Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 13.7.2018


Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 14.3.1945 klo 20.00 Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa

Läsnä oli 15 miestä.

1 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emil Loikala.

2 § Sihteeriksi S. Vierula.

3 § Pöytäkirjan tarkastajiksi K. A. Nuorivuori ja Laakso.

4 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi.

5 § Kunnioitettiin hetken hiljaisuudella sodassa 1941-1944 sankareina kaatuneiden allamainittujen postilaisten muistoa: Keijo Peltola, Niilo Taina, Martti Arvila ja Vilho Ritari

6 § Todettiin, että osastolla ei ollut vuosina 1941-1944 mitään toimintaa. Jäsenmaksut on kerätty - hyvä sekin, josta kiitos J. Nuorivuorelle.

7 § Tarkastettiin tilit ja myönnettiin johtokunnalle tili ja vastuuvapaus.

8 § Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 10:- kk:ssa.

9 § Johtokuntaan tulivat äänestyksen jälkeen: V. Nuorivuori, E. Loikala, A. Laakso ja S. Vierula.

10 § Valittiin huvi- ja järjestelytoimikunta, kokoonkutsujana A. Laakso ja jäseniksi E. Repo, K.A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen.

11 § Opiskelukerho ajatuksen edelleen kehittäminen V. Nuorivuoren huoleksi, apulaisenaan P. Käyrä, E. Repo ja S. Vierula.

12 § Tilintarkastajat: E. Repo, P. Käyrä, varalle E. Vierula ja

K.H. Nuorivuori.


Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa 14.3.1945 klo 21.00

1 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin E. Loikala

2 § Sihteeriksi A. Laakso.

3 § Jäsenmaksujen kerääjiksi A. Laakso ja V. Nuorivuori.

4 § Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja E. Loikala.


Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätin konttorissa 9.4.1945

Läsnä olivat: E. Loikala, J. Nuorivuori, S. Vierula ja A. Laakso.

1 § Hyväksyttiin osaton jäseniksi aikaisemmin osastosta eronneet Lauri Nieminen, Eelis Puolatie ja Eino Repo. Uusiksi jäseniksi osastoon Vilho Loikala, Eelis Väkevä, Bruno

Laitinen, ​Pentti Toijonen, Pauli Karjalainen, Leo Savolainen, Kalervo Mettälä ja Kauko Niilola.

2 § Alustavana oli kysymys postiljoonien kesänviettopaikan hankkimiseksi

osastolle. Asiaa eteenpäin viemiseksi valittiin E. Loikala ja A. Laakso.


Pöytäkirja tehty osaston kokouksesta Kouvolan poti- ja lennätinkonttorissa 16.6.45 klo 17.00

Läsnä oli 6 miestä. Puheenjohtajana E. Loikala.

1 § Ylimääräistä lisäveroa päätettiin kantaa 15 mk. kk. Heinä-joulukuun aikana.

Hyväksyttiin osaston jäseniksi M. Jankala ja A. J. Immonen.


Sotatilan vuoksi kahdet tanssiaiset pidettiin rauhan tutua maahamme 1945. 30. huhtikuuta ja 10. kesäkuuta tanssittiin Kaipiaisten nuorisoseuran talolla.´Järjestysmiehinä toimivat ammattiosaston jäsenet, Kouvolan Urheilijain K.A. Nuorivuori, P. Toijonen ja Armas Laakso.


Vuonna 1945 tehtyihin sopimuksiin saatiin määräykset pääluottamusmiesten ja osaston luottamusmiesten valintaperusteista ja tehtävistä. ​​ Vuoden 1946 yleis-sopimuksessa oli maininta luottamusmiehistä, mikä merkitsi sitä, että työnantaja joutui virallisesti tunnustamaan luottamusmiehet työntekijöiden edustajina.


Virkamiesten yhteisjärjestön lähtökohdat olivat vuodessa 1946. Silloin käynnistyi valtion työehtosopimustoiminta virasto- ja laitoskohtaisena.


1945 ammattiosaston yhteyteen perustettiin opintokerho, mikä kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Kerhoa johti postiljooni Nuorivuori. Opintokerhon tarkoituksena oli nuorten postiljoonien tutustuttaminen ammattiasioihin ja siten kouluttaa kykenevää henkilökuntaa postilaitoksen palvelukseen. Osaston toimesta nuorille miehille annettiin kehotuksia postimieskurssille valmentautumisesta.

Myös Kouvolan postimiehet saivat joulupaketteja. 1945 Ruotsin Postimiesliitto yhdessä sikäläisen Postivirkamiesliiton kanssa lahjoitti suomalaisille virkaveljilleen 500 lahja-pakettia, joista Kouvolan osastolle lähetettiin kolme kappaletta. Paketit vastaanottivat Tauno Leinonen ja Nuorivuoren veljekset. Myös norjalaiset halusivat auttaa lahjasillillä. Sillitynnyristä 20 kg kuului Kouvolan osastolle jaettavaksi, jokainen osaston jäsen sai yhden kilon verran.


Osaston johtokunnan kokous Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa 8.7.1945 klo 9.30

Läsnä E. Loikala, J. Nuorivuori ja A. Laakso.

1 § Päätettiin esittää osastolle hoitajan esityksen perusteella päivyshuoneen saamiseksi asemalle.

2 § Päätettiin esittää osastolle keskuteltavaksi ja päätettäväksi naistyövoiman ottaminen postiljoonin toimeen.

3 § Johtokunta esittää kokoukselle postiljoonien palkkaluokan korottamiseksi Kouvolassa.


Pöytäkirja osaston kokouksesta 10.7.1945 klo 20.30

Läsnä oli 16 miestä.

1 § Kokouksen puheenjohtajana oli E. Loikala.

2 § Pötäkirjanpitäjänä A. Laakso.

3 § Päätettiin esittää posti- ja lennätinhallitukselle päivyshuoneen saamiseksi asemalle. Valittiin kolmimiehinen toimikunta kirjelmä laatijaksi. Toimikunta, johon tulivat E. Loikala, E. Vierula ja V. Nuorivuori. Kokous valitsi toimikunnan sihteeriksi A. Laakson.

4 § Naistyövoimakysymys herätti erittäin vilkasta keskustelua. Johtokunnalle annettiin täydet valtuudet asian ratkaisemiseksi.

5 § Päätettiin anoa posti- ja lennätinhallitukselta vakinaisten postiljoonien palkkaluokan korottamiseksi (2) toiseen palkkaluokkaan ja ylimääräisten postiljoonien (3) kolmanteen palkkaluokkaan.

6 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

7 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin K.A. Nuorivuori ja E. Väkevä.


Pöytäkirja osaston kokouksesta Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa 3.8.45 klo 20.00

Puhetta johti E. Loikala ja kirjurina A. Laakso.

1 § Todettiin osaston 25 jäsentä paikalla olevan 17 jäsentä.

2 § Kokous oli ilmoitettu työhuoneen seinällä olleella ilmoituksella ja ilmoittamista vastaan ei ollut mitään muistuttamista. Kokous julistettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen yksimielinen päätös oli kannattaa liittotoimikunnan toimenpiteitä palkkauskysymystä ajateltaessa vaikkapa voimakeinoin.

4 § Hämeenlinnassa 1945 pidettävien postilaitoksen yleisurheilukilpailuihin (mestaruus) päätettiinlähettää edustajia jos halukkaita kilpailijoita on,kuitenkin omilla kustannuksillaan, sillä  kokous ei katsonut osaston nyt voivanrahallisesti kilpaijoita tukea osaston heikon rahavarojen vuoksi.

5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin A. Puolatie ja P. Toijonen.


Pöytäkirja osaston kokouksesta Kouvolan Posti- ja lennätinkonttorissa 4.11.1945 klo 16.00

Läsnä oli 10 jäsentä. Puheenjohtajana E. Loikala ja kirjurina A. Laakso.

1 § Posti- ja lennätinhallitus on määrännyt pienehkön rahasumman Kouvolan piirikonttorille ja Kouvolan posti- ja lennätinkonttorille viihdytys tai urheilurahastoksi.

2 § Ruotsin Postimiesliitto on lahjoittanut Suomen Postimiesliitolle 350 lahjapakettia joista SPL:n Kouvolan osastolle tuli kolme ja jotka jaettiin seuraaville postiljooneille: J. Leinoselle, V. Nuorivuorelle ja K.H. Nuorivuorelle. Kukin lahjapaketin saaja päätti henkilökohtaisesti kiittää pakettien lähettäjää.

3 § Päätettiin, että SPL:n Kouvolan osasto liittyy Kouvolan Ammatilliseen paikallisjärjestöön. Edustajiksi valittiin E. Loikala ja P. Toijonen.

4 § SAK:n järjestämiin iltakursseille päätettiin lähettää kolme miestä B. Laitinen. P. Toijonen ja A. Immonen.

5 § Voikan-Kuusankosken osaston esityksestä päätettiin tutustumistilaisuutta varten sopia ohjelmasta y.m. järjestelystä Voikan-Kuusankosken osaston myöhemmin määräämässä paikassa.​
 


Poimintoja SPL:n Kouvolan osaston toiminnasta vuonna 1945

Sodanjälkeinen ensimmäinen toimintavuosi on päättynyt. Postimiesliiton Kouvolan osasto on lähtenyt reippaasti alkuun. Osaston jäsenmäärä on rohkeasti kasvanut, ollen jäsenmäärä vuoden päättyessä 21. (vuoden alussa 10). Nuoret miehet ovat tuoneetuutta intoa ja uusia toimintamuotoja osaston toimintaan.

Vuosikokous pidettiin 14.3.45 ja päätetyt asiat merkittiin pöytäkirjaan 12 pykälällä. Johtokuntaan ovat kuluneena vuonna kuulunut Emil Loikala puheenjohtajana, Armas Laakso sihteerinä ja rahastonhoitajana sekä muina jäseninä V.Nuorivuori ja S. Vierula. Vuosikokouksen lisäksi on osasto kokoontunut viisi kertaa ja tehnyt päätökset merkitty 2 pykälällä pöytäkirjaan. Johtokunta on kokoontunut 5 kertaa ja tehnyt 14 päätöstä.

Opintokerho on kokoontunut kaksi kertaa ja on sitä johtanut postiljooni V. Nuorivuori.

Huvi- ja järjestelytoimikuntaan on kuluneet puheenjohtajanaA. Laakso ja jäseninä E. Repo, K. A. Nuorivuori, J. Loikala ja P. Toijonen. Toimikunta on järjestänyt kolme huvitilaisuutta joista saaduilla tuloilla on osaston taloudellista asemaa huomattavasti parannettu.

SPL:n liittokokouksessa Helsingissä 20-22.5. edusti osastoa Armas Laakso.

Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan urheilukilpailussa 1945. Hämeenlinnassa edusti osastoa K. Niilola.

Osaston talous on tällä kertaa kunnossa. Jäsenmaksut ja vuosiverot keskusjärjestölle ovat suoritettu täsmällisesti ja vähäinen säästö seuraavalle tilikaudelle rohkaisee toimintaa.

Tällä kertaa puhaltaa posti- ja lennätinlaitoksessakin vapaammat tuulet kuluneen vuoden aikana. Konttoriin on perustettu useita uusia ylimääräisen postiljoonien toimia, postinvaihtaja ja maalaiskirjeenkantaja toimista on jo kokonaan päästy. Vuosikausia vielä ollut postiljoonien huolintakysymys on myös kuluneena vuotena konttorissamme jatkunut. Vaikkapa tällä kertaa onkin myötäisempää, ei se edellytä mitään laakerilla lyväämistä vaan jatkuvalla yksimielisellä työllä ja ponnisteluilla on meidän pyrittävä kohottamaan oman osastomme ja koko postimieskunnan ammattitasoa sekä taloudellisia ja henkisiä elinehtoja.

 

 


  • PL:n liityttyä SAK:hon 7.6.1945 päätettiin liittyä Kouvolan

paikalliseen ammattijärjestöön ja on siellä osastoa edustanut E. Loikala ja P. Toijonen.

(Kouvolan APJ) perustava kokous

pidettiin Kouvolan työväen opistolla 5.4.1945. Puheenjohtajana toimi Toivo Nummiaro ja kirjurina O. Martikainen. Kokouksessa päätettiin perustaa ammatillinen paikallisjärjestö Kouvolaan, minkä nimeksi tuli Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö. Saapuvilla olivat seuraavat osastot:Rautatieläisten liiton osastot n:o 6, 32 sekä 72, Rakennustyöläisten liitonosastot n:o 60 ja 162, Kunnantyöntekijäin osasto, Muurarien osasto, Lihaja Elintarvetyöntekijäin osasto sekä Metallityöntekijäin osasto n:o 116. 4.9.1945 Postimiesliiton Kouvolan osasto liittyi APJ:n jäseneksi ja valitsi edustajansa puheenjohtaja Emil Loikalan ja P. Toijosen paikallisjärjestön vuosikokoukseen. Jäseniä ammattiosastolla oli 16. Tälläkertaa jäsenyys jäi lyhyeksi ammattiosaston erotessa vuonna 1949.

 


Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön perustavasta kokouksesta Kouvolan työväen opistolla 5.4.1945 klo 18.00.

Puheenjohtajana toimi Toivo Nummiaro ja kirjurina O. Martikainen.

Kokous katsottiin lailliseksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin H. Iiskola ja E. Puhjo.

Saapuvilla olivat seuraavat osaston:

Rautatieläisten liiton osastot n:o 6, 32 sekä 72,

Rakennustyöläisten liiton osastot n:o 60 ja 162,

Kunnantyöntekijäin osasto,

Muurarien osasto,

Liha ja Elintarvetyöntekijäin osasto sekä

Metallityöntekijäin osasto n:o 116.

 

Kokouksessa selosti SAK:sta Siiri Saarinen sekä Vilho Harinen Ammatillisen Paikallisjärjestön tehtäviä ja tarkoitusta sekä naisten osuutta samoin järjestöissämme mukana olemisessa.

Kokouksessa päätettiin perustaa ammatillinen paikallisjärjestö Kouvolaan. Jonka nimeksi tuli Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö, Kouvola.

Järjestön yleiset säännöt hyväksyttiin myös täällä yksimielisesti.

Kokous päätti valita edustajia ammatillisen paikallisjärjestön edustajistoon siten, että osastot saavat lähettää 2 edustajaa ensimmäisestä 30 jäsenestä ja seuraavista 30 yksi.

Päätettiin jäsenmaksuksi 1 markka kuukaudessa jokaista maksavaa jäsentä kohden osastoilla.

Kokous valitsi ammatilliselle paikallisjärjestölle puheenjohtajaksi Toivo Nummiaron.

10§

Valittiin työvaliokunta, ja sen suuruudeksi puheenjohtajan lisäksi 6 vakinaista ja 6 varalle.

11§

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: 

osasto n:o 6 Sakala Anttoon ja varalle Vilhunen Johan,

osasto n:o 32 Tanttari Eino ja varalle Hatara Johannes.

Osasto n:o 60 Mynttinen Eero ja varalle Lyyra J.

Elintarve osasto Hyvärinen Tuomas, varalle Lindfors Viktor.

Muurareilta Saarinen Reino, varalle Eloranta Tauno.

Maalareilta Puhjo Eino, varalle Niemelä Toivo.

12§

Tilintarkastajiksi valittiin Punkkinen Eljas ja Nakari Eino vakinaisiksi sekä varalle Helander Sulo ja Palmu Heikki.

13§

Ammatillinen paikallisjärjestö päätettiin rekisteröidä.

14§

Kokous päätti, että työvaliokunta huolehtii sopimuskirjelmän kirjoituksen, sekä hoitaa juoksevat asiat.

15§

Kokouksista päätettiin ilmoittaa kirjeellisesti.

16§

Työvaliokunnalle annettiin evästykseksi, että ottavat selon osastojensa jäsenvahvuudesta ja huolehtivat jäsenmaksujen kannosta.

17§

Kokous katsottiin päättyneeksi.

 

Vakuudeksi O. Martikainen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja huomanneet sen kokouksen menon mukaisesti kirjoitetuksi.

Kouvolassa 15.5.-45

Einar Puhjo ja N. Iiskola


 

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin Ravintola Koskuksessa 9.4.-45 klo 19. Saapuvilla oli 9 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro, sihteerinä allekirjoittanut.

Kokous katsottiin lailliseksi.

Työvaliokuntaan valittiin varapuheenjohtaja, joksi tuli Muurareitten osastot Reino Saarinen.

Vakinaisten sihteeriksi valittiin Elintarve osastosta Viktor Lindfors.

Rahastonhoitajaksi valittiin Rakennustyöläisten osastosta n:o 60 Mynttinen Eero.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön lailliseksi nimenkirjoittajaksi valittiin järjestön puheenjohtaja sekä sihteeri.

Sopimuskirjan allekirjoittajiksi valittiin:

Elintarve osaston Viktor Lindfors ja Tuomas Hyvärinen,

Rakennustyö liiton osasto n:o 60 Juho Lyyra ja Pauli Eloranta ja

saman liiton osasto n:o 162 Puhjo E. ja Toivo Nummiaro.

 

Kun SAK:ta saapuu paikkakunnalle naispuhuja Siiri Saarinen 16.4.45 niin päätettiin hakea kokoushuoneisto samaksi päiväksi klo 19. Ja kehottaa paikkakunnan naistyöntekijöitä eri ammattialoilta saapumaan tilaisuuteen.

Kehotus päätettiin julkaista Kouvolan Sanomissa, sekä myös suullisesti ja kirjeillä eri työpaikoille. Kirjeillä: Kääriäisen salkkutehdas, Kouvolan käsilaukku oy, Ympäristön osuusliike, Kuusankosken osuusliike sekä Harsi oy.

Keskusteltiin tulevista työsuunnitelmista. Päätettiin kääntyä kauppalan hallituksen puoleen pyynnöllä saada käyttää Kansakoulun huoneistoja. Järjestää käyttöön kokouksen pitoja ja juhlia varten. Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin tähän tehtävään.

Järjestölle valittiin yleisluottamusmieheksi Muurareitten osastosta Reino Saarinen.

10§

Kehotettiin osastojen rahastonhoitajia tilittämään jäsenmaksut järjestölle 15.4.45 klo 10. Yhteisessä vapputoimikunnan kokouksessa työväen opistolle.

Vakuudeksi V. Lindfors sihteeri


 

Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin 15.5.-45 klo 19 allekirjoittaneen kotona Kouvolan Käpylässä. Paikalla oli 10 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro. Sihteerinä allekirjoittanut.

Kokous katsottiin lailliseksi.

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin.

Luettiin saapuneita kirjeitä, joista asiallisesti keskusteltiin.

Vasta paikkakunnalle perustettu Vaatetustyöläisten ammattiosasto pyrki päästä jäseneksi järjestöömme, joka myöskin hyväksyttiin. Samoin Auto ja Metalli työntekijäin ammattiosasto, joka myöskin hyväksyttiin.

Työvaliokunta päätti lähettää 2 työvaliokunnan jäsentä edustajaksi työväen opistolle 28.5.-45 klo 10. Kouvolan Työväen Yhdistyksen kutsusta, keskustelemaan keinoista, joilla saataisiin paikkakunnalle työväelle oma työväentalo. Tai sopiva juhlahuoneisto. Valituksi tulivat Sakala Anttoon ja Vilhunen Johan.

Keskusteltiin kesätyöohjelmasta ja päätettiin, että järjestö järjestää kesän loppupuolella osastojen väliset kenttäurheilukilpailut, josta eri osastoille heti kirjeellisesti ilmoitettiin. Sillä kehotetaan osaston jäseniä jo aloittamaan valmennuksensa. Kokouksessa läsnä olleet työvaliokunnan jäsenet ilmoittavat tämän saman asian suullisesti. Samoin kehotetaan ammattiosastoja lähettämään edustajiansa Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön edustajakokoukseen, joka pidetään työväen opistolla 22.5.45 klo 19.

Koska ap -järjestölle on tullut pyyntö, että me auttaisimme Kumikorjaamon työläisiä saamaan heille ammattiosaston, päätti kokous pitää heille perustavan kokouksen, johon toivotaan saatavan järjestäjän SAK:sta työväen opistolle 24.5.45 klo 19. Kutsu kokoukseen päätettiin ilmoittaa Kouvolan Sanomissa 22.5.45.

Puheenjohtajamme Toivo Nummiaro menee kokoustilaisuuteen ap -järjestön puolesta.

Kokous päätti ottaa pöytäkirjaan työvaliokunnan jäsenten kotiosoitteet, kirjeellisiä tiedotuksia varten.

Puheenjohtaja: Toivo Nummiaro Kotikuja, Penttilän talo, Kouvola

Sihteeri: Viktor Lindfors Karjakunnan asuintalo as. 9, Väinöläntie, Kouvola

Rahastonhoitaja: Eero Mynttinen Palomäenkatu n:o 11, Koiviston talo, Putkinotko

Rautatieläisten liiton osasto n:o 6

Sakala Anttoon Käpylä

Vilhunen Johan Salpausselänkatu talo

Rautatieläisten liiton osasto n:o 32

Tanttari Timo Tanttarinmäki, Kouvola

Hatara Johan Tienristi, Kouvola

Muurareitten osasto

Saarinen Reino Tornimäki, Kouvola

Eloranta Tauno Tornimäki, Kouvola

Maalarien osasto 162

Puhjo Eino Kouvolan postitoimisto

Niemelä Toivo

Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 60

Mynttinen Eero

Lyyra Juho Tornimäki

Elintarve osasto n:o 40

Hyvärinen T. Karjakunnan asuintalo

Lindfors Viktor Karjakunnan asuintalo

Vakuudeksi V. Lindfors sihteeri


Pöytäkirja tehty Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin alla mainitun kotona 1.10.-45 klo 19.

Saapuvilla oli 7 työvaliokunnan jäsentä. Puhetta johti Toivo Nummiaro. Sihteerinä allekirjoittanut.

Kokous katsottiin lailliseksi.

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka hyväksyttiin.

Luettiin saapuneita kirjeitä, joista keskusteltiin.

Päätettiin tehdä sopimus SAK:n välityksellä Säveltäjäin tekijäin oikeus toimisto teoston kanssa.

Keskusteltiin kurssitoiminnan järjestämisestä paikkakunnallemme apj:n puolesta. Huoneiston sanottiin tilaisuuteen saati Kouvolan Kansakoululta.

Päätettiin edellä olevasta asiasta kääntyä SAK:n puoleen, saadaksemme sieltä tarvittavaa apua asiaan.

Päätettiin pitää Kymen lukossa valistusviikolla ohjelmallinen ilta.

Päätettiin pitää marraskuussa valmistava vuosikokous.

Päätettiin pitää 16 pnä lokakuuta klo 19 työvaliokunnan kokous, alla mainitun kotona, josta kirjeellisesti ilmoitettiin Hataralle ja Tanttarille.

10§

Päätettiin perustaa erikoinen toimikunta, joka järjestää huvi- sekä urheiluasiat. Tähän tulee työvaliokunnasta 2 jäsentä sekä jokaisesta osastosta ainakin yksi jäsen.

Vakuudeksi V. Lindfors


Pöytäkirja KAP järjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin allekirjoittaneen kotona, 16 pnä lokakuuta kello 19.

Puhetta johti Toivo Nummiaro, sihteerinä Viktor Lindfors.

Saapuvilla oli seuraavat työvaliokunnan jäsenet: Sakala, Lyyra, Mynttinen, Saarinen ja Hyvärinen.

Keskusteltiin valmistavasta vuosikokouksen ajasta, joksi päätettiin pitää 18. päivä marraskuuta kello 10 Kansakoululla.

Kokous ehdotti jäsenmaksujen suuruuden korotettavaksi 2 markalla kuukaudessa.

Kokous esittää tulo- ja menoarvion ensivuodelle seuraavasti:

Tulot:

 

Jäsenmaksuja

14400 mk

Työnjuhlamerkeistä

1000 mk

 

15400 mk

 

 

Menot:

 

Kokouksien vuokramenot

3600 mk

Kokousilmoitukset lehdessä

1000 mk

Postikuluja

1000 mk

Kiertopalkintoja

3000 mk

Valistustehtäviin

4000 mk

Sekalaisia menoja

1000 mk

 

13600 mk

 

 

 

Kokouksessa puheenjohtaja esitti syitä minkä tähden Kymenlukossa ei voikkaan pitää valistusviikon juhlaa, jonka tähden siitä on luovuttava, ja päätettiin pitää juhla Lyseon juhlasalilla 4 pnä marraskuuta kello 14.

Keskusteltiin ohjelman järjestämisestä.

Päätettiin juhlasta ilmoittaa Kouvolan Sanomissa.

Keskusteltiin paikallisjärjestön järjestämistä kursseista, jotka järjestetään 25 päivä marraskuuta iltaisin 8 iltana, joille toivotaan osastojen runsasta osanottoa.

Seuraava kokous on 30 pnä 10 kello 19 allekirjoittaneen kotona. Hataralle ja Tanttarille ilmoitetaan taas kirjeellisesti.

 

Vakuudeksi V. Lindfors


 

Pöytäkirja tehty KAP järjestön työvaliokunnan kokouksesta,

joka pidettiin allekirjoittaneen kotona 14 pnä marraskuuta kello 19.

Puhetta johti T. Nummiaro, sihteerinä V. Lindfors. Saapuvilla oli 7 työvaliokunnan jäsentä Hatara, Hyvärinen, Mynttinen, Lyyra ja Puhjo.

Kokouksessa keskusteltiin 1 jäsenen lähettämistä SNL seuran kutsuun saapua yhteisen Suomen itsenäisyyspäivän juhlien järjestämiseen, joka pidetään Kansakoulun ruokasalilla 15.11.45. Valittua tuli Nummiaro.

Kuultiin Nummiaron lähettämä kirjelmä p-järjestöön kuulumattomille ammattiosastoille.

Luettiin saapuneita kirjeitä eri ammattiosastoilta, joita olivat lähettäneet S. Rautatieläisten liiton osasto 72 ry., Kirjatekijäin yhdistys ry. ja S. Veturimiesyhdistys osasto 3, nämä eivät vielä tällä kertaa olleet halukkaat liittymään p-järjestöön.

Postimiesliiton osasto liittyi ja valitsi edustajansa valmistavaan vuosikokoukseen.

Luettiin saapuneita kirjeitä, joista keskusteltiin sekä päätettiin ne lukea valmistavassa vuosikokouksessa.

Perustettavaan valistusjaostoon valittiin a p-järjestön puolesta: Mynttinen ja Hyvärinen.

Keskusteltiin Joulu-onnittelu julkaisun laittaminen Palkkatyöläiseen, joka päätettiin julkaista.

 

Vakuudeksi: V. Lindfors


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com