Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 6.3.2018


 

PÖYTÄKIRJA Postiliiton Kouvolan

osaston vuosikokouksesta

 

 

Ravintola Rubinissa helmikuun 11 päivänä 1989 kello 15.00. Paikalla oli 75 osaston jäsentä.

1 §

Osastonpuheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen klo 15.00

2 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Puheenjohtajaksi valittiin Raija Koivunen.

- sihteeriksi Raimo Heikkilä, Matti Mallat

- pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laakso, Kimmo Kosonen.

- ääntenlaskijoiksi Auvo Valojää, Seppo Järvinen, Jussi Sallinen.

4 §

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 §

Osaston tekemät esitykset liittokokoukselle 3 kpl luettiin tässä kohdassa. Liittokokousedustajien valinta siirrettiin kohtaan 20 muut esille tulevat asiat.

6 §

Toimintakertomukset luettiin 3 kpl, seuraa liitteenä.

Tuloslaskelma vuodelta 1988 hyväksyttiin.

Tilintarkastajat hyväksyivät tilikirjanpidon, pieni tarkennus menopuolen kirjauksessa olisi tarpeen.

7 §

Vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

8 §

Talousarvio vuodelle 1989 hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Järvinen esitti väljempää rahankäyttöä koulutukseen ja vapaa-ajantoimintaa.

9 §

Esko Huopainen valittiin osaston puheenjohtajaksi yksimielisesti.

10 §

Osaston toimikuntaan valittiin 10 vakinaista ja 5 varajäsentä: Aila Ahtiainen, Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, Eero Takki, Ari Laakso, Leo Leskinen, Oili Saari, Kimmo Kosonen, Mirja Malmi, Anja Suutarinen. Varajäsenet: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Tuula Nerkko, Asta Kivinen, Matti Mallat.

11 §

Jaostoja valittiin kolme kappaletta jotka toimivat toimikunnan valvonnassa

Automiesjaos, Vuoromiesjaos ja Nuorisojaos.

12 §

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala, Kari Laakso. Varalle Jussi Sallinen ja Veijo Auvinen.

13 §

Liittoedustajan puheenvuoron käytti tutkimussihteeri Matti Nissinen. Hän selosti nykyistä suuntausta laitoksen toiminnasta, joka ei aina anna oikein vakuuttavaa kuvaa.

14 §

Nuorisojaoksen vastaavaksi vetäjäksi valittiin Kimmo Kosonen.

15 §

Toimikunta valitsee Keskuudestaan lomavastaavan.

16 §

VTY jaokseen valittiin edustajiksi Raija Koivunen ja Tuula Nerkko.

17 §

Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön valittiin: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Seppo Järvinen, Matti Mallat, varalle Leo Leskinen, Kari Laakso, Jussi Sallinen, Aila Ahtiainen.

18 §

Osaston tuki työväenlehtitilauksesta päätettiin 50 mk suuruiseksi.

19 §

Osaston koulutuspäivärahan suuruudeksi päätettiin 75 markan suuruiseksi.

20 §

Kohdasta 5 liittokokous edustajien valinnasta käytiin

vilkaskeskustelu valituksi tulivat Leo Leskinen, Auvo Valojää,

Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, varalle Seppo Järvinen, Matti

Mallat, Aila Ahtiainen, Esko Huopainen.

Jussi Sallinen jätti eriävän mielipiteen edustajien valinnasta

liittokokoukseen.

Pekka Häkämies esitti, että vastaisuudessa osaston toimikunta

valmistelisi asiat yleiselle kokoukselle päätettäväksi.

21 §

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia vilkkaasta keskustelusta ja

päätti kokouksen kello 17.25Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika 21.04.1989 klo 18.00-21.00

Paikka Kouvolan Liiketalouden ja Ulkomaankaupan Instituutti

Salpausselänkatu 57 Kouvola

Läsnä 75 edustajiston jäsentä ja SAK:n edustajina AKT:n puheenjohtaja Risto Kuisma ja piirisihteeri Kai Ritala, sekä kutsuttuna APJ:n kunniapuheenjohtaja Eino Henttu ja läsnäolo-oikeudelle Aatos Pennanen AKT.

 

KAHVITARJOILU

 

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen avasi kokouksen käyden läpi seuraavia asioita lyhyesti:

 • SAK:n tulevaisuus

 • Työpaikkojen häviäminen paikkakunnalta

 • APJ:n työn kehittämisprojekti

 • TUL:n juhlajuna-asia

 • SAK:n asuntokannanotto

 • Asuntopolitiikka

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin, että 75 edustajiston jäsentä oli täyttänyt ilmoittautumiskortin kokoukseen.

 1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokouskutsut osastoille ja edustajiston jäsenille lähetetyiksi ennen sääntöjen määräämää ajankohtaa ja hyväksyttiin kokous päätösvaltaiseksi.

 1. KOKOUSSÄÄNTÖJEN JA ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouskutsujen yhteydessä lähetetyt kokoussäännöt ja kokouksen asialista hyväksyttiin siten, että asialistan kohta 5 e) muutettiin kuulumaan, seitsemänjäseninen vaalivaliokunta.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

  1. Valittiin puheenjohtajaksi kohtiin 7-9 Kalevi Taavila

Muissa kohdissa puheenjohtajana toimi Lassi Ojanen

  1. Valittiin kaksi sihteeriä

Martti Sorsa ja Esko Kupias

  1. Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kerttu Rita ja Raimo Katajamäki

  1. Valittiin viisi ääntenlaskijaa

Marjatta Hölsö, Laila Boholm, Maija-Liisa Peltola, Virva Patrikainen ja Esa Etolin

  1. Valittiin seitsemänjäseninen vaalivaliokunta

Pekka Lindeman pj., Ritva Johansson, Mariitta Aunela, Mauri Joutjärvi, Eila Mehtonen, Hannu Mönkkönen ja Maija Viersalo

  1. Valittiin viisijäseninen julkilausumavaliokunta

Kaija Räsänen pj., Anna-Liisa Laherto, Veikko Lehtinen, Kai Ritala ja Tuomo Makkonen

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1988

Puheenjohtaja Ojanen esitteli APJ:n toimintakertomuksen vuodelta 1988.

Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

 1. KÄSITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODEN 1988 TILEISTÄ

Kalevi Taavila puheenjohtajana kohdat 7-9

Puheenjohtaja Taavila esitteli tuloslaskelman 1.1.-31.12.1988

Hyväksyttiin tulopuoli 49583,93 mk

Hyväksyttiin kulut 27563,00 mk

Hyväksyttiin ylijäämä 15020,93 mk

Päätettiin siirtää ylijäämä toimintapääomaan.

Puheenjohtaja Taavila esitteli Taseen 31.12.1988

Todettiin vastaavaa ja vastattavaa puolet yhtäpitäviksi päätyen summaan 54883,88mk

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 1988

Puheenjohtaja luki Tilintarkastuskertomuksen vuodelta 1988

 1. PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TOIMIHENKILÖILLE 1988 TILEISTÄ

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus toimihenkilöille Kouvolan APJ:n tileistä vuodelta 1988.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA VUODEKSI 1989

Valittiin Kouvolan APJ:n puheenjohtajaksi vuodeksi 1989 LASSI OJANEN.

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN HALLITUS VUOSIKSI –89-90

Valittiin kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Hallituksen jäsen      Varajäsen

Esko Kupias Veturim.l. Martti Sorsa Raut.l. 72

Aino Hyvönen KVL:n Kiinteistöt.t. Ritva Hannola VTVL KVL os.

Jouni Ahola Sähköt.tek. Aulis Aunela Metalli 116

Aake Mankki AKT 33 Juha Koivula AKT 33

Kerttu Rita KTV 364 Mariitta Aunela KTV 364

Ritva Johansson KVL Liikeväki Marjatta Hölsö KVL Liikeväki

Mauri Joutjärvi Raut.l. 157 Juhani Kantola HRHL KVL os.

Riitta Kangaskolkka KVL-KSKN Liiket.tek. Laila Boholm KVL-KSKN Liiket.tek.

Kaija Räsänen KVL Lihanjal.t.t. Irmeli Lehtoluoma KVL Lihanjal.t.t.

Mauri Onttonen Raut.l. 72 Kalevi Taavila Rak.l. 60

Osmo Sallinen Rak.l. 624 Raimo Väätäinen Raut.l. 72

Harri Hohteri KVL Lihanjal.t.t. Hannu Mönkkönen Rak.l. 60

 1. VALITAAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKASTAJAT VUODEKSI 1989

Valittiin APJ:n tilintarkastajiksi vuodeksi 1989

Markku Mikkola ja Pertti Suova

Varatilintarkastajiksi valittiin

Aatos Pennanen ja Maire Puustinen

 1. SAK:N EDUSTAJIEN TILANNEKATSAUS

AKT:n puheenjohtaja Risto Kuisman alustuksen keskeiset asiat:

 • Vakautusratkaisun hyväksyminen oli virhe, koska erkaantuvien määrä oli näkyvissä etukäteen.

 • Pahinta keskitetyissä, että matalapalkka-alat saavat pienimmät korotukset.

 • Historia on osoittanut, että keskitetyt antavat 1/3 korotuksen kehityksestä.

 • Ensi syksyn vakautusratkaisua tuskin syntyy.

 • Maan hallitus onnistunut pilaamaan näinkin hyvän taloudellisen tilanteen.

 • Verouudistus torso.

 • Työajan lyhennys myönnettävä keskitetyn ansioksi.

 • Jos toiminta rakentuu toiveille, ei voi onnistua.

 • Pitäisi tunnustaa tosiasiat, niin keskitetylläkin ratkaisulla olisi tulevaisuutta.

 • Edunvalvonnan onnistumisen edellytys olisi kolme sektoria: Teollisuus - Julkinen ala - Yksityinen Palveluala.

 • Edunvalvonta tärkein kysymys, organisaatio toisarvoinen asia.

 • Olisiko viisaampaa pyrkiä ohjaamaan kehitystä eikä niin kuin nyt, että kehitys pakottaa toimintaa.

 • Jos ay-liike ei kehity, merkityksen menettäminen väistämätöntä.

 • SAK:n vaikutusvalta laskenut 70-luvulta.

 • Byrokratia vieraannuttaa jäsenistöä järjestöstä.

 • Tarvitaan todellista ihmisten tarpeista lähtevää edunvalvontaa.

 • Järjestön oltava tarvittaessa itsekäs. Mielenosoitukset eivät riitä.

Piirisihteeri Kai Ritala:

Asuntopolitiikasta

 • Asunnottomille rakennettava riittävästi asuntoja.

 • Vuokra-asuntojen lisäystarve tuntuva.

 • Halpakorkoista asuntorahoitusta järjestettävä rahastoilla.

 • Nuorten asunnontarvitsijoiden ja opiskelijoiden asunnonsaantia helpotettava.

 • Myös kunnat ja rahoituslaitokset saatava vastuuseen vuokra-asuntojen tuotannosta.

 • Maakeinottelu estettävä.

 • Asunnoilla keinottelu lopetettava.

 • Vuokrasäännöstelyn lopettamisrajat lopetetaan.

 • Kunnat ottavat vastatakseen asunnonvälityksen.

 • Perustetaan yhteiskunnan hallinnassa oleva rakennusyhtiö tai –yhtiöitä.

 • Hallitus ja eduskunta tekevät tarvittavat päätökset pikaisesti (tavoite tänä keväänä).

Tonteilla keinottelu johtaa siihen, että vuokrataso nousee ja palkansaajan mahdollisuudet hankkia asunto heikentyy.

Kalevi Taavila kommentoi Kuisman puheenvuoroa:

 • Veropohjan laajentaminen – Verotuksen kiristyminen – valtionverotaulukot alentuneet- äyrin hinnankorotukset antavat monelle väärän kuvan asioista.

 • Hintojen kohoaminen pilviin Kouvolassa johtuu pääkaupunkiseudun imusta ja oma syynsä on pankkien löysillä rahamarkkinoilla.

 • Perimmäinen syysmaapula kyllä ihmetyttää näin harvaanasutussa maassa.

 • Kiinteistöveroon olisi SAK:n otettava tiukka kanta 0,6% ja 0,3 % asunnon arvosta tietää melkoista veronkorotusta.

Teppo Kemppi:

 • Ihmetellä täytyy tiedotusvälineiden markkinoimaa ajatusta, että suomalaisilla menee hyvin. Tuunasten ja Kourien miljoonakaappaukset kyllä tulevat uutisiin, mutta palkankorotuspennit harvemmin.

 • Todellisille rahanvartijoille terveisiä, että jotakin täytyy tehdä pian.

 • Hirvittää lasten tulevaisuus, miten he aikanaan pystyvät hankkimaan asuntoja.

 • SAK:lainen väki ei pysty nykyäänkään mitään kulutusjuhlia pitämään.

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Kvl-Kskn Liiketyöntekijöiden kirjelmän johdosta tehty kannanotto päätettiin käsitellä.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Kaija Räsänen esitteli julkilausumavaliokunnan esityksen kokouksen julkilausumaksi.

Esitys hyväksyttiin sellaisenaan ja päätettiin viedä julkilausuma tiedotusvälineille (liite)

 1. MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

 • Puheenjohtaja Ojanen tiedotti: Vapunaaton tanssiaiset 30.4.Meksikossa.

Työväen yhteinen vappujuhla pidetään perinteisesti.

 • Pekka Lindeman pyysi ymmärrystä alkavan lakkotilanteen johdosta.

 • Aatos Pennanen selvitti lakkorajoja.

 • Tiedotettiin, että hallituksen järjestäytymiskokous 25.4. klo 18.00 APJ:n toimistolla, Kalevankatu 11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Vakuudeksi:

Lassi Ojanen ja Kalevi Taavila

puheenjohtajat

Esko Kupias ja Martti Sorsa

sihteerit

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

 

Kerttu Rita ja Raimo Katajamäki

pöytäkirjantarkastajat


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 21.04.1989

Edustajisto antaa täyden tukensa SAK:n asuntopoliittisille vaatimuksille edellyttäen, että paikallisjärjestön toimialueella turvataan riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto ja estetään keinottelu asuntomaalla sekä asuntopulalla.

Kouvolan APJ:n edustajiston kokous tuomitsee kauppaliikkeiden aukioloaikojen laajentamisen nykyisestään, nyt työehtosopimuksessa sovitusta tasosta eteenpäin. Kauppaa säätelevät aukioloaikoja rajoittavat lait tulee Suomessa säilyttää nyt hyväksytyllä tasolla. Liikealan ammattiliitto sopi nyt sopimusteitse sen rajan minkä yli asiassa ei enää voi mennä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on muutenkin ilmeisesti Euroopan yhteisö huumassaan poistamassa kaikkia rajoituksia, mitkä säätelevät palvelualojen toimintaa. Palvelualojen ammattiliittojen tulee tässä vaiheessa kehittää ja voimistaa omaa sopimustoimintaansa sille tasolle, että jos laeista poistetaan aukioloaikoja säätelevät rajoitukset, niin liittokohtaisesti tulee omilla työehtosopimuksilla turvata työntekijöille nykyiset työajat. Kun lainsäädäntöä kehitetään yhä väljemmäksi, niin ammattiyhdistysliikkeelle ei jää kuin yksi keino puolustaa jäsenistöään. Oma työehtosopimustoiminta ja oma liittokohtainen joukkovoima.

Päivähoitoa tulee kehittää siten, että se elää vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Tällainen palveluiden paikkakunta niin kuin Kouvola on, voi palvella paikkakuntalaisia järjestämällä riittävän määrän lastenhoitopaikkoja kaikkina vuorokauden aikoina, kun tarvetta esiintyy. Päivähoitopaikan saaminen ei saa muodostua lasten vanhemmille esteeksi työelämän palveluksessa oloaikana. Kouvola elää palveluista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia kunnalliset palvelut myös palveluelinkeinojen työntekijöille heidän työajoistaan riippumatta.


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

AIKA: 22.11.1989 klo 18.30 - 20.15

PAIKKA: Kouvola-talo / musiikkisali

LÄSNÄ: 74 edustajiston jäsentä (liite)

SAK:n edustaja ympäristösihteeri Markku Wallin

APJ:n kunniapuheenjohtaja Eino Henttu

 1. AVAUS

Puheenjohtaja Lassi Ojanen kertoi avaussanoissaan TUPO -neuvotteluista ja niiden seuraamusvaikutuksista. Toimintasuunnitelman teko, tietokoneen hankinta ja sen käyttö kaikkien yhteiseksi eduksi oli myös esillä avaussanoissa.

 1. EDUSTAJAVALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 74 osastojen edustajaa, sekä kunniapuheenjohtaja Eino Henttu ja SAK:n ympäristösihteeri Markku Wallin.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN HYVÄKSYMINEN

Todettiin kokous sääntöjen mukaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN ASIALISTA JA SÄÄNNÖT

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu asialista sillä muutoksella, että kohta 10 käsitellään kohdassa 6. Kokoussäännöt hyväksyttiin muutoksitta.

 1. VALITAAN KOKOUSVIRKAILIJAT

  1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sääntöjen mukaan yhdistyksen puheenjohtaja Lassi Ojanen.

  2. Kokouksen sihteereiksi valittiin Juha Koivula ja Kaija Räsänen.

  3. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Aunela ja Eila Salmi.

  4. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Karttunen, Pekka Lindeman, Riitta Kangaskolkka, Virva Patrikainen ja Osmo Sallinen.

  5. Vaali- ja julkilausumavaliokunnan jäseniksi valittiin Mauri Onttonen puheenjohtajaksi, sekä Jorma Gardemaister, Kaija Mönkkönen, Esa Etolin ja Juha Niemivirta.

 1. SAK:N EDUSTAJAN TILANNEKATSAUS

SAK:n edustaja ympäristösihteeri Markku Wallin selvitti hyvin laajasti meneillään olevaa TUPO kierrosta, maan taloudellista tilannetta, valtion ja työnantajien tarjouksista.

Alustuksen pohjalta käytiin keskustelua, jonka jälkeen Markku Wallin tarkensi niitä asioita joihin oli puheenvuoroissa puututtu.

KOKOUS KESKEYTETTIIN KAHVITAUON AJAKSI klo 19.30 - 19.45

 1. KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1990

Puheenjohtaja esitteli vuodelle 1990 laaditun toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti

Toimintasuunnitelman ohessa ollut tapahtumakalenteri saatettiin kokousväelle tiedoksi.

 1. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA VUODELLE 1990

Hallituksen esitys kolme markkaa henkilöjäsen vuodessa tuli yksimielisesti hyväksyttyä.

Raimo Heikkilä tiedusteli onko vapaajäsenistä maksettava, puheenjohtaja selvitti, että jäsenmaksu maksetaan kokonaismäärän mukaan.

 1. KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 1990

Puheenjohtaja esitteli talousarvion, jonka loppusumma päättyy lukuun 64060mk. Talousarvio esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdistykselle hankittava tietokone tullaan rahoittamaan edellisten vuosien ylijäämällä ja sen vuoksi hankinta ei näy talousarviossa.

 1. KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN JA JÄSENOSASTOJEN ESITYKSET

Rakennusliiton osaston no 579 tekemä esitys hallitukselle päivärahojen ja kulukorvausten verotuksen palauttamisesta vuoden 1988 tasolle, oli saanut hallitukselta yksimielisen tuen ja kokous yhtyi osaston ja hallituksen kantaan ja päätti lähettää asian SAK:n hallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten.

 1. JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Mauri Onttonen esitteli julkilausuman, joka hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla päätettiin lähettää Kouvolan kaupungin hallitukselle esitys, joka on julkilausumassa mukana (liite).

 1. MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

TSL:n järjestämät iltamat Mexikossa merkittiin tiedoksi.

TUL:n liittojuhlille osallistujille oli lähetetty kyselykaavake ja vastanneiden kesken arvottiin kaksi 500 mk:n arvoista lahjakorttia. Onnettarena toimi Eila Salmi.

Ensimmäisen lahjakortin voitti Postiliiton Kouvolan osaston jäsen Raija Koivunen ja toisen lahjakortin voitti SEL:n osasto 40:n jäsen Salme Kolehmainen.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.15.

 

VAKUUDEKSI

puheenjohtaja Lassi Ojanen

sihteerit Juha Koivula ja Kaija Räsänen

 

Olemme tänään 30.11.1989 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Mariitta Aunela ja Eila Salmi


 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

Edustajiston kokouksen kannanotto 22.11.1989

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous ei voi hyväksyä kaavailtuja uusia rautateiden ratalinjaushanketta, joita eri etupiirit kilpaa esittävät, vieläpä VR:n pääjohtajan kannustamana. Edustajiston mielestä ei ole järkevää lähteä rakentamaan uutta Savonradan oikaisua ns. HELEMI -rataa, eikä toteuttaa HELI linjausta eteläisen vaihtoehdon mukaisesti Koskenkylästä rannikon kautta Luumäelle.

Kumpikaan linjaus ei ole taloudellisesti perusteltavissa.

Nykyisen rataverkon tehokkaampi hyödyntäminen ja sen kehittäminen säästää kymmeniä miljoonia yhteiskunnan verovaroja.

Olettamukset siitä, että Kotkasta ja Mikkelistä muodostuisi Helsingin työssäkäynti lähiöitä tällä väestökasvulla eivät ole uskottavia, koska jo matkakustannukset muodostuvat esteeksi laajemmalle työssäkäynnille pääkaupunkiseudulla.

Ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen työväenliikkeen tulee kaikin mahdollisin keinoin ja toimenpitein vaikuttaa sen suuntaiseen kehitykseen, että työpaikat tulee kaikessa suunnittelussa rakentaa sinne missä on työvoimaa, eikä lähteä suunnittelemaan ihmisten työssäkäyntimahdollisuuksia Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle.

Jos uutta rataverkkoa on tarvetta laajentaa ja rakentaa, niin ensisijainen ja kannattavin vaihtoehto olisi oikorata Helsingistä - Koskenkylän kautta Kouvolaan ns. HELI:n pohjoinen vaihtoehto. Tällä linjauksella saataisiin Kouvolan uudenaikaisen ratapihan investoinnit hyödynnettyä ja rautateiden työpaikat säilytettyä siellä missä on työntekijät ja heidän asuntonsa.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. esittää Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kouvolassa järjestettäisiin korkean tason liikennepoliittinen seminaari, jonka koolle kutsujana olisi Kouvolan kaupunki. Pohjois-Kymenlaakson kehityksen kannalta on erittäin tärkeää viheltääkö ”kalakukko” Kouvolassa ja mistä kulkee tulevaisuuden rautatie.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com