Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 3.2.2019

KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N SEKÄ MUIDEN PERUSJÄRJESTÖJEN EDUSTAJIEN KOKOUS

joka pidettiin Kouvolassa Päivän Sanomien toimistossa helmikuun 11 päivänä 1965 alkaen kello 18.30. Paikalla oli 11 osanottajaa. Puhetta johti E. Henttu ja pöytäkirjan laati A. Takoja.

Piiriasiamies K. Ritala selosti niitä seikkoja, joiden johdosta keräyksen suorittaminen Ammattiyhdistysopiston laajentamista varten on tarpeellinen. Laajennus tulisi käsittämään kuntokeskusnimisen rakennuksen, jonka tilavuus on 12800 mja kustannusarvio 1750000 markkaa. Keräys tapahtuu ajalla 1.2.-30.4.1965 myymällä tätä tarkoitusta varten tehtyjä kuponkeja. Edelleen Ritala mainitsi, että SAK:n työvaliokunta suunnitteli keräyksen tapahtuvan Kouvolassa parhaiten sen ammatillisen paikallisjärjestön pääasialliselle johdolla. Tavoitteeksi keräyksessä on asetettu 4 tunnin henkilökohtaisen palkan suuruus. Ritala toivoi myös sitä, että keräyksessä käännyttäisiin ns. porvarienkin puoleen, myymällä heille keräyskuponkeja. Lopuksi Ritala kiinnitti alustuksessaan kokouksen osanottajien huomion SAK:n koulutustoimintaan, jakamalla koulutusohjelmia.

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N SEKÄ MUIDEN PERUSJÄRJESTÖJEN EDUSTAJIEN KOKOUKSESTA

 

E. Henttu avasi kokouksen lausumalla edustajat ja SAK:n piiriasiamiehen K. Ritalan tervetulleeksi. Kokouksesta oli ilmoitettu osastoille kirjeitse että suullisesti riittävän ajoissa, joten kokous katsottiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti E. Henttu ja sihteeriksi valittiin yksimielisesti A. Takoja.

Piiriasiamies K. Ritala selosti niitä seikkoja, joiden johdosta keräyksen suorittaminen Ammattiyhdistysopiston laajentamista varten on tarpeellinen. Laajennus tulisi käsittämään kuntokeskusnimisen rakennuksen, jonka tilavuus on 12800 mja kustannusarvio 1750000 markkaa. Keräys tapahtuu ajalla 1.2.-30.4.1965 myymällä tätä tarkoitusta varten tehtyjä kuponkeja.

Edelleen Ritala mainitsi, että SAK:n työvaliokunta suunnitteli keräyksen tapahtuvan Kouvolassa parhaiten sen ammatillisen paikallisjärjestön pääasialliselle johdolla. Tavoitteeksi keräyksessä on asetettu 4 tunnin henkilökohtaisen palkan suuruus. Ritala toivoi myös sitä, että keräyksessä käännyttäisiin ns. porvarienkin puoleen, myymällä heille keräyskuponkeja. Lopuksi Ritala kiinnitti alustuksessaan kokouksen osanottajien huomion SAK:n koulutustoimintaan, jakamalla koulutusohjelmia. Käydyissä keskusteluissa tuli selväksi se, että keräyslipukkeiden hankinta ja toimittaminen osastoille voidaan suorittaa ammatillisen paikallisjärjestön välityksellä. Päätimme, että lipukkeita tilataan 20 kirjaa ja hankinnan toteuttaa paikallisjärjestön puheenjohtaja E. Henttu. Lisäksi päätettiin siirtää ammatillisen paikallisjärjestön työvaliokunnan pohdittavaksi kysymys, millä tavalla keräys suunnataan työnantajiin. Päätimme kokoontua tiistaina tämän kuun 16. päivänä tähän samaan paikkaan kello 18.00-19.00 välisenä aikana vastaanottamaan edellisessä pykälässä mainitut kirjat.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puustelli ja Mäkelä.

Puheenjohtaja E. Henttu toivoi lopuksi, ettei keräyksen suhteen käydyt keskustelut jäisi keskusteluiksi, vaan että niistä seuraisi myös hyvää toimintaa. Piiriasiamies K. Ritala kiitti vielä kokouksen osanottajia ja niistä tiloista, joita saimme käyttää, sekä toivotti hyvää onnea keräyksen onnistumiselle. Kokous päättyi kello 20.30.


PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSESTA,

joka pidettiin maaliskuun 29 päivänä 1965 alkaen klo 19.00. Hotelli Kymen Kartanon kabinetissa. Läsnä oli 13 edustajaa 8 osastosta. Puhetta johti paikallisjärjestön varapuheenjohtaja Matti Eloranta ja pöytäkirjan laati paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen. Kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella edesmenneen hallituksen ja edustajiston jäsenen Arvid Hytin muistoa. Kokouksen avauksen suoritti Matti Eloranta toivottaen edustajat tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen säätöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ilmoitettu paikallisjärjestön kiertokirjeellä n:o 4/65 VK. 15.3.-65 jäsenosastoille ja edustajiston jäsenille lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta kokouskutsut ja esityslista, sekä kokouskutsu oli Ammattijärjestö lehdessä n:o 11/65 oli ilmoitettu sääntöjen muutos. Kun kokouskutsu näin ollen ali annettu yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi.

Tarkistettiin edustajavaltuudet ja todettiin 13 äänivaltaisen edustajan olevan saapuvilla 8 jäsenosastosta. Kokous todettiin yksimielisesti päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. 

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

Sihteeriksi paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen

Pöytäkirjantarkastajiksi Mauno Hyypiä ja Kauko Permanto

Sihteeri Valio Koskinen esitti vuoden 1964 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti kiitosmaininnoin. Opinto-ohjaaja Valio Koskinen esitti vuoden 1964 opintokerhon toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. 

Rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti vuoden 1964 tilikertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti, sitten kuultiin tilintarkastajain lausunto vuoden 1964 tileistä ja taloudenhoidosta, edellä kuullun johdosta myönsi edustajisto yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen selosti Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton talvipäivistä, jotka paikallisjärjestö järjesti 27-28.2.-65. Kokous hyväksyi hallituksen kisajärjestelyt.

Sihteeri Valio Koskinen selosti SAJ:n nuoriso- ja naistoimintaa. Edustajisto antoi hallitukselle valtuudet aikaansaada nuoriso- ja naisjaostot paikallisjärjestön alaisuuteen.

Hyväksyttiin paikallisjärjestön jäseniksi hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat osastot: Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry, Kouvolan seudun Tiemiehet ry ja Sippolan Rakennus- ja sekatyöväen ammattiosasto ry.

Suomen Ammattijärjestön paikallisjärjestöilleen laatimat mallisäännöt luettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti 2§ alkaen sellaisenaan Kouvolan paikallisjärjestön säännöiksi. Nimi päätettiin pitää entinen. 

Hyväksyttiin paikallisjärjestön pilkkikilpailun säännöt hallituksen esityksen mukaisesti yksimielisesti. 

Lopuksi sihteeri Valio Koskinen antoi katsauksen Helsingissä 28.3.-65 pidetystä SAJ:n paikallisjärjestöjen parlamentista. Asian johdosta käytiin vilkas keskustelu, jonka pohjalta hyväksyttiin tilaisuuden tarpeellisuus. Kokous päättyi klo 21.00.

 
PÖYTÄKIRJA SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin marraskuun 24 päivänä 1965 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa. Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Valtter Vana ja pöytäkirjan laati Valio Koskinen. 

Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Valtter Vana toivottaen edustajat ja SAJ:n edustajan tervetulleiksi ja ilmoittaen, että tästä kokouksesta oli yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ilmoitettu paikallisjärjestön kiertokirjeellä n:o 12/65 VK. 8.11.-65 jäsenosastoille ja edustajiston jäsenille lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta esityslista, sekä kokouskutsu oli Ammattijärjestö –lehdessä n:o 46 – 12.11.-65.

Kun kokouskutsu näin ollen oli annettu yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten määräämällä tavalla, kokous yksimielisesti todettiin oikein koolle kutsutuksi. Tarkastettiin edustajavaltuudet ja todettiin 13 äänivaltaisen edustajan olevan saapuvilla 9 jäsenosastosta, sekä 4 hallituksen jäsentä. SAJ:tä edusti toimitsija Leo Uotila.  Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. 

Kokousvirkailijoiksi valittiin yksimielisesti:

 • sihteeriksi paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen.

 • 2 pöytäkirjantarkastajaa Alpo Johansson ja Toivo Vihko, varalle Aili Kolehmainen ja Martti Koponen.

 • 2 ääntenlaskijaa mahdollisia äänestyksiä varten Osmo Laitinen ja Matti Järvinen. 

Päätettiin yksimielisesti pitää jäsenmaksu vuonna 1966 samana kuin vuonna 1965 eli 10 penniä jäseneltä neljännes vuosi eli 40 penniä vuodessa. Vuoden 1966 talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämässä muodossa. 

Valittiin yksimielisesti paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodelle 1966 Valtter Vana.

Valittiin yksimielisesti vuodeksi 1966 vakinaiseksi jäseneksi Veikko Palmu.

Valittiin yksimielisesti vuodeksi 1966-67 vakinaiseksi jäseniksi erovuoroisten tilalle Osmo Laitinen, Valio Koskinen ja Raimo Huusari. Valittiin yksimielisesti vuodeksi 1966-67 varajäseniksi erovuoroisten tilalle Matti Eloranta, Arvi Kaartinen ja Martti Koponen.

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi vuodelle 1966 vakinaisiksi jäseniksi Toimi Tontti ja Olavi Lanki ja varalle Sirkka Volanen ja Urho Askola. Valittiin yksimielisesti paikallisjärjestölle yleisluottamusmieheksi Raimo Katajamäki ja varalle Kauko Permanto.

Hyväksyttiin hallituksen esityksestä yksimielisesti uusiksi jäsenosastoiksi seuraavat: Iitin Rakentajat ry, Kouvolan Kutomo- ja Neuletyöväen ammattiosasto ry. ja VR:n vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan Piiri.

Kuultiin SAJ:n edustajan Leo Uotilan tilannekatsaus, jonka johdosta käytiin vilkaskeskustelu, edustajisto päätti yksimielisesti antaa julkilausuman SAJ:n hallitukselle, julkilausumatoimikuntaan valittiin Valtter Vana, Valio Koskinen ja Veikko Tuomala. Julkilausuma päätettiin liittää kokouspöytäkirjaan. Kokous päättyi klo 19.40.


 

Luettu hallituksen kokouksessa 14.12.1965

SUOMEN AMMATTIJÄRJESTÖN hallitus, Helsinki

24.11.1965 pidetty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajisto esittää yksimielisenä kannanottonaan seuraavaa: Suomen Ammattijärjestön hallituksen tekemän päätöksen mukaan annettiin moitelause Prof. Wariksen komiteassa mukana olevalle puheenjohtaja Veikko Oksaselle. Päätös on erittäin ikävä särö kansanvaltaiselle ammattiyhdistysliikkeelle ja kansanvaltaiselle ay. voimien kokoamiselle. Emme hyväksy, että hallitus teki näin jyrkän päätöksen asiassa puheenjohtaja Veikko Oksaseen nähden, puheenjohtaja Oksanen on toiminut kansanvaltaisten menettelytapojen mukaisesti yksinomaan oman liittonsa edustajana. Ammattijärjestön hallitus on päätöksellään vaikeuttanut paikallisjärjestön toimintaa ja tuonut ikävän särön jäsenkentän kokoamiselle. 

Kouvolassa marraskuun 25 päivänä 1965.


SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1965 

 

Laatinut KAP:n sihteeri Valio Koskinen

Vuosi 1965 alkoi Suomessa taloudellisten ja yhteiskunnallisten edellytysten vuotena, mutta se siirtyi historiaan näiden edellytysten raskaana laiminlyönnin vuotena. Maassa valtaa käyttävät yhteiskunnalliset ryhmät harjoittivat edelleen yksipuolista politiikkaa, minkä seurauksena palkansaajien taloudellinen tilanne ei kohentunut, vaan heikkeni. Hintojen jatkuva nousu, verorasituksen lisääntyminen, asumiskustannusten kohoaminen ja asuntojen kohtuulliseen hintaan saannin vaikeutuminen kohdistuivat raskaina niihin kansalaisiin, joiden taloudellinen kestokyky on heikoin. Samanaikaisesti toisille yhteiskuntaryhmille annettiin runsaskätisesti yhteiskunnan tukea monenlaisten selitysten varjolla.

Asuntojen tuotanto on maamme tämän hetken kipein yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ongelma. Sen odotettiin ratkeavan vuoden aikana, erityisesti kun asiaa ovat pätevästi valmistelleet useat komiteat. Näin ei valitettavasti tapahtunut, vaan hallituksen esitykset asuntotuotantolaiksi ja siihen liittyväksi muuksi lainsäädännöksi ovat vain kauniita lupauksia. Niiden asiallinen tyhjyys on pelottava, eivätkä ne lupaa hyvää asuntopulasta ja korkeista asumiskustannuksista kärsiville kansalaisille, mutta kylläkin asuntopulalla keinottelijoille. Elinkustannusindeksin nousu rajoittui kertomusvuonna 3,4 %:iin, kun sen edellisenä vuonna oli ollut 10,1 %. Kun valtion menotalouden hoidossa ei kuitenkaan tapahtunut olennaista tervehtymistä vaan menojen supistukset olivat suurimmalta osaltaan niiden siirtämistä myöhemmäksi ja kun paisuneiden menojen rahoittamiseksi oli turvauduttava entistä suuremmassa määrin lainanottoon, merkitsivät nämä toimenpiteet pääasiallisesti vaikeuksien kasaamista myöhemmäksi.

Lähtökohdat alkavalle työllisyyskaudelle työvoiman määrään nähden ovat aikaisempia vuosia huonommat. Työttömien työnhakijain määrä on jatkuvasti ollut suhteellisen korkea. Varsinkin ammattitaidottomien sekatyöntekijäin työnsaannissa on ollut vaikeuksia. Myöskään talonrakennusalalla työmarkkinat eivät ole olleet edellisen vuoden veroiset. Lisäksi on otettava huomioon Kouvolan väkiluvun jatkuva lisääntyminen, josta taas on seurauksena työkykyisen väestön kasvu. Kun osa väkiluvun kasvusta on muuttoliikkeen aiheuttamaa, joudutaan monet heistä aluksi työllistämään julkisten toimenpiteiden avulla.

Viime työllisyyskaudella (työll. vuosi 64-65) työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksyttiin 159 henkilöä, joista naisia 14. Kun tuleva työllisyyskausi on arvioitava edellistä hiukan huonommaksi, jouduttaneen tulevana työllisyyskautena työvoimatoimikunnan kautta työllisämään noin 200 henkilöä, ja kaupunki joutuisi täyttämään työhön sijoitus osuutensa lokakuusta alkaen huhtikuun loppuun saakka. Paikallisjärjestöllä ei kuluneena vuotena ollut työllisyyden edistämiseksi muita toimenpiteitä kuin elokuussa toimitettiin SAJ:lle lausunto tulevan syys- ja talvikauden työllisyystilanteesta Kouvolan kohdalta, jossa huomioitiin seuraavaa: olisi jatkettava jo aloitettuja talonrakennus sekä maa- ja vesirakennusalan töitä.

Näistä mainittakoon:

 • PLm:n Vekaranjärven kasarmirakennusten rakentaminen.

 • Ammatillisen koulukeskuksen rakennustöiden jatkaminen,

 • Kouvola – Tavastila tien loppurakennustyöt,

 • Utti – Kaipiainen tien korjaus- ja oikaisu työt,

 • Kausala - Keltti maantien rakennustyöt,

 • Kouvolan Aseman henkilötunnelin rakentaminen ratapihan läpi Kiskokadulle sekä siitä aiheutuvat ratapiha-alueen järjestelytyöt.

 • Lisäksi olisi kiirehdittävä Keltti – Tykkimäki ohitustien suunnittelu ja rakennustöitä.

 • Yksityisen talonrakennustoiminnan elvyttämiseksi olisi Kouvolaan saatava rakennettavaksi 2-3 aravakerrostaloa, ja niiden rakentaminen olisi aloitettava jo syksyllä, jolloin ne paremmin palvelisivat työllisyys-tarkoitusperiä.

Järjestöllisesti vuosi 1965 merkitsee ammattiyhdistysliikkeessämme jonkinnäköistä edistymistä. Huolimatta siitä, ettei vielä käytännön tuloksia ole voitu saavuttaa, Wariksen komitea on jotain saanut julkisuuteen, mutta aika tulee näyttämään onko Waris ja 20 ammattiyhdistysmiestä onnistunut tehtävässään.

SAJ on vahvistunut jäsenmääräisesti kertomusvuoden aikana ja se on antanut turvallisen olon kansanvaltaiselle ammattiyhdistysnaiselle ja –miehelle.

Kuluneena vuonna saavutettiin vihdoin laki 40-tuntisesta työviikosta, tavoite, johon ammattiyhdistysliike on sitkeästi pyrkinyt. Saavutettuun ratkaisuun pääsy on etenkin ammattijärjestön ansiota. Viime vuonna päästiin ammattijärjestön toimesta eteenpäin myös irtisanomissuojan luomisessa. Sopimukseen ei tosin vielä päästy, mutta neuvottelut jatkuvat. Sosiaalipoliittiselta saralta on sanottava se, että alusta alkaen hyvin pelannutta työeläketurvajärjestelmää on voitu edelleen kehittää. Yhä näkyvämmin edessä ovat nyt eläketurvan laajentaminen työntekijäin perheisiin ja työpaikkain terveydellisten olojen parantaminen.

Kansanvaltainen ammattiyhdistysliike valmistautui perusteellisesti, selvityksin ja riittävän ajoissa neuvotteluihin vuoden 1966 työehtosopimuksista, siitä on osoituksena ammattijärjestön tutkimusosaston tulokset ja joita ei ole pystytty miltään taholta kumoamaan. On ilolla todettava, että Suomen Ammattijärjestön on tehnyt erittäin merkittävää työtä palkansaajien hyväksi.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajisto vuosina 1964 - 1965

Suomen Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain Liiton osasto n:o 96 Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Vakinainen: Varalla:

Olavi Laakkonen Pertti Vuori

Pauli Toijonen Veikko Katajamäki

Mauno Hyypiä Pentti Niittyranta

Toimi Väätäinen

Suomen Liiketyöntekijäin Liiton osasto n:o 15 Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Vakinainen: Varalla:

Mikko Ojala Aulis Jokivuori

Esko Korhonen Osmo Laitinen

Jaakko Koskinen Jouko Nokelainen

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 1 Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry.

Vakinainen: Varalla:

Martti Kasanen Maila Laajunen

Eino Hujanen Eino Heiskanen

Suomen Puunjalostusteollisuustyöntekijäin Liiton osasto n:o 134

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry.

Vakinainen: Varalla:

Pauli Kreijula Eelis Näränen

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o84

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry.

Vakinainen:

Kauko Permanto

Toivo Vihko

Eero Penttinen

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 85

Vakinainen: Varalla:

Veikko Tuomala Matti Eloranta

Suomen Rautatieläisten Ammattiyhdistysten Liiton osasto n:o

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry.

Vakinainen:

Uuno Kirsi

Samuli Riikonen

Suomen Sähköalantyöntekijäin Liiton osasto n:o 29 Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Vakinainen: Varalla:

Rauni Nordsten Matti Tirkkonen

Vesa Aalto Vesa Jyrkinen

Suomen Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain Liiton osasto n:o 364 Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry.

Vakinainen: Varalla:

Ritva Pekkanen Taisto Lihvonen

Alpo Johansson Eino Piira

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 97 Iitin Rakentajat ry.

Vakinainen: Varalla:

Viljo Hurmalainen Jorma Mäkinen

Suomen Tiemiesten Ammattiliiton osasto Kouvolan seudun Tiemiehet ry.

Vakinainen: Varalla:

Pauli Suominen

Suomen Rautatieläisten Ammattiyhdistysten Liiton VR:n Vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan piiri

Vakinainen: Varalla:

Esko Aalto Martti Koponen

Suomen Kutoma- ja Neuletyöväen Liiton osasto Kouvolan Kutoma- ja Neuletyöväen ammattiosasto ry.

Vakinainen: Varalla:

Aili Kolehmainen Vuokko Kurrenheimo

Kevätkokous pidettiin 29.3. saapuvilla oli 13 edustajaa 8 osastosta. Kokouksesta merkittiin 13 pykälää, sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin uudet säännöt sekä paikallisjärjestölle pilkkikilpailusäännöt.

Syyskokous pidettiin 24.11. saapuvilla oli 13 edustajaa 9 jäsenosastosta. Kokouksesta merkittiin 14 pykälää, sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin antaa julkilausuma SAJ:n hallitukselle, jossa paheksuttiin hallituksen päätöstä puheenjohtaja Veikko Oksaseen nähden. SAJ:tä edusti kokouksessa Leo Uotila.

Paikallisjärjestön muodostavat siihen liittyneet SAJ:n jäsenliittojen ja ulkopuolella keskusjärjestöistä olevat perusjärjestöt, joiden jäsenmäärät tilitysten perusteella olivat seuraavat:

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry. 135 jäsentä

Kouvolan Liiketyöntekijät ry. 216 jäsentä

Kouvolan Lihatyöntekijäin ammattiosasto ry. 113 jäsentä

Kouvolan Rakennusalantyöntekijät ry. 228 jäsentä

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry. 9 jäsentä

Kouvolan seudun Muurarit ry. 34 jäsentä

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry. 61 jäsentä

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry. 64 jäsentä

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry. 66 jäsentä

Kouvolan seudun Tiemiehet ry. 9 jäsentä

VR:n Vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan piiri 48 jäsentä

Kouvolan Kutomo- ja Neuletyöväen ammattiosasto ry. 34 jäsentä

Sippolan Rakennus- ja sekatyöväen ammattiosasto ry. 29 jäsentä

Iitin Rakentajat ry. 34 jäsentä

Yhteensä: 1080 jäsentä

Jäsenmäärän lisäys 365 jäsentä.

Kertomusvuoden aikana liittyi 6 osastoa.

Kouvolan Kaupungin Viranhaltijat ry.

Kouvolan seudun Tiemiehet ry. VR:n Vaunumiesyhdistys ry:n Kouvolan piiri

Kouvolan Kutomo- ja Neuletyöväen ammattiosasto ry.

Sippolan Rakennus- ja sekatyöväen ammattiosasto ry.

Iitin Rakentajat ry.

Osastojen kokouksiin on osallistunut paikallisjärjestön sihteeri Kouvolan Kaupungin työvoimatoimikunnassa on paikallisjärjestöä edustanut puheenjohtaja Valtter Vana.

Hallituksen jäsen Arvi Hytin hautajaistilaisuudessa oli puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

Paikallisjärjestön parlamentissa Helsingissä 28.3. edusti paikallisjärjestöä sihteeri Valio Koskinen, varapuheenjohtaja Matti Eloranta ja Martta Tolvanen.

Ol. Kymenmaan vaaleissa käytti paikallisjärjestön äänoikeutta rahastonhoitaja Lauri Kaje.

Helmikuulla järjestettiin tiedotustilaisuus jäsenosastojen jäsenille Kymen – Kartanon kabinetissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda esille ajankohtaisia kysymyksiä sekä Ammattijärjestön että paikallisjärjestön toimikentässä. SAJ:tä edusti tilaisuudessa nuorisosihteeri Ari Kekkinen ja Työväen Matkailuliittoa sihteeri Voitto Järvenkylä.

Lokakuulla järjestettiin myös tiedotustilaisuus jäsenosastojen jäsenille Kymen – Kartanon kabine-tissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli selvitellä työehtosopimusnäkymiä sekä ammattiyhdistysliikkeen sovintokysymystä. SAJ:tä edusti tilaisuudessa RAL:n sihteeri Maunu Alppinen.

Marraskuulla järjestettiin Kouvolan Kutomo- ja Neuletyöväen ammattiosastolle tilaisuus Kymen – Kartanon kabinetissa. Jonka tarkoituksena oli osaston uudelleen elpyminen.

Paikallisjärjestö yhdessä Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton kanssa järjesti hiihtokisat ja talviurheilupäivät helmikuun 27-28 päivinä. Kisojen ohjelmassa oli 27 päiväniltana teatterinäytös, joka oli alkajaistilaisuus, jossa esitettiin komedia ”Tyttö poikamiesboksissa”. Tilaisuuden alussa puhui SAJ:n puheenjohtaja Veikko Oksanen. Sunnuntain ohjelmassa oli varsinaisesti hiihtokisat, kilpailut pidettiin Tornionmäen maastossa, kilpailun keskus sijaitsi majoituksineen Tornionmäen Kansakoulussa. Kilpailu tapahtui seuraavissa sarjoissa: naiset 5 km, yleinen 10, yli-ikämiehet 5 km, nuoret 10 km, ikämiehet 5 km. Osanottajia oli kilpailussa 50.

Samassa yhteydessä pidettiin myös paikallisjärjestön hiihtomestaruuskilpailut. Osanottajia oli 20.

Pilkkikilpailut jäsenosastojen jäsenille pidettiin 21.3. Lappalajärvellä. Osanottajia oli 55. Osastojen välisen kiertopalkinnon voitti vuodeksi haltuunsa Kouvolan Kaupungin Viranhaltijain osasto.

Viestijuoksukilpailut ruotsalaisviestissä pidettiin jäsenosastojen joukkueille Kouvolan Urheilukentällä 20.9. Kiertopalkinnon voitti vuodeksi haltuunsa Kouvolan Liiketyöntekijät.

Paikallisjärjestön alaisuudessa toimii nuorisojaosto erittäin ripeänä, sen toiminnasta lähemmin jaoston omassa toimintakertomuksessa.

Opintokerho toimii myös paikallisjärjestön alaisuudessa erittäin ripeänä, sen toiminnasta lähemmin omassa toimintakertomuksessa.

Talviurheilupäivätoimikunta, joka toimi Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton talvipäivien käytännöllisten järjestelyjen hoitajana.

Toimikunta piti 6 kokousta, joista pöytäkirjaan merkittiin 46 §:ä. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Valio Koskinen, sihteerinä Raimo Huusari ja muina jäseninä Valtter Vana, Lauri Kaje, Mauno Hyypiä, Arvi Hytti, Uuno Kirsi, Kauko Permanto, Pauli Huomo, Leo Kuoppala, Matti Eloranta, Unto Salmenvirta, Reino Valtonen, Veikko Ihaksinen, Samuli Riikonen ja Erkki Vainikka. Liiton edustajana oli sihteeri Lauri Vilponiemi.

Taloudellinen asema on ollut kuluneena vuotena erittäin kireä lähemmin tilikertomuksessa. Paikallisjärjestön tilintarkastajina ovat toimineet kertomusvuonna Toimi Tontti ja Olavi Lanki, varalla Sirkka Volanen ja Urho Askola. Jäsenmaksu on kertomusvuoden aikana ollut -,10 nelj. eli 40 penniä vuodessa jäseneltä. Jäsenmaksuista kertyi vuodelta 1965 318 mk.

Paikallisjärjestön kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri, kertomusvuoden aikana lähetettiin jäsenosastoille 13 numeroitua kiertokirjettä yht. 162 kirjettä sekä muuta postia 25 kirjettä edustajiston jäsenille 45 kirjettä ja kokouskutsuja hallituksen jäsenille 110 kpl. Paikallisjärjestölle saapui 53 kirjettä.

Saapuneet ja lähetettyjen kirjeiden jäljennökset ovat arkistoitu sihteerin toimesta.

Paikallisjärjestön puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut Valtter Vana, varapuheenjohtajana Matti Eloranta, sihteerinä Valio Koskinen ja rahastonhoitajana Lauri Kaje. Hallitukseen on puheenjohtajan lisäksi vakinaisina jäseninä kuuluneet Samuli Riikonen, Arvi Hytti, Erkki Vainikka, Valio Koskinen, Raimo Huusari ja Oiva Elo ja varajäseninä Kauko Permanto, Lauri Kaje, Rauni Nordsten, Matti Eloranta, Leo Rosvall ja Osmo Permanto.

Kertomusvuoden aikana on hallitus pitänyt 11 kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 78 pykälää.

Kokouksiin ovat hallituksen jäsenet osallistuneet seuraavasti:

Valtter Vana 8 kokousta Valio Koskinen 10 kokousta

Matti Eloranta 11 kokousta Lauri Kaje 8 kokousta

Oiva Elo - kokousta Raimo Huusari 2 kokousta

Leo Rosvall 1 kokousta Samuli Riikonen 5 kokousta

Arvi Hytti 3 kokousta Erkki Vainikka - kokousta

Kauko Permanto 10 kokousta Rauni Nordsten 1 kokousta

Osmo Permanto - kokousta

Tarkasteltaessa kertomusvuoden toimintaa, huomataan, että jäsenmäärä on osoittanut voimakasta nousua, se todistaa sitä että kansanvaltainen ay-väki kasvaa myös paikkakunnalla.Toivokaamme, että entistä enemmän tekisimme työtä paikallisjärjestömme hyväksi ja saisimme kaikki kansanvaltaiset osastot paikallisjärjestömme piiriin näin olisimme myös osana koko ammattiyhdistysliikkeen kokoamisessa.


KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1965

 

Tarkastellessamme vuoden 1965 toimintaa voimme todeta, että hiljaiselo, joka maamme ammattiyhdistystoiminnassa on palkka- ja työehtosopimusrintamalla siihen asti vallinnut, muuttanut ja herättänyt sen taas toimintavireyteen, jonka näkyvimpinä merkkeinä ovat olleet kaikilla aloilla esille tulleet uudet – parempien työehtosopimusten aikaansaamiseksi tuomat vaikeudet. Monilla aloilla tämä taistelu ei ole vieläkään päättynyt. Hajanaisuus ja erimielisyydet myös ammattiyhdistysrintamalla jatkuvat. Toiset liitot solmivat 3-vuotisia sopimuksia keskusliiton suosituksen mukaisesti, toiset taas solmivat 1- ja 2-vuotisia sopimuksia. Eikä työtaisteluiltakaan ole vältytty parempien työehtosopimusten aikaansaamiseksi.

Työllisyyden kannalta asioita tarkastellen voimme todeta, että paikallisjärjestön toiminta-alueella on esiintynyt työttömyyttä runsaasti niin kuin koko maassakin. Jopa joukkoerottamisen uhkaakin on levitetty työnantajien taholta. Nämä epäkohdat paikallisjärjestö on ottanut huomioon ja ryhtynyt asioiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Valistus- ja urheilutoiminta on jatkunut edellisvuosien kaltaisena, mutta tulevaisuudessa on odotettavissa tälläkin sektorilla vilkastumista, kunhan tulevana toimintavuonna perustettavaksi tulevat nuoriso- ja naisjaostot alkavat toimia. Periaatepäätökset näistä on tehty.

Kokonaisuutta ajatellen voinemme suhtautua myönteisesti paikallisjärjestömme toimintaan, joka koki toimintavuonna monia edistyksen muotoja. Näistä mainittakoon yhteistoimintahalukkuuden rinnakkaisjärjestöön, ammattiyhdistysväen yhteinen vappujuhla ja kahden uuden osaston liittyminen paikallisjärjestön jäsenyyteen, joista toinen osasto perustettiin vasta 1965 ja jonka ns. kummi-isänä toimi paikallisjärjestö.

Suurena ammattiyhdistystapahtumana oli vieläkin Kiljavan-keräys, jossa moni paikallisjärjestön jäsen ja jäsenosasto osoitti aktiivisuutensa yhteisen Kuntokeskuksen rakentamiseksi tähdätyn keräyksen onnistumiseksi.

Paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiosastot ja niiden jäsenmäärät:

 


 

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry. 218 jäsentä

 

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry. 151 jäsentä

 

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry. 35 jäsentä

 

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry. 256 jäsentä

 

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162

 

Kouvolan maalarit ry. 73 jäsentä

 

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry. 37 jäsentä

 

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry. 41 jäsentä

 

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry. 52 jäsentä

 

Suomen Kiinteistötyötekijäin Liiton osasto 33 ry. 39 jäsentä

 

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry. 75 jäsentä

 

 

 

Yhteensä 977 jäsentä

 


Paikallisjärjestön edustajiston jäsenet vuonna 1965.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Vakinaiset

Varalla

Vilho Valtonen

Pentti Vauhkonen

Heikki Jortikka 

Risto Loikala

Vilhard Hellsten

 Seppo Kola

Onni Hyttinen

 Pertti Korpela

Jaakko Kahila

 Timo Immonen

Pekka Lehtinen

 Aarne Hännikäinen

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Vakinaiset:

 Varalla:

Sulo Pesu

Erkki Sokura

Aarre Toivainen

 Erkki Vesalainen

Martti Immonen 

Aate Pelkonen

Eino Kähmi

 Pentti Elomaa

Eino Olli

Kauko Lautala

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vakinaiset:

Varalla:

Risto Siponen

 Eino Takki

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Vakinaiset:

Varalla:

Eino Henttu

 Veikko Koponen

Tauno Tuominen

 Esa Etolin

Tapio Pönni

 Reijo Pihkala

Tapio Seeslammi

 Jaakko Leppänen

Johannes Haukka

 Onni Mäkelä

Einari Mannari

 Paavo Niilola

Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Vakinaiset:

 Varalla:

Tauno Riikonen

 Reino Tikkanen

Johan Kiuru

 Erkki Tommiska

Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Vakinaiset:

Varalla:

Lauri Virolainen

Unto Suuronen

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Vakinaiset:

Varalla:

Esko Varis

Anton Uski

 Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Vakinaiset:

 Varalla:

Jorma Laaksonen

 Eero Virkki

Seppo Ahvenainen

Ahti Takoja

 Suomen Kiinteistötyöväen Liiton osasto 33 ry.

Vakinaiset:

Varalla:

Erkki Kujala

 Jorma Salminen

Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Vakinaiset:

 Varalla:

Kaarina Pihkala

Raili Uronen

Anna-Liisa Åström

 Eeva Tirri

 

Paikallisjärjestön toimihenkilöt toimintavuoden 1965:n aikana 

Puheenjohtaja Eino Henttu

Varapuheenjohtaja Onni Mäkelä

Rahastonhoitaja Uuno Mikkonen

Sihteeri Jorma Laaksonen 1.1.1965 - 5.4.1965

Sihteeri Ahti Takoja 6.4.1965 - 31.12.1965

Tilintarkastajat vakinaiset: Lauri Malvikko ja Pauli Rantanen

Tilintarkastajat varalla: Lauri Parkkonen ja Sulo Aroniitty

Työvaliokuntaan on vuoden 1965 aikana kuuluneet seuraavat jäsenet:

Vakinaiset:

Uuno Mikkonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Heikki Jortikka Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Sulo Helander Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Jorma Laaksonen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Onni Mäkelä Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Uuno Puustelli Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Lauri Virolainen Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Tauno Riikonen Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Varalla:

Erkki Sokura Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 72 ry.

Arvo Solla Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 6 ry.

Vilho Valtonen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto 32 ry.

Vilppi Pullinen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Esko Varis Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto ry.

Johannes Haukka Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry.

Johan Kiuru Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 162 Kouvolan Maalarit ry.

Unto Suuronen Suomen Muurarien Liiton osasto 24 ry.

Lisäksi kesäkuun 15 päivästä asti: vakinaisena;

Erkki Karstinen Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liiton osasto 33 ry.

ja varalla: ensin Yrjö Kauris ja sitten Onni Raskinen.

sekä: marraskuun 11 päivästä asti: vakinaisena;

Irja Heiskanen Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

ja varalla:

Sirpa Ylätalo Tekstiilityöväen Liiton Kouvolan osasto ry.

Työvaliokunnan kokoukset:

Toimintavuoden aikana on työvaliokunta pitänyt

viisitoista kokousta, joissa on merkitty

pöytäkirjoihin satakaksikymmentäviisi pykälää.

Jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Eino Henttu 15 kertaa Heikki Jortikka 13 kertaa

Uuno Mikkonen 11 kertaa Sulo Helander 7 kertaa

Jorma Laaksonen 15 kertaa Onni Mäkelä 10 kertaa

Uuno Puustelli 3 kertaa Lauri Virolainen 8 kertaa

Tauno Riikonen 6 kertaa Erkki Karstinen 9 kertaa

Irja Heiskanen 2 kertaa Ahti Takoja 13 kertaa

Varajäsenet:

Vilho Valtonen 1 kertaa Johan Kiuru 1 kertaa

Unto Suuronen 2 kertaa Johannes Haukka 2 kertaa

KOKOUKSET:

Paikallisjärjestön Edustajisto on toimintavuonna pitänyt kaksi kokousta.

Vuosikokous, joka pidettiin Kymen Kartanossa 28.3.1965 kello 15. sai Seuraavan kokoonpanon:

Puheenjohtaja Eino Henttu

Sihteeri Jorma Laaksonen

Pöytäkirjantarkistajiksi Sulo Helander ja Esko Varis

Ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkistajat sekä Jaakko Kahila

Kokousedustajia oli 8 osastosta 19 henkilöä.

Valmistava vuosikokous, joka oli Kymen Kartanossa 28.11.1965 kello 13.00 oli toimihenkilöiden kohdalta seuraava:

Puheenjohtaja Eino Henttu

Sihteeri Ahti Takoja

SAK:n edustajana oli piiriasiamies Kai Ritala. Kokousedustajia oli 8 osastosta 17 edustajaa. Kokous teki mm. yksimielisen päätöksen jäsenmaksun korottamisesta 2:lla pennillä.

Työvaliokunnan vakinaisista ja varajäsenistä kokoonpantu vappujuhlatoimikunta kokoontui huhtikuun 16 päivän ja toukokuun 24 päivän välisenä aikana 6 kertaa, joista kertyi pöytäkirjan pykäliä yhteensä 29. Tämä pykälien lukumäärä ei anna täyttä kuvaa asiapitoisuudesta, joka oli mainituissa kokouksissa varsin laaja. Käsittihän useat pykälät erilaisia alakohtia ja yksitoista. Paikallisjärjestö oli siis aloitteen tekijänä ja sen käytännöllisten asioiden läpiviejänä viimevuotisessa ammattiyhdistysväen vappujuhlan järjestelyissä. Lähtökohtana tässä voidaan pitää kokousta, joka pidettiin Kymen Kartanon kabinetissa huhtikuun 13 päivänä 1965 kello 19.00 ja johon paikallisjärjestö oli kutsunut kaikki Kouvolan ammattiyhdistysten ja kunnallisten järjestöjen edustajat yhteiseen neuvotteluun vappujuhlan järjestämiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Henttu, sihteerinä Ahti Takoja ja pöytäkirjantarkistajina Onni Mäkelä ja Sulo Helander.

Paikallisjärjestö ja erityisesti puheenjohtaja Eino Henttu olivat niin sanotusti avainasemassa perustettaessa Kouvolaan Tekstiilityöväen ammattiosasto, jonka perustava kokous oli Kymen Kartanossa syyskuun 22 päivänä 1965 kello 17.00. Edellä mainitut avustivat tätä alkavaa osastoa myöhemminkin, eikä tämä hukkaan mennytkään – senhän voimme kaikki täällä olevat havaita.

Jo tätä osastoa aikaisemmin oli paikallisjärjestö saanut voimiensa vahvistukseksi Kiinteistötyöntekijäin osaston, jonka kokouksessa Eino Henttu ja Lauri Virolainen olivat selvittämässä paikallisjärjestön toimintaperiaatteita toukokuun 11 päivänä 1965. Osasto hyväksyttiin paikallisjärjestön jäsenyyteen kesäkuun 15 päivänä 1965.

Alueemme työllisyysasioita käsittelevä kokous pidettiin Kymen Kartanon kabinetissa heinäkuun 28 päivänä 1965 kello 18.30. Toinen kokous oli joulukuun 8 päivänä 1965 samassa paikassa.

Elokuussa 1965 oli rautateillä uhkaamassa runsas työttömyys, jota vastustamaan asetettiin lähetystö. Tähän oli nimetty Uuno Mikkonen, Heikki Jortikka, Risto Siponen ja Grönlund. Varalla: Sulo Pesu ja Aarre Toivainen. Lähetystön työ oli antoisa, koska vältyttiin sillä kerralla uhkaavassa ollut joukkoirtisanominen.

 • Puheenjohtaja Eino Henttu edusti järjestöämme Syyspohjassa heinäkuun 3 päivänä pidetyissä neuvotteluissa, sekä syyskuussa 10 päivänä yhdessä Erkki Karstisen kanssa Kiljavalla olleista neuvottelupäivien kokouksissa.

 • Lisäksi Eino Henttu on osallistunut maailman rauhan kongressiin, joka pidettiin Helsingissä.

 • Syyskuun 26 päivänä täytti paikallisjärjestömme jäsenosasto – Suomen Rakennustyöväen Liiton osasto 60 ry., 35 v. Paikallisjärjestöä edusti tässä juhlassa sihteeri Ahti Takoja luovuttaen samalla muistoadressin.

 • Karhulan Ammatillisen Paikallisjärjestön järjestämille neuvottelupäiville helmikuun 19-20 päivänä 1966 Otsolan työväen talossa osallistui paikallisjärjestöstämme runsaasti edustajia.

 • Joutsenon Ammatillisen Paikallisjärjestön täyttäessä 20 vuotta, edusti tässä juhlassa järjestöämme Eino Henttu. Merkkipäivä oli Marraskuun 6 päivänä 1965.

Paikallisjärjestö on toimintavuoden aikana kääntynyt lukuisien kirjelmien muodossa valtion ja kuntien puoleen mm. työllisyyskysymyksissä, Arava-lain muuttamiseksi ja ammattientarkastustoimen muuttamiseksi paikkakunnalle.

 • Perinteelliseksi muodostuneet ammattiyhdistysväen uintikilpailut pidettiin Kouvolan Uimahallissa marraskuun 21 päivänä 1965.

 • Hiihtokilpailut Palokankaan maastossa maaliskuun 19 päivänä 1966. Hiihtokilpailuihin oli paikallisjärjestö hankkinut palkinnot, uintikilpailupalkinnon kerättiin osastoista, ja paikallisjärjestö osallistui niihin omalla palkinnollaan.

Valistustoiminta on vuoden aikana ollut edellisten vuosien kaltainen ja nähtävästi pysyykin sellaisena kunnes paikallisjärjestöön saadaan nuoriso- ja naisjaosto. Onhan ymmärrettävää, että nuoriin ja heidän valistamiseen ammattiyhdistysasioissa johdettu valistus- ja koulutustoiminta ei mene hukkaan. Heistä löytyy työmme jatkajat.

Entistä tapaa noudattaen pidettiin Kuntotalon kokoushuoneessa helmikuun 10 päivänä 1966 kello 19.00 luentotilaisuus ”Luottamusmies työpaikalla”, luennoitsijana SAK:n toimitsija Kalle Pirttijärvi. Tilaisuudessa oli ilahduttavan runsas osanottajajoukko.

Piirimies Kai Ritala on käynyt kokouksissamme 3 kertaa antamassa tiedonantoja työehtosopimusrintamalla kulloinkin tapahtuneesta kehityksestä, sillä kulunut vuosi oli spontaanista valmistelua ja taisteluakin uusien työehtosopimusten aikaansaamiseksi.

Valistustoiminnan sektorilla teimme vielä päätöksen toimitsijakurssin järjestämiseksi täällä Kouvolassa lähiaikana, tarkoituksena antaa järjestöteknistä koulutusta meidän uusien jäsenosastojemme jäsenille. Tästä kertominen jäänee kuitenkin seuraavaan toimintakertomukseen.

Mainittakoon vielä, että työttömien kokous pidettiin helmikuun 1 päivänä 1966 kello 19.00 Kouvolan työväentalolla.

Ammatillisen paikallisjärjestön toiminnan tukemiseksi on jokainen jäsenosasto suorittanut jäsenmaksua 3 penniä kuukaudessa jokaisesta ammattiosastonsa jäsenestä. Jäsenmaksu, joka oli tiettävästi pienimpiä Suomessa, edellytti toiminnan rajoittamisen vain niihin toimintamuotoihin, jotka ovat taloudellisesti mahdollisuuksien rajoissa. Näistä seikoista johtuen on paikallisjärjestö joutunut toimintansa aktivoimiseksi kääntymään usein jäsenosastojensa puoleen, jotta taloudelliset edellytykset olisi täytetty. Osastot ovat suhtautuneet keräyksiin myönteisesti, näistä mainittakoon Vappujuhla-keräys.

Toiminnan jatkamiselle tässä laajuudessa ei olisi mahdollisuuksia ilman taloudellisen aseman parantamista. Tästä johtuen työvaliokunta päätyi pitkän harkinnan jälkeen välttämättömään jäsenmaksun korotukseen 2:lla pennillä, joka valmistavassa vuosikokouksessa marraskuun 28 päivänä 1965 hyväksyttiin yksimielisesti.

 


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com