Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 25.1.2018

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson

osasto 124 r.y:n

VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

AIKA 17.2.1995 klo 19.00-19.55

 

Paikka Ravintola Figaro

 

Läsnä Liite 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3 Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta.

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Kokoukselle sihteereiksi valittiin Leo Les­ki­nen ja Rai­mo Heikkilä.

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Järvinen ja Kari Laakso

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Peippo, Pekka Valli ja Lasse Vikman.

4 Kansanedustaja Valto Kosken puheenvuoro

Valto Koski käsitteli laajasti (25 min. kestänyt puhe) ajankohtaisia asioita.

5 Ilmoitusasiat

Raimo Heikkilä kehoitti jokaisen kirjoittavan nimensä vieraskirjaan.

6 V.1995 toimintakertomuksen hyväksyminen

Osanottajille jaettiin toimintakertomus.

Käytiin toi­mintakertomus läpi pääkohdittain.

Toimintakertomus 1995 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.

7 Tilikertomuksen hyväksyminen ja tilintarkastajien lau­sunto

Raimo Heikkilä esitteli tilikertomuksen ja tilintarkas­tajien lausunnon. Liite 3.

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva­pauden

myöntämisestä tilivelvollisil­le

Päätettiin myöntää tili-ja vastuuvapaus tilivelvolli­sille.2(2)

9 Kokoukselle esitetyt asiat

Päätettiin esittää päätoimisten pääluottamusmiehen ja

työsuojeluvalttuutetun valitsemiseksi Kymenlaaksoon.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 16.10.

 


Postiliiton Pohjois-

Kymenlaakson

osaston syysvuosikokouksen

pöy­täkirja

 

Aika 25.11.1995 klo 13.00-15.30

 

Paikka Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvotteluhuone

 

Läsnä Liite 1

 

Kokouksen avaus

 

Osaston puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen kertoen 80-vuotisjuhlan onnistuneen odotuksien mukaisesti.

 

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kokouksesta on tiedoitettu 13.11.1995 päivätyllä jä­sentiedotteella ­työ­paik­ko­jen ilmoitustauluilla. Osaston työttö­mät ja eläkeläiset saivat ilmoituksen kokouksesta kirjeellä ko­tiin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös­valtaiseksi.

 

2§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen

työjärjestykseksi

 

Kokouksen osallistujille jaettu kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

3§ Kokousvirkailijoiden vaali

 

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta.

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Leo Les­kinen.

3.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Paavola ja Jukka Peippo.

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Unto Autio, Seppo Järvinen ja Pekka Valli.


 

4§ Ilmoitusasiat

Ei ollut.

 

5§ Talousarvion ja toimintasuunnitelman

 

hyväksyminen vuodelle 1996

 

Leo Leskinen esitteli osaston toimintasuunnitelman vuo­delle 1996. Toimitasuunnitelmasta käytettiin kymmenen puheenvuo­roa. Toimntasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Liite 2.

Raimo Heikkilä esitteli osaston talousarvion v. 1996, mikä hy­väksyttiin muutoksitta.

Liite 3.

6§ Valitaan toimikunnan puheenjohtaja

 

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen.


 

7§ Valitaan osaston toimikunnan varsinaiset- ja

varajäsenet

 

Osaston toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi esitet­tiin:

Autio Unto, Heikkilä Raimo, Jurvanen Tuula, Jyräs Teuvo, Kajan­der Hannu, Keränen Pekka, Koivunen Raija, Kujala Eira, Leskinen Leo, Mäkelä Arja, Paronen Päivi, Peippo Jukka, Valli Pekka ja Vuorela Hannele.

Käytiin suljettu lippuäänestys. Toimikuntaan valittiin:

Autio Unto

Heikkilä Raimo

Jurvanen Tuula

Jyräs Teuvo

Kajan­der Hannu

Koivunen Raija

Leskinen Leo

Mäkelä Arja

Peippo Jukka

Val­li Pek­ka

 

 

Toimikunnan varajäseniksi valittiin ja äänioikeusjärjestykseksi:

1 Keränen Pekka

2 Järvinen Seppo

3 Vuorela Hannele

4 Kujala Eira

5 Kivinen Asta

6 Paronen Päivi

7 Takki Eero

8 Paavola Pekka

9 Nerkko Tuula

10 Nurmela Visa

 

8§ Valitaan tarpeelliset asiantuntijaelimet ja

alajaostot, jotka toimivat toimikunnan

valvonnassa ja alaisena

 

Osastolle valittiin automies-, käsittely-, jakelu-, nuoriso- ja Kuusankosken jaos.

 

9§ Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi

varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi tilintarkajiksi valittiin Timo Aho ja Esa Rasimus.

Varatilintarkastajiksi valittiin Heikki Merivirta ja Pekka Paavola.

 

10§ Kokoukselle esitetyt asiat

 

10.1 Juha Päivärinnan kirje liite 4

Osasto on toimintasuunnitelmassaan 1996 käynyt toimiin mökkien kan­nattavuuden lisäämiseksi. Kokous katsoi tämän riittävän täs­sävaiheessa ­ja mer­kitsi kirjeen tiedoksi.

Seppo Järvinen penäsi osaston luottamushenkilöiltä aktiivisuutta tiedottamisessa.

 

11§Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 15.30.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com