Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 ​Päivitetty 30.1.10.2018 

 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y:N VUOSIKOKOUS 

 

Aika: lauantai 07.02.1987 kello 14.00-16.40.

Paikka: Ravintola Green Apple Kouvola.

Läsnä: 80 osaston jäsentä
 

1 § Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Juha Haapsaari avasi kokouksen toivottaen kaikki paikalla olijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Heikkilä (minä).

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Hannu Rantala.

3.3 Kokouspöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Laakso ja Seppo Järvinen

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Ismo Ihonen, Riitta Tuominen ja Auvo Valojää.

4 § Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Ilmoitusasiat

5.1 Osaston ja Kouvolan Postipankin välisen yhteistyöpöytäkirjan sisällön pohjalta pidetään osaston jäsenille tiedotustilaisuus, jossa on paikalla edustajana Kouvolan Postipankista.

5.2 Vuoden 1986 aikana osastoon liittyneille jäsenille pidetään tilaisuus, jossa esitellään osaston toimintaa.

6 § Osaston toimintakertomus vuodelta 1986

Kuultiin sihteerin lukemana osaston ja jaoksien toimintakertomukset vuodelta 1986. Toimintakertomukset hyväksyttiin kuullussa muodossa.

7 § Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikertomus ja tilitarkastajien lausunto hyväksyttiin.

8 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden osaston toimikunnalle ja muille tilivelvollisille.

9 § Osaston toimihenkilöiden palkkiot

Kokous päätti Matti Laineen esityksestä osaston toimihenkilöiden palkkioiden korottamisesta seuraavaa:

Osaston puheenjohtaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston sihteeri 700.- markkaa/vuosi

Osaston taloudenhoitaja 700.- markkaa/vuosi

Osaston varapuheenjohtaja 40.- markkaa/johtamansa kokous

Leo Leskisen eriävä mielipide edellisen johdosta merkitään pöytäkirjaan Leskinen esitti ilman kannatusta 600.- markan suuruista palkkiota osaston toimihenkilöille.

10 § Osaston talousarvio vuodelle 1987

Osaston talousarvio vuodelle 1987 hyväksyttiin seuraavin muutoksin

Talousarvio esityksessä yhdistettyinä olleet kohdat 68. 80. 68. toimikuntra 80. automiesjaos yhteissummaltaan 10.000.- eroitetaan erillisiksi kohdiksi 68. toimikunta 3.500.- ja 80. automiesjaos 6.500.-

11 § Osaston puheenjohtajan vaali

 

Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Karjalainen (kuvassa edessä). Pertin takana olen minä.

12 § Osaston toimikunnan jäsenten vaali 10 varsinaista jäsentä ja 1-5 varajäsentä

Osaston toimikuntaan vuodelle 1987 tulivat valituiksi seuraavat:

Varsinainen jäsen: Ahtiainen Aila, Aho Timo, Ihonen Ismo, Ikonen Jari, Koivunen Raija, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Rantala Hannu, Savolainen Leo, Suutarinen Anja.

Varajäsenet: Matti Mallat, Markku Matilainen, Anja Paasonen, Olavi Kujala.

13 § Valitaan osaston tarpeelliset alajaostot ja niiden vetäjät

Osastolle valittiin seuraavat alajaostot ja niiden vetäjät:

 • Automiesjaos puheenjohtajana Ihonen Ismo.

 • Urheilujaos vetäjänä Matilainen Markku.

 • Vapaa-ajan jaoksena osaston toimikunta toimii kokonaisuudessaan, vapaa-ajan jaoksen toiminnan pyörittäjänä tai toimikunta voi nimetä eri tapahtumille vetäjän.

14 § Osaston tilintarkastajien vaali kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa

Osaston varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala ja Kari Laakso.

Varatilintarkastajiksi valittiin Juha Haapsaari ja Seppo Järvinen.

15 § Valitaan osaston edustajat KAP:n edustajistoon neljä

varsinaista ja neljävaraedustajaa

Varsinaisiksi edustajiksi valittiin Pertti Karjalainen, Leo Leskinen, Matti Mallat ja Leo Savolainen.

Varalle valittiin Juha Haapsaari, Esko Huopainen, Seppo Järvinen ja Kari Laakso.

16 § Valitaan osaston nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Jyrki Ahtiainen.

17 § Valitaan osaston lomavastaava

Lomavastaavasta käytiin suljettu lippuäänestys äänestyksen tulos:

Annettuja ääniä 59 kappaletta. Tyhjiä 2 kappaletta.

Eero Korkiakangas 45 ääntä, Seppo Järvinen 12 ääntä

Osaston lomavastaavaksi tuli äänestyksen tuloksen perusteella valituksi 45 äänellä Eero Korkiakangas.

18 § Osaston sääntöjen muuttaminen Postiliitto r.y:n XVII liittokokouksessa hyväksyttyjen osaston mallisääntöjen mukaisiksi

Vuosikokous päätti yksimielisesti muuttaa osaston säännöt Posti­liitto r.y:n XVII varsinaisessa hyväksyttyjen osaston mallisään­töjen mukaisiksi.

19 § Muut esille tulevat asiat

1. Hyväksyttiin Juha Haapsaaren esityksestä osaston lehtiseteli tueksi 50.- markkaa.

2. Pääluottamusmies Raimo Heikkilä esitteli kokousväelle 01.03.1987 voimaan tulevan uuden palkkaratkaisun joka johtui viime kevään virkamieslakosta.

20 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Heikkilä päätti vuosikokouksen kiittäen kaikkia mukana olleita aktiivisesta osallistumisesta kokouksen kulkuun ja esityslistalla olleisiin asiakohtiin.

 

KOUVOLAN OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1987

 

Osastomme ja koko Postiliiton kannalta katsottuna on vuosi 1987 ollut suurten muutosten aikaa. Posti- ja telelaitoksessa käynnissä oleva liikelaitosuudistus tuo ja on jo tuonutkin mukanaan paljo erilaisia uudistuksia, jotka vaikuttavat koko laitoksen henkilöstöön. Tässä tilanteessa korostuu erilaisissa muodoissa jäsenistön edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta. Vuoden 1988 aikana on osaston entistä enemmän pyrittävä aktivoimaan jäseniänsä mukaan toimintaansa ja panostettava luottamusmieskoulutukseen, koska eri edunvalvonta henkilöiden on pakko pysyä mukana laitoksen sisällä tapahtuvassa muutoksessa ja pystyttävä valvomaan jäsenkunnan etuja toimiessaan osaston luottamustehtävissä.

Vuoden 1987-1988 vaihtuessa tapahtui myös osastoamme vaikuttava postialueliitos. Postialueliitos vaikuttaa luottamusmiestoiminnassa, niin että koko suurella postialueella toimii vain yksi pääluottamusmies, joka edustaa koko postialueen postiliittolaista jäsenkuntaa vaikka alueella toimiikin oman osastomme lisäksi Postiliiton Anjalankosken osasto ja Postiliiton Kuusankosken osasto. Osastojen välisissä neuvotteluissa on sovittu, että koko postialueen pääluottamusmies olisi henkilö joka toimii alueen hallintopaikkakunnalla eli Kouvolassa. Uusi virkamieslaki tuli myös ja antoi työnantajalle mahdollisuuden siirrellä virkoja ja tarpeen mukaan harkinnan jälkeen jättää jopa täyttämättä.

Niinsanotun osa-aikaisen henkilöstön osuus on huomattavasti lisääntynyt varsinkin postitoimen puolella. Nämä muutamat mainitut uudistukset vahvistavat jo aiemmin mainittua luottamusmiesten ja muiden edunvalvojien lisäkoulutustarvetta, sillä vain riittävän hyvin koulutettu luottamushenkilö pystyy tulevina vuosina vastaamaan meidän kaikkien etujen valvonnasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta esimiehet Reijo Oksanen, Matti Ojala ja Kalevi Hyypiä. Kuva on vuodelta 1987.

Osaston puheenjohtajana on vuonna 1987 toiminut Pertti Karjalainen, varapuheenjohtajana Leo Leskinen,

sihteerinä  Hannu Rantala,

Hannu Rantala 11.12.1955 – 17.9.2016

Hiljainen, ehkä hieman ujokin Hannu Rantala kuoli yllättäen 17.9.2016. Työkaverini Hannu oli Kouvolan postin nuorin esimieheksi opiskellut postimies. Esimiestyötä hän teki sanomalehden jakelun, postin lajittelukeskuksen ja postin päiväjakelun parissa. Viimeisinä työvuosina Hannu toimi postinjakelutehtävissä. Vuosina 1983 ja 1986-1987 hän toimi Postiliiton Kouvolan osaston sihteerinä. Ammattiosaston toimikunnan jäsen hän oli 1984 – 1985. Hannu Rantala oli mukana Suolajärven kesäkotiyhdistyksen toiminnassa aina sen lopuun asti. 1980-luvulla Kouvolan Postin Kesäkotiyhdistys ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Yhdistyksen saama taloudellinen tuki ei kattanut yhä lisääntyviä menokuluja. 16.7.1991 Hannun tehtäväksi jäi yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen.
 

rahastonhoitajana Jari Ikonen.

Osaston pääluottamusmiehenä kuluneena kaksivuotiskautena on toiminut Raimo Heikkilä (minä) ja varapääluottamusmiehenä Kimmo Niemi.

Toimikunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: Ahtiainen Aila, Aho Timo, Ihonen Ismo, Ikonen Jari, Koivunen Raija, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Rantala Hannu, Savolainen Leo ja Suutarinen Anja.

Varajäseninä ovat toimineet: Kujala Olavi, Mallat Matti, Matilainen Markku ja Paasonen Anja.

Toimikunta on kuluneen kauden aikana kokoontunut seitsemän kertaa ja lisäksi on pidetty yksi ylimääräinen osaston kokous. Paikalla olivat Anjalankosken osaston, Kouvolan osaston ja Kuusankosken osaston toimikunnat sekä Arto Sieranta Postiliitosta. Kokouksessa käsiteltiin luottamusmiehen näkökulmasta uutta suurta postialuetta ja jäsenistön edunvalvontaa.

Osastomme on myös edellisvuosien tapaan ollut hyvin edustettuna eri tapahtumissa ja neuvottelupäivillä, joita Postiliitto on järjestänyt. Lisäksi osastolla on edustajat paikallisella tasolla VTY-jaoksessa sekä Kouvolan Ammatillisessa paikallisjärjestössä.

Jäsenistön koulutusta on jatkettu edellisvuosien tapaan. Koulutukseen on saatu mukaan uusia henkilöitä ja aina kun saadaan mukaan uusia mahdollisia toimihenkilöitä osaston toimintaa on syytä olla tyytyväinen.

Liiton järjestämässä luottamusmieskoulutuksessa on ollut osastostamme Raimo Heikkilä (minä) kuukauden kurssilla ja Juha Haapsaari kolmen kuukauden kurssilla.

Osastossamme on toiminut myös edelleen osaston toiminnan kannalta tärkeät alajaostot:

Automiesjaos puheenjohtaja Ismo Ihonen,

Urheilujaos vetäjänä Markku Matilainen,

Vapaa-ajanjaos vetäjänä osaston toimikunta ja Raimo Heikkilä.

Jaostojen toimintakertomukset seuraavat liitteinä.

 


 Kuvassa postikonttorin johdon lisäksi olen minä Matti Ojalan 60-

vuotistilaisuudessa.


 

Osaston jäsenmäärä oli 31.12.1987 seuraava:

Eläkkeellä naisia 19, miehiä 27,

Maksavia jäseniä naiset 109,

Maksavia jäseniä miehet 131.

Yhteensä 286 jäsentä.

 

POSTILIITON KOUVOLAN OSASTON URHEILUJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1987

Vuosi 1987 on jälleen ollut liikunnallinen ja kilpailurikas. Eri urheilulajeissa on jälleen mitattu henkistä ja fyysistä kuntoa. Osaston jäseniä on ollut edustamassa eri puolilla maata järjestetyissä kilpailu ja hölkkätapahtumissa. Lisäksi järjestimme itse henkilökunnalle sisäisiä juoksu, hiihto ja ongintakilpailuja.

Seuraavassa tuloksia eri kilpailuista viime vuoden varrelta:

Hiihto

PTL:n hiihtomestaruuskilpailut Veini Ahola 2 sija

Miehet yleinen sarja 15 km Veijo Kytö 3 sija

Kymenlaakso viesti posti-telen joukkue 11 sija

PTU:n Kymen piirin mestaruuskilpailut

Miehet yleinen sarja 12 km Veijo Kytö 2 sija

Miehet alle 20 v. 9 km Kai Saarinen 1 sija

Onginta

Jälleen onginta muodostui suosituksi ulkoilu harrastukseksi. Järjestimme osaston omat pilkkiongintakilpailut ja otettiin osaa PTL:n pilkki- ja rantaongintakilpailuihin. Osasto hallitseva pilkkimestari on Leo Savolainen

Yleisurheilussa kilpailtiin kesän kuluessa jälleen kiivaasti. Osanottajia löytyi mukavasti olipa kyseessä tikanheitto tai maratonjuoksu.

Yleisurheilu

PTL:n kesämestaruuskilpailut

Miehet 5000 m Veini Ahola 8. sija

Miehet pituus 35 v sarja Juhani Huohvanainen 8. sija

PTU:n Kymen piirinmestaruuskilpailut

Miehet maastojuoksu Veijo Kytö 1. sija

Miehet 35 v sarja 100 m Juhahni Huohvanainen 1. sija

Miehet 35 v sarja pituus Juhani Huohvanainen 1. sija

Suunnistus Veijo Kytö 2. sija

Tenniksessä otettiin osaa myös PTU:n piirin kilpailuihin, puulaakitennikseen ja PTL:n mestaruuskilpailuihin erittäin hyvällä menestyksellä.

Puulaakiurheilussa otettiin osaa myös monessa lajissa mm. Kaukalopallossa, Jalkapallossa, Lentopallossa, Ammunnassa, Keilailussa.

Menestys oli kokonaisuutena hyvä ja saimme kokea liikunnanilon.

Urheilujaos/Markku Matilainen

NUORISOVASTAAVAN TOIMINTAKERTOMUS

KULUNEELLA TOIMNTAVUODELLA OLI YKSI AMMATTIOSASTON NUORILLE JÄRJESTETTY TILAISUUS. 

1987 vasemmalta Mikko Arveli, Mosse Karjalainen, Minä ja Veijo Auvinen.


Tilaisuuden jälkeen tutustuimme Hotelli Vaakunan saunatiloihin.

Nuorisovastaavien neuvottelupäivillä oli osastostamme edustettuina Jyrki Ylitalo ja Jyrki Ahtiainen.


Raimo Heikkilä:

Postiliton tavoitteena on jäsenten ammatillisten, taloudellisten etujen ajaminen

 • Ammattiosasto järjestää kokouksia, luentoja, esitelmä- ja huvitilaisuuksia

 • tekee tarpeen vaatiessa esityksiä työ- ja palkkaus- sekä sosiaalisten olojen korjaamiseksi

 • valvoo sosiaalisten, esimerkiksi palkkalisien ja asetuksien noudattamista.

 • perustaa keskuutensa rekisteröimättömiä ala-osastoja

 • harjoittaa jäsenistöään varten lepokotitoimintaa

 • Osasto voi perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja.

 • Toimikuntansa tukemiseksi voi osasto omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja järjestää arpajaisia, rahakeräyksiä, juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia ja harjoittaa kahvilaliikettä ja kioskitoimintaa. Tarvittaessa hankkii osasto asianomaisen luvan sellaisille toimintamuodoilleen, joiden käytäntöön ottaminen ei ilman tällaisen luvan saantia ole mahdollista.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi osaston toimihenkilöt ja toimikunta ovat tehneet parhaansa.

 • Jakeluhenkilöstölle oli mitoitustilaisuudet Hotelli Vaakunassa ja Postipankissa. Osanottajia oli yhteensä yli 50 henkilöä.

 • Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken toimikunnilla oli yhteinen neuvottelu Postipankissa. Järjestösihteeri Arto Sieranta Postiliitosta selvitti ajankohtaisia asioita.

 • Postialuekonttorin budjetti oli jäsenkäsittelyssä.


   

 • Noin linja-autolastillinen teatterin ystävää oli seuraamassa Lappeenrannan Kaupunginteatterissa Lallukka-kauppamies Karjalasta.

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa teatteriretkeläisä vasemmalta Heikki Topo, Pekka Paavola,Tauno Leinonen ja Risto Marttila.


 • Arvioitaessa mennyttä toimintakautta, voidaan todeta, että kiin­nostus ammattiyhdistystoimintaan osastossamme on kasvanut.

 • Eri ammattiryhmille järjestetyt omat tilaisuudet saattaa mielestäni vaikuttaa myönteisesti aktiivisuuteen ammattiyhdistys toimintaa kohtaan. Tätä tapaa on hyvä käyttää tulevanakin toimintavuonna.

Menestyminen etujen ajamisessa vaatii aktiivista ja hyvin koulutettua jäsenistöä.Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika 08.04.1987 klo 18.00

Paikka Kouvolan-talo musiikkisali Varuskuntakatu 11 KOUVOLA

Läsnä 76 edustajiston jäsentä, APJ:n eroava hallitus ja SAK:n edustajana Matti Kopperi

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen viitaten Ay-keskuksen perustamisen tarpeeseen paikkakunnalle. Ottaen huomioon, että APJ:nkin toimitila on purku-uhan alaisena 4 vuoden sisällä, niin viimeistään muuttovaiheessa ajatus yhteisten toimitilojen hankkimisesta useamman osaston kanssa on pidettävä mielessä. TVK:n, AKAVAN ja STTK:n kanssa kehitteillä ollut yhteistyöasia on vesittynyt tällä kertaa.

Sen sijaan kehitteillä Kuusankosken, Anjalankosken ja Iitin APJ:jen kanssa alueellista yhteistoimintaa.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 76 edustajaa oli jättänyt asianmukaisen ilmoittautumiskaavakkeen kokoukseen.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että jäsenosasoille ja edustajiston jäsenille oli lähetetty kokouskutsut sääntöjen määräämänä ajankohtana ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana edustajille lähetetty asialista kokouksen asialistaksi siten, että päätettiin käsitellä kohdat 13 ja 14 päinvastaisessa järjestyksessä ja myönnettiin puheenvuoro kohdassa 4 TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön puheenjohtaja Maritta Nurmirannalle, joka selvitti TSL:n vaiheita valtakunnallisesti historian valossa sekä toimintaa paikkakunnalla.

Lisäksi hyväksyttiin kokoussäännöt.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

Valittiin:

 1. Kokouksen puheenjohtajiksi LASSI OJANEN ja kohtiin 7 ja 8 KALEVI TAAVILA

 2. Kaksi sihteeriä MARTTI SORSA ja ESKO KUPIAS

 3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa KERTTU RITA ja MAURI JOUTJÄRVI

 4. Viisi ääntenlaskijaa KALLE KAUPPINEN, SYLVI NIEMI, AINO HYVÖNEN, VEIKKO LEHTINEN ja JORMA MÄKINEN

 5. Viisijäseninen vaalivaliokunta PEKKA LINDEMAN puheenjohtaja, HANNU KATTELUS, KERTTU RITA, MAURI JOUTJÄRVI JA RIKU OIKARINEN

 6. Viisijäseninen julkilausumavaliokunta TUOMO MAKKONEN puheenjohtaja, LAILA BOHOLM, OSMO SALLINEN, MAIJA-LIISA PELTOLA JA AIMO TUOMINEN.

 7. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1986

Kouvolan APJ:n toimintakertomus vuodelta 1986 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1986 TILEISTÄ

Kalevi Taavila siirtyi puheenjohtajaksi.

 • Tuloslaskelma 1.1.1986-31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti ylijäämällä 4780,30mk

 • Tase 31.12.1986 hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Taavila luki tilintarkastajien lausunnon APJ:n -86 tileistä.

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ TOIMI-HENKILÖILLE VUODEN 1986 TILEISTÄ

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimihenkilöille Kouvolan APJ:n tileistä vuodelta 1986.

Lassi Ojanen siirtyy puheenjohtajaksi.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1987

Kouvolan APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1987 valittiin LASSI OJANEN. Puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta ja kiitti samalla toimihenkilöitään kuluneella kaudella ja piti ay-koulun jatkuvuutta merkittävänä saavutuksena Kouvolan tyyppisellä paikkakunnalla.

KOKOUS KESKEYTETTIIN KAHVITAUON AJAKSI 18.50-19.05

Kokoukseen ilmoittautui kaksi edustajaa lisää

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI 1987-1988

Päätettiin siirtää kohdat 10 ja 11 vaalivaliokunnan esityksen valmistumiseen asti.

Valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti kaksitoista varsinaista ja kaksitoista varajäsentä Kouvolan APJ:n hallitukseen 1987-1988 seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet varajäsenet

01. MAURI ONTTONEN MARTTI SORSA

(Raut. liiton os. 72) (Raut. liiton os. 72)

02. MAURI JOUTJÄRVI SEPPO KOLA

(Raut. liiton os. 157) (Raut. liiton os. 157)

03. TEPPO KEMPPI HANNU KATTELUS

(Rak. työl. liiton os. 60) (Rak. työl. liiton os. 60)

04. KERTTU RITA MARIITTA AUNELA

(Kv. kaup. viranhalt. KTV) (Kv. kaup. viranhalt. KTV)

05. JARI RUOKOLAINEN KARI HIRSI

(Kv. Sähköalan työntek.) (Kv. Sähköalan työntek.)

06. TOINI HÄMÄLÄINEN RITVA HANNOLA

(Kv. Vaatetustyöntek.) (VTVL:n Kv. seudun ao.)

07. IRMELI LEHTOLUOMA KAIJA RÄSÄNEN

(Kv. Lihanjal. työntek. ao.) (Kv. Lihanjal. työntek. ao.)

08. RIITTA KANGASKOLKKA LAILA BOHOLM

(Kv. - Kuk. Liiketyöntek.) (Kv. - Kuk. Liiketyöntek.)

09. AAKE MANKKI JUHA KOIVULA

(AKT:n os. 33.) (AKT:n os. 33.)

10. ESKO HEINO AULIS AUNELA

(Kv. Autokorjaamotyöv. ao.) (Kv. Metallityöv. ao. 116)

11. AINO HYVÖNEN RITVA HARTIKAINEN

(Kv. Kiinteistöt. tek.) (HRHL:n Kv. os.)

12. ESKO KUPIAS AIMO TUOMINEN

(Veturim. liiton Kv. os.) (Kv. seudun linja-auto henk. k.)

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1987

Valittiin Kouvolan APJ:n tilintarkastajiksi 1987 MARKKU MIKKOLA ja PERTTI SUOVA.

Varatilintarkastajiksi valittiin TERTTU HELLEMO ja AATOS PENNANEN.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Sopimussihteeri Matti Kopperi selvitti seuraavia asioita:

 • SAK:n 80-vuotisjuhla

Valtakunnallisen juhlan sijasta pidetään erilliset juhlat piireittäin. Kymen piirin juhla Kuusankoskella 14.6.

 • Juhlavuoden teema Työelämän oikeudet

 • Äänestysaktiivisuuden lasku Eduskuntavaaleissa

 • Kannanotto työhön määriteltävä tarkemmin

 • TES -tavoitteet. Kiinnitettävä huomio laadullisiin tavoitteisiin.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

 2. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Koska AKT:n osasto 33. tekemä esitys (liite) oli ainoa kokoukselle lähetetty esitys lukuun ottamatta henkilövalintaesityksiä ja kun hallitus esitti kannanotokseen vuokrabussiasiassa esitystään julkilausumavaliokunnalle julkilausumaksi, päätettiin kohdat 13 ja 14 käsitellä samanaikaisesti.

Päätettiin hyväksyä julkilausumavaliokunnan puheenjohtajan esittelemä julkilausuma sellaisenaan edustajiston kokouksen julkilausumaksi ja kannanotoksi AKT:n osasto 33 esityksen.

(julkilausuma liitteenä)

 1. MAHDOLLISESTI MUUT KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Markku Mikkola selvitti STS-pankin tulevaa INVEST Oy:tä. Mukana KANSA, HAKA ja EKA.

Puheenjohtaja Ojanen tiedotti vappujuhlasta (pidetään perinteisesti).

Pekka Lindeman tiedotti AKT:n lakkouhasta LTK:ta vastaan ja pyysi solidaarisuutta asiassa APJ:n jäsenosasoilta.

Puheenjohtaja kuulutti APJ:n hallituksen järjestäytymiskokouksen koolle edustajiston kokouksen jälkeen.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Ojanen päätti kokouksen klo 20.15. kiittäen edustajia sujuvasta kokouksesta.


EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 03.11.1987 klo 18.00.

Paikka: Kouvola-talon juhlasali Varuskuntakatu 11 KOUVOLA.

Läsnä: 61 edustajiston jäsentä, APJ:n hallitus ja SAK:n edustajana Reijo Päivärinta.

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lassi Ojanen avasi kokouksen käyden läpi paikkakunnan ajankohtaisia asioita ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi paikalle.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 61 edustajiston jäsentä oli täyttänyt ilmoittautumiskaavakkeen.

 1. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että osastoille ja edustajiston jäsenille oli lähetetty kokouskutsut ennen sääntöjen määräämää ajankohtaa ja hyväksyttiin kokouksen päätösvaltaisuus.

 1. KOKOUKSEN ASIALISTAN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsujen mukana lähetetyt asialista ja säännöt kokoukselle.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

 1. Puheenjohtaja

Todettiin, että sääntöjen mukaan puhetta johtavat paikallisjärjestön puheenjohtajat, johon viitaten valittiin Lassi Ojanen kokouksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi valittiin:

 1. kaksi sihteeriä

Esko Kupias ja Jari Ruokolainen

 1. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ahti Honkanen ja Paula Hirvi

 1. viisi ääntenlaskijaa

Eila Mehtonen, Kalle Kauppinen, Leena Närhi, Irmeli Lehtoluoma ja Jaakko Pesu

 1. viisijäseninen julkilausumavaliokunta

Toini Hämäläinen, Juha Koivula, Ritva Hannola, Kaija Räsänen ja Pertti Lindeman

Julkilausumavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Toini Hämäläinen.

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1988

Esko Kupias esitteli APJ:n toimintasuunnitelman vuodelle 1988.

Lisäksi Juha Koivula piti selventävän puheenvuoron koulutusasiasta.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. (liite)

PÄÄTETTIIN PITÄÄ KAHVITAUKO 18.40-19.00

 1. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA VUODELLE 1988

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti APJ:n jäsenmaksuksi vuodelle 1988 3,00 mk/jäsenosaston henkilöjäsen/vuosi.

Lisäksi päätettiin, että APJ lähettää osastoille pankkisiirtolomakkeet neljännesvuosittain suoritettavaa jäsenmaksua varten.

 1. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 1988

Esiteltiin APJ:n talousarvio vuodelle 1988.

Hyväksyttiin talousarvion tulopuoli.

Hyväksyttiin talousarvio menopuoli.

Hyväksyttiin yksimielisesti APJ:n talousarvio v-88 esitetyssä muodossaan. (liite)

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Luettiin AKT:n osasto 113 kirje Kirsi Raudalle myönnetystä 1000 mk:n stipendistä.

Todettiin, että vastaavanlaiset stipendit on syytä lähettää Kouvolan Pojat Tukisäätiön kautta.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

Reijo Päivärinta totesi aluksi edunvalvonnan onnistumisen kaksi tärkeää perusasiaa - Järjestäytyminen ja kun ollaan todella aktiivisia.

Viittasi:

 • HRHL:n sekalaisen työvoiman aiheuttamiin tilanteisiin

 • Opinto-ohjaajien huolestumiseen oppilaskunnan saamasta ay-tiedosta

 • Kannatti Kouvolan Pojat Tukisäätiön tyyppistä toimintaa

Järjestöpolitiikasta Päivärinta totesi:

 • SAK:n jäsenmäärän kasvu on kääntynyt laskuun

 • Jos ei tehdä todella töitä muut palkansaajajärjestöt vievät jäseniä (AKAVA, STTK, TVK) kuitenkin SAK tällä hetkellä selvästi suurin toimihenkilöjärjestö

 • Ei olla niin kalkkiksia kuin luullaan

 • KTV:n järjestelyvara-asia tyypillinen tämän päivän esimerkki tulonjakopyrkimyksistä

 • Jäsenmaksujen ay-eduista pidettävä kiinni

Sopimuspolitiikasta

TUPO -88 vahvuuksia:

 • Hallitus ja SAK tahtovat, jäsenliitoista osa kannattaa

 • Vakaa talouspoliittinen tilanne

 • TUPO -kokemukset myönteisiä

 • TUPO:a edellyttävät tavoitteet mm. vaikutusmahdollisuus verotukseen

 • SAK:n sisäisesti eheä tilanne ja parantunut toimintakkyky

TUPO –88 heikkouksia

 • Työnantajat eivät tahdo, samoin AKAVA:n, STTK:n ja TVK:n kanta ilmeisen kielteinen

 • Markkinatalouden mahdollinen kriisi

 • Mekanismia ei ole kehitetty

 • TUPOn alentunut ohjausvaikutus inflaatioon ja suuren yhdistämän tavoitteen puuttuminen

 • Eriytyneet sopimuskaudet ja ansiokehityksen erot

Esillä oli ajatus, että kaksi palkansaajien keskusjärjestöä riittäisi Suomessa.

Onttonen kysyi teollisuusliittojen roolin näkymisestä SAK:ssa.

Toini Hämäläinen kysyi TEVA -alan tulevaisuudesta, matalapalkkaisuudesta ja työn arvostuksesta.

Päivärinta vastasi kysymyksiin ja totesi, että käsityksensä mukaan ainakin 78-80 jaettu järjestelyvarat solidaarisesti.

Puheenjohtaja Ojanen haastoi SAK:n hallituksen keskustelemaan solidaarisuuden kuntoon.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Toini Hämäläinen esitteli julkilausuman.

Päätettiin hyväksyä julkilausuma esitetyssä muodossaan. (liite)

 1. MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

Eino Jaatinen luki Kouvolan Pojat Tukisäätiön arpojen myyntihaasteen osastoille.

Päätettiin suositella, että osastot ottaisivat arpoja myyntiin arpa/2 osaston jäsentä.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Lassi Ojanen kiitti asioiden käsittelystä ja päätti kokouksen klo 19.55.


 

EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 03.11.1987

Kouvolan APJ vaatii yhteiskunnan eri tahoilta valmiuksia ja toimenpiteitä vastuun ohella rakennemuutoksen hallituksi ohjaamiseksi. Edellytämme henkilöstön kouluttamista ja valmentamista jo työssäoloaikana sellaisiin muuttuviin tehtäviin ja olosuhteisiin, joiden tulo nähdään - tai aavistetaan ennakolta.

Kouvolan alueella on viimeaikoina tapahtunut niin monia työpaikkojen menetyksiä, että on aihetta kysyä, onko edes suunnitteilla saati tulossa, varmoja työpaikkoja korvaamaan esimerkiksi vaatetusalan valmistuspuolta? Tämä ala on muutoksen kourissa häviämässä Kouvolan ja jopa läänin alueelta. Onko niin sanottu rakennemuutos vain uusi nimi suurtyöttömyydelle, jota valmistellaan jo Valtion Rautateidenkin kohdalla?

Emme pidä oikeana sitä, että muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän ainoa korjausresepti on vanhempien- ja vähemmänkoulutettujen työntekijöiden syrjään heittäminen. Kuitenkin työntekijät ovat yksi yritysten tärkeimmistä voimavaroista ja nykyisin he vastaavat yksin yritysjohdon tekemistä virheistä, menettämällä työpaikkansa.

Kouvolan alueen metalliteollisuuden myllerryksen ohella, naisvaltaiset alat ovat luku sinänsä. Kansainvälistyvä pääoma siirtelee omaisuutta vain tuottoprosentin perusteella. Satojen ihmisten kohtalo ei liikuta heitä. Ja yhteiskunta on voimaton, vaikka on luonut edellytykset tehdä rahaa.

VR:n johdon virheellisestä toimintastrategiasta näyttää joutuvan kärsimään juuri työntekijät. Kuljetustarve lisääntyy ja VR suunnittelee ”kiskojen rullaamista”. Voikin kysyä, eikö tosiaan hyvin koulutettua henkilöstöä voisi käyttää laajennettuun kehittyvään palvelutoimintaan. Pitääkö antautua ja kutistaa toimintoja, siirtämällä niitä yksityisen sektorin hoidettavaksi, mikä ei kansantaloudellisesti ole aina järkevää.

Kouvolan APJ on huolestuneena seurannut viimeaikojen tapahtumia paikallisilla työpaikoilla ja vetoaa päättäjiin työntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi ja korvaavien työpaikkojen luomiseksi paikkakunnalle.

Jos Kymen lääni on tekemisen paikka, eikö sen pitäisi olla silloinkin myös turvallisen kasvamisen ja elämisen paikka.


Kouvolan APJ:n Naisjaoston toimintakertomus vuodelta 1987

YLEISTÄ

Vuosi 1987 oli naisten kannalta tärkeä vuosi, astuihan 1.1.1987 voimaan Tasa-arvolaki. Lain tarkoitus on sen 1 §:n mukaan ”estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”

Tästä syystä onkin vuoden tapahtumissa ollutkin teemana tasa-arvolaki, ja sen sovellukset käytännössä.

Toinen naisia aktivoiva ja puhuttava asia oli seuraavan vuoden presidentin vaalit. Onhan tärkeää meille naisille saada mahdollisemman monta naista vaaliuurnille ja tuoda äänensä kuuluville.

TOIMINTA

KAPJ:n naisjaoston puheenjohtajana toimii Eila Mehtonen ja sihteerinä Pirkko Perttula.

Naisjaosto kokoontuu kerran kuukaudessa kokoukseen. Kokouksiin osallistui 6-10 naista.

Jaoston taloudenhoitajana on toiminut Aino Hyvönen ja opintosihteerinä Rauha Hakkarainen.

KOULUTUS

Naisjaoston koulutus on suurelta osaltaan jäänyt jokaisen oman ammattiosaston järjestämiin kursseihin, sekä SAK:n neuvottelupäiviin ja muihin tilaisuuksiin.

Huhmarissa pidettyihin ay-naisten neuvottelupäiviin osallistui 10 jaoston jäsentä.

Opintokerhoa jaosto on myös pitänyt.

VIRKISTYS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

Jaosto teki keväällä matkan Leningradiin.

Pilkkikilpailuihin, jotka KAPJ järjesti, naisjaosto osallistui perinteiseen tapaan.

Naisjaosto osallistui ammattijärjestöjen ja TSL:n järjestämiin pikkujouluihin Meksikossa.

Omat pikkujoulut jaosto myös piti.

MUUTA JAOSTON TOIMINTAA

Naisjaosto osallistui Myllyt jauhamaan keräykseen. Keräyksellä kerättiin varoja Tansanian ruuantuotannon kehittämiseksi.

Elämän sävel keräykseen myös osallistuttiin.

LOPUKSI

Kaikkea toimintasuunnitelmassa suunniteltua ei pystytty viemään läpi, johtuen vähäisestä jäsenistön määrästä, sekä myös varojen puutteesta johtuen.

Tulevaisuudessa yritämmekin saada lisää aktiivisia jäseniä.

KAPJ:n naisjaosto


KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1987

YLEISTÄ

Toimintavuosi on ollut hyvin perinteinen, eikä suurempia uusia asioita ole ollut esillä. Kuluneen vuoden aikana oli ensitapaaminen KTV:n yhteisjärjestön kanssa, jossa tilaisuudessa pohdittiin jatkotyöskentelytapoja ja tarpeita, sekä annettiin lausunto vuotta 1989 koskevaan valtion tulo- ja menoarvioesityksen laadintaan Kymenläänin osalta, KAPJ:lle. Jaostoon on kuulunut 11 ammattiosastoa, n. 2800 jäsentä.

OPINTO JA KOULUTUS

Voionmaan Opistolla, Julkiset palvelut ja yksityistäminen kurssille osallistui Mauri Onttonen ja Jorma Kunnasluoto.

Luottamusmiesten koulutuspäiville osallistui yli 40 jaoston jäsenosastojen luottamushenkilöä.

Jaoston järjestettävänä oli,

Tiedotustoiminnan kurssi ja Taloudenhoitajien peruskurssi, jonka jatkona oli Taloudenhoitajien jatkokurssi, kutsukurssina.

Näiltä kaikilta kursseilta saatiin myönteistä palautetta.

Jaosto järjesti, VTY:n avustuksella, oman kurssin syksyllä aiheesta, Yhteistoimintasäännöstö ja laatupiiritoiminta, joka koettiin positiivisena ja asiapitoisena. (Kiitokset Arskalle!)

Jaoston neuvottelupäiville Pieksämäelle osallistui Ritva Hannola ja Kalle Karttunen.

MUU TOIMINTA

Työterveysasematoimikuntaan valittiin uudet edustajat kahdeksi vuodeksi varsinaiseksi, piirintyösuojeluvaltuutettu Erkki Kaarakainen (RL) ja varalle, työsuojeluvaltuutettu Mikko Mannonen (VML).

APJ:n hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat: Mauri Joutjärvi RL, Mauri Onttonen RL sekä APJ:n sihteerinä Esko Kupias VML.

APJ:n ay-koulun kouluttajina ovat toimineet jaostosta Mauri Joutjärvi ja Mauri Onttonen.

Manun uudelleen vallintaan osallistuimme omalla panoksellamme.

Suunniteltu eläketiedotustilaisuus siirtyy v.88 puolelle, koska valtion eläkekomitea ei ole vielä saanut esitystä valmiiksi ja tähän palataan.

Jaoston puheenjohtajana on toiminut yli 12v, jaoston perustamisesta v75 syksystä, v88 kevääseen Mauri Onttonen. Jaoston kokoonpano liitteenä.

Mauri Onttonen Marjatta Riuttala

 

VTY –JAOSTON KOKOONPANO V. 1987

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja

Mauri Onttonen RL os. 72 Pauli Iivarinen RL os. 72

Varapuheenjohtaja

Harry Holm VTVL os. 108 Esko Varis VTVL os. 108

Sihteeri

Marjatta Riuttala PL:n PA-hoitj. Maire Ikkala PL:n PA-hoitajat

Taloudenhoitaja

Kalle Karttunen VML:n Kouvolan os. Touko Laitinen VML

Raimo Heikkilä PL:n Kouvolan os. Hannu Rantala PL:n Kouvolan os.

Jorma Kunnasluoto RL os. 32 Taisto Viitalo RL os. 32

Pauli Lehtonen RL os. 97 Heikki Salovirta RL os. 97

Mauri Joutjärvi RL os. 157 Matti Viitanen RL os. 157

Ritva Hannola VTVL os. 163 Sylvi Niemi VTVL os. 163

Ville Sundström RL os. 45, Kouvolan osastopiiri, ei käynyt yhdessäkään kokouksessa.

Kouvolan Puhelinasentajilta ei ollut valittu edustajaa jaostoon, mutta toimitimme kokouskutsut osaston puheenjohtajalle.

Tilintarkastajina on toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.

Mauri Onttonen ja Marjatta Riuttala

puheenjohtaja ja sihteeri


©​ Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com