Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

​Päivitetty 25.1.2018


POHJOIS-KYMENLAAKSON

OSASTON VUOSIKOKOUS

 

 

Aika 6.2.1993 klo 14.00 - 16.30

 

Paikka Hotelli-Ravintola Figaro, Ksnk

 

Läsnä 74 jäsentä ja 1 kutsuvieras

Osanottajaluettelo liitteenä 1


 

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Esko Huopainen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Pidettiin hiljainenhetki vuoden aikana kuoleiden jäsenien muistolle.

Huopaisen avauspuhe liitteenä 2

 

1§ Päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla, joten kokous todettiin

yhdistyslain ja ammattiosaston sääntöjen määräämällä tavalla koollekutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

 

2§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin toimikunnan laatima esityslista muutoksitta.

 

3§ Kokousvirkailijain valinta

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Rasimus

3.2 Sihteereiksi Matti Mallat ja Raimo Heikkilä.

3.3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Marttila ja Aila Ahtiainen.

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Erolainen, Jari Ikonen ja

Seppo Järvinen.

 

4§ Ilmoitusasiat

Raimo Heikkilä ilmoitti, että osasto pitää jakelun uudesta mittajärjestelmästä tiedotustilaisuuden 26.2.1993 ravintola Kulinaarissa ja lehdistölle pidetään lehdistötilaisuus klo 16.00. Heikkilä luki osaston lehdistötiedotteen, joka hyväksyttiin muutoksitta.

Liite 3.

 

5§ Postiliiton sihteerin Kari Tammisen puheenvuoro

Tamminen käsitteli puheenvuorossaan Posti-Telen mahdol­lista yhti­öittämistä ja sen vaikutuksia postiliittolai­sille. Tele osakeyhtiö ja Posti liikelaitoksena.

Seppo Järvinen kysyi Tammiselta, kuinka käy henkilökun­nalle yhtiöittämisen jälkeen. Tamminen lupasi Postiliiton puolustavan jäsenistöään kaikin mahdollisin keinoin.

 

6§ Käsitellään ammattiosaston toimintakertomus

Heikki Merivirta luki Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston toimintakertomuksen ja alajaosten vetäjät lukivat omansa.

Toimintakertomukset hyväksyttiin.

Toimintakertomukset liitteenä 4.

 

7§ Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Taloudenhoitaja Raimo Heikkilä esitteli Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston tilinpäätöksen. Kokouksen sihteeri Raimo Heikkilä luki tilintarkastajien lausunnot.

Tilinpäätökset hyväksyttiin.

 

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaudet myönnettiin yksimielisesti.

 

9§ Vahvistetaan osaston talousarvio

Raimo Heikkilä esitteli osaston talousarvion ja tapahtumakalenterin, jotka

hyväksyttiin muutoksitta.

 

10§ Osaston puheenjohtajan vaali

Esko Huopainen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

 

11 Toimikunnan jäsenten vaali

Toimikunta esittää toimikunnan kooksi 10 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä.

Kuusankoskelta 3 varsinaista ja 2 varajäsentä. Toimikunnan esitys hyväksyttiin.

11.1 Raimo Heikkilän luovuttua toimikunnan jäsenen ehdokkudesta

toimikuntaan valittiin:

Teuvo Jyräs,

Eira Kujala,

Heikki Merivirta,

Tuula Jurvanen,

Raija Koivunen,

Leo Leskinen,

Markku Kovanen,

Vesa Lotti,

Aila Ahtiainen

Tero Kelkka.

11.2 Varajäseniksi valittiin:

Raimo Heikkilä,

Raija Peltola,

Markku Ojala,

Visa Nurmela

Hannu Kajander.

Vasemmalta Unto Autio,

Heikki Merivirta, Vesa Lotti,

Tero Kelkka, Matti Mallat,

Hannu Kajander, Esko

Huopainen, Markku Ojala,

Leo Leskinen ja Kari

Laakso.

 

 

 

 

 

12§ Valitaan tarpeelliset jaostot

Jaostoiksi valittiin:

Automiesjaos,

Nuorisojaos,

Vuoromiesjaos

Kuusankosken jaos.

 

13§ Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaali

Valituksi tulivat Esa Rasimus ja Marjatta Riuttala, varalla Kari Hulkkonen ja Eero Takki.

 

14§ Kouvolan Apj:n VTY-jaoksen jäsenen vaali

VTY-jaokseen valittiin Esko Huopainen, varalle Vesa Lotti.

 

 

15§ Valitaan osaston edustajat (4) Postiliiton liittokokoukseen

liittokokoukseen esitettiin valittavaksi:

Heikki Merivirta

Tuula Jurvanen

Raimo Heik­kilä

Esko Huopainen

Vesa Lotti

Leo Leski­nen

Markku Kovanen

Tero Kelkka

Raija Koi­vunen

Suljetussa lippuäänestyksessä ääniä annettiin:

Heikki Merivirta 35 ääntä

Tuula Jurvanen 19 ääntä

Raimo Heikkilä 35 ääntä

Esko Huopainen 45 ääntä

Vesa Lotti 19 ääntä

Leo Leskinen 36 ääntä

Markku Kovanen 12 ääntä

Tero Kelkka 21 ääntä

Raija Koivunen 15 ääntä

Liittokokoukseen valittiin: Esko Huopainen, Leo Leskinen, Heikki Merivirta ja

Raimo Heikkilä.

 

16§ Päätetään osaston lehtisetelin tuen määrästä

Osaston lehtisetelin tuen määräksi päätettiin 60 mk.


 

17§ Kokoukselle esitetyt asiat

Vesa Lotti kysyi mahdollisuudesta työtaisteluun ryhtymiseksi.

Kari Tamminen sanoi, että työtaistelu on mah­dollista ainostaan osaston omalla vastuulla.

Postiliitolla on kielteinen kanta osaston työ­taisteluun.

Seppo Järvinen kysyi Kouvolan lajittelukeskuksen suunnitelmista.

 

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30 kiittäen kaikkia aktiivisesta osanotosta.


©​ Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com