Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 3.2.2019


Suomen työväestön erimielisyydet, jotka vuoden 1961:n kuluessa vain lisääntyivät, näkyivät selvinä myöskin ammattiyhdistysliikkeen piirissä. SAK:n vastainen toiminta, jota johdettiin puoluepoliittisista järjestöistä oli  saanut yhä räikeämpiä toimintamuotoja. Siitä huolimatta, vaikka SAK:n hajottaminen oli toisin ajattelevien tärkeimpänä tavoitteena, voimme kuitenkin mielihyvin todeta SAK:n kestäneen työläisten vankkana keskusjärjestönä. Kuitenkin on todettava, että joidenkin ammatillisten paikallisjärjestöjen kohdalla on tilanne ollut hiukan toinen. Vanhan Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön omaksumat puoluepoliittiset menettelytavat, kuten jäsenyyden kieltäminen SAK:n kannalla olevilta ammattiosastoilta, olivat jo pitemmän ajan häirinneet paikkakunnan ammattiosastojen yhteistoimintaa. Tilanteen näin ollen, tuli ajankohtaiseksi pitää paikallisten SAK:n kannalla olevien ammattiosastojen yhteinen tilaisuus, jossa päätettäisiin uuden paikallisjärjestön perustamisesta.


PÖYTÄKIRJA KOUVOLAN SEUDUN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N PERUSTUVASTA KOKOUKSESTA,

 

joka pidettiin Kouvolassa. Päivän Sanomain asiatoimistossa, Valtakatu 25, 7p. maaliskuuta 1961 alkaen klo 18.00. Saapuvilla oli SAK:n Kymen piirimies Kauno Liukkonen, sekä 29 jäsentä eri ammattiosastoista. Puhetta johti Sulo Pesu ja pöytäkirjan laati Jorma Laaksonen. Kokouksen avasi paikallisjärjestön perustamista valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja Sulo Pesu. Avauspuheessaan hän toivotti tervetulleiksi tilaisuuteen saapuneet toverit ja toivoi, että tässä kokouksessa perustettaisi Kouvolaan SAK:n alainen paikallisjärjestö.

Todettiin seuraavien ammattiosastojen, joiden yhteinen jäsenmäärä on noin tuhannen työntekijää, lähettäneen seuraavat edustajansa:

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto N:72.ry

 Sulo Pesu, Uuno Mikkonen, Aarre Toivainen, Arvo Outinen ja Reino Kivistö, sekä varalle Oiva Koskinen, Vieno Jääskeläinen, Väinö Haavilainen, Pentti Elomaa ja Erkki Sokura.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto N:32.ry.

 Vilho Valtonen, Heikki Jortikka, Pentti Vauhkonen ja Vilhard Hellstén.

Suomen Rautatieläisten Liiton osasto N:6.ry

Sulo Helander ja Risto Siponen.

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry

Jorma Laaksonen ja varalle Vilppi Pullinen


Suomen Rakennustyöväen Liiton ammattiosasto N:60.ry

Onni Mäkelä, Eino Henttu, Leevi Koskiranta, Sulo Aroniitty, Erkki Moisio, Aimo Peltola ja Matti Kajander.

Tierakennustyöväen ammattiosasto N:85.ry

Armas Laaksonen, Uuno Puustelli ja Emell Vainikka


Kouvolan Seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry

Martti Korpela (tarkkailija)
   

Hyväksyttiin valmistavan toimikunnan (kokousta varten laadittu) työjärjestys.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Sulo Pesu, sihteeriksi Jorma Laaksonen ja pöytäkirjan tarkistajiksi Erkki Moisio ja Uuno Puustelli.

Keskusteltaessa ammatillisen paikallisjärjestön perustamisesta, olivat kokousedustajat yksimielisiä k.o. järjestön tarpeellisuudesta. Käytetyissä puheenvuoroissa paheksuttiin Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toimenpidettä, sen katkaistua suhteensa SAK:hon.

Päätettiin yksimielisesti perustaa Kouvolaan ammatillinen paikallisjärjestö, paikkakunnalla toimivien, SAK:n alaisten liittojen ammattiosastojen keskinäiseksi yhdyssiteeksi, suorittamaan ammatillista valistus- ja herätystyötä palkkatyöläisten keskuudessa.

Hyväksyttiin yksimielisesti perustetun yhdistyksen nimeksi: ”Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.” Säännöiksi hyväksyttiin SAK:n alaisten ammatillisten paikallisjärjestöjen mallisäännöt.

Päätettiin, että perustettuun paikallisjärjestöön (KSAP), sen edustajistoon, saa jokainen jäsenosasto valita yhden edustajan jokaiselta alkavasta jäseneltä aina 500 jäseneen saakka, sekä siitä yli menevältä määrältä yhden edustajan jokaista alkavaa 500 jäsentä kohden.

Kouvolan Seudun Ammatillisen Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 1961 valittiin yksimielisesti Sulo Pesu.

Paikallisjärjestön työvaliokuntaan, puheenjohtajan lisäksi valittiin 6 vakinaista ja 6 varajäsentä seuraavasti:

SRL:n os.72, Uuno Mikkonen, varalle Aarre Toivainen.

SRL:n os.32, Heikki Jortikka, varalle Vilho Valtonen.

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto, Jorma Laaksonen, varalle Vilppi Pullinen,

SRL:n os.6, Sulo Helander, varalle Arvo Solla.

Tierakennustyöväen ammattiosasto 85, Uuno Puustelli, varalle Toivo Hietanen ja SRTL:n os.60, Onni Mäkelä, varalle Erkki Moisio.

Päätettiin, että seuraavassa edustajiston kokouksessa voidaan työvaliokuntaa laajentaa osastojen tekemien esitysten pohjalla.

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n tilintarkastajiksi vuodeksi 1961 valittiin Pauli Rantanen ja Lauri Malvikko, sekä varalle Lauri Parkkonen ja Sulo Aroniitty.

Kokouksen päätöksen mukaisesti maksavat ammattiosastot jäsenmaksun paikallisjärjestölle 3mk kuukaudessa jokaisesta jäsenestään. Osastot suorittavat ko. maksut 1p. maaliskuuta 1961 alkaen ja ensimmäinen maksu suoritetaan huhtikuun alussa. Kokous esitti toivomuksen, että osastot suorittaisivat, mikäli suinkin on mahdollista, jäsenmaksun jo 1p. tammikuuta 1961 alkaen.

Kokouksen viimeisenä asiana selvitti SAK:n piirimies Kauno Liukkonen ammattiyhdistysliikkeen nykyistä toimintaa ja SAK:n lähiajan tavoitteita, kuten työajan lyhentämistä, sairausvakuutusta, naisten samapalkkaisuutta, uutta eläkelakia ym. Kysymyksiä.

Selostuksen pohjalle käydyssä keskustelussa hyväksyttiin yksimielisesti SAK:n toimenpiteet ja päätettiin tehdä niitä tunnetuiksi myös Kouvolassa.

Kokouksen, joka päättyi klo 20.00, osanottajat olivat yksimielisiä tehdyissä päätöksissä ja uskoivat rehdin ammattiyhdistysliikkeen joukkovoiman jatkuvaan lisääntymiseen.


 Kouvolan ja ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö ry.1961

 

Suomen työväestön erimielisyydet, jotka vuoden 1961:n kuluessa vain lisääntyivät, näkyivät selvinä myöskin ammattiyhdistysliikkeen piirissä. SAK:n vastainen toiminta, jota johdettiin puolue-poliittisista järjestöistä oli  saanut yhä räikeämpiä toimintamuotoja. Siitä huolimatta, vaikka SAK:n hajottaminen oli toisin ajattelevien tärkeimpänä tavoitteena, voimme kuitenkin mielihyvin todeta SAK:n kestäneen työläisten vankkana keskusjärjestönä. Kuitenkin on todettava, että joidenkin ammatillisten paikallisjärjestöjen kohdalla on tilanne ollut hiukan toinen. Vanhan Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön omaksumat puoluepoliittiset menettelytavat, kuten jäsenyyden kieltäminen SAK:n kannalla olevilta ammatti-osastoilta, olivat jo pitemmän ajan häirinneet paikkakunnan ammattiosastojen yhteistoimintaa. Tilanteen näin ollen, tuli ajankohtaiseksi pitää paikallisten SAK:n kannalla olevien ammattiosastojen yhteinen tilaisuus, jossapäätettäisiin uuden paikallisjärjestön perustamisesta. Suomen työväestön erimielisyydet, jotka vuoden 1961:n Suomen työväestön erimieli-syydet, jotka vuoden 1961:n kuluessa vain lisääntyivät, näkyivät selvinä myöskin ammattiyhdistysliikkeen piirissä. SAK:n vastainen toiminta, jota johdettiin puolue-poliittisista järjestöistä oli saanut yhä räikeämpiä toimintamuotoja. Siitä huolimatta, vaikka SAK:n hajottaminen oli toisin ajattelevien tärkeimpänä tavoitteena, voimme kuitenkin mielihyvin todeta SAK:n kestäneen työläisten vankkana keskusjärjestönä.

Kuitenkin on todettava, että joidenkin ammatillisten paikallisjärjestöjen kohdalla on tilanne ollut hiukan toinen. Vanhan Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön omaksumat puoluepoliittiset menettelytavat, kuten jäsenyyden kieltäminen SAK:n kannalla olevilta ammattiosastoilta, olivat jo pitemmän ajan häirinneet paikkakunnan ammattiosastojen yhteistoimintaa. Tilanteen näin ollen, tuli ajankohtaiseksi pitää paikallisten SAK:n kannalla olevien ammattiosastojen yhteinen tilaisuus, jossa päätettäisiin uuden paikallisjärjestön perustamisesta.

Suomen Rautatieläisten Liiton Kouvolan osasto 72:n toimikunta otti asian hoitaakseen ja k.o. osaston yleinen kokous, joka oli 11.12.1960 käsitteli asian ja teki yksimielisen päätöksen kutsua koolle kaikki Kouvolassa toimivat SAK:hon kuuluvien liittojen osastot, keskustelemaan ja päättämään uuden SAK:n alaisen ammatillisen paikallisjärjestön perustamisesta Kouvolaan.

Paikallisjärjestön ensimmäinen toimintavuosi on ollut aikana, jolloin maassamme käytiin ankaraa kamppailua eri puoluepoliittisten järjestöjen kesken. Kaksien vaalien läheisyys antoi oman leimansa sanomalehdistön sisältöön. Sen laatuisissa työväestön yhteisissä järjestöissä, kuin esim. ammatilliset järjestöt ovat, saattaa esiintyä erimielisyyksiä jäsenistöä koskevista kysymyksistä. Kouvolan ja ympäristön ammatillisen paikallisjärjestön edustajistoon ja työvaliokuntaan kuuluvat toverit ovat kuitenkin säilyttäneet asiallisen, puoluepolitiikasta vapaan, näkemyksen ammattiyhdistysliikettä koskevissa kysymyksissä. Se yhteisymmärrys, mikä yleensä on ollut kaikissa paikallisjärjestön tilaisuuksissa, antaa meille selvän todisteen yksimielisyydestä, järjestömme tarpeellisuudesta ja elinvoimasta.

Uskomme, että paikallisjärjestömme toiminta on ollut työväestön etujen mukaista. Toivomme seuraavine toimintavuosina järjestön yhä kasvavan niin jäsenmäärältään kuin myöskin toiminnaltaan, täyttääkseen yhä paremmin sen tehtävän, mikä ammatilliselle paikallisjärjestölle on asetettu.


Kouvolan ja Ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö 

Kouvolan ja Ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajisto on syyskokouksessaan 1961 keskustellut työläisten eduskuntaryhmien ja SAK:n yhteistoiminnasta sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi lainsäädännön avulla.Lakiesitys 5-päiväisestä, 40-tuntisesta työviikosta, lakialoite yleisestä sairausvakuutuksesta maksuttomine sairaan- ja terveydenhoitoineen, aloite uudeksi eläketurvalaiksi sekä laki tuotantokomiteoista ja –neuvostoista, kun myöskin naisten samapalkkaisuudesta, ovat uudistuksia, joihin tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota.Kokous toivoo, että työväen äänillä eduskuntaan valitut kansanedustajat täyttäisivät valitsijainsa toivomukset ja keskittyisivät yllä mainittujen, sosiaalista turvallisuutta lisäävien lakien läpiviemiseen työläisiä tyydyttävällä tavalla, huolimatta siitä, mikä työväen nimissä kulkeva eduskuntaryhmä on lakialoitteiden tekijänä.


 

KOUVOLAN JA YMPÄRISTÖN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1961

Suomen työväestön erimielisyydet, jotka vuoden 1961:n kuluessa vain lisääntyivät, näkyivät selvinä myöskin ammattiyhdistysliikkeen piirissä. SAK:n vastainen toiminta, jota johdettiin puoluepoliittisista järjestöistä oli saanut yhä räikeämpiä toimintamuotoja. Siitä huolimatta, vaikka SAK:n hajottaminen oli toisin ajattelevien tärkeimpänä tavoitteena, voimme kuitenkin mielihyvin todeta SAK:n kestäneen työläisten vankkana keskusjärjestönä.

Kuitenkin on todettava, että joidenkin ammatillisten paikallisjärjestöjen kohdalla on tilanne ollut hiukan toinen. Vanhan Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön omaksumat puoluepoliittiset menettelytavat, kuten jäsenyyden kieltäminen SAK:n kannalla olevilta ammattiosastoilta, olivat jo pitemmän ajan häirinneet paikkakunnan ammattiosastojen yhteistoimintaa. Tilanteen näin ollen, tuli ajankohtaiseksi pitää paikallisten SAK:n kannalla olevien ammattiosastojen yhteinen tilaisuus, jossa päätettäisiin uuden paikallisjärjestön perustamisesta.

Suomen Rautatieläisten Liiton Kouvolan osasto 72:n toimikunta otti asian hoitaakseen ja k.o. osaston yleinen kokous, joka oli 11.12.1960 käsitteli asian ja teki yksimielisen päätöksen kutsua koolle kaikki Kouvolassa toimivat SAK:hon kuuluvien liittojen osastot, keskustelemaan ja päättämään uuden SAK:n alaisen ammatillisen paikallisjärjestön perustamisesta Kouvolaan.

Paikallisjärjestön perustaminen

SRL:n Kouvolan osasto 72 ry:n päätöksen mukaisesti oli Kouvolassa toimivat SAK:n alaiset ammattiosastot kutsuttu yhteiseen neuvottelutilaisuuteen Päivän Sanomien toimistoon Valtakatu 25:een 7 päivänä maaliskuuta 1961 klo 18.00, perustamaan uutta ammatillista paikallisjärjestöä. Kutsua oli noudattanut kuusi ammattiosastoa ja niistä oli seuraavat edustajat:

SRL:n osasto 72 ry.

Vakinaiset: Sulo Pesu, Uuno Mikkonen, Aarre Toivainen, Arvo Outinen ja Reino Kivistö, sekä varalle Oiva Koskinen, Vieno Jääskeläinen, Väinö Haavilainen, Pentti Elomaa ja Erkki Sokura.

SRL:n osasto 32 ry.

Vilho Valtonen, Heikki Jortikka, Pentti Vauhkonen ja Vilhard Hellstén.

SRL:n osasto 6 ry.

Sulo Helander ja Risto Siponen.

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen ammattiosasto ry.

Jorma Laaksonen ja varalle Vilppi Pullinen.

SRTL:n osasto 60 ry.

Onni Mäkelä, Eino Henttu, Leevi Koskiranta, Sulo Aroniitty, Erkki Moisio, Aimo Peltola ja Matti Kajander.

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen os. 85 ry.

Armas Laaksonen, Uuno Puustelli ja Emell Vainikka.

Kouvolan Seudun Auto- ja Metallityöväen ammattiosasto ry. oli lähettänyt kokousta seuraamaan Martti Korpelan.

Edellä mainittujen lisäksi oli kokouksessa myös SAK:n Kymen piirin toimitsija Kauno Liukkonen. Puheenvuorossaan hän selvitteli SAK:n nykyistä toimintaa ja lähi ajan tavoitteita.

Keskusteltaessa ammatillisen paikallisjärjestön perustamisesta, olivat kokousedustajat yksimielisiä ko. järjestön tarpeellisuudesta.

Uusi Paikallisjärjestö, jonka nimeksi tuli ”Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö” perustettiin määrätietoisen ammattiyhdistystoveruuden vallitessa.

Kouvolaan oli saatu uusi ammatillinen paikallisjärjestö, paikkakunnalla toimivien SAK:n alaisten liittojen osastoille, keskinäiseksi yhdysliikkeeksi, suorittamaan ammatillista valistus- ja herätystyötä palkkatyöläisten keskuudessa.

Toimintavuoden aikana on Kouvolan ja Ympäristön Ammatillisen Paikallisjärjestö ry:n edustajistoon kuuluneet seuraavat henkilöt:

SRL:n Kouvolan osasto no. 72 ry.

Vakinaisina Varalle

Sulo Pesu Oiva Koskinen

Uuno Mikkonen Vieno Jääskeläinen

Aarre Toivainen Väinö Haavilainen

Arvo Outinen Pentti Elomaa

Lauri Parkkonen Erkki Sokura

SRL:n Kouvolan osasto no. 6 ry.

Vakinaisina Varalle

Risto Siponen Emil (Eino) Takki

SRL:n Kouvolan osasto no. 32 ry.

Vakinaisina

Vilho Valtonen Heikki Jortikka

Pentti Vauhkonen Vilhard Helstén

Seppo Kola Onni Hyttinen

SRTL:n osasto no.60 ry.

Vakinaisina Varalle

Erkki Moisio Tauno Suomalainen

Tapio Pönni Bruno Korteoja

Tauno Tuominen Keijo Pihkala

Eino Henttu Tapio Suolampi

Einari Mannari (valk. th) Urho Laitinen

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen os. 85 ry.

Vakinaisina Varalle

Uuno Puustelli Valdemar Joutsamo

Anton Uski Sulo Suhonen

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen am. os. ry.

Vakinaisina Varalle

Jorma Laaksonen Eero Virkki

V. Pullinen Seppo Ahvenainen

Kouvolan Muurarien Ammattiosasto

Vakinaisina Varalle

Lauri Virolainen Lauri Tainio

Paikallisjärjestön toimihenkilöt v. 1961

Puheenjohtaja Sulo Pesu, varapuheenjohtaja Onni Mäkelä, rahastonhoitaja Uuno Mikkonen, sihteeri Jorma Laaksonen. Tilintarkastaja vakinaisina Pauli Rantanen, Lauri Malvikko. Tilintarkastaja varalla Lauri Parkkonen, Sulo Aroniitty

Työvaliokunta

Työvaliokuntaan on v. 1961:n aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Vakinaiset:

Sulo Pesu SRL:n Kouvolan osasto 72 ry.

Heikki Jortikka SRL:n osasto N:32 ry.

Sulo Helander SRL:n osasto N: 6. ry

Jorma Laaksonen Auto- ja Kuljetustyöväen os. ry.

Onni Mäkelä SRTL:n osasto N: 60. ry.

Uuno Puustelli Tierakennustyöväen osasto N: 85. ry.

Uuno Mikkonen SRL:n osasto N: 72. ry.

Varalla:

Aarre Toivainen SRL:n osasto N: 72. ry.

Vilho Valtonen SRL:n osasto N: 32. ry.

Arvo Solla SRL:n osasto N: 6. ry.

Vilppi Pullinen Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen os. ry

Erkki Moisio SRTL:n osasto M: 60. ry.

Toivo Hietanen Tierakennustyöväen osasto N: 85. ry.

Työvaliokunta on kokoontunut kahdeksan kertaa. Kokousten pykäliä on merkitty 54 pykälää. Työvaliokunnan jäsenet ovat käyneet kokouksissa seuraavasti:

Puheenjohtaja Sulo Pesu 7 kertaa

Varapuheenjohtaja Onni Mäkelä 8 kertaa

Rahastonhoitaja Uuno Mikkonen 7 kertaa

Sihteeri Jorma Laaksonen 7 kertaa

Vakinaiset jäsenet:

Heikki Jortikka 7 kertaa

Sulo Helander 5 kertaa

Uuno Puustelli 5 kertaa

Varajäsenet:

Aarre Toivainen 5 kertaa

Vilho Valtonen 2 kertaa

Arvo Solla 3 kertaa

Erkki Moisio 1 kertaa

 

Työvaliokunnan kokoukset on pidetty Päivän Sanomien toimistossa Valtakatu 25:ssä ja 23p marraskuuta alkaen, yllämainitun toimiston muutettua, Salpausselänkatu 47:ssä.

Koska Yhdistysrekisteriin ei kirjattu perustavan kokouksen esittämää nimeä, hyväksyi työvaliokunta kokouksessaan syyskuun 24p 1961 uudeksi nimeksi ”Kouvolan ja ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö”.

Oikeusministeriö hyväksyi uuden nimen Yhdistysrekisteriin 17p marraskuuta 1961.

Kouvolan ja Ympäristön Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ovat kuuluneet seuraavat ammattiosastot:

SRL:n Kouvolan osasto n:o 72 ry.

SRL:n osasto n:o 32 ry.

SRL:n osasto n:o 6 ry.

Kouvolan Auto- ja Kuljetustyöväen osasto ry.

SRTL:n osasto n:o 60 ry.

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto 85 ry.

Toimintavuoden päättyessä oli paikallisjärjestössä 857 jäsentä.

Paikallisjärjestö oli toimintavuotenaan pitänyt vain valmistavan vuosikokouksen, joka oli Kouvolan Työväentalossa 18p jouluk. alkaen klo 18.00 läsnä oli seuraavat edustajiston jäsenet:

Vakinaiset:

Sulo Pesu, Uuno Mikkonen, Aarre Toivainen, Lauri Parkkonen, Vilho Valtanen, Heikki Jortikka, Erkki Moisio, Tauno Tuominen, Ensio Henttu, Einari Mannari, Anton Uski, Vilppi Pulkkinen ja Jorma Laaksonen

sekä varajäsenet:

Pentti Elomaa ja Toivo Suomalainen Paikallisjärjestöön kuulumattomasti SRTL:n osasto 162:sta oli kokousta seuraamassa Alpo Heinonen.

SAK:ta edusti toimitsija Väinö Vanhanen, joka piti laajan selostuksen ammattiyhdistysliikkeen silloisista näkymistä, sekä katsauksen talouspoliittisiin tapahtumiin.

Kokouksessa hyväksyttiin mm. paikallisjärjestölle talousarvio v. 1962 summan ollessa 32.400 ,-, sekä seuraava julkilausuma.

Perustavan kokouksen päätöksen mukaisesti maksoivat kaikki ammattiosastot jäsenmaksun 3 mk kuukaudessa jokaiselta jäseneltään jo tammikuun 1p. alkaen. Näin sai paikallisjärjestö pohjarahaston toimintaansa varten.

Toimintavuoden aikana on kertynyt jäsenmaksutuloja yhteensä 28.893 mk kun muita tuloja ei ole ollut jää ko. summa lopulliseksi tuloksi. Menoja on ollut vuoden aikana yhteensä 1780 mk. Siirryttäessä seuraavaan vuoteen on paikallis-järjestön varat 27.113 mk.

Paikallisjärjestön ensimmäinen toimintavuosi on ollut aikana, jolloin maassamme käytiin ankaraa kamppailua eri puoluepoliittisten järjestöjen kesken. Kaksien vaalien läheisyys antoi oman leimansa sanomalehdistön sisältöön. Sen laatuisissa työväestön yhteisissä järjestöissä, kuin esim. ammatilliset järjestöt ovat, saattaa esiintyä erimielisyyksiä jäsenistöä koskevista kysymyksistä. Kouvolan ja ympäristön ammatillisen paikallisjärjestön edustajistoon ja työvaliokuntaan kuuluvat toverit ovat kuitenkin säilyttäneet asiallisen, puoluepolitiikasta vapaan, näkemyksen ammattiyhdistysliikettä koskevissa kysymyksissä. Se yhteisymmärrys, mikä yleensä on ollut kaikissa paikallisjärjestön tilaisuuksissa, antaa meille selvän todisteen yksimielisyydestä, järjestömme tarpeellisuudesta ja elinvoimasta.

Uskomme, että paikallisjärjestömme toiminta on ollut työväestön etujen mukaista. Toivomme seuraavine toimintavuosina järjestön yhä kasvavan niin jäsenmäärältään kuin myöskin toiminnaltaan, täyttääkseen yhä paremmin sen tehtävän, mikä ammatilliselle paikallisjärjestölle on asetettu.


© Raimo Heikkilä

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com