Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson

osasto 124 ry. sääntömääräinen

syysvuosikokous kokouspöytäkirja

 

Paikka Lajittelukeskus

Aika 21. Marraskuuta klo. 13.00.1998

 

KOKOUKSEN AVAUS

Osaston pj. Tero Kelkka avasi kokouksen tervetuliais-sanoin sekä

mennyttä vuotta muistellen. Hän myös kertoi ajankohtaisista asioista ja tulevan

vuoden haasteista.

 

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta oli tiedotettu kirjeitse kaikille työpaikoille sekä ilmoitettu

Postimies-lehdessä. Kokous katsottiin oikein koollekutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

 

2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

3. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VAALI

 

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Valittiin puheenjohtajaksi Heikki Merivirta.

 

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Valittiin sihteereiksi Teija Suutarinen ja Markus Pulsa.

 

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kajander ja Esko Huopainen.

 

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

valittiin ääntenlaskijoiksi Jouni Korpela, Arja Mäkelä ja Veijo Kujala.

 

4. KANSANEDUSTAJA VALTO KOSKEN

PUHEENVUORO

Siirrettiin kohdan käsittely tuonnemmaksi koska Koski ei ollut vielä saapunut.

 

5. ILMOITUSASIAT

Raimo Heikkilä muistutti pikkujoulujen alkavan kello 18.00.

 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION

HYVÄKSYMINEN VUODELLE 1999

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tehdyin korjauksin (liite1) ja

talousarviossa liiton kalentereihin varattu tuhat markkaa siirrettiin

käytettäväksi tiedotustoimintaan.

 

7. VALITAAN TOIMIKUNNAN

PUHEENJOHTAJA

Kokous valitsi yksimielisesti Tero Kelkan jatkamaan puheenjohtajan

tehtävissä vuonna 1999.

 

8. VALITAAN OSASTON TOIMIKUNNAN

VARSINAISET- JA VARAJÄSENET

 

8.1 Varsinaiset jäsenet (10)

8.2 Varajäsenet (10)

 

Kokous päätti Markus Pulsan esityksestä valita varsinaisille jäsenille

henkilökohtaiset varajäsenet esitysjärjestyksessä.

 

Varsinaiset (vasemmalla): Henkilökohtaiset varajäsenet:

Hannu Kajander Raimo Heikkilä
Leo Leskinen Visa Nurmela
Terttu Laitinen Kari Laakso
Arja Mäkelä

Pekka Paavola

Markus Pulsa Jouni Korpela
Veijo Kujala Tarja Muuronen
Esko Huopainen Eero Takki
Teija Suutarinen Asta Kivinen
Raija Koivunen Matti Jaakkola
Tuula Jurvanen Unto Autio

 

Kokous oli valinnoissaan yksimielinen.

 

9. VALITAAN TARPEELLISET ASIANTUNTIJAELIMET JA

ALAJAOSTOT, JOTKA TOIMIVAT TOIMIKUNNAN

VALVONNASSA JA ALAISINA

Kokous päätti Raimo Heikkilän esityksestä perustaa osastoon

varhaisjakelujaoksen, jonka järjestymiskokouksen kutsuu koolle toimikunta.

Anjalankosken alueen jakelujaoksen toimintaa päätettiin jatkaa osaston

tuella. Kokous velvoitti Markus Pulsan esityksestä osaston toimikunnan

perustamaan tiedotustoimintaryhmän jaka suunnittelee ja vastaa osas​ton

tiedottamisesta.

 

Kansanedustaja Valto Koski käytti puheenvuoronsa esityslistan kohdan 9.

jälkeen.

 

Kansanedustaja Koski kertoi markkina- ja yritystalouden aiheuttamista

paineista yhteiskunnallisia muutoksia ajatellen. Työnantajat haluavat

yleisesti enemmän joustoja työelämään ja etujen säilyttäminen vaatii ay-

liikkeeltä aktiivista edunvalvontaa.

Valtion taloudentila on kohentunut huomattavasti kuluvan hallituskauden

aikana. Työllisyystilanne on parantunut, inflaatio on pysynyt alhaisena ja

BKT on suurempi kuin koskaan. Samalla kuitenkin on tavallinen ihminen

unohtunut; monet eivät tule eläkkeellään tai edes palkallaan toimeen.

Nykyinen lainsäädäntö ei myöskään anna riittävää perusturvaa

epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville. Yhteiskunnasta syrjäytyneitä

on paljon.

 

Koski päätti puheenvuoronsa Postin asioihin. Yrityksen taloudellinen kehitys

on ollut myönteinen. Postin oma kuljetusyhtiö on henkilöstön kannalta

parempi vaihtoehto kuin Transpointille siirtyminen. Hän lupasi myös jatkaa

taistelua Postin hallintoneuvostossa Kymenlaakson ljk:n henkilöstön

puolesta toimintojen siirtyessä Lappeenrantaan. Työnantaja vähättelee

muutoksen vaikutuksia henkilöstöön eikä ole antanut täyttä panostaan

työpaikkojen turvaamiseksi. Muutenkaan tietoa tehdyistä päätöksistä ja

muutoksista ei tunnu tulevan.

 

10. VALITAAN KAKSI VARSINAISTA- JA KAKSI

VARATILINTARKASTAJAA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi kokous valitsi Heikki Merivirran ja Kari

Pekkarisen ja varatilintarkastajiksi Petri Nummelan ja Teuvo Jyräksen.

 

11. PÄÄTETÄÄN OSASTON LEHTISETELIN

TUEN MÄÄRÄSTÄ

Kokous päätti lehtisetelin tuen määräksi 70 markkaa.

 

12. PÄÄTETÄÄN OSASTON

TOIMIHENKILÖIDEN

KULUKORVAUKSISTA

Markus Pulsa esitti korvauksen nostamista kasvaneen osaston/työn määrän

perusteella tuhannesta markasta kahteen tuhanteen markkaan. Leo

Leskinen kannatti esitystä. Esko Huopainen esitti kuitenkin korvauksen

määräksi tuhattaviittäsataa. Visa Nurmela Kannatti esitystä. Asiasta

järjestettiin esitysten pohjalta kädennostoäänestys. Esko Huopaisen esitys

voitti äänestyksen äänin 7-2. Valittu puheenjohtaja Tero Kelkka jäävättiin

äänestyksestä. Kokouksen päätöksellä kulukorvaus osaston toimihenkilöille

on tuhatviisisataa markkaa.

 

13. KOKOUKSELLE ESITETYT ASIAT

Kokoukselle ei esitettyjä asioita.

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo. 15.30SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokouspöytäkirja


 

AIKA :25.03.1998 klo 18.00-20.51

PAIKKA: Kouvola- talo, Kouvola

LÄSNÄ 37 ammattiosastojen edustajaa ja 11 APJ:n hallituksen edustajaa

 

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi puheenjohtaja Martti Sorsa. Avauspuhessaan

Sorsa kehui APJ:n yhteistyötä Pohjois-Kymenlaaksossa.

2 VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Todettiin 37 ammattiosastojen edustajan olevan

äänioikeutettuja.valtakirjat liitteenä.

3 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

kokous todettiin oikeinkoolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin muutoksitta.

5 VALITAAN KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT

5.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Sorsa

5.2 Kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä

5.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Lindberg ja Pertti Varpenius.

5.4 Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aino Hyvönen ja muiksi jäseniksi

Jari Rantoja, Markku Nuppola, Kerttu Rita, Raija Maja ja Ensio Niemi.

5.5 Julkilausumavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen

5.6 Ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Kelkka, Risto Häyrynen ja Jouni Ahola.

6 SAK:n EDUSTAJAN PUHEENVUORO

SAK:n ekonomisti Ismo Luimula kertoi Euroopan talous- ja rahaliitosta. Emu-aikataulu

ja SAK:n valtuuston kannanotto pöytäkirjan liitteenä.

7 ESITETÄÄN HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 1997 JA

TEHDÄÄN SEN AIHEUTTAMAT PÄÄTÖKSET

Hyväksyttiin APJ:n hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 1997. Kertomus kokouspöytäkirjan liitteenä.

8 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA TILIKERTOMUS VUODELTA

1997JA KUULLAAN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon, mitkä hyväksyttiin muutoksitta. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kokouspöytäkirjan liitteenä.

9 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

TILIVELVOLLISILLETAI TILIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA

TOIMENPITEISTÄ

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

10 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA

VUODELLE 1998

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli toimintasuunnitelman. Suunnitelma kokouspöytäkirjan liitteenä. 

 

11 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA JA

MAKSUAJANKOHDASTA VUODELLE 1998

Jäsenmaksuksi päätettiin 3.50 mk osaston jäseneltä ja maksuajankohdaksi päätettiin vuosi 1998.

12 ESITETÄÄN HALLITUKSEN LAATIMA VUODEN 1998 TULO- JA

MENOARVIO 

Puheenjohtaja Martti Sorsa esitteli hallituksen laatiman vuoden 1998 tulo- ja menoarvion

13 VALITAAN SAK:n KOUVOLAN SEUDUN APJ:N PUHEENJOHTAJA

Aino Hyvönen esitteli vaalivaliokunnan esityksen

puheenjohtajaksi .Vaalivaliokunnan ehdotuksesta

puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Huopainen.

14 VALITAAN HALLITUKSEN VARSINAISET ( 12) JA HEIDÄN

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET (12).

Aino Hyvönen esitteli vaalivaliokunnan esityksen hallituksen varsinaisiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Raimo Heikkilä ilmoitti ,että hallitukseen on tulossa

liikaa rautatieläistenliiton edustajia ja kokoonpano ei vastaa Postiliiton Pohjois- kymenlaakson osaston esitystä.

Raimo Heikkilä kieltäytyi varajäsenen paikasta ja esitti tilalle Tero Kelkkaa.

SAK:N Kouvolan Seudun APJ:n hallitukseen valittiin

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Jani Koskinen Liikeliitto Ismo Karstinen Liikeliitto

Ritva Lauren Liikeliitto Annamaria Ahonen Liikeliitto

Tauno Lindberg AKT Janne Vesanen AKT

Jani Rantoja Raut.liitto Pertti Varpenius Raut.liitto

Anna-Liisa Tanninen HRHL Asta Pokki Tekstiililiitto

Ritva Hannola VAL Tero Kelkka Postiliitto

Ilpo Holopainen Rakennusl. Ahti Honkanen Rakennusl

Jorma Solla Raut.liitto Pertti Pihavainio Raut.liitto

Arja Asikainen KTV Sinikka Rantanen KTV

Ensio Niemi Raut.liitto Olavi Immonen Raut.liitto

Jaakko Torikka Metallil. Juhani Ollikainen Metallil.

Seppo Siren KTV Hannu Huotari Rakennusl

 

15 VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI

VARATILINTARKASTAJAA

Tilintarkastajiksi valittiin Tuomo Makkonen ja Marja

Ulmanen ,varatilintarkastajiksivalittiin Juha Koivula ja Raimo

Heikkilä.

16 KOKOUKSEN JULKILAUSUMAN HYVÄKSYMINEN

Julkilausumavaliokunnan pj. Esko Huopainen esitti Raimo

Heikkilän laatiman kokouksen julkilausuman, mikä hyväksyttiin

muutoksitta julkilausumakokouspöytäkirjan.

liitteenä.

17 OSASTOJEN ESITYKSET

Käsiteltiin liikealanliiton Kouvolan osaston esitys. Todettiin, että

kokouksenjulkilausumassa otettiin huomioon kyseinen esitys.

18 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

APJ. tekee retken Kiljavan Kevätpaja tapahtumaan.

Käytiin keskustelu SAK:n veteraanitoiminnan käynnistämiseksi.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Martti Sorsa päätti kokouksen klo

20.51

KOKOUKSEN VAKUUDEKSI

Martti Sorsa Raimo Heikkilä

 

©2017 Raimo Heikkilä - suntuubi.com