Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

Päivitetty 5.11.2018


Syntymävuotenani 1956 tulee mieleeni Unkarin kansannousu, Suezin kriisi ja Urho Kekkosen valinta presidentiksi. Yleislakko alkoi 1.3.1956. Lakon aikana tiedotustoiminta lamaantui. SAK ei sallinut, että lakon aikana julkaistaisiin sanomalehtiä. Palkatonta lomaa kesti 20 vrk. Ammattiosaston jäsenet eivät hyötyneet tästä lakosta mitään. Jos paikat nousivat, nousivat myös hinnat ja tulos oli yhtä kuin +/-0. SAK hävisi lakon ja leskisläiset perustivat uuden ammattijärjestön. Alkanutta hajaannuksen aikaa kesti yhdeksän vuotta.


 
1956 sisällysluettelo
  • KERTOMUS Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toiminnasta 30.3.1956 – 17.3.1957

  • YLEISLAKKO EI HYÖDYTTÄNYT OSASTON JÄSENIÄ

  1. Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 17.4.1956

  2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 17.4.1956

  3. Osaston kokous postikonttorilla 23. 4.1956

  4. Osaston kokous postikonttorilla 15.6.1956

  • Kouvolan postimiesten urheilutoiminta 1956

 

  

KERTOMUS Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön toiminnasta 30.3.1956 - 17.3.1957

 

Toimintakausi alkoi hyvin entein ja suurin toivein. Olihan juuri käyty voitollinen suuri työtaistelu ja sen seurauksena saatu palkkoihin korjauksia. Uusia jäseniä liittyi osastoihin ja mieliala oli valoisa. Kuitenkin varsin pian valtion suorittamat eräitten maksujen korotukset osoittivat mitä tuleman piti. Kun valtion huonon rahatilanteensa vuoksi joutui poistamaan eräitä maksamiaan maataloustuotteiden hinta- ja tukipalkkioita, kohosivat elintarvikkeiden hinnat erikoisesti maiden, ja maitotaloustuotteiden, varsin paljon. Tätä hintojen nousua on sitten jatkunut hiljalleen pitkin vuotta, niin että tällä hetkellä olemme joutuneet menettämään kaiken sen, minkä yleislakolla voitimme.

Työllisyystilanne on varsinkin syksyllä 1956 ja etenkin nyt talvelle 1957 ollut paljon huonompi kuin moniin vuosiin. Valtio on joutunut sijoittamaan työttömyystöihin varoja erittäin paljon, samoin kunnat. Vaikka valtio ja kunnat jatkuvastikin myöntävät uusia varoja työllisyystöihin, on tälläkin hetkellä maassamme yli kahdeksantuhatta ihmistä vailla työtä ja ansiotuloa.

Mitä omaan paikkakuntaamme tulee, on täälläkin sama huono tilanne. Työttömiä on ollut pyrkimässä kortistoihin paljon enemmän kuin muina vuosina. Tämän talven runsaat lumisateet ovat kuitenkin parantaneet tilannetta, sillä hetkellä oli kauppalan työttömyystöissä 42 ja valtion 2.

Kertomusvuoden aikana on Paikallisjärjestön edustajistoon siten kuulunut 16 osastoa ja 35 edustajaa. Edustajien lukumäärä on sama kuin edellisenäkin vuotena, johtuen sääntöjen määräämästä edustajien kolmivuotiskaudesta.

Edustajiston kokoukset:

Vuosikokous pidettiin 30.3.1956. Saapuville oli 16 edustajaa 12 osastosta. Pöytäkirjaan merkittiin 14 pykälää. Esillä olivat sääntömääräiset asiat, sekä edustajien kokouksessa esittämät pari asiaa, kysymys yhteisestä vappujuhlasta ja retken tekemisestä Kiljavalle.

Syyskokous pidettiin 25.11.1956. Saapuvilla 14 edustajaa 11 osastosta, sekä toimitsija Otto Jokinen SAK:sta. Pöytäkirjaan merkittiin 7 pykälää. Kokouksessa käsiteltiin tavanmukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat. Tämän lisäksi kuultiin toimitsija Jokisen tilannekatsaus. Kokouksen päätteeksi Kuusankosken Osuusliikkeen toimitusjohtaja Jouko Piirainen selvitteli osuusliikkeen asioita ja kaupallinen johtaja Eino Ojanen nykyhetken tavaratilannetta. Osuusliike tarjosi kahvit kokouksen osanottajille.

Edustajisto joutui pitämään yhden ylimääräisen kokouksen kesäkuun 29 p:nä 1956. Saapuvilla oli 13 edustajaa 10 osastosta. Pöytäkirjaan merkittiin 6 pykälää. Kokouksessa hyväksyttiin keskuslakkotoimikunnan tilit ja päätettiin ylijäämän käytöstä.

Jäsenistö:

KAP:n muodostavat siihen liittyneet SAK:n alaiset perusjärjestöt ja olivat niiden jäsenmäärät tilitysten perusteella seuraavat:

31.12.1955 31.12.1956

Suomen Rautatieläisten liiton osasto n:o 6 45 46

Suomen Rautatieläisten liiton osasto n:o 32 252 258

Suomen Rautatieläisten liiton osasto n:o 122 50

Suomen Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 60 184

Suomen Rakennustyöläisten liiton osasto n:o 162 36 60

Suomen Muurarien liiton osasto n:o 24 58 63

Suomen Liiketyötekijäin liiton osasto n:o 15 72 83

Suomen Hotelli- ja henkilökunnan liiton osasto n:o 20 70 70

Suomen Hotelli- ja henkilökunnan liiton osasto n:o 77 13 14

Kouvolan seudun auto- ja metallityöntekijäin osasto n:o 116 50 120

Kouvolan kunnantyöntekijäin osasto n:o 90 44

Kouvolan lihanjalostustyöntekijäin osasto n:o 40 35 20

Kouvolan seudun Tierakennustyöntekijäin osasto n:o 85 27 27

Kouvolan ja ympäristön puutyöntekijäin osasto n:o 134 38

Kouvolan seudun autoalantyöntekijäin osasto n:o 33 62 62

Kouvolan seudun linja-autohenkilökunnan osasto n:o 113 83

Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhdistys --

Yht. 1119 jäsentä

Vuoden 1956 aikana on uutena jäsenenä liittynyt Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhdistys, joten osastoja on nyt 17.

Juhla- ja valistustoiminta:

Ammattiyhdistysviikon juhlaa vietettiin lokakuun 9 p:nä 1956 Työväentalossa. Juhlan ohjelman suorittivat Myllykosken Työväen Näyttämön taiteilijat esittäen mm. näytelmän ”Tasapeli muuttaa tilanteen”. Puhujana oli Olli J. Uoti. Väkeä ei ollut aivan niin paljoa kuin oli odotettu.

Syyskokouksessa perustettiin keskustelukerho, jonka ohjaajaksi lupautui Esko Vahter. Kerhon ensimmäinen kokous pidettiin maaliskuun alussa, mutta tilaisuuteen ei jostain syystä ketään saapunut. Tarkoituksena on yrittää kevätpuolella vielä uudestaan. Kerhon tarkoitus on hyvä, kunhan vain saataisiin osastojen jäsenet siitä tietoisiksi ja sen tilaisuuksiin tulemaan.

Monet osastot käyttävät edelleenkin tilintarkastajinaan eräitä työvaliokunnan jäseniä. Tämä on hyvä tapa, sillä tällöin voidaan rahastonhoitajan kanssa neuvotella tilinpitoon liittyvistä asioista paljon paremmin kuin vieraitten osastojen asioita tuntemattoman kanssa. Tällaista kanssakäymistä olisi edelleenkin jatkettava.

Urheilutoiminta

Kesäkisat pidettiin syyskuun 9 p:nä 1956. Osanottajia oli toistakymmentä. Kilpailtiin entisissä lajeissa, nim yleisessä sarjassa 100, 400 ja 1500 m, sekä pituushyppy, sekä ikämiesten 3-ottelu. Osastojen 6*100m viestin voitti liiketyöntekijäin osasto ajalla 1.29,4, samoin osastojen toimikuntien välisen viestin ajalle 61,2.

Hiihtokilpailut

Perinteelliset ay-väen hiihtokisat suoritettiin 3.3.1957 Palomäen maastossa. Osanottajia oli yht. 16 ja yksi ainoa täysi joukkue. Kiertopalkinnon sai haltuunsa Autoalan osasto, jonka 7 hiihtäjän keskiaika oli 16,12.

Taloudellinen asema

Paikallisjärjestömme pääasiallisena tulolähteenä ovat osastojen maksamat jäsenmaksut, 2 mk jäsentä ja kuukautta kohden. Kun muita tuloja on vaikea hankkia, niin tulot eivät tahdo riittää. Tästä syystä syyskokouksessa päätettiinkin nostaa vuoden 1957 jäsenmaksuja markalla jäsentä ja kuukautta kohti. Kuluneen vuoden taloudellista kehitystä voidaan pitää ainakin tyydyttävänä.

Koska rahastonhoitajalta tulee oma selostuksensa, niin ei ole syytä taloudelliseen tilaan puuttua tämän enempää.

Kirjeenvaihto

Kiertokirjeitä on lähetetty 5 sekä muuta postia melkoisesti, mm. jokaiselle edustajalle henkilökohtaiset kutsut KAP:n kokouksiin.

Työvaliokunta

Paikallisjärjestömme puheenjohtajana on ollut Jorma Laaksonen, varapuheenjohtajana Oiva Eloranta, sihteerinä Toivo Nummiaro, sekä rahastonhoitajana Lauri Kaje.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajan lisäksi vakinaisina jäseninä Lauri Kaje, Reino Pohjantähti, Tauno Vento, Oiva Eloranta, Veikko Nykänen ja Toivo Nummiaro, sekä varajäseninä Emil Palm, Armas Laaksonen, Arvi Lindeman, Toivo Vihko, Lasse Markkanen ja Reino Hannukainen.

Työvaliokunta on pitänyt 13 kokousta, joista pöytäkirjaan merkitty 76 pykälää. Kokouksiin ovat työvaliokunnan jäsenet voineet ottaa osaa seuraavasti:

Laaksonen 13, Eloranta ja Kaje 11, Palm 10, Nykänen ja Nummiaro 9, Hannukainen 8, Vihko 5, Lindeman 4, Markkanen 3, Pohjantähti 2 kertaa. Vento ja Armas Laaksonen eivät ole käyneet kertaakaan.

Erovuorossa ovat vakinaisista jäsenistä Lauri Kaje, Reino Pohjantähti, Tauno Vento ja varajäsenistä Emil Palm, Armas Laaksonen ja Arvi Lindeman.

Lopuksi

On vain todettava, että jälleen on yksi toimintavuosi kulunut ehkei niin vilkkaana kuin olisi ollut toivottavaa, mutta kuitenkin runsaasti työtä antaneena. Valistustyö on yleensä varsin epäkiitollista työtä, mutta kuitenkin varsin tärkeää. Ay-liikkeeseen tulee jatkuvasti lisää uusia jäseniä, jotka useinkaan eivät ole selvillä edes alkeellisemmistakaan järjestötehtävistä ja kuitenkin heistä tulee aikanaan meidän työmme jatkajia. Myöskin tietoisuutta siitä, mitä Ay-liike oikein on, ja monet muut tähän liittyvät kysymykset kaipaavat jatkuvasti selventämistä. Näissä merkeissä riittää työtä meille kaikille aivan tarpeeksi.

Toivottavasti nyt alkaneesta toimintakaudesta tulee vilkas ja toimintatäytteinen.

 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n toiminta- ja valistusrahaston säännöt.

1§ Rahaston nimi on Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n toiminta- ja valistusrahasto.

2§ Rahaston alkupääoman on lahjoittanut vuoden 1956 yleislakon Kouvolan keskuslakkotoimikunta viisikymmentäneljätuhatta kolmesataa yhdeksänkymmentäkahdeksan markkaa, (54 398,-).

3§ Rahastoa hoitaa ja sen varat sijoittaa mahdollisimman varmasti ja tuottavasti, Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n työvaliokunta.

Rahaston tilintarkastajina toimivat em. Paikallisjärjestön tilintarkastajat, tilinpäätöksen vahvistaa ja tili- ja vastuuvapauden myöntää Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokous.

4§ Rahastoa kartutetaan niillä varoilla, jotka rahastolle lahjoitetaan, sekä rahaston korkotuloilla.

5§ Rahastosta jaetaan apurahoja hakemuksesta Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n työvaliokunnan päätöksellä, kuitenkin niin, että yhden apurahan enimmäismäärä on viisituhatta (5000,-) markkaa.

6§ Apurahoja voidaan myöntää ammattiyhdistysliikkeen piirissä tapahtuvaan opiskelu toimintaan yksityisille henkilöille.

Lisäksi liittojen ja SAK:n myöntämällä luvalla toimeen pantuihin joko Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n omiin tai sen jäsenosastoiden työtaisteluavustuksiin.

7§ Apurahoja voidaan myöntää vain niiden osastojen jäsenille, jotka ovat jäseninä Kouvolan Ammatillisessa Paikallisjärjestössä.

8§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokous. Päätös on tehtävä äänestykseen osallistuvien ¾ äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on myös mainittava aiotusta sääntöjen muutoksesta.

9§ Jos Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. lopettaa toimintansa, siirtyy apurahojen ja avustusten jako Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) ry:lle.


Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n Taistelurahaston säännöt

1§ Rahaston nimi on Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n taistelurahasto.

2§ Rahaston pääoman, mk 69.898,- on lahjoittanut vuoden 1956 yleislakon Kouvolan keskuslakkotoimikunta.

3§ Rahaston hoitaa ja sen varat sijoittaa mahdollisimman varmasti ja tuottavasti Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n työvaliokunta.

Rahaston tilintarkastajina toimivat em. paikallisjärjestön tilintarkastajat. Tilinpäätöksen vahvistaa, sekä myöntää asianomaisille tili- ja vastuuvapauden Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokous.

4§ Rahastoa kartutetaan niillä varoilla, joita sille mahdollisesti lahjoitetaan, sekä rahaston korkotuloilla.

5§ Rahastosta jaetaan työtaisteluavustuksina hakemuksesta työvaliokunnan päätöksellä kuitenkin siten, että korkein avustusmäärä yksityisille jäsenille on 2000 mk ja jäsenjärjestöille 5000 mk. Yksityisen jäsenen avustushakemukseen on liitettävä perusjärjestön lausunto.

6§ Apurahoja voidaan myöntää Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n kuuluville SAK:n alaisille eri liittojen perusjärjestöille, sekä näiden yksityisille jäsenille. Kuitenkaan molemmat, perusjärjestö ja sen yksityiset jäsenet, eivät voi samanaikaisesti apurahaa saada, vain yksi kerrallaan.

7§ Avustusta voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että työtaistelulle on saatu oman liiton, sekä keskusjärjestön lupa.

8§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokous. Päätös on tehtävä äänestykseen osallistuvien ¾ äänten enemmistöllä, kokouskutsussa on myöskin mainittava aiotusta sääntöjen muutoksesta.

9§ Jos Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. lopettaa toimintansa, siirtyy avustuksien myöntäminen Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) ry:lle.

 YLEISLAKKO EI HYÖDYTTÄNYT OSASTON JÄSENIÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi 1956 oli ensimmäiseltä neljännekseltään palkka- ja hintaliikehtimisen kulta-aikaa, sillä silloin selvittelivät välejään SAK ja Maataloustuottajat sekä presidentiksi valittiin 55 vuotias Urho Kekkonen. Sosiaalidemokraatit olivat hävinneet presidentin vaalin. Kaiken lisäksi tuli yleislakko, mikä alkoi 1.3.1956. Lakon osanottajaksi SAK määräsi myös Suomen Postimiesliiton jäsenet ja näin alkoi yhteisen sopimisen aikakausi. Palkatonta lomaa kesti 20 vrk, jonka jälkeen saatiin aloittaa jälleen arkinen aherrus. Osaston leppoisaan toimintaan ei yleislakko paljoakaan vaikuttanut, sillä osastolla ollut kyseissä asiassa mitään sananvaltaa. Mitään äänestyksiä lakosta ei suoritettu, vaan määräykset sen aloittamiseksi annettiin ylemmältä taholta. Osaston mielestä sen jäsenet eivät hyötyneet tästä lakosta mitään. Jos paikat nousivat, nousivat myös hinnat ja tulos oli yhtä kuin +/-0. SAK hävisi lakon ja leskisläiset perustivat uuden ammattijärjestön. Alkanutta hajaannuksen aikaa kesti yhdeksän vuotta.

 

Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 17.4.1956

Paikka: Postikonttorilla

Läsnä oli 14 jäsentä.

1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin osaston kunniapuheen-johtaja Einari Vierula.

3 § Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen osaston jäsenen Elis Puolatien muistolle.

4 § Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Ojala.

5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarlo Nuorivuori ja Iikka Alho.

6 § Jäsenmaksujen epäselvyyksien vuoksi ei tiliä voitu hyväksyä, vaan siirrettiin ne jatkokokoukseen 15.6.-56.

7 § Velkojan suhteen kokous päätti, että velallisten on suoritettava velkansa osastolle v. 1956 loppuun mennessä.

8 § Jäsenmaksun suuruudeksi hyväksyttiin 160:-

9 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin v. 1956 Viljam Nuorivuori.

 

 

10 § Osaston toimikuntaan valittiin Yrjö Suuronen, Matti Ojala, K.A. Nuorivuori, Vilho Loikala, Raimo Rautjärvi varalle Kaarlo Nuorivuori ja Armas Laakso.

11 § Urheilutoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Armas Laakso ja jäseniksi Vilho Loikala, Yrjö Suuronen, Iikka Alho.

12 § Tilintarkastajiksi valittiin Raimo Havasara ja Uuno Jattu varalle Paavo Saarinen ja Alpo Immonen.

13 § Osaston luottamusmieheksi v. 1956 valittiin K.A. Nuorivuori.

14 § Huvitoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Yrjö Suuronen ja jäseniksi Iikka Alho, M. Ojala.

15 § Osaston veikkausasiamieheksi valittiin edelleen E. Loikala.

16 § Kokous katsottiin päättyneeksi.

Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 17.4.1956

1 § Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Y. Suuronen.

2 § Sihteeriksi valittiin Matti Ojala.

3 § Rahastonhoitajaksi valittiin Raimo Rautjärvi (kuvassa)

 

Osaston kokous postikonttorilla 23. 4.1956

Puh.johtajana toimi V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala.

Läsnä oli 13 jäsentä.

1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Puheenjoht. V. Nuorivuori luki VY:ltä saapuneen kirjelmän, joka käsitteli palkkakysymystä.

3 § Keskustelua saapuneen kirjelmän johdosta, joskaan ei tehty mitään päätöksiä sen johdosta.

4 § Liiton esitys jäsenmaksun suuruudesta sai osaston kannatuksen.

5 § Liiton 50 v. juhlaan valittiin osaston edustajaksi Viljam Nuorivuori.

6 § Keskusteltiin jälleen tilien kuntoon saamiseksi ja päätettiin kääntyä tilitoimisto E. Kylmälän puoleen uuden tilikirjan hankkimiseksi ja tilien saamiseksi kuntoon.

7 § Osaston sihteerin tehtäväksi annettiin ilmoittaa esimerkiksi suurlakon aikaiset lakkovahteina toimineitten osaston jäsenten nimet ja vartioinnit palkanmaksua varten.

 Syntymävuoteni 1956 oli postimiesten järjestöllinen juhlavuosi. Liiton valtakunnallinen 50-vuotisjuhla oli toukokuun 20 päivänä Helsingissä. Liiton saavutuksina voidaan pitää, että  työpäivä oli lyhentynyt, sunnuntaikanto lopetettu, vuosilomat pidentyneet, sairausturva saavutettu, eläke-ehdot parantuneet. 

Osaston kokous postikonttorilla 15.6.1956

Puheenjohtajana V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala. Läsnä oli 11 jäsentä.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Epäselvinä olleet tilit hyväksyttiin ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

3 §Osaston edustajana liiton 50 v. juhlilla ollut V. Nuorivuori esitti selostuksen kys. juhlilta.

4 § Keskusteltiin takamaksuista, jotka ovat omalta osaltamme kovasti myöhässä. Päätettiin kääntyä liiton puoleen kys. asioissa.

5 § Kokous katsottiin päättyneeksi.

 

Kouvolan postimiesten urheilutoiminta 1956

 

Urheilutoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Armas Laakso ja jäseniksi Vilho Loikala, Yrjö Suuronen, Iikka Alho. Urheilu oli yksin jaksanut pysyä pinnalla osaston toiminnassa. Muu kerhotoiminta oli edelleen aallonpohjalla, mutta sen ymmärsi, koska ei ollut minkäänlaista kokoontumispaikkaa. Toivomuksena oli, että uuteen postitaloon sisältyisi myös tilat postimiesten shakki-, laulu-, pingis ym. harrastuksia varten. Talviurheilun kohokohta, hiihto-ottelu Posti - Poliisit päättyi ylivoimaiseen Postin voittoon.
PLU:n talvimestaruuskilpailut saatiin järjestäväksi, mutta ilmoittautuneiden ulkopuolelta tuli mukaan herra yleislakko, jolloin muut osanottajat siirtyivät ratkomaan paremmuuttansa Kajaaniin. Kesällä voitettiin molemmat suunnistusottelut Poliiseja vastaan ja jalkapallopuulaakissa tultiin toiseksi. Suunnistusta riittäköön tulevanakin vuonna ja päämääränä voitot kotiin.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com