Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 22.2.2018


 

Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokouksesta

Kouvolan Työväentalossa sunnuntaina maaliskuun 20 päivänä 1960 alkaen klo 13.00.

Läsnä oli 16 edustajaa 10 perusjärjestöstä.

Puhetta johti Paikallisjärjestön puheenjohtaja Oiva Eloranta, pöytäkirjan laati sihteeri Reino Pohjantähti.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Oiva Eloranta, toivottaen läsnä olleet tervetulleiksi.

Hyväksyttiin kokoukselle laadittu työjärjestys.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin perusjärjestöjen edustajavaltuudet ja todettiin kokous sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. Samassa yhteydessä myönnettiin läsnäolo-oikeus Paikallisjärjestöön kuuluvien osastojen läsnä oleville jäsenille.

Valittiin edustajakokouksen virkailijat:

 1. Kokouksen sihteeriksi Paikallisjärjestön sihteeri Reino Pohjantähti.

 2. Pöytäkirjantarkastajiksi Eino Savolainen ja Arvid Hytti.

 3. Ääntenlaskijoiksi Eino Savolainen, Arvid Hytti ja Martti Järvinen.

Kuultiin toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuultiin tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta, joka hyväksyttiin.

Kuultiin tilintarkastajain lausunto, jonka perusteella myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 1960 valittiin 13 äänellä Oiva Eloranta.

O. Mäkelän saadessa 3 ääntä.

Paikallisjärjestön Työvaliokuntaan valittiin erovuorossa olevat Toivo Nummiaro ja Eino Savolainen uudelleen sekä Uuno Kirsi varsinaisiksi. Varalle erovuorossa olevat Toivo Vihko ja Armas Laaksonen uudelleen sekä Seppo Riiheläinen.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön tilientarkastajiksi valittiin yksimielisesti varsinaisiksi Urho Askola ja Kalle Seppälä, varalle Sirkka Volanen ja Olavi Taipaleenmäki.

10§

Edustajiston kokoukset päätettiin kutsua koolle entistä tapaa ja sääntöjen määräyksiä noudattaen kiertokirjeellä ja henkilökohtaisilla kokouskutsuilla.

Kokoukselle ei ilmaantunut muita asioita, joten katsottiin se päättyneeksi.

Vakuudeksi

Oiva Eloranta Reino Pohjantähti

Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Eino Savolainen Arvid Hytti

Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat


Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n ylimääräisestä edustajiston kokouksesta

sunnuntaina joulukuun 11 p:nä 1960 alkaen klo 13.00 Kouvolan Työväentalossa. Läsnä oli 19 edustajaa 11 perusjärjestöstä. Puhetta johti Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Oiva Eloranta, pöytäkirjan laati Reino Pohjantähti.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtaja Oiva Eloranta toivotti läsnä olleet edustajat tervetulleiksi tähän suurimerkitykselliseen kokoukseen, jossa tullaan käsittelemään Paikallisjärjestön toimintoihin liittyvää ratkaisevaa kysymystä. Samalla hän totesi, että nimenomaan valmistava vuosikokous oli varsin vakavasti käsitellyt SAK:n viimeaikaisia toimintoja ja toimintatapoja, todeten ne kaikkea muuta kuin järjestödemokratian mukaisiksi.

Hyväksyttiin työvaliokunnan kokoukselle laatima työjärjestys.

Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa.

Kokoukseen saapuneelle SAK:n edustajalle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksen toimitsijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi Reino Pohjantähti,

 2. pöytäkirjantarkistajiksi Heikki Jortikka, Martti Järvinen ja Lauri Kaje,

 3. ääntenlaskijoiksi, Heikki Jortikka, Martti Järvinen ja Lauri Kaje.

Työvaliokunta on monissa eri yhteyksissä todennut SAK:n viime aikaisen toiminnan poikenneen kansanvaltaisista järjestöperiaatteista. Näin ollen se esitti edustajakokoukselle harkittavaksi ja päätettäväksi Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön ja SAK:n keskinäisestä suhtautumisesta.

Kysymyksen käsittely aiheutti varsin vilkkaan keskustelun, jolloin mm. eräät edustajat samoin kuin SAK:n läsnä ollut toimitsija korostivat, että Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö aikoo erota SAK:sta.

SAK:n, samoin kuin Ammatillisen Paikallisjärjestön sääntöjen mukaan, eivät mitkään maamme Ammatilliset Paikallisjärjestöt ole liittyneet missään vaiheessa SAK:n, vaan ovat toimineet sääntöjen mukaisesti paikallisten perusjärjestöjen yhdyselimenä.

Keskustelun kuluessa todettiin, että Paikallisjärjestömme on kaikin sille kuuluvin eri muodoin toiminut kansanvaltaisuutta noudattaen, - joskaan ei kaikkien tyydytykseksi.

Työvaliokunnan ehdotukseen tyytymättömien vaatiessa suhteiden jatkamista SAK:n suoritettiin äänestys, jonka tuloksena:

Työvaliokunnan ehdotus suhteiden katkaisemisesta SAK:n sai 13 ääntä.

Suhteiden jatkuvaisuuden kannalla olevien esityksen saadessa 6 ääntä.

Näin ollen kokous totesi, että Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö, järjestönä, irtautuu kaikista SAK:n toiminnoista.

Edustaja Vilho Valtonen esitti valmiiksi laaditun kirjallisen vastalauseen kokouksen päätökseen, jonka vastalauseen monet häntä myötäilleet kokouspaikalla allekirjoittivat.

Kokoukselle ei ilmaantunut muita asioita, joten katsottiin se päättyneeksi puheenjohtajan toivoessa koko työvaliokunnan puolesta, että ammattiyhdistysliike maassamme tulevaisuudessa noudattaa niitä periaatteita, joidenka pohjalle koko työväenliike, ammattiyhdistysliike mukaan luettuna, pohjautuu.

Vakuudeksi

Oiva Eloranta Reino Pohjantähti

 

Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Heikki Jortikka Martti Järvinen

Lauri Kaje

Kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkistajat.


KOUVOLAN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS


Ajalta 20.3.-60 - 19.3.-61

Yleistä:

Todellisen kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen kannasta katsoen on kulunut vuosi ollut varsin synkkä. Koko yhteiskuntaelämässämme on vallinnut ja vallitsee edelleenkin suuria ristiriitoja ja ellei näitä saada poistettua voi yhteiskuntaelämämme kärsiä suuren tappion.

Tämä on ollut aivan selvästi nähtävissä mm. ammattiyhdistysliikkeessä, jonka määrätyt ryhmittymät ottivat astinlaudakseen mahdollista muunlaista yhteiskuntaa suunnitellessaan meidänkin maahamme.

Kaikki nämä tapahtumat maassamme ovat myöskin olleet huomioitavissa Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toiminnoissa. Näin ollen tämä esitettävä toimintakertomus osoittaa ne vaikutteet, jotka ovat levinneet jopa meidänkin vaatimattoman kaupunkimme alueelle. Me olimme suorastaan sanoen omissa toiminnoissammekin verrattain sinisilmäisiä odottaen SAK:n niin työvaliokunnan kuin valtuustonkin kannanottoja ratkaiseviin kysymyksiin. On ollut todettavissa, että paikkakuntammekin ammattiyhdistystoiminta on kärsinyt näistä tapahtumista – ennen kaikkea epävarmuuden tunteen vuoksi.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toiminta on kaikkina aikoina tähdännyt nimenomaan kansanvaltaisuuden säilyttämiseen maassamme. Todetessaan, ettei näitä mahdollisuuksia ilmennyt SAK:n toiminnoissa, katsoi Paikallisjärjestö aiheelliseksi irtaantua niistä piireistä, jotka eivät toimi kansanvaltaisuuden pohjalla. Järjestömme ei kuitenkaan käynyt nukkumaan prinsessa Ruususen unta, vaan jatkoi toimintaansa edelleen niiden periaatteiden mukaisesti, jotka kuuluvat todellisen ammattiyhdistysliikkeen peruskäsitteisiin.

Paljon kohua herättänyt SAK:n solmima ns. ”runkosopimus” ei ole ollut palkkatyöväestöä tyydyttävä, josta osoituksena on se, että useat ammattiliitot ovat kuluneen toimintakautemme aikana solmineet lukuisia runkosopimusta parempia työehto- ja palkkasopimuksia.

Paikallisjärjestön todettua ne lukuisat epäkansanvaltaisuudet SAK:n toiminnoissa, katsoi joulukuussa pidetty ylimääräinen edustajakokous aiheelliseksi katkaista suhteensa SAK:n.

Paikallisjärjestön näkyvä toiminta ei todella ole ollut edellä mainituista syistä johtuen kovinkaan ulospäin aktiiviselta vaikuttavaa, koska keskinäinen yhteistyö on kohdannut varsin suuriakin vaikeuksia.

Se mihin työvaliokunta joutui kiinnittämään edellisenä toimikautenaan varsin suurta huomiota oli, työllisyys, joka kysymys nykyisen vallinneen korkeasuhdanteen ansiosta on huomattavalla tavalla helpottanut AP:n toimintoja. Työllisyystilanne toimialueellamme on ollut suorastaan tyydyttävä.

Työvaliokunta toivoo ja odottaa, että näistä vaikeuksista huolimatta me saamme edelleenkin järjestömme koossa pitävän toiminnan entistä enemmän tehostettua ja näillä toivomuksilla esittää työvaliokunta vaatimattomaksi muodostuneen toimintakertomuksensa.

SAK:n tukea saimme tarmokkaan toimitsija Heikki Helkavuoren taholta siihen asti kunnes Hänet potkaistiin keskusliitosta ulos. Sen jälkeen ei ole SAK pyrkinytkään kanssamme minkäänlaiseen kosketukseen.

Saimme suruviestin, riveistämme poistui 21.3.1960 maalari Toivo Nummiaro suureen tuntemattomuuteen. Hän jätti sellaisen aukon riveihimme, jota lienee vaikea täyttää. Hän oli Paikallisjärjestön perustajajäsen, sen monivuotinen puheenjohtaja, sihteeri ja jatkuvasti työvaliokunnan jäsenenä. Hänen harkitseva luonteensa ja sen mukaiset toimintansa edesauttoivat kaikkinaista Kouvolan työväen järjestötoimintaa.

Edustajisto:

Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ovat kuuluneet seuraavat perusjärjestöt jäseniä 1960

Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 90 Jäseniä
Kouvolan Liha- ja leikkeletyöntekijät osasto n:o 40 ry.  75
Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 87
Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto n:o 134 ry.  8
Kouvolan seudun Auto- ja Metallityöntekijäin osasto n:o 116 ry. 62
Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry.  47

Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto ry. Kouvolan osasto n:o 20 ry.

 105
Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto ry.  

Kouvolan Vahtimestariosasto n:o 77 ry.

 18

Suomen Muurarien Liiton Kouvolan osasto n:o 24 ry.  65
Suomen Rakennustyöläisten Liitto ry:n osasto n:o 162 ry.  53
YHTEENSÄ 610 jäsentä

 

Edustajiston kokoukset:

 • Edustajisto on toimintakauden aikana pitänyt kolme kokousta, joista yksi oli jäsenistön vaatima ylimääräinen edustajakokous.
 • Vuosikokous pidettiin sunnuntaina maaliskuun 20 p:nä 1960 Kouvolan Työväentalossa ollen läsnä 16 edustajaa 10 perusjärjestöstä, pöytäkirjaan merkittiin 11 pykälää.
 • Valmistava vuosikokous pidettiin sunnuntaina marraskuun 13 p:nä 1960 Kouvolan Työväentalossa ollen läsnä 15 edustajaa 10 perusjärjestöstä, pöytäkirjaan merkittiin 7 pykälää.
 • Ylimääräinen edustajakokous pidettiin sunnuntaina joulukuun 11 p:nä 1960 Kouvolan Työväentalossa ollen läsnä 19 edustajaa 11 perusjärjestöstä, pöytäkirjaan merkittiin 7 pykälää. Tässä kokouksessa ratkaistiin suhde SAK:n.
 • Näissä kokouksissa ovat olleet toimitsijoina KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta ja sihteerinä Reino Pohjantähti.

Edustukset:

 • Kaupungin Työvoimatoimikuntaan AP:n edustajina ovat kuuluneet Taimi Vihko, Toivo Vihko ja Oiva Eloranta.
 • Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton täkäläisen osaston n:o 20 saavuttaessa 20-vuotistaipaleensa, kävivät tervehdyskäynnillä onnitteluineen Oiva Eloranta ja Reino Pohjantähti.

 

KAP:n virkailijat kuluneena toimintakautena:

Vuosikokouksen valitsemana puheenjohtajana on toiminut Oiva Eloranta.

Työvaliokunnan valitsemana sihteerinä Reino Pohjantähti, varapuheenjohtajana Toivo Vihko ja taloudenhoitajana Lauri Kaje.

 

Juhla- ja valistustoiminta:

Kuten jo alussa tuli mainittua huomioi SAK Paikallisjärjestöämme toimitsija Heikki Helkavuoren välityksellä, mutta SAK:n toukokuussa pidetyn valtuuston kokouksen tuloksen jälkeen yhteydet katkesivat nimenomaan SAK:n omalta taholta. Näin ollen varsinaiset ammattijärjestölliset niin juhla- kuin valistustilaisuudetkin ovat jääneet toimeenpanematta.

 

Urheilutoiminta:

Kesäkisat pidettiin Kouvolan Urheilukentällä maanantaina elokuun 15 p:nä 1960.

Hiihtokisat pidettiin sunnuntaina helmikuun 26 p:nä 1961.

 

Taloudellinen asema:

Paikallisjärjestön tilientarkastajina ovat toimineet Urho Askola ja Kalle Seppala varsinaisina, Sirkka Volanen ja Olavi Taipaleenmäki varalla.

Perusjärjestöjen jäsenmaksu on ollut kuten aikaisemminkin, 3 markkaa kk:ssa jäseneltä.

Avustuksia ei Paikallisjärjestö ole toimintakautensa aikana suorittanut.

Toivo Nummiaron perheelle lahjoitettiin Omaisten Tuki ry:n kautta 10.000 markkaa tietoisena perheen silloisesta taloudellisesta tilasta.

Yksityiskohtaiset taloudelliset tapahtumat selviävät esitettävässä tilikertomuksessa.

Kirjeenvaihto:

Paikallisjärjestön kirjeenvaihto:

Saapunut kirjelmiä 16

Lähetetty kirjelmiä, kiertokirjeitä, kokouskutsuja 152

Kirjeenvaihto yleensä on tapahtunut järjestömme toimintapiiriin kuuluvissa muodoissa.

 

Työvaliokunta (1 vuodeksi)

Työvaliokunta on kokoontunut 10 kertaa ja näiden kokouksien pöytäkirjoihin on merkitty 57 pykälää.

Työvaliokunnan kokoukset ovat yleensä käsitelleet käytännöllisiä järjestöllisiin toimintoihin liittyviä asioita.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Kokouksissa läsnä

Elo, Oiva 6 kertaa

Eloranta, Oiva 10 kertaa

Jortikka, Heikki 8 kertaa

Järvinen, Martti 4 kertaa

Kaje, Lauri 9 kertaa

Kirsi, Uuno 7 kertaa

Pohjantähti, Reino 6 kertaa

Riiheläinen, Seppo 2 kertaa

Rinne, Elin 1 kertaa

Savolainen, Eino 2 kertaa

Vihko, Toivo 8 kertaa

Nummiaro, Toivo - kertaa

Loppulause:

Työvaliokunta toteaa, että nimenomaan kulunut toimintakausi on ollut varsin vaikeata, johtuen se lähinnä niistä voittamattomista ristiriidoista, jotka SAK:n piirissä ovat olleet käynnissä. Näistä syistä huolimatta on työvaliokunta pyrkinyt ja myöskin noudattanut kaikkia niitä periaatteita, jotka kuuluvat kansanvaltaiselle ammattiyhdistysliikkeelle. Siitä, että työvaliokunta on onnistunut tehtävissään, esitämme mitä parhaimmat kiitoksemme niille kansanvaltaisesti toimiville perusjärjestöille, jotka ovat antaneet täydellisen tukensa, jotta me edelleen säilyttäisimme kansanvaltaisuuden myöskin ammattiyhdistysliikkeessä, ja toivoo, että nyt valittava työvaliokunta noudattaa näitä samoja perinteitä.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com