Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 4.2.2019


1957 sisällysluettelo

  1. Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston vuosikokous 28.1.1957

  2. Osaston toimikunnan kokous postikonttorilla 7.3.1957

  3. Osaston jäsenkokous postikonttorilla 24/4.1957

  4. Osaston jäsenkokous postikonttorilla 10.10.1957

  5. KOUVOLA OLI POSTIN JOUTOPAPERIN KERÄILYKESKUS
  6. Osaston toimintakertomus v:lta 1957 

  7. Pöytäkirja KouvolanAmmatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston kokouksesta Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n toimintakertomus ajalta 17.3.1957 – 20.3.1958.

 

VUOSIKOKOUS

 

Suomen Postimiesliiton Kouvolan

osaston vuosikokous

28.1.1957 postikonttorilla.

 
Puheenjohtajana toimi Viljam Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala. Paikalla oli 15 osaston jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puh.johtajaksi valittiin V. Nuorivuori ja sihteeriksi Matti Ojala. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Raunio ja Alpo Laurila. Toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin kiitoksella. Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, jonka jälkeen myönnettiin toimikunnalle tili- ja vastuuvapaus. Päätettiin laatia uudet valtakirjat, joissa korko on helmik. 1 p:stä lukien 6 %. Vanhat velkain korot maksettava kesäk. 30 päivään mennessä entisellä korolla, joka oli 8 %. Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin 160:-
Osaston puheenjohtajaksi valittiin postimiesten esimies Viljam Nuorivuori. Toimikunta valittiin ja siihen tulivat K.A. Nuorivuori, R. Rautjärvi, V. Loikala ja Y. Suuronen sekä M. Ojala. Varajäseniksi A. Laurila, I. Alho, R. Havasara, Kaarlo Nuorivuori ja Armas Laakso. Luottamusmieheksi valittiin R. Havasara. Osaston tilintarkastajiksi valittiin Uuno Jattu ja Alpo Immonen sekä varalle Pauli Raunio ja Eemil Loikala. Opintoasiamieheksi valittiin M. Ojala. Lauluharjoitusten tukemiseksi myönnettiin 5000:-. Kokous katsottiin päättyneeksi.

Osaston toimikunnan kokous postikonttorilla 7.3.1957

Läsnä olivat V. Nuorivuori, R. Rautjärvi, K.A. Nuorivuori ja M. Ojala.

Osaston varapuh.johtajaksi valittiin Y. Suuronen. Sihteeriksi valittiin M. Ojala. Rahastonhoitajaksi valittiin R. Rautjärvi. Päätettiin tilata liiton arpoja myytäväksi 500 kpl. Arpa-asiamieheksi valittiin M. Ojala.

OSASTON JÄSENKOKOUS POSTIKONTTORILLA

24/4.1957.Puheenjohtajana toimi V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala. Läsnä oli 22 jäsentä. Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keskustelun jälkeen päätettiin lähettää osaston edustaja liittokokoukseen. Päätettiin suorittaa edustajan työvuorojen teettämistä aiheutuvat kulut osaston varoista. Liittokokous ehdokkaiksi ehdotettiin V. Loikalaa, R. Havasaraa ja V. Nuorivuorta. Ehdokkaaksi valittiin R. Havasara ja varalle V. Nuorivuori. Työasioista virisi vilkas keskustelu, mutta muita päätöksiä ei tehty kuin tiedustella Postimiesliiton kantaa eli valtion virastoja poistoja Kouvolasta. Kokous katsottiin päättyneeksi.


OSASTON JÄSENKOKOUS POSTIKONTTORILLA

10.10.1957. Puh.johtajana toimi V. Nuorivuori ja sihteerinä M. Ojala. Läsnä oli 12 jäsentä. Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Luettiin liitolta saapunut kirjelmä, jossa ilmoitettiin uudet liittoveromaksut. Päätettiin korottaa jäsenmaksut samaan kuin liittoverokin eli 15 pl. ja ylöspäin 220:-, 13-14 pl. 200:-, 12 pl ja alaspäin 180:- jäsentä kohti 1.7-57 lukien. Keskusteltiin liitolta saapuneiden kirjelmien johdosta, mutta mitään päätöksiä ei tehty. Samalla ilmoitettiin liiton puh.joht. P. Markkolan saapumisesta Kouvolaan. Osaston saatavista velallisilta vilisi vilkas keskustelu ja jonka jälkeen päätettiin kysyä joltain tuomarilta erään velkakirjan lainvoimaisuudesta ja samalla teetettäisiin uusi tuomarin vahvistama velkakirja ed. mainitun velkakirjan tilalle. Keskusteltiin ponsista, jotka esitetään puh.joht. P. Markkolalle. Kokous katsottiin päättyneeksi.

1957 telepuolen autonkuljettajat jättivät Suomen Autotyöntekijöiden Liiton ja järjestäytyivät Postimiesliittoon. Postin autotalli tuli tutuksi paikaksi järjestää milloin mistäkin asiasta kokousta tai muuten vaan palaveria. Autokorjaamo sijaitsi postin yhteydessä tuohon aikaan ja toimi Räisäsen Maurin komennossa.


KOUVOLA OLI POSTIN JOUTOPAPERIN KERÄILYKESKUS
Kouvolan posti- ja lennätinkonttori toimi joutopaperin välittäjänä vuoden 1957 alusta lukien aina 1980 luvulle asti. Joutopaperin määrä osoitti vuosittain jatkuvaa lisäystä. Vuonna 1957 välitti Kouvolan konttori joutopaperia 111 600 kg, vuonna 1959 oli vastaava luku 118 850 kg. 1961 nousi joutopaperinpaino 146 940 kg:aan, mikä merkitsi 46 autokuormaa, joista painavin painoi 4 538 kg. Tampella Oy:n Inkeroisten tehtaalla oli käytössä ns. automaattinen autovaaka, mikä antoi ehdottoman luotettavan punnitustuloksen. Kouvolasta tehtaaseen toimitetun joutopaperin painomäärästä ei voinut syntyä vähäisintäkään epäselvyyttä. Täydellä syyllä voitiin olettaa joutopaperin painomäärän kasvun edelleen jatkuvan. Näin huomattavaa työmäärää ei osaston käsityksen mukaan ollut konttorin työjärjestyksessä riittävästi huomioitu, vaan joutopaperin raskas ja monivaiheinen käsittely tapahtui arvostusta vailla olevana sivutyönä muun lastaus- ja kuljetustoimen ohessa. Puhumattakaan, että joutopaperiurakoinnin vuoksi miehistölle olisi järjestetty aika- tai muun luontoista hyvitystä. Myöskään laitoksen työntutkijat eivät olleet todennäköisesti riittävästi syventyneet tähän yksinomaan Kouvolan konttoria koskevaan pulmakysymykseen, koska lisätyövoimaa ei konttorin johdon anomuksista huolimatta ollut riittävästi annettu. 0saston yksimielinen kanta oli, että nykytilanteen vaatimiin parannustoimenpiteisiin olisi kiireenmiten ryhdyttävä, varsinkin kun Kouvolan postimieskunnan taholla oli edellä mainituista seikoista huolimatta se vakaa käsitys, että heitä ei ollut tarkoituksella saatettu muita virkaveljiään huonompaan asemaan. Joutopaperin vuoksi Kouvolan postimiehet muodostivat oman erillistapauksensa, jonka myönteinen ja ymmärrystä osoittava ratkaisu saattaisi postimiesjoukon jälleen samanvertaisiksi toisten postimiesten kanssa eikä suinkaan muita parempaan asemaan.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957
 
Vuosi 1957 on ollut edeltäjäänsä rauhallisempi mitä tulee ns. palkkataisteluihin. Joitain pienempiä lakkoja tietenkin oli ollut, sillä eihän sitä muuten Suomessa oltaisikaan, jollei aina joku ryhmä katso jääneensä jälkeen palkoissa muista ryhmistä. Oma liittomme on koettanut pitää puoliaan ns. neuvottelutien avulla, mutta turhaan, sillä palkankorotusta olemme odottaneet koko loppuvuoden ja saamme odottaa ties kuinka kauan. Valtion aikaisemmat lupaukset ovat myös niiksi jääneet ja me saamme olla entiseen tyytyväisiä. Liittokokous pidettiin 23-25 p:nä Helsingissä ja senkin ansioksi taisi jäädä, koska se oli kolmipäiväinen, ylimääräinen liittovero kokouksen kulujen peittämiseksi ja koroitetut jäsenmaksut. Omassa osastossamme olemme toimineet sen, minkä asiamme ovat vaatineetkin. Toimikunta on yrittänyt saada esim. osaston raha-asiat kuntoon, mutta millä menestyksellä, sehän selviää tilintarkastajien lausunnosta. Marraskuun 27 p:nä oli antoisa neuvottelutilaisuus Hotelli Kymen Kartanossa, jossa olivat edustettuina kaikki Pohjois-Kymenlaakson osastot ja liittoa edusti puheenjohtaja. P. Markkola. Hotellin tarjoaman kahvin jälkeen piti puheenjohtaja Markkola tilannekatsauksen ja jonka jälkeen hän vastaili hänelle esitettyihin kysymyksiin. Ilta kului rattoisasti aina puoliyöhön saakka. Osastomme jäsenmäärä oli 1.1.1957 33 jäsentä.
Puheenjohtajana on toiminut postimiesten esimies Viljam Nuorivuori, varapuheenjohtajana postimies Y. Suuronen ja toimikunnan uusina jäseninä ylipostimiehet K.A. Nuorivuori ja Vilho Loikala, sekä postimiehet Raimo Rautjärvi ja Matti Ojala. Varajäseninä ovat olleet Alpo Laurila, Raimo Havasara, Iikka Alho, Armas Laakso ja Kaarlo Nuorivuori. Luottamusmiehenä on toiminut ylipostimiesR . Havasara. Veikkausasiamiehenä kuten ennenkin postimiesten esim iesE. Loikala.
Osaston vuosikokous pidettiin 28.1. -57 ja muita yleisiä kokouksia 2 kertaa, samoin toimikunta on kokoontunut 2 kertaa toimintavuoden aikana.
Osastostamme erosi kuluneena vuotena Matti Vanhala ja osastomme monivuotinen jäsen Lauri Nieminen siirtyi ajasta iankaikkisuuteen. Jäsenmäärämme oli siirtyessämme seuraavalle vuodelle 31.12. -57 31 jäsentä.

© Raimo Heikkilä

 

 

©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com