Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä


Päivitetty 10.10.2017PÖYTÄKIRJA Postiliiton Kouvolan

osaston vuosikokouksesta

Ravintola Rubinissa helmikuun 11 päivänä 1989 kello 15.00. Paikalla oli 75 osaston jäsentä

1 §

Osastonpuheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen klo 15.00

2 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Puheenjohtajaksi valittiin Raija Koivunen.

- sihteeriksi Raimo Heikkilä, Matti Mallat

- pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Laakso, Kimmo Kosonen.

- ääntenlaskijoiksi Auvo Valojää, Seppo Järvinen, Jussi Sallinen.

4 §

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 §

Osaston tekemät esitykset liittokokoukselle 3 kpl luettiin tässä kohdassa. Liittokokousedustajien valinta siirrettiin kohtaan 20 muut esille tulevat asiat.

6 §

Toimintakertomukset luettiin 3 kpl, seuraa liitteenä.

Tuloslaskelma vuodelta 1988 hyväksyttiin.

Tilintarkastajat hyväksyivät tilikirjanpidon, pieni tarkennus menopuolen kirjauksessa olisi tarpeen.

7 §

Vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti.

8 §

Talousarvio vuodelle 1989 hyväksyttiin yksimielisesti. Seppo Järvinen esitti väljempää rahankäyttöä koulutukseen ja vapaa-ajantoimintaa.

9 §

Esko Huopainen valittiin osaston puheenjohtajaksi yksimielisesti.

10 §

Osaston toimikuntaan valittiin 10 vakinaista ja 5 varajäsentä: Aila Ahtiainen, Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, Eero Takki, Ari Laakso, Leo Leskinen, Oili Saari, Kimmo Kosonen, Mirja Malmi, Anja Suutarinen. Varajäsenet: Ismo Ihonen, Seppo Järvinen, Tuula Nerkko, Asta Kivinen, Matti Mallat.

11 §

Jaostoja valittiin kolme kappaletta jotka toimivat toimikunnan valvonnassa

Automiesjaos, Vuoromiesjaos ja Nuorisojaos.

12 §

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Ojala, Kari Laakso. Varalle Jussi Sallinen ja Veijo Auvinen.

13 §

Liittoedustajan puheenvuoron käytti tutkimussihteeri Matti Nissinen. Hän selosti nykyistä suuntausta laitoksen toiminnasta, joka ei aina anna oikein vakuuttavaa kuvaa.

14 §

Nuorisojaoksen vastaavaksi vetäjäksi valittiin Kimmo Kosonen.

15 §

Toimikunta valitsee Keskuudestaan lomavastaavan.

16 §

VTY jaokseen valittiin edustajiksi Raija Koivunen ja Tuula Nerkko.

17 §

Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön valittiin: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Seppo Järvinen, Matti Mallat, varalle Leo Leskinen, Kari Laakso, Jussi Sallinen, Aila Ahtiainen.

18 §

Osaston tuki työväenlehtitilauksesta päätettiin 50 mk suuruiseksi.

19 §

Osaston koulutuspäivärahan suuruudeksi päätettiin 75 markan suuruiseksi.

20 §

Kohdasta 5 liittokokous edustajien valinnasta käytiin

vilkaskeskustelu valituksi tulivat Leo Leskinen, Auvo Valojää,

Raija Koivunen, Raimo Heikkilä, varalle Seppo Järvinen, Matti

Mallat, Aila Ahtiainen, Esko Huopainen.

Jussi Sallinen jätti eriävän mielipiteen edustajien valinnasta

liittokokoukseen.

Pekka Häkämies esitti, että vastaisuudessa osaston toimikunta

valmistelisi asiat yleiselle kokoukselle päätettäväksi.

21 §

Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia vilkkaasta keskustelusta ja

päätti kokouksen kello 17.25KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 21.04.1989

Edustajisto antaa täyden tukensa SAK:n asuntopoliittisille vaatimuksille edellyttäen, että paikallisjärjestön toimialueella turvataan riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto ja estetään keinottelu asuntomaalla sekä asuntopulalla.

Kouvolan APJ:n edustajiston kokous tuomitsee kauppaliikkeiden aukioloaikojen laajentamisen nykyisestään, nyt työehtosopimuksessa sovitusta tasosta eteenpäin. Kauppaa säätelevät aukioloaikoja rajoittavat lait tulee Suomessa säilyttää nyt hyväksytyllä tasolla. Liikealan ammattiliitto sopi nyt sopimusteitse sen rajan minkä yli asiassa ei enää voi mennä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on muutenkin ilmeisesti Euroopan yhteisö huumassaan poistamassa kaikkia rajoituksia, mitkä säätelevät palvelualojen toimintaa. Palvelualojen ammattiliittojen tulee tässä vaiheessa kehittää ja voimistaa omaa sopimustoimintaansa sille tasolle, että jos laeista poistetaan aukioloaikoja säätelevät rajoitukset, niin liittokohtaisesti tulee omilla työehtosopimuksilla turvata työntekijöille nykyiset työajat. Kun lainsäädäntöä kehitetään yhä väljemmäksi, niin ammattiyhdistysliikkeelle ei jää kuin yksi keino puolustaa jäsenistöään. Oma työehtosopimustoiminta ja oma liittokohtainen joukkovoima.

Päivähoitoa tulee kehittää siten, että se elää vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Tällainen palveluiden paikkakunta niin kuin Kouvola on, voi palvella paikkakuntalaisia järjestämällä riittävän määrän lastenhoitopaikkoja kaikkina vuorokauden aikoina, kun tarvetta esiintyy. Päivähoitopaikan saaminen ei saa muodostua lasten vanhemmille esteeksi työelämän palveluksessa oloaikana. Kouvola elää palveluista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia kunnalliset palvelut myös palveluelinkeinojen työntekijöille heidän työajoistaan riippumatta.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry.

Edustajiston kokouksen kannanotto 22.11.1989

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokous ei voi hyväksyä kaavailtuja uusia rautateiden ratalinjaushanketta, joita eri etupiirit kilpaa esittävät, vieläpä VR:n pääjohtajan kannustamana. Edustajiston mielestä ei ole järkevää lähteä rakentamaan uutta Savonradan oikaisua ns. HELEMI -rataa, eikä toteuttaa HELI linjausta eteläisen vaihtoehdon mukaisesti Koskenkylästä rannikon kautta Luumäelle.

Kumpikaan linjaus ei ole taloudellisesti perusteltavissa.

Nykyisen rataverkon tehokkaampi hyödyntäminen ja sen kehittäminen säästää kymmeniä miljoonia yhteiskunnan verovaroja.

Olettamukset siitä, että Kotkasta ja Mikkelistä muodostuisi Helsingin työssäkäynti lähiöitä tällä väestökasvulla eivät ole uskottavia, koska jo matkakustannukset muodostuvat esteeksi laajemmalle työssäkäynnille pääkaupunkiseudulla.

Ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen työväenliikkeen tulee kaikin mahdollisin keinoin ja toimenpitein vaikuttaa sen suuntaiseen kehitykseen, että työpaikat tulee kaikessa suunnittelussa rakentaa sinne missä on työvoimaa, eikä lähteä suunnittelemaan ihmisten työssäkäyntimahdollisuuksia Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle.

Jos uutta rataverkkoa on tarvetta laajentaa ja rakentaa, niin ensisijainen ja kannattavin vaihtoehto olisi oikorata Helsingistä - Koskenkylän kautta Kouvolaan ns. HELI:n pohjoinen vaihtoehto. Tällä linjauksella saataisiin Kouvolan uudenaikaisen ratapihan investoinnit hyödynnettyä ja rautateiden työpaikat säilytettyä siellä missä on työntekijät ja heidän asuntonsa.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. esittää Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kouvolassa järjestettäisiin korkean tason liikennepoliittinen seminaari, jonka koolle kutsujana olisi Kouvolan kaupunki. Pohjois-Kymenlaakson kehityksen kannalta on erittäin tärkeää viheltääkö ”kalakukko” Kouvolassa ja mistä kulkee tulevaisuuden rautatie.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com