Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 18.5.2018


1952-1953 sisällysluettelo
 1. Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 25. tammikuuta 1952 klo 19:00

 2. Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan kokouksessa 25 :nä tammik. 1952 klo 21.00

 3. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 14 p:nä lokakuuta 1952 klo 16.00

 4. Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa 28 p:nä lokak. 1952 klo 16.00

 • Matti Laine muisteli joulua Kouvolan postissa

 • Jäsenäänestyksen toimitti osaston toimikunta

 • Osaston toimintakertomus v:lta 1952


 1. Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 23. 1. -53 klo 19.00
 2. Osaston toimikunnan kokouksessa Kouvolan posti ja Lennätinkonttorilla 23. 1. -53 klo 21.00

 • Osaston toimintakertomus vuodelta 1953

 • KOUVOLAN POSTIMIESKUORO

 

Pöytäkirja osaston vuosikokouksesta 25. tammikuuta 1952 klo 19:00

Paikka: Kouvolan Posti- ja Lennätinkonttori

Kokouksen puheenjohtajana toimi postiljooni Einar Vierula ja sihteerinä postiljooni Kauko Niilola.

Läsnä oli 14 jäsentä.

1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Työjärjestys hyväksyttiin

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin postiljooni Einar Vierula ja pöytäkirjuriksi postiljooni Kauko Niilola.

4 § Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin postiljoonit Eino Repo ja Kaarlo Nuorivuori.

5 § Esitettiin vuosikokoukselle toimintakertomus v:lta 1951, joka sellaisenaan hyväksytään.

6 § Esitettiin vuosikokoukselle tilikertomus v:lta 1951, sekä tilintarkastajien antama lausunto.

Vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle sekä johtokunnalle tili- ja vastuu-vapauden.

7 § Jäsenmaksuksi v:lle 1952 määrättiin Smk 120.

8 § Osaston puheenjohtajaksi v:ksi 1952 valittiin

postiljooni Einar Vierula.

9 § Toimikuntaan valittiin vakinaiseksi postiljoonit Armas Laakso, Kalervo Mettälä, Viljam Nuorivuori,

Bruno Laitinen sekä Kauko Niilola. Varajäseniksi postiljoonit Matti Ojala sekä Niilo Puolatie.

10 § Alatoimikuntana perustettiin n.s. Pyttykerho, johon tulivat postiljoonit Eino Repo,"kokoonkutsujana", Bruno Laitinen, Viljo Loikala, Yrjö Suuronen, sekä Matti Ojala.

11 § Tilintarkastajiksi v:lta 1952 valittiin Eino Repo ja Vilho Loikala vakinaisiksi, sekä varalle Emil Loikala, ja Kaarlo Nuorivuori.

12 § Edustajiksi Kouvola-Seuran kokouksiin valittiin postiljoonit Einar Vierula ja Emil Loikala.

Joulupostia selvittämässä vasemmalta E. Repo ja E. Loikala.

13 § Luottamusmieheksi valittiin edelleen postiljooni Viljam Nuorivuori.

14 § Vuosikokous päätti, että vuoden alussa eläkkeelle siirtyvälle virkaveljille

postiljooni Lauri Niemiselle luovutetaan muistolahja. Johonka osasto osallistui n. 3000 mk:lla ja lisää kerätään yleisellä keräyksellä.

15 § Esimies Loikala esitti, että n.s. vartiokoppi asiaan eteenpäin viemään olisi valittava komitea. Asiasta tuli vilkas keskustelu ja päättökseksi tuli, että asiaa ajamaan valittiin postiljoonit esimies Emil Loikala ja Viljam Nuorivuori.

16 § Postiljooni Kalervo Mettälän esityksestä, että perustettaisiin n.s. "vippikassa",josta syntyi vilkas keskustelu, mutta ei saannut kannatusta. Vaan päätökseksi tuli, että osaston kassasta voidaan antaa pieniä lainoja eri sopimuksesta.

17 §Kokous katsottiin päättyneeksi n. Klo 21.00.


Pöytäkirja tehty osaston toimikunnan

 kokouksessa 25 :nä tammik. 1952 klo 21.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla

Kokouksessa olivat läsnä postiljoonit  Einar Vierula, Armas Laakso, Viljam Nuorivuori,

Bruno Laitinen ja Kauko Niilola.

1 § Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Armas Laakso.

2 § Osaston sihteeriksi valittiin Kauko Niilola.

3 § Osaston rahastonhoitajaksi valittiin Kalervo Mettälä.

4 § Toimikunnan kokous katsottiin päättyneeksi klo 21.30.


Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa

 14 p:nä lokakuuta 1952 klo 16.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla postiljoonin työhuoneessa

Kokouksen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja siht. K. Niilola. Kokouksessa oli läsnä kaikkiaan 20 osaston jäsentä.

1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin B. Laitinen ja A. Immonen.

3 § Kokouksen puheenjohtaja esitti kokoukselle kirjelmän jonka oli lähettänyt Suomen PostimiesliitonTam pereen osasto, joka koski postimiesten palkka-asiaa ja samalla ylimääräisen liittokokouksen koolle kutsumista. Samalla esitettiin myös Suomen Postimiesliiton lähettämä kirjelmä n. 20/52 joka myös käsitteli n.s. palkka-asiaa.

4 § Esitettyjen kirjelmien johdosta syntyi vilkas keskustelu, jossa käytettiin kaikkiaan puheenvuoroja 12. Neuvottelun päätökseksi tuli, että yhdymme yksimielisesti S.P.L:n Tampereen osaston kantaan, n.s. palkka-asiassa.

5 § Keskustelu kääntyi sitten omiin työ-asioihin ja paremmin uuteen rautatie- aikatauluun, johon päätettiin antaa sellainen toivomus, että n.s. yöpikajuna pv. 10:n tulisi Kouvolaan 10 min myöhemmin kun postivaunu 1 ja samoin myös postivaunu 2 lähetettäisiin 15 minuuttia myöhemmällä aikataululla.

6 § Kokous katsottiin päättyneeksi.


 

Pöytäkirja tehty osaston jäsenkokouksessa

28 p:nä lokak. 1952 klo 16.00

Paikka: Kouvolan posti - ja lennätinkonttorilla postiljoonin työhuoneessa

Kokoukseen puheenjohtajana toimi E. Vierula ja sihteerinä K.Niilola ja kokouksessa oli läsnä 16 jäsentä.

1 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin B. Laitinen ja K. Mettälä.


3 § Kokouksen puheenjohtaja tuli kokoukselle julki Suomen Postimiesliiton kirjelmän no 21/52 jossa osastoja käsketään lähettämään edustajansa ylimääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään Helsingissä 9 p:nä marraskuuta 1952.

4 § Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto päätti Helsingissä pidettävään ylimääräiseen liittokokoukseen lähettää 2 edustajaa.

5 § Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto päätti kokouksessaan 28. 10. 52 lähettää ylimääräiseen liittokokoukseen 9.11.1952 seuraavat edustajat postiljoonit Kustaa A. Nuorivuoren ja Kauko K. Niilolan.

Siihen osallistui 112 edustajaa 60 osastosta.

Tyytymättömyys kohdistui niin posti- ja lennätinhallitukseen kuin myös valtioon sekä SAK:hon ja varsinkin VY:hyn.

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto jäsen kokouksessan 28. 10. 1952 antoi liittokokoukseen lähettämilleen edustajille seuraavan esityksen, että postiljoonien II plk poistettaisiin ja muutettaisiin I:sen palkkaluokkaan, ja jos ei k.o. esitys menisi rauhallisin keinoin lävitse, tarpeen tullen olisi käytettävä voimakeinoja.

6 § Kokous päätti yksimielisesti, että ylimääräiseen liittokokoukseen matkustaville edustajille maksetaan päivärahaa Smk 500 vuorokaudelta.

7 § Kokous päätti myös ilman puheenvuoroja että ylimääräiseen liittokokoukseen menevien edustajien työvuorot maksetaan osaston kassasta.


8 § Kokouksen puheenjohtaja esitti kokoukselle, että annettaisiin joulun lomien ponsilause niille edustajille ja samalla myös se kanta, mille osasto asettuu, k.o. palkka-asiassa.

Esityksestä syntyi erittäin vilkas keskustelu ja puheenvuoroja käytettiin kaikkiaan 18. Kun puheenvuorot olivat päättyneet suoritettiin äänestys, siitä että kannattaako osasto lakkoa vai ei lakkoa.

K.o. äänestys antoi seuraavantuloksen lakon kannalla oli 7:n ja ei lakkoa 6. sekä äänestämättömiä 3.

Tämän jälkeen laadittiin ponsilause, jonka valtuuksilla ja kannanotolla edustajat saavat asiaa ajaa ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä 9 p:nä marraskuuta 1952.

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto jäsen kokouksessan 28. 10. 52. antoi liittokokoukseen lähettämilleen edustajille seuraavan esityksen.

Että postiljoonien II plk poistettaisiin ja muutettaisiin I:sen palkkaluokkaan, ja jos ei k.o. esitys menisi rauhallisin keinoin lävitse, tarpeen tullen olisi käytettävä voimakeinoja.

9 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 18.30.


SAK:lta lakkolupa

I § Jäsenäänestyksen toimitti osaston toimikunta, ja puheenjohtajana toimi ens. postiljooni Einar Vierula ja sihteerinä postiljooni Kauko Niilola.

II § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin ylipostiljooni Emil Loikala ja postiljooni Bruno Laitinen.

III § K.o. jäsenäänestys toimitettiin liittotoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti

IV § Osaston jäsenmäärä oli 1.12. -52 34. joista äänivaltaisin osaston jäseniä 22:ksi ja äänet jakautuivat seuraavasti jaa ääniä 6 ja ei ääniä 10 sekä tyhjiä 5 ja yksi hyljätty.

V § Kokous katsottiin päättyneeksi.


Matti Laine muisteli, että joulu oli postissa kautta aikojen varsin kiireistä aikaa.

1950-luvulla oli tapana, että jo Tapaninpäivänä tultiin töihin joulukortteja lajittelemaan, silloin kun ei vielä ollut erillistä korttilajittelua kuten nykyään. Pääsiäisenä oli pääsiäiskortteja monin verroin enemmän kuin nykyään. Silloin tultiin toisena pääsiäispäivänä töihin, ilman mitään pyhätyökorvauksia. Jouluaattona oli kaksi kantoa, kuten muinakin arkipäivinä, mutta koska postia oli paljon, venyi työpäivä iltamyöhälle ja loppupiirillä sitä oli jo melko väsynyt ja nälkäinen. Muistan erityisesti erään jouluaaton, jolloin kello oli jo pitkälti yli iltaseitsemän ja olin tosi väsynyt tullessani Tornionmäentielle. Hintikan isäntä oli rapuilla vastassa ja kutsui postipojan sisälle ja antoi kirjekuoressa sievoisen rahasumman, jonka oli perinteisesti lähitaloista postipojalle kerännyt. Lisäksi hän koko talon joulutoivotusten yhteydessä ojensi minulle suuren ja herkullisen omenan, jonka söin heti ja sain taas lisää puhtia loppupiirille”.

Ennen postinumeroiden tuloa postiosoitteisiin lajittelu vaati erityistä osaamista. Niinpä lajittelu suoritettiinkin ammattitaitoisten postimiesten toimesta. Joulukorttien määrän voimakas kasvu herätti ammattiosastossa vaatimuksen erillisestä ruuhkatyökorvauksesta. Postinumerouudistuksen ja lajittelukeskus-järjestelmän toteutumisen myötä 1980-luvun

alkupuolelta lähtien Kouvolaan perustettiin joulunajaksi erillisiä joulukorttilajittelukeskuksia

ja työvoimana alettiin käyttää postin ulkopuolista työvoimaa, lähinnä opiskelijoita.


Osaston toimintakertomus v:lta 1952

Kulunut vuosi on ollut edeltäjäänsä rauhallisempi, vaikka jo aivan vuoden ensimmäisenä alkoivat palkkataistelutuulet puhaltamaan. Vaikka ilman mitään suurempia tuloksia, sillä palkka vuoden lopussa on markalleen sama kuin vuoden ensimmäisenäkin päivänä. Sillä samassa syvässä palkkakuopassa uinuvat postiljoonit jatkuvasti.

Kuluneen vuoden aikana on pidetty seuraavat huomattavimmat kokoukset m.m. Suomen Postimiesliiton Liittokokous 4. 5. -52. ja ylimääräinen liittokokous 9. 11. -52. n.s. palkka-asiasta.

Oman osastomme toiminta on ollut sellaista hiljaista toimintaa kuluneen vuoden aikana k.o. kokous edustukset ja äänestykset on toimitettu ja valvottu jäseniemme edustaja. Kulunut vuosi oli myös osastolle merkille pantava vuosi. Sillä kuluneen vuoden ensimmäisenä päivänä 1. 1. -52. siirtyi osastomme ens. postiljooni Lauri Nieminen eläkkeelle. Hän on samalla ensimmäinen eläkkeelle siirtynyt osastomme jäsen. Niin aukeni eläkevaarien latu.

Osastomme jäsenmäärä kuluneen vuoden alussa oli 31.

Vuosikokous pidettiin 25 p:nä tammikuuta 1952 tämän kokouksen lisäksi on pidetty osaston kokouksia 3 joissa kertynyt 20 pykälän pöytäkirjoihin.

Toimikunta on kokoontunut 3 kertaa ja pykäliä syntynyt 8.

Osaston puheenjohtajana on toiminut ens. postiljooni Einar Vierula, varapuheenjohtajana Armas Laakso, sihteerinä Kauko Niilola, rahastonhoitajana Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä Viljam Nuorivuori ja Bruno Laitinen.

Osastoon on kuuluneen vuoden aikana liittynyt 3. uutta jäsentä ja 1. eronnut, jotenka jäsenmäärä vuoden lopussa oli 33.

Luottamusmiehen tehtäviä on kuluneen vuoden hoidellut Viljam Nuorivuoriurin kuvaaa odottama

Urheilutoimintaa on harrastettu myös kuluneen vuoden aikana, ja monenlaisin tuloksin. m.m. talvella on pidetty monia hiihtokilpailuja ja yksi hiihto-ottelu Poliisit - Posti, jossa postin joukkue kärsi raskaan häviön. Vaikka voitto jo olikin etutaskussa, mutta kaikki eivät osaa hiihtää pimeässä.

 • Keväällä suoritettiin myös suunnistus ottelu Palokunta - Poliisit - Posti, jossa postin oli oltava taas toisena poliisien voittaessa.

 • P.L.U:n hiihtomestaruus kilpailussa Jyväskylässä, Kymen piiriä edusti 3 osastomme jäsentä. Keväällä oli urheilutoiminta vähäistä, koska oli suuret Olympialaiset menossa ja siellä oltiin suurella joukolla seuraamassa.

 • Syksyllä suoritettiin muutamia harjoitusotteluja jalkapallossa m.m. ukkomiehet - poikamiehet ottelu jonka poikamiehet voittivat.Mutta ensi vuonna on ukkomiehet voittajia, sillä miehiä on potkittu itsensä avioliittoon useita. Kauppalan jalkapallo puulaakissa oltiin mukana 2:lla joukkueella. A-sarjassa postin I joukkue toi hopean ja B-sarjassa postin II joukkue samoin pääsi hopeaan käsiksi.

 • Syksyllä suoritettiin muutamia suunnistus harjoituksia sekä syksyn suunnistus ottelu Palokunta - Poliisit - Posti. Poliisit voittivat ja posti ikuinen kakkonen. Mutta toivottavasti ensi keväänä on järjestys toinen.

 • Kuluneen vuoden aikana on myös harrastettu veikkausta ja kartutettu osastomme pientä rahakasaa, veikkausasia miespalkkioilla 11.360 mk:lla.Veikkausasiamiehenä on toiminut osastomme puheenjohtaja E. Vierula. Kiitos hänelle siitä suuresta uhrautuvasta työstä.


   

Kuvassa joulukorttien lajittelua vuonna 1952. Vasemmalta Raimo Havasara, Yrjö Suuronen ja Uuno Jattu

 

Pöytäkirja tehty osaston vuosikokouksessa 23. 1. -53 klo 19.00

Paikka Kouvolan posti- ja lennätinkonttorilla

Kokouksen puheenjohtaja toimi Ens. postilj. Einar Vierula ja pöytäkirjurina postiljooni Kauko Niilola.

Läsnä oli 12 jäsentä.

1§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ens. postilj. Einar Vierula ja pöytäkirjuriksi postiljooni Kauko Niilola.

3§ Hyväksyttiin työjärjestys.

4§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin postiljoonit Bruno Laitinen ja Matti Ojala.

5§ Äänten laskijoiksi valittiin postiljoonit Alpo Laurila, Tauno Leinonen.

6§ Toimintakertomus v:lta 1952 esitettiin vuosikokoukselle, joka sellaisenaan hyväksyttiin.

7§ Tilikertomus v:lta 1952 esitettiin vuosikokoukselle, sekä tilintarkastajien lausunto. Vuosikokous myönsi rahastonhoitajalle sekä toimikunnalle tili ja vastuuvapauden.

8 § Jäsenmaksu v:lle 1953 määrättiin Smk 140:ksi. Ylimääräinen liittokokous vero Smk 100:- jäseneltä päätettiin maksaa osaston kassasta.

9 §Osaston puheenjohtajaksi v:lle 1953. valittiin Ens. Postilj. Einar Vierula.

10 § Toimikuntaan valittiin seuraavat: postiljoonit Armas Laakso, Kalervo Mettälä, Viljam Nuorivuori, Bruno Laitinen ja Kauko Niilola sekä varajäseneksi Niilo Puolatie ja Matti Ojala.

11§ Alatoimikuntana päätettiin perustaa n.s. huvitoimikunta, johon valittiin seuraavat. Postiljoonit: Armas Laakso, Vilho Loikala, Yrjö Suuronen, Oiva Alho, Matti Ojala sekä Alpo Laurila.

12§ Tilintarkastajiksi v:lle 1953 valittiin postiljoonit Eino Repo ja Vilho Loikala vakinaisiksi. Varalle Ylipostiljooni Emil Loikala ja postiljooni Kaarlo Nuorivuori.

13§ Edustajiksi Kouvola-Seura kokouksiin valittiin yliopstiljooni Emil Loikala ja postiljooni Viljam Nuorivuori, sekä varalle postiljoonit Kaarlo Nuorivuori ja Eino Repo.

14§ Luottamusmiehen tehtäviä hoitamaan v:lle 1953 valittiin postiljooni Viljam Nuorivuori.

15 § Sanomalehtimieheksi valittiin v:lle 1953 osaston sihteeri.

16§ Ylipostiljooni Loikalan esityksestä keskusteltiin eräistä työasioista m.m. Ravikylän kannosta sekä sanomalehti lajittelusta.

17§ Kokous katsottiin päättyneeksi ja niin aloitettiin taas uusi toiminnan vuosi.


Osaston toimikunnan kokouksessa Kouvolan posti ja Lennätinkonttorilla 23. 1. -53 klo 21.00

Kokouksessa oli läsnä, Ens. postiljooni Einar Vierula, postiljoonit Armas Laakso,

Viljam Nuorivuori, Kalervo Mettätä, Bruno Laitinen ja Kauko Niilola.

1 § Osaston varapuheenjohtajaksvalittiin Armas Laakso.

2 § Osaston sihteeriksi valittiin Kauko Niilola.

3 § Osaston rahastonhoitajaksi valittiin Kalervo Mettälä.

4 § Toimikunnan kokous katsottiin päättyneeksi.


Osaston toimintakertomus vuodelta 1953

Kulunut vuosi on ollut rauhallinen, myös yleismaailmallisestikin. Sillä toiminta on ollut sellaista asemasotaa n.s. nimike asian puolesta ja uuden loppupuolella n.s. Niukkasen politiikan puolesta. Sillä Niukkanen aikoi tehdä apuharvennusta postimieskunnassa. Mutta puolustus kesti ja asema sota jatkuu k.o. asioissa kun vuosi vaihtuu.

Oman osastomme toiminta on kuluneen vuoden aikana yhä rauhoittunut. Sillä toiminta on ollut aivan vähäistä sillä ainoana toiminnan muotona, on ollut jäsenmaksujen suoritus.

 • Suomen Postimiesliitosta toimitsija Paavo Markola vieraili Kouvolassa 9. 10. -53, sekä Posti ja Lennätinlaulajain mieskuoro 17. 10. -53.

 • Kuluneen vuoden aikana ovat seuraavat osastomme jäsenet saavuttaneet 60:n vuoden merkkipaalun: Ylipostiljooni Emil Loikala 22. 8. -53 ja Ens. postiljooni Elis Puolatie 23. 12. -53.

 • Osastomme jäsenmäärä 1. 1. -53 oli 33.

 • Osaston vuosikokous pidettiin 23. 1. -53. Muita osaston kokouksia ei ole ollut. Toimikunta on kokoontunut 2 kertaa.

 • Osaston puheenjohtajana on toiminut ens. postiljooni Einar Vierula, varapuheenjohtaja Armas Laakso, sihteerinä Kauko Niilola, rahastonhoitajana Kalervo Mettälä ja muina toimikunnan jäseninä Viljam Nuorivuori, ja Bruno Laitinen, sekä varajäseninä Niilo Puolatie ja Matti Ojala.

 • Luottamusmiehen vaativia tehtäviä on kuluneen vuoden hoidellut Viljam Nuorivuori.

 • Huoltopuolen asioita tulkittaessa tulee esiin aina vaan samat varjo puolet. Ei ole huoltorakennusta asemalle, tullut tänä kuluneena vuonnakaan. Vaan lumi peittää kalliit kesän työvälineet alleen, ja aurinko taas keväällä sulattaa palvelus tehtävää.

 • 1953 Kouvolan postimiehet saivat ensimmäiset moottoroidut laiturivaunut.

 • Missä viipyy postiljoonien virkistyshuone? Kuinka kauan postiljoonien kuoro täytyy vielä suorittaa lauluharjoituksensa kellarikerroksen kuivaushuoneessa?

 • Harrastuksista puheen ollen on eräs uusi toiminta muoto saanut jalan sijaa postiljoonien piirissä n.s. kuorolaulu, johtajana on toiminut Alpo Laurila ja laulajia on ollut noin 10-15:sta. Kuoro esiintyi m.m. 17. 10. -53 viihdeillassa Kymen lukossa. Osastoon on kuluneen vuoden aikana liittynyt 6 jäsentä Inkeroisten posti ja Lennätintoiminnasta. Jotenka siis jäsenmäärä 31. 12. -53 oli 39.

 • Ummeljoella posti siirtyi omiin tiloihin 1957. Saman vuonna Inkeroisten huonot työolosuhteet aiheuttivat Inkeroisten postimiehissä suurta tyytymättömyyttä. Suivaantuneena Kouvolan osaston toimintaan Inkeroisissa toimivat osaston jäsenet erosivat osastosta ja liittyivät Myllykosken-Inkeroisten ammattiosastoon, kunnes he taas järjestäytyivät Kouvolan osastoon vuonna 1965. Samana vuonna Postiliiton Kouvolan osaston puheenjohtaja Raimo Havasara nimitettiin Inkeroisten posti – ja lennätinkonttorin esimieheksi. Tämä merkitsi Inkeroisten postin työntekijöiden työolosuhteiden parantumista.

 • Liikuntakasvatus, eli n.s. työpaikkaurheilu näyttälee suurta osaa osaston harrastusmuodoista. Hiihto- ja jääkiekko (eli lätkä sellanen) ja jääpallo ovat harrastusmuotoja talvella. Keväällä ja syksyllä pidetään monia harjoituskilpailuja suunnistuksessa ja yksi kova kilpailu n.s. kolmen p:n suunnistus-ottelu Palokunta - Poliisit - Posti. Ottelun keväällä voitti poliisit, ja syksyllä posti. Siis komea kiertopalkinto korostaa postiljoonien työhuonetta. Toivottavasti se myös siellä pysyy. Jalkapallo on postiljoonien lempilapsi. Jalkapallo rintamalta kuuluu aina hyvää. Niin myös tänäkin vuonna, sillä Kauppalan puulaakimestaruus B-sarjassa on postin I joukkueen nimissä sekä myös koko Kauppalan jalkapallopuulaaki mestaruus. B-sarjassa postin II joukkue pääsi IV:ksi.

 • Lentopallossa on myös pelattu muutamia otteluita m.m. Kuusankosken postiljoonia vastaan. Molemmat ovat voittaneet, siis tasapeli.

 

 

Harrastus se on veikkauskin, ja vielä hyvä. Sillä siinä on jännitys, rikkaus ja hyöty. Viimeinen kuuluu osastolle. Sillä kuluneen vuoden aikana on osastomme pieni kassa, saanut veikkaus asiamies palkkioista Smk. 12.200.

Veikkaus asiamiehenä on suurella alttiudella toiminut osastomme puheenjohtaja E. Vierula. Kiitos hänelle, siitä suuresta uhrautuvasta työstä.


KOUVOLAN POSTIMIESKUORO

Kuoroon kuuluivat eripituisia aikoja ainakin seuraavat postimiehet:

Bruno Laitinen, Taimo Mikkola, Yrjö Suuronen, Teuvo Muona, Matti Ojala, Niilo Puolatie, Matti Laine, Uuno Jattu, Veli Leinonen, Lauri Niveri ja Raimo Saarinen.

Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa palvelevien postimiesten keskuudessa virisi kuorolauluharrastus postimies Alpo Laurilan aloitteesta 1950-luvun alussa. Hän kokosi laulutaitoisia postimiehiä päämääränä neliääninen kuoro. Kaikkiin ääniin saatiinkin kaksi laulajaa. Kahdeksan miehisenä kuoro sitten esiintyikin. Joskus oli kyllä väkeä vähän enemmänkin. Alpo Laurila johti kuoroa koko ajan, minkä kuoro oli koossa, eli noin 30 vuotta. Kitaraa apuna käyttäen hän opetti uudet laulut jokaiselle äänelle. Alussa harjoitukset pidettiin Alpo Laurilan kotona. Myöhemmin saatiin harjoitella postikonttorin tiloissa.

Harjoitettava ohjelmisto käsitti suppeudestaan huolimatta erilaisiin tilaisuuksiin sopivia lauluja, joita johtaja oli valinnut mieskuorolaulujen kokoelmasta. Useista lauluista hän myös teki omia sovituksia juuri tämän kuoron mahdollisuuksia silmällä pitäen. Alussa päätettiin pitää harjoitukset aina perjantaisin. Tästä säännöllisyydestä täytyi ennen pitkää luopua. Suurin osa laulajista oli vuorotyössä, joten vapaat eivät sattuneet kaikille samaan aikaan.

Uuno Jattu tuli kuoron toimintaan mukaan vuoden 1953 alusta laulamaan toista bassoa. Sinä vuonna kuorolla oli myös ensimmäinen esiintyminen. Siitä lähtien kuoro pyydettiin laulamaan lukuisiin erilaisiin henkilökunnan yhteisiin - sekä myös yksityisiin tilaisuuksiin. Kuoro lauloi konttorin henkilökuntaan kuuluvien merkkipäivillä, erojuhlissa, häissä ja hautajaisissa. Suurempiinkin tilaisuuksiin kuoroa kaivattiin ohjelmansuorittajiksi. Kuorolaulu raikui mm. henkilökunnan Kristillisen yhdistyksen tilaisuuksissa, puhelinvälittäjien koko maata käsittävässä kokouksessa sekä laitoksen talvimestaruuskisojen iltajuhlassa. Ilmeisesti postiväki piti laulusta, koska kuoroa odotettiin esiintymään yhä uusiin tilaisuuksiin.

Kuoron toimintaa järjestää ihan viralliseksi vuoden 1953 syksyllä. Kouvolassa vieraili 17.10.1953 Helsingin Postimiesten kuoro antaen konsertin Kymen Lukossa runsaalle kuulijakunnalle. Myös Kouvolan Postimieskuoro esiintyi konsertissa kolmella laulullaan. Yleisö antoi esityksille raikuvat suosionosoitukset. Seuraavana aamuna kuoro kokoontui Hotelli Hospitziin neuvonpitoon. Siellä majailivat helsinkiläiset vieraat kehottivat kuoroa liittymään Postikuorojen liittoon. Järjestäytymistä varten saatiin myöhemmin oikein mallisäännöt. Seuraavan harjoituksen yhteydessä pidettiin kuoron järjestäytymiskokous. 23.10.1953 päätettiin perustaa mieskuoro Kouvolan Postimieslaulajat. Kokouksessa oli mukana kymmenen postimiestä. Virkailijat valittiin eri tehtäviin, mutta tämän pidemmälle ei tässä järjestäytymisasiassa edetty.

Kuorolla ei ollut mitään rahavaroja, eikä esitykset mitenkään rahallisesti korvattu. Saman linjan mukaan ei kuoronjohtajallekaan koko aikana maksettu minkäänlaista palkkiota uurastuksestaan. Toimintaa sentään oli, vaikka se välillä eri syistä pääsi katkeilemaan.

Uuno Jatun muistiinpanojen mukaan hän oli ollut 27:ssä eri tilaisuudessa kuoron mukana laulamassa. Tämän lisäksi oli kuoro esiintynyt useissa pikkujoulujuhlissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa Uuno ei ollut mukana.

Postimieskuoro teki musiikkiretken Suolajärvelle, postiväen kesänviettopaikkaan 8.8.1979. Postiliiton Kouvolan osasto avusti retken muonituksessa, niin kuin se oli joskus avustanut kuoroa nuottien hankinnassa. Päärakennuksen terassilla vanhat laulajaveteraanit lauloivat pitkän ohjelman 30-vuotisen kuorotoiminnan kunniaksi. Tämä virkistysretki oli samalla myös eräänlainen kuorotoiminnan päätöstilaisuus. Laulajat lähestyivät eläkeikää. 1980-luvun aikana lähes kaikki kuoron jäsenet siirtyivät laitoksen palveluksesta eläkkeelle.

Uuno Jatun mielestä kuoro täytti hyvin sen tehtävän, jota kaavailtiin alkuaikojen harjoituksissa. Koko postimeskuoron toiminta oli osoitus siitä mitä yksi energinen ja osaava musiikkimies voi saada aikaan. Hän, Alpo Laurila jouti tekemään lujasti töitä ja taistelemaan monia vaikeuksia vastaan ennen kuin kuoro oli esiintymiskunnossa. Hänellä oli luja tahto ja usko asian onnistumiseen ja niin tapahtuikin. Aikansa harjoiteltuaan ryhmä postimiehiä pystyi esittämään oivallista mieskuorolaulua kuulijoitten ihastukseksi ja ihmetykseksi mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com