Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

Raimo Heikkilä

Päivitetty 27.11.2018

2000-2006 osaston toimihenkilöt

2000 Puheenjohtaja Esko Huopainen, varapuheenjohtaja Tero Kelkka, sihteeri Raimo Heikkilä, varasihteeri ja nuorisovastaava Markus Pulsa, taloudenhoitaja, lomavastaava ja opintovastaava Leo Leskinen, Terttu Laitinen, Kari Laakso, Pekka Valli, Kari Hulkkonen, Matti Jaakkola ja Teija Suutarinen. Varajäseninä Tuula Jurvanen, Raija Koivunen, Veijo Kujala, Tuula Nerkko, Tarja Muuronen, Pekka Paavola, Olli Itkonen, Asta Kivinen, Pirkko Vainio ja Auli Turtinen.

2001 Puheenjohtaja Tero Kelkka, varapuheenjohtaja Sirpa Jääskeläinen, sihteeri Esa Munne, varasihteeri Terttu Laitinen, taloudenhoitaja ja lomavastaava Leo Leskinen, nuorisovastaava Kaisu Hynynen, Eero Takki, Raimo Heikkilä, Pekka Valli, Matti Jaakkola, Tuula Jurvanen, Kari Laakso, Teija Hakalin, Päivi Paronen ja Seppo Järvinen. Varajäseninä Veijo Kujala, Tuula Nerkko, Pekka Paavola, Raija Koivunen, Asta Kivinen ja Maarit Leppäkoski.

2002 Puheenjohtaja Tero Kelkka, sihteeri Sirpa Jääskeläinen, taloudenhoitaja Annika Kurittu, Raija Koivunen, Tuula Jurvanen, Kaisu Hynynen, Leo Leskinen, Eero Takki, Raimo Heikkilä, Pekka Valli, Matti Jaakkola ja Kari Laakso. Varajäseninä Terttu Laitinen, Asta Kivinen, Tuula Nerkko, Teija Hakalin, Sinikka Purmola, Seija Virkkula ja Päivi Paronen.

2003 Puheenjohtaja, lomavastaava ja opintovastaava Tero Kelkka, varapuheenjohtaja Leo Leskinen, sihteeri, tiedotussihteeri ja jäsenasioiden hoitaja Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Annika Kurittu, nuorisovastaava Kaisu Hynynen, Unto Autio, Matti Jaakkola, Teija Hakalin, Leo Leskinen, Janne Lehtinen ja Pekka Paavola.Varajäseninä Tommi Oksanen, Seija Virkkula, Ari-Pekka Purrenheimo, Pekka Kaaranto, Tiina Aarnivirta, Tuula Nerkko, Tuula

Jurvanen, Jukka Korpela, Terttu Laitinen ja Antti Salo.

2004 Puheenjohtaja ja lomavastaava Tero Kelkka, sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Annika Kurittu Kouvola, Janne Lehtinen Kouvola, Leo Leskinen Kouvola, Matti Jaakkola Kuusankoski, Unto Autio Kuusankoski, Päivi Paronen Anjalankoski, Teija Hakalin Kouvola ja Pekka Paavola Kouvola. Varajäseninä Tiina Aarnivirta Anjalankoski, Tuula Jurvanen Anjalankoski, Pekka Kaaranto Kouvola, Jukka Korpela Kouvola, Terttu Laitinen Kausala, varapuheenjohtaja Tuula Nerkko Koria, nuorisovastaava Tommi Oksanen Kouvola, Ari-Pekka Purrenheimo Kouvola, Antti Salo Kouvola, Seija Virkkula Kouvola.

2005 Puheenjohtaja Tero Kelkka, varapuheenjohtaja Tuula Nerkko Koria, sihteeri, tiedotussihteeri & jäsenasioiden hoitaja Raimo Heikkilä Kouvola, taloudenhoitaja Annika Kurittu Kouvola, lomavastaava ja opintosihteeri Tero Kelkka Kouvola, nuorisovastaava Tommi Matilainen Kouvola, mökkivastaava Markku Matilainen Kelpo Kuljetus.fi Kouvola, Unto Autio Kuusankoski, Ari-Pekka Purrenheimo Kouvola, Teija Hakalin Kouvola, Katriina Tuviala Kouvola, Tuula Jurvanen Anjalankoski, Leo Leskinen Kelpo Kuljetus.fi Kouvola, Seija Virkkula Kouvola. Varajäsenet: Tiina Aarnivirta Anjalankoski, Matti Jaakkola Kuusankoski, Pekka Kaaranto Kouvola, Terttu Laitinen Kausala, Pekka Paavola Kouvola, Tommi Matilainen Kelpokuljetus.fi Kouvola ja Asko Aarnivirta Kelpokuljetus.fi Kouvola.

2006 Puheenjohtaja Tero Kelkka, varapuheenjohtaja Leo Leskinen, sihteeri ja tiedotussihteeri Raimo Heikkilä, taloudenhoitaja Annika Kurittu, nuorisovastaava Kaisu Hynynen, jäsenasioiden hoitaja Raimo Heikkilä, lomavastaava ja opinto-sihteeri Tero Kelkka. Muut toimikunnan varsinaiset jäsenet: Unto Autio, Matti Jaakkola, Teija Hakalin, Riitta Hokkanen, Janne Lehtinen ja Pekka Paavola.

Toimikunnan varajäsenet: Tiina Aarnivirta, Tuula Jurvanen, Pekka Kaaranto, Jukka Korpela, Terttu Laitinen, Tuula Nerkko, Tommi Oksanen, Ari-Pekka Purrenheimo, Antti Salo ja Seija Virkkula.

OLIN SAK:N MAAKUNTARYHMÄN JÄSENENÄ 1997-2006

Olin SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmässä ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa määritellään, miten EU-rahat ja vastaava kansallinen rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille ja edelleen hankkeille. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kunnat maakunnanliiton kautta, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.  

SAK:n aluetoimikunta (ent. maakuntaryhmä) toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä ja edunvalvojana yhdessä SAK:n, ammattiliittojen ja paikallisjärjestöjen kanssa. Aluetoimikuntien toiminnalla voidaan myös tukea SAK:n paikallisjärjestöjä ja edistää niiden yhteistyötä.

SAK:n alueellisen (SAK:n Kouvolan seudun paikallisjärjestö) yhteistyön tarkoitus on organisoida toimialueellaan keskusjärjestön ja ammattiliittojen yhteiskunnallista edunvalvontaa, järjestää aluekohtaista toimintaa, parantaa jäsenpalvelua sekä edistää SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestöllistä asemaa ja jäsenten yhteenkuuluvuutta. SAK:lainen edunvalvonta ei ulotu ammattiliittojen ja ammattiosastojen työpaikoilla tekemään työehtosopimusten tarkoittamaan edunvalvontaan. Liittojen aluetoimistojen yhteisiä kokouksia ja muita tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Valmistelijana toimii alueen SAK:n aluejohtaja tai aluetoimitsija.

Työmarkkinajärjestöjen yhteistyö ryhmässä oli vuosina 2000-2006 kiitettävää. Aina sillointällöin pidimme yhteisiä kokouksia, joissa paneudettiin meille tärkeisiin hankkeisiin. Kymenlaakson seudulla valistustyöstäni huolimatta maakunnan yhteistyöryhmän hankkeet eivät kiinnostaneet SAK:laista väkeä. Kutsut maakunnan saklaisten tilaisuuksiin kertomaan hankkeista jäi muutamaan tilaisuuteen. Ehkä koettiin, että hankkeet harvoin koskettivat syvältä SAK:n tavoitteita ja olisivat työväestölle kiinnostavia. Todentotta monen hankkeen työllisyysvaikutus jäi vähäiseksi. Tästä koin erityistä huolta.


SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokouksen kannanotto vuonna 2000

 

"SAK:n Kouvolan Seudun Paikallisjärjestön toiminta on jäänyt monelta jäsenyhdistyksen jäseneltä vähälle huomiolle. Usein ongelmaksi koetaan, ettei paikallisjärjestön toiminta ole riittävästi jäsenosastolähtöistä. Osastojen viestit paikallisjärjestölle omista tarpeistaan eivät saavuta paikallisjärjestöä. Myös isot ammattiosastot, mitkä toimivat monen paikallisjärjestön alueella ovat ongelmallisia nykyisen paikallisjärjestötoiminnan kannalta.

Kouvolan seudulla on ennakkoluulottomasti lähdetty rakentamaan SAK:n paikallisjärjestöjen yhteistyötä. Yhteistyö ei saa jäädä pelkästään yhteisten retkien ja huvitilaisuuksien järjestämiseksi. Jos ei kunnallispolitiikassakaan Kouvolan seudulla aina kuljeta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, niin ei työväenliikkeessäkään aina tajuta mikä merkitys yhteisellä esiintymisellä on paikkakunnan myönteisen kehityksen kannalta. Toiminnan suunnitelmallisuus on paikallisjärjestön toiminnan kulmakivi. Ellei olla aktiivisesti kehittämässä ja ideoimassa seutukuntaista edunvalvontaa ja luomassa myönteistä kuvaa seutukunnasta voidaan ajautua tilaan, missä päätöksiä tekevät toiset toimijat kuulematta työväenliikettä ja sen paikallisorganisaatiota. SAK:n Kouvolan Seudun Paikallisjärjestön on oltava mukana luomassa Kouvolan seudulle sellaista ilmapiiriä, missä uskalletaan yrittää.

EU-jäsenyyden myötä myös seutukuntainen ay-toiminta koki muutoksia. Amattiyhdistysliikkeellä on oma rooli maakunnan yhteistyöryhmässä.

Kymenlaaksossa on oltava selvä kasvukeskus, mikä vaikuttaa myönteisesti myös sen lähikuntiin.

Suuret teollisuuslaitokset ja julkinen sektori ei enää työllistä entiseen tapaan. Rakennemuutokseen pitää voida vaikuttaa myös ammattiyhdistysliikkeen taholta. Kiinnostus asioiden hoitoa kohtaan kasvaa, kun voidaan todella vaikuttaa työpaikkojen lisääntymiseen ja ammatilliseen koulutukseen. Hyvät kouluttautumismahdollisuudet lisäävät yrityksien sijoittumista seutukunnalle. Toimia koulusta työelämään siirtymiseksi on helpotettava, muuten nuoret ovat vaarassa ajautua työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kouvolan seudulla on kaikki edellytykset olla vetovoimainen seutukunta, mutta sitä ei saavuteta itsestään vaan se vaatii kovaa työtä koko seutukunnan toimijoilta. Nurkkakuntaisella toiminnalla on vaarana entisestään pahentaa julkisuuskuvaa Kouvolan seudusta, missä asioita ei voida hoitaa yhteistuumin".


VALTUUSKUNTA RETKELLÄ VENÄJÄLLÄ

Postiliiton valtuuskunta, Mika Roos Postiliiton toimistosta, PT Autopalveluiden pääluottamusmies Ilpo Kauhanen Kuopiosta, luottamusmies Pentti Holm Kuopiosta ja minä teimme valtuuskuntamatkan Venäjälle 22 – 28.5.2000. Vierailu kuului Postiliiton ja Venjän paikallisten postityöntekijöiden ystävyysvierailu kutsuun. Isäntämme olivat koko matkan ajan erittäin ystävällisiä ja ystävyydelle otettiinkin maljoja ihan kiitettävästi. Turvallisuudestamme vierailulla huolehti ammattitaitoinen turvamies. Onneksi hänen ei tarvinnut olla kuin sivusta seuraavana.

Delegaatio vieraili posti- ja telekonttorissa sekä yhdessä Moskovan neljästä postinlajittelukeskuksesta. Omin silmin voitiin todeta, että kirjeen kulku Venäjällä oli verkkaista. Normaali kulkunopeus oli kaksi viikkoa. Suomeen kortti saattoi kestää yli kuukaudenkin.

Moskovassa valtuuskuntamme tapasi Anatoli Nazeikin, joka oli Venäjän presidentinvaalin ehdokas. Hän kehui Putinia hyväksi johtajaksi.

Tutustuimme Moskovan lähellä olevaan luostariin. Luostarin johtajan luona korkkasimme hänen vodkapullonsa, niin kuin asiaan kuuluikin.

Monessa eri yhteydessä puhuttiin maittemme postilaisten välisestä yhteistyöstä ja sen kasvattamisesta. Matkan diplomaatti Mika oli tähän asiaan pidättäytyvän kohtelias. Joka tapauksessa vastavierailua Suomeen ei tyrmätty Moskovassa eikä Pietarissakaan.

 


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com