Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 13.3.2018

 

 

Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y:n VUOSIKOKOUS

Aika 12.2.1994 klo 15.00

Paikka Ravintola Figaro, Ksnk

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen.

 

1 Kokouksen laillisuus

ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen

työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Karjalainen.

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Kokouksen sihteereiksi valittiin Matti Mallat ja Leo Leskinen.

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Valli ja Raimo Heikkilä.

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Itkonen, Jukka Peippo ja Veijo Auvinen.

 

4 Ilmoitusasiat

Uusi toimikunta kokoontuu välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

 

5 Postiliiton puheenjohtajan Juhani

 

Heinon puheenvuoro

Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino selvitti TES-neuvottelujen tilannetta,

sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu ja neuvottelut ovat osin kesken. Keskeisistä asioista on kuitenkin sovittu esim. vuosilomat.

Postiliittolaiset ovat siirtyneet uuteen OY:n suullisella sopimuksella. Heino kertoi myös VTY:n roolista OY:ssä.

 

 

6 Toimintakertomuksen hyväksyminen

Osaston sihteeri Leo Leskinen luki toimintakertomuksen, joka

hyväksyttiin yksimielisesti.

 

7 Tilikertomuksen hyväksyminen ja

tilintarkastajien lausunto

Osaston taloudenhoitaja Raimo Heikkilä luki tilikertomuksen. Marjatta Riuttala luki tilintarkastajien lausunnon. Molemmat lausunnot hyväksyttiin huomautuksitta.

 

8 Päätetään vastuuvapauden

myöntämisestä tilivelvollisille

Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin huomautuksitta.

 

9 Talousarvion ja toimintasuunnitelman

hyväksyminen vuodelle 1994

Leo Leskinen esitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 1994 molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

 

10 Valitaan toimikunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi esitettiin Esko Huopaista ja Hannu Kajanderia. Asiasta äänestettiin ja puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen äänin 28/26 hylättyjä ääniä 4.

 

11Valitaan osaston toimikunnan

varsinaiset- ja varajäsenet 1994

11.1 Varsinaiset jäsenet (10)

 

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

 

Leo Leskinen

Raimo Heikkilä

Aila Ahtiainen

Tuula Jurvanen

Hannu Kajander

Teuvo Jyräs

Unto Autio

Raija Koivunen

Pekka Valli

Tero Kelkka

Vasemmalta Asta Kivinen, minä ja Raija Koivunen

 

11.2 Varajäsenet (10)

 

Varajäseniksi valittiin:

 

Jukka Peippo

Tuula Nerkko

Eero Takki

Markku Ojala

Visa Nurmela

Eira Kujala

Seppo Järvinen

Veijo Auvinen

Pekka Rämä

Asta Kivinen

 

 

12 Valitaan tarpeelliset jaostot

Päätettiin jatkaa entisillä jaostoilla. Pekka Valli esitti perustettavaksi jakelulle omaa jaostoa, mikä hyväksyttiin.

 

13 Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi

varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Marjatta Riuttala ja Esa Rasimus varalle Kari Hulkkonen ja Eeva Multanen.

 

14 Kokoukselle esitetyt asiat

Ei ollut.

 

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

 


Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y.

PÖYTÄKIRJA

AIKA 12.2.1994 KLO 17.00-18.00

PAIKKA Figaro, Ksnk

LÄSNÄ Esko Huopainen,Leo Leskinen,Raimo Heikkilä,Tero Kelkka, Juha Mettälä,

Hannu Kajander,Aila Ahtiainen,Raija Koivunen,Tuula Jurvanen,Unto Autio,Pekka Valli

ja Teuvo Jyräs.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyvaksyttiin muutoksitta.

4 Valitaan osastolle sihteeri

Osaston sihteeriksi valittiin Leo Leskinen.

5 Valitaan osastolle taloudenhoitaja

Osaston taloudenhoitajaksi valittiin Raimo Heikkilä.

6 Valitaan osastolle varapuheenjohtaja

Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Kajander.

7 Valitaan osastolle varasihteeri

Osaston varasihteeriksi valittiin Teuvo Jyräs.

8 Valitaan osastolle lomavastaava

Osaston lomavastaavaksi valittiin Unto Autio.

9 Valitaan osastolle tiedotussihteeri

Osaston tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

10 Valitaan osastolle opintosihteeri

Osaston opintosihteeriksi valittiin Tero Kelkka.

11 Valitaan osastolle nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Tero Kelkka.

12 Valitaan APJ:n edustajiston osaston edustajat

Osaston edustajiksi APJ:n edustajistoon valittiin Kouvolaan Raimo Heikkilä ja Esko Huopainen varalle Leo Leskinen ja Pekka Valli.

Kuusankoskelle Hannu Kajander ja Visa Nurmela.

13 Valitaan Kouvolan APJ:n VTY-jaoksen edustaja ja varaedustaja

VTY-jaoksen varsinaiseksi edustajaksi valittiin Esko Huopainen varalle Raimo Heikkilä.

14 Valitaan osaston edustajat harrastus- ja liikuntatoiminnan suunnitteluryhmään.

Suunnitteluryhmään valittiin Tero Kelkka,Markku Kovanen ja Hannu Kajander.

15 Päätetään osaston lehtisetelin tuenmäärästä

Lehtisetelin määräksi päätettiin 60 markkaa.

16 Muut esille tulevat asiat

Esko Huopainen kertoi ehdottaneensa Raimo Heikkilää Kouvolan APJ:n hallitukseen.

Pekka Valli ehtotti ettei luottamusmies ja varamies lähde samanaikaisesti kursseille, koska silloin edunvalvonta kärsii,toimikunta oli asiasta samaa mieltä ja kehoittaa luottamusmiehiä suunnittelemaan kurssitukset paremmin.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Esko Huopainen päätti kokouksen klo 18.00.


Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 r.y:n SYYSVUOSIKOKOUS

Aika 29.10.1994 klo 15.00

Paikka Ravintola Neville, Kouvola

 

Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Hannu Kajander toivotti kokouksen o­s­a­n­o­t­t­a­j­a­t

tervetulleiksi Postilii­ton Poh­jois-Ky­men­laa­kson osa­ston ensimmäi­seen

syys­kokoukseen ja avasi ko­kouksen.

 

 

1 Kokouksen laillisuus ja

päätösvaltaisuus

 

Todettiin kokouksen osanottajat, liite 1.

Todettiin 28.09.1994 lähetetty kokouskutsu, liite 2.

Kokouksesta on myös tiedoitettu Postimies-lehdessä no:­10.

Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi ja päätösval­taiseksi.

 

2 Esityslistan hyväksyminen

kokouksen työjärjestykseksi

 

Toimikunnan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin muutoksit­ta.

Esityslista liitteenä 3.

 

3 Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Kuosa.

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen.

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Merivirta ja Jukka Peippo.

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Koivunen, Ari Laakso ja Matti Heikkilä.

 

4 Ilmoitusasiat

Osasto pitää lehdistötiedotustilaisuuden klo 17.00 ko­koustiloissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Postiliiton varapuheenjohtaja

Eero Hakulisen (oikealla) ja

pää­luottamusmies Kari Kuosan

(vasemmalla) puheenvuo­rot

Eero Hakulinen ja Kari Kuosa puhuivat ajankohtaisista työmarkkina-asioista. Alustusten pohjalta käytiin kes­kustelua.

 

 

6 Talousarvion ja

toimintasuunnitelman hyväksyminen

vuodelle 1995

Leo Leskinen esitteli toimintasuunnitel­man vuodelle 1995 ja Raimo Heikkilä talousarvion vuodelle 1995. Mo­lemmat hy­väksyttiin yksimielisesti.

 

7 Valitaan toimikunnan puheenjohtaja

Puheenjohtajaksi toimikunta esitti Esko Huopaista.

Esko Huopainen valittiin yksimielisesti toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 1995.

 

8 Valitaan osaston toimikunnan

varsinaiset- ja varajäsenet 1995

11.1 Varsinaiset jäsenet (10)

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

 

Leo Leskinen

Raimo Heikkilä

Aila Ahtiainen

Markku Kovanen

Hannu Kajander

Teuvo Jyräs

Unto Autio

Rai­j­a

K­o­ivu­nen

Pekka Valli

Tero Kelk­ka

 

11.2 Varajäsenet (10)

Varajäseniksi valittiin:

Jukka Peippo

Tuula Nerkko

Eero Takki

Markku Ojala

Visa Nurmela

Eira Kujala

S­e­p­p­o Järvinen

Harri Pilhjärta

Tuula Jurvanen

Asta Kivi­nen

 

 

9 Valitaan tarpeelliset

asiantuntijaelimet ja alajaostot, jotka

toimivat toimikunnan valvonnassa ja

alaisena

Päätettiin perustaa jakeluhenkilöstön jaos, käsittely­henkilöstön ­jaos, kuljetushenkilöstön jaos ja Kuusan­kosken jaos.

 

10 Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi

varatilintarkasta­jaa

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Timo Aho ja Esa Rasimus varalle Heikki Merivirta ja Ari Laakso.

 

11 Kokoukselle esitetyt asiat

Raimo Heikkilä luki lehdistötiedotteen, mikä hyväksyt­tiin yksimielisesti. Liite 5.

Erkki Reiman kysyi Avustuskassa Yhteisavun tilanteesta.

Eero Hakulinen kertoi, että asia on vireillä oikeusas­teissa.

 

12 Kokouksen päättäminen

 

Kokous päättyi klo 17.00.

 


© Raimo Heikkilä

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com