Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

 


 

Päivitetty 1.9. 2019 

OSASTON NIMENMUUTOKSET JA SÄÄNNÖT

Osaston nimeä ja sääntöjä muutettiin useaan otteeseen. 1915 osasto sai perustamiskokouksessa nimekseen Suomen Posteljooniyhdistyksen Kouvolan osasto ry. Vuonna 1930 Suomen Postiljooniyhdistyksen vuosikokouksessa muutettiin nimeä Suomen Postimiesliitoksi. Liiton nimenmuutoksesta kerkesi kulua neljä vuotta ennen kuin osaston vuosikokous 1934 päätti muuttaa osaston nimiä Suomen Postimiesliiton Kouvolan osastoksi, samalla hyväksyttiin myös yksimielisesti osaston säännöiksi Suomen Postimiesliiton osastojen mallisäännöt. Suoritettu nimenmuutos tähtäsi parempaan suomenkieleen, postiljooni-sanan vaihtuessa postimies-sanaksi. 20.1.1949 osaston vuosikokouksessa osaston johtokunnan esityksestä päätettiin yksimielisesti 12 äänellä hyväksyä osaston uusiksi säännöiksi Suomen Postimiesliiton ry:n osastojen uusien mallisääntöjen mukaisesti. Oikeusministeriö hyväksyi säännöt

30.4.1949. Vuonna 1963 Suomen Postimiesliiton liittokokouksen päätöksellä nimi muutettiin Postiliitoksi. 26.1.1964 osaston vuosikokouksessa Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. Päätettiin liittotoimikunnan suosituksen mukaisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry. -nimiseksi ja velvoitettiin uusi toimikunta hoitamaan asiaan liittyvät tehtävät. Toimikunta ei kovin tarkasti suhtautunut nimenmuutos- ja sääntöasiaan, sillä vuoden 1969 vuosikokouksessa otettiin uudestaan käsittelyyn osaston nimen ja sääntöjen muuttaminen. Toimenpiteet osaston nimen ja sääntöjen muuttamiseksi olivat edelleen kesken, sillä Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto oli 12.8.1968 palauttanut sille lähetetyt muutosilmoitusasiakirjat lisäselvitystä varten. Syynä oli lähinnä ollut se, että osaston nimen ja sääntöjen muuttamisesta 26.1.1964 tehty päätös oli puutteellisesti merkitty mainitun kokouksen pöytäkirjaan. Käytetyissä osaston kokouksien puheenvuoroissa todettiin asian harmittavalla tavalla pitkittyneen, mutta asia tuli välttämättömäksi hoitaa säännönmukaisuutta noudattaen. Samalla edellytettiin asiaa koskeva päätös pöytäkirjaan siten merkittäväksi, että se varmasti täyttää yhdistysrekisteritoimiston asettamat vaatimukset. ”Yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. Päätettiin yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry:ksi sekä samoin yksimielisesti hyväksyä yhdistykselle uudet säännöt Postiliitto ry:n suosittelemien mallisääntöjen mukaisina.” Nimenmuutos tähtäsi omiaan helpottamaan Posti- ja lennätinlaitoksessa toimivien eri ammattiryhmien mukaan tuloon liiton toimintaan. Asia ei vieläkään ollut kunnossa vaan

1971 pidetty osaston vuosikokous teki jälleen päätöksen, että yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. päätettiin uudestaan yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry:ksi. Sekä hyväksyttiin yksimielisesti yhdistykselle uudet säännöt Postiliitto ry:n suosittelemien mallisääntöjen mukaisina. Vuosia kestänyt nimen- ja sääntöjen muutos sai onnellisen päätöksen oikeusministeriön hyväksyttyä vihdoin asian 24. huhtikuuta 1972. 1975 osaston vuosikokous antoi osaston viirin suunnittelun Jouko Isomäen ja Pekka Karjalaisen tehtäväksi. Viirin valmistuttua se oli pohjaväriltään punainen ja yläreunassa oli Kouvolan kaupungin vaakuna. 12.2.1983 osaston vuosikokouksessa päätettiin muuttaa osaston säännöt edellisen liittokokouksen suosituksia vastaaviksi. Postiliitto hyväksyi uudet säännöt 22.2.1983 ja Oikeusministeriö hyväksyi säännöt 28.8.1984. Osaston vuosikokouksessa 9.2.1991 muutettiin osaston nimi Postiliiton Kouvolan osasto 124 ry:stä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:ksi. Oikeusministeriö hyväksyi nimenmuutoksen 21.10.1991. Nimenmuutos oli osa Kouvolan ja Kuusankosken osaston yhdistymissopimusta. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry. sai Veikko Bäckmanin suunnitteleman viirin 14.5.1992. Viirin perusvärinä oli punainen ja keskellä viiriä oli kullan värinen Kymijokea kuvaava mutkitteleva raita. 1994 osasto siirtyi kahden vuosikokouksen järjestelmään. Vuoden 1999 Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto 124 ry:n kevätvuosikokous päätti muuttaa osaston

nimen Postiliiton Kymen osasto 124 ry:ksi. Postiliiton liittohallitus hyväksyi nimenmuutoksen 26.3.1999 ja Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutoksen 26.4.2000. Osaston nimen muuttamiselle syntyi tilaisuus, johon tartuttiin, sillä ammattiosaston toiminta kattoi koko Kouvolan seudun seitsemän kunnan alueen: Anjalankosken-, Kuusankosken- ja Kouvolan kaupunkien alueet sekä Iitin-, Elimäen-, Jaalan- ja Valkealan kuntien alueet. Myös osaston viiriä uudistettiin poistamalla viiristä Pohjois-sana, muuten viiri säilyi entisenlaisena.

Postiliiton 22. liittokokous kokoontui 31.5. – 2.6.2005 Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Postin Toimihenkilöliitto PVL ry ja Postiliitto ry yhdistyivät tässä kokouksessa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:ksi. 

Postinjakelun TYÖNMITOITUKSEN TIEDOTUS-TILAISUUS pidettiin keskiviikkona 16.2.2005 Inkeroisten jakelutoimipaikka kello 13:30 alkaen ja Kuusankosken jakelutoimipaikkaa kello 16:30 alkaen.

 

Yleistä

Sekä Postiliitto että Postin Toimihenkilöliitto PVL olivat vaatineet voittopalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvän henkilöstörahaston käyttöönottamista Postin yhtiöittämisestä vuodesta 1994 lähtien. Voittopalkkio määräytyy yhtiön tuloksen perusteella.Tehdyn päätöksen perusteella vuonna 2005 voittopalkkiota maksetaan, jos Postin liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa. Lisäksi tämän vuoden tuloksesta siirretään 2 miljoonaa euroa ns. pesämunaksi henkilöstörahastoon. Mikäli ensi vuonna yhtiön tulos on budjetoitu 95 miljoonan euron liikevoitto, niin kokoaikainen Postin työntekijä saa henkilöstörahastossa olevalle henkilökohtaiselle tililleen yli 300 euroa.


Tulopoliittinen sopimus allekirjoitettiin 16.12.2004 klo 17.00. Vuosia 2005-2007 koskeva sopimus jatkaa vuonna 2001 alkanutta yhtäjaksoista tupo-sopimusten ajanjaksoa. Tulopoliittinen sopimus sisältää merkittävän ostovoiman ja muutosturvan lisäyksen. Sopimukseen sisältyvien palkankorotusten kustannusvaikutukset ovat ensi vuonna 2,5 % ja vuonna 2006 2,1 %. Sopimuskausi on 2,5 vuotta siten, että sopimuskausi alkoi 16.2.2005 ja päättyy 30.9.2007.


Postityössä otettiin käyttöön uusi palkkajärjestelmä


Helmikuun ensimmäisellä viikolla eli viikolla viisi SAK:lainen ay-liike starttasi yhteisen jäsenhankintakampanjansa teemalla Viidakon lait eivät enää ole voimassa. Kampanjan tavoitteena oli herätellä juuri työelämään tulleita nuoria aikuisia huolehtimaan oikeuksistaan työelämässä ja liittymään alansa ammattiliittoon.


Postipalvelulain mukaisesti Viestintävirasto antoi valtakunnalliset ohjeet postinjakelun järjestämiseksi.

Postiliiton 22. liittokokous kokoontui 31.5. - 2.6.2005 Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Postin Toimihenkilöliitto PVL ry ja Postiliitto ry yhdistyivät tässä kokouksessa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:ksi. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Esa Vilkuna. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen.

Suomen Posti Oyj siirsi 22.9.05 henkilöstönsä työeläkkeiden hoidon omasta eläkesäätiöstä työeläkeyhtiöille, samalla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn esityksestä perustettiin yhteisesti hallinnoitu henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointisäätiö.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin Helsingissä 23. – 24.11.2005.

SAK:n valtuusto teki päätöksen asettua presidentinvaaleissa tukemaan Tarja Halosta. Valtuusto totesi kannanotossaan, että Halosen uudelleenvalinnan varmistamiseksi tarvitaan laaja, poliittiset rajat ylittävä kansanliike.

POSTILIITON KYMEN OSASTON TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

12.1.2005 klo 18.00-19.40 SAK:n Kouvolan seudun apj:n toimisto, Kouvola Läsnä: Matti Jaakkola, Teija Hakalin, Tommi Oksanen, Seija Virkkula, Tero Kelkka, Raimo Heikkilä, Ari-Pekka Purrenheimo, Pekka Paavola, Tiina Aarnivirta, Tuula Nerkko, Tuula Jurvanen, Markku Matilainen, Katriina Tuviala ja Terttu Laitinen. Puheenjohtaja Tero Kelkka toivotti kaikki tervetulleiksi vuoden 2005 ensimmäiseen toimikunnan kokoukseen. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. Nuorisokurssi pidetään 29.30.12005 Heimarissa. Osaston kaikki alle 30 vuotiaat ovat saaneet kutsun kurssille. Tunnetko oikeutesi kurssi pidetään 5-6 helmikuuta 2005 Lappeenrannassa. Osaston rekrytointi kurssille on käynnissä. Tero Kelkka ilmoitti tekevänsä lomamatkan 15.1- 1.2.2005 Kuubaan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Nerkko. Sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä, varasihteeri valitaan kokouskohtaisesti, jos sihteeri on estynyt osallistumasta kokoukseen. Taloudenhoitajaksi valittiin Annika Kurittu. Lomavastaavaksi ja opintosihteeriksi valittiin Tero Kelkka. Tiedotussihteeriksi ja jäsenasioiden hoitajaksi valittiin Raimo Heikkilä. Nuorisovastaavaksi valittiin Tommi Matilainen. Mökkivastaavaksi valittiin Markku Matilainen. Tasa-arvovastaavaksi valittiin Terttu Laitinen. Hyväksyttiin pöytäkirja edellisestä toimikunnan kokouksista. Osaston virallisiksi talvipäiväedustajiksi valittiin: sanomalehdenjakajista Teija Hakalin, pääluottamusmies Raimo Heikkilä, puheenjohtaja Tero Kelkka, varapuheenjohtaja Tuula Nerkko ja Kelpo Kuljetuksen autonkuljettajat valitsevat edustajansa myöhemmin. Virallisten osaston edustajien velvoitettiin osallistumaan kokouksiin. Mikäli kukin virallinen edustaja ei osallistu ao. kokoukseen saa hän saman tuen kuin muutkin osaston tukea saavat ja liikaa maksettu majoitus ja ruokailumaksu peritään takaisin. Päätettiin tukea osaston jäseniä 30 eurolla / jäsen kahden päivän osallistumisesta talvipäiville. Päätettiin suositella osanottajille lähtöpäiväksi perjantai-päivää. Tuula Jurvanen, Raija Koivunen ja Tiina Aarnivirta ilmoittautuivat talvipäiville.

Kirje Postiliiton ammattiosastoille: Postityön uuden palkkajärjestelmän ammattiosaston käsittely. Oman puheenvuoron käytti Nordea pankin edustaja. Tiedotustilaisuus pidetiin keskiviikkona 19.1.2005 kello 18.00 alkaen Nordea-pankin tiloissa. Palkkajärjestelmää esittelee sopimussihteeri Arto Sieranta (kuvassa).​ Päätettiin pitää perusjakelun mitoitustilaisuus tiistaina 8. helmikuuta, luennoitsijana pääluottamusmies Juhani Rautjoki. Päätettiin tarjota osaston laskuun osanottajille kahvit ja sämpylät. Asiaa hoitaa Raimo Heikkilä.

Kuultiin paikalla olevien luottamusmiesten selvitykset alueen ajankohtaisista luottariasioista ja palkansaajarahastosta.


Osaston 90 vuotisjuhlat päätettiin pitää juhlat lauantaina 8. lokakuuta 2005 Tuulensuojassa (vanha Kouvolan kaupungintalo). Juhlapuhujaksi pyydetään Postiliiton puheenjohtajaa. Järjestelytoimikunnaksi nimettiin koko osaston toimikunta.

Seuraava kokous pidetään 3.2.2005 kello 18.00, jolloin käsitellään osaston esitykset Postiliiton liittokokoukselle. Raimo Heikkilä laittaa tästä tiedotteen työpaikoille, missä pyydetään esityksiä liittokokoukselle.​ Puheenjohtaja Kelkka päätti kokouksen klo 19.40

 

KEVÄTVUOSIKOKOUS

 10.3.2005 kello 18:00-19.30

Yläkuvassa Risto, Kavo Marttila. Alakuvissa vasemmalta Matti Jaakkola, Hannu, Hanski Kajander, Markku, Make Ojala ja Seppo, Sepe Järvinen.

Kouvolan seudun työttömien toimitila, Hallituskatu 11 Kouvola. Läsnä Tero Kelkka, Raimo Heikkilä, Tuula Nerkko, Leo Leskinen, Anu Huikko, Seppo Järvinen, Markku Ojala, Martti Villikka, Matti Jaakkola, Ari Purrenheimo, Hannu Kajander, Teija Hakalin, Risto Marttila, Seija Virkkula ja Katriina Tuviala. Kutsu-vieraana Postiliiton taloudenhoitaja Rauno Lehojoki. Avaussanat lausui osaston puheenjohtaja Tero Kelkka. Hän kertoi tämän vuoden olevan erittäin merkittävän Postiliiton kannalta. Tulevassa liittokokouksessa linja-taan uuden perustettavan liiton tulevaa toimintaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kokouksesta oli kutsu liiton äänenkannattajalehdessä Reitissä, työpaikkojen ilmoitustauluilla sekä ammattiosaston kotisivuilla. Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin oikein koolle-kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Leskinen paitsi kohdan 8 ajaksi Markku Ojala. Kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Kokouksen kahdeksi pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Markku Ojala ja Martti Villikka. Kokouksen kolmeksi ääntenlaskijaksi valittiin Teija Hakalin, Anu Huikko ja Seija Virkkula.

Ilmoitusasiat:

Osaston pilkkikilpailut järjestetään yhteistyössä palveluesimies Hannu Suomisen kanssa sunnuntaina 10.4.2005 Lappalanjärvellä, lähtö Hiiskulasta.

Postiliiton taloudenhoitaja Rauno Lehojoki kertoi hänen olevan ns. ”kummitoimitsija” Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön alueella. Puheen-vuorossaan hän käsitteli liiton jäsenmäärän muutoksia. Postiliiton noin 26 000 jäsenestä palkkaa saavia on vajaat 14 000. Noin 500 jäsentä hävisi EASY KM ja Lassila & Tikanojan yrityskauppojen yhteydessä. Yhdistyvässä Postin Toimihenkilöliitto PVL:ssä ja Postiliitossa on työssä käyviä jäseniä yhteensä noin 16 000. Yhdistyneen liiton uudeksi nimeksi esitetään Posti ja Logistiikka-alan unioni PAU:ta. Liitokokousvalmistelut ovat täydessä käynnissä. Ammattosastojen esityksiä liittokokoukselle on 78 kpl ja liittokokoukseen osallistuu 193 liittokokousedustajaa. Puheenvuoronsa lopuksi Lehojoki esitteli Postiin perustettua palkansaajarahastoa. Sekä Postiliitto että Postin Toimihenkilöliitto PVL ovat vaatineet voittopalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvän henkilöstörahaston käyttöönottamista Postin yhtiöit-tämisestä vuodesta 1994 lähtien. Suomen Posti Oyj:n hallitus on päättänyt 17.12.04 pitämässään kokouksessa ottaa käyttöön voittopalkkio-järjestelmän.Voittopalkkio määräytyy yhtiön tuloksen perusteella. Nyt tehdyn päätöksen perusteella vuonna 2005 voittopalkkiota maksetaan, jos Postin liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa. Lisäksi tämän vuoden tuloksesta siirretään 2 miljoonaa euroa ns. pesämunaksi henkilöstörahastoon. Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallin-noima. Rahasto vastaanottaa ja sijoittaa varat verovapaasti. Työntekijän henkilökohtainen rahasto-osuus kertyy yrityksen vuosittain rahastolle maksamista voittopalkkioista sekä niille kertyneistä sijoitusten tuotoista. Henkilöstörahaston osuus realisoituu Postin työntekijälle 5 vuoden kuluttua, jolloin henkilöstörahaston jäsenellä on oikeus nostaa 15 %:a rahasto-osuudestaan vuosittain. Kuitenkin työsuhteen päättyessä tai siirryttäessä eläkkeelle henkilölle maksetaan hänen rahasto-osuutensa. Palkitsemismuotona voittopalkkion ohjaaminen henkilöstörahaston kautta henkilöstölle on yhtiölle edullisin tapa maksaa palkkioita, koska voitto-palkkioerät ovat yritykselle vähennyskelpoisia tulon-hankkimismenoja eikä yritys maksa niistä henkilösivukuluja. Rahasto-osuudesta työntekijä saa nostaa 20 % verottomana, joten järjestelmä on edullinen myös henkilöstölle. Henkilöstörahaston toimintaa säädellään erillisellä lailla. Periaatteena on, että henkilöstön omistamaan ja hallinnoimaan rahastoon työnantaja ohjaa kunakin vuonna erikseen päättämällään tavalla voittopalkkiot.

Kokouksen puheenjohtaja Leo Leskinen esitteli osaston vuoden 2004 toimintakertomuksen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka esitteli osaston taloudenhoitaja Annika Kuritun ollessa estynee-nä saapua kokoukseen osaston tilikertomuksen ja tilin-tarkastajien lausunnon. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Markku Ojala. Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2004. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Leo Leskinen. Päätettiin osaston toimikunnan esityksestä, että mökkivuokria korotetaan kahdella eurolla vuorokautta kohti viikkovuokra ollessa 60 euroa. Entisten vuokra-kuukausien lisäksi myös huhtikuussa ja lokakuussa voidaan vuokrata mökkejä. Huhtikuussa, toukokuussa sekä syyskuussa ja lokakuussa mökkien vuokrat ovat puolet kesäkauden vuokrahinnoista. Mökit pyritään varaamaan 15.4.2005 mennessä. Mikäli samanaikaisesti on useampia varauksia, etusijalla varauksissa ovat uudet mökinvaraajat tai aktiivisesti mökkitoimintaan osallistuneet. 15.4 jälkeen varaukset hyväksytään varausjärjestyksessä. Kesäpaikkojen tarkoituksena on antaa ensisijaisesti ammattiosaston jäsenille perheineen mahdollisuudet kustannuksiltaan edulliseen loma- ja vapaa-ajan viettoon. Muilta on pääsy kielletty mökeille kuin vuokraajan luvalla. Mökkiä vuokrattiin enintään viikoksi jäsenten käyttöön aikana 1.4 - 31.10.2005. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi varata tiloja.

Vuokrahinnat 2005 ovat: Vuorokausimaksu maanantaista klo 12.00 → perjantaihin klo 12.00 12 euroa/vrk. Vuorokausi perjantaista 12.00 → maanantaihin 12.00 15 euroa/vrk. Viikkovuokra 7 vrk 60 euroa. Huhtikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja lokakuussa hinnat 50 % halvemmat kesäajan hinnoista. Maksut suoritetaan osaston tilille ennen majoittumista. Mikäli mökit ovat vapaita, niitä voidaan vuokrata markkinahintaan muille postiliittolaisille tai postilaisille.


Postiliiton liittokokoukseen 31.5-2.6.2005 valittiin osaston liittokokousedustajiksi: Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka, osaston sihteeri Raimo Heikkilä ja Kelpokuljetus.fi:n luottamusmies Leo Leskinen. Ensimmäiseksi varaedustajaksi valittiin sanomalehdenjakelun luottamusmies Katriina Tuviala, toiseksi varaedustajaksi sanomalehdenjakelun varaluottamusmies Seija Virkkula ja kolmanneksi varaedustajaksi toimikunnan jäsen Matti Jaakkola. Valinnat olivat yksimielisiä.


Aluejärjestön vuosikokousedustajiksi valittiin Tero Kelkka, Raimo Heikkilä ja Leo Leskinen. Varaedustajiksi valittiin Katriina Tuviala, Seija Virkkula ja Matti Jaakkola.

Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka antoi selonteon osaston 90-vuotisjuhlista Tero Kelkka kertoi järjestelytoimikunnan juhlavalmisteluista ja esitteli toimikunnan hyväksymän 90 vuotijula budjetin: Budjetti hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kokouksen päätti kokouksen puheenjohtaja Leo Leskinen kello 19:30.


Jäsentietoa

Jäsenmäärä naiset 162 jäsenmäärä miehet 138 jäsenmäärä yhteensä 300

Eläkkeellä naiset 113, eläkkeellä miehet 51

Kaikki yhteensä 482


SYYSVUOSIKOKOUS

26.11.2005 klo 14.00 Ravintola Aseman Vintin kokoustilat Kouvola. Läsnä: 17 osanottajaa. Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen ja toivotti osanottajat ja kutsuvieras PAU:n työehtosopimussihteeri Mika Roosin tervetulleiksi vuosikokoukseen. Kokouksesta on tiedotettu Reitti-lehden numerossa ja työpaikkojen ilmoitustauluilla. Todettiin, että kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja että kokouskutsussa oli mainittu osaston sääntöjen muuttamisesta. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhteensä 17 osaston jäsentä. Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Leskinen. Kokouksen sihteereiksi valittiin Tuula Jurvanen ja Tuula Nerkko. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Hakalin ja Jan Tervo. Kokouksen ääntenlaskijat valitaan tarpeen vaatiessa, jos joudutaan äänestämään. Tero Kelkka ilmoitti ruokailun alkavan kokouksen jälkeen.

 PAUn työehtosopimussihteeri Mika Roosin piti esitelmän työntekijöiden jaksamisesta. 

Toverit vakavina: vasemmalta Tero Kelkka ja Kari Heikkinen.

Tero Kelkka esitteli osaston toimintasuunnitelman 2006 ja talousarvion 2006. Puheenvuorojen jälkeen talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2006 valittiin yksimielisesti Leo Leskinen.

Toimikuntaan valittiin:

varsinainen jäsen

varajäsen

 • Airi Raskinen

Työpaikka: Myllykoski

 • Tiina Aarnivirta

 Työpaikka: Anjalankoski

 • Raimo Heikkilä, pääluottamusmies Kymenlaakso

 • Unto Autio

Työpaikka: Kuusankoski

 • Ari-Pekka Purrenheimo

Työpaikka: Kouvola

 • Pekka Kaaranto

Työpaikka: Kouvola

 • Tuula Nerkko

Työpaikka: Koria

 • Terttu Laitinen, luottamusmies

Työpaikka: Kausala

 • Teija Hakalin

Työpaikka: Kouvola

 • Auli Turtinen

Työpaikka: Myllykoski

 • Tommi Matilainen

Työpaikka: Kelpokuljetus.fi

 • Katriina Tuviala,luottamusmies sanomalehdenjakelu

Pekka Paavola

Työpaikka: Kouvola

Jan Tervo

Työpaikka: Kouvola

 • Tuula Jurvanen

Työpaikka: Anjalankoski

 • Päivi Paronen

Työpaikka: Myllykoski

 • Matti Jaakkola

Työpaikka : Kuusankoski

 • Terhi Suppala

Työpaikka: Kouvola

 • Tero Kelkka

Työpaikka: Kouvola

 • Seija Virkkula, varaluottamusmies

Työpaikka: Kouvola

Hannu Ahon kuvassa 3. vasemmalta eläkkeelle lähtötilaisuus 25.2.2005 Inkeroisten postilaisia 2005


Valittiin Anjalankosken- ja Kuusankosken alajaostot. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tommi Oksanen ja Risto Marttila. Varatilintarkastajiksi valittiin Tuula Hietamies ja Antti Salo. Ei ollut kokoukselle esitettyjä asioita. Käydyn keskustelun jälkeen lehtisetelin määräksi vuodelle 2006 päätettiin 10 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti osaston uudeksi nimeksi PAU:n Kymen osasto ry. Samoin hyväksyttiin yksimielisesti uudet säännöt, jotka noudattavat Postiliitto ry:n 22. liittokokouksessa hyväksyttyjä osastojen mallisääntöjä.Kokouksen puheenjohtaja Leo Leskinen päätti kokouksen klo 15:30.

POSTIN KOUVOLAN SEUDUN TYÖSUOJELUASIAMIEHET 2005

Janne Lehtinen

Riitta Hokkanen

Pekka Harju

Pekka Laine

Tuula Jurvanen

Virpi Ahola

Merja Märkjärvi

Inkeri Niinimäki

 

Muut edustukset

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö toimikunta aluejärjestöntaloudenhoitaja Raimo Heikkilä, jäsen Tero Kelkka
 • TSL:N Kouvolan seudun opintojärjestö ry vuosikokousedustaja Seija Virkkula

 • SAK:n Kouvolan seudun apj hallitus Tero Kelkka, vara Raimo Heikkilä
 • Postiliiton valtuusto Tero Kelkka

 • Maakunnan- ja SAK:n yhteistyöryhmä Raimo Heikkilä
 • Kunnanvaltuuston varajäsenet: Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä

 • Osaston on Kouvolan Työväen sekakuoron kannatusjäsenyhdistys

TOIMIKUNNAN KOKOUKSET


 

Postiliiton sääntömääräinen XXII varsinainen liittokokous pidettiin Hämeenlinnassa Hotelli Aulangolla 31.5. - 2.6.2005.


29.8.2005 kello 17:30 – 19:20 toimikunnan kokous Kouvolan jakeluterminaalin kahvio, Kouvola. Kutsuvieraina pääluottamusmies Juhani Rautjoki ja työsuojelun erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen.

Kutsu TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön syyskokoukseen 30.11.2005

Osaston kokousedustajiksi valittiin Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo ja Seija Virkkula.

 

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön 60-vuotisjuhla

19.11.2005 kello 17.30 Tuulensuoja, Hallituskatu 9

Osaston edustajiksi Kouvolan Seudun APJ:n 60v. juhlaan

valittiin Tero Kelkka ja Tuula Nerkko.

Lahjaksi päätettiin luovuttaa liiton historiakirja.

OHJELMA

Tervehdysten vastaanotto ja tervehdyspuhe SAK:n Kouvolan Apj:n pj. Katja Airaksinen. Juhlapuhe, Entinen pj. Lassi Ojanen, APJ:n aktiivien muistamiset. Musiikkikuvaelma ja miksi APJ? Buffet-pöytä ja iltaohjelmaa

MUUT KOKOUKSET

Osasto järjesti kaikille Kouvolan alueen Postin tuotannossa toimiville työntekijöille avoimen TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDEN torstaina 7.4.2005 kello 18:00 alkaen Tuulensuojassa Hallituskatu 9 Kouvola.

Valokuvassa Juha Jyrkinen (edessä oikealla) ja Juhani Saarikko (keskellä). Valtakunnalliset pääluottamusmiehet Jarmo Niemi (ylhäällä oikealla)ja Kari Lempinen (edessä vasemmalla) esitelmöivät uudesta palkkajärjestelmästä. Postiliiton koulutuksesta kertoi liiton koulutussihteeri Pertti Miettinen (ylhäällä keskellä). Eero Saarinen on ylhäällä vasemmalla.

POSTINJAKELUN TYÖNMITOITUSKSEN TIEDOTUSTILAISUUS 

pidettiin keskiviikkona 16.2.2005 Inkeroisten jakelutoimipaikka kello 13:30 alkaen ja Kuusankosken jakelutoimipaikka kello 16:30 alkaen. Pääluottamusmies Juhani Rautjoki luennoi postinjakelun uudesta karkeutetusta taajamanormista ja jakelun työntutkimuksesta. Tilaisuudessa paikalla myös alueellisia luottamusmiehiä, jotka osallistuvat työaikakeskusteluun.

45250 Kouvolan jakeluterminaalin remonttiprojektin palaveri

17.8.2005 kello 9:00-10.20 Kimmo Niemen työhuone

Raimo Heikkilä

Kuvassa vasemmalta Kimmo Niemi, Juha Haapsaari, Jukka Timonen ja Hannu Suominen.

Läsnä: Hannu Suominen palaverin puheenjohtaja, Raimo Heikkilä palaverin sihteeri, Kimmo Niemi, Ritva Luukkonen, työsuojeluvaltuutettu Kari Heikkinen, Jukka Timonen alueisännöitsijä ja Heikki Nikunen rakennusmestari YIT

1 Hannu Suominen toivotti osanottajat tervetulleiksi palaveriin.

2 Hyväksyttiin 7.6.2005 pidetyn palaverin muistio

3 Jukka Timonen ja Heikki Nikunen esittelivät remontin rakennusteknisiä asioita.

 • Tutustuttiin remontin aikatauluun. Syyskuun lopussa jakeluterminaalin sosiaalitilat ja entisen putkihallin tilat valmiina. Muu tila valmistuu marraskuun 2005 loppuun mennessä. Pihatyöt ja varasto valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Heikki Nikunen kertoi, että pihatöistä ei aiheudu haittaa postinkululle.

 • Uusien 2. kerroksen toimistojen atk-yhteydet suoraan Helsingin palvelimelle.

 • Todettiin remontin yhteydessä toistaiseksi syntynyttä melua ja käryä suhteellisen vähäiseksi.

 • LVI-S suunnitelmat käsitellään seuraavassa työmaakokouksessa ja lähetetään lausunnolle työsuojelupiiriin.

 • Lisälämmön eristystä lisätään jakelutilaan ja toimistotiloihin tulee lämpöpatterit.

 • Paloseinä tulee toimistotilojen ja jakelutilojen väliin.

 • Hätäteitä tulee kaksi toiseen kerrokseen ja kaksi jakelutiloihin.

 • Tilojen siivoustaso normien mukainen.

 • Liukuovien avautumisessa toivottiin parantamisen varaa.

 • Uusia kalustohankintoja pyritään tekemään mahdollisimman vähän. ABC III menetelmän käyttöönotto lisää lajitteluhyllytarvetta. Kimmo Niemi esitti prosessimallin. Liite 2.

 • Kelpon tavaran käsittelyn aikataulumuutoksella pyritään estämään tilojen ruuhkautuminen.

 • Kelpon tavaran käsittely ei saa vaarantaa postinkäsittelyä. Erityisesti tulee huolehtia ruuhkahuippujen järjestelyistä.

 • Postin prosessien toiminta ja vastuu Kouvolan jakeluterminaalissa kuuluu Hannu Suomiselle.

 • Kouvolan JUK keskus perustetaan vuonna 2005 45250 Kouvolan jakeluterminaalin tiloihin.

 • Päätettiin pitää uusien tilojen avajaiset myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Järjestelyvastuu jakeluterminaalin remontin projektiryhmällä.

 • Seuraava 45250 Kouvolan jakeluterminaalin remontin projektiryhmän kokous pidetään13.syyskuuta 2005 kello 9:00 alkaen Kimmo Niemen työhuoneessa.

 • Jakeluautojen lämmityspistokkeet asennettava sähköiselle ajastimelle.

TYÖVÄENLEHTITUKI

Liitto tukee 12 eurolla jäsenen tilatessa vähintään kerran viikossa ilmestyvän työväen­lehden. Vähintään 4 päivänä viikossa ilmestyvälle lehdelle tuki on 24 euroa. Kun lehteä tilatessa ilmoittaa olevansa liiton jäsen, tuki otetaan huomioon alennuksena ensimmäisessä lehtilaskussa.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry myönsi omaa lehtitukea vuonna 2005 : Kansan Uutiset 3 kpl ja Kymen Viikkolehti Eteenpäin 39 kpl ja Demari 4 kpl.

Järjestökoulutus

 • Pääluottamusmiesten koulutuspäivät 16-18.3. ja 28.8–30.8.2005 Raimo Heikkilä

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivät 3.11-4.11 Tero Kelkka

 • PAU:n koulutuspäivät 20-21.10.2004 Leo Leskinen

 • Työpsykologian kurssi 9.5-13.5 Raimo Heikkilä

 • Tunnetko Oikeutesi 5.2-6.2 Seija Virkkula ja Anu Huikko

 • TES kurssi 16.11-18.11 Tero Kelkka.​

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTISTEN PALVELUJEN

AMMATTITUTKINTO KÄYNNISTYI

Viestinvälitys- ja logististen palvelujen ammattitutkinto käynnistyi Kaakkois-Suomessa 2005 ja se loi työntekijälle ammatillisia valmiuksia koko toimialan näkökulmasta. Tarpeita tutkinnon rakentamiselle aiheutti kasvava kysyntä koulutetuista työntekijöistä ja ulkomaisten toimijoiden tulo Suomen kotimarkkinoille. Toimintaympäristön muutokset

edellyttivät laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja muutosvalmiutta. Myös tehokkuus- ja laatuvaatimukset erityisesti fyysisessä viestinvälityksessä kasvoivat, kun palveluiden ja tuotteiden elinkaaret lyhenevät. Peruskoulutustason vahvistamisella varmistettiin toimialan

kilpailukyvyn ja henkilöstön työmarkkinakelpoisuuden säilyminen ja kehittyminen. Ammatillinen tutkinto tuki ja edesauttoi työntekijän ammatti-identiteetin vahvistumista ja uralla etenemistä.

Kouvolan seudun postilaiset lähtivät aktiivisesti hakeutumaan

aikuiskoulutukseen 2005. Kouvolan seudun Noste ohjelmalla koulutettiin 30–54 vuotiaita aikuisia työn ohessa. ATK-ajokorttikoulutus sai suuren suosion. Parikymmentä postilaista Kouvolan seudulta suoritti opinnot. SAK osallistui Nosteeseen Osaava pärjää – projektilla. Osaava pärjää – projektissa SAK ja sen jäsenliitot tiedottivat Nosteen tarjoamista

opiskelumahdollisuuksista ja valmensivat työpaikoille koulutuksen tukihenkilöitä eli pätevyysluotseja. Kymen osaston ensimmäinen luotsi oli Katriina Tuviala. Noste – ohjelma kohderyhmään kuului noin 330 000 suomalaista, heistä merkittävä osa oli järjestäytynyt SAK:n jäsenliittoihin.

VAPAA-AJANTOIMINTA

 • osaston darts mestaruuskilpailut. Mestaruuden voitti Kaj Lindgeren.

 • osaston biljardi mestaruuskilpailut. Kaisapallon mestaruuden vei Tero Kelkka, 8-pallon mestaruus meni Tero Kelkalle ja 9- pallon Kaj Lindgernille.

 • osaston alueellinen petanque kilpailut. Singlen voitti Eero Takki ja parikilpailujen mestaruus meni parille Eero Takki ja Kaj Lindgren.

Postiliiton talvipäivät Seinäjoella

Osaston osanottajat

Etunimi

SUKUNIMI

Postinro

Toimipaikka

Tiina

Aarnivirta

46900

ANJALANKOSKI

Kristiina

Hautala

45910

VOIKKAA

Raimo

Heikkilä

45160

KOUVOLA

Pirjo

Hiltunen

45700

KSNK

Tuula

Jurvanen

46910

ANJALANKOSKI

Tero

Kelkka

45100

KOUVOLA

Asta

Kivinen

47400

KAUSALA

Raija

Koivunen

47610

KYMENTAKA

Leo

Leskinen

45130

KOUVOLA

Tommi

Matilainen

45200

KOUVOLA

Tuula

Nerkko

45160

KOUVOLA

Mervi

Savolainen

47260

RATULA

Teija

Hakalin

45200

KOUVOLA

OSASTON MÖKKEJÄ VUOKRATTIIN

Osaston kesäpaikkojen tarkoituksena oli antaa ensisijaisesti ammattiosaston jäsenille perheineen mahdollisuudet kustannuksiltaan edulliseen loma- ja vapaa-ajan viettoon. Uutta vuonna 2005 oli, että entisten vuokrakuukausien lisäksi myös huhtikuussa ja lokakuussa voitiin vuokrata mökkejä. Huhtikuussa, toukokuussa sekä syyskuussa ja lokakuussa mökkien vuokrat olivat puolet kesäkauden vuokrahinnoista. Vuokrahinnat 2005 olivat vuorokausimaksu maanantaista klo 12.00 → perjantaihin klo 12.00 12 euroa/vrk. Vuorokausi perjantaista 12.00 → maanantaihin 12.00 15 euroa/vrk. Viikkovuokra 7 vrk 60 euroa. Varauksia vastaanotti mökkivastaava Markku Matilainen. Suolaskin sähköistäminen saatettiin loppuun toukokuussa ja hommattiin kaksi käytettyä sähköuunia. Matti Jaakkola, Terttu Laitinen ja Raimo Heikkilä olivat syksyllä puunkaatopuuhissa Suolaskilla. Rannalta kaadettiin 25 isompaa puuta tontin valoisuuden lisäämiseksi. Matti Jaakkola ja Raimo Heikkilä toimittivat elokuussa Suolaskille noin kolme mottia puita. Mökit olivat kesäkuukausina hyvin käytössä.


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com