Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Päivitetty 13.2.2019

Paikallisjärjestön seutukunnallinen yhteistyö

Mentäessä 2000-luvulle SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Martti Sorsalla ja minulla heräsi ajatus tiiviistä yhteistyöstä Kouvolan seudun muiden paikallisjärjestöjen välille. Yhtenä syynä syvemmälle yhteistyölle oli mm. paikallisjärjestöjen kasvava näkyvyys eri tiedotusvälineissä. Myös Kouvolan apj etsi uutta toimitilaa. Senaikaiset Kouvolan apj:n kokoustila Kalevankadulla oli epäkäytännöllinen. Syynä oli mm. tilan pienuus. Käytön ja käyttäjien lisääntyminen voi mahdollistaa osa-aikaisen toimistotyöntekijän palkkaamisen jäsenistön ja jäsenosastojen käyttöön. Yhteistyöasian tiimoilta olimme yhteydessä Anjalankosken-, Iitin-, ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajiin. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö oli avoin SAK:n seutukunnalliselle yhteistyölle. Virkistystoimintaan panostettaisiin aikaisempaa enemmän, koska osanotto virkistystapahtumiin oli suurempi kuin kokoustoimintaan osallistuminen. Samoja asioita ei seutukunnalla kannata tehdä useassa SAK:n paikallisjärjestössä. Myös paikallisjärjestöjen toiminta on kärsinyt ammattiosastojen jäsenten kokiessa paikallisjärjestötoiminnan vieraaksi. SAK:lainen edunvalvonta ei ulotu ammattiliittojen ja ammattiosastojen työpaikoilla tekemään työehtosopimusten tarkoittamaan edunvalvontaan. SAK:n nuorten toimintaryhmällä Kymen Säpinä Seiskalla oli vapaa-ajantoimintaa. Kouvolan seudun apj:n jäseniä oli 29 ammattiosastoa.

Muutaman neuvettelukerran jälkeen SAK:n Kouvolan seudu Anjalankosken-, Iitin-, Kouvolan- ja Kuusankosken paikallisjärjestöillä oli valmiuksia perustaa yhteistyöryhmä toimintaa kehitetään yhdessä SAK:n aluekeskuksen kanssa. Vapaa-ajan toimintaa järjestettäisiin yhdessä.

Sopivasti SAK:lla oli aluetoiminnan kehittämishanke. SAK olisi organisoitumassa niin, että tulevaisuudessa seutukunnalliset paikallisjärjestöt hoitavat ammattiyhdistysten edunvalvontaa. Apj:t olivat itsenäisiä yhdistyksiä, joten yhdistysten lakkauttamien oli jokaisen paikallisjärjestön omissa käsissä. SAK:n hallitus on hyväksynyt paikallisjärjestöjen seutukuntaistuvan työn ja suosittaa, että kaikki ammattiosastot liittyvät paikallisjärjestön jäseniksi. Paikallisjärjestöillä on pitkät perinteet toiminnasta poikkeuksellisissa yhteiskunnallisissa – ja työmarkkinatilanteissa, joissa tarvitaan yhteisesiintymistä. Tämä toimintavalmius on turvattava. Paikallisjärjestön päätehtävinä on paikallinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta, työelämän edunvalvonta, järjestäytymisen edistäminen sekä koulutus ja tiedotus. Kouvolassa se oli vappujuhlat yhdessä Työväenyhdistyksen kanssa. Muutaman vuoden jälkeen taas marssitaan. Puheiden pitopaikka kävelykatu Manski. Pääpuhujana ammattiyhdistysliikkeen edustaja.Paikallisjärjestö luo kiinteän kontaktin alueen työpaikkojen luottamusmiehiin. Työttömiä ja syrjäytyneitä SAK:n jäseniä ei sanottavasti tuettu ja ohjattu mukaan toimintaan. Yhteistyö Kouvolan seudun työttömien kanssa oli niukkaakin niukempaa. SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmän jäsenet toimivat vaihtelevalla aktiivisuudella seutukunnan edunvalvojina. Myös EU:n rakennerahastojen tavoiteohjelmien hankkeiden ideointi ja yhteistyö niiden toteutumiseksi oli osa paikallisjärjestön tehtäviä.Olin SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmässä ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa määritellään, miten EU-rahat ja vastaava kansallinen rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille ja edelleen hankkeille. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kunnat maakunnanliiton kautta, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Kouvolan seudulla valistustyöstäni huolimatta maakunnan yhteistyöryhmän hankkeet eivät kiinnostaneet ja kutsut maakunnan saklaisten tilaisuuksiin kertomaan hankkeista jäi muutamaan tilaisuuteen. Hankkeet harvoin syvältä kosketti SAK:n tavoitteita. Tämänkään toimintamallin synnyttäminen ei tule olemaan mikään läpihuutojuttu, vastustajia varmasti löytyy ihan kivasti. Olkoon tämä vinkkinä myös Kouvolan Demareille heidän voivotellessaan huonoa menestystään kunnallisvaaleissa. Yhteistyöryhmän toiminta oli alkuaikoina suhteellisen aktiivista. Aikaa myöten toiminta hiipui Marraskuussa 2000 pidettiin yksi ryhmän kokous, missä mietittiin yhteistä vuoden 2001 toimintaa. 

Liikkeessä kampanjan Kouvolan suuri yleisötilaisuus järjestettiin 10.2. 2001 Kouvolan kauppakeskus Hansassa 10.2, jossa oli infopiste, musiikkia ja muotinäytöksiä. Yhteistyö oli kivikkoinen, sillä tästä kokouksesta olivat poissa Iitin- ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajat.

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajiston kokouksen kannanotto vuonna 2000

"SAK:n Kouvolan Seudun Paikallisjärjestön toiminta on jäänyt monelta jäsenyhdistyksen jäseneltä vähälle huomiolle. Usein ongelmaksi koetaan, ettei paikallisjärjestön toiminta ole riittävästi jäsenosastolähtöistä. Osastojen viestit paikallisjärjestölle omista tarpeistaan eivät saavuta paikallisjärjestöä. Myös isot ammattiosastot, mitkä toimivat monen paikallisjärjestön alueella ovat ongelmallisia nykyisen paikallisjärjestötoiminnan kannalta.

Kouvolan seudulla on ennakkoluulottomasti lähdetty rakentamaan SAK:n paikallisjärjestöjen yhteistyötä. Yhteistyö ei saa jäädä pelkästään yhteisten retkien ja huvitilaisuuksien järjestämiseksi. Jos ei kunnallispolitiikassakaan Kouvolan seudulla aina kuljeta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, niin ei työväenliikkeessäkään aina tajuta mikä merkitys yhteisellä esiintymisellä on paikkakunnan myönteisen kehityksen kannalta. Toiminnan suunnitelmallisuus on paikallisjärjestön toiminnan kulmakivi. Ellei olla aktiivisesti kehittämässä ja ideoimassa seutukuntaista edunvalvontaa ja luomassa myönteistä kuvaa seutukunnasta voidaan ajautua tilaan, missä päätöksiä tekevät toiset toimijat kuulematta työväenliikettä ja sen paikallisorganisaatiota. SAK:n Kouvolan Seudun Paikallisjärjestön on oltava mukana luomassa Kouvolan seudulle sellaista ilmapiiriä, missä uskalletaan yrittää.

EU-jäsenyyden myötä myös seutukuntainen ay-toiminta koki muutoksia. Amattiyhdistysliikkeellä on oma rooli maakunnan yhteistyöryhmässä.

Kymenlaaksossa on oltava selvä kasvukeskus, mikä vaikuttaa myönteisesti myös sen lähikuntiin.

Suuret teollisuuslaitokset ja julkinen sektori ei enää työllistä entiseen tapaan. Rakennemuutokseen pitää voida vaikuttaa myös ammattiyhdistysliikkeen taholta. Kiinnostus asioiden hoitoa kohtaan kasvaa, kun voidaan todella vaikuttaa työpaikkojen lisääntymiseen ja ammatilliseen koulutukseen. Hyvät kouluttautumismahdollisuudet lisäävät yrityksien sijoittumista seutukunnalle. Toimia koulusta työelämään siirtymiseksi on helpotettava, muuten nuoret ovat vaarassa ajautua työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kouvolan seudulla on kaikki edellytykset olla vetovoimainen seutukunta, mutta sitä ei saavuteta itsestään vaan se vaatii kovaa työtä koko seutukunnan toimijoilta. Nurkkakuntaisella toiminnalla on vaarana entisestään pahentaa julkisuuskuvaa Kouvolan seudusta, missä asioita ei voida hoitaa yhteistuumin".

SAK:N KOUVOLAN APJ:N EDUSTAJISTON KOKOUS

 14.3.2000 klo 18.00 Kouvola-talon auditorio, Kouvola. Läsnä: 24 apj:n jäsentä ja kutsuvieras

Liikealan Kouvolan Seudun osasto ry: Ritva Lauren ja Kaija Järvinen
Rautatievirkamiesliiton Kouvolan os. ry: Mervi Pilli-Sihvola
Postiliiton Kymen os. 124 ry: Tero Kelkka, Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä
Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät ry: Markku Lähde ja Tauno Sormunen
Rakennusliitto os. 60 ry: Ilpo Holopainen, Ahti Honkanen ja Vesa Ihonen
Pohjois-Kymen Muurarit os. 616 ry: Mika Päivelin
Rautatieläisten liiton osasto: 157 Jorma Solla ja Eero Matintalo
Rautatieläisten liitto os. 72 ry: Risto Häyrynen ja Markku Nuppola
VAL:n Kouvolan seudun os. ry: Helena Tirkkonen
Auto- ja Konekaupan toimihenkilöliitto ATH ry: Mervi Paunonen
Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät os. 66 ry: Asta Pokki ja Seija Pyy
Kouvolan Kiinteistötyöntekijät os. 33 ry: Aino Hyvönen ja Maija-Liisa Peltola
Apj:n hallitus: Jari Rantoja ja Pekka Pajuvesi
Markku Liljeström SAK kutsuvieras
Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen kello 18.00.
Valtakirjat tarkastettiin ja paikalla oli 25 ammattiosastojen edustajaa, SAK:n edustaja sekä 2 hallituksen jäsentä, jotka eivät olleet ammattiosastojen edustajia.
Kokouskutsu oli laitettu jäsenosastoille 22 tammikuussa jäsenkirjeessä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja täten myös päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen. Sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Järvinen ja Maija-Liisa Peltola
Kannanottovaliokunta: Puheenjohtaja Jari Rantoja. Jäsenet Risto Häyrynen, Markku Nuppola, Jorma Solla, Ahti Honkanen ja Ritva Laurén.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Matintalo, Kaija Järvinen ja Maija-Liisa Peltola.
SAK:n koulutuspäällikkö Markku Liljeström kertoi noin tunnin kestäneessä puheenvuorossaan SAK:n 16. edustajiston kokoukselle valmistelluista asiakirjojen asioista.
Esko Huopainen esitteli toimintakertomuksen v. 2000 ja se hyväksyttiin muutoksitta.
Raimo Heikkilä esitteli vuoden 1999 tilit. Esko Huopainen luki tilintarkastajien lausunnon. Tilit hyväksyttiin. Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Käytiin läpi tämän vuoden toimintasuunnitelma ja se hyväksyttiin. Päätettiin että jäsenmaksua ei koroteta joten se on edelleen 4,-/maksava jäsen. Maksuajankohdaksi päätettiin kesäkuun loppu. Raimo Heikkilä esitteli vuoden 2001 tulo- ja menoarvion ja se hyväksyttiin. Tilintarkastajiksi valittiin Tuomo Makkonen ja Marja Ulmanen. Varatilintarkastajiksi valittiin Juha Koivula ja Keijo Tanska. Jari Rantoja esitteli kannanoton. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Pienin muutoksin päästiin lopulta yhteisymmärrykseen ja kannanotto hyväksyttiin.
Raimo Heikkilä kehotti ottamaan mukaan Kiljavan Kevätpaja-esitteen. Asta Pokki kertoi TSL:n kurssitarjonnasta. Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen kello 20.30.

SAK:N KYMENLAAKSON MAAKUNTARYHMÄN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

17.10.2000 klo 18.00 Hotelli Leikari, Karhula

Kokouksen avasi pj. Tauno Lindberg toivottaen kaikki maakuntaryhmän jäsenet ja kokouskutsuvieraat sydämellisesti tervetulleiksi kokoukseen. Sihteeri Pentti Immosen poissa ollessa kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Todettiin kokoukseen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kotkan Oppimiskeskuksen rehtori Paavo Ahonsola esitteli oppimiskeskuksen organisaatiota ja Ritva Reivilä Kokemuksella työhön - projektiesimerkkiä. Projektin tavoitteena on kurssilaisen työpaikan saaminen tai hakeutuminen ammattikoulutukseen. Koulutuksessa on ollut 64 henkilöä. Pekka Kivilahti esitteli rakennusteollisuuden Adapt – projektia. Kotkan Oppimiskeskus etsii kumppaneita Equal yhteisöaloitteeseen. Tällä asialla oppimiskeskuksen edustajat olivat myös SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmän kokouksessa. Kokous suhtautui erittäin myönteisesti hankkeeseen. Hanke koskee lähinnä Kotkan seutukuntaa, näin ollen SAK:n maakunnan yhteistyöryhmän edustajiksi hanketta suunnittelemaan ja yhdyshenkilöiksi valittiin SAK:n Kotkan apj:n puheenjohtaja Kari Niininen ja Haminan apj:n puheenjohtaja Jorma Posti. Toivottiin runsaasti osanottajia Liikkeessä - projektin tilaisuuteen 1.11.2000 Luumäen Motellilla. Vielä etsitään lisää osanottajia paikallisen ay-koulun aloittamiseksi 27-28.10.2000 Kouvolassa. Jorma Posti kertoi, että hän on saanut myös kouluttajakoulutuksen ay-koulun vetämiseksi Kotkan seudulla. 
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 14.12.2000 klo 18.00. Pitopaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Keskusteltiin Tampereella pidetyistä SAK-päivistä, Riihimäellä pidetystä MYR-tilaisuudesta ja Vanajanlinnan tilaisuudesta.
Puheenjohtaja Lindberg päätti kokouksen klo 20.30.

APJ:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

I YLEISTÄ

TUPO SYNTYI 15.12. 2000

Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin 1.2.2001 yleiskorotuksella 120 penniä (20 senttiä) tunnilta tai 200 markkaa (33,64 euroa) kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Liittoerän suuruus oli 0,5 prosenttia. Tasa-arvoerä koostuu matalapalkkaerästä (matalapalkkaisten, alle 9950 mk/kk tai 59 mk/t, suhteellinen osuus kertaa 0,2 prosenttia) ja naispalkkaerästä (naisten suhteellinen osuus kertaa 0,6 prosenttia).

TYÖELÄMÄN PERUSTUSLAKI UUDISTUU

Työelämän perustuslaki – työsopimuslaki- uudistuu. Lain vaikutukset koskevat käytännössä jokaista työntekijää ja työnantajaa. Työelämän nopea muutos, erityisesti pätkätöiden lisääntyminen, toistuvat yrityskaupat ja muut yritystoiminnan muutokset ovat aiheuttaneet sen, että vuodelta 1970 peräisin oleva työsopimuslaki on vanhentunut. Työsopimuslain sisällöstä käytiin kova kamppailu.

PAIKALLISJÄRJESTÖPROJEKTI

 

Paikallisjärjestötoiminnan kehittämisprojekti on osa SAK:n valtuuston hyväksymää aluetoiminnan linjapäätöstä. Paikallisjärjestöt ovat viime vuosina joutuneet sopeutumaan työelämän ay-toiminnan ja aluehallinnon muutoksiin. Uusia toiminta-alueita ovat maakunnallinen ja seutukunnallinen edunvalvonta. Myös EU:n rakennerahastojen tavoiteohjelmien hankkeiden ideointi ja yhteistyö niiden toteuttamiseksi ovat osa paikallisjärjestöjen nykyisiä tehtäviä. SAK:n paikallisjärjestöjä on 153 kpl. Tehdyn selvityksen mukaan noin 2/3 osaa jäsenistä kuuluu ammattiosastoihin, jotka ovat paikallisjärjestöjen jäseniä. Ammattiosastoista hieman yli puolet on paikallisjärjestöjen jäseninä.

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö kehitti Kouvolan seudulle paikallisjärjestöjen yhteistyöelimen. Ryhmään oli Anjalankosken-, Iitin-, Kouvolan- ja Kuusankosken paikallisjärjestöillä mahdollisuus nimetä edustajansa. Toiminta oli alkuaikoina suhteellisen aktiivista, sittemmin toiminta on hiipunut. Vuonna 2000 pidettiin yksi ryhmän kokous, missä mietittiin yhteistä vuoden 2001 toimintaa. Paikallisjärjestöjen yhteinen vuoden 2001 toiminnan suunnittelukokous pidettiin Kouvolan Seudun apj:n toimistolla torstaina 30.11.2001 klo 18.00 alkaen.

Tästäkin kokouksesta oli tyystin Iitin- ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajat poissa.

JÄSENTIETOA

 

SAK:n Kouvolan Seudun APJ:n osastojen maksavien jäsenmäärät:

 

 

 

Osaston nimi

31.12.1999

 

 

Kouvolan Sähkötyöntekijät os.029

150

Rautatieläisten liitto os 72

220

Rautatieläisten liiton os. 32

186

Rautatieläisten liiton os 97 ry

70

Rautatieläisten liiton os. 157 ry

108

Rautatievirkamiesliiton Kouvolan osasto ry

311

Kouvolan Maansiirto os. 548 RAK

116

Rakennusliiton os. 579 Kouvolan Putkimiehet

111

Rakennusliiton os. 616 ry P-Kymen Muurarit

42

Rakennusliiton os. 60

468

HRHL:n Kouvolan osasto 20

1000

Liikealan Kouvolan seudun osasto 015 ry

2900

Tekeri Kouvolan os. 20 ry

97

Postiliiton Kymen osasto 124 ry

383

Kouvolan Tekstiili- ja Muovialantyöntekijät os 66

238

VAL:n Kouvolan seudun osasto 163 ry

110

Kouvolan seudun tiemiehet 108 VAL

84

Kouvolan Puhelinasentajat os. 209 ry

92

Kouvolan Metallityöväen ao. 116

800

Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät os. 033 ry

606

Kouvolan Seudun Linja-autohenkilökunta os 113 ry

220

Auto- ja Konekaupan toimihenkilöl. Kouvolan os

120

Kouvolan Autokorjaamotyöväen amm.os. Metalli 245

221

Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhd. Ry

280

Kouvolan Kiinteistötyöntekijät os 33 ry

242

Kouvolan seudun Sähkölaitoksen työntekijät 337 KTV

55

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat KTV ry

780

Kouvolan Kunnantyöntekijäin amm.os. 96 KTV

152

Kouvolan Puu- ja erityisalojen os. 136

241

 

10403

Kouvolan Maalarit ja Mattomiesten osasto 162 ilmoittavat yksimielisesti erostaan SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisesta Paikallisjärjestöstä.

Virkamiesliiton Kouvolan osasto liittyi paikallisjärjestön jäseneksi.

 

Paikallisjärjestön hallitus ja varajäsenet 2000

Vaalivaliokunnan ehdotuksesta valittiin seuraavat henkilöt
varsinaiset jäsenet varajäsenet
Heikkilä Raimo, Immonen Olavi, Sirén Seppo, Varpenius PerttiPajuvesi Pekka, Solla Jorma, Hannola Ritva, Lahtinen Juha, Asikainen Arja, Vesanen Janne, Rantoja Jari, Honkanen Ahti, Pilli Reijo, Kuisma Erkki, Harkama Ilkka, Peltola Aarni, Nuppola Markku, Sorsa Mauno, Holopainen Ilpo, Ollikainen Juhani, Laitinen Vesa, Nikkinen Päivi Lind,berg Tauno, Pokki Asta.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Kokoontumiset

 20.1. klo 18.30

24.2 klo 18.30 – 19.40

14.3 klo 20.00 Järjestäytymiskokous

 11.4 klo 18.30-19.55

13.6.2000 klo 18.30

15.8.2000 klo 18.00-19.55

13.9.2000 klo 18.30

 15.11. 2000 Paikallisjärjestön hallituksen ja sen jäsenammattiosastojen puheenjohtajien kokous

Päätettiin kutsua hallituksen jäsenet ja ammattiosastojen puheenjohtajat yhteiseen palaveriin. Aiheena oli apj:n toiminnan suunnittelu vuodelle 2001.

 

HALLITUKSEN KOKOUKSET

 

EDUSTUKSET

       SAK:n Kouvolan Seudun apj valitsi SAK:n      Kymen aluekokousedustajat:
Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Tauno Lindberg.
varaedustajat:
Pertti Varpenius ja Jari Rantoja
      SAK:n Kouvolan Seudun apj esitti SAK:n       Kymenlaakson maakuntaryhmään seuraavat henkilöt: Tauno Lindberg maakuntaryhmän puheenjohtajaksi, Esko Huopainen, Ritva Hannola, Katja Airaksinen ja Pertti Varpenius. Maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi valittiin Raimo Heikkilä.
Nettitupa-hanketta valmistelemaan asetettiin työryhmä, johon kuuluu Raimo Heikkilä, Esko Huopainen, Ritva Hannola, Asta Pokki ja Katja Airaksinen. Todettiin, että nettikahvila hankkeen olevan niin laajan, että yksin apj ei voi hanketta toteuttaa. Päätettiin jatkaa hankkeen suunnittelua Katja Airaksisen esittämältä pohjalta. Pois ei suljettu pienempää hanketta, muutaman tietokoneen ja nettiyhteyden sekä toimihenkilön hankkimiseksi toimistolle. Todettiin, että hanke voisi olla SAK:n pilottihankkeena. Katja Airaksinen jatkaa hankkeen suunnittelua.
SAK:n paikallisjärjestöpäiville 2-3.9 Tampereelle APJ:n edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Pertti Varpenius ja Tauno Lindberg.
Toimistotyöntekijän palkkaamiseksi valmistelemaan valittiin työryhmä, johon kuuluu Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Asta Pokki ja Seppo Siren.
Esko Huopaisen teki opintomatkaa Brysseliin 11 – 14.5.2000
VAL:n paikallisosaston täytti 30 vuotta. Apj:n edustajina juhlassa olivat Tauno Lindberg ja Ahti Honkanen

 

KOULUTUS

Radio-ohjelmakurssi

Oppinetin hanketta esitteli Annukka Sahanen Kouvolan Ammatillisesta Aikuiskoulutuskeskuksesta. Asiaa oli käsitelty aikaisemmin Kouvolan seudun SAK:n paikallisjärjestöjen yhteistyökokouksessa, missä hanke sai hyvän vastaanoton. Saadun selvityksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti osallistua yhteistyökumppanina hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Todettiin, että noin 10 000 jäsenisellä SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisella Paikallisjärjestöllä ja 29 sen ammattiosastolla on tarve kouluttaa jäseniään tietokoneen ja Internetin käytössä. Selvittelyissä oli ollut jo noin vuoden eri vaihtoehdot tietotekniikan tuomiseksi lähemmäksi ja tutummaksi paikallisjärjestön jäseniä. Tämä hanke tukee näitä tavoitteita.

Hankkeen yhdyshenkilöiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Asta Pokki. Kutsuimme ammattiosastosi jäseniä Uudenajan ay-kouluun. Uuden ajan Ay- koulun tavoitteena on saada nuoria ja uusia jäseniä mukaan ay- liikkeen toimintaan. Tarkoitus on myös jo toiminnassa mukana olleille saada uusia ajattelumalleja toiminnan toteuttamiseksi.

Ay-koulun asiasisältöä:

Ay-koulu rakentuu viidestä opetusjaksosta, joiden välillä tehdään kotitehtäviä.

 • Aiheina ovat mm. arvot ja vaikuttaminen,

 • Oman työpaikan heikkoudet ja vahvuudet,

 • Ay- liikkeen saavutukset ja luottamusmiesten toiminta sekä ammattiosaston tehtävät.

 • Tärkeä osa koulua on ay-liikkeen tulevaisuuden tehtävien ja toimintatapojen hahmottelu.

 • Ay- koulussa koulutuksen lopullisen sisällön muovaavat opiskelijat vetäjineen, siten kahta samanlaista koulua ei ole.

 • opiskelussa pohditaan asioita keskustellen ja tehdään ryhmätöitä.

 • Koulut päättyvät tapahtumaan jolloin paikalla on myös SAK:n ja liittojen alue toiminnasta vastaavia työntekijöitä.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenistölle postitettiin erilaisia ajankohtaisia jäsentiedotteita (3) ja liittojen aluetoimistoihin on oltu yhteydessä. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö on ollut esillä paikallisissa tiedotusvälineissä. Liikkeessä kampanja käynnistettiin vuoden loppupuolella.

TOIMISTOKULUT JA TOIMINTA

Toimiston vuokra- ja sähkökulut ovat olleet suurin menoerä APJ:n talouskuluissa.
Toimistossa ei ollut vakituista työntekijää. Toimistoa käytettiin muutamien ammattiosastojen kokoustilana. Pääsääntöisesti paikallisjärjestön hallitus kokoontui toimistolla. TSL käyttää toimistoa koulutus- ja kokoustilanaan.
Kouvolan kunnallisvaaliehdokkat Kouvolan torilla lauantaina 21.10 klo 9 alkaen. Tarjolla oli 120 litraa rokkaa soppatykistä.

HARRASTUSTOIMINTA

Teatteri- yms. retkiä tehtiin yhteistyössä Tsl:n opintojärjestön kanssa
 • Tähti ja Meripoika Kotka 23.9

 • Lauluilta 11.10

 • Ilmaisutaito- ja rentoutuspäivä Kouvola 11.11

 • Kuivakukkakurssi Kouvola 18.11

 • Tallinnan pikkujouluristeily 25-26.11

Kiljavan Kevätpaja-retki peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

VAPPUJUHLAT

Työväen yhteistä vappua juhlittiin 1.5 Kouvolassa Kävelykatu Manskilla. Juhla alkoi klo 10.45. Osastojen toivottiin tuovan lippunsa tilaisuuteen. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Valto Koski.

Pilkkikilpailut

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen paikallisjärjestöt pilkkivät kilpaa sunnuntaina 26 maaliskuuta Rapojärvellä aurinkoisen sään vallitessa. Noin 30 pilkkijän voimin kalan saalis jäi 16 kg 845 g. Ahti ei suosinut pilkkijöitä, kalansaaliiden jäädessä niukaksi. Miesten sarjan kilpailun voitti Kari Weckström 1 575g, toinen Jouko Vauhkonen 1 415 g ja kolmas Raimo Somppi 1 210 g. Naisten sarjan voitti Irma Kaukainen 865 g. Lasten sarjan mestariksi leivottiin Juha Leskinen 60 g:n kolmen kalan Ahven-saalillaan. Joukkuekilpailun voitti Postiliiton Kymen osaston joukkue.

 

© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com