Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 16.6.2019

Kuvissa vuonna 2002 Anjalankosken ja Korian postilaisia Repoveden maisemissa. Yläkuvassa oikealla edessä porukan esimies ja ystäväni Juha Päivärinne.


Työelämän ongelmia olivat mm. pitkäaikaistyöttömyys, pätkätyöt, osa-aikatyöt, fuusiot, tasa-arvo ja työssä jaksaminen. Elämme jatkuvien yhteiskunnallisten muutoksien kourissa. Vallitseva epävarmuus toi suomaisten mielenlaatuun hyvin paljon ristiriitaisia tuntemuksia.

Etelä-Suomen läänissä, vain noin 140 kilometrin päässä Helsingistä, sijaitsee noin 17 000 asukkaan Anjalankosken taajamat, mikä on osa Kouvolan kaupunkia. Suurimmat taajamat ovat jokivarren Myllykoski-Ummeljoki-Keltakangas ja Inkeroinen-Anjala, taajamia ovat myös SippolaHirvelä sekä Kaipiainen. Kymijoki on sekä alueen asutuksen että teollisuuden perusta.

Nykyisen suurteollisuuden perustan loivat 1870- ja 1880-luvuilla käynnistyneet ensimmäiset puuhiomot ja paperitehdas. Työväenaate näki päivänvalon Ummeljoella 24.8.1905, jolloin paikkakunnalle perustettiin työväenyhdistys


 

 

Vuosi 2002

Luottamusmies, jäsenistön edunvalvoja 

Suomen Posti Oy on ollut viimeisten vuosien ajan monien muutosten myllerryksissä. Tämä on ollut kova haaste myös minulle ja ammattiyhdistysliikkeelle, jota ilman muutosten vaikutukset olisivat varmuudella kohdistuneet entistäkiiin rajummin koko Postin toimintaan. Ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonta perustuu työnantajan ja ammattiliiton keskinäisiin sopimuksiin. Merkittävä tehtävä asioiden hoidon kannalta on työpaikkojen luottamusmiehillä. Heidän asiantuntemuksensa, hyvät yhteydet muihin tahoihin sekä ennenkaikkea jäsenistön luottamus ovat tärkeitä ominaiisuuksia luottamusmies tehtävän hoidon onnistumiselle.

Suomen Posti Oy:n Kouvolan toimipaikan asiat ovat tulleet minulle tutuksi Postiliiton Kouvolan ammattiosaston sekä sen luottamusmies Raimo Heikkilän kanssa työskennellessä. Hyvät yhteistyösuhteemme ja pitkäaikainen kokemuksemme ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet kääntyä postin jäsenistöä koskevissa asioissa eri vaikuttajatahojen puoleen. Tälläisia yhteyksiä joita olemme käyttäneet hyväksi jäsenistön asioiden ajamisessa ovat olleet Kouvolan kaupunki sen luottamushenkilöt ja virkamiehet, Suomen Posti Oy:n hallitus, johtajisto sekä hallintoneuvosto. Myös yhteyksillä eduskuntaan on ollut merkitystä esimerkiksi postitoimintalain valmistelun yhteydessä. Voin sanoa suoraan, että olen kiitollinen siitä mahdollisuudesta jonka yhteistyömme Postiliiton Kouvolan osaston kanssa on minulle avannut.

Suomen Posti Oy:n haasteet eivät ole suinkaan lopussa. Sen ovat osittaneet postitoimintojen ulkoistamispyrkimykset sekä aivan viimeeksi toimihenkilökenttään suuntautuneet toimenpiteet. Myös Postitoimintalain osalta edessä on monia haasteita, jotka vaativat hyvää asiantun potemusta ja kokemusta sekä myös erilaisia yhteyksiä yhteiskuntaelämän vaikuttajiin. Luotan omalta osaltani Raimo Heikkilän asiantuntemukseen ja kykyyn hoitaa luottamusmiestehtävää myös jatkossa, siksi minun luottamusmieheni postin asioissa on Raimo Heikkilä. Yhteistyön puolesta Valto Koski.

Edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta

Luottamusmiesvalinnat

Pääluottamusmiesvaalit toteutettiin Kymenlaakson alueella sopuvaalina.

 

Pääluottamusmiehenä jatkaa Raimo Heikkilä ja varapääluottamusmiehenä Tero Kelkka. Alueluottamusmiehet valittiin sopuvaalilla:

Postin Kymenlaakson perusjakelun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Tero Kelkka ja varaluottamusmies Pekka Valli.

 1. Postin Kymenlaakson perusjakelun ja sanomalehdenjakelun alueelle 45910 Voikkaa, 45370 Valkeala, 47400 Kausala ja 45610 Koria alueluottamusmies Janne Lehtinen ja varaluottamusmies Terttu Laitinen.

 2. Postin Kymenlaakson sanomalehdenjakeluun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Annika Kurittu ja varaluottamusmies Seija Virkkula.

Kelpokuljetus.fi:n Kouvolan luottamusmies on Leo Leskinen ja varaluottamusmies Markku Ojala.

Työsuojeluvaltuutettuna jatkaa sopuvaalilla Kari Heikkinen Pl 4711 48601 Karhula.

I varavaltuutettu Tero Kelkka

II varavaltuutettu Sirpa Jääskeläinen

Postin Kouvolan seudun työsuojeluasiamiehet 2002-2003

Janne Lehtinen

Kouvolan jakeluterminaali

Riitta Hokkanen

Valkeala

Pekka Harju

Kuusankoski

Veijo Kujala

Myllykoski

Tuula Jurvanen

Inkeroinen

Virpi Ahola

Koria

Merja Märkjärvi

Kausala

Inkeri Niinimäki

Voikkaa

Sirpa Jääskeläinen

sanomalehdenjakelu

Kausalan jakajia eläkkeelle lähtötunnelmissa. Kuvassa vasemmalta Heikki Vuorio, Seija Talo, Raija Koivunen ja Asta Kivinen.

Kuvassa Kausalan jakelutoimipaikan työntekijöitä läksiäistunnelmissa 2004


Edunvalvonta

Valtakunnallisen jakelun suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä ”Jaksun” työaika- ja resurssimäärittelyt haja- asutusalueen jakelun jättötiheyteen peru stuva työajanlaskentajärjestelmä otettiin käyttöön 18.03.2002 lukien. Keskimäärin työajan normitus kiristyi 15 %:lla. Tiedotustilaisuus jakeluhenkilöstölle pidettiin Kouvola-talon auditoriossa 10 tammikuuta. Vuonna 2002 ammattiosaston alueella sen toteuttaminen on vielä kesken.

Jättötiheysjärjestelmää käytetään niiden jakelureittien työajanlaskennassa, joiden autolla ajettavan kokonaismatkan pituudesta haja- asutusalueeksi luokiteltua matkaa on yli 60 %.

 • Työnantaja aktiivisesti tarjosi tuotannollis- taloudellisista syistä ikääntyneille työntekijöille mahdollisuutta siirtyä työttömyysputkeen, mitä käytettiinkin aktiivisesti.

 • 30.10 toimitusjohtaja Jukka Alho antoi lehdistölle lausunnon jakelujen uudelleenjärjestelyistä. Lausunto aiheutti osaston jäsenissä suurta hämminkiä ja suuttumusta.

 • ABC lajittelun työajoissa ja ergonomiassa oli ja on edelleen korjattavaa.

 • Kouvolan jakeluterminaalissa käynnistettiin projekti työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi. Työntekijät aktiivisesti osallistuivat työpaikan ongelmien kartoittamiseen ja niiden ratkaisemiseksi tehtiin myös parannusehdotuksia. Projekti jatkaa työtään.

 • Esimiestehtävät uudistettiin ja esimiehet saivat tuotantosihteerit työpareikseen.


   

 • Esa Jakelut Oy käynnisti yt-neuvottelut Iitin sanomalehdenjakelun siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi 1.2.2003 alkaen.


   

 • Postikeskustoimintojen keskittäminen jatkui edelleen. Postituspalvelut siirrettiin Kouvolasta Lappeenrantaan. Kolme työntekijää uudelleen sijoitettiin Kausalaan ja Kouvolaan.

Erimielisyydet määräaikaisten työsopimusten perusteista ja niiden muuttamisesta toistaiseksi voimassaoleviksi etenivät suotuisesti.

Edunvalvonta ja luottamusmiestoiminta

Luottamusmiesvalinnat

Pääluottamusmiesvaalit toteutettiin Kymenlaakson alueella sopuvaalina. Pääluottamusmiehenä jatkaa Raimo Heikkilä ja varapää-luottamusmiehenä Tero Kelkka. Alueluottamusmiehet valittiin sopuvaalilla:

 1. Postin Kymenlaakson perusjakelun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Tero Kelkka ja varaluottamusmies Pekka Valli.

 2. Postin Kymenlaakson perusjakelun ja sanomalehdenjakelun alueelle 45910 Voikkaa, 45370 Valkeala, 47400 Kausala ja 45610 Koria alueluottamusmies Janne Lehtinen ja varaluottamusmies Terttu Laitinen.

 3. Postin Kymenlaakson sanomalehdenjakeluun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Annika Kurittu ja varaluottamusmies Seija Virkkula.

Kelpokuljetus.fi:n Kouvolan luottamusmies on Leo Leskinen ja varaluottamusmies Markku Ojala.

Työsuojeluvaltuutettuna jatkaa sopuvaalilla Kari Heikkinen Pl 4711 48601 Karhula.

I varavaltuutettu Tero Kelkka

II varavaltuutettu Sirpa Jääskeläinen

Postin Kouvolan seudun työsuojeluasiamiehet 2002-2003

Valtakunnallisen jakelun suunnittelu- ja kehittämisjärjestelmä ”Jaksun” työaika- ja resurssimäärittelyt haja- asutusalueen jakelun jättötiheyteen perustuva työajanlaskentajärjestelmä otettiin käyttöön 18.03.2002 lukien. Keskimäärin työajan normitus kiristyi 15 %:lla. Tiedotustilaisuus jakeluhenkilöstölle pidettiin Kouvola-talon auditoriossa 10 tammikuuta. Vuonna 2002 ammattiosaston alueella sen toteuttaminen on vielä kesken.

Jättötiheysjärjestelmää käytetään niiden jakelureittien työajanlaskennassa, joiden autolla ajettavan kokonaismatkan pituudesta haja- asutusalueeksi luokiteltua matkaa on yli 60 %.

 • Työnantaja aktiivisesti tarjosi tuotannollis- taloudellisista syistä ikääntyneille työntekijöille mahdollisuutta siirtyä työttömyysputkeen, mitä käytettiinkin aktiivisesti.

 • 30.10 toimitusjohtaja Jukka Alho antoi lehdistölle lausunnon jakelujen uudelleenjärjestelyistä. Lausunto aiheutti osaston jäsenissä suurta hämminkiä ja suuttumusta.

 • ABC lajittelun työajoissa ja ergonomiassa oli ja on edelleen korjattavaa.

 • Kouvolan jakeluterminaalissa käynnistettiin projekti työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi. Työntekijät aktiivisesti osallistuivat työpaikan ongelmien kartoittamiseen ja niiden ratkaisemiseksi tehtiin myös parannusehdotuksia. Projekti jatkaa työtään.

 • Esimiestehtävät uudistettiin ja esimiehet saivat tuotantosihteerit työpareikseen.

 • Postikeskustoimintojen keskittäminen jatkui edelleen. Postituspalvelut siirrettiin Kouvolasta Lappeenrantaan. Kolme työntekijää uudelleen sijoitettiin Kausalaan ja Kouvolaan.

Erimielisyydet määräaikaisten työsopimusten perusteista ja niiden muuttamisesta toistaiseksi voimassaoleviksi etenivät suotuisesti.

KYMEN OSASTON SYYSVUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA


30.11.2002 klo 15.00 Ravintola Kymenhovi, Kouvola. Läsnä 30 osanottajaa. 

Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen ja ilmoitti että liittosihteeri Torsti Korhonen on estynyt saapumasta kokoukseen. Hänen tilallaan kokoukseen osallistuu kansanedustaja Valto Koski, joka käyttää puheenvuoron kohdassa 6.

Kokouksesta on tiedotettu lokakuun 2002 Postimies-lehdessä ja työpaikkojen ilmoitustauluilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta. Kokouksen sihteereiksi valittiin Raija Koivunen ja Raimo Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Oksanen ja Pekka Paavola. Kokouksen ääntenlaskijat valitaan tarpeen vaatiessa, jos joudutaan äänestämään.

Osaston ja Postin yhteiset pikkujoulut pidetään 5.12.2002 Kasarmiravintolassa, Kouvolassa.

Kansanedustaja Valto Koski kertoi kertoi puheenvuorosaan: TUPO tilanne. Mahdsolliset jakelun uudelleenjärjestelyt 2005. Työttömyysturva - ja eläkeuudistukset ja putkitehtaan kuulumiset. Tero Kelkka esitteli osaston toimintasuunnitelman 2003 ja Annika Kurittu talousarvion 2003. Raimo Heikkilä toivoi, että vuoden 2003 toimikunta erityisesti miettisi kesämökkien toimintaa ja kahden kesämökin pidon järkevyyttä. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2003 valittiin Tero Kelkka.

Toimikuntaan valittiin:

 varsinainen jäsen

 varajäsen

 • Unto Autio​, työpaikka: Kuusankoski

 • Tiina Aarnivirta

 Työpaikka: Anjalankoski

 • Raimo Heikkilä Pääluottamusmies Kymenlaakso

Tuula Jurvanen Työpaikka :

Anjalankoski

 • Teija Hakalin​, työpaikka: Kouvola

 • Pekka Kaaranto​, työpaikka: Kouvola

 • Riitta Hokkanen​, työpaikka: Valkeala

 • Jukka Korpela​, työpaikka: Kouvola

 • Matti Jaakkola​, työpaikka: Kuusankoski

Terttu Laitinen,

varaluottamusmies Iitti, Elimäki. Voikkaa

 • Kaisu Hynynen​, työpaikka: Kouvola

Tuula Nerkko, työpaikka: Koria

 • Annika Kurittu, luottamusmies sanomalehdenjakelu

Tommi Oksanen, työpaikka: Kouvola

 • Janne Lehtinen, luottamusmies Iitti, Elimäki, Voikkaa

A. P. Purrenheimo, työpaikka: Kouvola

 

 • Leo Leskinen luottamusmies kuljetus Kouvola

 • Antti Salo, työpaikka: Kouvola

 • Pekka Paavola Työpaikka: Kouvola

 

Valittiin Anjalankosken-, Kuusankosken-, Kouvolan alueiden jaostot.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tuula Hietamies ja Risto Marttila. Varatilintarkastajiksi valittiin Asta Kivinen ja Raija Koivunen.

Käydyn keskustelun jälkeen lehtisetelin määräksi vuodelle 2003 päätettiin 10 euroa.

Puheenjohtaja Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 17.00 kiittäen osanottajia aktiivisuudesta.


© Raimo Heikkilä

 

 

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com