Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 14.11.2017


I Yleistä

 

Uusi TES neuvoteltiin15.2.2000

 

Postiliitto ry, Postin Toimihenkilöliitto PVL ry ja Työnantajaliitto Allianssi TLA ry saivat neuvoteltua työehtosopimuksen 15.2.2000. Sopimus oli yksivuotinen ja se päättyi 15.1.2001. Uusi sopimus kattoi koko postialan, ja siinä olivat mukana kuljetus-, käsittely- ja jakelutehtävien, sanomalehdenjakelun, esimies- ja päällikkötehtävien, suunnittelijoiden ja tutkijoiden, rahankäsittelytehtävien sekä myynti- ja asiakaspalvelutehtävien aikaisemmin erikseen tehdyt työehtosopimukset. Myös Postin tytäryhtiöt SPAC FP Oy ja Atkosprintmail Oy kuuluivat sopimuksen piiriin. PT-Autopalvelut Oy:lle, SPS Siivoupalvelut Oy:lle ja LP-Logistiikkapalvelut Oy:lle tehtiin omat työehtosopimukset. Kelpo Kuljetus Fi Oy:n työntekijöihin sovellettiin AKT:n TES:iä 4 %:lla korotettuna.

Uuden TES:n yleiskorotus oli 3,1 %:n ja 4,5 %:n välillä riippuen ammattiryhmästä. Palkat tulivat maksuun taannehtivasti 1.2.2000 lähtien.

Työaika ja siitä maksettavat korvaukset muuttuivat huomattavasti. Uudessa TES:ssä työaika oli järjestettävissä enintään 12 viikon tasoittumisjaksoa käyttäen. Sen aikana kokoaikatyön työaika tasoittuu viikoittain 38 tuntiin 15 minuuttiin ja toimihenkilötehtävissä 37 tuntiin 30 minuuttiin. Maksimityöaika viikossa on enimmillään 48 tuntia ja vuorokaudessa 9 tuntia. Minimissään kokoaikatyöntekijän työaika on 5 tuntia. Paikallisesti voidaan sopia tasoittumisjaksoksi myös 24 viikkoa, mutta koskaan ei vuorokautista työaikaa voi sopia yli 12 tunnin mittaiseksi. Osa-aikaisille ei sovelleta viikoittaisia ja vuorokautisia työaikoja, lukuun ottamatta enimmäispituuksia.

Iltatyölisä nousi 20 %:iin, mutta yötyölisän kohdalta ei muutoksia tullut (30 %). Uutta sopimuksessa oli joustovapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä voi kerätä loma-rahan vastineeksi lomaa myös lisä- ja ylitöistä, ilta- ja yötyölisistä sekä lauantai- ja sunnuntaityökorvauksista kuin myös aattopäivänlisistä. Joustovapaalta ei makseta lomarahaa.

Sairausajan palkka muuttui. Alle kuukauden työsuhteella palkallisen jakson pituus on yksi viikko. Vähintään yhden kuukauden, mutta vähemmän kuin yhden vuoden työsuhteella sairausloma on palkallinen neljä viikkoa. Yhden vuoden, mutta vähemmän kuin viisi vuotta töissä ollut saa palkallista sairaus-lomaa viiden viikon ajan. Yli viisi vuotta palvellut saa sairauslomalta palkkaa kolmen kuukauden ajan. Tämän jälkeen työntekijän on hakeuduttava Kelan päivärahoille. Yleensä tämä merkitsee, että myöskään vuosilomat eivät tämän rajapyykin jälkeen kartu, mutta uudessa TES:ssä on tähän sovittu lievennys. Vähintään vuoden työsuhteessa ollut työntekijä saa palkallisen sairauslomakauden jälkeen ansaita lomapäiviä vielä kolme kuukautta. Lisäksi 20 tunnin viikkotyön raja poistuu kokonaan. Sairauslomien eriarvoisuus oli näin poistettu.

TUPO SYNTYI

Postiliitto ja muut liitot hyväksynevät esityksen TUPO ratkaisuksi joulukuun 15. päivään 2000 mennessä.

Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotetaan 1.2.2001 yleiskorotuksella 120 penniä (20 senttiä) tunnilta tai 200 markkaa (33,64 euroa) kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Liittoerän suuruus on 0,5 prosenttia. Tasa-arvoerä koostuu matalapalkkaerästä (matalapalkkaisten, alle 9950 mk/kk tai 59 mk/t, suhteellinen osuus kertaa 0,2 prosenttia) ja naispalkkaerästä (naisten suhteellinen osuus kertaa 0,6 prosenttia)

Uusi postitoimintalaki valmistelussa

 

Eduskunnassa valmisteltiin uutta postipalvelulakia. Postiliiton ja ammattiosaston tavoitteena oli vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekijöihin niin valtakunnallisella tasolla kuin alueellisestikin. Osastomme 85 vuotisjuhlassa juhlapuheessaan Heino otti kantaa eduskunnassa käsittelyssä olevaan postipalvelulakiin. Hänen mukaan uusi laki heikentää Postin mahdollisuuksia tarjota kansalaisille yhtenäisiä ja tasapuolisia postipalveluja. Postiliitto kantaa erityisesti huolta haja-asutusalueiden postinjakelusta. Postipalveluiden yksityistäminen toisi kilpailun kasvukeskuksiin, mutta ongelmia kehkeytyisi harvaan asutuille alueille. Niinpä Heino vaatikin hallituksen esitykseen postipalvelulaiksi merkittäviä parannuksia. Postikilpailuun pelätään osallistuvan ulkomaisia posteja jotka etsivät nopeita voittoja taajamien postinjakelussa. Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Antero Kekkonen kertoi juhlassa ymmärtävänsä Postiliiton huolen Postin tulevaisuudesta. Työpaikkojen kohtalosta on huolehdittava eikä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan työpaikkoja saa vaarantaa, totesi Kekkonen.

Posti jatkoi toimintojensa yksityistämistä ja ulkoistamista. SPAC FP Oy myytiin tanskalaiselle yritykselle ja palkanlaskentatoiminnot Novolle.

PoPostiliitto lähetti ammattiosastoille 20.11.2000 seuraavansisältöisen tiedotteen:

Posti on ilmoittanut, että kaikki postinjakajat myyvät jakelureiteillään kotimaan joulutervehdyksiin tarkoitettuja 2,50 markan joulupostimerkkejä arkkeina.

Postiliiton ja Postin välillä on käyty neuvotteluja myynnin aiheuttaman lisätyön korvaamisesta jakajille. Liittomme tavoitteena oli sopia korvauksesta, joka toteutuessaan olisi vastannut jota kuinkin edellisen joulun tasoa.

Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä. Tästä johtuen Postiliiton liittovaltuusto päätti 15.11.2000 pitämässään kokouksessa, ettei joulupostimerkkejä myydä Postin ohjeista huolimatta jakajien toimesta.

Myyntikielto ei koske niitä haja-asutusalueen jakajia, joilla postimerkkien myynti on sisältynyt ympärivuotiseen toimenkuvaan”.

POSTILIITON LIITTOVALTUUSTO

Kokoukset:

29.2 Liittovaltuuston ylimääräinen kokous

16-7.5 Liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous

Osaston esitykset liittovaltuustolle:

 

1 Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että tupo-tavoitteeksi laitetaan palkansaajarahaston perustaminen Suomen Posti oy:hyn.

2 Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että Postiliitto neuvottelee kehittämisrahan koko Suomen Posti oy:n henkilökunnalle tai postiliittolaiselle työntekijälle.

3. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että ne sanomalehdenjakajien valvojat joiden työajasta 3,5 tuntia tai enemmän on esimiestyötä sovelletaan esimies-tessin palkkataulukkoa.

4. Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää, että helatorstai on palkallinen vapaapäivä siitä riippumatta mitä toisten ammattiliittojen sopimuksissa on asiasta sovittu.

III EDUSTUKSET

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja Esko Huopainen ja hallituksen sihteeri Raimo Heikkilä. Edustajiston ko­kouksessa Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Markus Pulsa.

TSL:n Kouvolan seudun edustajiston 23.3 kokousedustajina Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelkka.

Työväen Sivistysliiton Kouvolan seudun opintojärjestön hallituksessa Esko Huopainen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokouksen 21.3 Savonlinnassa osaston edustat: Kelkka, Pulsa, Heikkilä ja Leskinen.

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön toimikunnassa Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä aluejärjestön taloudenhoitajana

Postiliiton nuorisoasiain neuvottelukunnassa Markus Pulsa.

SAK:n maakuntaryhmän jäseninä Raimo Heikkilä ja Esko Huopainen.

Postiliiton valtuuston jäsenenä on ollut Tero Kelkka.

Kaudelle 2000-2001 työsuojelun I-varavaltuutetuksi valittiin Tero Kelkka ja II-varavaltuutetuksi Pekka Valli.

IV KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestö

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö

Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäse

Toimikunta vuodelle 2000

Puheenjohtaja Esko Huopainen

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet

Tero Kelkka varapj, opintovastaava, vara Tuula Jurvanen

Terttu Laitinen, vara Raija Koivunen

Leo Leskinen taloudenhoitaja, lomavastaava vara Veijo Kujala

Kari Laakso vara Tuula Nerkko

Raimo Heikkilä sihteeri vara Tarja Muuronen

Markus Pulsa varasihteeri, nuorisovastaava vara Pekka Paavola

Pekka Valli vara Olli Itkonen

Kari Hulkkonen vara Asta Kivinen

Matti Jaakkola vara Pirkko Vainio

Teija Suutarinen vara Auli Turtinen

Varsinaiset tilintarkastajat: Antti Salo ja Kari Pekkarinen

Varatilintarkastajat: Heikki Merivirta ja Risto Marttila

 

Osaston toimikunnan kokoukset

18. tammikuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Markus Pulsa, Tarja Muuronen, Raija Koivunen, Asta Kivinen, Tuula Jurvanen, Terttu Laitinen, Pekka Paavola, Teija Suutarinen, Matti Jaakkola, Veijo Kujala, Tero Kelkka, Pekka Valli, Kari Laakso, Tuula Nerkko Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä.

Kokouspöytäkirjassa 18 §.

8. helmikuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Tarja Muuronen, Raija Koivunen, Asta Kivinen, Pekka Paavola, Teija Suutarinen, Matti Jaakkola, Veijo Kujala, Tero Kelkka, Kari Laakso, Tuula Nerkko Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä.

Kokouspöytäkirjassa 16 §.

23. helmikuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Asta Kivinen, Raija Koivunen, Sirpa Jääskeläinen, Veijo Kujala Pekka Paavola ja Matti Jaakkola.

Kokouspöytäkirjassa 14 §.

4. maaliskuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Tero Kelkka, Sirpa Jääskeläinen, Terttu Laitinen, Tuula Nerkko, Teija Suutarinen, Markus Pulsa ja Matti Jaakkola.

Kokouspöytäkirjassa 17 §.

4. toukokuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Kari Laakso, Tarja Muuronen, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Nerkko, Teija Suutarinen, Matti Jaakkola ja Veijo Kujala.

Kokouspöytäkirjassa 15 §.

7. kesäkuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Asta Kivinen, Raija Koivunen, Tuula Nerkko, Matti Jaakkola, Kari Laakso, Veijo Kujala, Leo Leskinen, Markus Pulsa ja Sirpa Jääskeläinen.

Kokouspöytäkirjassa 12 §.

24. elokuuta

Läsnä:Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Kari Laakso, Matti Jaakkola, Pekka Paavola, Tuula Nerkko, Markus Pulsa, Tero Kelkka ja Sirpa Jääskeläinen.

Kokouspöytäkirjassa 16 §.

18. syyskuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Markus Pulsa, Tero Kelkka, Teija Hakalin, Asta Kivinen, Terttu Laitinen, Leo Leskinen, Tuula Jurvanen ja Raija Koivunen.

Kokouspöytäkirjassa 15 §.

9. marraskuuta

Läsnä: Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Leo Leskinen, Teija Hakalin, Tero Kelkka, Kari Laakso, Pekka Paavola, Veijo Kujala, Matti Jaakkola, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Jurvanen ja Tuula Nerkko.

Kokouspöytäkirjassa 11 §.

Vuoden 2000 toimikunnan yhdeksässä kokouksissa käsiteltiin yhteensä 134 pykälää.

 

V Kevätvuo­sikokous 10.3

Antero Kekkonen Kymen osaston vuosikokouksessa: Posti teki kaikkensa irtisanomisten välttämiseksi Leonian ja Postin yhteistyön päättyminen postikonttoreissa merkitsee työn loppumista noin 1 500 toimihenkilöltä postitoimipaikoissa. Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja Antero Kekkonen kertoi Postiliiton Kymen osaston vuosikokouksessa mm. tämän ikävän asian taustoista. 

Kokous piti ajatusta paluusta luukkuun jakeluun omakotialueilla populistisina ja mahdottomanakin. Kekkonen piti selvänä, että postikilpailu avataan. Tämä saattoi olla yksi syy talon ulkopuolisen henkilön valitsemisessa Postin johtoon. Kekkonen näki paremmaksi vaihtoehdoksi, että johtaja olisi valittu Postin sisältä. Postitoimintalakia ollaan Kekkosen mukaan avaamassa huomioiden kilpailun avautuminen. Kokous piti järkevänä kehityksenä Postin työntekijäjärjestöjen kiinteää yhteistyötä. Mahdollisimman kattava työehtosopimus takaa työehtosopimuksen yleissitovuuden ja estää postialan palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksen. Postikilpailun avautuessa kaikkien toimijoiden on oltava samalla lähtötasolla vaadittiin yhteisellä suulla. Erityisen kovaa kilpailu tulee Kekkosen mukaan olemaan logistiikka yrityksissä. Kansainväliset logistiikan suuryritykset suunnittelevat Suomen valloitusta. Päämäärään päästäkseen ne saattavat markkinaosuuksia kasvattaakseen dumpata hintoja, mihin pienemmillä yrityksillä ole välttämättä varaa.

Postiliiton Kymen osasto on kannanotossaan huolestunut osaston jäsenien jaksamisesta työssä yhä kasvavan työtaakan ja vaatimusten edessä. Ongelmia on ilmennyt eteenkin ikääntyvissä työntekijäryhmissä. Osaston työikäisistä jäsenistä on 157 henkilöä yli 50-vuotiaita, mikä on noin 40 % osaston jäsenmäärästä. Suurimpana ikääntyvänä ryhmänä on sanomalehdenjakajat, joista yli 50-vuotiaita on 32. Sairaspoissaolot ovat Postin Kymenlaakson tuotannossa kohtuuttoman korkeat, minkä on myös työnantaja myöntänyt. Ikääntyvien työntekijöiden työtaakan jakamisella vähennetään heidän työuupumista ja ylitöitä sekä mahdollistetaan lisätyötä työn menettävien uhan alla oleville. Tämä järjestely voisi olla määräaikainen kokemuksien saamiseksi.

Osaston mukaan järjestelyllä lisätään työpaikkoja kohtuuttomasti kustannuksia lisäämättä. Postin työpaikat Kouvolan seudulla, missä työskentelee paljon yli 50-vuotiaita ovat; Voikkaalla, Myllykoskella, Kausalassa, Kuusankoskella ja Kouvolassa.

Ammattiosasto pelkää, että Posti ei edes yritäkään huolehtia ikääntyvistä työntekijöistä. Onhan Postilla nyt näillä näkymin riittävästi työntekijöitä jäljelle jääviin tehtäviin.

Postityön epäkohtiin on nyt puututtava, onhan Postin tulos edelliseltä vuodelta hyvä ja konttoriverkoston alasajo lisää työntekijöiden uudelleensijoitustarvetta.

Postinjakelun palveluja on kehitettävä asiakkaiden toiveita- ja työntekijöitä kuunnellen, mainittiin kannanotossa. Osaston mielestä Posti ei ole voitontavoittelussaan ymmärtänyt riittävästi yksittäisen postinsaajan tarpeita ja Postin työntekijöiden tyytymättömyys näkyy negatiivisesti työtyytyväisyysselvityksissä ja sairaspoissaolojen kasvussa.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry ei hyväksy postin henkilöstön supistuksia irtisanomalla työntekijöitä, tarjoamatta uutta työtä kohtuullisen matkan päästä kotoa. Supistukset on tapahduttava normaalin poistuman kautta, vaadittiin kannanoton lopuksi.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimikunnan esitys tontin hankinnasta 235 000 markan hintaan Metsähallitukselta. Tontin osto rahoitetaan 250 000 markan lainalla. Lainan panttikirjat jäävät vakuudeksi lainan myöntävälle pankille. Toimikunnalle annettiin valtuudet lainan ottoo

VI Syysvuosikokous

Tero Kelkka valittiin vuoden 2001 toimikunnan puheenjohtajaksi.

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2001 valittiin:

Seppo Järvinen, Terttu Laitinen, Leo Leskinen, Kari Laakso, Päivi Paronen, Markus Pulsa, Sirpa Jääskeläinen, Tuula Jurvanen, Matti Jaakkola ja Teija Hakalin.

Toimikunnan varajäseniksi valittiin:

Raija Koivunen, Veijo Kujala, Tuula Nerkko, Maarit Leppäkoski, Pekka Paavola, Asta Kivinen, Kaisu Hynynen ja Esa Munne.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Annika Kurittu ja Kari Hulkkonen sekä varatilintarkastajiksi Heikki Merivirta ja Risto Marttila.

Syysvuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2001 osaston toimintasuunnitelma.

Kouvolassa vuoden 2002 Postiliiton kesäpäiviä suunnittelemaan perustettu työryhmä jatkaa työtään. Kesäpäivien työryhmän jäsenet: Raimo Heikkilä, Esko Huopainen, Sirpa Jääskeläinen, Tero Kelkka, Terttu Laitinen ja Leo Leskinen.

Osaston työväenlehtisetelin tuen määräksi vuodelle 2001 päätettiin 60 markkaa.

Osastolle avataan oma sähköpostiosoite ja kotisivu.

Postiiton Kymen osasto 124 ry

85 vuotta 18.11.2001

Muutoksissa mukana

Ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen muisteli juhlassa juhlapuheessaan viimeistä kymmentä vuotta ammattiosaston toiminnassa. Tervehdykset juhlivalle ammattiosastolle toivat Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino ja Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Antero Kekkonen. Juhlapuheessaan Heino otti kantaa eduskunnassa käsittelyssä olevaan postipalvelulakiin. Hänen mukaan uusi laki heikentää Postin mahdollisuuksia tarjota kansalaisille yhtenäisiä ja tasapuolisia postipalveluja. Postiliitto kantaa erityisesti huolta haja-asutusalueiden postinjakelusta. Postipalveluiden yksityistäminen toisi kilpailun kasvukeskuksiin, mutta ongelmia kehkeytyisi harvaan asutuille alueille. Niinpä Heino vaatikin hallituksen esitykseen postipalvelulaiksi merkittäviä parannuksia. Postikilpailuun pelätään osallistuvan ulkomaisia posteja jotka etsivät nopeita voittoja taajamien postinjakelussa. Postin hallintoneuvoston jäsen kansanedustaja Antero Kekkonen kertoi ymmärtävänsä Postiliiton huolen Postin tulevaisuudesta. Työpaikkojen kohtalosta on huolehdittava eikä ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan työpaikkoja saa vaarantaa, totesi Kekkonen.

Puheessaan puheenjohtaja Heino otti kantaa tulopoliittisen kokonaisratkaisun neuvottelutulokseen, mikä hänen mukaansa jäi varsin vaatimattomaksi verrattaessa sitä tänä päivänä laukkaavaan inflaatioon. Postiliitto lähtee neuvottelemaan saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta omia sopimuksiaan tavoitteena saada neuvoteltua TUPO raamin mukainen työehtosopimus.

Postiliitto ja ammattiosasto muisti ansioituneita jäseniä. Postiliiton hopeisen ansiomerkin sai Esko Huopainen, Leo Leskinen ja Tero Kelkka. Postiliiton Kymen osasto 124 ry muisti Veijo Kujalaa, Raija Koivusta sekä Tuula Nerkkoa osaston viirillä aktiivisesta toiminnasta usean vuoden ajalta osaston toimikunnassa.

VIII Neuvottelutoiminta

 • SAK:n Kouvolan Seudun apj:n edustajiston kokoukseen kokousedustajiksi valittiin Raimo Heikkilä, Tero Kelkka ja Markus Pulsa, varalle Sirpa Jääskeläinen ja Teija Suutarinen. Osasto esitti apj:n puheenjohtajaksi Esko Huopaista ja varsinaiseksi jäseneksi Raimo Heikkilää.

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokous edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Tero Kelkka ja Sirpa Jääskeläinen.

 • Päätettiin avata tili Merita Pankin Kouvolan konttorista ja samalla lakkauttaa tili Leonia Pankista. Tilin käyttöoikeus päätettiin antaa Leo Leskiselle ja Esko Huopaiselle.  Samalla päätettiin, että avataan sähköinen yhteys Merita Pankkiin. Merita Pankin edustaja Anne Seppänen esitteli yhteistyösopimuksen, mikä hyväksyttiin.

 • Postiliiton valtuuskunta, Mika Roos, Ilpo Kauhanen, Pentti Holm ja Raimo Heikkilä tekivät valtuuskuntamatkan Venäjälle 22 – 28. 5. 2000.

Kouvolan seudulla tutkittiin ikääntyvien jaksamista

Postiliiton Kymen osaston 50-63 vuotiaille jäsenille postitettiin huhtikuun lopussa 21 kysymystä käsittävä lomake, jolla selvitettiin ikäryhmän työssä jaksamista. Kysymysten vastaukset toimivat tukimateriaalina työnantajan edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kyselyn lähtökohtana oli Postiliiton Kymen osasto 124:n kannanotto ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen helpottamiseksi ja paremman työympäristön luomiseksi Postiin.

Kysymyksiä lähetettiin yhteensä 114 kpl, joista oli 103:lle Kouvolan seudulla toimivalle Postin tuotannon työntekijälle. Näistä oli naisia oli 74 ja miehiä 29. Muut kyselyn saaneet olivat enimmäkseen Kelpo Kuljetuksen palkkalistoilla. Vastanneista naisia oli 48 ja miehiä 18.

Prosentteina naisia oli 73% ja miehiä 27 % vastanneista.

Vastausprosentiksi tuli noin 58.

Tutkimuksen mukaan lisääntynyt kiire oli merkillepantavaa jokaisessa työntekijäryhmässä. Perusjakelussa olevien vastaajien kiire oli kasvanut eniten, yli 90% vastanneista ilmoitti kiireen lisääntyneen. Pienintä kiire on tämän kyselyn mukaan postinkäsittelyssä, missä kiire on kasvanut 2/3 vastanneista.

Perusjakelussa suurimmalla osalla vastanneista on jonkin verran ongelmia jaksamisessa. Kolme vastaajaa postinkäsittelyssä vastasi, että heillä on paljon ongelmia jaksamisessa. Sanomalehden jakelussa ei merkittävästi ole ongelmia jaksamisessa, yli puolet vastanneista ilmoitti, että heillä ei ole yhtään ongelmia jaksamisessa. Toisaalta kaksi sanomalehdenjakajaa ilmoitti, että heillä on paljon ongelmia jaksamisessa.

Työpaikalla tapahtuvat muutokset lisäävät yli 73 % vastanneista epävarmuutta. Vähiten epävarmuutta on sanomalehdenjakajilla, noin 59% koki epävarmuutta muutoksissa. Posti on ollut suurissa muutoksissa. Ensin ABC- lajittelutapa, sitten massiiviset uudelleensijoitukset ja mahdolliset irtisanomiset Leonia yhteistyön päätyttyä. Jokaisella Kymenlaakson työpaikalla on näkynyt kirjepostin keskittäminen Lappeenrantaan ja Voutilan logistiikkakeskuksen toiminta.

Apua muilta työntekijöiltä ei ilmoitettu juurikaan saadun, mihin osaltaan vaikutti postityön luonne. Tiimityötä ei tehdä. Työvuorojen suunnitteluun ei ole merkittävästi voitu vaikuttaa. 62% vastaajista ilmoitti, että ei ole yhtään voinut vaikuttaa omaan työhön koskeviin päätöksiin. Ainostaan yksi vastaaja ilmoitti, että on voinut vaikuttaa paljon. Yksityiselämä vaikuttaa vähemmin työelämään kuin työelämä yksityiselämään.

X Jäsentietoa

 

Uudet jäsenet 2000 14 henkilöä, eronneita jäseniä 7 kpl.

Postiliiton Kymen osastoon kuului 30.6.2000 340 maksavaa jäsentä,

eläkeläisiä oli 160. Naisia 295 ja miehiä 205.

50 vuotta täytti 8 osaston jäsentä ja 60 vuotta 7 osaston jäsentä.

XI TIEDOTUSTOIMINTA

 • Osaston sihteerinä ja tiedotussihteerinä on toiminut Raimo Heikkilä
 • Postiliiton kalenteri toimitettiin Postiliiton toimesta osaston maksaville jäsenille.
 • Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedotettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä.
 • Toimikunnan varajäsenet ja luottamusmiehet ovat voineet osallistua toimikunnan kokouksiin.
 • Postiliiton kiertokirjeitä osastolle tuli 20 ja jäsentiedotteita 4.
 • Ammattiosasto järjesti Postiliiton tes-sopimuksesta tiedotustilaisuuden 21.2.

Postiliiton sihteeri Kari Tamminen kertoi uudesta työehtosopimuksesta.

 

 

 

XI VAPAA-AJAN TOIMINTA

 1. Postiliiton Kymen osasto pilkki kilpaa lauantaina 8 huhtikuuta Pyhäjärvellä aurinkoisen sään vallitessa. Noin 20 pilkkijän voimin kalan saalis oli noin 16 kg. Miesten sarjan kilpailun voitti ja upean kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa sai Unto Alajääski 6 400g:n kalansaaliillaan, toinen kisassa oli Matti Jaakola 2920 g ja kolmas Kari Karsikas 1 970 g. Naisten sarjan voitti Eija Tuukkanen 120 g. Lasten sarjan mestariksi leivottiin 11vuotias Juha Leskinen 1 012g:n kalansaaliillaan. Suurimman kalan palkinnon sai Matti Jaakkola 290 g. painavalla ahvenella.

 2. Osasto järjesti ohjelmallisen saunaillan osaston mökillä Suolajärvellä perjantaina 30.6. klo 18.00 alkaen. Osasto järjesti kuljetuksen mökille.

Saunomisen ja makkaranpaiston lisäksi osanottajilla oli mainio mahdollisuus keskustella omista pankkiasioista Merita Pankin edustajan Anne Seppäsen kanssa. Anne myös kertoi pankin ja ammattiosaston yhteistyöstä. Yli 30 osanottajan lisäksi vieraina olivat myös kansanedustaja Valto Koski ja Postiliiton toimitsija Torsti Korhonen.

 1. Osaston petanque kilpailujen mestariksi kruunattiin Juha Lepistö. Kisat pidettiin Kouvolassa.

 2. Osasto järjesti biljardikisat 6.3 Kouvolassa. Mestaruuden voitti Tero Kelkka.

 3. Postiliiton kesäpäivät pidettiin Helsingissä.

 4. Postiliiton talvipäivät Tampereella 4 –5 maaliskuuta. Osastosta päiville osallistui 21 jäsentä.

XII Koulutustoiminta

 • Leikarissa 6.5 pidetty Työehdot Tutuksi-kurssi sai mukavan vastaanoton jäseniltämme. Kurssille osallistuivat Pirkko Hämäläinen, Tarja Muuronen, Sirkka-Liisa Salmi, Mirja Sällinen, Tuulikki Eklund, Pirkko Röykkynen, Sinikka Purmola, Helena Lohman, Arja Salminen, Raili Paukkunen, Teija Suutarinen, Sirpa Jääskeläinen, Maarit Leppäkoski ja Pekka Paavola.
 • ATK:ta ikäihmisille opiskeli Sinikka Mänttäri.
 • Toimikuntatyö kävi tutuksi Pekka Paavolalle 1-2.4 Kouvolassa pidetyllä kurssilla
 • Kouluttajakurssin kävi Markus Pulsa.
 • Muilta osin koulutus oli painottunut luottamusmiesten sopimuskoulutukseen edunvalvontavalmiuksien lisäämiseksi.

XIII Kiinteistöt

 • Toimikunta Päätti yksimielisesti vuokrata Pyhäjärvellä sijaitseva osaston kesänviettopaikan vuodeksi postinjakaja, osaston jäsen Seppo Vesalle 1.5.2000 – 30.4.2001.
 • Päätettiin vuosikokouksen päätöksen mukaisesti remontoida Suolajärven mökin saunarakennusta. Rakentamisesta vastasi Leo Leskinen.
 • 24.8 allekirjoitettiin Merita Pankin velkakirja ja tehtiin kaupat Metsähallituksen kanssa Suolaskin tontista.
 • UPM Kymmenen kanssa tehtiin sopimus harvennushakkuusta Suolaskin tontilla. Kaadettavat puut myytiin pystystä.

© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com