Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 3.2.2019

 

PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSESTA,

joka pidettiin maaliskuun 23 päivänä 1964 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa. Läsnä oli 12 edustajaa 7 perusjärjestöstä. Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Sulo Lehtinen ja pöytäkirjan laati KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Sulo Lehtinen toivottaen edustajat tervetulleiksi ja toivoi, että päätökset tehdään yhteishengen ja kansanvaltaisten tapojen mukaan. Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. 

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi: KAP:n sihteeri Valio Koskinen

 2. pöytäkirjantarkastajiksi: Pauli Toijonen ja Mauno Hyypiä

 3. ääntenlaskijoiksi: Arvi Hytti, Pauli Toijonen ja Mauno Hyypiä.

Sihteeri esitti vuoden 1963 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin kiitosmaininnoin. Rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti vuoden 1963 tilikertomuksen ja tilintarkastajain lausunnon, hyväksyttiin yksimielisesti. Edellä kuullun tilinpäätöksien ja tilintarkastajien lausuntojen mukaisesti myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Luettiin hallituksen ehdotus muuttaa, toiminta- ja valistusrahastonsäännöt, joka hyväksyttiin ehdotetussa muodossa yksimielisesti keskustelutta. Luettiin hallituksen muutosehdotus taistelurahastonsäännöistä, joka hyväksyttiin ehdotetussa muodossa yksimielisesti keskusteluitta. (liite n:o 5)

Päätettiin ottaa opintokerhon käyttöön talousarviosta menokohdalta opintoavustukset 20,- opintokirjeisiin ja tarvikkeisiin yksimielisesti.

Kokouksen loppusanat esitti puheenjohtaja. Kokous päättyi klo 19.00.


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN AMMATILLISEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESTA,

joka pidettiin marraskuun 15 päivänä 1964 alkaen klo 17.00 Kouvolan Työväen-talossa. Läsnä oli 6 edustajaa 6 perus-järjestöstä. Puhetta johti paikallisjärjestön puheenjohtaja Sulo Lehtinen ja pöytäkirjan laati järjestön sihteeri Valio Koskinen.

Kokouksen avauksen suoritti puheenjohtaja Sulo Lehtinen toivottaen edustajat tervetulleiksi, kokouksesta oli ilmoitettu paikallisjärjestön kiertokirjeellä n:o 10/64 VK. 26.10.-64 perusosastoille, edustajiston jäsenille lähetettiin viikko ennen kokouskutsut ja esityslista sekä kokouskutsu oli Ammattijärjestö lehdessä n:o 44 13.11.-64. Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti joten hyväksyttiin se lailliseksi. Tarkistettiin edustavaltaisuudet ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. 

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi KAP:n sihteeri Valio Koskinen

 2. pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Kaje ja Arvi Hytti

 3. ääntenlaskijoiksi mahdollista äänestystä varten Lauri Kaje ja Arvi Hytti.

Päätettiin hyväksyä jäsenmaksuksi edelleen 40 penniä jäseneltä vuodessa hallituksen esittämässä muodossa, yksimielisesti.  Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvio vuodelle 1965 hallituksen esityksen mukaisesti. 

Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodelle 1965 valittiin yksimielisesti Valtter Vana. Sulo Lehtinen kieltäytyi jatkamasta puheenjohtajan tehtäviä vuonna 1965. Paikallisjärjestön hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin vuosille 1965-66 yksimielisesti vakinaisiksi Samuli Riikonen, Arvi Hytti ja Erkki Vainikka varajäseniksi Kauko Permanto, Lauri Kaje ja Rauni Nordsten. Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Toimi Tontti, Olavi Lanki ja varalle Urho Askola ja Sirkka Volanen.

Sihteeri selosti mahdollisia paikallisjärjestön tulevia urheilukilpailuja ja muuta kilpailu-toimintaa. Päätettiin jättää urheilutoimikunnan valitseminen myöhempään ajankohtaan hallituksen tehtäväksi.

Uuno Kirsi esitti osastonsa huolestumisen valtion määrärahapolitiikasta sen johdosta, että Kouvolan aseman alikulku- ja laituri-tunnelityömaa seisoo, eikä sen jatkamisesta ole tietoakaan. Samaten vaatisi myös muu aseman seutu määrärahoja töiden loppuun saattamiseksi. Toivoi paikallisjärjestön asiaan puuttumista.

Kokous hyväksyi Uuno Kirsin esityksen ja totesi näiden töiden jatkumisen tuovan monelle työpaikan. Päätettiin yksimielisesti asia antaa paikallisjärjestön hallituksen tutkittavaksi ja eteenpäin saatettavaksi.

Kokouksen loppusanat esitti kokouksen puheenjohtaja kiittäen asiallisesta asioiden käsittelystä. Kokous päättyi klo 18.30.


SAJ:N KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1964

Laatinut KAP:n sihteeri Valio Koskinen

Vuosi 1964 oli palkannauttijan osalta ankara ja epävakainen. Se osoitti selvästi, että valtiontalouden ja koko talouselämämme vakauttamisen nimessä edellisinä vuosina suoritetut veronkorotukset olivat johtaneet aivan päinvastaiseen tulokseen, entistä erävarmempiin taloudellisiin oloihin, työllisyystilanteen vaikeutumiseen ja rahan arvon alenemiseen. Kun valtion menotalouteen nähden ei kertomusvuonnakaan ryhdytty mihinkään taloudellisiin tervehdyttämis-toimenpiteisiin vaan veroja yhä korotettiin, valtion-taloudessa jo vuodesta 1962 lähtien ilmenneet vaikeudet jatkuivat. Rahan arvon alenemista osoittaa elinkustannusindeksin 10,1 prosentin nousu vuoden aikana. Veronkorotuspaine purkautui vuoden vaihtuessa ja kertomusvuoden alkupuolella suoranaiseen veronkorotusten ryöppyyn.

Yhteisöjen tuloveroa korotettiin, moottoriajoneuvojen rekisteriveroa nostettiin, liikevaihtoverouudistukseen sisällytettiin tuntuva veronkorotus ja kaiken päätteeksi eduskunta hyväksyi lisäveron, mikä merkitsi tuloverorasituksen nousua 20 – 40 prosenttia ja omaisuusveron 50 prosenttia.

Ammattijärjestön ensimmäinen edustajakokous antoi jo selvän kuvan miten kansanvaltainen ammattiyhdistysliike on selvillä periaatteilla mukana viitoittamassa tulevaisuuden tietä. Kuluneen vuoden myönteisimpänä piirteenä pidetään kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen järjestöllisen voiman kasvua, sekä voimavarojen kokoamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä suhteessa on SAJ:n, VY:n ja KTV:n välillä perustettu ammatillisten järjestöjen yhteistyötoimikunta, joka edustaa yli 160.000 järjestäytynyttä palkansaajaa, erittäin merkittävä tapahtuma.

SAJ:n piirissä toivotaan, että maamme maatalouspolitiikka vihdoinkin muuttuisi nykyistä järkevämmille linjoille.

Lähitulevaisuutta katsellessa on useilla aloilla vallitseva huomattava työttömyys vakavimpana huolestumisen aiheena, sitäkin suuremmalla syyllä, kun edes nykyisen heikon korkeasuhdanteen vahvistumisesta ei näytä olevan toiveita. Alati kohoavat hinnat ovat mitätöineet työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset ja siten estäneet kulutuskysynnän kasvun. Tällainen kehitys on vaikuttanut etenkin kotimarkkinateollisuuden työllisyyden heikentymiseen.

Toivottavasti hintojen nousupaine pian helpottuu niin, että nykyistä parempi tasapaino hintojen ja palkkojen välillä saadaan aikaan. Sopimusten mukaiset palkankorotukset tuottavuuden kasvun rajoissa pysyen eivät aiheuta inflaatiopainetta. Taloudelliset vaikeutemme ovat ensisijassa hallitusvallan viime vuosina harjoittaman taitamattoman talouspolitiikan seurausta.

Paikallisjärjestö seurasi kuluneena vuonna kiinteästi työllisyystilannetta ja esitti mm:

 • Paikallisjärjestön puheenjohtaja ja sihteeri kävivät kaupunginjohtajan luona jättämässä kirjelmän, jossa toivottiin, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin vanhusten talon aikaansaamiseksi Kouvolaan, sekä kiirehtisi ammatillisen koulukeskuksen rakentamista.

 • Elokuussa paikallisjärjestön viisi miehinen lähetystö kävi Aravan pääjohtajan luona ja jätti kirjelmän, jossa toivottiin, että Arava myöntäisi Kouvolalle lisää työllisyysaravia kerrostalojen rakentamista varten ja vastedeskin huomioisi Kouvolan lisääntyvän asuntojen ja työllisyystilaisuuksien tarpeen.

 • Marraskuussa paikallisjärjestö jätti kirjelmän ratajakson suosituksella Kulkulaitosten ja yleistentöiden ministeriölle, jossa toivottiin, että ministeriö kiireellisesti ratkaisisi Kouvolan aseman laituri ja tunnelityömaan edelleen jatkamisen.

Yllämainitut toimenpiteet katsottiin tarpeellisiksi sen vuoksi, että vaikka Kouvolassa valmistui kuluvan vuoden aikana huomattava määrä uusia asuintaloja ja liikerakennuksia, ei niiden määrä vuoden vaihteeseen mennessä kohonnut kuin puoleen viime vuoden vastaavista numeroista. Esitetyistä toivomuksista toteutuivat seuraavat: Kertomusvuoden aikana aloitettiin Kouvolan ammatillisen koulukeskuksen rakentaminen, sekä arava myönsi Kouvolalle yhden kerrostaloaravan lisää.

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajisto vuosina 1964 – 1965

 

Suomen Kunnallisten Työntekijäin ja Viranhaltijain Liiton osasto n:o 96

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry.

Vakinainen:

Varalla:

Olavi Laakkonen

 Jorma Puolatie

Pauli Toijonen

Pertti Vuori

Mauno Hyypiä

 Veikko Katajamäki

Toimi Väätäinen

 Pentti Niittyranta

 Suomen Liiketyöntekijäin Liiton osasto n:o 15 Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Vakinainen:

 Varalla:

Erkki Vainikka

 Osmo Laitinen

Matti Salmela

Pentti Nurminen

 Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 1 Kouvolan Lihatyöntekijät ry.

Vakinainen:

 Varalla:

Martti Kasanen

Lauri Kaje

Valtter Vana

 Hulda Matikka

Suomen Puunjalostusteollisuustyöntekijäin Liiton osasto n:o 134

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry.

Vakinainen:

 Varalla:

Arvid Hytti 

Veikko Pietikäinen

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 84

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry.

Vakinainen:

 Varalla:

Kauko Permanto

 Eero Penttinen

Toivo Vihko

 

Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton osasto n:o 85 Kouvolan seudun Muurarit ry.

Vakinainen:

 Varalla:

Veikko Tuomala

Matti Eloranta

Suomen Rautatieläisten Ammattiyhdistysten Liiton osasto n:o

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry.

Vakinainen:

 

Taito Uusiheimola

 

Uuno Kirsi

 

Suomen Sähköalantyöntekijäin Liiton osasto n:o 29

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry.

 

Vakinainen: 

Varalla:

Rauni Nordsten

Viktor Parvikari

 • Kevätkokous pidettiin 23.3. saapuvilla oli 12 edustajaa 7 osastosta. Kokouksesta merkittiin 10 pykälää.

 • Syyskokous pidettiin 15.11. saapuvilla oli 6 edustajaa 6 osastosta. Kokouksesta merkittiin 11 pykälää.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi hyväksyttiin muutoksin uudet valistus- ja taistelurahaston säännöt, sekä valtuutettiin hallitus järjestämään Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton talvipäivät Kouvolaan.

Päätettiin korottaa jäsenmaksuja 4 pennillä jäseneltä vuodessa taloustilanteen parantamiseksi.

Paikallisjärjestön muodostavat siihen liittyneet SAJ:n jäsenliittojen ja ulkopuolella keskusjärjestöistä olevat perusjärjestöt, joiden jäsenmäärät tilitysten perusteella olivat seuraavat:

Kouvolan Kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry

179 jäsentä

Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

145 jäsentä

Kouvolan Lihatyöntekijät ry.

 84 jäsentä

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto ry.

10 jäsentä

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry.

136 jäsentä

Kouvolan seudun Muurarit ry.

37 jäsentä

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry.

64 jäsentä

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry. 

60 jäsentä

Jäsenmäärän lisäys 85 jäsentä yhteensä:

715 jäsentä

 • Osastojen kokouksiin on osallistunut paikallisjärjestön sihteeri.

 • Kouvolan kaupungin työvoimatoimikunnassa on paikallisjärjestöä edustanut Toivo Vihko.

 • Ruotsalaisen kummikunnan tilaisuudessa edusti paikallisjärjestöä puheenjohtaja.

 • Osmo Permannon hautajaistilaisuudessa oli puheenjohtaja ja rahastonhoitaja.

 • Paikallisjärjestön parlamentissa Helsingissä 8.3. edusti paikallisjärjestöämme sihteeri Valio Koskinen.

Maaliskuussa järjestettiin kaksi iltaiset luottamusmieskurssit jäsenosastojen jäsenille. Osanottajia oli 15. Kurssin luennoitsijoina toimivat SAJ:stä M. Alppinen ja E. Honkavaara.

 • Johtokuntien neuvottelutilaisuus pidettiin 24.1. Kouvolan Työväentalossa SAJ:stä oli Heikki Helkavuori.

 • Tiedotustilaisuus pidettiin 3.11. Kymen Kartanon kabinetissa jäsenosastojen jäsenille tilaisuudessa puhui SAJ:stä Heikki Helkavuori ja osuusliike Kymenmaan toimintaa selosti sihteeri Alpo Heinonen Kymenmaasta.

 • Paikallisjärjestön yhteyteen perustettavan Työväen Sivistysliiton alaisen opintokerhon perustava kokous pidettiin 11.2. Työväen Sivistysliittoa edusti kokouksessa opintoneuvoja Paavo Niemi opintokerhon opinto-ohjaajaksi valittiin KAP:n sihteeri Valio Koskinen opintokerhosta lähemmin opinto-kerhon toimintakertomuksessa.

Urheilu

Pilkkikilpailut jäsenosastojen jäsenille pidettiin 5.4. Lappalajärvellä. Osanottajia oli 51. Paikallisjärjestön mestaruuden voitti Aarre Paavola Kunnantyöntekijöistä ja osastojen välisen kiertopalkinnon voitti Kunnantyöntekijät. Kilpailuihin saatiin lahjoituksena kunniapalkintoja 8 Kouvolalaiselta liikkeeltä ja yritykseltä.

Viestijuoksukilpailut ruotsalaisviestissä pidettiin jäsenosastojen joukkueille 18.9. Kouvolan Urheilukentällä. Osanottajia oli 2 osastoa. Kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Kouvolan Kunnantyöntekijät.

 

Taloudellinen asema on ollut kuluneena vuotena erittäin kireä lähemmin tilikertomuksessa.

Paikallisjärjestön tilintarkastajina ovat toimineet Urho Askola ja Sirkka Volanen ja varalla: Alpo Heinonen ja Antti Lämsä. Jäsenmaksu on kertomusvuoden aikana ollut -,10 nelj. eli 40 penniä vuodessa jäseneltä. Jäsenmaksuista kertyi paikallisjärjestölle vuodelta 1964 304,64 markkaa.

Paikallisjärjestön kirjeenvaihdon on hoitanut sihteeri, kertomusvuoden aikana lähetettiin jäsenosastoille 12 numeroitua kiertokirjettä yht. 116 kirjettä sekä muuta postia 35 kirjettä, edustajiston jäsenille 30 kirjettä ja kokouskutsukortteja hallituksen jäsenille 90 kpl. Paikallisjärjestöön saapui 52 kirjettä.

Kertomusvuoden aikana on paikallisjärjestön puheen-johtajana toiminut Sulo Lehtinen, varapuheenjohtajana Matti Eloranta, sihteerinä Valio Koskinen ja rahaston-hoitajana Lauri Kaje. Hallitukseen on puheenjohtajan lisäksi vakinaisina jäseninä kuuluneet Valio Koskinen, Oiva Elo, Raimo Huusari, Lauri Kaje, Arvi Hytti ja Taisto Uusiheimola ja varajäseninä Matti Eloranta, Osmo Permanto, Leo Rosvall, Matti Salmela, Kauko Permanto ja Rauni Nordsten.

Kertomusvuoden aikana on hallitus pitänyt 9 kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 67 pykälää.

Kokouksiin ovat hallituksen jäsenet osallistuneet seuraavasti:

SULO LEHTINEN

 7 kokousta

 VALIO KOSKINEN

9 kokousta

LAURI KAJE

 9 kokousta

MATTI ELORANTA

 7 kokousta

ARVI HYTTI 

7 kokousta

 KAUKO PERMANTO

 6 kokousta

OSMO PERMANTO

 5 kokousta 

OIVA ELO

 4 kokousta

RAUNI NORDSTEN

 2 kokousta

 RAIMO HUUSARI

1 kokousta

TAITO UUSIHEIMALA

 1 kokousta 

LEO ROSVALL

-

MATTI SALMELA

 

Erovuorossa ovat Arvi Hytti, Taito Uusiheimala, Lauri Kaje, Matti Salmela, Kauko Permanto ja Rauni Nordsten.

Tärkeimmät hallituksen kokouksissa käsitellyt asiat:

 • Aravalle lähetettävä kirjelmä ja lähetystön valitseminen.

 • Annettiin lausunto ammattientarkastajaksi ja valittiin ehdolle Esko Vahter, Jouko Mikkola ja Svante Salo.

 • Neuvoteltiin Yleis- ja Erikoisalojen ammattiliiton talvipäivistä.

 • Päätettiin lähettää kirjelmä vasemmisto valtuustoryhmille Kouvolan toriajan muuttumisesta. Sekä kansanvaltaista järjestäytymistä paikallisjärjestön piiriin.

Tarkasteltaessa kertomusvuoden toimintaa, huomataan että, entistä enemmän on kiinnitetty huomiota opinto ja valistustoimintaan.

Hallitus on tehnyt myös parhaansa uusien osastojen liittymiseksi paikallisjärjestön piiriin ja onnistunutkin siinä, sillä kuluvan vuoden alusta meitä onkin entistä suurempi joukko viemässä paikallista järjestötoimintaa eteenpäin.

Toivokaamme, että tulevana vuotena saisimme nais- ja nuorisotoiminnan ripeään alkuun.

 

KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N OPINTOKERHON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1964

 

Vuoden 1963 lopulla virisi ajatus opintoryhmätyöstä paikallisjärjestön hallituksen piirissä ajatus vietiin edustajistolle sekä johtokuntien neuvottelutilaisuuteen ja molemmat antoivat valtuudet hallitukselle saada asia päiväjärjestykseen ja niin pidettiin opintokerhon perustava kokous Kouvolan Työväentalossa 11.2.1964 paikalla oli 8 jäsentä 3 osastosta sekä Työväen Sivistysliittoa edusti opintoneuvoja Paavo Niemi.

Opintokerho päätti liittyä Työväen Sivistysliittoon. Kerho sai numerokseen 1783.

Kerhon kevätkausi

 • Kevätkaudella kerhoon liittyi 8 opiskelijaa 1 nainen ja 7 miestä.

 • Opintoaiheena oli ”Miten nykyajan yhdistys toimii”.

 • Kerho piti 6 kokousta ja kevätkauden lopettajaiset perheiltana 29.5.

 • Seuraavat opiskelijat saivat todistuksensa arvosanoin HYVÄ

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry:stä

Ritva Pekkanen, Sulo Lehtinen, Valio Koskinen, Mauno Hyypiä ja Raimo Huusari.

Kouvolan Liha-alantyöntekijät ry:stä Lauri Kaje ja Valtter Vana

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry:stä Kauko Permanto

Syyskausi

 • Syyskaudella kerhoon liittyi 24 opiskelijaa 5 naista ja 19 miestä.

 • Opintoaiheena oli ”Järjestötehtävien Peruskurssi”. Kurssi selvitti ammattiyhdistysliikkeen järjestötoimitsijan tehtäviä, kokoustekniikkaa ja yleisiä järjestöasioita.

 • Kerho piti 6 kokousta ja pikkujoulun 4.12.

 • Seuraavat opiskelijat ovat säännöllisesti osallistuneet opintokokouksiin ja saivat todistuksensa arvosanoin KIITETTÄVÄ

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry:stä Ritva Pekkanen, Mauno Hyypiä, Raimo Huusari ja Valio Koskinen

Kouvolan Liha-alantyöntekijät ry:stä Martta Tolvanen, Aili Myyrä, Eeva Kokkonen, Lauri Kaje, Valtter Vana, Martti Kasanen ja Eino Heiskanen

Kouvolan Rakennusalan työntekijät ry:stä Pauli Huomo, Kauko Permanto, Pertti Koskelainen, Arvi Kaartinen, Pentti Frantsi ja Frans Salo

Kouvolan seudun Muurarit ry:stä Matti Eloranta

Kerhon opinto-ohjaajana on toiminut paikallisjärjestön sihteeri Valio Koskinen, puheenjohtajana Sulo Lehtinen ja rahastonhoitajana Lauri Kaje. Kerho käytti varoja vuonna 1964 263,72 markkaa, kerho ei saanut valtionapua ensimmäisenä vuotenaan. Kerhon tilintarkastajina ovat toimineet kertomusvuonna paikallisjärjestön tilintarkastajat

Kerho on ensimmäisenä toimintavuotenaan saanut erittäin innostuneen opiskelijapiirin ja on huomattu opintotarve tärkeäksi ammattiyhdistysliikkeen rinnalla ja sopivaksi Paikallisjärjestön toimintamuodoksi. Kerho aloittaa toisen toimintavuotensa valoisin mielin. Opinto-ohjaaja Valio Koskinen 


KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY JULKILAUSUMA 1964

Palkka- ja työehtosopimukset on solmittu niin kutsutulta R:linjan pohjalta aina v. 1965 loppuun saakka. Sopimuksiin liittyy indeksiturva.

SAK:n toimesta on jatkuvasti vedottu eri etupiirien kuten myös valtiovallan noudattamaan hintapolitiikkaan ja erikoisesti tähdennetty rahan arvon vakaana säilyttämistä. Nämä SAK:n vetoomukset ovat olleet turhia niin valtiovaltaan kuin yksityiseenkin sektoriin nähden ja näin on yhteiskuntamme joutunut palkansaajille ja piensäästäjille vahingollisen inflaatiokierteen kurjimukseen, SAK:n oli tämä otettava huomioon palkka- ja työehtosopimuspohjaa punnittaessa. Jotta palkansaajien elintaso voitaisiin säilyttää edes nykyisellä tasolla SAK hankki sopimuksiin myös indeksiturvan. Toivottavasti tämä indeksiturva pakottaa valtiovallan kuten yksityisenkin sektorin ainakin jossain määrin harkitsemaan kaikkia hintojen ja maksujen korotuksia.

SAK:n johdon on otettava edelleenkin huomioon mitä tehtävät palkkaratkaisut vaikuttavat rahan arvoon ja sen vakaana säilyttämiseen sekä työllisyyskysymyksiin. Vastuuntuntoisen SAK:n johdon tehtävänä on pyrkiä järkevään palkkapolitiikan hoitamiseen niin, että yleisen sosiaaliturvan lisääntymisen ohella palkansaajien dealinen ostokyky kasvaa. Samoin sen velvollisuutena on pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan niin, että työllisyys voidaan turvata kaikille sitä haluaville, näin edistäen dealisen elintason nousua ja kansalaisten hyvinvointia.

SAK:n toimintaa vastustavat järjestöt työntekijöiden piirissä pyrkivät jokaisen sopimuskierroksen jälkeen väittämään, että SAK ei ole tehnyt kaikkea voitavaa, eikä mitannut ulos riittävän suuria palkankorotuksia. Huomioon ottaen, että on vältetty nykyisessä työllisyyspoliittisesti vaikeassa tilanteessa raskaat ja yhteiskuntaakin rasittavat työtaistelut. Paikallisjärjestömme edustajiston kokouksen käsityksen mukaan SAK ja sen jäsenliitot ovat tälläkin sopimuskierroksella päässeet melko lailla onnistuneisiin tuloksiin propakandisista vastustajiemme väitteistä huolimatta.

SAK:n edustajakokous kiinnitti vakavaa huomiota sosiaaliturvan kehittämiseen ja parantamiseen. Sosiaaliturva on viime vuosina merkittävästi parantunut ja tähän on antanut merkittävän panoksen myös SAK. Eduskunnan hiljattain säätämä sairausvakuutuslaki astuu voimaan kuluvan vuoden aikana. Laki Tulee muodostamaan yhden koko sosiaaliturvamme kulmakivistä. Laki ei kuitenkaan saanut säätämisvaiheessa sellaista muotoa minkä työväestö sille asetti. Laki on joka tapauksessa olemassa ja koko työväenliikkeen yhteisvoimin sairausvakuutuslaki on parannettavissa kuten koko sosiaaliturvajärjestelmämmekin. Niin, että kaikki vähävaraisemmatkin maamme kansalaiset voivat tuntea yhteiskuntamme omaksi kansakodikseen.

Nyt jos koskaan työväestön järjestöllisessä mielessä on löydettävä toinen toisemme. Työtä on yhä enemmän tehtävä järjestäytyneisyyden tehostamiseksi, eikä uhrata aikaa asiattomaan riitelyyn. Jokaisen työläisen olisi ymmärrettävä oma etunsa ja liittyä yhteiseen ammattiyhdistysliikkeeseen. Vuosikausia on ammattiyhdistysliike joutunut käymään taistelua itsenäisyytensä puolesta, ja tämä taistelu jatkuu edelleenkin. Ammattiyhdistysliike puolustaa kaikkia tämän maan palkansaajien ja työläisten etuja ja näin ollen se ei voi, eikä saa alistua minkään poliittisen puolueen käskyläiseksi. Kaikista vastaväitteistä huolimatta SAK on se järjestö jonka piiriin työväestö hakeutuu. Vain SAK:n turvin jokainen työntekijä ja palkannauttija voi rakentaa turvatumman tulevaisuuden.


© Raimo Heikkilä

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com