Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 13.10.2017

1990-luvun vaihteessa Suomen kansantalous ajautui syvään lamaan. 1989 työttömiä oli lähes 300000 ja 1990-luvun alussa lähenneltiin puolen miljoonan työttömän armeijaa, mikä oli Euroopan korkeimpia. 1989 Kymenläänin työttömyysprosenttina oli marraskuussa 14,2. Laman syyksi mainittiin mm. Suomen markan sitomisen seuraa­maan EY:n valuuttaa, Ecua ja työn tuot­tavuutta suuremmat palkan­korotukset. Yhteiskun­tasopimus, jolla olisi laskettu kustannuk­sia 10 %, ei toteutunut mm. ammattiyh­distysliikkeen vastustuk­seen. 3.10.1989 palkansaajien keskusjärjestöt järjestivät Helsingissä suurmielenosoituksen hallituksen ja työnantajan työntekijöi­den kuristustoimia vas­taan.​Kouvolan osaston toimintakertomus 1989

Vuoden 1989 merkittävin tapahtuma ammattiosastollemme oli

Postiliiton XVIII liittokokous, jossa linjattiin liittomme toiminta

seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Osastoamme edustivat

liittokokouksessa varapuheenjohtaja Raija Koivunen, sihteeri

Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Leo Leskinen ja

teleautonkuljettajien luottamusmies Auvo Valojää. Esityksiä

liittokokoukselle osastomme oli tehnyt kolme kappaletta.

Esityksissä puututtiin öytyön aikahyvityksen saamiseksi koko

postin henkilkunnalle, palkkojen kuoppakorotuksiin ja

virkarakenteen korjaamiseen. Kaikkiaan liittokokoukselle oli tehty

218 esitystä. Postialueeltamme tuli liiton päättäviin elimiin

valituksi Marjatta Riuttala Kuusankoskelta, joka kuuluu

Kaakkois-Suomen kassapalveluhenkilöstön sekä osastomme

jäsen Raimo Heikkilä liittovaltuuston varajäseneksi.

Osastomme jäsenien palkkakehitys oli toimintavuonna 1989

tyydyttävä. Järjestelyvarat kohdennettiin työnjohdon- ja

autonkuljettajien vakansseihin.

Posti-telen pääjohtajaksi nimitettiin liikenneministeri Pekka

Vennamo. Liikenneministerin ollessaan Vennamo vakuutti ettei

postitoimipaikkojen lukumäärää ratkaisevasti vähennetä.

Tulevaisuus näyttää pitääkö hänen lupauksensa.

Postikonttorin päällikkö Oiva Tikka jäi eläkkeelle. Kuvassa vasemmalta työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander, ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen ja Oiva Tikka.

Posti-Telen muuttuminen valtion liikelaitokseksi toi mukanaan muutoksia organisaatioon. Se, miten muutoksissa onnistutaan on vielä arvailujen varassa. Jäseniemme etujen valvonta ei saa heiketä uudessa organisaatiossa, vaan parantamisen varaa varmasti löytyy.

Itsekukin voi aktiivisella osallistumisella vaikuttaa osaston toimintaan.

Uudet varhaiseläkkeet astuivat voimaan Heinäkuun alusta. Varhaiselkäehakemuksia Valtionkonttoriin saapui odotettua enemmän. Eläkepäätöksiä odoteltaessa oltiin liian toiveikkaitamyönteisen eläkepäätöksen suhteen. Kuntoitukseen ollaan satsaamassa varoja sekä tehdään yksilllisi kuntoitussuunnitelmia työntekijöille. Työnantajan on hyvksyttävä se, että ikääntyvä työntekijä ei pysty samoihin työsuorituksiin kuin nuoremmat. Ikääntyvän työntekijän työnkuvaa tulee muokata niin että hän selviytyy työstään.

Huoli Kouvolan postinlajittelukeskuksen asemasta uudessa lajittelukeskus-organisaatiossa oli oikeutettua. Onneksi, Kouvolan asema lajittelukeskusorganisaatiossa on vahva. Organisaation selkeydyttyä Kouvolan postikeskuksen suunnittelu saa toivottavasti lisävauhtia.

Yhteistyö postialueen postiliittolaisten ammattiosastojen kesken oli kiitettävä. Toimikuntien nimeämät neuvottelijat valmistelivat osastojen yhdistämistä. Neuvottelijat olivat yksimielisiä yhdistymisenä tarpeellisuudesta. Pallo on nyt Anjalankosken- ja Kuusankosken osastojen hallussa. Huolena on paikallinen edunvalvonta.

Yhdentymisneuvottelun julkilausuma

 

Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen valtuuttamat henkilöt:

Tuula Jurvanen ja Kalevi Häkkinen Anjalankoskelta, Esko Huopai­nen ja Raimo Heikkilä Kouvolasta, Matti Järvelä ja Hannu Kajan­der Kuusankoskelta, Torsti Korhonen Postiliitosta ja plm Kari Kuosa kutsuttuina asiantuntijoina osallistuivat 23-24.09.1989 Hotelli Leikarissa pidettyyn yhteiseen neuvotteluun.

Työryhmässä käsiteltiin alustusten pohjalta Posti- ja telelai­toksen tulevaisuuden haasteista jäsenkunnallemme. Lisäksi pei­lattiin osastojemme nykytilaa ja tulevaisuutta.

Erittäin laajojen ja perusteltujen selvitysten jälkeen osanotta­jat ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että yhdentymiskeskustelu­ja tulee jatkaa ammattiosastojemme toimikunnissa ja osastoko­kouksissa.

Työryhmän mielipiteenä oli, että yhdistyminen tulee

 • parantamaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia
 • parantamaan jäsenten edunvalvontaa
 • poistamaan organisaatioiden päällekkäisyyttä
 • mahdollistamaan jäsenten maksamien jäsenmaksujen entistä jär­kevämmän käytön.

Postiliiton Kouvolan osaston toimikunta 1989

​Toimikunnta Matti Ojalan mökillä. Vasemmalta Hannu Rantala, Pertti Karjalainen, Raija Koivunen, Matti Ojala, Leo Savolainen, Tuula Nerkko, Leo Leskinen ja minä.

Pj. Esko Huopainen

Varapj. Raija Koivunen

Sihteeri Raimo Heikkilä

Taloudenhoitaja Leo Leskinen

Jäseninä:

Aila Ahtiainen

Eero Takki

Ari Laakso

Oili Saari

Kimmo Kosonen

Mirja Malmi

Anja Suutarinen

Varajäseninä:

Ismo Ihonen

Seppo Järvinen

Matti Mallat

Tuula Nerkko

Asta Kivinen

Toimikunta kokoontui 10 kertaa.

Postialueen pääluottamusmiehenä on Raimo Heikkilä Postiliiton Kouvolan osastosta ja varapääluottamusmiehen Tuula Jurvanen Anjalankosken osastosta.

Postialueen työsuojeluvaltuutettuna on Hannu Kajander Postiliiton Kuusankosken osastosta.

Eri ammattiryhmien luottamusmiehinä osastostamme ovat:

Tele-autonkuljettajat Auvo Valojää

Postiautonkuljettajat Seppo Järvinen

Kouvolan autohuoltopaikka Ismo Ihonen

Telen siivoojat Anja Paasonen

Postinkantohenkilökunta Eero Takki

Lajittelukeskushenkilökunta Kimmo Niemi

Postinjakajat Raija Koivunen

Sanomalehdenkantajat Seija Virkkula

Maksaviajäseniä oli 30.9.1989

 • naisia 103

 • miehiä 137

 • eläkkeellä oli 57 henkilöä

vapaajäsen yksi henkilöä

Yhteensä osaston jäsenmäärä 298.

Jaostotoiminta

Toimikunnan alaisuudessa on toiminut Automiesjaos.

Huvijaoksena toimi osaston toimikunta.

Urheilutoiminnan vetäjänä toimi Markku Matilainen.

Edustukset

Osastoamme on edustaneet seuraavat henkilöt eri tilaisuuksissa:

 • Kouvolan APJ:ssä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä,

 • Seppo Järvinen ja Matti Mallat

 • Kouvolan APJ:n VTY-jaoksessa: Raija Koivunen

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestössä:

Raimo Heikkilä

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivillä: Esko Huopainen

 • Käsittelyn-, jakelun- ja kiinteistöhenkilöstön

 • neuvottelupaivillä: Aila Ahtiainen ja Raimo Heikkilä

 • Autohenkilöstön neuvottelupäivillä: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Kari Laakso, Leo Leskinen, Erkki Mykknen ja Auvo Valojää.

 • Postialueen yhteistoimintaelin: Esko Huopainen, Raija Koivunen ja Raimo Heikkilä.

 • 1989 ammattiosaston aktiivi Aila Ahtiainen täytti 50 vuotta.

 • Onnittelemassa vasemmalta Matti Ojala, Raimo Heikkilä ja Aila.

Ammattiosastojen yhteistyö

 • Yhteistyöstä Kaakkois-Suomen postipiirin alueella huolehti Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö.
 • Kouvolan postialueella on toiminut Postiliiton Anjalankosken​ Kouvolan- ja Kuusankosken osastojen muodostama​ yhteistoimintaelin.
 • Postiliiton Anjalankosken-, Kouvolan ja Kuusankosken​ osastojen toimikunnat kokoontuivat Kouvolan​ kesäkotiyhdistyksen mökillä, Suolajärvellä. Osastojen tuleva​ toiminta ja tulevaisuuden haasteet osastotoiminnalle olivat​ kokouksen asialistalla.

Opintotoiminta:

 1. Järjestötiedon peruskurssi Forssassa: Aila Ahtiainen ja Mirja Malmi.

 2. Kiinteistöhenkilöstön koulutuspivät Kiljavalla: Mirja Malmi, Anja Yloutinen ja Arja Kärki.

 3. Nuorisovastaavien neuvottelupivillä Kimmo Kosonen.

 4. Luottamusmiespäivillä Saarijärvellä Seppo Järvinen.

 5. Jakelun mitoituspäivillä Kotkassa Eero Takki.

 6. Taloudenhoitajien peruskurssilla Kiljavalla Leo Leskinen.

 7. Luottamusmiesten koulutuspäivillä Kotkassa:

Ismo Ihonen, Raimo Heikkilä ja Auvo Valojää.

 1. Atk:n peruskurssilla Äänekoskella Raimo Heikkilä.
 2. Tiedotustoiminnan kurssilla Valkealassa: Raimo Heikkilä.

 3. Työsuojelukursseilla Haukiputaalla ja Joensuussa Raimo Heikkilä.

Vapaa-ajantoiminta

Liittokokouksen johdosta retkeilypäiviä ei järjestetty Postiliiton Kaakkois-Suomen piirijärjestö järjesti pikkujouluristeilyn Ruotsiin. Osastomme jäseniä osallistui risteilylle 11 henkilöä.

Teatteriretki tehtiin Lahden kaupungin teatteriin. Osallistuminen oli odotettua laimeampaa.

Tiedotustoiminta

Postialueella on ilmestynyt henkilöstön lehti Tiekkari, johon osasto on voinut laittaa ilmoituksiaan. Ilmoitustauluja on käytetty tiedottamiseen, lisäksi suullinen tiedotus kahvitauoilla. Tarpeenvaatiessa postitettiin osaston jäsenille jäsenkirje.KOUVOLAN AMMATILLINEN

PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

VTY -JAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1.3.1989-28.2.1990

 

YLEISTÄ

Levottomuudet ympäri maailmaa ovat varjostaneet toimintakautta. Alkuvuoden opiskelijamellakat Kiinassa ja loppuvuoden tapahtumat Romaniassa ja Neuvostoliitossa ovat järkyttäneet koko maailmaan. Tapahtumat Itä-Saksassa ja Berliinin muurin avautuminen ovat myös muistiin merkittäviä asioita.

Valtion rautateiden ja Posti- ja telelaitoksen liikelaitokseksi muuttuminen vuoden 1990 alussa on ollut uutisaiheena alkuvuodesta. Henkilöstösupistukset sekä haja-asutusalueiden postitoimipaikkaverkkoa koskevat lakkautussuunnitelmat ovat uutisvälineissä esillä päivittäin.

Jaostotoimintamme on painottunut ensisijaisesti koulutusasioiden pohtimiseen ja järjestelyihin. Ammattiosastojen liittokokouksiin on osallistunut jaostomme jäseniä. Myös TUL:lin liittojuhlat ovat esillä.

SURUVIESTI

VTY -jaoston pitkäaikainen varapuheenjohtaja ja jaoston jäsen Harry Holm poistui keskuudestamme 20.1.1990. Muistamme Harrya ja hänen tekemäänsä pitkäaikaista Ay-työtä kiitollisuudella.

OPINTO JA KOULUTUS

VTY järjesti luottamusmiesten koulutuspäivän 4.4.89. Jäsenosastojemme luottamushenkilöt osallistuivat runsaslukuisesti. VTY -jaosto järjesti yhteiskuljetuksen.

VTY -jaosto järjesti oppilashankintaa arkistonhoidonkurssille. Kurssi järjestettiin 7.-8.10.1989. Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen ja selvitti monia arkistonhoitoon liittyviä asioita. Jatkokurssi: Järjestötoiminnan suunnittelu ja kehitys sekä ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet, yhdessä Lahden jaoston kanssa järjestettiin kutsukurssina.

Jaoston jäseniä on osallistunut eri liittojen, SAK:n ja VTY:n järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat VTY -jaostojen neuvottelupäiville.

MUU TOIMINTA

Tiedotettiin vappujuhlista ja osallistuttiin eri paikkakunnilla.

Tiedotettiin TUL:lin liittojuhlasta ja osallistuttiin juhlaan ja yhteiskuljetukseen rautateillä.

Risto Honkanen VTY:stä vieraili jaostomme kokouksessa. 6.3.89.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Jaoston kesätapahtuma järjestettiin 28.7.89 Jaalan Ruhmasjärvellä sihteerin mökillä.

Jaoston pikkujoulua vietimme 1.12.1989.

JAOSTON KOKOONPANO

Varsinaiset jäsenet                                          Varajäsenet

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja

Kalle Karttunen VML:n KVL os.                         Touko Laitinen

Varapuheenjohtaja Harry Holm VTVL os. 108      Reijo Mäki

Sihteeri Marjatta Riuttala PL os. 01                    Maire Ikkala

Raija Koivunen PL:n KVL:n os.                          Tuula Nerkko

Taisto Viitalo RL os. 32                                     Olavi Immonen

Pauli Lehtonen RL os. 97                                  Heikki Salovirta

Ritva Hannola VTVL os. 163                              Sylvi Niemi

Martti Sorsa RL os. 72                                      Pauli Iivarinen

Eero Matintalo RL os. 157 Mauri Joutjärvi

Tilintarkastajina ovat toimineet Ritva Hannola ja Pauli Lehtonen.


 

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖN

NAISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1989

 

Naisjaoston puheenjohtajana on toiminut usean vuoden ajan Eila Mehtonen. Eila Mehtosen muutettua heinäkuussa Kuopioon naisjaosto valitsi puheenjohtajaksi Kerttu Ritan jatkamaan.

Naisjaoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana apj:n, TSL:n ja omien ammattiosastojen toiminnassa, joten pelkkä naisjaoston toiminta ei anna oikeaa kuvaa jaoston jäsenten ay-aktiivisuudesta.

NAISJAOSTO

Mehtonen Eila puheenjohtaja kevät puoli

Rita Kerttu puheenjohtaja syksy puoli

Hakkarainen Rauha sihteeri

Hyvönen Aino rahastonhoitaja

Naisjaoston kokouksiin ja toimintaan ovat olleet tervetulleita APJ:n jäsenosastojen naiset.

 • Pilkkikisat AKT:n majalla. Naisjaosto keitti rokan ja kahvit.
 • Vapunaaton tanssiaisten Kukkahattujen ym. myyjäistavaroiden tekotalkoisiin osallistuttiin, sekä buffetin pitoon.
 • Vappumarssissa mukana.
 • TUL:n liittojuhlat kesäkuussa. Naisjaoston jäseniä mukana.
 • Naisjaosto järjesti Eilalle lähtiäiset heinäkuussa.
 • Lokakuu ay-naisten opintopäivät. Osallistuttiin.
 • Evakkotorilla olimme ”ullakon tyhjennys myynnissä”.
 • Marraskuussa Kirpputori Puistoportissa.
 • Osallistuimme APJ:n ja TSL:n yhteiseen pikkujoulu ja ”Kabaree” iltaan. Naisjaosto hoiti buffetin.​ Naisjaoston jäsenet osallistuivat myös näyttelijänä, kuin myös kirjoittajana kabareeseen.
 • Joulukuussa naisjaosto vietti pikkujoulu iltaa.

Ei ollut vapaa-ajan ongelmia ”Kabaree” harjoitukset olivat siksi tiiviit.

Tämän lisäksi naisjaoston naisia on mukana APJ:n toiminnassa hallituksen jäseninä.


 

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com