Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 ​Päivitetty 30.1.10.2018 

Kouvolan osasto 124 r.y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1987

 

Osastomme ja koko postiliiton kannalta katsottuna on vuosi 1987 ollut suurten muutosten aikaa. Posti- ja telelaitoksessa käynnissä oleva liikelaitosuudistus tuo ja on jo tuonutkin mukanaan paljo erilaisia uudistuksia, jotka vaikuttavat koko laitoksen henkilöstöön. Tässä tilanteessa korostuu erilaisissa muodoissa jäsenistön edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta. Vuoden 1988 aikana on osaston entistä enemmän pyrittävä aktivoimaan jäseniänsä mukaan toimintaansa ja panostettava luottamusmieskoulutukseen, koska eri edunvalvonta henkilöiden on pakko pysyä mukana laitoksen sisällä tapahtuvassa muutoksessa ja pystyttävä valvomaan jäsenkunnan etuja toimiessaan osaston luottamustehtävissä.

Vuoden 1987-1988 vaihtuessa tapahtui myös osastoamme vaikuttava postialueliitos. Postialueliitos vaikuttaa luottamusmiestoiminnassa, niin että koko suurella postialueella toimii vain yksi pääluottamusmies, joka edustaa koko postialueen postiliittolaista jäsenkuntaa vaikka alueella toimiikin oman osastomme lisäksi Postiliiton Anjalankosken osasto ja Postiliiton Kuusankosken osasto. Osastojen välisissä neuvotteluissa on sovittu, että koko postialueen pääluottamusmies olisi henkilö joka toimii alueen hallintopaikkakunnalla eli Kouvolassa. Uusi virkamieslaki tuli myös ja antoi työnantajalle mahdollisuuden siirrellä virkoja ja tarpeen mukaan harkinnan jälkeen jättää jopa täyttämättä.

Niinsanotun osa-aikaisen henkilöstön osuus on huomattavasti lisääntynyt varsinkin postitoimen puolella. Nämä muutamat mainitut uudistukset vahvistavat jo aiemmin mainittua luottamusmiesten ja muiden edunvalvojien lisäkoulutustarvetta, sillä vain riittävän hyvin koulutettu luottamushenkilö pystyy tulevina vuosina vastaamaan meidän kaikkien etujen valvonnasta.

Kuvassa vasemmalta esimiehet Reijo Oksanen, Matti Ojala ja Kalevi Hyypiä. Kuva on vuodelta 1987.

 

 

 

 

 

 

 

Osaston puheenjohtajana on vuonna 1987 toiminut Pertti Karjalainen, varapuheenjohtajana Leo Leskinen, sihteerinä  Hannu Rantala, rahastonhoitajana Jari Ikonen.

Osaston pääluottamusmiehenä kuluneena kaksivuotiskautena on toiminut Raimo Heikkilä (minä) ja varapääluottamusmiehenä Kimmo Niemi.

Toimikunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: Ahtiainen Aila, Aho Timo, Ihonen Ismo, Ikonen Jari, Koivunen Raija, Leskinen Leo, Nerkko Tuula, Rantala Hannu, Savolainen Leo ja Suutarinen Anja.

Varajäseninä ovat toimineet: Kujala Olavi, Mallat Matti, Matilainen Markku ja Paasonen Anja.

Toimikunta on kuluneen kauden aikana kokoontunut seitsemän kertaa ja lisäksi on pidetty yksi ylimääräinen osaston kokous. Paikalla olivat Anjalankosken osaston, Kouvolan osaston ja Kuusankosken osaston toimikunnat sekä Arto Sieranta Postiliitosta. Kokouksessa käsiteltiin luottamusmiehen näkökulmasta uutta suurta postialuetta ja jäsenistön edunvalvontaa.

Osastomme on myös edellisvuosien tapaan ollut hyvin edustettuna eri tapahtumissa ja neuvottelupäivillä, joita Postiliitto on järjestänyt. Lisäksi osastolla on edustajat paikallisella tasolla VTY-jaoksessa sekä Kouvolan Ammatillisessa paikallisjärjestössä.

Jäsenistön koulutusta on jatkettu edellisvuosien tapaan. Koulutukseen on saatu mukaan uusia henkilöitä ja aina kun saadaan mukaan uusia mahdollisia toimihenkilöitä osaston toimintaa on syytä olla tyytyväinen.

Liiton järjestämässä luottamusmieskoulutuksessa on ollut osastostamme Raimo Heikkilä (minä) kuukauden kurssilla ja Juha Haapsaari kolmen kuukauden kurssilla.

Osastossamme on toiminut myös edelleen osaston toiminnan kannalta tärkeät alajaostot:

Automiesjaos puheenjohtaja Ismo Ihonen,

Urheilujaos vetäjänä Markku Matilainen,

Vapaa-ajan jaos vetäjänä osaston toimikunta ja Raimo Heikkilä.

Jaostojen toimintakertomukset seuraavat liitteinä.


 Kuvassa postikonttorin johdon lisäksi olen minä.


 

Osaston jäsenmäärä oli 31.12.1987 seuraava:

Eläkkeellä naisia 19, miehiä 27,

Maksavia jäseniä naiset 109,

Maksavia jäseniä miehet 131.

Yhteensä 286 jäsentä.

 

Postiliiton Kouvolan osaston Urheilujaoksen TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1987

Vuosi 1987 on jälleen ollut liikunnallinen ja kilpailurikas. Eri urheilulajeissa on jälleen mitattu henkistä ja fyysistä kuntoa. Osaston jäseniä on ollut edustamassa eri puolilla maata järjestetyissä kilpailu ja hölkkätapahtumissa. Lisäksi järjestimme itse henkilökunnalle sisäisiä juoksu, hiihto ja ongintakilpailuja.

Seuraavassa tuloksia eri kilpailuista viime vuoden varrelta:

Hiihto

PTL:n hiihtomestaruuskilpailut Veini Ahola 2 sija

Miehet yleinen sarja 15 km Veijo Kytö 3 sija

Kymenlaakso viesti posti-telen joukkue 11 sija

PTU:n Kymen piirin mestaruuskilpailut

Miehet yleinen sarja 12 km Veijo Kytö 2 sija

Miehet alle 20 v. 9 km Kai Saarinen 1 sija

Onginta

Jälleen onginta muodostui suosituksi ulkoilu harrastukseksi. Järjestimme osaston omat pilkkiongintakilpailut ja otettiin osaa PTL:n pilkki- ja rantaongintakilpailuihin. Osasto hallitseva pilkkimestari on Leo Savolainen

Yleisurheilussa kilpailtiin kesän kuluessa jälleen kiivaasti. Osanottajia löytyi mukavasti olipa kyseessä tikanheitto tai maratonjuoksu.

Yleisurheilu

PTL:n kesämestaruuskilpailut

Miehet 5000 m Veini Ahola 8. sija

Miehet pituus 35 v sarja Juhani Huohvanainen 8. sija

PTU:n Kymen piirinmestaruuskilpailut

Miehet maastojuoksu Veijo Kytö 1. sija

Miehet 35 v sarja 100 m Juhahni Huohvanainen 1. sija

Miehet 35 v sarja pituus Juhani Huohvanainen 1. sija

Suunnistus Veijo Kytö 2. sija

Tenniksessä otettiin osaa myös PTU:n piirin kilpailuihin, puulaakitennikseen ja PTL:n mestaruuskilpailuihin erittäin hyvällä menestyksellä.

Puulaakiurheilussa otettiin osaa myös monessa lajissa mm. Kaukalopallossa, Jalkapallossa, Lentopallossa, Ammunnassa, Keilailussa.

Menestys oli kokonaisuutena hyvä ja saimme kokea liikunnanilon.

Urheilujaos/Markku Matilainen

 

NUORISOVASTAAVAN TOIMINTAKERTOMUS

KULUNEELLA TOIMNTAVUODELLA OLI YKSI AMMATTIOSASTON NUORILLE JÄRJESTETTY TILAISUUS. 


 

1987 vasemmalta Mikko Arveli, Mosse Karjalainen, Minä ja Veijo Auvinen.


Tilaisuuden jälkeen tutustuimme Hotelli Vaakunan saunatiloihin.

 

Nuorisovastaavien neuvottelupäivillä oli osastostamme edustettuina Jyrki Ylitalo ja Jyrki Ahtiainen.

 

Raimo Heikkilä:

Postiliton tavoitteena on jäsenten ammatillisten, taloudellisten etujen ajaminen

 

 • Ammattiosasto järjestää kokouksia, luentoja, esitelmä- ja huvitilaisuuksia

 • tekee tarpeen vaatiessa esityksiä työ- ja palkkaus- sekä sosiaalisten olojen korjaamiseksi

 • valvoo sosiaalisten, esimerkiksi palkkalisien ja asetuksien noudattamista.

 • perustaa keskuutensa rekisteröimättömiä ala-osastoja

 • harjoittaa jäsenistöään varten lepokotitoimintaa

 • Osasto voi perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja.

 • Toimikuntansa tukemiseksi voi osasto omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja järjestää arpajaisia, rahakeräyksiä, juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia ja harjoittaa kahvilaliikettä ja kioskitoimintaa. Tarvittaessa hankkii osasto asianomaisen luvan sellaisille toimintamuodoilleen, joiden käytäntöön ottaminen ei ilman tällaisen luvan saantia ole mahdollista.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi osaston toimihenkilöt ja toimikunta ovat tehneet parhaansa.

 • Jakeluhenkilöstölle oli mitoitustilaisuudet Hotelli Vaakunassa ja Postipankissa. Osanottajia oli yhteensä yli 50 henkilöä.

 • Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken toimikunnilla oli yhteinen neuvottelu Postipankissa. Järjestösihteeri Arto Sieranta Postiliitosta selvitti ajankohtaisia asioita.

 • Postialuekonttorin budjetti oli jäsenkäsittelyssä.

 • Noin linja-autolastillinen teatterin ystävää oli seuraamassa Lappeenrannan Kaupunginteatterissa Lallukka-kauppamies Karjalasta.

Kuvassa teatteriretkeläisä vasemmalta Heikki Topo, Pekka Paavola,Tauno Leinonen ja Risto Marttila.

 

 

 

 • Arvioitaessa mennyttä toimintakautta, voidaan todeta, että kiin­nostus ammattiyhdistystoimintaan osastossamme on kasvanut.

 • Eri ammattiryhmille järjestetyt omat tilaisuudet saattaa mielestäni vaikuttaa myönteisesti aktiivisuuteen ammattiyhdistys toimintaa kohtaan. Tätä tapaa on hyvä käyttää tulevanakin toimintavuonna.

Menestyminen etujen ajamisessa vaatii aktiivista ja hyvin koulutettua jäsenistöä.Kouvolan APJ:n Naisjaoston toimintakertomus vuodelta 1987

 

YLEISTÄ

Vuosi 1987 oli naisten kannalta tärkeä vuosi, astuihan 1.1.1987 voimaan Tasa-arvolaki. Lain tarkoitus on sen 1 §:n mukaan ”estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”

Tästä syystä onkin vuoden tapahtumissa ollutkin teemana tasa-arvolaki, ja sen sovellukset käytännössä.

Toinen naisia aktivoiva ja puhuttava asia oli seuraavan vuoden presidentin vaalit. Onhan tärkeää meille naisille saada mahdollisemman monta naista vaaliuurnille ja tuoda äänensä kuuluville.

TOIMINTA

KAPJ:n naisjaoston puheenjohtajana toimii Eila Mehtonen ja sihteerinä Pirkko Perttula.

Naisjaosto kokoontuu kerran kuukaudessa kokoukseen. Kokouksiin osallistui 6-10 naista.

Jaoston taloudenhoitajana on toiminut Aino Hyvönen ja opintosihteerinä Rauha Hakkarainen.

KOULUTUS

Naisjaoston koulutus on suurelta osaltaan jäänyt jokaisen oman ammattiosaston järjestämiin kursseihin, sekä SAK:n neuvottelupäiviin ja muihin tilaisuuksiin.

Huhmarissa pidettyihin ay-naisten neuvottelupäiviin osallistui 10 jaoston jäsentä.

Opintokerhoa jaosto on myös pitänyt.

VIRKISTYS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

Jaosto teki keväällä matkan Leningradiin.

Pilkkikilpailuihin, jotka KAPJ järjesti, naisjaosto osallistui perinteiseen tapaan.

Naisjaosto osallistui ammattijärjestöjen ja TSL:n järjestämiin pikkujouluihin Meksikossa.

Omat pikkujoulut jaosto myös piti.

MUUTA JAOSTON TOIMINTAA

Naisjaosto osallistui Myllyt jauhamaan keräykseen. Keräyksellä kerättiin varoja Tansanian ruuantuotannon kehittämiseksi.

Elämän sävel keräykseen myös osallistuttiin.

LOPUKSI

Kaikkea toimintasuunnitelmassa suunniteltua ei pystytty viemään läpi, johtuen vähäisestä jäsenistön määrästä, sekä myös varojen puutteesta johtuen.

Tulevaisuudessa yritämmekin saada lisää aktiivisia jäseniä.

KAPJ:n naisjaosto


KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1987

YLEISTÄ

Toimintavuosi on ollut hyvin perinteinen, eikä suurempia uusia asioita ole ollut esillä. Kuluneen vuoden aikana oli ensitapaaminen KTV:n yhteisjärjestön kanssa, jossa tilaisuudessa pohdittiin jatkotyöskentelytapoja ja tarpeita, sekä annettiin lausunto vuotta 1989 koskevaan valtion tulo- ja menoarvioesityksen laadintaan Kymenläänin osalta, KAPJ:lle. Jaostoon on kuulunut 11 ammattiosastoa, n. 2800 jäsentä.

OPINTO JA KOULUTUS

Voionmaan Opistolla, Julkiset palvelut ja yksityistäminen kurssille osallistui Mauri Onttonen ja Jorma Kunnasluoto.

Luottamusmiesten koulutuspäiville osallistui yli 40 jaoston jäsenosastojen luottamushenkilöä.

Jaoston järjestettävänä oli,

Tiedotustoiminnan kurssi ja Taloudenhoitajien peruskurssi, jonka jatkona oli Taloudenhoitajien jatkokurssi, kutsukurssina.

Näiltä kaikilta kursseilta saatiin myönteistä palautetta.

Jaosto järjesti, VTY:n avustuksella, oman kurssin syksyllä aiheesta, Yhteistoimintasäännöstö ja laatupiiritoiminta, joka koettiin positiivisena ja asiapitoisena. (Kiitokset Arskalle!)

Jaoston neuvottelupäiville Pieksämäelle osallistui Ritva Hannola ja Kalle Karttunen.

MUU TOIMINTA

Työterveysasematoimikuntaan valittiin uudet edustajat kahdeksi vuodeksi varsinaiseksi, piirintyösuojeluvaltuutettu Erkki Kaarakainen (RL) ja varalle, työsuojeluvaltuutettu Mikko Mannonen (VML).

APJ:n hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat: Mauri Joutjärvi RL, Mauri Onttonen RL sekä APJ:n sihteerinä Esko Kupias VML.

APJ:n ay-koulun kouluttajina ovat toimineet jaostosta Mauri Joutjärvi ja Mauri Onttonen.

Manun uudelleen vallintaan osallistuimme omalla panoksellamme.

Suunniteltu eläketiedotustilaisuus siirtyy v.88 puolelle, koska valtion eläkekomitea ei ole vielä saanut esitystä valmiiksi ja tähän palataan.

Jaoston puheenjohtajana on toiminut yli 12v, jaoston perustamisesta v75 syksystä, v88 kevääseen Mauri Onttonen. Jaoston kokoonpano liitteenä.

Mauri Onttonen Marjatta Riuttala

 

VTY –JAOSTON KOKOONPANO V. 1987

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Puheenjohtaja

Mauri Onttonen RL os. 72 Pauli Iivarinen RL os. 72

Varapuheenjohtaja

Harry Holm VTVL os. 108 Esko Varis VTVL os. 108

Sihteeri

Marjatta Riuttala PL:n PA-hoitj. Maire Ikkala PL:n PA-hoitajat

Taloudenhoitaja

Kalle Karttunen VML:n Kouvolan os. Touko Laitinen VML

Raimo Heikkilä PL:n Kouvolan os. Hannu Rantala PL:n Kouvolan os.

Jorma Kunnasluoto RL os. 32 Taisto Viitalo RL os. 32

Pauli Lehtonen RL os. 97 Heikki Salovirta RL os. 97

Mauri Joutjärvi RL os. 157 Matti Viitanen RL os. 157

Ritva Hannola VTVL os. 163 Sylvi Niemi VTVL os. 163

Ville Sundström RL os. 45, Kouvolan osastopiiri, ei käynyt yhdessäkään kokouksessa.

Kouvolan Puhelinasentajilta ei ollut valittu edustajaa jaostoon, mutta toimitimme kokouskutsut osaston puheenjohtajalle.

Tilintarkastajina on toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.

 

Mauri Onttonen ja Marjatta Riuttala

puheenjohtaja ja sihteeri


©​ Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com