Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

Päivitetty 6.3.20181990-luvun vaihteessa Suomen kansantalous ajautui syvään lamaan. 1989 työttömiä oli lähes 300000 ja 1990-luvun alussa lähenneltiin puolen miljoonan työttömän armeijaa, mikä oli Euroopan korkeimpia. 1989 Kymenläänin työttömyysprosenttina oli marraskuussa 14,2. Laman syyksi mainittiin mm. Suomen markan sitomisen seuraa­maan EY:n valuuttaa, Ecua ja työn tuot­tavuutta suuremmat palkan­korotukset. Yhteiskun­tasopimus, jolla olisi laskettu kustannuk­sia 10 %, ei toteutunut mm. ammattiyh­distysliikkeen vastustuk­seen. 3.10.1989 palkansaajien keskusjärjestöt järjestivät Helsingissä suurmielenosoituksen hallituksen ja työnantajan työntekijöi­den kuristustoimia vas­taan.​Kouvolan osaston toimintakertomus 1989

Vuoden 1989 merkittävin tapahtuma ammattiosastollemme oli

Postiliiton XVIII liittokokous, jossa linjattiin liittomme toiminta

seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Osastoamme edustivat

liittokokouksessa varapuheenjohtaja Raija Koivunen, sihteeri

Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Leo Leskinen ja

teleautonkuljettajien luottamusmies Auvo Valojää. Esityksiä

liittokokoukselle osastomme oli tehnyt kolme kappaletta.

Esityksissä puututtiin öytyön aikahyvityksen saamiseksi koko

postin henkilkunnalle, palkkojen kuoppakorotuksiin ja

virkarakenteen korjaamiseen. Kaikkiaan liittokokoukselle oli tehty

218 esitystä. Postialueeltamme tuli liiton päättäviin elimiin

valituksi Marjatta Riuttala Kuusankoskelta, joka kuuluu

Kaakkois-Suomen kassapalveluhenkilöstön sekä osastomme

jäsen Raimo Heikkilä liittovaltuuston varajäseneksi.

Osastomme jäsenien palkkakehitys oli toimintavuonna 1989

tyydyttävä. Järjestelyvarat kohdennettiin työnjohdon- ja

autonkuljettajien vakansseihin.

Posti-telen pääjohtajaksi nimitettiin liikenneministeri Pekka

Vennamo. Liikenneministerin ollessaan Vennamo vakuutti ettei

postitoimipaikkojen lukumäärää ratkaisevasti vähennetä.

Tulevaisuus näyttää pitääkö hänen lupauksensa.

Postikonttorin päällikkö Oiva Tikka jäi eläkkeelle. Kuvassa vasemmalta työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander, ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen ja Oiva Tikka.

 

 

 

 

Posti-Telen muuttuminen valtion liikelaitokseksi toi mukanaan muutoksia organisaatioon. Se, miten muutoksissa onnistutaan on vielä arvailujen varassa. Jäseniemme etujen valvonta ei saa heiketä uudessa organisaatiossa, vaan parantamisen varaa varmasti löytyy.

Itsekukin voi aktiivisella osallistumisella vaikuttaa osaston toimintaan.

Uudet varhaiseläkkeet astuivat voimaan Heinäkuun alusta. Varhaiselkäehakemuksia Valtionkonttoriin saapui odotettua enemmän. Eläkepäätöksiä odoteltaessa oltiin liian toiveikkaitamyönteisen eläkepäätöksen suhteen. Kuntoitukseen ollaan satsaamassa varoja sekä tehdään yksilllisi kuntoitussuunnitelmia työntekijöille. Työnantajan on hyvksyttävä se, että ikääntyvä työntekijä ei pysty samoihin työsuorituksiin kuin nuoremmat. Ikääntyvän työntekijän työnkuvaa tulee muokata niin että hän selviytyy työstään.

Huoli Kouvolan postinlajittelukeskuksen asemasta uudessa lajittelukeskus-organisaatiossa oli oikeutettua. Onneksi, Kouvolan asema lajittelukeskusorganisaatiossa on vahva. Organisaation selkeydyttyä Kouvolan postikeskuksen suunnittelu saa toivottavasti lisävauhtia.

Yhteistyö postialueen postiliittolaisten ammattiosastojen kesken oli kiitettävä. Toimikuntien nimeämät neuvottelijat valmistelivat osastojen yhdistämistä. Neuvottelijat olivat yksimielisiä yhdistymisenä tarpeellisuudesta. Pallo on nyt Anjalankosken- ja Kuusankosken osastojen hallussa. Huolena on paikallinen edunvalvonta.

Yhdentymisneuvottelun julkilausuma

Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen valtuuttamat henkilöt:

Tuula Jurvanen ja Kalevi Häkkinen Anjalankoskelta, Esko Huopai­nen ja Raimo Heikkilä Kouvolasta, Matti Järvelä ja Hannu Kajan­der Kuusankoskelta, Torsti Korhonen Postiliitosta ja plm Kari Kuosa kutsuttuina asiantuntijoina osallistuivat 23-24.09.1989 Hotelli Leikarissa pidettyyn yhteiseen neuvotteluun.

Työryhmässä käsiteltiin alustusten pohjalta Posti- ja telelai­toksen tulevaisuuden haasteista jäsenkunnallemme. Lisäksi pei­lattiin osastojemme nykytilaa ja tulevaisuutta.

Erittäin laajojen ja perusteltujen selvitysten jälkeen osanotta­jat ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että yhdentymiskeskustelu­ja tulee jatkaa ammattiosastojemme toimikunnissa ja osastoko­kouksissa.

Työryhmän mielipiteenä oli, että yhdistyminen tulee

 • parantamaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia
 • parantamaan jäsenten edunvalvontaa
 • poistamaan organisaatioiden päällekkäisyyttä
 • mahdollistamaan jäsenten maksamien jäsenmaksujen entistä jär­kevämmän käytön.

Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta 1989

​Toimikunnta Matti Ojalan mökillä. Vasemmalta Hannu Rantala, Pertti Karjalainen, Raija Koivunen, Matti Ojala, Leo Savolainen, Tuula Nerkko, Leo Leskinen ja minä.

Pj. Esko Huopainen

Varapj. Raija Koivunen

Sihteeri Raimo Heikkilä

Taloudenhoitaja Leo Leskinen

Jäseninä:

Aila Ahtiainen

Eero Takki

Ari Laakso

Oili Saari

Kimmo Kosonen

Mirja Malmi

Anja Suutarinen

Varajäseninä:

Ismo Ihonen

Seppo Järvinen

Matti Mallat

Tuula Nerkko

Asta Kivinen

Toimikunta kokoontui 10 kertaa.

Postialueen pääluottamusmiehenä on Raimo Heikkilä Postiliiton Kouvolan osastosta ja varapääluottamusmiehen Tuula Jurvanen Anjalankosken osastosta.

Postialueen työsuojeluvaltuutettuna on Hannu Kajander Postiliiton Kuusankosken osastosta.

Eri ammattiryhmien luottamusmiehinä osastostamme ovat:

Tele-autonkuljettajat Auvo Valojää

Postiautonkuljettajat Seppo Järvinen

Kouvolan autohuoltopaikka Ismo Ihonen

Telen siivoojat Anja Paasonen

Postinkantohenkilökunta Eero Takki

Lajittelukeskushenkilökunta Kimmo Niemi

Postinjakajat Raija Koivunen

Sanomalehdenkantajat Seija Virkkula

Maksaviajäseniä oli 30.9.1989

 • naisia 103

 • miehiä 137

 • eläkkeellä oli 57 henkilöä

vapaajäsen yksi henkilöä

Yhteensä osaston jäsenmäärä 298.

Jaostotoiminta

Toimikunnan alaisuudessa on toiminut Automiesjaos.

Huvijaoksena toimi osaston toimikunta.

Urheilutoiminnan vetäjänä toimi Markku Matilainen.

Edustukset

Osastoamme on edustaneet seuraavat henkilöt eri tilaisuuksissa:

 • Kouvolan APJ:ssä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä,

 • Seppo Järvinen ja Matti Mallat

 • Kouvolan APJ:n VTY-jaoksessa: Raija Koivunen

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestössä:

Raimo Heikkilä

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivillä: Esko Huopainen

 • Käsittelyn-, jakelun- ja kiinteistöhenkilöstön

 • neuvottelupaivillä: Aila Ahtiainen ja Raimo Heikkilä

 • Autohenkilöstön neuvottelupäivillä: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Kari Laakso, Leo Leskinen, Erkki Mykknen ja Auvo Valojää.

 • Postialueen yhteistoimintaelin: Esko Huopainen, Raija Koivunen ja Raimo Heikkilä.

 • 1989 ammattiosaston aktiivi Aila Ahtiainen täytti 50 vuotta.

 • Onnittelemassa vasemmalta Matti Ojala, Raimo Heikkilä ja Aila.

 

 

 

 

 

Ammattiosastojen yhteistyö

 • Yhteistyöstä Kaakkois-Suomen postipiirin alueella huolehti Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö. ​
 • Kouvolan postialueella on toiminut Postiliiton Anjalankosken​ Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen muodostama​ yhteistoimintaelin.
 • Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan ja Kuusankosken​ osastojen toimikunnat kokoontuivat Kouvolan​ kesäkotiyhdistyksen mökillä, Suolajärvellä. Osastojen tuleva​ toiminta ja tulevaisuuden haasteet osastotoiminnalle olivat​ kokouksen asialistalla.

Opintotoiminta:

 1. Järjestötiedon peruskurssi Forssassa: Aila Ahtiainen ja Mirja Malmi.

 2. Kiinteistöhenkilöstön koulutuspivät Kiljavalla: Mirja Malmi, Anja Yloutinen ja Arja Kärki.

 3. Nuorisovastaavien neuvottelupivillä Kimmo Kosonen.

 4. Luottamusmiespäivillä Saarijärvellä Seppo Järvinen.

 5. Jakelun mitoituspäivillä Kotkassa Eero Takki.

 6. Taloudenhoitajien peruskurssilla Kiljavalla Leo Leskinen.

 7. Luottamusmiesten koulutuspäivillä Kotkassa:

Ismo Ihonen, Raimo Heikkilä ja Auvo Valojää.

Atk:n peruskurssilla Äänekoskella Raimo Heikkilä.

Tiedotustoiminnan kurssilla Valkealassa: Raimo Heikkilä.

Työsuojelukursseilla Haukiputaalla ja Joensuussa Raimo Heikkilä.

Vapaa-ajantoiminta

Liittokokouksen johdosta retkeilypäiviä ei järjestetty Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö järjesti pikkujouluristeilyn Ruotsiin. Osastomme jäseniä osallistui risteilylle 11 henkilöä.

Teatteriretki tehtiin Lahden kaupungin teatteriin. Osallistuminen oli odotettua laimeampaa.

Tiedotustoiminta

Postialueella on ilmestynyt henkilöstön lehti Tiekkari, johon osasto on voinut laittaa ilmoituksiaan. Ilmoitustauluja on käytetty tiedottamiseen, lisäksi suullinen tiedotus kahvitauoilla. Tarpeenvaatiessa postitettiin osaston jäsenille jäsenkirje. 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1989

 

 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet

APJ:n toimintaan.

AY-LIIKE:

APJ -tutkimus / TUL -projekti

suunnittelukurssi

SEL -liittokokousvaalit

 

TYÖNANTAJAT:

 • liikealan aukioloajat

 • hyvä” työllisyystilanne paitsi TEVA -ala

 

KUNTA/KUNNAT:

 • hallinnon uudistus edennyt tulosjohtamisen kehittelyyn joka on edellyttänyt suurta valppautta.

 

VALTIO:

 • kymi neuvottelukunta

 • verouudistus aiheutti keskustelua (uskottavuus) – lausunto investointiohjelmaan (toivelista) – työvoimatoimikunnassa toimiminen

 

 1. EDUNVALVONTA TYÖNANTAJIIN PÄIN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

ammattiosastojen tukeminen

 • TYÖTAISTELUTILANTEET

ei tukipyyntöjä

 • TYÖLLISYYSASIAT

työllisyystilanne ollut kohtuullisen hyvä, TEVA työntekijöiden työllistäminen ollut huolena. Laitettu kirjelmä kaupungille.

 • KANNANOTTO

syyskokouksessa HELI -rata-asiassa lähtien siitä, että vanhoja ratoja parantamalla päästään parhaaseen tulokseen ja työpaikat on luotava sinne missä työvoimakin on. Esitettiin liikennepoliittista seminaaria Kouvolaan.

 

 1. VAIKUTTAMINEN KUNNAN JA VALTIOVALLAN PÄÄTÖKSIIN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

elinkeinopolitiikka

 • JULKISET TYÖPAIKAT

seurattu huolestuneena julkisensektorin työpaikkakehitystä. Erityisesti VR ja Posti-Tele näiden siirtyessä liikelaitoksiksi vuoden vaihteessa.

sosiaalipolitiikka

 • LASTEN PÄIVÄHOITO

päivähoitopaikkojen lisäämistä on vaadittu kunnallisissa luottamustoimissa olevien henkilöiden välityksellä (kevätkokouksen kannanotossa maininta)

 • ASUMINEN

vuokra-asuntotuotannon lisäämistä on vaadittu edusmiesten kautta. (kevätkokouksen kannanotto)

ympäristöpolitiikka

 • osallistuttu lääninneuvottelukunnan kautta ympäristöpoliittisiin asioihin.

 • HELI -radan vaihtoehdot

koulutuspolitiikka

 • koululuentoja pidetty ammattikouluissa ja kurssikeskuksessa.

 • edustajat johtokunnissa.

kulttuuri ja vapaa-aika

 • kulttuurin hoito annettu TSL:n Kouvolan Seudun Opintojärjestön hoidettavaksi. Taloudellista ja henkistä apua on annettu mahdollisuuksien mukaan.

Kabareen teossa on oltu mukana.

 • erimuotoista vapaa-ajan toimintaa on pyritty edistämään mm. välittämällä tapahtumista tietoa osastoille ja järjestämällä retkiä tapahtumiin.

 

 1. KOULUTUS

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

jäsenten peruskoulutus

 • pidimme edunvalvonnan ay-koulun

 

APJ:n aktiivien koulutus

 • hankimme ay-koulun johtoryhmälle Työsuojelukoulun vetäjäkoulutuksen.

 • suoritettiin oppilashankinta tammikuussa 90 käynnistyvään ay-kouluun.

 • APJ tutkimukseen liittyvän APJ toiminnan kehittämiskurssin kävi Pohjolan Opistolla neljä hallituksen jäsentä.

Tulevaisuusverstas tuotti tehokkuusajattelun lisäksi idean hankkia APJ:lle

tietokone, jota hyödynnettäisiin osastojen tarpeisiin APJ:ön omien tarpei-

den lisäksi.

 

 1. TIEDOTUS

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

SISÄINEN

 • hoidettu osastoihin pääasiassa kiertokirjeillä, lisäksi julkaistu järjestökalenteri saapuneiden tietojen perusteella.

 • puhelinkontaktia on käytetty kiireellisissä tilanteissa.

 • SAK:n piirisihteeri Kai Ritala on ollut hallituksen kokouksissa mukana.

 • asiakohtaisia kirjeitä on lähetetty suoraan asianhoitajille esim. opintosihteerit.

 • edustajiston kokouksissa on tiedotettu tapahtumista.

 • osastojen puheenjohtajille on pidetty erillisiä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

ULKOINEN

 • puffi” TUL:n liittojuhlajunasta. – APJ:n oma lehti.

 • paikallinen lehdistö. – ammattialoittain

 

 1. JÄRJESTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

järjestäytyminen osastoihin

 • ei erillistä kampanjaa

 

osastojen järjestäytyminen APJ:öön

 • käyty esittelemässä APJ:n toimintaa Elimäen KTV:n osastolla 28.9.-89.

 

 1. KULTTUURI JA HARRASTUSTOIMINTA

TEHTÄVÄKENTTÄ:

TOIMENPITEET VUODEN AIKANA:

Liikunta, vappujuhlat, rauhantyö, jne.

 • pilkkikisat pidettiin AKT:n osasto 33 majalla Hillosensalmella Repovedellä.

 • osallistuttiin vapunaaton tanssiaisten järjestelyihin.

 • järjestimme Työväen yhteisen vappujuhlan, jossa pääpuhujana oli SAK:n kolmas puheenjohtaja Raimo Kantola ja rakennustyöläistenliiton puheenjohtaja Pekka Hynynen.

 • osallistuttiin rauhanmarssitoimikunnan työskentelyyn ja rauhanpäiville Tampereelle.

 • osallistuimme TUL:n liittojuhlaan ja seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Olimme mukana työväestön yhteisessä pikkujoulutapahtumassa, jossa esitettiin osia ”kabareesta”.

 

 1. MUUT TEHTÄVÄT

 

 • FINNOIL –yhteistyö

 • Osallistuttiin neljän palkansaajajärjestön yhteistoiminnan kehittämiseen

 

 1. TOIMINTA-ALUE

KUNTA

APJ:N JÄSENOSASTOT

APJ:N KUULUMATTOMAT

 

lukumäärä

jäsenmäärä

lukumäärä

jäsenmäärä

Kouvola

36

12488

1

20

Valkeala

2

351

2

120

Elimäki

1

112

1

n. 200

Yhteensä

39

12951

4

340

 

 1. TOIMIELIMET JA EDUSTUKSET

EDUSTAJISTO

kokousten määrä 2

edustajaperuste

yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti 200 asti ja siitä alkaen 250 kohti

 

edustajiston koko

155 henkilöä

 

miehiä 102 naisia 53

yhteensä 155

 

varajäseniä

 

 

miehiä 90 naisia 56

yhteensä 146

 

HALLITUS

kokousten määrä 10

 

 

hallituksen koko

puheenjohtaja+24

 

miehiä 8 naisia 5

yhteensä 13

 

varajäseniä

 

 

miehiä 7 naisia 5

yhteensä 12

 

VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

(pj) Lassi Ojanen

HRHL:n os. 20

 

 

Esko Kupias

VETURI

Martti Sorsa

RL 72

Aino Hyvönen

KIINTEISTÖ

Ritva Hannola

KIINTEISTÖ

Jouni Ahola

SÄHKÖ

Aulis Aunela

METALLI 116

Aake Mankki

AKT 33

Juha Koivula

AKT 33

Kerttu Rita

KTV 364

Mariitta Aunela

KTV 364

Ritva Johansson

LIIKEVÄKI

Marjatta Hölsö

LIIKEVÄKI

Mauri Joutjärvi

RL 157

Juhani Kantola

HRHL 20

Riitta Kangaskolkka

LIIKEVÄKI

Laila Boholm

LIIKEVÄKI

Kaija Räsänen

SEL

Irmeli Lehtoluoma

SEL

Mauri Onttonen

RL 72

Kalevi Taavila

RAKSA 60

Osmo Sallinen

RAKSA 624

Raimo Väätäinen

RL 72

Harri Hohteri

SEL

Hannu Mökkönen

RAKSA 60

 

JAOSTOT

kokouksia

puheenjohtaja

työ- ja talous

5

Lassi Ojanen

koulutus

8

Juha Koivula

nais

3

Kerttu Rita

VTY

2

Kalle Karttunen

vapaa-aika

3

Martti Sorsa

 

TYÖRYHMÄT

tehtävä

vetäjä

TUL:n liittojuhlaprojekti

 • jäsenten aktivoiminen osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin

 

Juha Koivula

 

EDUSTUKSET

TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö ry.

Esko Kupias

Martti Sorsa

Juha Koivula

 

Kymen lääninneuvottelukunta

Kerttu Rita

Esko Kupias

 

LNVK työvaliokunta

Esko Kupias

 

Työvoimatoimikunta

 

varalla

Tuomo Makkonen

Aino Hyvönen

Juha Koivula

Aune Keskinen

 

Ammatillisen kurssikeskuksen johtokunta

Pekka Lindeman

 

valtuusto

Kari Lainisto

Lassi Ojanen

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY.

 

Osasto:

01 Elimäen Kunnantyöntekijät ja Viranhaltijat KTV ry. 459 jäsentä

02 HRHL:n Kouvolan osasto 20 ry. 1352 jäsentä

03. Korian - Kouvolan Puunjalostajat ry. 110 jäsentä

04. Kouvolan Autokorjaamotyöväen ammattiosasto ry. 245 238 jäsentä

05. Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat KTV ry. 364 664 jäsentä

06. Kouvolan Kiinteistötyöntekijät ry. osasto 33 257 jäsentä

07. Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry. osasto 015 230 jäsentä

08. Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto KTV ry. osasto 96 320 jäsentä

09. Kouvolan - Kuusankosken Liiketyöntekijät ry 1597 jäsentä

10. Kouvolan Leipomo ja Elintarviketyöläisten osasto 122 330 jäsentä

11. Kouvolan Lihanjalostustyöntekijäin ammattiosasto ry. 40 377 jäsentä

12. Kouvolan Liikeväki ry. 839 jäsentä

13. Kouvolan Metallityöväen ammattiosasto 116 ry. 710 jäsentä

14. Kouvolan Puhelinasentajat ry. 231 jäsentä

15. Kouvolan seudun Autoalantyöntekijät ry. osasto 033 602 jäsentä

16. Kouvolan seudun Linja-autohenkilökunta ry. osasto 113 197 jäsentä

17. Kouvolan seudun Sähkölaitoksen työntekijät ry. 74 jäsentä

18. Kouvolan seudun Tietyöntekijät ry. osasto 108 99 jäsentä

19. VTVL:n Kouvolan seudun ry. 163 142 jäsentä

20. Kouvolan seudun Sähköalantyöntekijät ry. osasto 29 239 jäsentä

21. Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät ry. osasto 66 255 jäsentä

22. Kouvolan Vaatetustyöntekijät ry. osasto 131 250 jäsentä

23. Kouvolan Villa- ja Sukkatyönväen ammattiosasto 152 ry 255 jäsentä

24. Maa- ja Vesirakennusala no 548 Kouvola 198 jäsentä

25. Postiliiton Kouvolan osasto ry. osasto 124 264 jäsentä

26. Postiliiton Kaakkois-Suomen Kassapalveluhenkilöt ry. 278 jäsentä

27. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 60 Kouvola 546 jäsentä

28. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 162 Kouvolan Maalarit. 140 jäsentä

29. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 216 Koria 112 jäsentä

30. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 579 Kouvolan Putkiasentajat 121 jäsentä

31. Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto 624 Kouvolan Muurarit. 68 jäsentä

32. Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry 305 jäsentä

33. Rautatieläisten Liiton osasto 45 ry 35 jäsentä

34. Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry 489 jäsentä

35. Rautatieläisten Liiton osasto 97 ry 45 jäsentä

36. Rautatieläisten Liiton osasto 157 ry. 204 jäsentä

37. TEKERI:n Kouvolan osasto 20 ry. 83 jäsentä

38. Valkealan kunnan Työntekijät ja Viranhaltijat KTV 347 203 jäsentä

39. Valkealan Sairaalahenkilökunta KTV 336 ry. 160 jäsentä

40. Veturimiesten Liiton Kouvolan osasto ry. 658 jäsentä

Yhteensä: 13271 jäsentä

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN

PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1.3.1989-28.2.1990

 

YLEISTÄ

Levottomuudet ympäri maailmaa ovat varjostaneet toimintakautta. Alkuvuoden opiskelijamellakat Kiinassa ja loppuvuoden tapahtumat Romaniassa ja Neuvostoliitossa ovat järkyttäneet koko maailmaan. Tapahtumat Itä-Saksassa ja Berliinin muurin avautuminen ovat myös muistiin merkittäviä asioita.

Valtion rautateiden ja Posti- ja telelaitoksen liikelaitokseksi muuttuminen vuoden 1990 alussa on ollut uutisaiheena alkuvuodesta. Henkilöstösupistukset sekä haja-asutusalueiden postitoimipaikkaverkkoa koskevat lakkautussuunnitelmat ovat uutisvälineissä esillä päivittäin.

Jaostotoimintamme on painottunut ensisijaisesti koulutusasioiden pohtimiseen ja järjestelyihin. Ammattiosastojen liittokokouksiin on osallistunut jaostomme jäseniä. Myös TUL:lin liittojuhlat ovat esillä.

SURUVIESTI

VTY -jaoston pitkäaikainen varapuheenjohtaja ja jaoston jäsen Harry Holm poistui keskuudestamme 20.1.1990. Muistamme Harrya ja hänen tekemäänsä pitkäaikaista Ay-työtä kiitollisuudella.

OPINTO JA KOULUTUS

VTY järjesti luottamusmiesten koulutuspäivän 4.4.89. Jäsenosastojemme luottamushenkilöt osallistuivat runsaslukuisesti. VTY -jaosto järjesti yhteiskuljetuksen.

VTY -jaosto järjesti oppilashankintaa arkistonhoidonkurssille. Kurssi järjestettiin 7.-8.10.1989. Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen ja selvitti monia arkistonhoitoon liittyviä asioita. Jatkokurssi: Järjestötoiminnan suunnittelu ja kehitys sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet, yhdessä Lahden jaoston kanssa järjestettiin kutsukurssina.

Jaoston jäseniä on osallistunut eri liittojen, SAK:n ja VTY:n järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat VTY -jaostojen neuvottelupäiville.

MUU TOIMINTA

Tiedotettiin vappujuhlista ja osallistuttiin eri paikkakunnilla.

Tiedotettiin TUL:lin liittojuhlasta ja osallistuttiin juhlaan ja yhteiskuljetukseen rautateillä.

Risto Honkanen VTY:stä vieraili jaostomme kokouksessa. 6.3.89.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Jaoston kesätapahtuma järjestettiin 28.7.89 Jaalan Ruhmasjärvellä sihteerin mökillä.

Jaoston pikkujoulua vietimme 1.12.1989.

JAOSTON KOKOONPANO

Varsinaiset jäsenet                                          Varajäsenet

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja

Kalle Karttunen VML:n KVL os.                         Touko Laitinen

Varapuheenjohtaja Harry Holm VTVL os. 108      Reijo Mäki

Sihteeri Marjatta Riuttala PL os. 01                    Maire Ikkala

Raija Koivunen PL:n KVL:n os.                          Tuula Nerkko

Taisto Viitalo RL os. 32                                     Olavi Immonen

Pauli Lehtonen RL os. 97                                  Heikki Salovirta

Ritva Hannola VTVL os. 163                              Sylvi Niemi

Martti Sorsa RL os. 72                                      Pauli Iivarinen

Eero Matintalo RL os. 157 Mauri Joutjärvi

Tilintarkastajina ovat toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.


 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN

NAISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1989

 

Naisjaoston puheenjohtajana on toiminut usean vuoden ajan Eila Mehtonen. Eila Mehtosen muutettua heinäkuussa Kuopioon naisjaosto valitsi puheenjohtajaksi Kerttu Ritan jatkamaan.

Naisjaoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana apj:n, TSL:n ja omien ammattiosastojen toiminnassa, joten pelkkä naisjaoston toiminta ei anna oikeaa kuvaa jaoston jäsenten ay-aktiivisuudesta.

NAISJAOSTO

Mehtonen Eila puheenjohtaja kevät puoli

Rita Kerttu puheenjohtaja syksy puoli

Hakkarainen Rauha sihteeri

Hyvönen Aino rahastonhoitaja

Naisjaoston kokouksiin ja toimintaan ovat olleet tervetulleita APJ:n jäsenosastojen naiset.

 • Pilkkikisat AKT:n majalla. Naisjaosto keitti rokan ja kahvit.
 • Vapunaaton tanssiaisten Kukkahattujen ym. myyjäistavaroiden tekotalkoisiin osallistuttiin, sekä buffetin pitoon.
 • Vappumarssissa mukana.
 • TUL:n liittojuhlat kesäkuussa. Naisjaoston jäseniä mukana.
 • Naisjaosto järjesti Eilalle lähtiäiset heinäkuussa.
 • Lokakuu ay-naisten opintopäivät. Osallistuttiin.
 • Evakkotorilla olimme ”ullakon tyhjennys myynnissä”.
 • Marraskuussa Kirpputori Puistoportissa.
 • Osallistuimme APJ:n ja TSL:n yhteiseen pikkujoulu ja ”Kabaree” iltaan. Naisjaosto hoiti buffetin.​ Naisjaoston jäsenet osallistuivat myös näyttelijänä, kuin myös kirjoittajana kabareeseen.
 • Joulukuussa naisjaosto vietti pikkujoulu iltaa.

Ei ollut vapaa-ajan ongelmia ”Kabaree” harjoitukset olivat siksi tiiviit.

Tämän lisäksi naisjaoston naisia on mukana APJ:n toiminnassa hallituksen jäseninä.


© Raimo Heikkilä

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com