Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Osaston vuosikokous postikonttorilla

AIKA: 10. 2.1958

 

Puheenjohtajana toimi K.A. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala.

Läsnä oli 17 jäsentä.

1 §

Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella Lauri Niemisen muistoa.

2 §

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen puheenjoht. valittiin K A Nuorivuori ja kokoussihteeriksi

M. Ojala.

4 §

Pöytäkirja tarkastajat Bruno Laitinen, Veli Leinonen.

5 §

Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin

6 §

Tilikertomus esitettiin. Tili ja vastuuvapaus myönnettiin.

7 §

Jäsenmaksuksi määrättiin 15 pl - 240:-, 13-14 pl - 220:-, 11-12 pl - 200.

8 §

Osaston puheenjohtajaksi esitettiin U. J. Jattua ja V. Nuorivuorta.

Valittiin U. J. Jattu.

9 §

Toimikuntaan ehdotettiin ja valittiin V. Kaaranto, M. Laine,

K A Nuorivuori, T Muona, Havasara, varalle Rautjärvi, Leinonen V,

Leinonen I.

10§

Luottamusmieheksi valittiin R. Havasara.

11 §

Tilintarkastajaksi valitiin A Immonen, M. Ojala,

varalle Loikala V, Loikala E.

12 §

Veikkausasiamieheksi valittiin E. Loikala.

13 §

Urheilu + huvitoimikuntaan valittiin A Laakso, V Loikala, T Muona,

I Alho, Y. Summanen + 1 ammatillinen jäsen

14 §

Kokouksen katsottiin päättyneeksi klo 20.30.

Osaston toimikunnan kokous postikonttorille 20 /2. 1958.

Läsnä olivat R. Havasara, U J Jattu, T Muona ja K A Nuorivuori

1 § Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Havasara.

2 § Sihteeriksi K. A. Nuorivuori.

3 § Rahastonhoitajaksi T. Muona

 

Pöytäkirja osaston kokouksesta 

 

Aika27/10 1958 klo 19

Läsnä oli 18 jäsentä.

I §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

II §

Valittu puheenjohtaja ja sihteeri, valituksi tuli U. Jattu ja

K. A. Nuorivuori.

III §

Keskusteltiin Postimiesliiton kirjelmässä kohta 1. joka koskee

sanomalehtien varhaiskantoa.

IV §

Päätettiin vastata kielteisesti postimiesliiton kyselyyn W: A.

 

V §

Postimies liiton kirjelmän kohta B.

Osasto vastaa kielteisesti erikseen järjestettävään sanomalehtien

varhaiskantoon. Sunnuntaikannosta, asia otetaan erikseen harkittavaksi!

VI §

Kohta 6. Osasto suhtautuu kielteisesti osoitteettomiin lehtiin, mutta

ristisidelähetykset päinvastoin.

VII §

Kohta D. Vastattiin kielteisesti.

8 §

Että sanomalehtien sunnuntaikanto otettaisiin postiljooneille, ehdolla

että rahakorvaus ja vapaapäivä tulisivat.

9 §

Osaston edustamaan Lahteen valittiin U. J. Jattu (21/59).

10 §

Tukirahaston perustamiseen suhtauduttiin kielteisesti.

11 §

Kokous katsottiin päättyneeksi​.

 

Ensimmäinen Kouvolassa ilmestynyt paikallislehti oli Kouvolan Sanomat, mikä aloitti julkaisutoiminnan 1909. Lehti aloitti sitoutumattomana, pääasiassa liike-elämän tarpeisiin synnytettynä.

Muita Kouvolan seudulla ilmestyneitä paikallislehtiä olivat Elimäen Sanomat (1976-), Iiitinseutu (1954-), Kymen Keskilaakso (1931-1974,´), Anjalankosken Sanomat (1975-), Kuusaan Seutu, Kuusankosken Sanomat (1959-1989).

 

Vuoden 1958 loppupuolella tuli päivänpolttavaksi kysymykseksi päivälehtien varhaiskanto. Lehtitalot halusivat erillistä sanomalehtien varhaisjakelua. Osasto vastasi kielteisesti liiton tiedusteluun erikseen järjestettävään sanomalehtien varhaiskantoon ja osoitteettomiin lehtien jakeluun postimiesten toimesta. Sunnuntaikanto otetaan erikseen harkittavaksi ehdolla, että sanomalehtien sunnuntaikanto otettaisiin postiljooneille rahakorvauksella ja sunnuntaityöpäivistä saataisiin erilliset vapaapäivät. Neuvottelukokoukseen sanomalehtien varhaiskannosta Lahdessa osastoa edusti Uuno Jattu. Osaston kokous päätti yksimielisesti, että sanomalehdet otetaan postimiesten toimesta kannettavaksi ainoastaan sillä ehdolla, että iltapäivällä suoritettava kolmas kanto jätetään kokonaan pois tai suoritetaan ainoastaan liikkeisiin pienellä alueella. Kysymykseen tulisi vain neljä piiriä Kouvola - Tornionmäessä.

 
Sanomalehtien kanto aloitettiin Kouvolassa 1.9.1959 erillisillä lehdenjakajilla, mikä oli osaston mielestä organisaation kuin järjestelyjenkin puolesta kaiken arvostelun alapuolella. Työvuorot olivat ainaisen järjestelyn ja muutosten alaisena ja muutoksien jälkeen ne olivat tulleet vielä huonommiksi. Olipa esiintynyt jonkinlaista mustan listan järjestelmääkin eräitä osaston jäseniä kohtaan, todettiin senaikaisessa osaston toimikunnan pöytäkirjassa.

 

Vuosikertomus osaston toiminnasta 1958

Vuosi 1958 oli Kouvolan osaston toiminnan kaudelta hiljainen.

Vuoden alkupuolella olleessa toimikunnan kokouksessa jo oltiin

vaikeuksissa eri tehtävien jaotteluissa.

On ollut paljon puhetta jäsenmaksujen kalleudesta ja 1 osaston jäsen on

eronnutkin.

Urheilutoiminta sen sijaan on ollut vilkasta osastomme jäsenet ovat

osallistuneet puulaaki- ym. kilpailuihin.

Posti ja lennätinlaitoksen henkilökunnan kilpailut suunnistus kesä sekä talviurheilussa ovat olleet

ohjelmassa vaihtelevalla menestyksellä.

Vuoden loppupuolella tuli päivänpolttavaksi kysymykseksi päivälehtien

varhaiskanto.

Vielä tämän vuoden puolella tarkemmin sanottuna 26/I 1959,

osasto päätti lähettää edustajan Lahteen neuvottelutilaisuuteen 

sanomalehtien varhaiskannosta.

Edustajaksi valittiin U. J. Jattu.

Lahdesta palattuaan hän piti pelastustilaisuuden siellä käydyistä

neuvotteluista. Varhaiskanto on Kouvolassa selvinnyt verrattain hyvin!

Yleisesti voidaan mainita että vuosi 1958 oli koko ammattiyhdistysliikkeelle

vähemmän otollinen, hajaannus ja kaikenlaiset puolueriidat ovat olleet

yleisinä ilmiöinä huonoa 1959 tammikuussa on osaston jäsenmäärä

heikentynyt 5 jäsenellä, mikä tyydytyksellä aikakirjoihin.

Lopuksi on vain toivottavaa, että vuosi 1959 olisi kaikinpuolin parempi

edeltäjäänsä.

Kouvolassa 10. 2. 1959

Toimikunnan puolesta K A Nuorivuori

 


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n toimintaa

ajalta 20.3.1958 – 22.3.1959.

 

Nykyinen taloudellinen tilanne on maassamme vaikeuttanut itse kunkin toimintamahdollisuuksia sen kaikissa eri muodoissa. Tästä huolimatta on Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö pyrkinyt toimimaan olemassa olevien mahdollisuuksien mukaisesti.

Eräänä varsin valitettavana seikkana on ollut ammattiyhdistysliikkeen sisäinen rikkinäisyys, säteillen tuo myöskin meidän toimintoihin vaikeuttavasti, mm. järjestömme toimitsijain puheenjohtajan ja sihteerin vaihtumisen muodossa. Tosin on todettava, että näistä vaikeuksista huolimatta on järjestömme jatkuvasti toiminut todellisten ammattiyhdistysperiaatteiden mukaisesti. Tämä kaikki kuitenkin on aiheuttanut työvaliokunnalle ylimääräistä työtä. Tosin on toimikautemme loppupuolella ollut huomioitavissa sen suuntauksen muutoksen vaikutus koko ammattiyhdistysliikkeessä, joka ilmeni sen jälkeen kun SAK:n johdossa tapahtui varsin huomattava henkilövaihdos johtopaikoilla, puheenjohtaja Eero Antikaisen siirryttyä uusiin tehtäviin ja hänen tilalleen tultua valituksi Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton puheenjohtaja Reino Heinonen. Näissä nyt jo nähtävissä olevissa merkeissä toivottanemme hänelle menestystä toiminnoissaan.

Koko maata raskaasti rasittanut työllisyystilanne on vaikuttanut erittäin tuntuvasti myöskin meidän paikkakunnallamme, mutta olemme pyrkineet, kaikilla käytettävissä olevilla mahdollisuuksillamme puuttua tapahtumiin omalla toimialueellamme.

KAP:n virkailijat kuluneena toimikautena:

Puheenjohtajana 20 p:nä maaliskuuta 1958 lähtien 23 p:n lokakuuta asti Esko Vahter.

Sihteerinä 20 p:nä maaliskuuta 1958 lähtien 7 p:n lokakuuta asti Reino Hannukainen.

Edellä mainittujen päivämäärien jälkeen on puheenjohtajan tehtäviä hoitanut syyskokouksessa valittu Oiva Eloranta ja sihteerin tehtäviä työvaliokunnan 7 p:nä lokakuuta pidetyssä kokouksessa valittu Reino Pohjantähti.

Vaihdos johtui Suomen Autoalantyöntekijäin Liiton erottua SAK:sta kuten jo aikaisemmin on tullut mainittua.

 

Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n sääntömääräisestä edustajiston kokouksesta,

joka pidettiin Kouvolan Työväentalossa 20 päivänä maaliskuuta 1958 klo 18.00. Puhetta johti Esko Vahter, pöytäkirjan laati Reino Hannukainen, saapuvilla oli 24 äänivaltaista edustajaa 14 jäsenosastosta, sekä toimitsija Leo Piitulainen SAK:sta.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Esko Vahter, selostaen päättyneen toimintavuoden aikana suoritettuja toimenpiteitä KAP:n piirissä ja toivotti edustajiston, sekä SAK:n toimitsija Leo Piitulaisen tervetulleeksi KAP:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta on sääntöjenmukaisesti ilmoitettu kiertokirjeellä jäsenosastoille, sekä lähetetty henkilökohtaiset kokouskutsut edustajistolle, kokous hyväksyttiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 24:n äänivaltaisen edustajan olevan saapuvilla, 14:sta jäsenosastosta.

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys, (liite n:o 1)

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

  1. sihteeriksi Reino Hannukainen.

  2. pöytäkirjantarkastajiksi Toivo Nummiaro ja Viljo Särkkä.

  3. ääntenlaskijoiksi Toivo Nummiaro, Viljo Särkkä ja Oiva Mäkelä.

Kuultiin SAK:n edustajan toimitsija Leo Piitulaisen tilanneselostus, jonka johdosta keskusteltiin, jolloin Reino Pohjantähti puheenvuorossaan kysyi Piitulaiselta, onko SAK yhtä pessimistinen niin kuin Piitulaisen selostuksessaan esittämät sanat.

Oiva Elo kysyi Piitulaiselta miksi perustettiin Päivän Sanomat, sillä niilläkin rahoilla olisi voitu avustaa työnpuutteessa olevia jäseniä.

Pertti Storhammar arvosteli SAK:ta, ettei se ole ottanut SKDL:n ja Sos. dem. eduskuntaryhmiin yhteyttä, jotka ovat työväestön edustajina eduskunnassa, jolloin olisi voitu hoitaa työllisyyskysymykset yhteisymmärryksessä paremmin, kuin mitä tähän asti on tapahtunut.

Oiva Mäkelä arvosteli SAK:ta sen kyvyttömyydestä hoitaa palkansaajien oikeutettujen palkankorotusvaatimusten läpiviemiseksi, sekä sotkeutua Sos. Dem. puolueen sisäisiin riitaisuuksiin, lisäksi puhuja yhtyi edellisissä puheenvuoroissa esitettyihin kysymyksiin.

SAK:n edustaja vastasi hänelle tehtyihin kysymyksiin, jotka olivat merkitykseltään ylimalkaisia.

Toivo Nummiaro pyysi puheenvuoron työjärjestykseen, huomauttaen että nyt keskusteltaisiin vain työjärjestyksessä olevista asioista ja jätettäisiin SAK:n edustajalle esitettävät kysymykset joskus myöhemmin sitä varten järjestettävään tilaisuuteen, esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KAP:n sihteeri Reino Hannukainen luki kirjoittamansa ja työvaliokunnan hyväksymän toimintakertomuksen ajalta 17.3.1957 – 20.3.1958. Esitetyn toimintakertomuksen ehdotti Reino Pohjantähti hyväksyttäväksi kiitosmaininnalla, ehdotusta kannattivat Vilho Valtonen ja Oiva Mäkelä. Tehdyn ehdotuksen vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kiitosmaininnalla keskustelutta. (liite n:o 2)

KAP:n rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti tilikertomuksen vuodelta 1957, joka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

Tilintarkastajien lausuntoon perustuen päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 1957 tileistä.

10§

KAP:n puheenjohtajaksi edelleenkin valittiin yksimielisesti Esko Vahter, Kouvolan Seudun Autoalantyöntekijät ry:stä.

11§

Suoritetaan KAP:n työvaliokunnan erovuoroisten jäsenten vaali:

  1. vakinaisista työvaliokunnan jäsenistä olivat erovuorossa Oiva Eloranta, Toivo Nummiaro ja Veikko Nykänen, Reino Pohjantähti ehdotti entisiä, jolloin kokouksesta huudettiin, kannatetaan, muita ehdotuksia ei ollut, näin ollen tulivat yksimielisesti valituksi äänestyksettä työvaliokunnan vakinaisiksi jäseniksi, Oiva Eloranta, Toivo Nummiaro ja Veikko Nykänen.

  2. Työvaliokunnan varajäsenistä olivat erovuorossa Reino Hannukainen, Toivo Vihko ja Lasse Markkanen, erovuorossa olevien lisäksi Oiva Mäkelä ehdotti Pertti Storhammaria varajäseneksi, nyt suoritetussa äänestyksessä jätettiin 22 vaalilippua, äänten jakautuessa seuraavasti:

Reino Hannukainen 20 ääntä

Toivo Vihko 19 ääntä

Lasse Markkanen 15 ääntä

Pertti Storhammar 9 ääntä

näin ollen tulivat valituksi työvaliokunnan varajäseniksi Reino Hannukainen, Toivo Vihko ja Lasse Markkanen.

12§

KAP:stä eronneiden, Rautatieläisten Liiton osasto n:o 122 ja Kouvolan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksestä työvaliokuntaan valittujen M. Nissisen ja A. Lindemanin jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin työvaliokunnan vakinaiseksi jäseneksi Martti Järvinen, Rakennustyöntekijäin Liiton osasto n:o 164:stä, ja varajäseneksi Reino Pohjantähti, Ravintolahenkilökunnan Liiton osasto n:o 77:stä.

13§

KAP:n tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti V. Askola ja E. Savolainen vakinaisiksi, varalle K. Seppälä ja O. Taipaleenmäki.

14§

Keskusteltiin edustajiston koollekutsumistavasta, ja päätettiin yksimielisesti, että noudatetaan entistä tapaa, ilmoittamalla jäsenosastoille kiertokirjeellä ja edustajille henkilökohtaiset kutsut.

15§

Luettiin sääntövaliokunnan laatimat taistelurahaston säännöt, jotka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta, (liite n:o 3).

16§

Luettiin sääntövaliokunnan laatimat valistusrahaston mallisäännöt, jotka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta, (liite n:o 4).

17§

Keskusteltiin sanomalehti Päivän Sanomien lähettämästä tarjouksesta merkitä ko. lehden osakkeita, jolloin Oiva Mäkelä ehdotti, että hylättäisiin tehty tarjous, ehdotusta kannatti Reino Pohjantähti, näin ollen päätettiin yksimielisesti olla merkitsemättä Päivän Sanomien osakkeita.

18§

Luettiin Rautatieläisten Liiton osastojen n:o 6:n ja 122:n lähettämät, KAP:stä eroamista koskevat ilmoitukset, sekä sitä seuranneen kirjeenvaihdon. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti työvaliokunnan, sekä puheenjohtajan ja sihteerin suorittamat toimenpiteen.

19§

Puheenjohtaja esitti retken järjestämistä linja-autolla johonkin matkailijoiden suosimalle paikkakunnalle KAP:n nimissä tulevan kesän aikana. Reino Pohjantähti ehdotti retken suunnittelemisen työvaliokunnan tehtäväksi, ehdotus hyväksyttiin.

20§

Keskusteltiin Oiva Mäkelän ehdottaessa yhteisen vappujuhlan järjestämisestä paikkakunnalla KAP:n nimissä ja päätettiin, että noudatetaan ko. asian suhteen SAK:n antamia ohjeita.

Kokous päättyi klo 21.15.

Kokouksen vakuudeksi.

Esko Vahter Reino Hannukainen

 

Olemme tänään tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Kouvolassa 28 päivänä maaliskuuta 1958.

Toivo Nummiaro Viljo Särkkä

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com