Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 15.9.2018

Paikallisjärjestön seutukunnallinen yhteistyö

 

Mentäessä 2000-luvulle SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Martti Sorsalla ja minulla heräsi ajatus tiiviistä yhteistyöstä Kouvolan seudun muiden paikallisjärjestöjen välille. Yhtenä syynä syvemmälle yhteistyölle oli mm. paikallisjärjestöjen kasvava näkyvyys eri tiedotusvälineissä. Myös Kouvolan apj etsi uutta toimitilaa. Senaikaiset Kouvolan apj:n kokoustila Kalevankadulla oli epäkäytännöllinen. Syynä oli mm. tilan pienuus. Käytön ja käyttäjien lisääntyminen voi mahdollistaa osa-aikaisen toimistotyöntekijän palkkaamisen jäsenistön ja jäsenosastojen käyttöön. Yhteistyöasian tiimoilta olimme yhteydessä Anjalankosken-, Iitin-, ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajiin. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö oli avoin SAK:n seutukunnalliselle yhteistyölle. Virkistystoimintaan panostettaisiin aikaisempaa enemmän, koska osanotto virkistystapahtumiin oli suurempi kuin kokoustoimintaan osallistuminen. Samoja asioita ei seutukunnalla kannata tehdä useassa SAK:n paikallisjärjestössä. Myös paikallisjärjestöjen toiminta on kärsinyt ammattiosastojen jäsenten kokiessa paikallisjärjestötoiminnan vieraaksi. SAK:lainen edunvalvonta ei ulotu ammattiliittojen ja ammattiosastojen työpaikoilla tekemään työehtosopimusten tarkoittamaan edunvalvontaan. SAK:n nuorten toimintaryhmällä Kymen Säpinä Seiskalla oli vapaa-ajantoimintaa. Kouvolan seudun apj:n jäseniä oli 29 ammattiosastoa.

Muutaman neuvettelukerran jälkeen SAK:n Kouvolan seudu Anjalankosken-, Iitin-, Kouvolan- ja Kuusankosken paikallisjärjestöillä oli valmiuksia perustaa yhteistyöryhmä toimintaa kehitetään yhdessä SAK:n aluekeskuksen kanssa. Vapaa-ajan toimintaa järjestettäisiin yhdessä.

Sopivasti SAK:lla oli aluetoiminnan kehittämishanke. SAK olisi organisoitumassa niin, että tulevaisuudessa seutukunnalliset paikallisjärjestöt hoitavat ammattiyhdistysten edunvalvontaa. Apj:t olivat itsenäisiä yhdistyksiä, joten yhdistysten lakkauttamien oli jokaisen paikallisjärjestön omissa käsissä. SAK:n hallitus on hyväksynyt paikallisjärjestöjen seutukuntaistuvan työn ja suosittaa, että kaikki ammattiosastot liittyvät paikallisjärjestön jäseniksi. Paikallisjärjestöillä on pitkät perinteet toiminnasta poikkeuksellisissa yhteiskunnallisissa – ja työmarkkinatilanteissa, joissa tarvitaan yhteisesiintymistä. Tämä toimintavalmius on turvattava. Paikallisjärjestön päätehtävinä on paikallinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta, työelämän edunvalvonta, järjestäytymisen edistäminen sekä koulutus ja tiedotus. Kouvolassa se oli vappujuhlat yhdessä Työväenyhdistyksen kanssa. Muutaman vuoden jälkeen taas marssitaan. Puheiden pitopaikka kävelykatu Manski. Pääpuhujana ammattiyhdistysliikkeen edustaja.Paikallisjärjestö luo kiinteän kontaktin alueen työpaikkojen luottamusmiehiin. Työttömiä ja syrjäytyneitä SAK:n jäseniä ei sanottavasti tuettu ja ohjattu mukaan toimintaan. Yhteistyö Kouvolan seudun työttömien kanssa oli niukkaakin niukempaa. SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmän jäsenet toimivat vaihtelevalla aktiivisuudella seutukunnan edunvalvojina.

Myös EU:n rakennerahastojen tavoiteohjelmien hankkeiden ideointi ja yhteistyö niiden toteutumiseksi oli osa paikallisjärjestön tehtäviä.Olin SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmässä ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain maakunnan yhteistyöasiakirjan, jossa määritellään, miten EU-rahat ja vastaava kansallinen rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille ja edelleen hankkeille. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kunnat maakunnanliiton kautta, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Kouvolan seudulla valistustyöstäni huolimatta maakunnan yhteistyöryhmän hankkeet eivät kiinnostaneet ja kutsut maakunnan saklaisten tilaisuuksiin kertomaan hankkeista jäi muutamaan tilaisuuteen. Hankkeet harvoin syvältä kosketti SAK:n tavoitteita.

Tämänkään toimintamallin synnyttäminen ei tule olemaan mikään läpihuutojuttu, vastustajia varmasti löytyy ihan kivasti. Olkoon tämä vinkkinä myös Kouvolan Demareille heidän voivotellessaan huonoa menestystään kunnallisvaaleissa. Yhteistyöryhmän toiminta oli alkuaikoina suhteellisen aktiivista. Aikaa myöten toiminta hiipui Marraskuussa 2000 pidettiin yksi ryhmän kokous, missä mietittiin yhteistä vuoden 2001 toimintaa. Liikkeessä kampanjan Kouvolan suuri yleisötilaisuus järjestettiin 10.2. 2001 Kouvolan kauppakeskus Hansassa 10.2, jossa oli infopiste, musiikkia ja muotinäytöksiä.

Yhteistyö oli kivikkoinen, sillä tästä kokouksesta olivat poissa Iitin- ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajat.

SAK:N KOUVOLAN APJ:N EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika: 14.3.2000 klo 18.00

Paikka: Kouvola-talon auditorio, Kouvola

Läsnä: 24 apj:n jäsentä ja kutsuvieras

Liikealan Kouvolan Seudun osasto ry: Ritva Lauren ja Kaija Järvinen

Rautatievirkamiesliiton Kouvolan os. ry: Mervi Pilli-Sihvola

Postiliiton Kymen os. 124 ry: Tero Kelkka, Esko Huopainen ja Raimo Heikkilä

Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät ry: Markku Lähde ja Tauno Sormunen

Rakennusliitto os. 60 ry: Ilpo Holopainen, Ahti Honkanen ja Vesa Ihonen

Pohjois-Kymen Muurarit os. 616 ry: Mika Päivelin

Rautatieläisten liiton osasto: 157 Jorma Solla ja Eero Matintalo

Rautatieläisten liitto os. 72 ry: Risto Häyrynen ja Markku Nuppola

VAL:n Kouvolan seudun os. ry: Helena Tirkkonen

Auto- ja Konekaupan toimihenkilöliitto ATH ry: Mervi Paunonen

Kouvolan Tekstiili- ja Muovityöntekijät os. 66 ry: Asta Pokki ja Seija Pyy

Kouvolan Kiinteistötyöntekijät os. 33 ry: Aino Hyvönen ja Maija-Liisa Peltola

Apj:n hallitus: Jari Rantoja ja Pekka Pajuvesi

Markku Liljeström SAK kutsuvieras

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen kello 18.00.

2. Valtakirjojen tarkastaminen

Valtakirjat tarkastettiin ja paikalla oli 25 ammattiosastojen edustajaa, SAK:n edustaja sekä 2 hallituksen jäsentä, jotka eivät olleet ammattiosastojen edustajia.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli laitettu jäsenosastoille 22 tammikuussa jäsenkirjeessä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja täten myös päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite1.

5. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

5.1. Puheenjohtajaksi valittiin Esko Huopainen

5.2. Sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä

5.3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Järvinen ja Maija-Liisa Peltola

5.4. Kannanottovaliokunta

Puheenjohtaja Jari Rantoja. Jäsenet Risto Häyrynen, Markku Nuppola, Jorma Solla, Ahti Honkanen ja Ritva Laurén.

5.6. Ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Matintalo, Kaija Järvinen ja Maija-Liisa Peltola.

6. SAK:n edustajan puheenvuoro

SAK:n koulutuspäällikkö Markku Liljeström kertoi noin tunnin kestäneessä puheenvuorossaan SAK:n 16. edustajiston kokoukselle valmistelluista asiakirjojen asioista.

7. Toimintakertomus vuodelta 2000

Esko Huopainen esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.

8. Tilikertomus vuodelta 1999 ja tilintarkastajien lausunto

Raimo Heikkilä esitteli vuoden 1999 tilit. Esko Huopainen luki tilintarkastajien lausunnon. Liite 3. Tilit hyväksyttiin.

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2001

Käytiin läpi tämän vuoden toimintasuunnitelma ja se hyväksyttiin. Liite 4.

11. Päätetään jäsenmaksun peruste, suuruus ja maksuajankohdasta vuodelle 2001

Päätettiin että jäsenmaksua ei koroteta joten se on edelleen 4,-/maksava jäsen. Maksuajankohdaksi päätettiin kesäkuun loppu.

12. Hallituksen laatima vuoden 2001 tulo- ja menoarvio

Raimo Heikkilä esitteli vuoden 2001 tulo- ja menoarvion ja se hyväksyttiin. Liite 5.

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Tuomo Makkonen ja Marja Ulmanen. Varatilintarkastajiksi valittiin Juha Koivula ja Keijo Tanska.

14. Kokouksen kannanoton hyväksyminen

Jari Rantoja esitteli kannanoton. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Pienin muutoksin päästiin lopulta yhteisymmärrykseen ja kannanotto hyväksyttiin.

15. Ammattiosastojen esitykset

Ei ollut.

16. Muut esille tulevat asiat

Raimo Heikkilä kehotti ottamaan mukaan Kiljavan Kevätpaja-esitteen. Asta Pokki kertoi TSL:n kurssitarjonnasta.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen kello 20.30.


SAK:N KYMENLAAKSON MAAKUNTARYHMÄN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA

 

Aika 17.10.2000 klo 18.00

Paikka Hotelli Leikari, Karhula

Läsnä Liitteenä 1

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi pj. Tauno Lindberg toivottaen kaikki maakuntaryhmän jäsenet ja kokouskutsuvieraat sydämellisesti tervetulleiksi kokoukseen. Sihteeri Pentti Immosen poissa ollessa kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

2. Osallistujien ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokoukseen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

 1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Ikääntyvien ihmisten ohjaava ja ammatillinen koulutus

Kotkan Oppimiskeskuksen rehtori Paavo Ahonsola esitteli oppimiskeskuksen organisaatiota ja Ritva Reivilä Kokemuksella työhön - projektiesimerkkiä. Projektin tavoitteena on kurssilaisen työpaikan saaminen tai hakeutuminen ammattikoulutukseen. Koulutuksessa on ollut 64 henkilöä. Pekka Kivilahti esitteli rakennusteollisuuden Adapt – projektia. Kotkan Oppimiskeskus etsii kumppaneita Equal yhteisöaloitteeseen. Tällä asialla oppimiskeskuksen edustajat olivat myös SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmän kokouksessa. Kokous suhtautui erittäin myönteisesti hankkeeseen. Hanke koskee lähinnä Kotkan seutukuntaa, näin ollen SAK:n maakunnan yhteistyöryhmän edustajiksi hanketta suunnittelemaan ja yhdyshenkilöiksi valittiin SAK:n Kotkan apj:n puheenjohtaja Kari Niininen ja Haminan apj:n puheenjohtaja Jorma Posti.

6.Ilmoitusasioita

Toivottiin runsaasti osanottajia Liikkeessä - projektin tilaisuuteen 1.11.2000 Luumäen Motellilla. Vielä etsitään lisää osanottajia paikallisen ay-koulun aloittamiseksi 27-28.10.2000 Kouvolassa. Jorma Posti kertoi, että hän on saanut myös kouluttajakoulutuksen ay-koulun vetämiseksi Kotkan seudulla.

7. Maakuntaryhmän seuraavan kokouksen ajankohta.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 14.12.2000 klo 18.00. Pitopaikka ilmoitetaan myöhemmin.

8. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Tampereella pidetyistä SAK-päivistä, Riihimäellä pidetystä MYR-tilaisuudesta ja Vanajanlinnan tilaisuudesta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Lindberg päätti kokouksen klo 20.30.

 

Kokouksen vakuudeksi

 

Tauno Lindberg Raimo Heikkilä

Puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

 


 

APJ:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000

 

I YLEISTÄ

 

TUPO SYNTYI 15.12. 2000

Tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin 1.2.2001 yleiskorotuksella 120 penniä (20 senttiä) tunnilta tai 200 markkaa (33,64 euroa) kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,1 prosenttia. Liittoerän suuruus oli 0,5 prosenttia. Tasa-arvoerä koostuu matalapalkkaerästä (matalapalkkaisten, alle 9950 mk/kk tai 59 mk/t, suhteellinen osuus kertaa 0,2 prosenttia) ja naispalkkaerästä (naisten suhteellinen osuus kertaa 0,6 prosenttia).

 

TYÖELÄMÄN PERUSTUSLAKI UUDISTUU

Työelämän perustuslaki – työsopimuslaki- uudistuu. Lain vaikutukset koskevat käytännössä jokaista työntekijää ja työnantajaa. Työelämän nopea muutos, erityisesti pätkätöiden lisääntyminen, toistuvat yrityskaupat ja muut yritystoiminnan muutokset ovat aiheuttaneet sen, että vuodelta 1970 peräisin oleva työsopimuslaki on vanhentunut. Työsopimuslain sisällöstä käytiin kova kamppailu.

PAIKALLISJÄRJESTÖPROJEKTI

Paikallisjärjestötoiminnan kehittämisprojekti on osa SAK:n valtuuston hyväksymää aluetoiminnan linjapäätöstä. Paikallisjärjestöt ovat viime vuosina joutuneet sopeutumaan työelämän ay-toiminnan ja aluehallinnon muutoksiin. Uusia toiminta-alueita ovat maakunnallinen ja seutukunnallinen edunvalvonta. Myös EU:n rakennerahastojen tavoiteohjelmien hankkeiden ideointi ja yhteistyö niiden toteuttamiseksi ovat osa paikallisjärjestöjen nykyisiä tehtäviä. SAK:n paikallisjärjestöjä on 153 kpl. Tehdyn selvityksen mukaan noin 2/3 osaa jäsenistä kuuluu ammattiosastoihin, jotka ovat paikallisjärjestöjen jäseniä. Ammattiosastoista hieman yli puolet on paikallisjärjestöjen jäseninä.

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö kehitti Kouvolan seudulle paikallisjärjestöjen yhteistyöelimen. Ryhmään oli Anjalankosken-, Iitin-, Kouvolan- ja Kuusankosken paikallisjärjestöillä mahdollisuus nimetä edustajansa. Toiminta oli alkuaikoina suhteellisen aktiivista, sittemmin toiminta on hiipunut. Vuonna 2000 pidettiin yksi ryhmän kokous, missä mietittiin yhteistä vuoden 2001 toimintaa. Paikallisjärjestöjen yhteinen vuoden 2001 toiminnan suunnittelukokous pidettiin Kouvolan Seudun apj:n toimistolla torstaina 30.11.2001 klo 18.00 alkaen.

Tästäkin kokouksesta oli tyystin Iitin- ja Kuusankosken paikallisjärjestöjen edustajat poissa.

JÄSENTIETOA

SAK:n Kouvolan Seudun APJ:n osastojen maksavien jäsenmäärät:

 

 

 

Osaston nimi

31.12.1999

 

 

Kouvolan Sähkötyöntekijät os.029

150

Rautatieläisten liitto os 72

220

Rautatieläisten liiton os. 32

186

Rautatieläisten liiton os 97 ry

70

Rautatieläisten liiton os. 157 ry

108

Rautatievirkamiesliiton Kouvolan osasto ry

311

Kouvolan Maansiirto os. 548 RAK

116

Rakennusliiton os. 579 Kouvolan Putkimiehet

111

Rakennusliiton os. 616 ry P-Kymen Muurarit

42

Rakennusliiton os. 60

468

HRHL:n Kouvolan osasto 20

1000

Liikealan Kouvolan seudun osasto 015 ry

2900

Tekeri Kouvolan os. 20 ry

97

Postiliiton Kymen osasto 124 ry

383

Kouvolan Tekstiili- ja Muovialantyöntekijät os 66

238

VAL:n Kouvolan seudun osasto 163 ry

110

Kouvolan seudun tiemiehet 108 VAL

84

Kouvolan Puhelinasentajat os. 209 ry

92

Kouvolan Metallityöväen ao. 116

800

Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät os. 033 ry

606

Kouvolan Seudun Linja-autohenkilökunta os 113 ry

220

Auto- ja Konekaupan toimihenkilöl. Kouvolan os

120

Kouvolan Autokorjaamotyöväen amm.os. Metalli 245

221

Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhd. Ry

280

Kouvolan Kiinteistötyöntekijät os 33 ry

242

Kouvolan seudun Sähkölaitoksen työntekijät 337 KTV

55

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat KTV ry

780

Kouvolan Kunnantyöntekijäin amm.os. 96 KTV

152

Kouvolan Puu- ja erityisalojen os. 136

241

 

10403

Kouvolan Maalarit ja Mattomiesten osasto 162 ilmoittavat yksimielisesti erostaan SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisesta Paikallisjärjestöstä.

Virkamiesliiton Kouvolan osasto liittyi paikallisjärjestön jäseneksi.

 

 

Paikallisjärjestön hallitus ja varajäsenet 2000

Vaalivaliokunnan ehdotuksesta valittiin seuraavat henkilöt

varsinaiset jäsenet varajäsenet

Heikkilä Raimo, Immonen Olavi

Sirén Seppo, Varpenius Pertti

Pajuvesi Pekka, Solla Jorma

Hannola Ritva, Lahtinen Juha

Asikainen Arja, Vesanen Janne

Rantoja Jari, Honkanen Ahti

Pilli Reijo, Kuisma Erkki

Harkama Ilkka, Peltola Aarni

Nuppola Markku, Sorsa Mauno

Holopainen Ilpo, Ollikainen Juhani

Laitinen Vesa, Nikkinen Päivi

Lindberg Tauno, Pokki Asta

HALLITUKSEN KOKOUKSET

20.1. klo 18.30

24.2 klo 18.30 – 19.40

14.3 klo 20.00 Järjestäytymiskokous

11.4 klo 18.30-19.55

13.6.2000 klo 18.30

15.8.2000 klo 18.00-19.55

13.9.2000 klo 18.30

15.11. 2000 Paikallisjärjestön hallituksen ja sen jäsenammattiosastojen puheenjohtajien kokous

Päätettiin kutsua hallituksen jäsenet ja ammattiosastojen puheenjohtajat yhteiseen palaveriin. Aiheena oli apj:n toiminnan suunnittelu vuodelle 2001.

12. joulukuuta 2000 klo 18.00 - 20.20

EDUSTUKSET

SAK:n Kouvolan Seudun apj valitsi SAK:n Kymen aluekokousedustajat:

Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Tauno Lindberg.

varaedustajat:

Pertti Varpenius ja Jari Rantoja

SAK:n Kouvolan Seudun apj esitti SAK:n Kymenlaakson maakuntaryhmään seuraavat henkilöt: Tauno Lindberg maakuntaryhmän puheenjohtajaksi, Esko Huopainen, Ritva Hannola, Katja Airaksinen ja Pertti Varpenius. Maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi valittiin Raimo Heikkilä.

Nettitupa-hanketta valmistelemaan asetettiin työryhmä, johon kuuluu Raimo Heikkilä, Esko Huopainen, Ritva Hannola, Asta Pokki ja Katja Airaksinen. Todettiin, että nettikahvila hankkeen olevan niin laajan, että yksin apj ei voi hanketta toteuttaa. Päätettiin jatkaa hankkeen suunnittelua Katja Airaksisen esittämältä pohjalta. Pois ei suljettu pienempää hanketta, muutaman tietokoneen ja nettiyhteyden sekä toimihenkilön hankkimiseksi toimistolle. Todettiin, että hanke voisi olla SAK:n pilottihankkeena. Katja Airaksinen jatkaa hankkeen suunnittelua.

 

SAK:n paikallisjärjestöpäiville 2-3.9 Tampereelle APJ:n edustajiksi valittiin Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Pertti Varpenius ja Tauno Lindberg.

Toimistotyöntekijän palkkaamiseksi valmistelemaan valittiin työryhmä, johon kuuluu Esko Huopainen, Raimo Heikkilä, Asta Pokki ja Seppo Siren.

Esko Huopaisen teki opintomatkaa Brysseliin

11 – 14.5.2000

VAL:n paikallisosaston täytti 30 vuotta. Apj:n edustajina juhlassa olivat Tauno Lindberg ja Ahti Honkanen.

 

KOULUTUS

Radio-ohjelmakurssi

Oppinetin hanketta esitteli Annukka Sahanen Kouvolan Ammatillisesta Aikuiskoulutuskeskuksesta. Asiaa oli käsitelty aikaisemmin Kouvolan seudun SAK:n paikallisjärjestöjen yhteistyökokouksessa, missä hanke sai hyvän vastaanoton. Saadun selvityksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti osallistua yhteistyökumppanina hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Todettiin, että noin 10 000 jäsenisellä SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisella Paikallisjärjestöllä ja 29 sen ammattiosastolla on tarve kouluttaa jäseniään tietokoneen ja Internetin käytössä. Selvittelyissä oli ollut jo noin vuoden eri vaihtoehdot tietotekniikan tuomiseksi lähemmäksi ja tutummaksi paikallisjärjestön jäseniä. Tämä hanke tukee näitä tavoitteita.

Hankkeen yhdyshenkilöiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Asta Pokki. Kutsuimme ammattiosastosi jäseniä Uudenajan ay-kouluun. Uuden ajan Ay- koulun tavoitteena on saada nuoria ja uusia jäseniä mukaan ay- liikkeen toimintaan. Tarkoitus on myös jo toiminnassa mukana olleille saada uusia ajattelumalleja toiminnan toteuttamiseksi.

Ay-koulun asiasisältöä:

Ay-koulu rakentuu viidestä opetusjaksosta, joiden välillä tehdään kotitehtäviä.

 • Aiheina ovat mm. arvot ja vaikuttaminen,

 • Oman työpaikan heikkoudet ja vahvuudet,

 • Ay- liikkeen saavutukset ja luottamusmiesten toiminta sekä ammattiosaston tehtävät.

 • Tärkeä osa koulua on ay-liikkeen tulevaisuuden tehtävien ja toimintatapojen hahmottelu.

 • Ay- koulussa koulutuksen lopullisen sisällön muovaavat opiskelijat vetäjineen, siten kahta samanlaista koulua ei ole.

 • opiskelussa pohditaan asioita keskustellen ja tehdään ryhmätöitä.

 • Koulut päättyvät tapahtumaan jolloin paikalla on myös SAK:n ja liittojen alue toiminnasta vastaavia työntekijöitä.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenistölle postitettiin erilaisia ajankohtaisia jäsentiedotteita (3) ja liittojen aluetoimistoihin on oltu yhteydessä. SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö on ollut esillä paikallisissa tiedotusvälineissä. Liikkeessä kampanja käynnistettiin vuoden loppupuolella.

TOIMISTOKULUT JA TOIMINTA

Toimiston vuokra- ja sähkökulut ovat olleet suurin menoerä APJ:n talouskuluissa.

Toimistossa ei ollut vakituista työntekijää. Toimistoa käytettiin muutamien ammattiosastojen kokoustilana. Pääsääntöisesti paikallisjärjestön hallitus kokoontui toimistolla. TSL käyttää toimistoa koulutus- ja kokoustilanaan.


 

Kouvolan kunnallisvaaliehdokkat Kouvolan torilla lauantaina 21.10 klo 9 alkaen. Tarjolla oli 120 litraa rokkaa soppatykistä.

HARRASTUSTOIMINTA

Teatteri- yms. retkiä tehtiin yhteistyössä Tsl:n opintojärjestön kanssa

 • Tähti ja Meripoika Kotka 23.9

 • Lauluilta 11.10

 • Ilmaisutaito- ja rentoutuspäivä Kouvola 11.11

 • Kuivakukkakurssi Kouvola 18.11

 • Tallinnan pikkujouluristeily 25-26.11

Kiljavan Kevätpaja-retki peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

VAPPUJUHLAT

Työväen yhteistä vappua juhlittiin 1.5 Kouvolassa Kävelykatu Manskilla. Juhla alkoi klo 10.45. Osastojen toivottiin tuovan lippunsa tilaisuuteen. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Valto Koski.

Pilkkikilpailut

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillinen paikallisjärjestöt pilkkivät kilpaa sunnuntaina 26 maaliskuuta Rapojärvellä aurinkoisen sään vallitessa. Noin 30 pilkkijän voimin kalan saalis jäi 16 kg 845 g. Ahti ei suosinut pilkkijöitä, kalansaaliiden jäädessä niukaksi. Miesten sarjan kilpailun voitti Kari Weckström 1 575g, toinen Jouko Vauhkonen 1 415 g ja kolmas Raimo Somppi 1 210 g.

Naisten sarjan voitti Irma Kaukainen 865 g.

Lasten sarjan mestariksi leivottiin Juha Leskinen 60 g:n kolmen kalan Ahven-saalillaan. Joukkuekilpailun voitti Postiliiton Kymen osaston joukkue.

 

Tulokset:

Kari Weckström os. 32 KVL 1 575 g

 

Jouko Vauhkonen os. 96 KTV 1 415

 

Raimo Somppi os. 157 Raut. 1 210

 

Markku Vihavainen os 579 Putki 1 210

 

Sulo Outinen os.33 AKT 1 005

Jussi Aapro os. 108 VAL 990

Risto Lankila os. 245 Met. 885

Irma Kaukainen os. 571 Puut. 865

Matti Aapro os. 108 VAL 840

Aulis Jattu os. 116 Met. 795

Juha Päivärinne os. 124 Posti 785

Matti Ravantti os. 60 Rak. 715

Lauri Korjala os 97 KVL 565

Jarmo Löytty os. 33 AKT 540

Timo Paatinen os. 124 Posti 525

Tauno Roitto os. 209 Met. 500

Esko Huopainen os 124 Posti 415

Kari Tuovinen os. 337 Sähkö 365

Hannu Knaappila os. 60 Rak. 350

Olavi Nätkinniemi os. 60 Rak. 350

Tapani Kivimaa os 60 Rak. 270

Ari Udd os. 157 Raut. 255

Esko Tirkkonen os. 337 Sähkö 200

Vesa Mahkonen os. 337 Sähkö 155

Juha Leskinen 60

Jani Leskinen

Tauno Lindberg

Raimo Heikkilä


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com