Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

Päivitetty 6.11.2018


1957 sisällysluettelo

  1. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous 28.1.1957

  2. Osaston toimikunnan kokous postikonttorilla 7.3.1957

  3. Osaston jäsenkokous postikonttorilla 24/4.1957

  4. Osaston jäsenkokous postikonttorilla 10.10.1957

  • KOUVOLA OLI POSTIN JOUTOPAPERIN KERÄILYKESKUS

  • Osaston toimintakertomus v:lta 1957

  • Pöytäkirja KouvolanAmmatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston kokouksesta Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n toimintakertomus ajalta 17.3.1957 – 20.3.1958.

 

 

Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous  

Aika:28.1.1957

Paikka: Postikonttorilla

Puheenjohtajana toimi Viljam Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala.

Paikalla oli 15 osaston jäsentä.

1§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Kokouksen puh.johtajaksi valittiin V. Nuorivuori ja sihteeriksi Matti Ojala.

3§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4§ Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Raunio ja Alpo Laurila.

5§ Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin kiitoksella.

6 § Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jonka jälkeen myönnettiintoimikunnalle tili- ja vastuuvapaus.

7 § Päätettiin laatia uudet valtakirjat, joissa korko on helmik. 1 p:stä lukien 6 %. Vanhat velkain korot maksettava kesäk. 30 päivään mennessä entisellä korolla, joka oli 8 %.

8 § Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 160:-

9 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin postimiesten esimies Viljam Nuorivuori.

 

10§ Toimikunta valittiin ja siihen tulivat K.A. Nuorivuori, R. Rautjärvi, V. Loikala ja Y. Suuronen sekä M. Ojala.

Varajäseniksi A. Laurila, I. Alho, R. Havasara,Kaarlo Nuorivuori ja Armas Laakso.

11 § Luottamusmieheksi valittiin R. Havasara.

 

 

12 § Osaston tilintarkastajiksi valittiin Uuno Jattu ja Alpo Immonen sekä varalle Pauli Raunio ja Eemil Loikala.

13 § Opintoasiamieheksi valittiin M. Ojala.

14 § Lauluharjoitusten tukemiseksi myönnettiin 5000:-

15 § Kokous katsottiin päättyneeksi.

 

 

Osaston toimikunnan kokouspostikonttorilla 7.3.1957

Läsnä olivat V. Nuorivuori, R. Rautjärvi, K.A. Nuorivuori ja M. Ojala.

1 § Osaston varapuh.johtajaksi valittiin Y. Suuronen.

2 § Sihteeriksi valittiin M. Ojala.

3 § Rahastonhoitajaksi valittiin R. Rautjärvi.

 

4 §Päätettiin tilata liiton arpoja myytäväksi 500 kpl.

5 §Arpa-asiamieheksi valittiin M. Ojala.

 

OSASTON JÄSENKOKOUS POSTIKONTTORILLA

 

Aika:24/4.1957

Puh.johtajana toimi V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala.

Läsnä oli 22 jäsentä.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Keskustelun jälkeen päätettiin lähettää osaston edustaja liittokokoukseen.

3 § Päätettiin suorittaa edustajan työvuorojen teettämistä aiheutuvat kulut osaston varoista.

4 § Liittokokous ehdokkaiksi ehdotettiin V. Loikalaa, R. Havasaraa ja V. Nuorivuorta.

Ehdokkaaksi valittiin R. Havasara ja varalle V. Nuorivuori.

5 § Työasioista virisi vilkas keskustelu, mutta muita päätöksiä ei tehty kuin tiedustella Postimiesliiton kantaa eli valtion virastoja poistoja Kouvolasta.

6 §Kokous katsottiin päättyneeksi.

 

OSASTON JÄSENKOKOUS POSTIKONTTORILLA

Aika: 10.10.1957

Puh.johtajana toimi V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala.

Läsnä oli 12 jäsentä.

1 § Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Luettiin liitolta saapunut kirjelmä, jossa ilmoitettiin uudet liittoveromaksut.

3 § Päätettiin korottaa jäsenmaksut samaan kuin liittoverokin eli 15 pl. ja ylöspäin 220:-, 13-14 pl. 200:-, 12 pl ja alaspäin 180:- jäsentä kohti 1.7-57 lukien.

4 § Keskusteltiin liitolta saapuneiden kirjelmien johdosta, mutta mitään päätöksiä ei tehty. Samalla ilmoitettiin liiton puh.joht. P. Markkolan saapumisesta Kouvolaan.

5 § Osaston saatavista velallisilta vilisi vilkas keskustelu ja jonka jälkeen päätettiin kysyä joltain tuomarilta erään velkakirjan lainvoimaisuudesta ja samalla teetettäisiin uusi tuomarin vahvistama velkakirja ed. mainitun velkakirjan tilalle.

6 § Keskusteltiin ponsista, jotka esitetään puh.joht. P. Markkolalle.

7 § Kokous katsottiin päättyneeksi.


1957 telepuolen autonkuljettajat jättivät Suomen Autotyöntekijöiden Liiton ja järjestäytyivät Postimiesliittoon. Postin autotalli tuli tutuksi paikaksi järjestää milloin mistäkin asiasta kokousta tai muuten vaan palaveria. Autokorjaamo sijaitsi postin yhteydessä tuohon aikaan ja toimi Räisäsen Maurin komennossa..

 

KOUVOLA OLI POSTIN JOUTOPAPERIN KERÄILYKESKUS

 

Kouvolan posti- ja lennätinkonttori toimi joutopaperin välittäjänä vuoden 1957 alusta lukien aina 1980 luvulle asti. Joutopaperin määrä osoitti vuosittain jatkuvaa lisäystä. Vuonna 1957 välitti Kouvolan konttori joutopaperia 111 600 kg, vuonna 1959 oli vastaava luku 118 850 kg. 1961 nousi joutopaperinpaino 146 940 kg:aan, mikä merkitsi 46 autokuormaa, joista painavin painoi 4 538 kg. Tampella Oy:n Inkeroisten tehtaalla oli käytössä ns. automaattinen autovaaka, mikä antoi ehdottoman luotettavan punnitustuloksen. Kouvolasta tehtaaseen toimitetun joutopaperin painomäärästä ei voinut syntyä vähäisintäkään epäselvyyttä. Täydellä syyllä voitiin olettaa joutopaperin painomäärän kasvun edelleen jatkuvan. Näin huomattavaa työmäärää ei osaston käsityksen mukaan ollut konttorin työjärjestyksessä riittävästi huomioitu, vaan joutopaperin raskas ja monivaiheinen käsittely tapahtui arvostusta vailla olevana sivutyönä muun lastaus- ja kuljetustoimen ohessa. Puhumattakaan, että joutopaperiurakoinnin vuoksi miehistölle olisi järjestetty aika- tai muun luontoista hyvitystä. Myöskään laitoksen työntutkijat eivät olleet todennäköisesti riittävästi syventyneet tähän yksinomaan Kouvolan konttoria koskevaan pulmakysymykseen, koska lisätyövoimaa ei konttorin johdon anomuksista huolimatta ollut riittävästi annettu. 0saston yksimielinen kanta oli, että nykytilanteen vaatimiin parannustoimenpiteisiin olisi kiireenmiten ryhdyttävä, varsinkin kun Kouvolan postimieskunnan taholla oli edellä mainituista seikoista huolimatta se vakaa käsitys, että heitä ei ollut tarkoituksella saatettu muita virkaveljiään huonompaan asemaan. Joutopaperin vuoksi Kouvolan postimiehet muodostivat oman erillistapauksensa, jonka myönteinen ja ymmärrystä osoittava ratkaisu saattaisi postimiesjoukon jälleen samanvertaisiksi toisten postimiesten kanssa eikä suinkaan muita parempaan asemaan.

 

Osaston toimintakertomus v:lta 1957

Vuosi 1957 on ollut edeltäjäänsä rauhallisempi mitä tulee ns. palkkataisteluihin. Joitain pienempiä lakkoja tietenkin oli ollut, sillä eihän sitä muuten Suomessa oltaisikaan, jollei aina joku ryhmä katso jääneensä jälkeen palkoissa muista ryhmistä. Oma liittomme on koettanut pitää puoliaan ns. neuvottelutien avulla, mutta turhaan, sillä palkankorotusta olemme odottaneet koko loppuvuoden ja saamme odottaa ties kuinka kauan. Valtion aikaisemmat lupaukset ovat myös niiksi jääneet ja me saamme olla entiseen tyytyväisiä.

Liittokokous pidettiin 23-25 p:nä Helsingissä ja senkin ansioksi taisi jäädä, koska se oli kolmipäiväinen, ylimääräinen liittovero kokouksen kulujen peittämiseksi ja koroitetut jäsenmaksut.

Omassa osastossamme olemme toimineet sen, minkä asiamme ovat vaatineetkin. Toimikunta on yrittänyt saada esim. osaston raha-asiat kuntoon, mutta millä menestyksellä, sehän selviää tilintarkastajien lausunnosta.


Marraskuun 27 p:nä oli antoisa neuvottelutilaisuus Hotelli Kymen Kartanossa, jossa olivat edustettuina kaikki Pohjois-Kymenlaakson osastot ja liittoa edusti puheenjohtaja. P. Markkola. Hotellin tarjoaman kahvin jälkeen piti puheenjohtaja Markkola tilannekatsauksen ja jonka jälkeen hän vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin. Ilta kului rattoisasti aina puoliyöhön saakka.


Osastomme jäsenmäärä oli 1.1.1957 33 jäsentä.

Puheenjohtajana on toiminut postimiesten esimies Viljam Nuorivuori,

 

 

varapuheenjohtajana postimies Y. Suuronen ja toimikunnan uusina jäseninä ylipostimiehet K.A. Nuorivuori ja Vilho Loikala, sekä postimiehet Raimo Rautjärvi ja Matti Ojala. Varajäseninä ovat olleet Alpo Laurila, Raimo Havasara, Iikka Alho, Armas Laakso ja Kaarlo Nuorivuori.

Luottamusmiehenä on toiminut ylipostimies R. Havasara

 

 

Veikkausasiamiehenä kuten ennenkin postimiesten esimies E. Loikala.

Osaston vuosikokous pidettiin 28.1. -57 ja muita yleisiä kokouksia 2 kertaa, samoin toimikunta on kokoontunut 2 kertaa toimintavuoden aikana. Osastostamme erosi kuluneena vuotena Matti Vanhala ja osastomme monivuotinen jäsen Lauri Nieminen siirtyi ajasta iankaikkisuuteen. Jäsenmäärämme oli siirtyessämme seuraavalle vuodelle 31.12. -57 31 jäsentä.

 


Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston kokouksesta

maaliskuun 17 p:nä 1957 klo 13.00 Kouvolan Työväentalolla. Puhetta johti KAP:n varapuheenjohtaja Oiva Eloranta ja pöytäkirjan laati Toivo Nummiaro. Saapuvilla oli 19 äänivaltaista edustajaa, sekä toimitsija Y. Piitulainen SAK:sta.

1§ KAP:n varapuheenjohtaja Oiva Eloranta avasi kokouksen luoden samalla lyhyen katsauksen päättyneen toimintakauden tapahtumiin. Lopuksi hän totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsutun, niin kuin säännöt ja edellisen vuosikokouksen päätös edellyttävät.

2§ Suoritettiin edustajien nimenhuuto. Tällöin todettiin 19 äänivaltaista edustajaa 11 osastosta olevan saapuvilla. Kokous voitiin näin ollen todeta olevan myöskin päätösvaltainen.

3§ Hyväksyttiin työvaliokunnan kokoukselle laatima työjärjestys. (Liite n:o 1)

4§ Suoritettiin kokousvirkailijoiden valinta:

Pöytäkirjanlaatijaksi hyväksyttiin Toivo Nummiaro,

Pöytäkirjantarkastajaksi Sulo Helander ja Vilho Valtonen, sekä

ääntenlaskijoiksi Sulo Helander, Vilho Valtonen ja Eero Mynttinen.

5§ KAP:n sihteeri Toivo Nummiaro esitti laatimansa vuosikertomuksen ajalta 30.3.1956-17.3.1957. Kertomus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta. (Liite n:o 2)

6§ KAP:n rahastonhoitaja Lauri Kaje esitti kertomuksen tilitapahtumista vuoden 1956 aikana. Kertomus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

7§ Tilintarkastajien lausuntoon nojautuen päätettiin yksimielisesti myöntää asianomaisille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus vuoden 1956 tileistä ja tiliasioitten hoidosta.

8§ Toimitettiin puheenjohtajan vaali. Yksimielisesti valittiin KAP:n puheenjohtajaksi Esko Vahter Kouvolan seudun autoalantyöntekijäin osasto n:o 33:sta.

9§ Suoritettiin KAP:n työvaliokunnan erovuoroisten jäsenten vaali. Kokous päätti vaalin suoritettavaksi yhtaikaa niin varsinaisten- kuin varajäsentenkin kesken siten, että kolme eniten ääniä saanutta ovat varsinaisia jäseniä ja seuraavat kolme eniten ääniä saanutta varajäseniä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Lauri Kaje 13 ääntä Kouvolan lihanjalostustyöntekijäin osasto n:o 40

Martti Nissinen 13 ääntä Kouvolan Kirjatyöntekijäin yhdistys

Oiva Elo 7 ääntä Kouvolan kunnantyöntekijäin osasto n:o 90

Heikki Jortikka 7 ääntä Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32

Emil Palm 5 ääntä Kouvolan seudun autoalantyöntekijäin osasto n:o 33

Arvi Lindeman 4 ääntä Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 122

Viljo Makkonen 3 ääntä Kouvolan ja ympäristön puutyöntekijäin osasto n:o 134

Koska Elo ja Jortikka olivat saaneet kumpikin saman äänimäärän niin täytyi arvan avulla ratkaista kumpi olisi vakinainen - kumpi varajäsen. Arpa lankesi Elon hyväksi. Työvaliokunnan vakinaisiksi jäseniksi tulivat siis valituiksi Lauri Kaje, Martti Nissinen ja Oiva Elo, sekä varajäseniksi Heikki Jortikka, Emil Palm ja Arvi Lindeman.

Vaalissa jätettiin 19 vaalilippua, joista yksi hylättiin, koska siinä oli äänestetty enempää kuin sallittua kolmea ehdokasta.

10§ KAP:n vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti U. Askola ja Nestor Haimi, sekä varalle Eino Savolainen ja Pentti Hermunen.

11§ Työvaliokunta ehdotti, että edustajiston kokoukset kutsuttaisiin koolle, paitsi sääntöjen määräämällä tavalla, entisellä tavalla eli lähettämällä jokaiselle edustajalle henkilökohtainen kokouskutsu. Työvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12§ SAK:n toimitsija Y. Piitulainen selvitteli tämän jälkeen ns. Korhosen vakauttamisohjelmaa ja sen vaikutusta palkkatyöntekijöitten elämään taloudelliseen tilaan. Selostus merkittiin kuulluksi muutaman puheenvuoron jälkeen.

13§ Kokous päättyi noin klo 15.45.


Kouvolan Ammattiyhdistysväki tuomitsee SAK:n lehtihankkeen.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön työvaliokunta on kokouksessaan 1.10.57 käsitellyt SAK:n lähettämää kiertokirjettä, jossa selostettiin ammattiyhdistysliikettä ja sen tavoitteita palvelevasta päivälehden ”Päivän Sanomat” julkaisemisen aloittamisesta. Asian johdosta käytiin pitkä keskustelu, jonka aikana jokaisessa puheenvuorossa suhtauduttiin epäillen uuden lehtihankkeen todellisia tarkoituksia nykyoloissa.

Keskustelun aikana todettiin, että SAK:n johto on muutamien jäsenliittojen tukemana lähtenyt sijoittamaan jäsenistöltä koottuja varoja kovin epämääräiseen yritykseen, päätti KAP:n työvaliokunta yksimielisesti esittää jyrkän paheksumisensa lehtihankkeen johdosta.

Samalla KAP:n työvaliokunta vaatii, että puoluepolitikointi, mielipideterrori ja ammattiyhdistysliikkeen varojen väärin käyttö on lopetettava sekä SAK:ssa että ammattiliitoissa.

Jätetty lehdistölle 4.10.57


Ammattiyhdistysviikon juhla Kouvolassa

Kuluvan syksyn aikana Ammattiyhdistysviikon juhlatilaisuuksia pidetään lukuisasti kautta maan. Nyt pidettävät juhlatilaisuudet tulevatkin olemaan suurimerkityksellisiä, sillä onhan kulunut 50 vuotta siitä, kun keskitetty järjestötoiminta on Ammattiyhdistysväen keskuudessa päässyt toimintansa aloittamaan.

Näin juhlavuoden merkeissä onkin Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö pyrkinyt järjestämään ay-viikon juhlatilaisuuden ohjelman täällä Kouvolassakin mahdollisimman monipuoliseksi ja arvokkaaksi. Tässä toiminnassa olemmekin saaneet arvokasta apua SAK:n valistusosastolta.

Ohjelmasta mainittakoon mm. Ensikerran esitellään KAP:n uusi lippu, Myllykosken Työväennäyttämö tulee esittämään näytelmän, yksinlaulua ja kisällilauluja. SAK:n edustaja pitää juhlapuheen, lisäksi ohjelmassa on uutta ja erikoista sillä Kartanon pukineosaston syys- ja talviasuste uutuudet esittäytyvät, lopussa tanssia.

Tämä mielenkiintoinen ja odotettu ay-väen perhejuhla pidetään Kouvolan Työväentalolla tiistaina 15.10.57 klo 19.00, toivottavasti järjestöväki huomioi tämän tilaisuuden ja saapuu runsaslukuisesti ko. tilaisuuteen.

 

Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n valmistavasta vuosikokouksesta,

joka pidettiin Kouvolan Työväentalossa sunnuntaina 24 päivänä marraskuuta 1957 klo 13.00. Saapuvilla oli 12 edustajaa jäsenosastoista, puhetta johti Esko Vahter, pöytäkirjan laati Eero Mynttinen.

1§ Kokouksen avauksen suoritti KAP:n puheenjohtaja Esko Vahter, mainiten puheessaan mm., että edustajisto kiinnittää liian vähän huomiota KAP:n toimintaan taloudellisessa mielessä ja toivoi, että vastaisuudessa saataisiin tähänkin epäkohtaan parannusta aikaan, toivottaen edustajat tervetulleeksi valmistavaan vuosikokoukseen.

2§ Kuultiin ilmoitusasiana, että SRL:n osasto 32 on lahjoittanut puheenjohtajan nuijan KAP:lle, lahjan luovutti toveri Vilho Valtonen.

3§ Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.

5§ Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin toveri Eero Mynttistä, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

6§ Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotti toveri Tuomala toveri Juho Niemistä, toveri Mynttinen ehdotti toveri Niilo Lojanderia, edustajiston joukosta kannatetaan, näin tuli ehdotetut hyväksytyksi, yksimielisesti.

7§ Suoritettiin edustajien nimenhuuto.

8§ Keskusteltiin jäsenmaksujen suuruudesta 3mk/kk jäseneltä, kokous hyväksyi yksimielisesti työvaliokunnan tekemän ehdotuksen sellaisenaan.

9§ Keskusteltiin työvaliokunnan laatimasta talousarvioehdotuksesta vuodelle 1958, tehty ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10§ Keskusteltiin ikälisäkysymyksestä, jolloin toveri Valtonen ehdotti, että asia jätettäisiin työvaliokunnan valmistettavaksi, ehdotusta kannattivat toverit Elo ja Jortikka, näin ehdotus tuli hyväksytyksi.

11§ Keskusteltiin toveri L. Rosvallin ehdotuksesta, että tästä kokouksesta annettaisiin julkilausuma, joka lähetettäisiin SAK:n ja julkaistaisiin sanomalehdissä. Tehtyä ehdotusta kannattivat toverit Tuomala ja Elo, päätettiin, että julkilausuman laativat puheenjohtaja ja sihteeri.

12§ Puheenjohtaja ilmoitti kokoukselle, että KAP järjestää sihteerin ja rahastonhoitajan kurssit, asiasta keskusteltiin ja kokous hyväksyi työvaliokunnan tekemän aloitteen.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com