Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

​​Päivitetty 16.1.2016

Ammattiosaston toimintaa

Yleistä

 • Sekä Postiliitto että Postin Toimihenkilöliitto PVL olivat vaatineet voittopalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvän henkilöstörahaston käyttöönottamista Postin yhtiöittämisestä vuodesta 1994 lähtien. Voittopalkkio määräytyy yhtiön tuloksen perusteella.Tehdyn päätöksen perusteella vuonna 2005 voittopalkkiota maksetaan, jos Postin liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa. Lisäksi tämän vuoden tuloksesta siirretään 2 miljoonaa euroa ns. pesämunaksi henkilöstörahastoon. Mikäli ensi vuonna yhtiön tulos on budjetoitu 95 miljoonan euron liikevoitto, niin kokoaikainen Postin työntekijä saa henkilöstörahastossa olevalle henkilökohtaiselle tililleen yli 300 euroa.

 • Tulopoliittinen sopimus allekirjoitettiin 16.12.2004 klo 17.00. Vuosia 2005-2007 koskeva sopimus jatkaa vuonna 2001 alkanutta yhtäjaksoista tupo-sopimusten ajanjaksoa. Tulopoliittinen sopimus sisältää merkittävän ostovoiman ja muutosturvan lisäyksen. Sopimukseen sisältyvien palkankorotusten kustannusvaikutukset ovat ensi vuonna 2,5 % ja vuonna 2006 2,1 %. Sopimuskausi on 2,5 vuotta siten, että sopimuskausi alkoi 16.2.2005 ja päättyy 30.9.2007.

 • postityössä otettiin käyttöön uusi palkkajärjestelmä

 • Helmikuun ensimmäisellä viikolla eli viikolla viisi SAK:lainen ay-liike starttasi yhteisen jäsenhankintakampanjansa teemalla Viidakon lait eivät enää ole voimassa. Kampanjan tavoitteena oli herätellä juuri työelämään tulleita nuoria aikuisia huolehtimaan oikeuksistaan työelämässä ja liittymään alansa ammattiliittoon.

 • Postipalvelulain mukaisesti Viestintävirasto antoi valtakunnalliset ohjeet postinjakelun järjestämiseksi.

 • Postiliiton 22. liittokokous kokoontui 31.5. - 2.6.2005 Hämeenlinnassa hotelli Aulangolla. Postin Toimihenkilöliitto PVL ry ja Postiliitto ry yhdistyivät tässä kokouksessa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:ksi. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Esa Vilkuna.
  Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkinen

 • Suomen Posti Oyj siirsi 22.9.05 henkilöstönsä työeläkkeiden hoidon omasta eläkesäätiöstä työeläkeyhtiöille, samalla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn esityksestä perustettiin yhteisesti hallinnoitu henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointisäätiö.

 • Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin Helsingissä 23. – 24.11.2005.

 • SAK:n valtuusto teki päätöksen asettua presidentinvaaleissa tukemaan Tarja Halosta. Valtuusto totesi kannanotossaan, että Halosen uudelleenvalinnan varmistamiseksi tarvitaan laaja, poliittiset rajat ylittävä kansanliike.

TOIMIHENKILÖT 2005

 • Puheenjohtaja, lomavastaava, opintosihteeri, luottamusmies, varapääluottamusmies Tero Kelkka 

 • Varapuheenjohtaja Tuula Nerkko

 • Sihteeri, tiedotussihteeri, jäsenasioiden hoitaja ja pääluottamusmies Raimo Heikkilä

 • Taloudenhoitaja Annika Kurittu.

 • Nuorisovastaava Tommi Matilainen. 

 • Mökkivastaava Markku Matilainen

 • Tasa-arvovastaava Terttu Laitinen.

​KEVÄTVUOSIKOKOUS

pidettiin 10.3.2005 kello 18:00-19.30 Kouvolan seudun työttömien toimitiloissa.

Läsnä olivat Tero Kelkka, Raimo Heikkilä, Tuula Nerkko, Leo Leskinen, Anu Huikko, Seppo Järvinen, Markku Ojala, Martti Villikka, Matti Jaakkola, Ari Purrenheimo, Hannu Kajander, Teija Hakalin, Risto Marttila, Seija Virkkula ja Katriina Tuviala. Kutsuvieraana oli Postiliiton taloudenhoitaja Rauno Lehojoki.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Leskinen paitsi kohdan 8 ajaksi Markku Ojala ja kokouksen sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

Postiliiton taloudenhoitaja Rauno Lehojoki kertoi hänen olevan ns. ”kummitoimitsijana” Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön alueella. Puheenvuorossaan Lehojoki käsitteli liiton jäsenmäärän muutoksia. Postiliiton noin 26 000 jäsenestä palkkaa saavia on vajaat 14 000. Noin 500 jäsentä hävisi EASY KM ja Lassila & Tikanojan yrityskauppojen yhteydessä. Yhdistyvässä Postin Toimihenkilöliitto PVL:ssä ja Postiliitossa on työssä käyviä jäseniä yhteensä noin 16 000. Yhdistyneen liiton uudeksi nimeksi esitetään Posti ja Logistiikka-alan unioni PAU:ta.

Postiliiton liittokokouseen 31.5-2.6.2005 valittiin osaston liittokokousedustajiksi osaston puheenjohtaja Tero Kelkka, osaston sihteeri Raimo Heikkilä ja Kelpokuljetus.fi:n luottamusmies Leo Leskinen. Ensimmäiseksi varaedustajaksi valittiin sanomalehdenjakelun luottamusmies Katriina Tuviala, toiseksi varaedustajaksi sanomalehdenjakelun varaluottamusmies Seija Virkkula ja kolmanneksi varaedustajaksi toimikunnan jäsen Matti jaakkola. Valinnat olivat yksimielisiä.

Kokouksessa päätettiin osaston toimikunnan esityksestä, että mökkivuokria korotetaan kahdella eurolla vuorokautta kohti viikkovuokra ollessa 60 euroa. Entisten vuokrakuukausien lisäksi myös huhtikuussa ja lokakuussa voidaan vuokrata mökkejä. Huhtikuussa, toukokuussa sekä syyskuussa ja lokakuussa mökkien vuokrat ovat puolet kesäkauden vuokrahinnoista. Mökit pyritään varaamaan 15.4.2005 mennessä. Mikäli samanaikaisesti on useampia varauksia, etusijalla varauksissa ovat uudet mökinvaraajat tai aktiivisesti mökkitoimintaan osallistuneet. 15.4 jälkeen varaukset hyväksytään varausjärjestyksessä. Mikäli mökit ovat vapaita, niitä voidaan vuokrata markkinahintaan muille postiliittolaisille tai postilaisille.

Tero Kelkka kertoi järjestelytoimikunnan juhlavalmisteluista ja esitteli toimikunnan hyväksymän 90 vuotisjuhlan budjetin, mikä hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


Jäsentietoa

Postiliiton Kymen osasto 124 ry ta-perintä 30.6.2005

Jäsenmäärä naiset 162 jäsenmäärä miehet 138 jäsenmäärä yhteensä 300

Eläkkeellä naiset 113

Eläkkeellä miehet 51

Kaikki yhteensä 482


SYYSVUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 26.11.2005 klo 14.00

Paikka Ravintola Aseman Vintin kokoustilat Kouvola

Läsnä: 17 osanottajaa.

1. Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka avasi kokouksen ja

toivotti osanottajat ja kutsuvieras PAUn

työehtosopimussihteeri Mika

Roosin tervetulleiksi vuosikokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu Reitti-lehden numerossa ja

työpaikkojen ilmoitustauluilla.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle

ja että kokouskutsussa oli mainittu osaston sääntöjen

muuttamisesta.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä yhteensä 17 osaston

jäsentä. Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Liite 1.

4 Kokousvirkailijoiden vaali

4.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Leskinen.

4.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Tuula Jurvanen ja Tuula Nerkko.

4.3 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Hakalin ja Jan Tervo.

Kokouksen ääntenlaskijat valitaan tarpeen vaatiessa, jos joudutaan

äänestämään.

5. Ilmoitusasiat

Tero Kelkka ilmoitti ruokailun alkavan kokouksen jälkeen.

6. PAUn työehtosopimussihteeri Mika Roosin puheenvuoro

Mika Roos piti esitelmän työntekijöiden jaksamisesta. Liite 2.

7. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2005

Tero Kelkka esitteli osaston toimintasuunnitelman 2006 ja talousarvion 2006. Puheenvuorojen jälkeen talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Hyväksytty toimintasuunnitelma liite 3 ja talousarvio liite 4.

8. Valitaan toimikunnan puheenjohtaja vuodelle 2006

Toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2005 valittiin yksimielisesti

Leo Leskinen.

9. Valitaan osaston toimikunnan varsinaiset- ja varajäsenet

Toimikuntaan valittiin:

 varsinainen jäsen

 varajäsen

 • Airi Raskinen

Työpaikka: Myllykoski

 • Tiina Aarnivirta

 Työpaikka: Anjalankoski

 • Raimo Heikkilä, pääluottamusmies Kymenlaakso

 • Unto Autio

Työpaikka: Kuusankoski

 • Ari-Pekka Purrenheimo

Työpaikka: Kouvola

 • Pekka Kaaranto

Työpaikka: Kouvola

 • Tuula Nerkko

Työpaikka: Koria

 • Terttu Laitinen, luottamusmies

Työpaikka: Kausala

 • Teija Hakalin

Työpaikka: Kouvola

 • Auli Turtinen

Työpaikka: Myllykoski

 • Tommi Matilainen

Työpaikka: Kelpokuljetus.fi

 • Katriina Tuviala,luottamusmies sanomalehdenjakelu

 • Pekka Paavola

 • Työpaikka: Kouvola

 • Jan Tervo

Työpaikka: Kouvola

 • Tuula Jurvanen

Työpaikka: Anjalankoski

 • Päivi Paronen

Työpaikka: Myllykoski

 • Matti Jaakkola

Työpaikka : Kuusankoski

 • Terhi Suppala

Työpaikka: Kouvola

 • Tero Kelkka

Työpaikka: Kouvola

 • Seija Virkkula, varaluottamusmies

Työpaikka: Kouvola

 

10. Valitaan tarpeelliset alajaostot

Valittiin Anjalankosken- ja Kuusankosken alajaostot.

11. Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tommi Oksanen ja

Risto Marttila.

Varatilintarkastajiksi valittiin Tuula Hietamies ja Antti Salo.

12. Kokoukselle esitetyt asiat

Ei ollut kokoukselle esitettyjä asioita.

13. Päätetään ammattiosaston lehtisetelin määrästä

Käydyn keskustelun jälkeen lehtisetelin määräksi vuodelle 2006

päätettiin 10 euroa.

14. Päätetään ammattiosaston nimen muuttamisesta ja osaston sääntöjen muuttamisesta

Hyväksyttiin yksimielisesti osaston uudeksi nimeksi PAU:n Kymen osasto ry. Samoin hyväksyttiin yksimielisesti uudet säännöt, jotka noudattavat Postiliitto ry:n 22. liittokokouksessa hyväksyttyjä osastojen mallisääntöjä.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Leo Leskinen päätti kokouksen klo 15:30.


 

POSTIN KOUVOLAN SEUDUN TYÖSUOJELUASIAMIEHET 2005

Janne Lehtinen

Kouvolan jakeluterminaali

Riitta Hokkanen

Valkeala

Pekka Harju

Kuusankoski

Pekka Laine

Myllykoski

Tuula Jurvanen

Inkeroinen

Virpi Ahola

Koria

Merja Märkjärvi

Kausala

Inkeri Niinimäki


 

Voikkaa

 


 

Muut edustukset

 • Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö toimikunta aluejärjestön

taloudenhoitaja Raimo Heikkilä, jäsen Tero Kelkka

 • TSL:N Kouvolan seudun opintojärjestö ry vuosikokousedustaja Seija

Virkkula

 • SAK:n Kouvolan seudun apj hallitus Tero Kelkka, vara Raimo Heikkilä

 • Postiliiton valtuusto Tero Kelkka

 • Maakunnan- ja SAK:n yhteistyöryhmä Raimo Heikkilä

 • Kunnanvaltuuston varajäsenet: Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä

 • Osaston on Kouvolan Työväen sekakuoron kannatusjäsenyhdistys


 

 • Toimikunnan kokoukset

Aika 12.1.2005 klo 18.00-19.40

Paikka SAK:n Kouvolan seudun apj:n toimisto, Kouvola

Läsnä Matti Jaakkola, Teija Hakalin, Tommi

Oksanen, Seija Virkkula, Tero Kelkka, Raimo

Heikkilä, Ari-Pekka Purrenheimo, Pekka Paavola,

Tiina Aarnivirta, Tuula Nerkko, Tuula Jurvanen,

Markku Matilainen, Katriina Tuviala ja Terttu

Laitinen.

Käsiteltyjä pykäliä 20 kpl

 


 

Aika 3.2.2005 kello 18:00 – 19:30

Paikka Terminaali, Kanervistontie 48 45200 Kouvola

Läsnä Tuula Nerkko, Raimo Heikkilä, Annika Kurittu, Pekka Paavola, Katriina Tuviala, Leo Leskinen, Matti Jaakkola ja Seija Virkkula.

Käsiteltyjä pykäliä 15 kpl.

 


Aika 6.3.2005 kello 15:00 – 16:30

Paikka SAK:n Kouvolan seudun apj:n toimisto, 45100 Kouvola

Läsnä Tuula Nerkko, Raimo Heikkilä, Pekka Paavola, Katriina Tuviala, Leo Leskinen, Matti Jaakkola, Seija Virkkula, Tero Kelkka, Unto Autio, Teija Hakalin, Terttu Laitinen, Markku Matilainen ja Ari-Pekka Purrenheimo.

Käsiteltyjä pykäliä 16 kpl.


Aika 24.5.2005 kello 18:00 – 19:10

Paikka SAK:n Kouvolan seudun apj:n toimisto, 45100 Kouvola

Läsnä Tuula Nerkko, Raimo Heikkilä, Pekka Paavola, Leo Leskinen,

Seija Virkkula, Tero Kelkka, Unto Autio, Teija Hakalin, Tuula Jurvanen,

Tiina Aarnivirta ja Ari-Pekka Purrenheimo.

Käsiteltyjä pykäliä 12 kpl.


Postiliiton sääntömääräinen XXII varsinainen liittokokous pidettiin Hämeenlinnassa Hotelli Aulangolla 31.5. - 2.6.2005.


Aika 29.8.2005 kello 17:30 – 19:20

Paikka Kouvolan jakeluterminaalin kahvio, Kouvola

Läsnä Tero Kelkka, puheenjohtaja, Raimo Heikkilä, sihteeri, Tuula Nerkko,

Leo Leskinen, Teija Hakalin, Matti Jaakkola, Katriina Tuviala ja Markku

Matilainen.

Kutsuvieraina pääluottamusmies Juhani Rautjoki ja työsuojelun

erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen.

Käsiteltyjä pykäliä 16 kpl.

 


Aika:

21.9.2005 klo 17:30 – 19:01

Paikka:

Kouvola, Kouvolan seudun APJ:n toimisto

Läsnä:

Tero   Kelkka

, puheenjohtaja

 

Tuula Nerkko

, varapuheenjohtaja

 

Raimo Heikkilä, sihteeri

 

 

Heikki Merivirta, kutsuttuna

 

 

Terttu Laitinen

 

Tuula Jurvanen 

 

Seija Virkkula

 

Tiina Aarnivirta

 

Katriina Tuviala

 

Matti Jaakkola

 

Ari-Pekka Purrenheimo

 

Teija Hakalin

 

Pekka Paavola

Käsiteltyjä pykäliä 13

 

 

 

16.11.2005 klo 18:00 – 19:20

Kouvola, Kouvolan seudun apj:n toimisto

Tero Kelkka

puheenjohtaja

Tuula Nerkko

varapuheenjohtaja

Raimo Heikkilä, sihteeri

Unto Autio

Tuula Jurvanen

Seija Virkkula

Tiina Aarnivirta

Matti Jaakkola

Ari-Pekka Purrenheimo

 

Kutsu TSL:n Kouvolan seudun opintojärjestön syyskokoukseen 30.11.2005

Osaston kokousedustajiksi valittiin Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo ja Seija Virkkula.

 

SAK:n Kouvolan Seudun Ammatillisen paikallisjärjestön 60-vuotisjuhla

19.11.2005 kello 17.30

 

Tuulensuoja, Hallituskatu 9

Osaston edustajiksi Kouvolan Seudun APJ:n 60v. juhlaan valittiin Tero Kelkka ja Tuula Nerkko. Lahjaksi päätettiin luovuttaa liiton historiakirja.

 

 

 


MUUT KOKOUKSET

 • POSTITYÖN UUDEN PALKKAJÄRJESTELMÄN ESITTELYTILAISUUS

 • pidettiin Nordea pankin kokoustiloissa 19.01.2005  klo 18.00. Palkkajärjestelmän esitteli  Postiliiton sopimussihteeri Arto Sieranta.


   

 

 •  Osasto järjesti kaikille Kouvolan alueen Postin tuotannossa toimiville työntekijöille avoimen TIEDOTUS- JAKESKUSTELUTILAISUUDEN torstaina 7.4.2005 kello 18:00 alkaen Tuulensuojassa Hallituskatu 9 Kouvola.

Valokuvassa Juha Jyrkinen  (edessä oikealla) ja Juhani Saarikko (keskellä). Valtakunnalliset pääluottamusmiehet Jarmo Niemi (ylhäällä oikealla)ja Kari Lempinen ​(edessä vasemmalla) esitelmöivät uudesta palkkajärjestelmästä. Postiliiton koulutuksesta kertoi liiton koulutussihteeri Pertti Miettinen (ylhäällä keskellä). Eero Saarinen on ylhäällä vasemmalla.

 


 • Postinjakelun TYÖNMITOITUKSEN TIEDOTUSTILAISUUS pidettiin keskiviikkona 16.2.2005 Inkeroisten jakelutoimipaikka kello 13:30 alkaen ja Kuusankosken jakelutoimipaikka kello 16:30 alkaen. Pääluottamusmies Juhani Rautjoki luennoi postinjakelun uudesta karkeutetusta taajamanormista ja jakelun työntutkimuksesta. Tilaisuudessa paikalla myös alueellisia luottamusmiehiä, jotka osallistuvat työaikakeskusteluun.


   

 • 45250 Kouvolan jakeluterminaalin remonttiprojektin puheenjohtajana oli Hannu Suominen, sihteerinä Raimo Heikkilä. Muut ryhmän jäsenet olivat Kimmo Niemi, aluepäälliikkö Ritva Luukkonen, työsuojeluvaltuutettu Kari Heikkinen, luottamusmies Tero Kelkka alueisännöitsijä Jukka Timonen ja rakennusmestari YIT Heikki Nikunen. Kouvolan jakeluterminaalin remontti eteni suunnitelmien mukaisesti. 45100 Kouvola, 45120, 45130, 45150 postinumeroalueiden jakeluhenkilöstö muutti uusiin työtiloihin vuodenlopulla. 

 • 45250 Kouvolan jakeluterminaalin remonttiprojektin palaveri

  Aika 17.8.2005 kello 9:00-10.20

  Paikka Kimmo Niemen työhuone

  Läsnä Hannu Suominen palaverin puheenjohtaja

  Raimo Heikkilä palaverin sihteeri

  Kimmo Niemi

  Ritva Luukkonen

  Kari Heikkinen

  Jukka Timonen alueisännöitsijä

  Heikki Nikunen rakennusmestari YIT

  1

  Hannu Suominen toivotti osanottajat tervetulleiksi palaveriin.

  2

  Hyväksyttiin 7.6.2005 pidetyn palaverin muistio

  3

  Jukka Timonen ja Heikki Nikunen esittelivät remontin

rakennusteknisiä asioita.

 • Tutustuttiin remontin aikatauluun. Liite1. Syyskuun lopussa

jakeluterminaalin sosiaalitilat ja entisen putkihallin tilat valmiina. Muu tila

valmistuu marraskuun 2005 loppuun mennessä. Pihatyöt ja varasto

valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Heikki Nikunen kertoi, että

pihatöistä ei aiheudu haittaa postinkululle.

 

 • Uusien 2. kerroksen toimistojen atk-yhteydet suoraan Helsingin

palvelimelle.

 • Todettiin remontin yhteydessä toistaiseksi syntynyttä melua ja

käryä suhteellisen vähäiseksi.

 • LVI-S suunnitelmat käsitellään seuraavassa työmaakokouksessa ja

lähetetään lausunnolle työsuojelupiiriin.

 • Lisälämmön eristystä lisätään jakelutilaan ja toimistotiloihin tulee lämpöpatterit.

 • Paloseinä tulee toimistotilojen ja jakelutilojen väliin.

 • Hätäteitä tulee kaksi toiseen kerrokseen ja kaksi jakelutiloihin.

 • Tilojen siivoustaso normien mukainen.

 • Liukuovien avautumisessa toivottiin parantamisen varaa.

 • Uusia kalustohankintoja pyritään tekemään mahdollisimman vähän. ABC III menetelmän käyttöönotto lisää lajitteluhyllytarvetta.

  Kimmo Niemi esitti prosessimallin. Liite 2.

 • Kelpon tavaran käsittelyn aikataulumuutoksella pyritään estämään tilojen ruuhkautuminen.

 • Kelpon tavaran käsittely ei saa vaarantaa postinkäsittelyä. Erityisesti tulee huolehtia ruuhkahuippujen järjestelyistä.

 • Postin prosessien toiminta ja vastuu Kouvolan jakeluterminaalissa kuuluu Hannu Suomiselle.

 • Kouvolan JUK keskus perustetaan vuonna 2005 45250 Kouvolan

jakeluterminaalin tiloihin.

 • Päätettiin pitää uusien tilojen avajaiset myöhemmin päätettävänä

ajankohtana. Järjestelyvastuu jakeluterminaalin remontin

projektiryhmällä.

 • Seuraava 45250 Kouvolan jakeluterminaalin remontin

projektiryhmän kokous pidetään 13.syyskuuta 2005 kello 9:00 alkaen

Kimmo Niemen työhuoneessa.

 • Jakeluautojen lämmityspistokkeet asennettava sähköiselle

ajastimelle.

 

 


TYÖVÄENLEHTITUKI

Liitto tukee 12 eurolla jäsenen tilatessa vähintään kerran viikossa ilmestyvän työväen­lehden. Vähintään 4 päivänä viikossa ilmestyvälle lehdelle tuki on 24 euroa. Kun lehteä tilatessa ilmoittaa olevansa liiton jäsen, tuki otetaan huomioon alennuksena ensimmäisessä lehtilaskussa.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry myönsi omaa lehtitukea vuonna 2005 :

Kansan Uutiset 3 kpl ja Kymen Viikkolehti Eteenpäin 39 kpl ja Demari 4 kpl.

 


Järjestökoulutus

 • Pääluottamusmiesten koulutuspäivät 16-18.3. ja 28.8–30.8.2005 Raimo Heikkilä

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivät 3.11-4.11 Tero Kelkka

 • PAU:n koulutuspäivät 20-21.10.2004 Leo Leskinen

 • Työpsykologian kurssi 9.5-13.5 Raimo Heikkilä

 • Tunnetko Oikeutesi 5.2-6.2 Seija Virkkula ja Anu Huikko

 • TES kurssi 16.11-18.11 Tero Kelkka.


Vapaa-ajantoiminta

 • Osaston PILKKIKILPAILUT pidettiin yhteistyössä Posti Kulkee kuntoilutapahtumana sunnutaina 10. 4. 2005 Lappalanjärvellä klo 09.00 - 13.00.Järjestelyissä mukana olivat palveluesimies Hannu Suominen ja Postiliiton Kymen osasto 124 ry.Sää kilpailun aikana oli pilvinen ja aamulla sumuinen. Kilpailun voitti Kimmo Ahvenainen Kuusankosken postista, toiseksi tuli Kimmon veli Tommi Ahvenainen ja kolmanneksi Tommi Holopainen.  Kaikki mitalit matkasivat Kuusankoskelle.

Lisäksi osasto järjesti:

 • osaston darts mestaruuskilpailut. Mestaruuden voitti Kaj Lindgeren.

 • osaston biljardi mestaruuskilpailut. Kaisapallon mestaruuden vei Tero Kelkka, 8-pallon mestaruus meni Tero Kelkalle ja 9- pallon Kaj Lindgernille.

 • osaston alueellinen petanque kilpailut. Singlen voitti Eero Takki ja parikilpailujen mestaruus meni parille Eero Takki ja Kaj Lindgren.


Postiliiton talvipäivät Seinäjoella

Osaston osanottajat

Etunimi

SUKUNIMI

Postinro

Toimipaikka

Tiina

Aarnivirta

46900

ANJALANKOSKI

Kristiina

Hautala

45910

VOIKKAA

Raimo

Heikkilä

45160

KOUVOLA

Pirjo

Hiltunen

45700

KSNK

Tuula

Jurvanen

46910

ANJALANKOSKI

Tero

Kelkka

45100

KOUVOLA

Asta

Kivinen

47400

KAUSALA

Raija

Koivunen

47610

KYMENTAKA

Leo

Leskinen

45130

KOUVOLA

Tommi

Matilainen

45200

KOUVOLA

Tuula

Nerkko

45160

KOUVOLA

Mervi

Savolainen

47260

RATULA

Teija

Hakalin

45200

KOUVOLA

OSASTON MÖKKEJÄ VUOKRATTIIN

Osaston kesäpaikkojen tarkoituksena oli antaa ensisijaisesti ammattiosaston jäsenille perheineen mahdollisuudet kustannuksiltaan edulliseen loma- ja vapaa-ajan viettoon. Uutta vuonna 2005 oli, että entisten vuokrakuukausien lisäksi myös huhtikuussa ja lokakuussa voitiin vuokrata mökkejä. Huhtikuussa, toukokuussa sekä syyskuussa ja lokakuussa mökkien vuokrat olivat puolet kesäkauden vuokrahinnoista. Vuokrahinnat 2005 olivat vuorokausimaksu maanantaista klo 12.00 → perjantaihin klo 12.00 12 euroa/vrk. Vuorokausi perjantaista 12.00 → maanantaihin 12.00 15 euroa/vrk. Viikkovuokra 7 vrk 60 euroa. Varauksia vastaanotti mökkivastaava Markku Matilainen. Suolaskin sähköistäminen saatettiin loppuun toukokuussa ja hommattiin kaksi käytettyä sähköuunia. Matti Jaakkola, Terttu Laitinen ja Raimo Heikkilä olivat syksyllä puunkaatopuuhissa Suolaskilla. Rannalta kaadettiin 25 isompaa puuta tontin valoisuuden lisäämiseksi. Matti Jaakkola ja Raimo Heikkilä toimittivat elokuussa Suolaskille noin kolme mottia puita.

Mökit olivat kesäkuukausina hyvin käytössä.

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com