteerin lukemana osaston ja jaoksien toimintakertomukset vuodelta 1986.

Toimintakertomukset hyväksyttiin kuullussa muodossa.

 

7 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikertomus ja tilitarkastajien lausunto hyväksyttiin.

 

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden osaston toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

9 § Osaston toimihenkilöiden palkkiot

Kokous päätti Matti Laineen esityksestä osaston toimihenkilöiden palkkioiden korottamisesta seuraavaa:

Osaston puheenjohtaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston sihteeri 700.- markkaa/vuosi

Osaston taloudenhoitaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston varapuheenjohtaja 40.- markkaa/johtamansa kokous

Leo Leskisen eriävä mielipide edellisen johdosta merkitään pöytäkirjaan Leskinen esitti ilman kannatusta 600.- markan suuruista palkkiota osaston toimihenkilöille.

 

10 § Osaston talousarvio vuodelle 1987

Osaston talousarvio vuodelle 1987 hyväksyttiin seuraavin muutoksin

Talousarvio esityksessä yhdistettyinä olleet kohdat 68. 80. 68. toimikuntra 80. automiesjaos yhteissummaltaan 10.000.- eroitetaan erillisiksi kohdiksi 68. toimikunta 3.500.- ja 80. automiesjaos 6.500.-

 

11 § Osaston puheenjohtajan vaali

Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti

Karjalainen (kuvassa edessä). Pertin takana olen minä.

 

12 § Osaston toimikunnan jäsenten vaali

10 varsinaista jäsentä ja 1-5 varajäsentä

Osaston toimikuntaan vuodelle 1987 tulivat valituiksi seuraavat:

Varsinainen jäsen: Ahtiainen Aila, Aho Timo, Ihonen Ismo, Ikonen Jari, Koivunen Raija, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Rantala Hannu, Savolainen Leo, Suutarinen Anja.

Varajäsenet: Matti Mallat, Markku Matilainen, Anja Paasonen, Olavi Kujala.

 

13 § Valitaan osaston tarpeelliset alajaostot ja niiden vetäjät

Osastolle valittiin seuraavat alajaostot ja niiden vetäjät:

 • Automiesjaos puheenjohtajana Ihonen Ismo.

 • Urheilujaos vetäjänä Matilainen Markku.

 • Vapaa-ajan jaoksena osaston toimikunta toimii kokonaisuudessaan, vapaa-ajan jaoksen toiminnan pyörittäjänä tai toimikunta voi nimetä eri tapahtumille vetäjän.

 

14 § Osaston tilintarkastajien vaali kaksi varsinaista ja kaksi

varatilintarkastajaa

Osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Kari Laakso.

Varatilintarkastajiksi valittiin Juha Haapsaari ja Seppo Järvinen.

 

15 § Valitaan osaston edustajat KAP:n edustajistoon neljä

varsinaista ja neljävaraedustajaa

Varsinaisiksi edustajiksi valittiin Pertti Karjalainen, Leo Leskinen, Matti Mallat ja Leo Savolainen.

Varalle valittiin Juha Haapsaari, Esko Huopainen, Seppo Järvinen ja Kari Laakso.

 

16 § Valitaan osaston nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Jyrki Ahtiainen.

 

17 § Valitaan osaston lomavastaava

Lomavastaavasta käytiin suljettu lippuäänestys äänestyksen tulos:

Annettuja ääniä 59 kappaletta. Tyhjiä 2 kappaletta.

Eero Korkiakangas 45 ääntä, Seppo Järvinen 12 ääntä

Osaston lomavastaavaksi tuli äänestyksen tuloksen perusteella valituksi 45 äänellä Eero Korkiakangas.

 

18 § Osaston sääntöjen muuttaminen Postiliitto r.y:n XVII

liittokokouksessahyväksyttyjen osaston mallisääntöjen

mukaisiksi

Vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa osaston säännöt Posti­liitto r.y:n XVII varsinaisessa hyväksyttyjen osaston mallisään­töjen mukaisiksi.

 

19 § Muut esille tulevat asiat

1. Hyväksyttiin Juha Haapsaaren esityksestä osaston lehtiseteli tueksi 50.- markkaa.

2. Pääluottamusmies Raimo Heikkilä esitteli kokousväelle 01.03.1987 voimaan tulevan uuden palkkaratkaisun joka johtui viime kevään virkamieslakosta.

 

20 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Heikkilä päätti vuosikokouksen kiittäen kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esityslistalla olleisiin asiakohtiin.

 Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS

Aika 08.04.1987 klo 18.00

Paikka Kouvolan-talo musiikkisali Varuskuntakatu 11 KOUVOLA

Läsnä 76 edustajiston jäsentä, APJ:n eroava hallitus ja SAK:n edustajana Matti Kopperi

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen viitaten Ay-keskuksen perustamisen tarpeeseen paikkakunnalle. Ottaen huomioon, että APJ:nkin toimitila on purku-uhan alaisena 4 vuoden sisällä, niin viimeistään muuttovaiheessa ajatus yhteisten toimitilojen hankkimisesta useamman osaston kanssa on pidettävä mielessä. TVK:n, AKAVAN ja STTK:n kanssa kehitteillä ollut yhteistyöasia on vesittynyt tällä kertaa.

Sen sijaan kehitteillä Kuusankosken, Anjalankosken ja Iitin APJ:jen kanssa alueellista yhteistoimintaa.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 76 edustajaa oli jättänyt asianmukaisen ilmoittautumiskaavakkeen kokoukseen.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että jäsenosasoille ja edustajiston jäsenille oli lähetetty kokouskutsut sääntöjen määräämänä ajankohtana ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana edustajille lähetetty asialista kokouksen asialistaksi siten, että päätettiin käsitellä kohdat 13 ja 14 päinvastaisessa järjestyksessä ja myönnettiin puheenvuoro kohdassa 4 TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön puheenjohtaja Maritta Nurmirannalle, joka selvitti TSL:n vaiheita valtakunnallisesti historian valossa sekä toimintaa paikkakunnalla.

Lisäksi hyväksyttiin kokoussäännöt.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

Valittiin:

 1. Kokouksen puheenjohtajiksi LASSI OJANEN ja kohtiin 7 ja 8 KALEVI TAAVILA

 2. Kaksi sihteeriä MARTTI SORSA ja ESKO KUPIAS

 3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa KERTTU RITA ja MAURI JOUTJÄRVI

 4. Viisi ääntenlaskijaa KALLE KAUPPINEN, SYLVI NIEMI, AINO HYVÖNEN, VEIKKO LEHTINEN ja JORMA MÄKINEN

 5. Viisijäseninen vaalivaliokunta PEKKA LINDEMAN puheenjohtaja, HANNU KATTELUS, KERTTU RITA, MAURI JOUTJÄRVI JA RIKU OIKARINEN

 6. Viisijäseninen julkilausumavaliokunta TUOMO MAKKONEN puheenjohtaja, LAILA BOHOLM, OSMO SALLINEN, MAIJA-LIISA PELTOLA JA AIMO TUOMINEN.

 7. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1986

Kouvolan APJ:n toimintakertomus vuodelta 1986 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1986 TILEISTÄ

Kalevi Taavila siirtyi puheenjohtajaksi.

 • Tuloslaskelma 1.1.1986-31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti ylijäämällä 4780,30mk

 • Tase 31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti

Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon APJ:n -86 tileistä.

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TOIMIHENKILÖILLE VUODEN 1986 TILEISTÄ

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimihenkilöille Kouvolan APJ:n tileistä vuodelta 1986.

Lassi Ojanen siirtyy puheenjohtajaksi.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1987

Kouvolan APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1987 valittiin LASSI OJANEN.

Puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta ja kiitti samalla toimihenkilöitään kuluneella kaudella ja piti ay-koulun jatkuvuutta merkittävänä saavutuksena Kouvolan tyyppisellä paikkakunnalla.

KOKOUS KESKEYTETTIIN KAHVITAUON AJAKSI 18.50-19.05

Kokoukseen ilmoittautui kaksi edustajaa lisää

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI 1987-1988

Päätettiin siirtää kohdat 10 ja 11 vaalivaliokunnan esityksen valmistumiseen asti.

Valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti kaksitoista varsinaista ja kaksitoista varajäsentä Kouvolan APJ:n hallitukseen 1987-1988 seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet varajäsenet

01. MAURI ONTTONEN MARTTI SORSA

(Raut. liiton os. 72) (Raut. liiton os. 72)

02. MAURI JOUTJÄRVI SEPPO KOLA

(Raut. liiton os. 157) (Raut. liiton os. 157)

03. TEPPO KEMPPI HANNU KATTELUS

(Rak. työl. liiton os. 60) (Rak. työl. liiton os. 60)

04. KERTTU RITA MARIITTA AUNELA

(Kv. kaup. viranhalt. KTV) (Kv. kaup. viranhalt. KTV)

05. JARI RUOKOLAINEN KARI HIRSI

(Kv. Sähköalan työntek.) (Kv. Sähköalan työntek.)

06. TOINI HÄMÄLÄINEN RITVA HANNOLA

(Kv. Vaatetustyöntek.) (VTVL:n Kv. seudun ao.)

07. IRMELI LEHTOLUOMA KAIJA RÄSÄNEN

(Kv. Lihanjal. työntek. ao.) (Kv. Lihanjal. työntek. ao.)

08. RIITTA KANGASKOLKKA LAILA BOHOLM

(Kv. - Kuk. Liiketyöntek.) (Kv. - Kuk. Liiketyöntek.)

09. AAKE MANKKI JUHA KOIVULA

(AKT:n os. 33.) (AKT:n os. 33.)

10. ESKO HEINO AULIS AUNELA

(Kv. Autokorjaamotyöv. ao.) (Kv. Metallityöv. ao. 116)

11. AINO HYVÖNEN RITVA HARTIKAINEN

(Kv. Kiinteistöt. tek.) (HRHL:n Kv. os.)

12. ESKO KUPIAS AIMO TUOMINEN

(Veturim. liiton Kv. os.) (Kv. seudun linja-auto henk. k.)

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1987

Valittiin Kouvolan APJ:n tilintarkastajiksi 1987 MARKKU MIKKOLA ja PERTTI SUOVA.

Varatilintarkastajiksi valittiin TERTTU HELLEMO ja AATOS PENNANEN.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Sopimussihteeri Matti Kopperi selvitti seuraavia asioita:

 • SAK:n 80-vuotisjuhla

Valtakunnallisen juhlan sijasta pidetään erilliset juhlat piireittäin. Kymen piirin juhla Kuusankoskella 14.6.

 • Juhlavuoden teema Työelämän oikeudet

 • Äänestysaktiivisuuden lasku Eduskuntavaaleissa

 • Kannanotto työhön määriteltävä tarkemmin

 • TES -tavoitteet. Kiinnitettävä huomio laadullisiin tavoitteisiin.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

 2. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Koska AKT:n osasto 33. tekemä esitys (liite) oli ainoa kokoukselle lähetetty esitys lukuun ottamatta henkilövalintaesityksiä ja kun hallitus esitti kannanotokseen vuokrabussiasiassa esitystään julkilausumavaliokunnalle julkilausumaksi, päätettiin kohdat 13 ja 14 käsitellä samanaikaisesti.

Päätettiin hyväksyä julkilausumavaliokunnan puheenjohtajan esittelemä julkilausuma sellaisenaan edustajiston kokouksen julkilausumaksi ja kannanotoksi AKT:n osasto 33 esityksen.

(julkilausuma liitteenä)

 1. MAHDOLLISESTI MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Markku Mikkola selvitti STS-pankin tulevaa INVEST Oy:tä. Mukana KANSA, HAKA ja EKA.

Puheenjohtaja Ojanen tiedotti vappujuhlasta (pidetään perinteisesti).

Pekka Lindeman tiedotti AKT:n lakkouhasta LTK:ta vastaan ja pyysi solidaarisuutta asiassa APJ:n jäsenosasoilta.

Puheenjohtaja kuulutti APJ:n hallituksen järjestäytymiskokouksen koolle edustajiston kokouksen jälkeen.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Ojanen päätti kokouksen klo 20.15. kiittäen edustajia sujuvasta kokouksesta.

 

Vakuudeksi: Lassi Ojanen ja Kalevi Taavila

Puheenjohtajat

 

Martti Sorsa ja Esko Kupias

Sihteerit 

EDUSTAJISTON KOKOUKSEN JULKILAUSUMA 8.4.1987

 

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous tuomitsee vuokralinja-autojen käytön.

Edustajiston kokous ei hyväksy sitä keinottelua, mitä linja-autoja vuokraavat yritykset harrastavat.

Yritykset kiertävät lakia, koska linja-autojen vuokraamisen ehtona on, että linja-autot vuokrataan ilman kuljettajaa. Näiden yrityksien ympärillä liikkuu kuitenkin kuljettajia, jotka kuljettavat näitä ajoneuvoja erinäisiä korvauksia vastaan.

Nämä yritykset vaikeuttavat normaalien liikennöitsijöiden toimintaa, joilla on ammattiyhdistysliikkeeseen järjestäytyneet kuljettajat ja uusi ajanmukainen tilausajokalusto. Yleensä nämä vuokralinja-autot ovat liikennöitsijän poistamaa kalustoa.

Edustajiston kokous vetoaa ammattiosastoihin ja järjestöihin, etteivät nämä käyttäisi näitä palveluja.

Ammattiosastojen tulee huomioida tarviessaan kuljetuspalveluja, etteivät vaikeuta toisten järjestäytyneiden työntekijöiden asemaa.

Ammattiyhdistysliike ei voi hyväksyä myöskään vapaata valvomatonta työvoiman vuokraustoimintaa.

Vuokraustoiminnan ja reppufirmatoiminnan laajeneminen ja yleistyminen eri aloille luo työntekijöille turvattomuuden tunnetta, koska vuokrausta harrastavat yritykset toimivat usein keinottelumielessä ja jättävät eläke- ja muut sosiaaliturvamaksut maksamatta ja näin ollen työntekijäin eläketurva ei kartu.

Samalla myöskin vuokrausta harrastavat yrittäjät eivät välitä työntekijöiden työllistämisvelvollisuudesta, vaan käyttävät työntekijöitä oman edun tavoittelun välikappaleena.

Työntekijöille maksetaan palkkaa ainoastaan siltä ajalta, kun nämä yrittäjät vuokraavat työvoimaa eteenpäin.

Samalla kehotamme ammattiosastoja valvomaan, ettei niiden jäsenet ajaisi näitä vuokrabusseja, koska jokainen tällaisen bussinkuljettajana toimiva vie sillä hetkellä työtilaisuuden järjestäytyneeltä linja-autonkuljettajalta.

Kokouksen puolesta:

Esko Kupias, sihteeri


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. 

PÖYTÄKIRJA

 

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 03.11.1987 klo 18.00.

Paikka: Kouvola-talon juhlasali Varuskuntakatu 11 KOUVOLA.

Läsnä: 61 edustajiston jäsentä, APJ:n hallitus ja SAK:n edustajana Reijo Päivärinta.

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lassi Ojanen avasi kokouksen käyden läpi paikkakunnan ajankohtaisia asioita ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi paikalle.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 61 edustajiston jäsentä oli täyttänyt ilmoittautumiskaavakkeen.

 1. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että osastoille ja edustajiston jäsenille oli lähetetty kokouskutsut ennen sääntöjen määräämää ajankohtaa ja hyväksyttiin kokouksen päätösvaltaisuus.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsujen mukana lähetetyt asialista ja säännöt kokoukselle.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Puheenjohtaja

Todettiin, että sääntöjen mukaan puhetta johtavat paikallisjärjestön puheenjohtajat, johon viitaten valittiin Lassi Ojanen kokouksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi valittiin:

 1. kaksi sihteeriä

Esko Kupias ja Jari Ruokolainen

 1. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ahti Honkanen ja Paula Hirvi

 1. viisi ääntenlaskijaa

Eila Mehtonen, Kalle Kauppinen, Leena Närhi, Irmeli Lehtoluoma ja Jaakko Pesu

 1. viisijäseninen julkilausumavaliokunta

Toini Hämäläinen, Juha Koivula, Ritva Hannola, Kaija Räsänen ja Pertti Lindeman

Julkilausumavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Toini Hämäläinen.

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1988

Esko Kupias esitteli APJ:n toimintasuunnitelman vuodelle 1988.

Lisäksi Juha Koivula piti selventävän puheenvuoron koulutusasiasta.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. (liite)

PÄÄTETTIIN PITÄÄ KAHVITAUKO 18.40-19.00

 1. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA VUODELLE 1988

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti APJ:n jäsenmaksuksi vuodelle 1988 3,00 mk/jäsenosaston henkilöjäsen/vuosi.

Lisäksi päätettiin, että APJ lähettää osastoille pankkisiirtolomakkeet neljännesvuosittain suoritettavaa jäsenmaksua varten.

 1. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 1988

Esiteltiin APJ:n talousarvio vuodelle 1988.

Hyväksyttiin talousarvion tulopuoli.

Hyväksyttiin talousarvio menopuoli.

Hyväksyttiin yksimielisesti APJ:n talousarvio v-88 esitetyssä muodossaan. (liite)

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Luettiin AKT:n osasto 113 kirje Kirsi Raudalle myönnetystä 1000 mk:n stipendistä.

Todettiin, että vastaavanlaiset stipendit on syytä lähettää Kouvolan Pojat Tukisäätiön kautta.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Reijo Päivärinta totesi aluksi edunvalvonnan onnistumisen kaksi tärkeää perusasiaa - Järjestäytyminen ja kun ollaan todella aktiivisia.

Viittasi:

 • HRHL:n sekalaisen työvoiman aiheuttamiin tilanteisiin

 • Opinto-ohjaajien huolestumiseen oppilaskunnan saamasta ay-tiedosta

 • Kannatti Kouvolan Pojat Tukisäätiön tyyppistä toimintaa

Järjestöpolitiikasta Päivärinta totesi:

 • SAK:n jäsenmäärän kasvu on kääntynyt laskuun

 • Jos ei tehdä todella töitä muut palkansaajajärjestöt vievät jäseniä (AKAVA, STTK, TVK) kuitenkin SAK tällä hetkellä selvästi suurin toimihenkilöjärjestö

 • Ei olla niin kalkkiksia kuin luullaan

 • KTV:n järjestelyvara-asia tyypillinen tämän päivän esimerkki tulonjakopyrkimyksistä

 • Jäsenmaksujen ay-eduista pidettävä kiinni

Sopimuspolitiikasta

TUPO -88 vahvuuksia:

 • Hallitus ja SAK tahtovat, jäsenliitoista osa kannattaa

 • Vakaa talouspoliittinen tilanne

 • TUPO -kokemukset myönteisiä

 • TUPO:a edellyttävät tavoitteet mm. vaikutusmahdollisuus verotukseen

 • SAK:n sisäisesti eheä tilanne ja parantunut toimintakkyky

TUPO –88 heikkouksia

 • Työnantajat eivät tahdo, samoin AKAVA:n, STTK:n ja TVK:n kanta ilmeisen kielteinen

 • Markkinatalouden mahdollinen kriisi

 • Mekanismia ei ole kehitetty

 • TUPOn alentunut ohjausvaikutus inflaatioon ja suuren yhdistämän tavoitteen puuttuminen

 • Eriytyneet sopimuskaudet ja ansiokehityksen erot

Esillä oli ajatus, että kaksi palkansaajien keskusjärjestöä riittäisi Suomessa.

Onttonen kysyi teollisuusliittojen roolin näkymisestä SAK:ssa.

Toini Hämäläinen kysyi TEVA -alan tulevaisuudesta, matalapalkkaisuudesta ja työn arvostuksesta.

Päivärinta vastasi kysymyksiin ja totesi, että käsityksensä mukaan ainakin 78-80 jaettu järjestelyvarat solidaarisesti.

Puheenjohtaja Ojanen haastoi SAK:n hallituksen keskustelemaan solidaarisuuden kuntoon.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Toini Hämäläinen esitteli julkilausuman.

Päätettiin hyväksyä julkilausuma esitetyssä muodossaan. (liite)

 1. MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Eino Jaatinen luki Kouvolan Pojat Tukisäätiön arpojen myyntihaasteen osastoille.

Päätettiin suositella, että osastot ottaisivat arpoja myyntiin arpa/2 osaston jäsentä.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lassi Ojanen kiitti asioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo 19.55.

Vakuudeksi:

Lassi Ojanen

puheenjohtaja

Jari Ruokolainen ja Esko Kupias

sihteerit

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

 

Paula Hirvi ja Ahti Honkanen

pöytäkirjantarkastajat


 

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 03.11.1987

 

Kouvolan APJ vaatii yhteiskunnan eri tahoilta valmiuksia ja toimenpiteitä vastuun ohella rakennemuutoksen hallituksi ohjaamiseksi. Edellytämme henkilöstön kouluttamista ja valmentamista jo työssäoloaikana sellaisiin muuttuviin tehtäviin ja olosuhteisiin, joiden tulo nähdään - tai aavistetaan ennakolta.

Kouvolan alueella on viimeaikoina tapahtunut niin monia työpaikkojen menetyksiä, että on aihetta kysyä, onko edes suunnitteilla saati tulossa, varmoja työpaikkoja korvaamaan esimerkiksi vaatetusalan valmistuspuolta? Tämä ala on muutoksen kourissa häviämässä Kouvolan ja jopa läänin alueelta. Onko niin sanottu rakennemuutos vain uusi nimi suurtyöttömyydelle, jota valmistellaan jo Valtion Rautateidenkin kohdalla?

Emme pidä oikeana sitä, että muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän ainoa korjausresepti on vanhempien- ja vähemmänkoulutettujen työntekijöiden syrjään heittäminen. Kuitenkin työntekijät ovat yksi yritysten tärkeimmistä voimavaroista ja nykyisin he vastaavat yksin yritysjohdon tekemistä virheistä, menettämällä työpaikkansa.

Kouvolan alueen metalliteollisuuden myllerryksen ohella, naisvaltaiset alat ovat luku sinänsä. Kansainvälistyvä pääoma siirtelee omaisuutta vain tuottoprosentin perusteella. Satojen ihmisten kohtalo ei liikuta heitä. Ja yhteiskunta on voimaton, vaikka on luonut edellytykset tehdä rahaa.

VR:n johdon virheellisestä toimintastrategiasta näyttää joutuvan kärsimään juuri työntekijät. Kuljetustarve lisääntyy ja VR suunnittelee ”kiskojen rullaamista”. Voikin kysyä, eikö tosiaan hyvin koulutettua henkilöstöä voisi käyttää laajennettuun kehittyvään palvelutoimintaan. Pitääkö antautua ja kutistaa toimintoja, siirtämällä niitä yksityisen sektorin hoidettavaksi, mikä ei kansantaloudellisesti ole aina järkevää.

Kouvolan APJ on huolestuneena seurannut viimeaikojen tapahtumia paikallisilla työpaikoilla ja vetoaa päättäjiin työntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi ja korvaavien työpaikkojen luomiseksi paikkakunnalle.

Jos Kymen lääni on tekemisen paikka, eikö sen pitäisi olla silloinkin myös turvallisen kasvamisen ja elämisen paikka.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com