Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

Päivitetty 1.10.2018


1959 sisällysluettelo

1. Pöytäkirja S.P.L. Kouvolan osaston vuosikokouksesta

Hotelli Kymen Kartanossa 17. 2. 1959

2. Pöytäkirja S.P.L:n jatkovuosikokouksesta 27.2.1959

3. SPL:n Kouvolan osaston 27.2.1959 klo 19.30 toimikunnan kokous

4. S.P.L:n Kouvolan osaston toimikunnan kokous 9.3.1959

5. SPL:n Kouvolan osaston kokous 8.7.1959 klo 18.00

6. Pöytäkirja S.P.L:n Kouvolan osaston kokouksesta 12.11.59 klo 18

7. Tiedotustilaisuus 30.11.59 klo 18.30 Hotelli Kymen Kartanossa

  • Vuosikertomus Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toiminnasta vuonna 1959

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:N toimintakertomus ajalta 23.3.1959 – 20.3.1960

 

 

PÖYTÄKIRJA SPL:N KOUVOLAN OSASTON VUOSIKOKOUKSESTA HOTELLI KYMEN KARTANOSSA 17. 2. 1959

 

Läsnä oli jäsentä

I § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

II § Tilit päätettiin siirtää jatkovuosi kokoukseen joka päätettiin pitää 27. 2. 59 klo 18.30 postikonttorilla.

III § Toimikunta velvoitettiin hoitamaan K. Mettälän laina asia päätökseen.

IV § Ehdotettiin maksettavaksi palkkiosta rahastonhoitajalle ja sihteerille. Hyväksyttiin aluksi 3000:-.

V § M. Ojala ehdotti, että jäsenmaksu korot, vuoden kuluttua kun nähdään paljonko niitä tulee maksettaisiin lisänä rahastonhoitajalle + sihteerille, joka hyväksyttiin.

VI § Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään.

Valittiin osaston puheenjohtaja ja ehdotettiin U. J. Jattua, joka myös tuli valituksi uudelleen toimintavuodeksi 1959.

 

VII § Valittiin muut toimikunnan jäsenet, joiksi tulivat K. H. Nuorivuori, M. Laine, B. Laitinen, T. Muona, K. A. Nuorivuori, varajäsenet R. Havasara, A. Immonen.

 

 

1959 osaston luottamusmieheksi valittiin R. Havasara.

 

VIII § Alatoimikuntien valitsemisesta luovuttiin.

IX § Tilintarkastajaksi V. Nuorivuori, M. Ojala, varatilitark. V. Leinonen, T. Leinonen.

X § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 23.

 

PÖYTÄKIRJA S.P.L:N JATKOVUOSIKOKOUKSESTA 27.2.1959

 

Läsnä 10 jäsentä.

I § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

II § Valittiin kokouksen puh.joht. U. Jattu siht. K .A. Nuorivuori.

III § Tilit hyväksyttiin ja toimikunnalle myönnettiin tili ja vastuuvapaus vuodelta 1958.

IV § Hyväksyttiin maksettavaksi pikkujoulumenoista 1958 tullut vajaus.

V § M. Ojala ehdotti alustuksen viransijaisuushoidon palkkion maksusta. Jos asia mennee eteenpäin jäi se A. Immosen ja M. Ojalan hoidettavaksi.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 19.00.

 

SPL:n Kouvolan osaston 27.2.1959 klo 19.30 toimikunnan kokous

 

SPL:n Kouvolan osaston 27.2.1959 klo 19.30 toimikunnan kokous

Paikalla 5 jäsentä


Kuvassa Nuorivuoren veljekset, Kustaa keskellä.

I § Ehdotettiin ja hyväksyttiin osaston rahaston hoitajaksi ja sihteeriksi K. A. Nuorivuori.


II § Osaston jäsenmaksut päätettiin kerätä siirtotilillä tai suoraan rahastonhoitajalle.

III § Päätettiin pitää toimikunnan kokous, joka myös K. Mettälä kutsutaan selvittämään laina asia, vuosikokouksen antaman velvoituksen mukaan.

IV § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.30.

 

S.P.L:n Kouvolan osaston toimikunnan kokous 9.3.1959

 

Läsnä kaikki jäsenet.

I § Varapuheenjohtajaksi valittiin K. H. Nuorivuori.

II § Käsiteltiin K. Mettälän velkakirja, jonka erääntymispäivä on 1.4.1959.

III § K. Mettälä velvoitettiin maksamaan vähintäin 5000:- kk:ssa + korot, ehtona on että muussa tapauksessa k.o. velka annetaan uloshakuun 2.4.1959, jonka toimikunta hyväksyi.

IV § K. Mettälän jäsenmaksuista hyväksyttiin seuraava sitoumus 2.4.59. 1 neljänneksen v. 1959 jäsenmaksuista, sekä 2.5.59 mennessä vuoden 1958 jäsenmaksut.

Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20

 

SPL:n Kouvolan osaston kokous 8.7.1959 klo 18.00

Paikalla ainoastaan 9 jäsentä

1 § Kokouksen avasi puheenjohtaja U. Jattu.

2 § Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

3 § Kokouksen puheenjohtajana toimi osaston puheenjohtaja U. Jattu samoin pöytäkirjan piti osaston puheenjohtaja.

4 § Puheenjohtaja esitti katsauksen lehtikannossa esiintyviin uusiin järjestely valmisteluihin.

5 § Suoritettiin keskustelu k.o. asiasta, jolloin puheenjohtaja valoitti vielä keskustelussaan apulaiskonttorin hoitaja S. Vierulan kanssa käymiään neuvotteluja josta kävi ilmi, että iltapäiväkanto voitaisiin kokonaan jättää pois tai suorittaa vain keskustassa.

Tämän jälkeen laadittiin lausunto S.P.L:ään Helsinkiin joka sai seuraavan kannanoton:

6 § Keskusteltuaan sanomalehtien uudesta järjestelystä päätti osasto kokous yksimielisesti, että sanomalehdet otetaan postimiesten toimesta kannettavaksi edelleen myös 1.9.-59 suoritettavaan uudelleenjärjestelyn mukaisesti, ainoastaan sillä ehdolla, että iltapäivällä suoritettava kolmas kanto jätetään kokonaan pois tai suoritetaan ainoastaan liikkeisiin pienellä alueella. Kysymykseen tulisi vain neljä piiriä Kouvola – Tornionmäessä.

7 § Osaston kokous katsottiin päättyneeksi.

 

PÖYTÄKIRJA S.P.L:N KOUVOLAN OSASTON KOKOUKSESTA 12.11.59 KLO 18

 

Saapuvilla 14 jäsentä.

I § Osaston puh.johtaja U. Jattu avasi kokouksen.

II § Hyväksyttiin määräraha kahvitarjoilua varten Hotelli Kymen Kartanossa.

III § Hyväksyttiin määräraha 50000:- mahdollisia lisämenoja varten pikkujoulujuhlissa

IV § Ehdotettiin ja päätettiin (sihteeri-rahastonhoitaja) palkkio katsotaan 3000:- 5000:mkaan tilivuodelta.

V § Valtuutettiin osaston puh.johtaja U. Jatun esittämään osaston puolesta seuraavat kysymykset Liiton edustajalta:

1. Minkä takia sopimuksia ei noudatettu?

2. Millä tavoin puollettiin postimiehiä kieltämällä postimiehlilä varhaiskanto?

3. Onko liitto tietoinen että Kouvolassa joudutaan kantotehtävissäkin olevat tulemaan työnön klo 5.30.

4. Voiko Liitto auttaa sellaisissa nimitysasioista joissa haltija on muualla?

VI § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 20.30.

 

TIEDOTUSTILAISUUS 30.11.59 KLO 18.30 HOTELLI KYMEN KARTANOSSA

 

Läsnä 15 jäsentä.

Osaston puh johtaja U. Jattu julisti kokouksen alkavaksi.

S.P.L:n sihteeri Y. Löytönen selosti palkkauskysymystä sekä työajasta ruhkatyökorvaus ynnä sosiaaliset asiat. Osasto sai välttävät vastaukset tekemisiä kysymyksiin. Klo 20.30 tarjosi os. kahvit kokouksen osanottajille.Tämän jälkeen oli vapaa keskustelu muun muassa virkapulan kysymyksestä, josta sihteeri Y. Löytönen selosti ryhdyttävä niin sanottuun tarvike näkökohta jakeluun. Klo 23 kokous päätettiin!

 

Vuosikertomus Suomen Postimiesliiton Kouvolan osaston toiminnasta vuonna 1959

Osasto on kokoontunut v. 1959 5 kertaa ja toimikunta 5 kertaa. S.P.Liittoon on lähetetty 4 kirjelmää ja puheenjohtajaan yhteydessä on oltu 4 kertaa. Liiton sihteeri kävi 30.11.59 pitämässä tiedotustilaisuuden. Yleispiirteissään osaston toiminta on ollut samantapaista aikaisempiin toiminta vuosiin verrattuna.

Osaston talouspuoli on saatu suurin piirtein viime vuosikokouksen velvoittamalle tielle! Sanomalehtien kanto on ollut 1.9.59. varhaiskantajilla, joka on ollut organisaation kuin järjestelynsäkin puolesta kaiken arvostelun alapuolella. Työvuorot ovat olleet ainaisen järjestelyn ja muutosten alaisena ja jotka muutoksen jälkeen ovat ne tulleet huonommaksi. Onpa esiintynyt jonkinlaista mustan listan järjestelmää eräistä osastomme jäseniä kohtaan. Aika näyttää niissä laajuudessa ja missä johtoportaassa näitä listoja valmistellaan. Toivoa vain sopia että uuteen toimitetaan päästyämme työolotkin pääsivät rauhoittumaan ja tämä epävarmuuden tila poistetuksi.

Kouvolassa 15. II. 1960 K. A. Nuorivuori


 

 

 

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry. toimintakertomus ajalta 23.3.1959 – 20.3.1960

 

 

 

Yleistä:

Kuluneen toimintakauden aikana on maamme yleinen taloudellinen elämä osoittanut edelliseen vuoteen verrattuna nousua, jopa tilastollisten tietojen mukaan keskimäärin n. 4%. Ulkomaankauppamme on ollut myönteistä nimenomaan päävientiartikkelimme, puunjalostusteollisuustuotteiden osalta, jonka kysyntä maailmanmarkkinoilla on ollut suotuisa.

Tästä myönteisestä yleisestä kehityksestä huolimatta on nimenomaan ammattiyhdistysliike huolestuneena seurannut ja todennut, ettei tuo myönteinen kehitys ole erikoisen huomattavasti lieventynyt, jo useamman vuoden aikana ilmennyttä työllisyystilannetta, joskin viimeinen työttömyyskausi on ollut aikaisempia huomattavasti helpommin hoidettavissa. Paikallinen työllisyystilanne on ollut verrattain suotuisa siitä syystä, että lähiympäristössä sijaitsevat suuret puujalostusteollisuuslaitokset ovat Maailman Pankin lainojen turvin kyenneet uudistamaan ja laajentamaan teollisuuslaitoksiansa, tällä tavoin nyt myötävaikuttaen suotuisaan työllisyystilanteeseen nimenomaan rakennustyöntekijäin osalta. Samalla toivotaan, että nämä investoinnit aikaansaavat uusia jatkuvia työmahdollisuuksia.

Edelliselle edustajakokoukselle esitetyn toimintakertomuksen yhteydessä yksimielisesti toivottiin ja odotettiin, että silloin SAK:n johdossa tapahtuneet muutokset olivat koko ammattiyhdistysliikkeen toimintaan nähden, nimenomaan sen yhtenäisyyden merkityksen vuoksi tarpeellisia. Oli todettavissa, että toimintakautemme alkuaikoina nuo odotukset osoittivat myönteisiä tuloksia. Tavalliselle rivimiehelle yksityiskohtaisesti/-sista tuntemattomista syistä johtuen tämä toive ei kuitenkaan toteutunut, kuten viimeaikojen tapahtumat ovat osoittaneet, jolloin SAK:n Työvaliokunnan kahden ryhmän lisäksi ilmestyi kolmas ryhmittymä, jonka voimin kaadettiin neljän suuren SAK:sta aikanaan eronneen todella ammattiyhdistysliikkeen yhtenäistämiseen pyrkineen liiton uudelleen liittyminen.

Edustajisto:

Kouvolan Ammatilliseen Paikallisjärjestöön ovat kuuluneet seuraavat perusjärjestöt:

Jäseniä

  1. 1960

Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 78 90

Kouvolan Liha- ja leikkeletyöntekijät osasto n:o 40 ry. 8 53

Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 86 85

Kouvolan Puutyöväen ammattiosasto n:o 134 ry. 11 8

Kouvolan seudun Auto- ja Metalliosasto n:o 116 ry. 75 45

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry. 51 47

Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto ry.

Kouvolan osasto n:o 20 ry. 105 105

Suomen Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto ry.

Vahtimestariosasto n:o 77 ry. 16 17

Suomen Muurarien Liiton Kouvolan osasto n:o 24 ry. 64 63

Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 60 ry. ei tilitystä

Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 30 47

Suomen Rautatieläisten Liitto ry. osasto n:o 32 ry. 200 205

  1. 765

 

Edustajiston kokoukset:

Edustajisto on kokoontunut kaksi kertaa sääntömääräisiin kokouksiinsa. Ylimääräisiä edustajakokouksia ei ole ollut. Vuosikokous pidettiin sunnuntaina maaliskuun 22 p:nä 1959 Kouvolan Työväentalossa ollen läsnä 16 edustajaa 11 perusjärjestöstä, pöytäkirjaan merkittiin 13 pykälää. Kokouksen toimitsijoina toimivat puheenjohtajana KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta ja sihteerinä Toivo Nummiaro.

Valmistava vuosikokous pidettiin perjantaina marraskuun 20 p:nä 1959 Kouvolan Työväentalossa. Perusjärjestöjen ollessa edustettuna 11 edustajalla, pöytäkirjaan merkittiin 8 pykälää. Kokouksen toimitsijoina olivat paikallisjärjestön toimitsijat.

Edustukset:

Pohjois-Kymenlaakson työllisyyskysymystä valtiovallalle selvittävässä lähetystössä on kahdessa eri yhteydessä Kouvolan Ammatillista Paikallisjärjestöä edustanut Oiva Eloranta.

Kuusankosken Ammatillisen Paikallisjärjestön järjestämillä Itä-piirin neuvottelupäivillä 1- 2 p:nä elokuuta edustivat Kouvolan Ammatillista Paikallisjärjestöä Elin Rinne, Oiva Eloranta, Toivo Nummiaro, Toivo Vihko ja Reino Pohjantähti.

Kouvolan kummikaupungin Lidköping Pohjola - Norden Yhdistyksen kutsumana edusti Paikallisjärjestöämme vierailussa Oiva Eloranta.

Itä-saksalaisen Zella - Mehlis ystävyyskaupungin vierailevien edustajien toivomana kosketuksen saamiseksi täkäläiseen ammattiyhdistysliikkeeseen olivat 28.8.-59 järjestetyssä tilaisuudessa Paikallisjärjestön edustajina Työvaliokunnan jäsenet. Tämän lisäksi saimme järjestäytymään osanottomahdollisuuden niiden osastojen puheenjohtajille, joilla ei ole edustusta Työvaliokunnassa.

Pohjois-Kymenlaakson paikallisjärjestöjen neuvottelutilaisuudessa Inkeroisissa 6.12.-59 edusti Paikallisjärjestöä Oiva Eloranta, Eino Savolainen ja Reino Pohjantähti.

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön vaalioikeutta Kuusankosken osuusliikkeen edustajiston 29.11.-59 täydennysvaaleissa on Työvaliokunnan päätöksellä käyttänyt Lauri Kaje.

Kouvolan kauppalan muuttuessa kaupungiksi edusti Kouvolan Ammatillista Paikallisjärjestöä kaupungin virallisella vastaanotolla varapuheenjohtaja Toivo Vihko ja sihteeri Reino Pohjantähti jättäen kukkalaitteen. Juhlapäivällisillä KAP:n sihteeri.

Työasiainlautakunnassa on olleet Paikallisjärjestön myötävaikuttamana Oiva Eloranta ja Taimi Vihko varsinaisina, Toivo Nummiaro ja Elin Rinne varalla.

Paikallisjärjestö ei ole ollut edustettuna missään sellaisessa toiminnoissa, jotka Työvaliokunnan ja SAK:n näkemyksen mukaan eivät ole käsittäneet ammattiyhdistysliikkeeseen kytkeytyviä tapahtumia.

 

KAP:n virkailijat kuluneena toimintakautena:

Vuosikokouksen yksimielisesti valitsemana puheenjohtajana on toiminut Oiva Eloranta.

Työvaliokunnan valitsemana sihteerinä Reino Pohjantähti ja varapuheenjohtajana Toivo Vihko. Taloudenhoitajana Lauri Kaje.

Juhla- ja valistustoiminta:

Kaikista ponnistuksistaan huolimatta ei Työvaliokunta ole saanut mitään näkyvää aikaan retkeilytoimintaan nähden. Kesäretkeilyyn kiinnitti Työvaliokunta perusjärjestöjen huomiota kehottamalla alaisiaan järjestöjä toimeenpanemaan mahdolliset retkensä TUL:n 40-vuotisjuhlien merkeissä.

Vappujuhlia ei Työvaliokunta järjestänyt. SAK:n ohjeiden mukaisesti kiertokirjeellä 13.4.-59 kehotettiin jäsenistöä osallistumaan vakaumuksensa mukaisesti niihin tilaisuuksiin, joita paikalliset työväenjärjestöt toimeenpanevat.

SAK:n valistusviikkoa vietettiin Kouvolassa teatteriesityksen merkeissä, jolloin Kouvolan Teatteri esitti Tornionmäen Kansakoululla lokakuun 25 p:nä 1959 näytelmän ”Eräs Pirhonen”. Tilaisuudessa puhui SAK:n sihteeri Unto Hiironen. Tilaisuus oli muuten varsin onnistunut, mutta talvemme pahin silloinen lumimyrsky varmaan oli esteenä runsaamman yleisön saapumiselle.

Pohjois-Kymenlaakson ammatillisten paikallisjärjestöjen, Inkeroisten, Myllykosken, Kouvolan ja Kuusankosken perusjärjestöjen sihteerien opastustilaisuus, jossa saatiin ohjeita toimintakertomuksen laatimiseksi, toimeenpantiin Kouvolan Työväentalossa sunnuntaina 3.1.1960. Osanottajia oli ko. järjestöistä 12. Alustaja toimitsija Kallio SAK:sta.

(Myllykoski) Paikallisille liiketyöntekijöille järjesti Työvaliokunta 11.10.-59 neuvottelutilaisuuden, jossa liiton toimitsijan Happosen alustuksen pohjalla käytiin varsin mielenkiintoinen keskustelu täkäläisen liiketyöntekijäin järjestötoiminnan tehostamisesta ja käsiteltiin muita heille läheisiä kysymyksiä.

13.10.-59 toimeenpantiin Työväentalossa rautatieläisten yleinen neuvottelutilaisuus, jossa tuomari Mikko Laaksonen SAK:sta oli alustajana. Tilaisuudessa oli myöskin läsnä Suomen Rautatieläisten Liiton toimitsija Arvo Hautakangas. Tilaisuus muodostui varsin mielenkiintoisaksi ja antoisaksi.

Perusjärjestöjen toimikuntien neuvottelutilaisuus oli Työväentalossa 24.9.-59. Tilaisuuden järjestämiseen olivat osanottajat erittäin tyytyväisiä, toivoen tulevaisuudessakin järjestettäväksi vastaavanlaisia tilaisuuksia.

Urheilutoiminta:

Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön kesäkisat olivat 13.8.-59 Kouvolan Urheilukentällä.

Tuloksia:

 

Yleinen 100m.

T. Karjalainen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 12,4

T. Hellsten Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 13,0

K. Kurkela Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 13,3

 

Ikämiehet 100m.

H. Ylätalo Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry. 12,2

A. Johansson Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 13,9

M. Kuittinen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. (maalarit) 15,3

 

Yleinen 400m.

P. Nurminen Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 57,7

T. Hellsten Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 60,2

K. Kurkela Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 68,7

 

1500m.

R. Ollikainen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. (maalarit) 4.59,7

M. Ojala Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 5.05,2

 

Yleinen sarja:

Kuula:

R. Bono (3) Kouvolan Liha- ja leikkeletyöntekijäin osasto n:o 40 ry. 14,48m

V. Janhunen (1) Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 13,14m

E. Orava (2) Kouvolan seudun Auto- ja Metalliosasto n:o 116 ry. 12,57m

 

Pituus:

T. Karjalainen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. (maalarit) 5,60m

P. Nurminen Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 5,46m

K. Kurkela Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. 5,30m

 

Ikämiehet:

Kuula:

A. Johansson Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 11,98m

H. Ylätalo Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry. 10,46m

M. Kuittinen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 10,09m

 

Pituus:

H. Ylätalo Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry. 5,55m

A. Johansson Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 5,16m

M. Kuittinen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 4,48m

 

Ikämiehet 3-ottelu: (kuula, pituus, 100m)

H. Ylätalo Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry 1418 pistettä

A. Johansson Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 1149 pistettä

M. Kuittinen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 695 pistettä

 

Osastojen 6*100m viesti:

Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. aika 53,1

Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. aika 53,1

 

Toimikuntien 4*100m viesti:

Kouvolan seudun Tierakennustyöväen ammattiosasto n:o 85 ry. aika 54,1

Kouvolan Liiketyöntekijät osasto n:o 15 ry. aika 55,3

Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. aika 60,7

 

Hiihtokilpailut toimeenpantiin sunnuntaina helmikuun 21 p:nä 1960.

Tuloksia:

Yleinen sarja: (5km)

A. Paavola Kouvolan Kunnantyöntekijät ry. 23,31

O. Korpela Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 23,31

H. Haikko Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 24,02

 

Ikämiehet: (5km)

L. Vainio Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 25,06

T. Pönni Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 60 ry. 25,50

V. Penttilä Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 25,54

 

Yli-ikämiehet: (5km)

A. Heinonen Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 28,58

O. Hyttinen Suomen Rautatieläisten Liiton osasto n:o 32 ry. 29,04

E. Penttilä Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. 32,09

Kiertopalkinnon sai haltuunsa Suomen Rakennustyöläisten Liiton osasto n:o 162 ry. vuodeksi, 6-miehen yhteistuloksella 27.42,8.

Taloudellinen asema:

Yleinen taloudellinen tilanne on vaikeuttanut paikallisjärjestönkin taloudellista asemaa, jonka perustana ovat edelleenkin olleet varsinaiset jäsenmaksut ja järjestettyjen tilaisuuksien tuotot. Järjestettyjen tanssiaisten tulos oli varsin tuottoisa, kun sitä vastoin ammattiyhdistysviikon tilaisuus oli jo aikaisemmin mainitun syyn, lumipyryn, vuoksi tappiollinen.

Paikallisjärjestön tilintarkastajina ovat toimineet Urho Askola ja Kalle Seppälä varsinaisina, Sirkka Volanen ja Olavi Taipaleenmäki varalla.

Perusjärjestöjen jäsenmaksu on ollut 3 markkaa kuukaudessa jäseneltä.

Työvaliokunta on kaikissa toiminnoissaan noudattanut ehdotonta harkitsevaa säästeliäisyyttä.

Avustuksena on myönnetty 5.000 markkaa (viisituhatta) V.- ja U-seura Kouvolan Pojille sen osallistumiseksi TUL:n 40-vuotisjuhlallisuuksiin.

Yksityiskohtaiset taloudelliset tapahtumat selviävät esitettävässä tilikertomuksessa.

Kirjeenvaihto:

Paikallisjärjestön Työvaliokunnan kirjeenvaihto:

Saapunut kirjelmiä 58

Lähetetty kirjelmiä 33

Lähetetty kiertokirjeitä 80

Lähetetty kokouskutsuja 136

Kirjeenvaihto on ollut lähinnä käytännöllisiin toimenpiteisiin kytkeytyvää, josta huomattavimman osan käsittää SAK:n, perusjärjestöjen ja Kouvolan Ammatillisen Paikallisjärjestön keskeinen kirjeenvaihto.

 

Työvaliokunta:

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet: Kokouksissa läsnä:

Oiva Elo varajäsen 1

Oiva Eloranta puheenjohtaja 15

Heikki Jortikka varsinainen 13

Martti Järvinen varsinainen 3

Lauri Kaje varsinainen 11

Armas Laaksonen varajäsen 1

Lasse Markkanen varajäsen 2

Toivo Nummiaro varsinainen 11

Veikko Nykänen varsinainen 1

Reino Pohjantähti varsinainen 15

Elin Rinne varajäsen 4

Eino Savolainen varsinainen 6

Toivo Vihko varajäsen 13

Näistä ovat erovuorossa varsinaisista:

Toivo Nummiaro, Veikko Nykänen ja Eino Savolainen

Varajäsenistä:

Armas Laaksonen, Lasse Markkanen ja Toivo Vihko.

Työvaliokunta on pitänyt 15 kokousta, joista on merkitty pöytäkirjoihin 89 pykälää.

Kokouksissa on käsitelty varsinaiseen toimintaan liittyviä käytännöllisiä kysymyksiä. Tämän lisäksi on Työvaliokunta toimikautensa aikana joutunut kiinnittämään erikoista huomiota paikkakuntamme työllisyyskysymyksiin yhdessä Pohjois-Kymenlaakson Inkeroisten, Myllykosken ja Kuusankosken Paikallisjärjestöjen kanssa. Näistä tapahtumista voimme mainita seuraavaa:

Työvaliokunta kääntyi kirjelmällä maaliskuun 6 p:nä 1959 asianomaisten elinten puoleen Sotilaskodin rakentamisen aikaansaamiseksi ja asemarakennustyön jatkamiseksi kesäkaudellakin.

Kauppalanhallituksen puoleen on käännytty, 10.4.-59, silloinen työllisyystilanne huomioon ottaen toivoen, jotta silloinen keskeneräinen vesitorninrakennustyö olisi suoritettu jatkuvana ja Kauppalanhallitus olisi kiirehtinyt teatterirakennuksen alkuunpanoa.

3.5.-59 Pohjois-Kymenlaakson Ammatillisten Paikallisjärjestöjen työllisyyskysymystä käsittelevässä neuvottelukokouksessa Kouvolassa esittivät KAP:n edustajat näkemyksensä silloisesta ja tulevasta paikallisesta työllisyystilanteesta. Kokouksen valitsemat edustajat kävivät selostamassa yhteisiä näkymiään asianomaisissa elimissä.

4.8.-59 jätti Työvaliokunta, SAK:n Työllisyysjaoston kehotuksesta, yksityiskohtaisesti harkitun selostuksen paikallisista ja lähiympäristöä käsittävistä työllisyyskysymyksistä ja työkohteista. Esitys tuli SAK:n Työllisyysjaoston sihteerin Uuno Hiirosen välityksellä valtiovallan tietoon.

Kouvolan Ammatillisella Paikallisjärjestöllä on sikäli ollut kohtalaiset mahdollisuudet vaikuttaa paikkakuntamme työllisyysasiain hoitoon, koska Työvaliokunnan jäsenistä kaksi kuuluu kauppalanhallitukseen ja sen lisäksi AP:n puheenjohtaja on jäsenenä Työasiainlautakunnassa. Kuitenkin, voimasuhteet huomioon ottaen, eivät he ole kaikissa yhteyksissään saavuttaneet sitä tulosta, jota Työvaliokunta on toivonut.

Lopuksi:

Työvaliokunta toteaa, että kulunut toimintakausi kaikesta näennäisestä vähäisyydestään huolimatta on ollut varsin vilkasta ja tuloksia tuottavaa. Työvaliokunta on noudattanut kaikissa toiminnoissaan niitä periaatteita, joita ammattiyhdistysliikkeelle niin perus- kuin keskusjärjestöillekin on aikanaan asetettu. Työvaliokunnan työn ollessa monipuolista on se voinut kaikissa toiminnoissaan nojautua perusjärjestöjensä myötämieliseen tukeen.

Valitettavasti eivät viime vuosikokouksessa yksimielisesti esitetyt toivomukset ammattiyhdistysliikkeemme pysymisestä sen varsinaisilla toimintapiiriin kuuluvilla linjoilla ole toteutuneet, joka lähinnä tuntuu nimenomaan palkkatyöväen jokapäiväisessä elämässä ja toiminnoissakin.

Tulevaa toimintakautta ajatellessamme toivomme, että ammattiyhdistysliike todella työskentelisi yksinomaan niiden tehtävien puitteissa, jotka sen varsinaisiin toimintaperiaatteisiin kuuluvat, antamatta ulkopuolisten vaikutteiden häiritä kokonaisuutta.

Työvaliokunta
© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com