Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
 

 

Päivitetty 26.4.2019


Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

10.1.2000 klo 18.30-19.50 jakelukeskus Kouvola

Läsnä Esko Huopainen, Markus Pulsa, Tarja Muuronen, Raija Koivunen, Asta Kivinen, Tuula Jurvanen, Terttu Laitinen, Pekka Paavola, Teija Suutarinen, Matti Jaakkola, Veijo Kujala, Tero Kelkka, Pekka Valli, Kari Laakso, Tuula Nerkko Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä. Puheenjohtaja Esko Huopainen toivotti kaikki tervetulleiksi uuden vuosituhannen ensimmäiseen toimikunnan kokoukseen. Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
Todettiin työsuojelun varavaltuutetun vaalin tulos.Varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Kelkka. Pekka Valli esitti sihteeriksi Raimo Heikkilää ja Tero Kelkka Markus Pulsaa. Suoritettiin lippuäänestys, ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Laakso ja Leo Leskinen. Ääniä annettiin seuraavasti: Raimo Heikkilä kuusi ja Markus Pulsa viisi ääntä. Sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Varasihteeriksi valittiin Markus Pulsa. Taloudenhoitajaksi valittiin Leo Leskinen (kuvassa). Lomavastaavaksi valittiin Leo Leskinen. Tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä, opintosihteeriksi valittiin Tero Kelkka. Nuorisovastaavaksi valittiin Markus Pulsa.Hyväksyttiin Raimo Heikkilän laatima kannanotto lähetettäväksi Postiliiton hallitukselle. Päätettiin järjestää varhaisjakelun luottamusmiehen valintatilaisuus 27.1.2000 klo 18.00 jakelukeskuksen kokoustiloissa. Kutsu kokoukseen lähetetään kirjeitse. Samalla valitaan varhaisjakelun työsuojeluasiamies. Todettiin, että varhaisjakelun luottamusmiehen valinnan jälkeen se tuo muutoksia luottamusmiesten edustettavien työntekijöiden määrään. Käytiin keskustelu luottamusmiesten ajankäytöstä luottamusmiestehtäviin. Päätettiin jatkaa toistaiseksi nykyisellä luottamusmiesten aluerajoilla.
Postiliiton talvipäivät ja osaston tuki päiville osallistuville
Päätettiin kustantaa Esko Huopaisen, Raimo Heikkilän, Tero Kelkan, Leo Leskisen, Markus Pulsan, Terttu Laitisen ja varhaisjakelun luottamusmiehen osallistumiskulut osaston varoista. Muille maksetaan 50 markkaa päivältä avustusta osaston varoista. Päätettiin maksaa 100 markkaa kurssipäivärahaa Tero Kelkalle ja Markus Pulsalle. Seuraava kokous päätettiin pitää 8.2.2000 klo 18.30 jakelukeskuksen tiloissa. Puheenjohtaja Huopainen päätti kokouksen klo 19.50.
Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUS

23.2.2000 KLO 18.30 Jakelukeskus 45251 Kouvola Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Asta Kivinen, Raija Koivunen, Sirpa Jääskeläinen, Veijo Kujala Pekka Paavola ja Matti Jaakkola.

Uudesta työehtosopimuksesta pidettiin tiedotustilaisuus 21.2. Raimo Heikkilä esitteli toimintakertomusluonnoksen. Leo Leskinen esitteli tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin pitää osaston pilkkikilpailut 8.4. Jaalan Pyhäjärvellä. Pj. Huopainen päätti kokouksen klo 19.50.

Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUSPÖYTÄKIRJA 4.3.2000 KLO 18.00 Jakelukeskus 45251 Kouvola

 

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Tero Kelkka, Sirpa Jääskeläinen, Terttu Laitinen, Tuula Nerkko, Teija Suutarinen, Markus Pulsa ja Matti Jaakkola. Esko Huopainen avasi kokouksen.

Äänestyksen jälkeen päätettiin, että pilkkikilpailuihin osasto kustantaa ainoastaan makkarat ja kiertopalkinnon. Päätetään vuosikokouksen esityksen mukaisesti mökin vuokrauksesta. Päätettiin yksimielisesti vuokrata Pyhäjärvellä sijaitseva osaston kesänviettopaikka vuodeksi postinjakaja, osaston jäsen Seppo Vesalle 8000 markan vuosivuokrasta. Vuokrakausi on 1.5.2000 – 30.4.2001. Vuokratakuu on 1000 markkaa. Vuokra maksetaan osaston tilille kuukausittain, eräpäivä on kuukauden viides päivä. Valitaan osaston edustajat TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön vuosikokoukseen osaston edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Sirpa Jääskeläinen ja Teija Suutarinen. Avustus Postiliiton kesäpäiville Helsinkiin lähtijöille. Päätettiin avustaa osaston jäseniä 100 markalla. Päätettiin ottaa 250 000 laina Merita Pankin Kouvolan konttorista Jaalan (163) kunnan (406) kylässä sijaitsevan Suolaski rn:o 51:27, nimisen tilan hankintaan. Päätettiin hakea 250 000 markan kiinnityksiä ao. tilaan. Lainan ajankohta on sen jälkeen kun saadaan yhdistysrekisteristä hyväksytyt osaston nimenkirjoittajat. Merita Pankin tarjous liitteenä. Leikarin kurssi 6-7. toukokuuta. Päätettiin maksaa ammattiosaston osuus kurssikustannuksista. Päätettiin avustaa Esko Huopaisen opintomatkaa Brysseliin 400 markan matkakorvauksella. Päätettiin maksaa Teija Suutarisen 30 markan pysäköintimaksu.

Päätettiin, että työnantajan tuen piiriin kuulumattomista kursseista maksetaan 50 markkaa kurssipäivältä ja näitä laskuja ei tarvitse tuoda toimikunnan päätettäväksi, vaan taloudenhoitaja tarkastaa ja hyväksyy kyseiset laskut. Luottamusmiehet Leskinen, Jääskeläinen, Kelkka, Laitinen ja Heikkilä kertoivat ajankohtaisista lm-asioista.

Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää enintään 500 markan määräraha biljardikilpailujen järjestämiseen. Esko Huopainen päätti kokouksen klo 19.20.

 


Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUS

4.5.2000 KLO 18.00 jakelukeskus 45251 Kouvola Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Nerkko, Teija Suutarinen, Matti Jaakkola ja Veijo Kujala. Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokousedustajat. Osaston edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Tero Kelkka ja Sirpa Jääskeläinen. Osaston tavoiteasetanta Postiliiton liittokokoukselle. Osasto pitää tärkeänä liitohallituspaikan saamista osaston edustajalle. Jos tavoite toteutuu ei nähty estettä tukea Esa Vilkunan valintaa uudeksi Postiliiton puheenjohtajaksi. Päätettiin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti remontoida Suolajärven mökin saunarakennusta enintään 20 000 markalla. Rakentamisesta vastaavat Timo Paatinen ja Leo Leskinen. Osaston ikääntyville jäsenille suunnattu kysely. Raimo Heikkilä kertoi tehdystä kyselystä. Luottamusmiehet Leskinen, Jääskeläinen ja Heikkilä kertoivat ajankohtaisista lm-asioista. Esko Huopainen päätti kokouksen klo 19.40.

Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUS 7.6.2000 klo 18.00- 19.50 Merita Pankki 45100 Kouvola

LÄSNÄ Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Asta Kivinen, Raija Koivunen, Tuula Nerkko, Matti Jaakkola, Kari Laakso, Veijo Kujala, Leo Leskinen, Markus Pulsa ja Sirpa Jääskeläinen. Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin avata tili Merita Pankin Kouvolan konttorista ja samalla lakkauttaa tili Leonia Pankista. Tilin käyttöoikeus päätettiin antaa Leo Leskiselle ja Esko Huopaiselle. Päätettiin ottaa ammattiosastolle pankkikortti ja kortin käyttöoikeus annettiin taloudenhoitaja Leo Leskiselle. Päätettiin, että avataan sähköinen yhteys Merita Pankkiin. Merita Pankin edustaja Anne Seppänen esitteli yhteistyösopimuksen, mikä hyväksyttiin. Päätettiin järjestää jäsenistölle retki Suolajärvelle 30.6. Sovittiin, että Merita Pankin Anne Seppänen osallistuu tapahtumaan. Päätettiin ottaa Merita Pankista 6 kuukauden Euribor laina. Sovittiin, että laina voidaan vaihtaa toiseen lainamuotoon ilman kuluja. Lisäksi sovittiin, että laina voidaan maksaa ennenaikaisesti pois ilman ylimääräisiä kuluja. Esko Huopainen päätti kokouksen klo 19.50


Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUS

24.8.2000 KLO 18.00 Kouvolan Seudun apj:n toimisto 45100 Kouvola. LÄSNÄ Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Kari Laakso, Matti Jaakkola, Pekka Paavola, Tuula Nerkko, Markus Pulsa, Tero Kelkka ja Sirpa Jääskeläinen. Sihteeri Raimo Heikkilä esitteli tänään allekirjoitetun Suolaskin kauppakirjan ja esitteli tänään allekirjoitetun Merita Pankin 250 000 markan velkakirjan. Tilattiin 20 kpl Postiliiton kalenteria 2001 jaettavaksi toiminnassa mukana olleille osaston eläkeläisille. Hyväksyttiin Seppo Vesan anomus kolmen puun kaatamisesta aitan takaa. Päätettiin, että toimikunta käy kartoittamassa kaadettavat puut ja kaadettavat puut myydään pystystä. Plm. Raimo Heikkilän laatima esitys Kymenlaakson tuotannon toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin. Liite2. Päätettiin esittää työnantajalle 2 pv mitoituskoulutuksen järjestämistä esimiehille ja luottamusmiehille. Pisteytyksen kirjalliseen palautteeseen enemmän huomiota esimiehiltä. Työntekijöiden palkitseminen oikeudenmukaisemmaksi. Näiden asioiden neuvottelijoiksi valittiin Raimo Heikkilä, Sirpa Jääskeläinen ja Tero Kelkka.

 

           Osaston evästykset Postiliitolle sen valmistautuessa

seuraaviin tupo-neuvotteluihin

TES-TAVOITTEITA

 

Postiliiton Kymen osasto esittää tes-tavoitteiksi:

 

 1. Ennen uuden sopimuksen syntyä on työsopimuslain uudistus hyväksyttävä ammattiliittojen edellyttämällä tavalla.

 2. Työttömyysturvan heikennysesitykset on torjuttava.

 3. Osa-aika eläkkeeseen kohdistuvat heikennykset on torjuttava.

 4. Helatorstai työaikaa lyhentävien arkipyhien joukkoon.

 5. Voittopalkkiojärjestelmästä tai palkansaajarahastosta on saatava sopimus.

 6. Mahdollisuus saada kehittämisrahaa työsuhteen päättyessä koskemaan koko Suomen Posti oy:n henkilöstöä.

 7. Sanomalehdenjakajien valvojat sopimuspalkasta tes-palkkataulukkoon ja tes:iin

 8. Alihankinnasta ja henkilöstöyrittäjyydestä työehtosopimus

 9. Sopimus, millä mahdollistetaan varhaisjakelun ja päiväjakelun yhdistäminen kokoaikaisen työsuhteen saavuttamiseksi.

 10. Lisää rahaa aikuiskoulutuksen toteuttamiseksi Suomen Posti oy:ssä.

 11. Pyrkimyksenä kaksivuotinen keskitetty sopimus, millä turvataan suotuisa ansiokehitys.

Päätettiin, että syysvuosikokouskutsun yhteydessä esitellään osaston jäsenet, jotka ovat ehdokkaina kunnallisvaaleissa 2000 ja toimikunta kehottaa äänestämään heitä.

Annettiin lausunto Olavi Rastaan poikkeuslupahakemukselle. Liite 4.

Toivotettiin paljon onnea Teija Suutariselle hänen avioitumisensa johdosta. Todettiin betanque -kilpailun tulos (Juha Lepistö mestari) ja hyväksyttiin kilpailun lasku 166.20 mk. Hyväksyttiin 205 markan lasku kalastuslupien hankintaan (10 kpl). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Ammattiosaston toimikunta   

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN KO­KOUS 18.9.2000 KLO 18.30 Kouvolan jakeluterminaalin kokoustilat 45251 Kouvola LÄSNÄ Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Markus Pulsa, Tero Kelkka, Teija Hakalin, Asta Kivinen, Terttu Laitinen, Leo Leskinen, Tuula Jurvanen ja Raija Koivunen. Valitaan Postiliiton Kymen osasto 124 ry:n 85-vuotisjuhlatoimikunta. Juhlatoimikuntaan valittiin Sirpa Jääskeläinen, Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä. Juhlan ajankohdaksi päätettiin 18. marraskuuta 2000. Juhlan juontaa Heikki Merivirta. Juhlapuhujana Postiliiton pj. Juhani Heino. Postin hallintoneuvoston tervehdyksen tuo kansanedustaja Antero Kekkonen. Juhla pidetään Kasarmiravintolassa, Kouvolassa. Postiliiton ansiomerkit päätettiin hakea Esko Huopaiselle, Tero Kelkalle ja Leo Leskiselle. Syysvuosikokous päätettiin pitää Kasarmiravintolan auditoriossa Kouvolassa klo 15.00 alkaen. Yksimielisesti päätettiin esittää Postiliiton puheenjohtajaksi tamperelaista pääluottamusmies Esa Vilkunaa. Valitaan Postiliiton liittovaltuuston puheenjohtajaehdokas 2001-2004. Yksimielisesti päätettiin esittää ao. tehtävään jyväskyläläistä pääluottamusmiestä Timo Heikkistä. Sirpa Jääskeläinen valittiin Kouvolassa pidettäville Uuden ajan ay-koulun oppilaaksi. Päätettiin osallistua 300 markalla työttömien ruokalapalveluiden turvaamiseen. UPM Kymmene Oyj:n ja osaston välinen metsänhakkuusopimus. Luottamusmiehet Kelkka, Heikkilä, Laitinen ja Leskinen käyttivät puheenvuorot. Päätettiin hankkia osastolle uusia pöytäviirejä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15


Esitys liittovaltuuston kokoukselle

Voittopalkkiojärjestelmä tai palkansaajarahasto

Postiliiton XX liittokokous hyväksyi sopimuspoliittisen asiakirjan, missä mainitaan, että ”Suomen PT-konsernissa tulee ottaa käyttöön palkansaajarahastoon perustuva voittopalkkiojärjestelmä.” Mikäli tämä tavoite halutaan toteutuvan, on sen eteen tehtävä työtä nyt. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että tupo-tavoitteeksi laitetaan palkansaajarahaston perustaminen Suomen Posti oy:hyn.

Kehittämisraha

 1. Postiliiton Kymen osasto 124 ry on ihmetellyt sitä, että vain eräälle Suomen Posti oy:n työntekijäryhmälle työnantaja on tarjonnut huomattavaa kehittämisrahaa työsuhteen päättyessä. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että Postiliitto neuvottelee kehittämisrahan koko Suomen Posti oy:n henkilökunnalle tai postiliittolaiselle työntekijälle.

 2. Sanomalehdenjakajien valvojat esimies-tesiin

   

  Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että ne sanomalehdenjakajien valvojat joiden työajasta 3,5 tuntia tai enemmän on esimiestyötä sovelletaan esimies-tessin palkkataulukkoa. Ammattiosaston selvityksen mukaan ammattiosaston alueella toimivat sanomalehdenjakajien valvojat tekevät kaikki muut esimiestehtävät paitsi palkanlaskenta (reha) tehtävät ja allekirjoittavat työsopimukset.

3 Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että helatorstai on palkallinen vapaapäivä siitä riippumatta mitä toisten ammattiliittojen sopimuksissa on asiasta sovittu.


Ammattiosaston toimikunta   

Postiliiton Kymen osasto 124 ry:n toimikunnan kokous Torstaina, 9 marraskuuta 2000 Jakeluterminaali Kouvola Läsnä: Esko Huopainen kokouksen puheenjohtaja Raimo Heikkilä sihteeri, 10 ammattiosaston jäsentä (liite 1). Osaston puheenjohtaja Esko Huopainen toivotti toimikunnan jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi (liite 2). Hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3). Käytiin keskustelu vuoden 2001 toimikunnasta ja puheenjohtajasta. Esitetään vuosikokoukselle, että aktiiviset toimikunnan jäsenet jatkaisivat myös vuoden 2001 toimikunnassa. Lisäksi sovittiin esityksistä kokouksen toimihenkilöiksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2001, mikä esitetään vuosikokoukselle päätettäväksi. (liite 4) Osaston 85-vuotisjuhlat. Todettiin järjestelytoimikunnan tehneen hyvää työtä juhlan onnistumiseksi. Postiliiton hopeinen ansiomerkki luovutetaan juhlassa Esko Huopaiselle, Tero Kelkalle ja Leo Leskiselle. Ammattiosaston uudet viirit luovutetaan Veijo Kujalalle, Tuula Nerkolle ja Raija Koivuselle. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Kouvolan Työväen sekakuoron kannatusjäsenmaksu päätettiin maksaa. Merita Pankin ilmoitus kiinnityksen vahvistamisesta. Saapuneet kirjeet merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:50.

Kymen osasto 124 ry:n kevätvuosikokous

10.3.2000 klo 18.00-20.15  Kymenlaakson jakelukeskus Kanervistontie 48 45200 Kouvola. Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen. Kokous todettiin oikein koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta, sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Pulsa ja Tero Kelkka. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leo Leskinen, Ari-Pekka Purrenheimo ja Esa Munne. Kokouksen jälkeen on tarjolla iltapalaa ja juomaa sekä mahdollisuus viettää iltaa saunaosastolla.

Postin hallintoneuvoston puheenjohtajan Antero Kekkosen puheenvuoro 

Leonian ja Postin yhteistyön päättyminen postikonttoreissa merkitsee työn loppumista noin 1 500 toimihenkilöltä postitoimipaikossa. Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Kekkonen kertoi mm. tämän ikävän asian taustoista. Kekkosen mukaan Leonia syyllistyi lähes maanpetturilliseen tekoon luopumalla yhteistyöstä Postin kanssa. Hän vakuutti noin 50:lle vuosikokousosanottajalle, että Posti ja sen ammattijärjestöt tekivät kaikkensa löytääksensä korvaavaa työtä Leonia-yhteistyön päättyessä. Myös Postin toimihenkilöiden pääluottamusmies Päivi Vuovirta oli sitä mieltä, että ketään postilaista ei tarvitse syyllistää tässä asiassa. Työtä vaille jääville tarjotaan mahdollisuuksia uudelleensijoitukseen konsernin sisältä, tuetaan Postin ulkopuolelle sijoittumista sekä tarjotaan erilaisia yksilöllisiä tukivaihtoehtoja. Tuet muodostuvat mm. erilaisista kouluttautumis-, yrittäjyys- ja muista kehittämisrahoista. Postin vuoden 1999 tilinpäätöksessä toiminnan tuottamasta tuloksesta on tehty 220 miljoonan markan kuluvaraus kattamaan mm. näitä tukitoimia. Kokous piti ajatusta paluusta lukkuunjakeluun omakotialueilla populistisina ja mahdottomanakin. Kekkonen piti selvänä, että postikilpailu avataan. Tämä saattoi olla yksi syy talon ulkopuolisen henkilön valitsemisessa Postin johtoon. Kekkonen näki paremmaksi vaihtoehdoksi, että johtaja olisi valittu Postin sisältä. Postitoimintalakia ollaan Kekkosen mukaan avaamassa huomioiden kilpailun avautuminen. Kokous piti järkevänä kehityksenä Postin työntekijäjärjestöjen kiinteää yhteistyötä. Mahdollisimman kattava työehtosopimus takaa työehtosopimuksen yleissitovuuden ja estää postialan palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksen. Postikilpailun avautuessa kaikkien toimijoiden on oltava samalla lähtötasolla vaadittiin yhteisellä suulla. Erityisen kovaa kilpailu tulee Kekkosen mukaan olemaan logistiikka yrityksissä. Kansainväliset logistiikan suuryritykset suunnittelevat Suomen valloitusta. Päämäärään päästäkseen ne saattavat markkinaosuuksia kasvattaakseen dumpata hintoja, mihin pienemmillä yrityksillä ole välttämättä varaa.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry SYYSVUOSIKOKOUS 18.11.2000 klo 15.00 Paraatikenttä 5 45130 Kouvola kokoushuone 203. Kokouksen avasi puheenjohtaja Esko Huopainen. Kokouksesta oli lähetetty kirje kotiin 9.10.2000. Lisäksi kokouksesta oli kutsu marraskuun Postimies-lehdessä. Kokous katsottiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltainen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta, kahdeksi sihteeriksi valittiin Sirpa Jääskeläinen ja Raimo Heikkilä. Kokouksen kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maarit Leppäkoski ja Teija Hakalin. Kokouksen kolmeksi ääntenlaskijaksi valittiin Matti Jaakkola, Kari Laakso ja Esa Munne. Tilaisuuden jälkeen klo 17.00 alkaa ammattiosaston 85 vuotisjuhla. Lehtisetelin määräksi päätettiin 60 mk. Talousar­vio ja toimin­tasuunni­telma hyväksyttiin liitteenä 2 ja 3 esitetyssä muodossa. Puheenjohtajaksi esitettiin Raimo Heikkilää ja Tero Kelkkaa. Puheenjohtajasta käytiin vaali. Annettuja ääniä oli 39, josta Tero Kelkka sai 23 ja Raimo Heikkilä 16. Tero Kelkka valittiin vuoden 2001 toimikunnan puheenjohtajaksi. Päätettiin, että toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan 10 ja varajäseniksi 8 jäsentä.

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Seppo Järvinen, Terttu Laitinen, Leo Leskinen, Kari Laakso, Päivi Paronen, Markus Pulsa, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Jurvanen, Matti Jaakkola ja Teija Hakalin. Toimikunnan varajäseniksi valittiin: Raija Koivunen, Veijo Kujala, Tuula Nerkko, Maarit Leppäkoski, Pekka Paavola, Asta Kivinen, Kaisu Hynynen ja Esa Munne.

Valittiin Postiliiton kesäpäivät 2002 työryhmä. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Annika Kurittu ja Kari Hulkkonen sekä varatilintarkastajiksi Heikki Merivirta ja Risto Marttila.

Puheenjohtaja Merivirta päätti kokouksen kello 16.10.


OSASTO 85 VUOTIAS

Ammattiosaston 85 – vuotisjuhla pidettiin lauantaina 18. marraskuuta 2000 Kouvolan Kasarmiravintolassa. Tervehdykset juhlivalle ammattiosastolle toivat Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino ja Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Antero Kekkonen (kuvassa Antero ja Sirpa).

Ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen muisteli juhlassa ammattiosaston viimeisiä toimintavuosia.

Esko Huopainen (kuvassa): Arvoisa juhlayleisö

Keltaiset pöytäkirjat kertoo sen kuinka 7 miestä teki päätöksen perustaa Postiljooniyhdistys Kouvolaan oman ammattikunnan etuja valvomaan. Elettiin vuotta 1915 sähkövalo vilkkui jo joistain ikkunoista se oli uutta ja upeaa se. Ajan henki oli toista kuin nyt Kouvola juuri pikkutaajamaksi syntynyt. Monet käsityön taitajat jo tänne ehti oli kuusi kantopiiriä ja oma sanomalehti. Teolliselle kehitykselle oli tärkeää tekijää kaksi puutavara ja vesivoima jolla puu muokattiin jalommaksi. Oli ajalle leimaa antavaa ja uutta Kymijokivarteen nousi paperiteollisuutta, joka purjehtiessaan maailman markkinavesille toi postin merkityksen yhä enemmän esille. Osaston perustamisvuonna neljä kokousta jo pidettiin, joissa monta vakavaa asiaa jo päätettiin. "Mexikossa" järjestetyt iltamat sai suursuosion ja tuotti hupia, niinpä haettiin heti uusia iltamalupia. Nämä perinteet - ovat vuosien myötä säilyneet. Näin runoili osaston alkua Yrjö Suuronen osaston 70 vuotisjuhlaan laatimassaan kronikassa.

Näistä päivistä on vettä virrannut Kymijoessa ja osaston toimintaa ovat myllertäneet muutokset niin postissa kuin osaston toiminnassakin. Juhlakutsussa on täysin oikeutetusti valittu teemaksi ”muutoksissa mukana”. Postin muutokset ovat olleet eteenkin koko 1990- luvun niin valtavia ja nopeita, että työntekijät eivät perässä tahdo pysyä. Muistissa on liikelaitostaminen ja osakeyhtiöittäminen sekä seutukuntaamme kohdanneet postin toimintojen uudelleenjärjestelyt.  Osasto taisteli ehkä katkerastikin työpaikkojen säilyttämiseksi paikkakunnalla. 1993 Kymenlaaksoon perustettiin lehtien varhaisjakeluun Kymen Varhaisjakelu Oy. Postiliitto ei enää ollut Kymenlaakson varhaisjakelussa sopijapuoli. Tämän tosiasian edessä osasto menetti sanomalehdenjakajat Kirjaliitolle, kunnes Posti osti koko Kymen Varhaisjakelun osakekannan vuonna 1994 ja varhaisjakajat jälleen järjestäytyivät osaston jäseniksi vuonna 1998. Taisteltaessa postin lajittelukeskuksen sijaintipaikasta mitkään osaston vetoomukset ja selvitykset eivät saaneet postin päättäjiä lämpiämään jo kerran päätetylle asialle Postin lajittelukeskuksen sijoituspaikasta Kouvolaan. Kouvola sai aivan käsittämättömistä syistä viimemetreillä väistyä Lappeenrannan eduksi. Osaston edustajista tuntui, että heidät oli jätetty yksin taistelemaan postin työpaikkojen puolesta Kouvolan seudulla. Postin ja VR:n yhteistyösuunnitelman kariuduttua Posti päätti perustaa maaliskuussa 1999 oman yhtiön hoitamaan postin runko- ja aluekuljetuksia. Myöhemmin uusi kuljetusyritys sai nimekseen Kelpo Kuljetus.fi. Tammikuussa yhtiössä siirryttiin AKT-sisältöiseen työehtosopimukseen. Osasto ponnekkaasti vastusti autonkuljettajien työsuhteiden heikennyksiä.

Historia opettaa, samoja virheitä ei kannata tehdä kahteen kertaan arvioidessa mitä tehtiin ja mitä jätettiin tekemättä. Vastoinkäymiset vain lujittavat ammattiosastomme olemassa olo oikeutusta. Taisteltavaa on ollut ja tulee näillä näkymin myös tällä vuosituhannella olemaan. Yksin ollaan heikkoja, mutta yhdessä ollaan jo paljon vahvempia pääteltiin niin Postiliiton Kouvolan kuin Kuusankosken sekä myöhemmin myös Anjalankosken ammattiosastojen toimijoiden joukossa. Voikan – Kuusankosken Postimiesosaston perustava kokous pidettiin 27.5.1928. Pieni postimiesjoukko huomasi tuolloin olonsa ilman ammattiosastoa tyhjäksi ja juurettomaksi. 1991 Postiliiton Kuusankosken osaston jäsenet päättivät lak­kauttaa ammattiosastonsa ja liittyä Postiliiton Kouvolan osaston jäseneksi. Osastojen edustajien neuvotteluissa sovittiin yhdistyneen osaston nimen muuttamisesta kuvaamaan paremmin jäsenkunnan alueellista edustuksellisuutta. Yhdistymispäätöksiä edelsi kaksi vuotta kestänyt perusteellinen yhdentymisen haittojen ja hyötyjen selvittely, kimmokkeen yhdis­tymisajatukselle antoi työnantajan muuttunut organisaatio sekä huoli ammattiosastojen pärjäämisestä edunvalvonnassa muuttunees­sa tilanteessa. Laakereilla istuminen ei enää onnistunut vaan vaadittiin enemmän tekoja, yhdentymisellä haluttiin näyttää mm. työnantajalle että Postiliittolaiset työntekijät Pohjois-Kymen­laaksossa voivat yhteisvoimin ja yhteen hiileen puhaltaen hoitaa jäsenien etuja ja olla varteenotettava neuvottelukumppani vas­taisuudessakin. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto- nimestä tuli yhdistyneiden osastojen uusi nimi. Postiliiton Anjalankosken osasto rekisteröityi omaksi osastokseen 1.8.1986 ja purkautui 9.7.1999, jolloin purkautuneen osaston jäsenet liittyivät Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston jäseniksi. Vuonna 1999 vuosikokouksen päätöksellä ammattiosaston nimi muutettiin Postiliiton Kymen osasto 124 ry:ksi. Tästä johtuen ammattiosasto sai uuden pöytäviirin.

Hyvät naiset ja herrat!

Puheeni on ollut ikään kuin itkua ja hammastenkiristelyä mutta historiaa ei voi muuttaa ei ainakaan lähihistoriaa. Olemme olleet todistamassa tapahtunutta. On sanottu, että muutokset ovat pysyviä ja niihin on sopeuduttava. Postin vauhti osoittaa myös sen, että yksin työntekijä on heikko mutta yhdessä toimiessamme olemme voima, jota työnantajankin on kuunneltava. Nyt jättäessäni aktiivisen toiminnan ammattiosastossamme haluan kiittää kaikkia mukana olleita ammattiyhdistysaktiiveja ja toivotan juhlivalle Postiliiton Kymen osasto 124 ry:lle menestystä tuleville vuosille.


Juhlapuheessa Heino otti kantaa eduskunnassa käsittelyssä olevaan postipalvelulakiin. Hänen mielestä uusi laki heikentää Postin mahdollisuuksia tarjota kansalaisille yhtenäisiä ja tasapuolisia postipalveluja, mistä Postiliitto kantoi erityisesti huolta haja-asutusalueiden postinjakelun lisäksi. Postipalveluiden yksityistäminen toisi kilpailun kasvukeskuksiin, jolloin ongelmia kehkeytyisi harvaan asutuille alueille. Heino vaatikin hallituksen esitykseen postipalvelulaiksi merkittäviä parannuksia. Postikilpailuun pelättiin osallistuvan ulkomaisia posteja, jotka etsivät nopeita voittoja taajamien postinjakelussa.
Puheenjohtaja Heino otti kantaa tulopoliittisen kokonaisratkaisun neuvottelutulokseen, mikä hänen mukaansa jäi varsin vaatimattomaksi verrattaessa sitä laukkaavaan inflaatioon. Postiliitto lähtee neuvottelemaan saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta omia sopimuksiaan tavoitteena saada neuvoteltua Tupo-raamin mukainen työehtosopimus.
Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Antero Kekkonen kertoi ymmärtävänsä Postiliiton huolen Postin tulevaisuudesta. Yksityisille yrityksille oli asetettava samat ehdot kuin Postilla on tänä päivänä. Työpaikkojen kohtalosta oli huolehdittava eikä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan työpaikkoja saanut vaarantaa.

Anomus Postiliiton hopeisesta ansiomerkistä

Postiliiton Kymen osasto 124 hakee Postiliiton hopeista ansiomerkkiä Esko Huopaiselle, Tero Kelkalle ja Leo Leskiselle luovutettavaksi ammattiosaston 8 5-vuotisjuhlassa 18 marraskuuta 2000.
 

Esko Huopaisen ansiot: Osaston puheenjohtaja vuosina 1988-1996 ja 2000. SAK:n Kouvolan Seudun APJ:n puheenjohtaja 1998- 2000.

 Tero Kelkan ansiot: Luottamusmies 1991-
2000, Ammattiosaston nuorisovastaava 1990-1997. Ammattiosaston opintosihteeri 1994-2000 Osaston puheenjohtaja 1997-1999 Osaston varapuheenjohtaja 2000 Varapääluottamusmies 1998-2000 varatyösuojeluvaltuutettu 200

Leo Leskisen ansiot: Ammattiosaston sihteeri 1988, 1994, 1995. Ammattiosaston taloudenhoitaja 1989-1991 ja 1996-2000 luottamusmies.

Postiliiton hopeiset ansiomerkit luovutettiin Esko Huopaiselle, Tero Kelkalle ja Leo Leskiselle. Lisäksi Postiliiton Kymen osasto 124 ry muisti Veijo Kujalaa, Raija Koivusta sekä Tuula Nerkkoa osaston viirillä aktiivisesta toiminnasta useissa osaston toimikunnassa. Juhlassa musiikkipuolesta huolehti osaston jäsen Matti  Virtanen ja Mariia. Juhlasta uutisoi Kouvolan Sanomat.

Osaston toimintakertomuus 2000

I Yleistä

Uusi TES neuvoteltiin15.2.2000

Postiliitto ry, Postin Toimihenkilöliitto PVL ry ja Työnantajaliitto Allianssi TLA ry saivat neuvoteltua työehtosopimuksen 15.2.2000. Sopimus oli yksivuotinen ja se päättyi 15.1.2001. Uusi sopimus kattoi koko postialan, ja siinä olivat mukana kuljetus-, käsittely- ja jakelutehtävien, sanomalehdenjakelun, esimies- ja päällikkötehtävien, suunnittelijoiden ja tutkijoiden, rahankäsittelytehtävien sekä myynti- ja asiakaspalvelutehtävien aikaisemmin erikseen tehdyt työehtosopimukset. Myös Postin tytäryhtiöt SPAC FP Oy ja Atkosprintmail Oy kuuluivat sopimuksen piiriin. PT-Autopalvelut Oy:lle, SPS Siivoupalvelut Oy:lle ja LP-Logistiikkapalvelut Oy:lle tehtiin omat työehtosopimukset. Kelpo Kuljetus Fi Oy:n työntekijöihin sovellettiin AKT:n TES:iä 4 %:lla korotettuna.
Uuden TES:n yleiskorotus oli 3,1 %:n ja 4,5 %:n välillä riippuen ammattiryhmästä. Palkat tulivat maksuun taannehtivasti 1.2.2000 lähtien.
Työaika ja siitä maksettavat korvaukset muuttuivat huomattavasti. Uudessa TES:ssä työaika oli järjestettävissä enintään 12 viikon tasoittumisjaksoa käyttäen. Sen aikana kokoaikatyön työaika tasoittuu viikoittain 38 tuntiin 15 minuuttiin ja toimihenkilötehtävissä 37 tuntiin 30 minuuttiin. Maksimityöaika viikossa on enimmillään 48 tuntia ja vuorokaudessa 9 tuntia. Minimissään kokoaikatyöntekijän työaika on 5 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia tasoittumisjaksoksi myös 24 viikkoa, mutta koskaan ei vuorokautista työaikaa voi sopia yli 12 tunnin mittaiseksi. Osa-aikaisille ei sovelleta viikoittaisia ja vuorokautisia työaikoja, lukuun ottamatta enimmäispituuksia.
Iltatyölisä nousi 20 %:iin, mutta yötyölisän kohdalta ei muutoksia tullut (30 %). Uutta sopimuksessa oli joustovapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä voi kerätä loma-rahan vastineeksi lomaa myös lisä- ja ylitöistä, ilta- ja yötyölisistä sekä lauantai- ja sunnuntaityökorvauksista kuin myös aattopäivänlisistä. Joustovapaalta ei makseta lomarahaa.  Sairausajan palkka muuttui. Alle kuukauden työsuhteella palkallisen jakson pituus on yksi viikko. Vähintään yhden kuukauden, mutta vähemmän kuin yhden vuoden työsuhteella sairausloma on palkallinen neljä viikkoa. Yhden vuoden, mutta vähemmän kuin viisi vuotta töissä ollut saa palkallista sairaus-lomaa viiden viikon ajan. Yli viisi vuotta palvellut saa sairauslomalta palkkaa kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen työntekijän on hakeuduttava Kelan päivärahoille. Yleensä tämä merkitsee, että myöskään vuosilomat eivät tämän rajapyykin jälkeen kartu, mutta uudessa TES:ssä on tähän sovittu lievennys. Vähintään vuoden työsuhteessa ollut työntekijä saa palkallisen sairauslomakauden jälkeen ansaita lomapäiviä vielä kolme kuukautta. Lisäksi 20 tunnin viikkotyön raja poistuu kokonaan. Sairauslomien eriarvoisuus oli näin poistettu.

TUPO SYNTYI

Postiliitto ja muut liitot hyväksynevät esityksen TUPO ratkaisuksi joulukuun 15. päivään 2000 mennessä. Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.2.2001 yleiskorotuksella 120 penniä (20 senttiä) tunnilta tai 200 markkaa (33,64 euroa) kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Liittoerän suuruus on 0,5 prosenttia. Tasa-arvoerä koostuu matalapalkkaerästä (matalapalkkaisten, alle 9950 mk/kk tai 59 mk/t, suhteellinen osuus kertaa 0,2 prosenttia) ja naispalkkaerästä (naisten suhteellinen osuus kertaa 0,6 prosenttia)

Uusi postitoimintalaki valmistelussa

Eduskunnassa valmisteltiin uutta postipalvelulakia. Postiliiton ja ammattiosaston tavoitteena oli vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekijöihin niin valtakunnallisella tasolla kuin alueellisestikin. Osastomme 85 vuotisjuhlassa juhlapuheessaan Heino otti kantaa eduskunnassa käsittelyssä olevaan postipalvelulakiin. Hänen mukaan uusi laki heikentää Postin mahdollisuuksia tarjota kansalaisille yhtenäisiä ja tasapuolisia postipalveluja. Postiliitto kantaa erityisesti huolta haja-asutusalueiden postinjakelusta. Postipalveluiden yksityistäminen toisi kilpailun kasvukeskuksiin, mutta ongelmia kehkeytyisi harvaan asutuille alueille. Niinpä Heino vaatikin hallituksen esitykseen postipalvelulaiksi merkittäviä parannuksia. Postikilpailuun pelätään osallistuvan ulkomaisia posteja jotka etsivät nopeita voittoja taajamien postinjakelussa. Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Antero Kekkonen kertoi juhlassa ymmärtävänsä Postiliiton huolen Postin tulevaisuudesta. Työpaikkojen kohtalosta on huolehdittava eikä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan työpaikkoja saa vaarantaa, totesi Kekkonen.
Posti jatkoi toimintojensa yksityistämistä ja ulkoistamista. SPAC FP Oy myytiin tanskalaiselle yritykselle ja palkanlaskentatoiminnot Novolle.
Postiliitto lähetti ammattiosastoille 20.11.2000 seuraavansisältöisen tiedotteen:
Posti on ilmoittanut, että kaikki postinjakajat myyvät jakelureiteillään kotimaan joulutervehdyksiin tarkoitettuja 2,50 markan joulupostimerkkejä arkkeina.
Postiliiton ja Postin välillä on käyty neuvotteluja myynnin aiheuttaman lisätyön korvaamisesta jakajille. Liittomme tavoitteena oli sopia korvauksesta, joka toteutuessaan olisi vastannut jota kuinkin edellisen joulun tasoa.
Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä. Tästä johtuen Postiliiton liittovaltuusto päätti 15.11.2000 pitämässään kokouksessa, ettei joulupostimerkkejä myydä Postin ohjeista huolimatta jakajien toimesta. Myyntikielto ei koske niitä haja-asutusalueen jakajia, joilla postimerkkien myynti on sisältynyt ympärivuotiseen toimenkuvaan”.

POSTILIITON LIITTOVALTUUSTO

Kokoukset:
 • 29.2 Liittovaltuuston ylimääräinen kokous
 • 16-7.5 Liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous

Osaston esitykset liittovaltuustolle:

1 Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että tupo-tavoitteeksi laitetaan palkansaajarahaston perustaminen Suomen Posti oy:hyn.
2 Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että Postiliitto neuvottelee kehittämisrahan koko Suomen Posti oy:n henkilökunnalle tai postiliittolaiselle työntekijälle.
3. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että ne sanomalehdenjakajien valvojat joiden työajasta 3,5 tuntia tai enemmän on esimiestyötä sovelletaan esimies-tessin palkkataulukkoa.
4. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että helatorstai on palkallinen vapaapäivä siitä riippumatta mitä toisten ammattiliittojen sopimuksissa on asiasta sovittu.

III EDUSTUKSET

 • SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja Esko Huopainen ja hallituksen sihteeri Raimo Heikkilä. Edustajiston kokouksessa Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Markus Pulsa.

 • TSL:n Kouvolan seudun edustajiston 23.3 kokousedustajina Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelkka.

 • Työväen Sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokouksen 21.3 Savonlinnassa osaston edustat: Kelkka, Pulsa, Heikkilä ja Leskinen.

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä aluejärjestön taloudenhoitajana

 • Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus Pulsa.

 • SAK:n maakuntaryhmän jäseninä Raimo Heikkilä ja Esko Huopainen.

 • Postiliiton valtuuston jäsenenä on ollut Tero Kelkka.

 • Kaudelle 2000-2001 työsuojelun I-varavaltuutetuksi valittiin Tero Kelkka ja II-varavaltuutetuksi Pekka Valli.

IV KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö​, TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö​, Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö​​​, ​​Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

Toimikunta vuodelle 2000

Puheenjohtaja Esko Huopainen

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Tero Kelkka varapj, opintovastaava, vara Tuula Jurvanen 
Terttu Laitinen, vara Raija Koivunen
Leo Leskinen taloudenhoitaja, lomavastaava vara Veijo Kujala
Kari Laakso vara Tuula Nerkko. Raimo Heikkilä sihteeri vara Tarja Muuronen
Markus Pulsa varasihteeri, nuorisovastaava vara Pekka Paavola
Pekka Valli vara Olli Itkonen
Kari Hulkkonen vara Asta Kivinen
Matti Jaakkola vara Pirkko Vainio
Teija Suutarinen vara Auli Turtinen
Varsinaiset tilintarkastajat: Antti Salo ja Kari Pekkarinen
Varatilintarkastajat: Heikki Merivirta ja Risto Marttila

Vuoden 2000 toimikunnan yhdeksässä kokouksissa käsiteltiin yhteensä 134 pykälää.

V Kevätvuo­sikokous 10.3

 

 

Antero Kekkonen Kymen osaston vuosikokouksessa: Posti teki kaikkensa irtisanomisten välttämiseksi Leonian ja Postin yhteistyön päättyminen postikonttoreissa merkitsee työn loppumista noin 1 500 toimihenkilöltä postitoimipaikoissa. Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Kekkonen kertoi Postiliiton Kymen osaston vuosikokouksessa mm. tämän ikävän asian taustoista.

Kokous piti ajatusta paluusta luukkuun jakeluun omakotialueilla populistisina ja mahdottomanakin. Kekkonen piti selvänä, että postikilpailu avataan. Tämä saattoi olla yksi syy talon ulkopuolisen henkilön valitsemisessa Postin johtoon. Kekkonen näki paremmaksi vaihtoehdoksi, että johtaja olisi valittu Postin sisältä. Postitoimintalakia ollaan Kekkosen mukaan avaamassa huomioiden kilpailun avautuminen. Kokous piti järkevänä kehityksenä Postin työntekijäjärjestöjen kiinteää yhteistyötä. Mahdollisimman kattava työehtosopimus takaa työehtosopimuksen yleissitovuuden ja estää postialan palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksen. Postikilpailun avautuessa kaikkien toimijoiden on oltava samalla lähtötasolla vaadittiin yhteisellä suulla. Erityisen kovaa kilpailu tulee Kekkosen mukaan olemaan logistiikka yrityksissä. Kansainväliset logistiikan suuryritykset suunnittelevat Suomen valloitusta. Päämäärään päästäkseen ne saattavat markkinaosuuksia kasvattaakseen dumpata hintoja, mihin pienemmillä yrityksillä ole välttämättä varaa.

 

 
 

 

 
Postiliiton Kymen osasto on kannanotossaan huolestunut osaston jäsenien jaksamisesta työssä yhä kasvavan työtaakan ja vaatimusten edessä. Ongelmia on ilmennyt eteenkin ikääntyvissä työntekijäryhmissä. Osaston työikäisistä jäsenistä on 157 henkilöä yli 50-vuotiaita, mikä on noin 40 % osaston jäsenmäärästä. Suurimpana ikääntyvänä ryhmänä on sanomalehdenjakajat, joista yli 50-vuotiaita on 32. Sairaspoissaolot ovat Postin Kymenlaakson tuotannossa kohtuuttoman korkeat, minkä on myös työnantaja myöntänyt. Ikääntyvien työntekijöiden työtaakan jakamisella vähennetään heidän työuupumista ja ylitöitä sekä mahdollistetaan lisätyötä työn menettävien uhan alla oleville. Tämä järjestely voisi olla määräaikainen kokemuksien saamiseksi. Osaston mukaan järjestelyllä lisätään työpaikkoja kohtuuttomasti kustannuksia lisäämättä. Postin työpaikat Kouvolan seudulla, missä työskentelee paljon yli 50-vuotiaita ovat; Voikkaalla, Myllykoskella, Kausalassa, Kuusankoskella ja Kouvolassa. Ammattiosasto pelkää, että Posti ei edes yritäkään huolehtia ikääntyvistä työntekijöistä. Onhan Postilla nyt näillä näkymin riittävästi työntekijöitä jäljelle jääviin tehtäviin.
Postityön epäkohtiin on nyt puututtava, onhan Postin tulos edelliseltä vuodelta hyvä ja konttoriverkoston alasajo lisää työntekijöiden uudelleensijoitustarvetta. Postinjakelun palveluja on kehitettävä asiakkaiden toiveita- ja työntekijöitä kuunnellen, mainittiin kannanotossa. Osaston mielestä Posti ei ole voitontavoittelussaan ymmärtänyt riittävästi yksittäisen postinsaajan tarpeita ja Postin työntekijöiden tyytymättömyys näkyy negatiivisesti työtyytyväisyysselvityksissä ja sairaspoissaolojen kasvussa. Postiliiton Kymen osasto 124 ry ei hyväksy postin henkilöstön supistuksia irtisanomalla työntekijöitä, tarjoamatta uutta työtä kohtuullisen matkan päästä kotoa. Supistukset on tapahduttava normaalin poistuman kautta, vaadittiin kannanoton lopuksi. Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimikunnan esitys tontin hankinnasta 235 000 markan hintaan Metsähallitukselta. Tontin osto rahoitetaan 250 000 markan lainalla. Lainan panttikirjat jäävät vakuudeksi lainan myöntävälle pankille. Toimikunnalle annettiin valtuudet lainan ottoon.

Postiliiton puheenjohtajaa oltiin vaihtamassa

Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää Postiliiton uudeksi puheenjohtajaksi tamperelaista 40 vuotiasta pääluottamusmies Esa Vilkunaa (SDP). Ammattiosaston mielestä nykyinen puheenjohtaja Juhani Heino ei ole riittävästi kuunnellut kentän ääntä Postin ulkoistaessa toimintojaan. Ammattiosasto vaati Postiliitolta jyrkempiä toimia jäseniensä etujen säilyttämiseksi. Nyt on alistuttu huomattaviin työsuhteenehtojen heikennyksiin Postin siirtäessä työtehtäviään tytäryhtiöiden ja muiden toimijoiden hoidettavaksi. Erityistä kritiikkiä sai Postin kuljetustoimintojen suunniteltu siirto Transpointille ja sittemmin Kelpo Kuljetus Fi:n perustaminen. Puheenjohtaja Heinon puheenjohtajakaudella valmiit suunnitelmat postikeskuksen perustamisesta Kouvolaan heitettiin romukoppaan ja uudeksi paikkakunnaksi valittiin Lappeenranta. Postiliiton Kymen osastossa epäiltiin Heinon hyväksyneen ja vaikuttaneen postikeskuksen sijoituspaikkaan Lappeenrannan eduksi. Mm. näiden asioiden johdosta ammattiosaston ja puheenjohtaja Juhani Heinon välit ovat olleet viileät. Postiliiton suurin työntekijäryhmä postimiesryhmä tekee linjauksensa Postiliiton seuraavaksi puheenjohtajaksi lokakuun aikana. Sitä ennen Postiliiton aluejärjestöt ottavat kantaa asiaan. Kaakkois-Suomen postiliittolaista kantaa hiotaan lokakuun 3 päivänä Kouvolassa pidettävässä kokouksessa. Ammattiosastoilta alustavasti saatujen tietojen mukaan puheenjohtaja kilpailua johtaa pääluottamusmies Esa Vilkuna. Postiliiton valtuuston puheenjohtajan tehtäviä jatkamaan ammattiosasto esittää nykyistä tehtävän haltijaa jyväskyläläistä pääluottamusmies Timo Heikkistä (SDP). Postiliiton XXI liittokokous pidetään ensi kesäkuussa Helsingissä.

VI Syysvuosikokous

Tero Kelkka valittiin vuoden 2001 toimikunnan puheenjohtajaksi. Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2001 valittiin: Seppo Järvinen, Terttu Laitinen, Leo Leskinen, Kari Laakso, Päivi Paronen, Markus Pulsa, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Jurvanen, Matti Jaakkola ja Teija Hakalin.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin: Raija Koivunen, Veijo Kujala, Tuula Nerkko, Maarit Leppäkoski, Pekka Paavola, Asta Kivinen, Kaisu Hynynen ja Esa Munne.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Annika Kurittu ja Kari Hulkkonen sekä varatilintarkastajiksi Heikki Merivirta ja Risto Marttila. Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2001 osaston toimintasuunnitelma. Kouvolassa vuoden 2002 Postiliiton kesäpäiviä suunnittelemaan perustettu työryhmä jatkaa työtään. Kesäpäivien työryhmän jäsenet: Raimo Heikkilä, Esko Huopainen, Sirpa Jääskeläinen, Tero Kelkka, Terttu Laitinen ja Leo Leskinen. Osaston työväenlehtisetelin tuen määräksi vuodelle 2001 päätettiin 60 markkaa. Osastolle avataan oma sähköpostiosoite ja kotisivu.

Postiiton Kymen osasto 124 ry 85 vuotta 18.11.2000

Ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen muisteli juhlassa juhlapuheessaan viimeistä kymmentä vuotta ammattiosaston toiminnassa. Tervehdykset juhlivalle ammattiosastolle toivat Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino ja Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Antero Kekkonen. Juhlapuheessaan Heino otti kantaa eduskunnassa käsittelyssä olevaan postipalvelulakiin. Hänen mukaan uusi laki heikentää Postin mahdollisuuksia tarjota kansalaisille yhtenäisiä ja tasapuolisia postipalveluja. Postiliitto kantaa erityisesti huolta haja-asutusalueiden postinjakelusta. Postipalveluiden yksityistäminen toisi kilpailun kasvukeskuksiin, mutta ongelmia kehkeytyisi harvaan asutuille alueille. Niinpä Heino vaatikin hallituksen esitykseen postipalvelulaiksi merkittäviä parannuksia. Postikilpailuun pelätään osallistuvan ulkomaisia posteja jotka etsivät nopeita voittoja taajamien postinjakelussa. Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Antero Kekkonen kertoi ymmärtävänsä Postiliiton huolen Postin tulevaisuudesta. Työpaikkojen kohtalosta on huolehdittava eikä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan työpaikkoja saa vaarantaa, totesi Kekkonen.  Puheessaan puheenjohtaja Heino otti kantaa tulopoliittisen kokonaisratkaisun neuvottelutulokseen, mikä hänen mukaansa jäi varsin vaatimattomaksi verrattaessa sitä tänä päivänä laukkaavaan inflaatioon. Postiliitto lähtee neuvottelemaan saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta omia sopimuksiaan tavoitteena saada neuvoteltua TUPO raamin mukainen työehtosopimus. Postiliitto ja ammattiosasto muisti ansioituneita jäseniä. Postiliiton hopeisen ansiomerkin sai Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelkka. Postiliiton Kymen osasto 124 ry muisti Veijo Kujalaa, Raija Koivusta sekä Tuula Nerkkoa osaston viirillä aktiivisesta toiminnasta usean vuoden ajalta osaston toimikunnassa.

VII Neuvottelutoiminta

 • SAK:n Kouvolan Seudun apj:n edustajiston kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Raimo Heikkilä, Tero Kelkka ja Markus Pulsa, varalle Sirpa Jääskeläinen ja Teija Suutarinen. Osasto esitti apj:n puheenjohtajaksi Esko Huopaista ja varsinaiseksi jäseneksi Raimo Heikkilää.
 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokous edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Tero Kelkka ja Sirpa Jääskeläinen.

 • Päätettiin avata tili Merita Pankin Kouvolan konttorista ja samalla lakkauttaa tili Leonia Pankista. Tilin käyttöoikeus päätettiin antaa Leo Leskiselle ja Esko Huopaiselle.  Samalla päätettiin, että avataan sähköinen yhteys Merita Pankkiin. Merita Pankin edustaja Anne Seppänen esitteli yhteistyösopimuksen, mikä hyväksyttiin.

 • Postiliiton valtuuskunta, Mika Roos, Ilpo Kauhanen, Pentti Holm ja Raimo Heikkilä tekivät valtuuskuntamatkan Venäjälle 22 – 28. 5. 2000.

Kouvolan seudulla tutkittiin ikääntyvien jaksamista

Postiliiton Kymen osaston 50-63 vuotiaille jäsenille postitettiin huhtikuun lopussa 21 kysymystä käsittävä lomake, jolla selvitettiin ikäryhmän työssä jaksamista. Kysymysten vastaukset toimivat tukimateriaalina työnantajan edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kyselyn lähtökohtana oli Postiliiton Kymen osasto 124:n kannanotto ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen helpottamiseksi ja paremman työympäristön luomiseksi Postiin. Kysymyksiä lähetettiin yhteensä 114 kpl, joista oli 103:lle Kouvolan seudulla toimivalle Postin tuotannon työntekijälle. Näistä oli naisia oli 74 ja miehiä 29. Muut kyselyn saaneet olivat enimmäkseen Kelpo Kuljetuksen palkkalistoilla. Vastanneista naisia oli 48 ja miehiä 18. Prosentteina naisia oli 73% ja miehiä 27 % vastanneista. Vastausprosentiksi tuli noin 58. Tutkimuksen mukaan lisääntynyt kiire oli merkillepantavaa jokaisessa työntekijäryhmässä. Perusjakelussa olevien vastaajien kiire oli kasvanut eniten, yli 90% vastanneista ilmoitti kiireen lisääntyneen. Pienintä kiire on tämän kyselyn mukaan postinkäsittelyssä, missä kiire on kasvanut 2/3 vastanneista. Perusjakelussa suurimmalla osalla vastanneista on jonkin verran ongelmia jaksamisessa. Kolme vastaajaa postinkäsittelyssä vastasi, että heillä on paljon ongelmia jaksamisessa. Sanomalehden jakelussa ei merkittävästi ole ongelmia jaksamisessa, yli puolet vastanneista ilmoitti, että heillä ei ole yhtään ongelmia jaksamisessa. Toisaalta kaksi sanomalehdenjakajaa ilmoitti, että heillä on paljon ongelmia jaksamisessa. Työpaikalla tapahtuvat muutokset lisäävät yli 73 % vastanneista epävarmuutta. Vähiten epävarmuutta on sanomalehdenjakajilla, noin 59% koki epävarmuutta muutoksissa. Posti on ollut suurissa muutoksissa. Ensin ABC- lajittelutapa, sitten massiiviset uudelleensijoitukset ja mahdolliset irtisanomiset Leonia yhteistyön päätyttyä. Jokaisella Kymenlaakson työpaikalla on näkynyt kirjepostin keskittäminen Lappeenrantaan ja Voutilan logistiikkakeskuksen toiminta. Apua muilta työntekijöiltä ei ilmoitettu juurikaan saadun, mihin osaltaan vaikutti postityön luonne. Tiimityötä ei tehdä. Työvuorojen suunnitteluun ei ole merkittävästi voitu vaikuttaa. 62% vastaajista ilmoitti, että ei ole yhtään voinut vaikuttaa omaan työhön koskeviin päätöksiin. Ainostaan yksi vastaaja ilmoitti, että on voinut vaikuttaa paljon. Yksityiselämä vaikuttaa vähemmin työelämään kuin työelämä yksityiselämään.

IX Jäsentietoa

 • Uudet jäsenet 2000 14 henkilöä, eronneita jäseniä 7 kpl.

 • Postiliiton Kymen osastoon kuului 30.6.2000 340 maksavaa jäsentä, eläkeläisiä oli 160. Naisia 295 ja miehiä 205.

 • 50 vuotta täytti 8 osaston jäsentä ja 60 vuotta 7 osaston jäsentä.

X TIEDOTUSTOIMINTA

 • Osaston sihteerinä ja tiedotussihteerinä on toiminut Raimo Heikkilä

 • Postiliiton kalenteri toimitettiin Postiliiton toimesta osaston maksaville jäsenille.

 • Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedotettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä.

 • Toimikunnan varajäsenet ja luottamusmiehet ovat voineet osallistua toimikunnan kokouksiin.

 • Postiliiton kiertokirjeitä osastolle tuli 20 ja jäsentiedotteita 4.

 • Ammattiosasto järjesti Postiliiton tes-sopimuksesta tiedotustilaisuuden 21.2. Postiliiton sihteeri Kari Tamminen kertoi uudesta työehtosopimuksesta.

XI VAPAA-AJAN TOIMINTA

Osasto järjesti ohjelmallisen saunaillan osaston mökillä Suolajärvellä perjantaina 30.6. klo 18.00 alkaen. Osasto järjesti kuljetuksen mökille. Saunomisen ja makkaranpaiston lisäksi osanottajilla oli mainio mahdollisuus keskustella omista pankkiasioista Merita Pankin edustajan Anne Seppäsen kanssa. Anne myös kertoi pankin ja ammattiosaston yhteistyöstä. Yli 30 osanottajan lisäksi vieraina olivat myös kansanedustaja Valto Koski ja Postiliiton toimitsija Torsti Korhonen.
Toimikunnan esitys vuosikokoukselle 10. maaliskuuta 2000
Suolaskin rakennukset valmistuivat ja ensimmäiset lomat vietettiin vuonna 1965. Koska mökki oli vuokratontilla sen remontointi oli jäänyt vähälle. Mökkiä ja saunarakennusta maalailtiin niin sisältä kuin ulkoakin. Vanhan korkkimaton tilalle asennettiin muovimatto. Uusi grillikatos valmistui 1990-luvun puolivälissä. Mökki oli edelleen ilman sähköä. Tontin vuokra lähenteli 10 000 markkaa vuodessa. Tämä hinta ja muu mökkeihin kohdistuvat kustannuserät olivat olleet tähän asti pelkkiä menoja osastolle. Jos nykykuntoisista mökeistä olisi peritty maksuja olisi se entisestään vähentänyt käyttöä. Enemmän tai vähemmän aktiivisia mökkien käyttäjiä oli ollut noin 10 ruokakuntaa. Mikä oli yli 500 jäseniselle ammattiosastolle käsittämättömän vähän. Osaltaan tähän vajaakäyttöön vaikutti, että mökit eivät tarjoa niitä vapaa-ajan palveluita, joita nykyään vaaditaan. Suolajärven mökki oli saanut uinua omaa olemassaoloaan, koska vuokratontille ei ole uskallettu tehdä toimenpiteitä, mitkä lisäisivät viihtyisyyttä. Metsähallitus oli lähestynyt ammattiosastoa kirjeellä, missä se tarjoaa 0,6372 hehtaarin suuruisen määräalan tonttimme ostamista 235 000 markan hintaan. Metsähallitus ilmoitti, että tarjous oli voimassa 31.3.2000 saakka. Postiliiton Kymen osasto 124 ry:n toimikunta esitti vuosikokoukselle, että osasto ostaa tontin Metsähallitukselta 235 000 markan hintaan. Tontin osto ja saunamökin remontti katetaan pankista otettavalla 250 000 markan lainalla, laina-ajan ollessa kymmenen vuotta. Lisääntynyt menoerä aiottiin kattaa Suolajärven mökin vuokrakulujen poistumisella, vuokratuloilla ja loput menot osaston toiminnan säästöillä. 24.8.2000 allekirjoitettiin Merita Pankin velkakirja ja tehtiin kaupat Metsähallituksen kanssa Suolaskin tontista samoin tehtiin sopimus UPM Kymmenen kanssa harvennushakkuusta Suolaskin tontilla. Kaadettavat puut myytiin pystystä.
Päätettiin vuoden 2000vuosikokouksen päätöksen mukaisesti remontoida Suolajärven mökin saunarakennusta. Suolajärven mökin saunarakennuksen täysremontti eteni hitaasti mutta varmasti. Kirvesmiehenä toimi 
Leo Leskinen.
Osaston petanque kilpailujen mestariksi kruunattiin Juha Lepistö. Kisat pidettiin Kouvolassa. Osasto järjesti biljardikisat 6.3 Kouvolassa. Mestaruuden voitti Tero Kelkka. Postiliiton kesäpäivät pidettiin Helsingissä.Postiliiton talvipäivät Tampereella 4 –5 maaliskuuta. Osastosta päiville osallistui 21 jäsentä.

 XII Koulutustoiminta

 • Leikarissa 6.5 pidetty Työehdot Tutuksi-kurssi sai mukavan vastaanoton jäseniltämme. Kurssille osallistuivat Pirkko Hämäläinen, Tarja Muuronen, Sirkka-Liisa Salmi, Mirja Sällinen, Tuulikki Eklund, Pirkko Röykkynen, Sinikka Purmola, Helena Lohman, Arja Salminen, Raili Paukkunen, Teija Suutarinen, Sirpa Jääskeläinen, Maarit Leppäkoski ja Pekka Paavola.

 • ATK:ta ikäihmisille opiskeli Sinikka Mänttäri.

 • Toimikuntatyö kävi tutuksi Pekka Paavolalle 1-2.4 Kouvolassa pidetyllä kurssilla

 • Kouluttajakurssin kävi Markus Pulsa.

 • Muilta osin koulutus oli painottunut luottamusmiesten sopimuskoulutukseen edunvalvontavalmiuksien lisäämiseksi.

XIII Kiinteistöt

 • Toimikunta Päätti yksimielisesti vuokrata Pyhäjärvellä sijaitseva osaston kesänviettopaikan vuodeksi postinjakaja, osaston jäsen Seppo Vesalle 1.5.2000 – 30.4.2001.

 • Päätettiin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti remontoida Suolajärven mökin saunarakennusta. Rakentamisesta vastasi Leo Leskinen.

 • 24.8 allekirjoitettiin Merita Pankin velkakirja ja tehtiin kaupat Metsähallituksen kanssa Suolaskin tontista.

 • UPM Kymmenen kanssa tehtiin sopimus harvennushakkuusta Suolaskin tontilla. Kaadettavat puut myytiin pystystä.


  © Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com